Sunteți pe pagina 1din 2

Informația

privind conectarea tezelor de licenţă şi tezelor de master la cerinţele mediului


de afaceri
la specialitățile profilului catedrei „Finanţe şi bănci” în întreprinderile
Republicii Moldova
şi elaborarea tezelor la comanda întreprinderilor
în anul universitar 2013-2014

În cadrul catedrei Finanţe şi bănci, ponderea temelor tezelor de licență și de


master, conectate la necesitățile (comanda) mediului de afaceri la specialitatea
Finanţe şi bănci (ciclul I) a constituit 12% (din 33 de teze de licenţă la comandă au
fost 4), la specializarea Administrarea financiară bancară (ciclul II), 23% din 13
masteranzi 3 lucrări au fost elaborate la comanda structurilor antreprenoriale. Cota
medie pe catedră a acestor lucrări a constituit circa 15%.
În perioada precedentă practica de producţie s–a desfăşurat în cadrul băncilor
comerciale şi întreprinderilor de stat şi private (BC „Banca de Economii” SA, BC
„Victoriabank” SA, BC „ Moldova- Agroindbank” S.A, BC „Banca Socială” S.A,
SA „Moldova Gaz”, SRL „Alimidus”, ÎM SRL „Niagara - Club”SRL, ICS „Lactalis
Alba”, SRL „Bradu -Nil”, SRL „Formlux”, SRL „Muscat”, Colegiul Politehnic din
Chişinău, ICS „Cedacri International” SRL, Î. S. „Combinatul Poligrafic”, SRL
„StarNet”, SRL „Adimar”, SA „Energocom” mun. Chişinău). Ca rezultat al efectuării
practicii de producţie trei studenţi au fost încadrați în câmpul muncii: Dragan Silvia -
BC „Victoriabank” SA filiala Ungheni, Chirianov Ruslan - SRL „DSV Grup & Co”,
Ialoveni, Mărgineanu Valeria – SA Supraten or.Chîşinău şi altele.
Pentru anul universitar 2014 – 2015 se prevede efectuarea practicii în diverse
structuri din sectorul financiar şi bancar. Luând în consideraţie că Băncile comerciale
din Republica Moldova nu acceptă încheierea contractelor de lungă durată, catedra
este impusă să stabilească relaţii anuale şi să încheie contracte individuale pentru
efectuarea stagiilor de practică anual.

Parteneriatul cu reprezentanții mediului de afaceri și implicarea lor în


realizarea, îmbunătățirea Programului de studii
Pe parcursul activității catedrei s-au stabilit eficiente parteneriate cu agenţi
economici, băncile comerciale şi organizaţiile de stat în vederea organizării şi
desfăşurarea practicii de producţie.
Practica de producţie în a.u. 2013 – 2014 s-a desfăşurat în cadrul structurilor:
Bănci comerciale:
 BC „ Moldova- Agroindbank” S.A,
 BC „Banca de Economii” SA,
 BC „Banca Socială” S.A
 BC „Energbank” SA ,
 BC „FinComBank” SA ,
 BC „Moldindconbank” SA,
 BC „Victoriabank” SA.
Întreprinderi de stat:
 Colegiul Politehnic din Chişinău,
 Inspectoratul fiscal de stat din or. Chişinău şi r. Şoldăneşti.

Întreprinderi private:
 SA „Moldova Gaz”,
 SA „Energocom” mun. Chişinău,
 ICS „Cedacri International” SRL or. Chişinău,
 ICS „Lactalis Alba”, SRL „Bradu -Nil”,
 Î. S. „Combinatul Poligrafic” or. Chişinău,
 ÎM SRL „Niagara - Club”,
 SRL „StarNet” or. Chişinău,
 SRL „Auto Trans Univers” or. Chişinău,
 SRL „DSV Grup & Co”,
 SRL „Adimar” or. Chişinău,
 SRL „Ecoviva - Service” r. Glodeni,
 SRL „Frunze - Angro” or. Chişinău,
 SRL „Marivlad” r. Donduşeni.
 SRL „Muscat”, etc.

În anul 2014 catedra a încheiat contracte de colaborare cu structurile din


sistemul cooperaţiei de consum, după cum urmează: ANGROCOOP, Întreprindere
cooperatistă de comerţ angro din mun. Chișinău, UNIVERSALCOOP din Anenii
Noi, UNIVERSALCOOP din or. Cahul, URECOOP Străşeni şi Cooperativa de
consum „Consumcoop” din s. Peresecina.
Aceste relații de colaborare și parteneriat cu mediul de afaceri va permite de a
asigura o pregătire practică a tinerilor specialişti în domeniul financiar – bancar, axat
pe necesitățile și cerințele mediului de afaceri.

Șef al catedrei
Finanţe şi bănci,
prof. univ., dr. E. Fuior