Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: 06.03.2014

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic “N. Iorga”

PROPUNATOR: Prof. Grigorescu Daniela

CLASA : a III-a D

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

DISCIPLINA: Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Inmulțirea si impărțirea numerelor naturale in concentrul 0-1000

TIPUL LECŢIEI: recapitulare și sistematizare de cunostinte

Scopul lectiei:

Recapitularea si sistematizarea cunostintelor referitoare la inmultirea si impartirea numerelor naturale in concentrul 0-1000 .

OBIECTIVE OPERATIONALE:

La sfarsitu lectiei toti elevii vor fi capabili:

O. O. 1 – sa opereze cu terminologia specifica operatiilor de inmultire si impartire (factor, produs, deimpartit, impartitor, cat, jumatate, sfert,
dublu, triplu), pe baza cunostintelor anterioare, cu exemplificare.
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii opereaza cu aceasta terminologie in rezolvarea exercitiilor.

C.E.S. – obiectivul se considera realizat daca elevul identifica corect termenii respectivi pe exemple concrete.

O. O. 2 - sa efectueze inmultiri si impartiri cu numere naturale in concentrul 0-1000 oral si /sau scris, pe baza cunostintelor anterioare.

Obiectivul se considera realizat daca toti elevii rezolva corect cel putin 1 din 2 exercitii de inmultire/impartire in concentrul 0-1000.

O. O. 3 - să efectueze exercitii cu operatii de gradul I si II, cu si fara parateze, respectând ordinea efectuării lor, pe baza cunostintelor
anterioare.

Obiectivul se considera realizat daca toti elevii rezolva corect cel putin 4 din 6 exercitii de acest tip, indicand ordinea corecta a operatiilor, inclusiv
elevul cu C.E.S.

O. O. 4 – sa afle termenul necunoscut dintr-o inmultire/impartire, pe baza regulilor invatate.

Obiectivul se considera realizat daca toti elevii afla termenul necunoscut, in cel putin 3 din 4 astfel de exercitii, aplicand corect regulile invatate.

C.E.S. – obiectivul se considera realizat daca afla termenul necunoscut dintr-o inmultire.

O. O. 5 - să rezolve probleme utilizand operatii de inmultire/impartire pe baza cunostintelor anterioare.

Obiectivul se considera realizat daca toti elevii rezolva o problema utilizand operatia de inmultire/impartire .
STRATEGIA DIDACTICĂ :

a). Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, activitate independentă, metoda “Cubul”, jocul
didactic.

b). Resurse materiale: manual, cub, baloane fişe de lucru , planşe, tablă, cretă, caiete

c). Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe ;

RESURSE TEMPORALE: 50 minute

FORME ŞI STRATEGII DE EVALUARE: evaluare orală si scrisă, evaluare reciprocă, observare sistematică

BIBLIOGRAFIE:

Călugărita, Angelica (2008) - ,,Matematică. Culegere de exerciţii şi probleme – clasele I-IV, ediţie revizuită, Editura Universal
Pan, Bucuresti

Metodica predării matematicii la clasele I-IV-M.Rosu –curs


ETAPELE OB. ELEMENTE DE CONTINUT METODE SI MIJLOACE EVALUARE
PROCEDEE
ACTIVITATII OP.

1. MOMENT Se asigură un climat optim pentru buna Conversatia


desfășurare a activității;
ORGANIZATORIC
Se pregătesc materialele necesare pentru
desfăşurarea activităţii.

2. VERIFICAREA Se verifica tema din punct de vedere cantitativ. Conversatia Caietele de Frontala
Se verifica tema selectiv şi se corecteaza tema
TEMEI Explicatia Observare
greşelile.
sistematica

3. CAPTAREA Elevii sunt anuntati ca este o zi deosebita in care Conversatia Frontala


au musafiri si ca urmeaza sa desfasoare o lectie
ATENTIEI Observare
de matematica pentru a arata cat de buni sunt ei la
sistematica
aceasta disciplina.

4. ANUNTAREA Se anunta tema si obiectivele pe intelesul elevilor. Explicatia


TEMEI SI A

OBIECTIVELOR

5.REACTUALIZAREA O1 Se reactualizeaza cunostintele referitoare la Conversatia Frontala


terminologia specifica operatiilor de inmultire si
CUNOSTINTELOR Exercitiul Observare
impartire.
sistematica
6. DIRIJAREA O2 Utilizand metoda “Cubul”, elevii, impartiti in 6 Conversatia Cub Frontala/
ACTIVITATII echipe, vor rezolva cerintele de pe fiecare fateta a
O3 Explicatia Plicuri cu individuala
cubului. (anexa 1 )
sarcini
O4 Metoda Observare
„Cubul” sistematica

7. OBTINEREA O2 Elevii rezolva sarcinile de pe fisa de evaluare. Lucru Fisa de Individuala


PERFORMANTEI (anexa 2) evaluare
O3 individual Scrisa

O4

O5

8. ASIGURAREA O2 Joc didactic: “Balonul cu surprize”: in sala de Jocul didactic Baloane Observare
RETENTIEI SI A clasa exista mai multe baloane ce contin sarcini- sistematica
O3 Exercitiul
TRANSFERULUI surpriza. Copiii vor fi impartiti in 3 grupe si vor
Evaluare
O4 alege cate un balon, rezolvand apoi sarcina
reciproca
respectiva. In urma unui raspuns corect, echipa
primeste balonul, daca raspunsul este gresit,
balonul este spart. Castiga echipa cu mai multe
baloane. Fiecare echipa va rezolva fiecare cerinta
pentru a se putea evalua reciproc. (anexa 3)

9. INCHEIEREA Se fac aprecieri despre desfasurarea activitatii. Se Conversatia Fisa de lucru frontal
ACTIVITATII evidentiaza partciparea elevilor. Se da si se
Explicatia
explica tema pentru acasa.
METODA CUBULUI

FIECARE ECHIPĂ VA REZOLVA EXERCIȚII CONFORM SARCINILOR


INDICATE

DE FEȚELE CUBULUI, ASTFEL:

1.DESCRIE ORDINEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR:


(10 – 15 : 5 ) X 3 =

36 : 4 + 9 x 3 =

2.COMPARĂ –SCRIE SEMNUL DE RELAȚIE POTRIVIT:

a) 48 : 2 16 : 4

b) 25 + 15 : 3 50 – 10 x 3

3. ANALIZEAZĂ ȘI ÎNCERCUIEȘTE RĂSPUNSURILE CORECTE :

a) 48 : 6 x 3 = 32, 24, 28
b) 35 : 5 x 6 = 24, 28 42

4.ASOCIAZĂ OPERAȚIA CU REZULTATUL POTRIVIT!

64 : 8 = 6

7:1= 8

63: 7= 7

48 : 8= 9

5.APLICĂ CUNOȘTINȚELE MATEMATICE ȘI REZOLVĂ:

La SUMA numerelor 7 și 3 adaugă PRODUSUL numerelor 72 și 8.

SCRIE FIECARE OPERAȚIE SEPARAT!


6.ARGUMENTEAZĂ cum ai aflat numărul necunoscut:
a x 5=75

b: 4 = 12

BALONUL NR. 1

REZOLVA IN DOUA MODURI:

(18 + 12) : 6 =

BALONUL NR. 2

AFLATI TRIPLUL JUMATATII NR. 68

BALONUL NR. 3

AFLATI DEIMPARTITUL DIN URMATOAREA RELATIE:

D : 8 = 56 REST 1

BALONUL NR. 4

LA PRODUSUL NR. 158 şi 4 ADAUGA CATUL NR. 153 şi 3.

BALONUL NR. 5
AFLA NR. DE 5 ORI MAI MIC DECAT 565

BALONUL NR. 6
CALCULEAZA SI FA PROBA:

29:3=
Numele şi prenumele......................................

FIŞĂ DE LUCRU

1. Află numărul:

o cu 23 mai mare decât 48

……………………………………………………………………………….....................
o de 25 ori mai mare decât 5;

…………………………………………………………………………………………
o cu 3 mai mic decât produsul numerelor 312 şi 6.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. LA UN MAGAZIN SE VAND INTR-O ZI 145 KG ZAHAR A 5 LEI KILOGRAMUL SI


12 KG OREZ A 6 LEI KILOGRAMUL.
CATI LEI S-AU INCASAT IN TOTAL PANA LA SFARSITUL ZILEI?

3. AFLA NUMARUL NECUNOSCUT:

A X 8 = 21
1.DESCRIE ORDINEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR:
(10 – 15 : 5 ) X 3 =

36 : 4 + 9 x 3 =

2.COMPARĂ –SCRIE SEMNUL DE RELAȚIE POTRIVIT:

c) 48 : 2 16 : 4

d) 25 + 15 : 3 50 – 10 x 3

3. ANALIZEAZĂ ȘI ÎNCERCUIEȘTE RĂSPUNSURILE CORECTE :

c) 48 : 6 x 3 = 32, 24, 28
d) 35 : 5 x 6 = 24, 28 42

4.ASOCIAZĂ OPERAȚIA CU REZULTATUL POTRIVIT!

64 : 8 = 6

7:1= 8
5.APLICĂ CUNOȘTINȚELE MATEMATICE ȘI REZOLVĂ:

La SUMA numerelor 7 și 3 adaugă PRODUSUL numerelor 72 și 8.

SCRIE FIECARE OPERAȚIE SEPARAT!

6.ARGUMENTEAZĂ cum ai aflat numărul necunoscut:


a x 5=75

b: 4 = 12

BALONUL NR. 1
REZOLVA IN DOUA MODURI:

(18 + 12) : 6 =

BALONUL NR. 2

AFLATI TRIPLUL JUMATATII NR. 68

BALONUL NR. 3

AFLATI DEIMPARTITUL DIN URMATOAREA RELATIE:

D : 8 = 56 REST 1

BALONUL NR. 4

LA PRODUSUL NR. 158 şi 4 ADAUGA CATUL NR. 153 şi 3.

BALONUL NR. 5
AFLA NR. DE 5 ORI MAI MIC DECAT 565

BALONUL NR. 6
CALCULEAZA SI FA PROBA:

29:3=