Sunteți pe pagina 1din 192
jale pentru practica ai de Marlin Hautzinger gi Franz Peterman Manfred Dépfner, Stephanie Schirmann, Jan Frélich Program terapeutic pentru copiii cu probleme comportamentale de tip hiperchinetic $i opozant THOP EK Editura RTS eeueeaeecs ost oT Arp wea azeos-ve gesset rh ‘upwou "woe np RECON LIS, ZOuDaTS UNEN ag pepo ouespau ede, 20 ajequa9 unsieuoq, jorsoae elustoye “edusnianur us eyuepodus ound ezain ave syereu0 99 ramp Benoa ‘sen evroy"i0ey eos ‘eo a He 2000, sURuNed ecu op Beane ‘Sal iapa se opmcony quetos eng i ecrian M84 “2-738 Jurpa sound yezye01 ee eRU z aBoqons ‘SHANI ONLLSIL WOIDDTOHOASE NVIN¥HNC a 3 eos eo ips x SPT vent ave up aye, i on evan aSoprofag ane antateya zn 6b pi etrsnSeo YUH 2 tuesossocoay, 5k nd enn ro 2 3 ant een ee ea cr ‘fore wpa 00 eed rt 2002 BINZAGI @¢ @ e§p3 ae “Sireuue equ oy ee} ee yussjusn yoy usd gusdsped efee9 mes poo se sxajoR nes ih i ‘nes i$ ob-a9t vip aisouBe op ‘oquezode ys sanousect OWING RRIEDH SEA : jose Pyuoyduns $ 8 8 8 ° uezodo 1uewoyodutoo ep weiner 5 ajaiunosu Rapoxe eBoprewed : & e vein ae L jotiuonsoqut © azeziie op eoyextepout IS ett ep ome 35) no 24a eons aed EE un altipe ed erorevonnn in sumo 5508 im tp pa fuecooepy wag aque suudag 4.6 Concluaie: stadiu! actual in corcetares metodelar de interventie i Programul terapeutic pentru copiti cu tulburare hiperchinetica gi do tip opazant 5 THOP ~ scurté prezentare ie terapeutice = Planificarea une! inlervenfi multimodale 51 Gruput tata dem 52 Stabliros recomanséri de a incope iterventia specialzate Evellorearealizala de clie educator profesor 82.4 Aulosvaluar te 84 Evaluaren for 88. Rezumerea rezuitalslor eval 58. Monitorizsre2 pe percursul psihoterapie’ «@ performantelor sia rimulul de dezvottare Programul parinte copit Conceptualizarea Perspective micro- s1 macro 8 UnU pro 4 Studi de caz: Foran Studiu de cez: Jan structurarea gedinfolor tecapeutice esfasurarea sedntlrterapeutce Probleme in efectuarea sarcinfor terapoutice uu destagurarea etapolor {erapoutice ale programulul Faza 4: Defiirea problomel, conceptuaizarea tulburdr si plenificarea intervengiel(stapole FOWKO1-Fa4/K04) 81, Etapele £01 gi KO1: Dofinirea problemelor comportamentate ale Destiguraroa gedintt ‘Siuafi terapoutice doticate 02/03: Conceptualizarea tuburdrit ‘Feza 2: Stimularea interaciiunfior $a relfiior poztive pabiay-copA (Etapo FOS/KOS + FOE/KO6) 85. Etapa FO5/K0S: Gentrarea stenti pe experientele postive ale rapeutice ,Jumalut poztive prin intermedtut -Programul de distracto 3ijoc* Faza 3: Intervent in scop terepeutic pentru dininuaree comportementlii impulsl si opozant (Etape FO7IKOT F12/K12) 8.7 Etapete FO7IKO7: Reguile Famili B74 Desitsurarea gedingel 187 159 163 163 164 167 172 1 174 175 175 177

S-ar putea să vă placă și