Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicatia 8

TRASAREA ÎN DETALIU A UNEI CURBE DE RACORDARE ÎN ARC DE


CERC PRIN METODA COORDONATELOR RECTANGULARE PE
COARDĂ

Metoda se aplică atunci când ordonatele y sunt mai mari de 20 m sau când nu există
vizibilitate de-a lungul tangentelor, ci doar de-a lungul corzii dintre punctele de tangență.
Se urmărește calcularea elementelor de trasare și stabilirea poziției grafice a punctelor de
detaliu pe arcul de cerc, aplicând metoda coordonatelor rectangulare pe coardă, cunoscând:
 R = raza de racordare = 40 m + N = 40 + 9 = 49 m;
 R = 49 m;
 Unghiul la centru α;
Fig.12 Metoda coordonatelor rectangulare pe coardă

CALCULE PENTRU OBȚINEREA ELEMENTELOR DE TRASARE

1) Determinarea unghiului la centru :

 73g 00c 00cc


= = = 12g16c67cc
n+1 6

2) Calculul valorii unghiulare φ:


0 = 3 = 36g50c01cc
1 = 2 = 24g33c34cc
2 =  = 20g06c70cc

3) Calculul elementelor de trasare pentru abscisele x, ordonatele y și pentru ordonatele yi’:

 Pentru 1: x1 = R × (sin0 - sin1) = 10,51 m


y1 = R × (cos1 - cos0) = 5,44 m
y1’ = a – y1 = 4,56 m
 Pentru 2: x2 = x1 + R × (sin1 - sin2) = 14,41 m
y2 = y1 + R × (cos2 - cos1) = 6,86 m
y2’ = a – y2 = 3,14 m
 Pentru 3: x3 = x2 + R × sin2 = 33,63 m
y3 = y2 + R × (1 - cos2) = 9,91m
y3’ = a – y3 = 0,09 m
 Pentru 4: x4 = x3 + R × sin2 = 52,85 m
y4 = y3 + R × (cos2 - cos1) = 11,33 m
y4’ = a – y4 = -1,33 m
 Pentru 5: x5 = x4 + R × (sin1 - sin2) = 56,76 m
y5 = y4 + R × (cos1 - cos0) = 16,77 m
y5’ = a – y5 = 6,77 m
 Pentru Te: xTe = x5 + R × (sin0 - sin1) = 67,26 m
yTe = 0 m
yTe’ = a = 10 m

TRASAREA ELEMENTELOR CALCULATE

Trasarea elementelor calculate se face prin metoda coordonatelor rectangulare utilizând o


ruletă divizată milimetric și un instrument pentru măsurarea unghiurilor drepte (100g).
Trasarea se va face de la punctul Ti spre punctul Te măsurând și materializând cu ruleta
abscisele determinate x1, x2, x3, x4, x5, xTe.
Prin determinare se materializează ăinctele 1’, 2’, 3’, 4’, 5’, Te’. În punctele materializate
se staționează cu teodolitul dând vize spre Ti și măsurând unghiuri de 100g.
Pe direcțiile obținute se măsoară și se materializează punctele de pe arcul de cerc 1, 2, 3, 4,
5.

Verificarea punctelor trasate:


Varianta 1: Se măsoară corzi parțiale între 2 câte 2 puncte, care trebuie să aibă aceeași

valoare, S = 2R * sin( 2)

Varianta 2: Prin trasare, utilizând o altă metodă (ex. Metoda polară);


Varianta 3: Măsurând ordonate auxiliare y’ calculate față de aliniamentul paralel cu Ti – Te :
A-B