Sunteți pe pagina 1din 11

Cap I

1 Obiectul si locul psihopedagogiei speciale- relatiile sale interdisciplinare


Dezvoltarea psihopedagogiei special a fost determinata de evolutia stiintelor din domeniul psihologiei si
pedagogiei cu privire la cunoasterea mai buna a copilului sip ersoanei cu cerinte educationale special evaluarea
capaciltatilor lor psihice in vederea adaptarii unor strategii eficiente de interventie , compensare ,recuperare si
integrare scolara si profesionala a acestora .
In documentele editate sub egida UNESCO referitoare la terminologia educatiei special si a disciplinelor ei
conexe cum ar fi psihopedagogia medicala , psihopedagogia medico –scoliala sau psihologia copilului cu
cerinte educationale special se subliniaza faptul ca psihopedagogia speciala este o stiinta de sinteza
ce utilizeaza informatii furnizate de midicina ,psihologie ,pedagogie ,sociologie ,asistenta
sociala , stinte juridice in studiul personalitatii persoanelor cu diferite tipuri de deficinete
sau a persoanelor aflate in dificultate ( definitie)
Cu alte cuvinte psihopedagogia speciala imprumuta termeni din alte discipline.
Domeniile psihopedagogiei speciale:
 Psihopedagogia persoanelor cu deficinete de intelect
 Psihopedagogia persoanelor cu deficient de vaz
 Psihopedagogia persoanelor cu deficient de auz
 Psihopedagogia persoanelor cu deficient fizice si lpsiholocomotore
 Logopedia
 Psihopedagogia persoanelor cu tulburari psihice
 Psihopedagogia persoanelor cu tulburari socioafective si de comportamant
 Psihopedagogia elevilor cu tulburari de invatare
 Psihopedagogia diversitatii entice , cultural si lingvistice
 Psihopedagogia elevilor supradotati
Psihopedagogia se situeaza intre studierea starii normalitati si a starii patologice ,parcurgand un traseu care
include prevenirea ,depistarea ,diagnoza ,terapia ,recuperarea ,educarea ,orientarea scolara si
profesionala ,integrarea socioprofesionala si monitorizarea evolutiei ulterioare a persoanei cu
dizabilitati .Toate acestea conduc la o formulare specifica asistenta psihopedagogice si sociala ( person
with special needs)
Componentele fundamentale ale asistentei psihopedagogice si sociale sunt :
A) Psihologica
- Cunoasterea particularitatii specific dezvoltarii psihice a persoanei
- Atitudinea si relatia persoanei in raport cu deficient
- Modul de manifestare a comportamentului in diferite situatii
- Identificarea disfuntiilor la nivel psihic
- Identificarea cailor de terapie , recuperare ,compensare a functiilor si proceselor psihice afectate
- Asigurarea unui cadru de securitate si confort afectiv pentru a amentine echilibru psihic si
dezvoltarea armonioasa a personalitatii
B) Pedagogice
- Evidentierea problemelor specific in educarea , instruirea si profesionalizarea persoanei cu diferite
tipuri de deficient
- Adaptarea obiectivelor ,metodelor si mijloacelor didactice la cerintele impuse de particularitatile
dezvoltarii psihofizice a persoanei cu deficient
- Adaptarea continutului invatarii in functie de nivelul evolutiei
C) Sociala
- Insertia in planurile biologic ,psihologic ,social si cultural a persoanei in realitatea sociala actual
- Actiunile de prevenire si combatere a manifestarilor de inadaptare sociala sau marginalizare
- Promovarea si sustinerea unor politici coerente si flexibile
- Informarea opiniei publice cu privire la responsabilitatea civica a membrilor comunitatii fata de
persoanele aflate in dificultate
(ACESTE RELATII PSIHOLOGIE ,PEDAGOGIE SOCILA FACE PARTE DIN Relatiile
interdisciplinare )

2 Cadrul conceptual si terminologia specifica psihopedagogiei special


Delimitari conceptual in domeniul psihopedagogie
A) Concepte definite din perspectiva medico-psiho-sociala
- Sub aspectul medical -DEFICIENTA – inseamna pierderea , anomalia ,perturbarea cu character
definitive sau temporar a unei structure fiziologice ,anatomice sau psihologice si desemneaza o stare
patologica ,functional ,stabile sau de lunga durata , ireversibila sau actiunea terapeutica si care
afecteaza capacitatea de munca ,deregland procesul de adaptare si integrare la locul de munca sau in
comunitatea a persoanei in cauza
- Sub aspectul functional – INCAPACITATEA – Reprezinta perturbarea capacitatii de indeplinire
normal a unei activitati sau a unui comportament si poate avea un character revesibil sau ireversibil
,progresiv sau regresiv . Reprezinta o pierdere ,o diminuare totala sau partial a posibilitatilor fizice
mintale ,senzoriale consecinta a unei deficient sare impiedica efectuarea normal a unei activitati
- Sub aspectul social – HANDICAPUL – Poate fi numit orice dezavantaj rezultand dintr-o deficient
sau incapacitate care il impiedica sau pune in imposibilitate pe individ sa-si indeplineasca un rol
normal ( in raport cu varsta , sexul , factorii sociali si culturali).Dificultatile intalnite la persoanele cu
handicap sunt multiple si complexe ,ceea ce face dificila sistematizarea lor.Dificultatile intalnite de
persoanele cu handicap se clasifica in :
a) Dificultati de ordin general :
- Dificultati de deplasare si miscare pentru cei cu deficinte fizice
- Dificultati de exprimare si comunicare ,pentru cei cu deficiete senzoriale
- Dificultati de adaptare la modelul de viata cotidiana si la rigorile vietii sociale pentru cei cu deficient
mincale si intelectuale
b) Dificultati de ordin profesional
- Dificultati legate de instruirea si pregatirea profesionala a persoanei cu diferite forma si grade de
deficient
- Dificultati de plasare in locuri de munca corespunzatoare profesiei sau absenta unor locuri de munca
in conditii protejate (ateliare protejate , sectii special de productie pentru persoane cu handicap
c) Dificultati de ordin psihologic si social
- Bariere psihologice care apar intre personae cu si fara handicap ca urmare a dificultatilor intampinate
in activitatile cotidiene ,psofesionale sau sociale ,precum si din cauza unor prejudecati sau a unor
reprezentari deformate cu privire la posibilitatile si activitatea persoanelor cu deficiete
B) Concepte cu dominanta psihosociala
a) Normalizarea – Persoanele cu dizabilitati au dreptul de a duce o viata cat mai normal posibil ,asemeni
semenilor din comunitate si de a si pastra pe cat posibil o conditie personala fata de normele cultural ale
comunitatii .Astefel spus normalizare se refera la sprijinul oferit persoanelor cu cerinte educationale
special de catre componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viata similar sau
apropiat cu cel al membrilor societatii
Consecintele practice ale normalizarii sunt programele bazate pe incluziune si integrare .Conceptul a aparut
prima data in tarile scandinave ( Norvegia ,danemarca ,suedia ) dupa care a fost preluat de America de Nrod
si dezvoltat sip e ale continente .Transpunerea in practica a acestui concept se desfasoara pe patru niveluri
functionale :
1 Normalizarea fizica – se refera la posibilitatea persoanei cu cerinte special de a avea o locuinta proprie ,
bunuri personale , imbracaminte
2 Normalizarea functional – se refera la accesul la servicii publice transport in comun ,acces la scoli ,
institutii publice si de cultura
3 Normalizarea sociala – posibilitatea persoanei de a avea contacte sociale spontane : relatii cu membri
familiei , vecinii ,prieteni etc
4 Normalizarea societata – participarea persoanelor cu cerinte educationale special in diferite organizatii
,asociatii ,avand responsabilitati si benefiind de increderea celor din jur.
b) Integrarea – Este o consecinta practica a normalizarii .Relatia dintre ele consta in faptul ca
normalizarea are un scop general in timp ce integrarea reprezinta mijlocul ,modalitatea principal de a
atinge scopul.Integrarea este definita de UNESCO ca un ansamblu de masuri care se aplica
diverselor categorii de populatie si care urmareste inlaturarea segregarii (separare ,inlaturare)
sub toate formele.
Formele integrarii au in vedere atat scolarizarea cat si profesionalizarea sau adaptarea la viata sociala in
general.Integrarea pleca de la mediul scolar ca fiind pe langa o forma de instruire si educare si o forma
de integrare sociala
c) Egalitatea de sanse –Asigurarea drepturilor si sanselor egale presupune ca necesitatile fiecarui individ
precum si al tuturor indivizilor sa fie de importanta egala . .Egalitatea sanselor are intelesul unui process
continuu prin care diverse sisteme ale societatii si mediul sunt puse la dispozitia tuturor inclusive a
persoanelor cu dizabilitati ( Regulile Standard 1993)
d) Exemplu : Rampele care permit accesul persoanelor in carucioare rulante se dovedeste folositoare si
altor utilizatori ( depilda persoanele care insotesc carucioarele cu copii mici)
e) Principiul egalizarii de sanse trebuie sa aibe in vedere si sprijinul acestor persoane ,pentru a-si
putea asuma responsabilitatile , ca membri depline ai societatii
C) Concepte de dominanta educationala
1Educatia speciala – se refera indeosebi la adaptarea procesului de invatamant ,precum si la interventia
specifica (reabilitare/recuperare si compensare ) destinata persoanelor care nu reusesc sa atinga , in
cadru invatamantului general niveluri educative si sociale corespunzatoare varstei ( UNESCO 1983 HG
1251/2005)
Educatia speciala presupune o colaborare multidisciplinara ,cooperarea cu familia precum si alte activitati in
afara scolii , intrucat procesul de adaptare ,recuperare ,reabilitare ,compensare poate sa se desfasoare in
interiorul scolii dar si in alte centre de zi sau institutii rezidentiale

2Cerinte educative special Conceptul a aparut in 1978 in Marea Britanie .Expresia a fost preluata de alte tari
precum si de UNESCO.Aceasta sintagma de refera la cerintele in plan educational psihoafectiv ,socioeconomic
sau de alta natura care sa plaseze persoana intr-o stare de dificultate in raport cu ceilalti din jur , si se induce un
sentiment de inferioritate In diferite context CES apare si cu notatia cerinte/nevoi special unde se pot integra
copii aflati in anumite medii sociale defavorizate , copii delicventi ,copii bolnavi de SIDA ,apropiindu-se de
notiunea de “ COPII IN SITUATII DE RISC” ori “ Copil in dificultate” .Elevi care beneficiaza de resurse
suplimentare de acces la curriculum .In viziunea OECD (ORGANIZATIA PENTRU COOPERARE
ECONOMICA SI DEZVOLTARE) pot fi inclusi :
CATEGORIA A
Copii cu dizabilitati mintale ,nevazatori , hipoacuzici ,etc ,copii care au din punct de vedere medical
cerinte ca derivate din tulburari (afectiuni) organice.
CATEGORIA B
Cerinte educative special ale copiilor care au dificultati de invatare dar nu sunt inclusi in categoria A
sau C
CATEGARIA C
Cerinte educative ale elevilor care sunt considerate rezultatul unor factori socio economici ,culturali
si/sau lingvistice. Totusi sintagma se regaseste cel mai usor in domeniul psihopedagogiei special unde
semnificatia abordari differentiate ale educatiei copiilor cu dizabilitati mintale intelectuale ,senzoriale
, fizice,somatic
3 Educatia cerintelor special ECS ( Special education needs) sintagma introdusa de UNESCO in 1995 – se
refera la adaptarea si completarea educatiei pentru anumiti copii , in vederea egalizarii sanselor de participarea
si integrarea scolara .Ambele concept CES Si ECS sunt mai extinse decat cel de educatie speciala
4Educatia integranta , in contextual integrarii scolare
Integrarea scolara se poate aborda in cel putin doua sensuri
- In sensul larg ,adaptarea oricaui copil la cerintele scolii prin adaptare (inadaptare /scoalara)
- In sens restrains – vizeaza problematica scolarizarii unor copii cu dizabilitati in contextual aplicarii
normalizarii cuprinderea acestor structure scolare cat mai aproape de cele normale .Aceasta
semnificatie este corespunzatoare in buna masura si notiunii de educatie integrate sau de invatamant
integrat .Astfel avem:
- 1. Integrarea fizica – prezenta unor copii cu dizabilitati in grupe /clase de invatamant obisnuit cu
scopul de reducere a distantei fizice dintre cele doua categorii de copii .Aceasta integrare nu
presupune neaparat activitati in comun ci utilizarea impreuna a unor spatii ,dotari ,echipamente
- 2. Integrarea functionala sau pedagogica reprezinta participarea efectiva a copiilor cu deficinte la
un proces comun de invatare cu ceilalti copii din clasa obisnuita .Putem include profesorul de sprijin
care ajuta copii cu dificultati de intatare sa priceapa lectiile sau alte activitati scolare .
- 3. Integrarea sociala Include copii cu dizabilitati in activitati desfasurate in afara lectiilor , activitate
extrascolara , pause
- 4.Integrarea societata – Apare atunci cand copilul accede la sentimental de apartenenta si participa
deplin la viata comunitatii ,ceea ce presupune asumarea de roluri si responsabilitati sociale .
Exista si o versiune mai sintetica a nivelurilor de integrare educational la copiii cu CES
- Integrarea spatiala ( a fi prezent)
- Integrarea sociala ( a fi impreuna cu alti copii)
- Integrarea scolara( a invata impreuna cu alti copii)
5 Invatamantul incluziv Organizarea in cadrul unei scoli obisnuite , in buna masura transformaarea
acesteia ca sa raspunda unei diversitati mai mari de copii in speta a copiilor marginalizati ,defavorizati
sau exclusi de la educatie.

3 STRUCTURA SI FINALITATILE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALE


( Prin structura am inteles eu ca fiind din ce este conceputa psihopedagogia speciala si aceasta ar fi alcatuit
din OBIECTIVUL CENTRAL al psihopedagogiei) – domeniul de cercetare axat pe interventia in scop
terapeutic ,recuperator , compensator si instructive –educativ asupra persoanelor cu diferite tipuri de deficient
sau aflate in incapacitate de actiune .
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL al serviciilor psihopedagogiei special este centrat pe mentinerea ,refacerea
,dezvoltarea capacitatilor individuale necesare pentru rezolvarea unor problem sau situatiii dificile .
OBIECTIVE SPECIFICE ( care sunt considerate ca fiind finalitati …)
- prezentarea analitica ,descriptive , comparative si etiologica a diferitelor categorii;
- elaboarea unor criteria de clasificare pe nivel a tulburarilor sau deficientelor;
- prezentarea particularitatilor specific activitatilor persoanelor cu cerinte special
- prezentarea si analiza sistemului de depistare –dignoza – terapie-recuperare –educatie –
profesionalizare –adaptare integrare pentru categorii de personae aflate in dificultate
- stabilirea scopului , mijloacelor ,metodelor de activitate psihopedagogica
- elaboarea unui program de profesionalizare in concordant cu ceintele pietii
- elaborarea stragegiilor de integrare socliala a persoanelor cu dizabilitati
- Elaboarea unor strategii de interventie pentru prevenirea si ameliorarea concecintelor diferintelor
tipuri de deficient
- Imbogatirea capului de cunostinte cu noi informatiii rezultate in urma unui continuu process de
cercetare
-
4 ACTUALITATI SI PERSPECTIVE INTERNATIONALE SI NATIONALE
Existenta la scara international a unor preocupari sporite din partea organismelor si a instantelor de decizie in
scopul asigurarii de conditii si sanse egale in societate pentru persoanele cu ces aflate in diferite situatii de
handicap
-ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE a elaborate in 1993 un set de reguli care sa asigure persoanelor
aceleasi drepturi si obligatii ca personae normale
Exemplu Legea incapacitatii in SUA
Problemele persoanelor cu dizabilitati sunt in mare masura reglementate inca din anul 1990 prin Disabilities Act
(ADA) –Legea incapacitatii .Acest act normative interzice discriminarea persoanelor cu infirmitati in activitati
ca :angajarea in serviciu ,alocarea spatiilor de locuit , educatie si acces la servicii publice .
In SUA exista alte legi compatibile cu Legea incapacitatiii care interzic discriminarea persoanelor cu dizabilitati
- Fair Housing – considera ca este illegal sa se faca discriminare sub orice aspect in ceea ce priveste
inchirierea ,vanzarea , refuzul de a gazdui o persoana cu dizabilitati
- Rehabilitation Act –interzice discriminarea pe baza incapacitatiii la programe conduse de agenti
federali
- Air Career Access Act –interzice ca in servicii aeriene sa se faca discriminarea indivizilor care au
incapacitate fizice sau mintale
- Individual with Disabilities Education Act – solicita scolilor publice sa faciliteze o educatie fara taxe
, adaptata pentru copiii cu incapacitate .
La nivel European incepand cu anul 1992 ,au fost elaborate si promovate prin intermediul Consiliului Europei
O serie de politici si stragegii pentru persoanele aflate in dificultate
La Congresul European cu privire la persoanele cu dizabilitati desfasurate in Madrid in perioada 20 – 23
martie 2002 s-a adoptat un cadru conceptual destinat in principal ameliorarii calitatii vietii si serviciilor
destinate acestor categarii.Conform acestei viziuni se stimuleaza promovarea idei de societate incluziva ,in acest
scop s-a elaborate si propus un program structurat pe urmatoarele directii:
- Masurile legislative –adaptate unui pachet legislative antidiscriminare
- Schimbarea de atitudine –implicarea in activitati educative
- Servicii care sa promoveze o existent independent
- Sprijin pentru familiei-implicarea resurselor familiei persoanei cu dizabilitai in asigurarea sprijinului
si sustinerii incluziuni sociale
- Caracterul public al dizabilitatii –persoanelor cu dizabilitati trebuie sa le se asigure accesulla
serviciile publice,accesul la un loc de munca ,factorul cheie al incluziuni sociale
- Mass-media –creeaza programele de informare sa participle sis a sprijine intelegerea si acceptarea
drepturilor persoanelor cu dizabilitati
EXPERIENTA DIN ROMANIA
In timpul regimului comunist institutionalizarea copiilor a reprezentat principala modalitate de protectia a
copilului .In urma politicilor pronatalitati fortate ,a lipsei de servicii de fanificare familiar ,a traiului scazut , a
urbanizarii au determinat aparitia unor conditii impropii de crestere a copiilor .Una din cele mai vulnerabile
categorii de copii institutionalizati au fost copii cu deficient severe care erau internati in fostele camine-spital
Incepand cu anii `90 s-au facut eforturi la nivel central si local pentru dezvoltarea serviciilor comunitare
alternative institutionalizarii.In tara noastra , serviciile psihopedagogice si sociale de la nivelul unei comunitati
sunt orientate spre :
- furnizarea de servicii educationale ,recuperative –compensatorii si de sprijin pentru toate categoriile
de copii
- Evitarea abandonului si incurajarea reintegrarii in familie
- Asistarea si supravegherea in interesul copiilor ,a adoptiei , incredintarea plasamentului copiilor
abandonati
- Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati
- Respectarea drepturilor copiilor privind prevenirea abuzurilor violentei
- Prevenirea bolilor si ingrijirea sociala a familiei ,a persoanelor bolnave
- Consilierea maternal si paternala care contribuie la activitati de planificare
- Servicii sociomedicale pentru femeile insarcinate si cu copii mici
- Evitarea abandonului scolar
- Dezvoltarea de programe pentru prevenirea unor comportamente antisocial precum ,alcolismul ,
violent delicventa consumul de droguri
- Furnizarea de echipamente si material pentru persoanele cu dizabilitati
- Servicii de consiliere telefonica .
-
CAP 2
1.Principalele categorii etiologice responsabile cu aparitia dizabilitatilor :etiologie endogen si
exogena
Principali factori in etiopatologia diferitelor tipuri de deficient sunt: Factori endogeni -- Factori exogeni
ETIOLOGIA DEFICIENTILOR MINTALI
O prima clasificare a urmatoarelor deficient mintalr sunt :
- deficienta mintaae de natura ereditare
- deficienta mintala de natura organic , urmare a unor leziuni ale sistemului nervos central
- deficienta mintala cauzate de carente educative ,afective , socioculturale
- deficienta mintala polimorfa ,cu o mare varietate de tipologii
Un alt aspect este reprezentat de momentul in care diversi factori etiologici actioneaza asupra sistemului nervos
central .Astfel putem identifica :
- Etapa de progeneza – cand au loc maturizarea celulelor sexuale si fecundarea ,moment in care apare
tablouri patologice in urma unor gametopatii
- Etapa embriogeneza 0- 3 luni – moment in care are loc formarea fortelor germinative si
desavarsirea formarii organelor primitive , poate duce la aparitia unor afectiuni numite embriopatii
- Etapa fetogeneza 4-9 luni – in care au loc procesele de morfogeneza ,histogeneza ,responsabila de
aparitia fenopatiilor
FACTORII ENDOGENI ( GENETICI)-Sunt responsabili de aparitia a aproximativ 2000 de eredopatii
metabolice constituind una din problemele majore de medicina si bioinginerie genetic .In aceasta categorie pot
fi incluse trei categorii
A) Deficienta mintala prin mecanism poligenic – aici fiind incluse cazuri de deficient mintala pura fara
patologie asociata ,determinate de dominant genelor minore nefavorabile inteligentei
B) Deficienta mintala cu transmitere mendeliana – cauzate de gene majore mutante aparute in urma unor
tulburari ale metabolismului enzimatic sau un substrat biochimic
C) Deficienta mintala prin anomalii cromosomiale – anomaly ale numarului si morfologia cromosomilor
care determina un dezechilibru genetic responsabil de variate malformatii
Din aceasta ultima categorie se cunosc pana in prezent cateva sute de tipuri de aberatii cromozomiale
.Exemplu
Sindrom Anomalia cromozomiala Observatii
Down Trisomia partiala sau totala pentru -dismorfie particulara
cromosomul G21 -aberatii cromosomiale numeric
-intarziere mintala

Eduards Trisomia totala sau partial pentru -retardare intelectuala profunda


cromozomul E 18 (trisomia 18) -dismorfism particular si ponderi statural
-caracteristice este tipatul asemanator de psisica
–retardare intelectuala profunda
-dismorfism particular si ponderi statural
-caracteristice este tipatul asemanator de pisica
Tuner Monosomia totala sau partial a unui - nanism ,dismorfie specifica, retardare
cromozom psihomotorie
- prezinta edeme limfatice sare dispar
dupa primul si al doilea an
- malformatii cardiac
- infantilism genital
- retardare psihica

Sindromul Consecinta unei mosteniri genetice - Simptomele din spectru autist


X-fragil anormale in care mama este purtatoare a - Problem de comportament
genei pe care o transmite fiilor sai - Retard in dezvoltarea vorbirii
Dintre eredopatiile metabolice (tulburari ale metabolismului , transmise genetic adica punctul b)deficient
mintala cu transmitere mendeliana) enuntam:

Afectiuni Elemente caracteristice Observatii


Maladia lui Tulburarea metabolismului - Deficient autditive si
Huller mucopolizaharidelor vizuale
- Nanism
- Degradarea fizica si
mintala progresiva
- Caracteristici faciale –
frunte bombata ,nari
latite , buze groase
Maladia Wilson Degeneranta hepatolenticulara - Tulburare neurologica
de tip extrapiramidal
- Tulburari ale mersului
- Tulburari de
comportament
- Tulburari grave ale
activitati intelectuale

FACTORII EXOGENI
In functie de etapa in care actioneaza cauzele exogene asupra dezvoltarii si evolutiei biopsihice ale copilului
distingem :
I . Factori prenatali : care pot fi clasificati in:
A) Factori progenetici
- iradierea cu radiatii alfa, beta,gama ,neutron ,protoni
- Procese involutive ale ovarului
- Afectiuni cornice la parinti , in special la mama ( diabetul zaharat)
- Socuri psihice grave suportate de parinti
B) Factori embriopatici – actioneaza in primele 3 luni de sarcina
- Iradierea cu raze X , substante radioactive
- Consumul unor medicamente
- Boli infectioase _ rubeola , rujeala)
- Traumatisme ale mamei in timpul sarcinii
- Tulburari endocrine ale mamei
- Incompatibilitatea Rh intre mama si fat
C) Factori fetopatici –intervine asupra dezvoltarii intrauterine a fatului , intre luna a 4 si a 9 de sarcina
- Intoxicati cu alcool ,monoxid de carbon
- Traumatisme fizice
- Placenta praevia cu microhemoragii
II. Factorii perinatali – intervin in timpul sarcinii
Scorul Apgar ofera informatii privind starea clinica a noului nascut .Simptomele urmarite se refera la
culoarea pielii ,tonusul muscular , respiratie , frecventa cardiaca.Principalele cause care determina
tulburarile perinatale sunt :
A) Prematuritatea noului nascut – nou nascut cu greutate la nastere mai mica de 2500 de kg
indiferent de durata sarcinii . exista trei categorii de nou nascuti
- nou nascuti inainte de termen ( cu o sarcina mai scurta de 37 de sapt)
- Nou nascuti la termen , dar cu o greutate mai mica de 2500 kg
- Nou nascuti proveniti din sarcini gemelare
B) Postmaturitatea noului nascut – determina hipoxia cronica( asfizierea la nastere ) a fatului care se
manifesta prin retard mintal si psihomotor , tulburari de comportament , convulsivitate accentuate
C) Traumatisme obstetricale- pot fi clasificate in doua categorii
- Traume mecanice prin aplicarea de instrumente medicale in timpul nasterii si operatia de cezariana
- Hypoxia – din timpul sarcinii
D) Encefalopatia bilirubinica –invazia anticorpilor de la mama la fat
III Factori postnatali pot fi de mai multe tipuri
A) Boli inflamatorii cerebrale –encefalite,meningoencefalite
B) Boli infectioase cu complicatii cerebrale –gripa, varicela , hepatita
C) Boli generale cu efecte degenerative la nivel cerebral – hipoxi , hipoglicemie
D) Intoxicatii acute si cronice cu plumb , oxid de carbon , alcool
E) Tulburari cronice de nutritive –carente de vitamine
F) Tulburari metabolice – hipoglicemia la copil poate provoca encefalopatita
G) Tulburari circulatorii la nivel cerebral , tromboze venoase, artitre care pot culmina cu leziuni
cerebreale grave
H) Factorii psihosociali – reprezentati prin natura relatiilor affective intra- familiar si conditiile economice
ale familiei

ETIOLOGIA DEFICIENTILOR DE AUZ

Identificarea cauzelor deficientelor de auz sunt foarte


importante in profilaxia ,diagnoza , prognoza ,
recomantarea pentru un anumit tratament sau pentru
protezare
La modul general cause determinarii aparitiei
deficientei de auz pot fi :
A) Ereditatea
- Tipul Sibermann – lezarea capsule si
leziuni secundare ale celulelor si fibrelor
nervoase
- Sheide –atrofia nicovalei ,saculei
,organului Corti
- Mandini – atrofia nervului Cohlear si a
ganglionilor

B) Dobandite
- In perioada prenatala
- In perioada perinatala La fel ca ala deficienti mintali
- In perioada post natala
In fuctie de localizarea la nivelul urechii
A) La nivelul urechi externe :-
- Absenta pavilionului sau malformatii ale acestuia
- Obstructionarea canalului auditiv extern cu dopuri de ceara excrescenta osoasa
B) La nivelul urechi medii:
- otite ,mastoidiene ,corpi straini
- Inflamarea trompei lui Eustache
- Leziuni sau malformatii ale oscioarelor
- Perforarea membrane timpanului
C) La nivelul urechi interne
- Leziuni ale labirintului membranos sau cohlear
- Leziuni ale organului Corti
D) La nivelul nervului auditiv si al scoartei cerebrale
- Leziuni ale traiectului nervos auditiv sau ale zonei de proiectie din scoarta cortica

ETIOLOGIA TULBURARILOR DE VEDERE

O clasificare generala a deficientilor vizuali


include urmatoarele grupe :
- Boli ale axelor golului ocular
(pleoape ,glande lacrimale)
- Tulburari ale refractiei ocular /
myopia ,hipermetropia ,
astigmantismul)
- Afectiuni ale cristalinului
(cataracta)
- Afectiuni ale corpului viros
- Afectiuni ale cailor optice
craniene
- Accidente si traumatisme ocular
(explozii, actiuni degerative ale
unor agenti chimici)
- Tulburari ale vederii binoculare ,
strabism , paralizii oculomotorii
- Alterari ale simtului chromatic
- Tulburari de adaptare la
intuneric si lumina

Cauzele deficientei de vedere sunt :


A) Malformatii congenital:
- anomalii ereditare –genopatii ( mutatii cromozomiale)
- anomalii neereditare – gametopatii (lezarea celulelor germinale inainte de fecundare ),blastopatii (
leziuni produse in perioada blastogenezei – primele 15 zile dupa conceptie ) embriopatii ( leziuni
produse intre saptamanile 2 – 25 de sarcina ) fetopatii ( leziuni in perioada fetala , incepand cu luna a
patra de sarcina si pana in la nastere)
B) Cauze care actioneaza perinatal sau postnatal , in diferite perioade ale existentei persoanei
- boli infectioase –infectia gonococica , trohomul , conjuctivita rujeola ,sifilisul , infectii pe traiectul
nervului optic)
- intoxicatii cu diferite substante
- traumatisme , arsuri produse de accidente si explozii
- cauze diverse (iradiatii , staze pupilare , dezlipire de retina)
Un loc important in etiologia deficientilor de vedere este rezervat numeroaselor boli care se pot manifesta in
perioada copilariei si a caror neglijare poate duce la urmari grave in dezvoltarea si fuctionarea structurii
anatomo-fiziologice ale analizatorului visual .Din aceasta perspective pot fi identificate
- boli neurologice – pot determina atrofii ale nervului optic , paralizii ale muschilor globului ocular
- boli ale pieli – pot afecta tesuturile dormice ocular prin ulceratii , afectiuni ale cristalinului sau
corneei
- boli ale sangelui – pot provoca atrofii retiniene sau ale nervului optic , tumori
- infectii microbiene sau virotice ( de exeplu , gripa) pot sa provoace complicatii la nivelul anexelor
globului ocular (canalul lacrimal , pleoape)
- boli infectioase sau venerice – pot provoca afectiuni mai ales la nivelul tesuturilor , conjuctivite
,sau retine
- boli endocrine – pot determina aparitia glaucomului infantile
- traumatisme ale globilor ocular in diferite circumstante de viata ale copilului ( joaca, agresiuni
fizice, accidente la diferite activitati scoale si extrascolare)
Cunoasterea etiologica si manifestarii clinice ale deficientilor de vedere prezinta o mare importanta in
stabilirea unui diagnostic diferential , stabilirea unui tratament compensator si recuperator , adecvat ,
elaborarea unui prognostic privind evolutia ,recuperarea ,profesionalizarea si integrarea sociala a persoanei
cu deficienta de vedere.

ETIOLOGIA STULBURARILOR DE LIMBAJ


A) Cauze care actioneaza in perioada prenatala :
- boli infectioase ale mamei in timpul sarcinii
- Imcompatibilitatea Rh intre mama si fat
- Intoxicatii
- Trauma mecanice (care lezeaza fizic organismul fatului ) sau psihice (stress ,spaima , emotie intense
resimtita de mama)
- Carente nutritive
B) Cauze care actioneaza in timpul nasterii
- Traumatisme obstreticale
- Nastere prelungita care duc la asfixiuni si leziuni ale sistemului nervos central
C) Cauze care actioneaza in perioada post natala:
a) Cauze organice de natura central sau periferica
- leziuni ale sistemului nervos central provocate de unele traumatisme mecanice
- Afectiuni ale aparatului auditiv si foarticular care impiedica receptia si emiterea sunetelor
- Boli infectioase ale copilariei ( meningita, scarlatina, rujeola ,pojar)
- Incompatibilitatea Rh , carente nutritive , factori care actioneaza la nastere
- Intoxicatii cu substante chimice
b) Cauze functionale- privesc sfera senzoriala si motorie
- Tulburarea proceselor de excitatie si inhibitie la nivelul cortexului
- Insuficiente functionale ale sistemului nervos central
- Insuficiente motorii la nivelul aparatului fonoarticulator motor
- Deficient de auz fonematic( hipoacuzia)
c) Cauze neuropsihologice – determina in special tulburari de ritm si fluent a vorbirii
- Deficient mintala
- Tulburari ale memoriei si atentiei , reprezentari vizuale si acustice
- Tulburari in sfera persoanlitatii ( neincrederea in sine , timiditate , supraapreciere imagini de sine)
d) Cauze psihosociopedagogice
- Slaba stimulare a vorbirii
- Carente pedagogice
- Vorbire deficitarea , necorectata la timp
- Fenomenul bilingvism
-
ETIOLOGIA DIFICULTATILOR DE INVATARE
A) Cauze biologice si fiziologice
- Nasteri premature
- Nasteri cu travaliu prelungit
- Boli cornice sau contagioase care presupune o absenta indelungata de la scoala
- Problem hormonale si perturbarea proceselor biochimice la nivel neuronal
- Problem metabolice si deficit de vitamine , calciu , magneziu ,
- Leziuni si disfunctii cerebrale minime
B) Cauze psihologice