Sunteți pe pagina 1din 45

Cuprins

I. PREMISELE EVALUĂRII ...............................................................................................................................3


1.1. OBIECTUL EVALUĂRII, SCOPUL EVALUĂRII .......................................................................................3
1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR ........................................................................................................3
1.3. CLIENTUL ȘI DESTINATARUL LUCRĂRII ..............................................................................................3
1.4. BAZELE EVALUĂRII. TIPUL VALORII ESTIMATE ...................................................................................3
1.5. IPOTEZE ȘI CONDITII LIMITATIVE .......................................................................................................5
1.6. DATA EVALUĂRII ................................................................................................................................6
1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ ..........................................................................................6
1.8. RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI .................................................................................................6
1.9. SURSELE DE INFORMATII ...................................................................................................................7
II. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC.....................................................................................7
2.1. GENERALITATI ....................................................................................................................................7
2.1.1. SCURT ISTORIC ...........................................................................................................................7
2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE ..........................................................................................................8
2.2. ASPECTE JURIDICE .............................................................................................................................8
2.3. ASPECTE OPERATIONALE .................................................................................................................10
2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE ........................................................................................13
2.5. ASPECTE MANAGERIALE ..................................................................................................................17
2.6. ASPECTE COMERCIALE.....................................................................................................................19
2.6.1. Analiza evoluției vânzărilor......................................................................................................19
2.6.2. Analiza structurală a vânzărilor pe produse si piete de desfacere ..........................................20
2.6.3. Analiza clientilor intreprinderii ................................................................................................21
2.6.4. Analiza furnizorilor intreprinderii ............................................................................................22
2.7. ASPECTE ECONOMICO – FINANCIARE .............................................................................................25
2.7.1. 2.7.1. Diagnosticul patrimoniului net ......................................................................................25
2.7.2. 2.7.2. Diagnosticul capacității de autofinanțare .....................................................................26
2.7.3. 2.7.3. Diagnosticul corelației fond de rulment – necesar de fond de rulment; trezoreria netă
27
2.7.4. 2.7.4. Diagnosticul corelației creanțe - obligații ......................................................................28
2.7.5. 2.7.5. Diagnosticul lichidității și solvabilității ..........................................................................29
2.7.6. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar .................................................................31
III. ANALIZA DATELOR ȘI CONCLUZIILE .....................................................................................................32
3.1. ABORDAREA PATRIMONIALĂ ..........................................................................................................32
3.1.1. Activul Net Contabil Corectat ..................................................................................................32
3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE .......................................................................................................36
3.2.1. Metoda de evaluare bazata pe randament .............................................................................36
3.2.2. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW) ................................................. 42
3.3. ABORDARE PRIN PIATA - valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. ............................................44
I. PREMISELE EVALUĂRII

1.1. OBIECTUL EVALUĂRII, SCOPUL EVALUĂRII

Obiectul evaluării îl constituie S.C. BIOFARM S.A. cu sediul în Str.


Logofătul Tăutu, nr. 99, Sector 3, București, Romania, înregistrată la registrul
comertului J40/199/1991 și cod de înregistrare fiscal RO341563.
Baza evaluării realizate în prezentul raport este „valoarea de piață în condițiile
continuării activității prezente”, așa cum este definită în Standardele ANEVAR.
Scopul evaluarii este estimarea valorii de piață în vederea luării
unei decizii de continuare a activității prezente sau de vânzare a acesteia.
Elementele importante sunt:
 valoarea este estimată în sensul că duce la prețul cel mai probabil;
 trebuie să existe o piață liberă în cazul vânzării;
 evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzacția ar trebui să aibă loc la data
evaluării).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR

Evaluarea a fost realizată de:


1. Beschiu Mihaela-Elena, domiciliată în Sibiu, expert evaluator, posesorare a
legitimației de evaluator nr. 1 emisă de ANEVAR Sibiu;
2.Dobrota Maria-Sanda, domiciliată în Sibiu, expert evaluator, posesoare a
legitimației de evaluator nr. 2 emisă de ANEVAR Sibiu;
3.Papa Radulescu Oana, domiciliată în Sibiu, expert evaluator, posesoare a
legitimației de evaluator nr. 3 emisă de ANEVAR Sibiu;
4. Preda Maria-Paula domiciliata în Sibiu, posesoare a legitimației nr. 4 emisă
de ANEVAR Sibiu

1.3. CLIENTUL ȘI DESTINATARUL LUCRĂRII

Prezentul raport de evaluare se adresează atât societății BIOFARM SA., în


scop informativ, cu sediul în București, cât și Facultății de Științe Economice, cu
sediul în municipiul Sibiu, reprezentată de domnul Mârza Bogdan, în calitate de
client.
Raportul de evaluare poate fi utilizat de către părțile implicate în tranzacție.
Tinând cont de Statutul ANEVAR și Codul Deontologic al profesiunii de
evaluator, evaluatorul nu își asumă raspunderea decât față de client și destinatarul
lucrării.

1.4. BAZELE EVALUĂRII. TIPUL VALORII ESTIMATE

Evaluarea executată conform prezentului raport în concordanță cu cerințele


beneficiarului reprezintă o estimare a valorii de piață a S.C. BIOFARM S.A. cu
particularitățile prezentate în conținutul raportului.
Evaluarea este realizată în conformitate cu Standardele Internaționale de
Evaluare.
Metodele de evaluare aplicate în vederea atingerii scopului propus au fost:
 metoda activului net corectat;
 valoarea de rentabilitate;
 valoarea bazată pe fluxurile de disponibilități-DCF;
 metoda de rentabilitate pe bază de PER.

1.5. IPOTEZE ȘI CONDITII LIMITATIVE

Ipotezele care stau la baza intocmirii acestui raport de evaluare sunt urmatoarele:
 nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau
a consideratiilor privind titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este
valabil si proprietatea poate fi vanduta daca nu se specifica altfel.
 proprietatea este evaluate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica
altfel.
 se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a
proprietatii.
 informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o
garantie asupra preciziei lor.
 toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul
grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine
asupra proprietatii.
 se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii,
structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o
responsabilitate pentru asemenea situatii sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi
necesare pentru descoperirea lor.
 se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate
reglementarile locale si nationale privind mediul inconjurator.
 se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile
urbanistice.
 se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte
documente solicitate de autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau
de organizatii sau institutii private, au fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru
oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din cadrul raportului.
 se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu
hotarele descrise si nu exista alte servituti, altele decat cele descrise in raport.
 in afara cazurilor descrise in acest raport, nu a fost observata de evaluator
existenta de materiale periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate.
Evaluatorii nu au cunostinta de existenta unor asemenea materiale.
 valoarea de piata este valabila la data evaluarii. Intrucat piata, conditiile de
pe piata se pot schimba, valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la
un alt moment.
 evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de
evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii.
 evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut
la dispozitie fiind posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau
cunostinta.
braportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza
extrajudiciara.
 evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in
prezentul raport de evaluare.

Acest raport de evaluare a fost elaborat in urmatoarele conditii


generale limitative:
 orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare
sau distribuiere a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara
cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport.
 detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face
public.
 potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultant
ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost
convenita scris in prealabil.
 evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau
indirect, prezent sau viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost
omise in mod deliberat informatii care dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte
si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport.
 conținutul acestui raport, atat in totalitate sau in parte (in special
concluziile, identitatea evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi
difuzat in public prin publicitate, relatii-publice, știri sau prin alte medii de
informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor.

1.6. DATA EVALUĂRII

La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului, nivelul


preturilor, etc., corespunzatoare la 31.12.2014, data la care se considera valabile
ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluatori.
Evaluarea a fost finalizata la data de 08.04.2015.

1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ

Pentru estimarea valorii de piata a S.C. BIOFARM S.A. evaluatorii au retinut


trei abordari recunoscute si anume:
 abordarea pe baza de active (patrimoniala);
 abordarea prin actualizare;
 abordarea prin piață.

1.8. RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI

Corectitudinea si precizia datelor revin in responsabilitatea clientului, deoarece


prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusiv pe baza informatiilor furnizate de
catre acesta.
Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si
inca un interval limitat de timp dupa aceasta data, in care conditiile specifice ale pietei
nu sufera modificari semnificative care afecteaza opiniile estimate.
Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextual economic general in care
are loc operatiunea de evaluare. Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt
responsabili decat in limita informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data
evaluarii.
Prezentul raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat.
1.9. SURSELE DE INFORMATII

La baza intocmirii prezentului raport de evaluare au stat urmatoarele surse de


informatii:
 informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor
detinute;
 lista activelor imobilizate detinute de catre firma;
 informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute;
 bilanturile contabile din anii 2013-2014;
 informatii existente in literatura de specialitate;
 Codul deontologic al profesiunii de evaluator ANEVAR.

II. PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. GENERALITATI

Denumire: S.C. BIOFARM S.A.


Adresa: Str. Logofătul Tăutu, nr. 99, Sector 3, București, Romania
Telefon: +40 21 301 06 00
CIF: RO341563
Reg.Com.: J40/199/1991
Capital social: 109.486.149,90 RON

2.1.1. SCURT ISTORIC

Biofarm, companie fondata in 1921, este unul dintre primii producatori romani
de medicamente si suplimente alimentare.
De peste 90 de ani Biofarm este alaturi de specialistii din Romania in cursa
pentru descoperirea celor mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii tale.
In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori existenti pe piata
farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva. Compania este
certificata in conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2008 si ale Ghidului
privind buna practica de fabricatie (GMP) pentru toate liniile de productie. De
asemenea, actiunile sale sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I.
Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si
o puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de
mai multi ani in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru
administrare orala, este cel mai important producator roman de capsule gelatinoase
moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania.
Biofarm are un portofoliu competitiv de peste 200 de produse care acopera 61 de
arii terapeutice si investeste in mod continuu in campanii media, comerciale si de
marketing pentru promovarea propriilor produse.
Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa
isi imbunatateasca pozitia si in arena internationala. In momentul de fata Biofarm este
prezenta in 10 tari: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazahstan, Lituania, Republica
Moldova, Mongolia, Rusia, Ucraina, Ungaria si extinderea continua.
Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte cheie ale
strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata
interna, cat si pe cea internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10
produse in fiecare an.
Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include imbunatatirea prezentei
companiei pe piata de retail, dezvoltarea continua a fortei de vanzari pentru
imbunatatirea reprezentarii in piata si cresterea numarului de produse. Investitiile in
cercetare, lansarea si promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la
imbunatatirea pozitiei companiei in piata.

2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societatii este fabricarea de medicamente si suplimente


alimentare.
Portofoliul Biofarm cuprinde peste 200 de produse care acoperă aproximativ 61
de arii terapeutice.
Biofarm este lider de piață pe 11* arii terapeutice: Produse cu calciu, Coleretice
și colechinetice, Decongestionante nazale, Digestive (inclusiv enzime), Vitamina A,
Pediatrice, Vitamina E, Antiseptice și antiinfecțioase bucale, Inhalanți, Soluții otice cu
corticosteroizi, Combinații cu Vitamina D, Inhibitori de prolactină și alte combinații cu
corticosteroizi.
Mărcile tradiționale ale companiei cum ar fi Colebil®, Triferment® si
Bixtonim® sunt prezente în topurile celor mai bine vândute produse.
În peste 9 decenii de experiență și tradiție pe piața românească, produsele
Biofarm sunt recunoscute și apreciate de multe generații de pacienți.

2.2. ASPECTE JURIDICE

Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind
activitatea firmei. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din
urmatoarele domenii:
a. Dreptul comercial
In acest domeniu, au fost verificate urmatoarele documente:
 contractul de societate;
 statutul și modificarile ulterioare înființării;
 registrul adunării generale a acționarilor;
 registrul acționarilor și registrul acțiunilor;
În urma verificărilor, s-a constatat corectitudinea și completitudinea
informațiilor cuprinse în actele puse la dispoziție de către societate.
b. Dreptul civil
Au fost analizate si verificate actele și contractele privind:
 dreptul de proprietate asupra construcțiilor;
 dreptul de proprietate asupra terenurilor;
 contractele de închiriere existente pentru anumite spații deținute de societate;
 dreptul de proprietate asupra imobilizărilor necorporale de natura brevetelor,
licențelor, mărcilor înregistrate;
 împrumuturile primite, a garanțiilor constituite;
 contracte de asigurare;
 contracte de achiziții de materii prime, materiale, servicii, etc.
 contracte de vanzare a produselor finite;
 litigii privind contractele comerciale.
In urma analizei documentelor amintite mai sus, au fost constatate urmatoarele:
 societatea este proprietara tuturor terenurilor și clădirilor înregistrate în
patrimoniu;
 exista Contractul nr. 156/2010, prin care societatea închiriază un spațiu
comercial de 300 m2 pe o perioada de 2 ani. Contractul se prelungeste în mod
automat dacă nici una din părți nu solicita întrerupera contractului;
 societatea a încheiat contracte de asigurare împotriva incendiilor pentru clădiri,
contracte de asigurare în virtutea legii pentru mijloacele de transport. De asemenea,
societatea își asigură marfa în timpul transportului către beneficiar.
 aprovizionarea cu materii prime, materiale și servicii se efetuează pe baza
contractelor
încheiate între furnizor și societate. Acestea sunt numerotate, datate și semnate
de persoanele autorizate. Contractele sunt negociate de cele două părți, cuprinzând
prevederi specifice legate de cantitatea și calitatea mărfii, termenul de livrare, modul
de transportare, modul de plată, termenul de plată, etc.
 nu există litigii în ceea ce priveste furnizorii;
 societatea are în derulare litigii legate de încasarea creanțelor de la clienți.
Suma acestora nu este semnificativă în cadrul soldului de clienți.
c. Dreptul muncii
Au fost analizate urmatoarele documente:
 contractele colective de muncă;
 contractele individuale de muncă;
 regulamentul de ordine interioara.

In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte:
 personalul direct productiv și de întreținere beneficiază de contractul colectiv
de munca pentru reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare, protecția
muncii, concediile de odihnă, de boală, de maternitate, etc. Contractul colectiv de
muncă se negociază anual;
 persoanele ce asigură managementul societății precum și alte persoane ce
deservesc compartimentele administrative ale societății beneficiază de contracte
individuale de muncă;
 informațiile din cărțile de munca sunt actualizate trimestrial în ceea ce
privește salarizarea și încadrarea personalului;
 nu exista litigii de munca.
d. Dreptul fiscal
Societatea și-a achitat obligaţiile legale datorate (impozite, taxe,
contribuţii), în limita termenelor stabilite de lege, neexistand penalități sau plăți
restante.
e. Dreptul mediului
Activitatile desfasurate de catre societatea AEROSTAR se bazeaza pe
abordarea proactiva a protectiei mediului si pe implicarea si motivarea intregului
personal in asumarea unei atitudini responsabile fata de mediu si comunitatea sociala.
In urma analizei efectuate, au fost observate urmatoarele aspecte:
 cresterea responsabilitatii fata de mediu prin implicarea directa,
instruirea și perfectionarea continua în domeniul protecției mediului a întregului
personal;
 existenta unui management eficient al deșeurilor rezultate din activitatea
proprie;
 inițierea și dezvoltarea de parteneriate, cu toți factorii preocupați de
protecția mediului.

2.3. ASPECTE OPERATIONALE

Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de


producție, a tehnologiilor de fabricatie a produselor, precum și a organizării producției
și a muncii. Astfel, în legatură cu activele fixe incluse în patrimoniul societății,
precum și a celor pe care le folosește făra a fi proprietatea ei, s-au analizat urmatoarele
aspecte:
 starea de functionare a mașinilor, utilajelor, gradul de uzura fizica;
 performantele acestora în raport cu cele care se produc pe plan mondial;
 posibilitatile de utilizare în viitor;
 mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate în viitor datorita schimbarilor
intervenite in structura productiei;
 valoarea investițiilor în curs de execuție, stadiul lor în raport cu graficele de
execuție, posibilitățile de finalizare și influenta lor asupra potențialului tehnico-
productiv sau a prestațiilor de servicii;
 posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru
desfasurarea normala a activitatii; gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de
regiile autonome sau companiile de profil.
In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele:
 utilajele au o stare de uzura avansată, majoritatea fiind fabricate în anii 2000.
Acest fapt sporește costul de întreținere si poate avea implicatii nefavorabile asupra
productivitatii muncii;
 anumite mijloace fixe (de natura constructiilor speciale) nu mai sunt utilizate
în actualele conditii de derulare a activitatii. In prezent, stocul de materii prime este
foarte strict dimensionat, facand inutila existenta anumitor spații de depozitare.
 încadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta, iar duratele de amortizare
sunt in conformitate cu prevederile legale;
 utilitățile necesare derulării activității, cum ar fi energia, gazul metan, apa si
canalizarea sunt asigurate de regiile si companiile nationale de profil.
 stadiul derularii investitiilor în curs este în concordanta cu graficul de
construcție prevăzut. In ceea ce privește clădirile, s-au constatat urmatoarele:
 concordanta între situația din teren și planurile de construcție;
 structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme;
Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin
intermediul urmatorilor indicatori:

a. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: producția


obținută/capacitatea de producție * 100.

În cazul societății BIOFARM S.A., gradul de utilizare a capacității de


producție este prezentat în tabelul de mai jos:

PRODUSE U.M. CANTITĂȚI CAPACITATEA GRADUL DE


REALIZATE DE UTILIZARE A
PRODUCȚIE CAPACITĂȚII
ANUALĂ DE
PRODUCȚIE
Lichide (soluții și Litri 2.513.000 2.571.000 97,74%
siropuri)
Forme solide Bucăți 300.997.000 420.000.000 71,66%
(comprimate și
drajeuri)
Capsule Bucăți 283.527.000 300.000.000 94,50%
gelatinoase moi

Conform tabelului putem observa faptul ca firma analizată nu utilizează


la capacitate maxima activele productive de care dispune, însă le folosește într-o
proporție semnificativa.

b. Ponderea mașinilor și a utilajelor în total active fixe: mașini și utilaje/total


active fixe *100.

Ponderea mașinilor și utilajelor existente în cadrul activelor fixe detinute de


societate rezulta din structura imobilizarilor corporale, asa cum rezulta din tabelul de
mai jos:

Pondere Pondere
Pozitie active Valoare de Valoare
valoare de valoare
fix inventar (lei) ramasa (lei)
inventar ramasa
Teren 3.282.513 4,21% 3.282.513 8,11%
Constructii 18.007.153 23,09% 16.809.852 41,52%
Instalatii 55.237.864 70,83% 19.677.802 48,60%
tehnice si
masini
Alte 1.456.496 1,87% 717.807 1,77%
instalatii,
utilaje si
mobilier
Total valoare 77.984.026 100% 40.487.974 100%
ramasa

Se observa ponderea mare a instalațiior tehnice si masinilor, aceasta


reprezentând 70,83 % la valoare de inventar și 48,60 % la valoare rămasă. Acest lucru
este justificabil prin obiectul de activitate prestart.

c. Gradul de uzura a activelor fixe: amortizarea cumulată/valoarea de


inventar*100

Gradul de uzură al activelor fixe este prezentat în tabelul următor:


Imobilizari Valoare de
Amortizare Grad de uzura
corporale inventar
Constructii 18.007.153 1.197.301 6,65%
Instalatii tehnice 55.237.864 35.560.062 64,37%
si masini
Alte instalatii, 1.456.496 738.689 50,72%
utilaje si
mobilier
Total valoare 74.701.513 37.496.052 40,58%
ramasa

Se observa ca gradul general de uzura este de 40,58% Se remarcă, de


asemenea, ca gradul de uzura al instalațiilor tehnice și mașinilor este de 64,37%,
ceea ce denotă faptul ca societatea deține echipamente învechite care nu dau
randament maxim, iar pentru a remedia această problemă se recomandă achiziția
de noi instalații mai performante.

d. Gradul de reinnoire a activelor fixe: valoarea de inventar/valoarea


mijloacelor fixe noi*100.
Achizitiile de mijloace fixe efectuate în anul de bază sunt prezentate în tabelul de
mai jos:

Imobilizari Valoare de Achizitii Pondere


corporale inventar mijloace fixe mijloace fixe noi
(lei)
Constructii 18.007.153 2.778.575 15,43%
Instalatii tehnice 55.237.864 5.245.087 9,49%
si masini
Alte instalatii, 1.456.496 277.844 19,07%
utilaje si
mobilier
Total valoare 74.701.513 8.301.506 14,66%
ramasa

Se observa ponderea mai mica a mijloacelor fixe achiziționate în anul


2013 (aproximativ 14,66 %) în raport gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din
patrimoniul societatii (care se ridică la 40,58 %). Nivelul achizițiilor realizate in 2013
sunt insuficiente pentru reînnoirea liniei tehnologice uzate.

2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune


folosirea unui sistem de indicatori privind, pe de o parte dimensiunea, structura si
comportamentul, iar pede alta parte eficienta potentialului uman.
Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori:
a. Numarul mediu de personal (cu contract de munca), care se determina ca o medie
aritmetica simpla a numarului zilnic de salariati.
In cazul AEROSTAR, numarul scriptic de salariati a fost de 360 de persoane.
b. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila), care se
stabileste prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de
colaboratori angajati pe bazade conventie civila. In cazul societatii, numarul mediu de
personal angajat cu contract de munca si conventie civila a fost de 362 de persoane.
c. Numarul maxim de personal, care reprezinta limita superioara stabilita in functie de
volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta : 𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢
𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝐶𝐴/100.

In cazul BIOFARM, parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt


urmatorii:

Nr mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva (N0) 360


Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) 1,47
Indicele de crestere a preturilor in anul de baza 1,621
Cresterea reala a cifrei de afaceri 1,13
Numarul maxim de personal 406

Rezultă un nivel de maxim 406 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. In prezent


numarul de salariati este de 360, fiind inferior numarului maxim de salariati, ceea ce
denota o politica sanatoasa de personal.
Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii:
a. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii:
 muncitori (direct productivi, indirect productivi, de deservire generala);
 personal tehnic-ingineresc (ingineri, tehnicieni, maistri);
 personal de administrare si conducere.

In cazul societatii analizate, situatia este prezentata in tabelul de mai jos:


CATEGORIE NUMAR PONDERE
SCRIPTIC Personal
Muncitori 288 80%
7%
Personal tehnic- 46 13% Muncitori
13%
ingineresc
Personal 25 7%
de Personal
administrare si 80% tehnic-
ingineresc
conducere
Total 360 100%

Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire.

a. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in


urmatoarele grupe: sub 1 an, intre 2-5 ani, intre 6-10 ani, intre 11-15 ani, intre
15-20 ani, peste 20 ani.
In cazul BIOFARM, grepele de vechime a salariatilor se prezintă astfel:

GRUPA DE NUMAR PONDERE Vechime


VECHIME SCRIPTIC 2% 6%
8% Sub 1 an
Sub 1 an 20 6% 25%
2 – 5 ani 28 8% 2-5 ani
6 – 10 ani 61 17% 17% 6-10 ani
11 – 15 ani 154 42% 11-15 ani
15 – 20 ani 90 25% 15-20 ani
Peste 20 ani 7 2% Peste 20 ani
Total 360 100% 42%

Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii


de a stabiliza personalul, limitand fluctuatiile mari de salariati.

b. dupa varsta, personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani, intre 31-40 de
ani, intre 41- 50 de ani, peste 50 de ani.

Structura personalului dupa varsta a societatii BIOFARM este prezentata in tabelul


de mai jos:
Varsta
GRUPA DE NUMAR PONDERE Pana la 3o de
VARSTA SCRIPTIC ani
13%
Pana la 30 de ani 90 25% 25% 31-40 de ani
31 – 40 de ani 137 38% 24%
41 – 50 de ani 86 24% 41-50 de ani
Peste 50 de ani 47 13% 38%
Total 360 100%
Peste 50 de ani
Din datele prezentate, rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de
varsta.

d. dupa modalitatile de calificare, personalul poate avea diferite nivele de


pregatire: superior, mediu, profesional.

In cazul BIOFARM structura calificarii personalului este urmatoarea:

GRUPA DE NUMAR PONDERE Calificare


CALIFICARE SCRIPTIC 6%
Superioara 20 6% Superioara
Medie 250 69% 25%
Profesionala 90 25% Medie
69%
Total 360 100% Profesionala

Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe


categorii de pregatire.
De asemenea, comportamentul personalului poate fi analizat prin
prisma urmatorilor indicatori:

a. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil : timpul efectiv lucrat/timpul


maxim disponibil

b. Indicatorii circulatiei fortei de munca : coeficientul intrărilor, al


plecărilor și al mișcarilor totale.
 Coeficientul intrarilor = (I / N) * 100
 Coeficientul plecarilor = (E / N) * 100
 Coeficientul miscarilor totale = [(I + E) / N] * 100

in care:
I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate
E=numarul total al iesirilor de personal
N=numarul mediu de personal

In BIOFARM, parametrii circulatiei fortei de munca se prezintă astfel:

Intrari personal 20
Circulatia fortei de munca
Iesiri personal 10 Coeficientul
Total salariati 360 intrarilor
Coeficientul intrarilor 5,5% 33% Coeficientul
Coeficientul iesirilor 2,7% 50% iesirilor
Coeficientul miscarii 8,3% 17%
totale Coeficientul
miscarii totale

Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza, reflectand


preocuparea societatii pentru stabilizarea numarului de salariati.

c. Indicatori de conflictualitate
In cazul in care conflictualitatea a luat forme colective se impune
urmarirea urmatorilor indicatori:
 numarul de greve;
 numarul de zile ale grevei;
 gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere ;
 gradul de intensitate al grevei.
In cazul societii BIOFARM, nu au existat forme colective de conflict in ultimii
3 ani.

Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul


sistemului de indicatori de reflectare a productivitatii muncii. Pentru a urmari
dinamica productivitatii muncii la nivel de intreprindere, precum si a comparatiei cu
alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc indicatori valorici, construiti ca
raport efect/efort.
In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri, productia
exercitiului, veniturile de exploatare sau valoarea adaugata, in functie de specificul
activitatii societatii.
In calitate de efort se pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal,
timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de munca exprimat in ore.
In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri, relatiile
de calcul sunt urmatoarele:
 productivitatea medie anuala pe o persoana: cifra de afaceri/numar de
angajati
 productivitatea medie zilnica : cifra de afaceri/numarul de zile de munca
 productivitatea medie orara: cifra de afaceri/numarul de ore de munca
Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se
impune operarea cu indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi
comparabile.

In cazul BIOFARM, indicatorii de productivitate ai muncii in ultimii doi


ani sunt prezentati in tabelul de mai jos:

2012 [lei] 2012 in preturi 2013 [lei]


comparabile 2013
[lei]
Cifra de afaceri 104.970.886 108.887.552 119.072.518
Numarul de 340 360
personal
Productivitatea 320.257 330.756
medie anuala pe o
persoana
Timpul de munca 251 254
exprimat in zile
Productivitatea 1.275 1.302
medie zilnica pe o
persoana
2.5. ASPECTE MANAGERIALE

a. Prezentarea echipei manageriale

Organele de conducere ale societatii sunt:


- Adunarea generala a actionarilor
- Consiliul de administratie
Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al
Societatii.
Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Consiliul de
Administratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat
cel putin 5% din capitalul social.
Capitalul social nu include la acest moment nici un actionar majoritar; de altfel,
structura capitalului social este la acest moment extrem de dispersata, cel mai
mare actionar fiind SIF Oltenia cu o detinere de 13,61% din numarul de actiuni
emise.
Managerii societăţii BIOFARM sunt persoane ce au o vechime între 11-15 ani.
Vârsta acestora este cuprinsă între 40 şi 50 de ani.
Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii
actionariatului.
La sfarsitul exercitiului financiar, echipa manageriala este premiata cu o cota
din profitul anului.
b. Criterii de performanta a echipei manageriale
Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitatea
manageriala sunt prezentate in cele ce urmeaza:

1. Rata profitului: profit brut/cifra de afaceri*100


In cazul societatii, rata profitului se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (lei) 119.072.518


Profitul brut (lei) 29.115.341

Rata profitului(lei) 24,45%

2. Profitabilitatea actiunilor: dividende+prelevari din profit pentru dezvoltare/capital


social*100
In cazul BIOFARM, profitabilitatea actiunilor rezulta in conform tabelului de mai jos:

Dividende (lei) 0

Prelevări din profit pentru dezvoltare (lei) 25.581.079


(pr net)

Capital social (lei) 109.486.150

Profitabilitatea acţiunilor 23%

3. Potentialul de dezvoltare/crestere: prelevari din profit pentru dezvoltare +


amortizaree – cheltuieli pentru investitii / fond de rulment * 100

Fondul de rulment = Active circulante – Datorii curente


In cazul BIOFARM , potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se
prezinta in tabelul de mai jos:

Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] 25.581.079


Amortizare [lei] 38.224.158
Cheltuieli pt investitii [lei] 0
Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch pt investitii [ lei] 63.805.237
Active imobilizate [lei] 79.426.983
Capital permanent [lei] 175.887.136
Fond de rulment [ lei] 79.426.983
Potential de dezvoltare/creștere 66,14 %
4. Perioada de recuperare a creanțelor (zile): soldul creantelor / cifra de afaceri * 365
Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul
de mai jos:

Soldul creantelor (lei) 57.327.155


Cifra de afaceri(lei) 119.072.518
Perioada de recuperare a creantelor (zile) 176
zile
5. Perioada de rambursare a obligațiilor pe termen scurt (zile): soldul obligatiilor /
cifra de afaceri * 365
Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in
tabelul de mai jos:

Soldul obligatiilor [lei] 26.202.910


Cifra de afaceri [lei] 119.072.518
Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt [zile] 80
zile

6. Rotatia stocurilor (nr. rotatii): cifra de afaceri / total stocuri

Tabelul urmator prezinta parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.

Cifra de afaceri [lei] 119.072.518


Total stocuri [lei] 16.991.024
Număr rotații 7

În urma calculelor efectuate anterior, observam ca incasam creantele la 176 de zile si


platim furnizorii la 80 de zile. Aceasta situatie nefavorabila a influentat si scaderea
ratei lichiditatii, si pe termen lung neremedierea ei poate duce la insolventa entitatii.

2.6. ASPECTE COMERCIALE

Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare, piata de


desfacere aproduselor intreprinderii si piata ei de aprovizionare

2.6.1. Analiza evoluției vânzărilor


In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri, lucrari si
servicii,care formeaza obiectul activitatii, ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri.
In categoria vanzarilor nu se includ veniturile din productia stocata, productia de
imobilizari, veniturile financiare. Cifra de afaceri, pe care o regasim in contul de profit
si pierdere este evaluata in unitati monetare curente. Pentru o corecta apreciere a
performantelor comerciale ale firmei in timp se impune corectarea acesteia cu indicele
preturilor domeniului de activitate, respectiv evaluara ei in preturi comparabile.
Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este:
CA reala = CA in preturi curente * Indicele mediu al preturilor
Indicele preturilor în decembrie 2013 față de decembrie 2012 a fost de 101,55%.
In cazul BIOFARM evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta
dintabelul de mai jos:

Indicele de
2012 2013
crestere a CA
Cifra de afaceri 104.970.886 119.072.518 113.43%
in preturi
curente
Cifra de afaceri 108.887.552 119.072.518 109,35%
in preturi
comparabile

Se observă că, atunci când este exprimată în unități monetare curente, cifra de
afaceri crește cu indicele de aproximativ 113%, pe când, în prețuri comparabile
indicele de creștere este de doar aproximativ 109%. Indicele de creștere supraunitar
denotă o creștere reală a vânzărilor.

2.6.2. Analiza structurală a vânzărilor pe produse si piete de desfacere


Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse
sau grupede produse omogene, tinand seama in acelasi timp de pietele unde se
desfac acestea.
Scopul acestui mod de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea
furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor in perioada de previziune.
Clienţii reprezintă cea mai importantă componentă a micromediului firmei,
constituind destinaţia şi raţiunea eforturilor acesteia. Cercetarea de marketing
consacră un loc central studiilor cu privire la cunoaşterea nevoilor, a cererii, a
comportamentului de cumpărare şi de consum. În funcţie de statutul lor, natura
solicitărilor faţă de produsele (serviciile) firmei, există următoarele categorii de clienţi:
a) consumatorii - persoane particulare şi gospodării - care cumpără bunuri şi
servicii pentru consumul propriu;
b) utilizatorii industriali achiziţionează produse în scopul prelucrării sau
utilizării lor în procesul de producţie;
c) pieţele guvernamentale alcătuite din agenţii de stat care achiziţionează bunuri
şi servicii folosite, fie pentru a presta servicii publice, fie pentru a le vinde. În această
categorie intră organismele publice (şcoli, spitale, instituţii militare, penitenciare etc);
d) pieţele internaţionale sunt formate din cumpărători din alte ţări:
consumatori individuali, producători, comercianţi, agenţii guvernamentale.
Specialiştii în marketing ai SC BIOFARM S.A trebuie să caute răspunsul la
întrebări precum:
Care sunt caracteristicile clienţilor?
Unde trăiesc ei?
Ce vârstă au?
Ce stil de viaţă au?
Din ce clasă socială provin?
Ce educaţie au?
Cu ce se ocupă?
Aceasta conduce la operaţiunea de segmentare a clientelei, adică la împărţirea
pieţei în grupuri distincte de consumatori în funcţie de folosul pe care aceştia îl
aşteaptă de la un anumit produs.

Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos:

2012 Pondere 2012 2013 Pondere 2013


Piata interna 89.225.256 85% 95.258.014 80%
Piata externa 15.745.630 15% 23.814.504 20%
Cifra de
104.970.886 100% 119.072.518 100%
afaceri

Se observa predominanța pietei interne, comparativ cu cea externaiar in anul


2013 exista o usoara crestere a pietei externe .

2.6.3. Analiza clientilor intreprinderii

Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia


structurala a cifrei de afaceri pe clienti. In formularea concluziilor este necesar sa
se tina seama de pozitia intreprinderii intr-un lant al interconditionarii execuţiei si
consumului unui produs.
În ceea ce privește piața și clienții BIOFARM are încheiate contracte de vânzare
anuale cu cei mai puternici distribuitori de pe piața farmaceutică, prin intermediul
cărora se desfășoară desfacerea produselor în farmacii printre care se numără:
Mediplus, FarmExpert, Farmexim, Polisano, RoPharma, Mediplus, Fildas, ADMFarm.
În funcție de natura lor clienții cărora le sunt distribuite produsele BIOFARM se
impart în firme distribuitoare, consumatori finali, iar o pondere de 5% din volumul
vânzărilor se îndreaptă către spitale. In cazul societatii BIOFARM principalii clienti
sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Principalii Cilenti Pondere 2012 % Pondere 2013 %


Farm expert 9,5 9
Farm exim 12,5 12,1
Polisano 25 24
RoPharma 18 18,5
Mediplus Bucuresti 15 17
Fildas 6 6.5
Consumatori finali 9 7,9
Spitale 5% 5%
Cifra de afaceri 100% 100%
Analizand tabelul de mai sus, se pot evidentia urmatoarele aspecte:
 Polisano detine o pondere majoritara in cifra de afaceri;
 Variaţia de la un an la altul nu este semnificativă.
 Exista un numar insemnat de clienti cu care societatea are relatii
comerciale traditionale;

Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu


urmatoarea relatie:

Di = Σ𝑆𝑑𝑖 / Σ𝑅𝑑𝑖∗𝑇
In cazul BIOFARM, durata de imobilizare a creantelor clienti este determinata
in conformitate cu tabelul de mai jos:

Suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante[lei] 64.361.892


Suma rulajelor debitoare ale conturilor de creante [lei] 8.391.499
Perioada de analiza exprimata in numar zile 365
Durata medie de imobilizare a creantelor [zile] 263

În urma calculelor efectuate anterior, se observa ca incasam creantele la 263 de zile. Acest
lucru se datoreaza si obiectului de activitate dar mai ales din cauza blocajelor din piata farmacéutica
generate de Ministerul Sanatatii si neplata la timp a facturilor de catre Casa Nationala de Asigurari
de Sanatate. Aceasta situatie nefavorabila a influentat si scaderea ratei lichiditatii, si pe termen lung
neremedierea ei poate duce la insolventa entitatii.

2.6.4. Analiza furnizorilor intreprinderii

Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul


comercial pentru evaluare. Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza:
 gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si
materiale;
 structurarea furnizorilor, in special a celor de materii prime si materiale in
functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor;
 analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si
a calitatii aprovizionarilor;
 aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori;
 durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata
de furnizori.

O situatie a principalilor furnizori de echipamente si aparatura ai BIOFARM, aduce


în prim plan societatea croata Pharmalab, care detine o pondere de 34,4% din totalul
echipamentelor achizitionate. Pharmalab reprezinta un furnizor strategic pentru toate
liniile de productie ale BIOFARM oferind o gama eterogena de produse industriale:
cuve si rezervoare de diferite capacitati pentru depozitare, malaxoare, sisteme de
purificare a apei si generare a aburilor, sisteme de preparare si transfer al zaharului,
pompe si sisteme de distribuire a preparatelor medicamentoase, etc. BIOFARM
importa de la Kevin Engineering din India (al doilea furnizor ca importanta cu o cota
de aproximativ 17%) granulatoare, mixere si cabinete mobile.
Pe fondul diminuarii considerabile a activitatii industriei chimice din tara noastra,
aprovizionarea cu materii prime se realizeaza prin importuri de la firme straine (80%),
restul necesarului fiind acoperit prin achizitii de la firmele românesti (18%) incluzând
la aceasta categorie si reprezentantele firmelor straine, iar circa 2% reprezinta materii
prime produse chiar în incinta societatii BIOFARM (o mare parte a extractelor de
origine animala).

In cazul BIOFARM , lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul


urmator:

Principalii furnizori Pondere 2012% Pondere 2013%


Pharmalab 34,4% 33,55
Kevin Engineering 17% 18%
Hoffmann La Roche, 8,6% 8%
Elvetia
Colorcon, Anglia – 10% 12%
vitamine;
S&D, Anglia – estradiol, 4% 5%
hidrocortizon;
Dolner, Elvetia – 6% 3,45%
acetoftalat de celuloza;
Magitech, România – CMC 12% 11%
300-600;
Medchim, România – 8% 9%
atropina sulfat
Total achizitii 100% 100%

Principalii furnizori Pondere (%)


Firme straine 80
Firme romanesti 18
Materii prime produse chiar in incinta 2%
societatii
Total achiziţii 100

Se remarca existenta unui furnizor semnificativ, Pharmalab reprezinta un


furnizor strategic pentru toate liniile de productie ale BIOFARM oferind o gama
eterogena de produse industriale: cuve si rezervoare de diferite capacitati pentru
depozitare, malaxoare, sisteme de purificare a apei si generare a aburilor, pompe si
sisteme de distribuire a preparatelor medicamentoase, ceea ce denotă faptul ca pentru
biofarm acest furnizor este esential pentru produsele industriale. Deasemenea se
remarca ponderea relativ importanta a furnizorului Kevin Engineering de 17,5 %.
Cu toate ca principalul furnizor detine 34% din achizitii, societatea se afla in legaturi
comerciale si cu alti producatori externi de materii prime si materiale de altfel si cu o
pondere de 20 % pe piata romaneasca.

Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de


furnizori (Df) se determina pe baza urmatoarei relatii: Df = Σ𝑆𝑑𝑖Σ𝑅𝑑𝑖∗𝑇.
In cazul BIOFARM, durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este
calculata în conformitate cu tabelul de mai jos:

Suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori [lei] 32.308.794


Suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori [lei] 66.250
Perioada de analiza exprimata in numar zile [zile] 365
Durata medie de utilizare a surselor atrase [zile] 178

Înurma calculelorefectuateanterior,observam ca platim furnizorii la 178 de zile si incasam creante la


263 de zile. Aceasta situatie nefavorabila a influentat si scaderea ratei lichiditatii, si pe termen lung
neremedierea ei poate duce la insolventa entitatii.
2.7. ASPECTE ECONOMICO – FINANCIARE

Unul dintre cele mai importante demersuri realizate în vederea finalizării


raportului de evaluare a întreprinderii vizează diagnosticul economico-financiar.
Acesta are o importanță majoră în procesul de evaluare datorită rolului jucat în
cadrul raportului și anume:
 rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;
 rolul de asigurare a coerenței în cadrul relației diagnostic și aplicarea
metodelor de evaluare.

2.7.1. 2.7.1. Diagnosticul patrimoniului net

Patrimoniul net se determină ca diferență între activele totale și datoriile totale


ale întreprinderii, reflectând activele firmei negrevate de datorii la un moment
dat. În esență, patrimoniul net reprezintă averea întreprinderii la o anumită dată.
Determinarea patrimoniului net al BIOFARM S.A s-a efectuat în conformitate
cu tabelul de mai jos:

Variati
Preturi istorice Preturi comparabile
i
Pozitii bilantiere 31.dec. 31.dec. 31.dec. 31.dec.
2012 2013 2012 2013
IMOBILIZARI 195.446 252.505 302.941 252.505 -83%
NECORPORALE
Terenuri 3.282.513 3.282.513 5.087.89 3.282.513 -64%
5
Imobilizari 50.525.124 53.007.892 78.313.9 53.007.892 -67%
corporale nete 42
Imobilizari in curs 5.164.002 5.689.286 8.004.20 5.689.286 -71%
3
IMOBILIZARI 58.971.639 61.979.691 91.406.0 61.979.691 -67%
CORPORALE 40
Imobilizari 14.337.305 17.194.787 22.222.8 17.194.787 -77%
financiare 22
TOTAL ACTIVE 73.504.390 79.426.983 113.931. 79.426.983 -69%
IMOBILIZATE 804
Stocuri 15.619.265 16.991.024 24.209.8 16.991.024 -70%
60
Clienti 48.570.737 58.056.341 75.284.6 58.056.341 -77%
42
Alte creante 7.399.656 6.305.551 11.469.4 6.305.551 -54%
66
Disponibilitati 53.137.626 49.524.125 82.363.3 49.524.125 -60%
20
TOTAL ACTIVE 124.727.28 130.877.04 193.327. 130.877.04 -65%
CIRCULANTE 4 1 290 1
Datorii pe termen (32.391.45 (32.308.79 (50.206. (32.308.79 -64%
scurt 3) 4) 752) 4)
Credite - - -
TOTAL (32.391.45 (32.308.79 (50.206. (32.308.79 -64%
OBLIGATII 3) 4) 752) 4)
PROV.RISCURI SI (1.572.446) (2.423.540) (2.437.2 (2.423.540) -99%
CHELT. 91)
CONTURI DE (7.248) (7.248) (11.234) (7.248) -64%
REGULARIZARE
TOTAL ACTIV (164.539.2 (175.887.1
(255.035 (175.887.1 -68%
NET 57) 36) .848) 36)
Capital social (109.486.1 (109.486.1
(169.703 (109.486.1 -64%
50) 50) .532) 50)
Rezerve (17.986.51 (25.053.84
(27.879. (25.053.84 -14%
6) 2) 099) 2)
Profit/pierdere (21.036.20 (25.581.07
(32.606. (25.581.07 -78%
0) 9) 110) 9)
Repartizarea 1.133.614 1.397.939
1.757.10 1.397.939 -79%
profitului 1
Provizioane (1.572.446) (2.423.540) (2.437.2 (2.423.540) -99%
91)
CAPITAL (164.539.2 (175.887.1 (255.035 (175.887.1 -68%
PROPRIU 57) 36) .848) 36)

Evoluția componentelor activului net are la bază următoarele observații:


 variația imobilizărilor corporale se datorează amortizării anuale înregistrate
și achiziției de noi instalații tehnice;
 stocurile au scazut cu 70%, ceea ce denotă o buna valorificare a productiei
 nivelul clienților neîncasați a scăzut cu 77%, iar disponibilitățile bănești au
scazut cu 60 % . Datoriile pe termen scurt au scăzut în 2013 față de 2012 cu 64 %,
datorit faptului ca s-au incasat clintii.

2.7.2. 2.7.2. Diagnosticul capacității de autofinanțare

Capacitatea de autofinanțare (CAF) este formată din ansamblul surselor


interne de finanțare generate de activitatea întreprinderii, surse necesare pentru a se
autofinanța și pentru a asigura capacitatea de a distribui dividende acționarilor. Rolul
principal al CAF este de a permite întreprinderii să mențină și să dezvolte potențialul
tehnico – productiv, să remunereze acționarii și să asigure rambursarea
împrumuturilor.

În cazul BIOFARM , CAF calculat prin metoda diferenței se prezintă astfel:

2012 2013

Rezultatul exercițiului 21.036.200 25.581.079


Cheltuieli cu 32.779.605 38.224.158
amortizarea și
Valoarea netă a activelor
provizioanele 98.785 156.819
cedate
Venituri din provizioane 1.155.986 1.358.605
Venituri din vânzarea 2.686.036 2.017.651
mărfurilor
Venituri din subvenții 0 0
CAF 49.874.998 60.272.162

Mărimea autofinantării degajată de o întreprindere joacă un puternic rol de


semnalizator al performanțelor întreprinderii. Pentru creditori, mărimea absolută și
relativă a autofinanțării certifică nivelul capacității de rambursare ca și nivelul
riscului de neplată.
În cazul BIOFARM creșterea capacității de autofinanțtare în 2013, față de
2012 semnalează faptul că intreprinderea a fost capabilă să utilizeze eficient
capitalurile aflate la dispozițtia sa, fapt ce conduce la creșterea încrederii acționarilor
și a creditorilor.

2.7.3. 2.7.3. Diagnosticul corelației fond de rulment – necesar de fond de rulment; trezoreria
netă

In cazul BIOFARM, acesti indicatori sunt calculate conform tabelului urmator:

Nr. crt. Indicatori 2013 2014

1 Capital propriu 164.539.257 175.887.136

2 Datorii pe termen mediu și lung 16.409 -


3 Capital permanent 164.555.666 175.887.136

4 Active imobilizate 73.504.390 79.426.983


5 FOND DE RULMENT 92.352.240 98.568.247
6 Active circulante 124.727.284 130.877.041
7 Disponibilități și plasamente 53.137.626 49.524.125
Active circulante, exclusiv 71.589.658 81.352.916
8 disponibilități
9 Datorii pe termen scurt 32.375.044 32.308.794
10 Credite pe termen scurt - -
11 Obligații pe termen scurt 32.375.044 32.308.794
12 NECESARUL DE FOND DE 39.214.614 49.044.122
RULMENT
13 TREZORERIA NETA 53.137.626 49.524.125

Fondul de rulment pozitiv și în creștere constituie un beneficiu major pentru


întreprindere, care deține suficiente capitaluri permanente încât să îi asigure finanţarea
imobilizarilor;
Nevoia de fond de rulment pozitivă din perioada analizată arată că activele
circulante de natura stocurilor şi creanţelor neîncasate urmează să fie acoperite pe
seama fondului de rulment obținut. Nevoia de finanţare din exploatare este mai mare
decât sursele de finanţare din exploatare.
In ambele perioade se inregistreaza o trezorerie netă pozitivă, ceea ce indică un
excedent de resurse care va trebui alocat pentru finanțarea activității.

În estimarea unor elemente necesare în cazul aplicării metodei de evaluare


bazate pe fluxul de lichidități sunt necesari și indicatorii viteza de rotație a NFR și
viteza de rotație a FR.
Relațiile de calcul ale vitezei de rotație exprimată ca durată sunt:
Viteza de rotație a NFR : (𝑁𝐹𝑅 / 𝐶𝐴)∗𝑇
Viteza de rotație a FR : (𝐹𝑅 / 𝐶𝐴)∗𝑇

În cazul BIOFARM, vitezele de rotație definite anterior sunt


determinate conform tabelului de mai jos:

2013 2014
FR [lei] 73.504.390 79.426.983
NFR [lei] 39.214.614 39.308.794
CA [lei] 104.970.886 119.072.518
T [zile] 365 365
Viteza de rotatie a FR 255,58 243,47
Viteza de rotatie a NFR 136 120

2.7.4. 2.7.4. Diagnosticul corelației creanțe - obligații

În cadrul diagnosticului se cercetează evoluția creanțelor și obligațiilor în


raport cu cifra de afaceri pentru a pune în evidență raportul dintre imobilizarea
capitalului firmei și folosirea surselor atrase.
Asemenea aspecte pot fi puse în evidență cu ajutorul indicatorilor:
a. Durata de imobilizare a creanțelor (Di): (𝑆𝑑∗𝑇) / 𝐶𝐴
b. Durata de folosire a surselor atrase (Df): (𝑆𝑐∗𝑇) / 𝐶𝐴

Valorile efective înregistrate de societate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

2013 2014
Sd [lei] 55.970.393 64.361.892
Sc [lei] 32.391.453 32.308.794
CA [lei] 104.970.886 119.072.518
T [zile] 365 365
Di [zile] 195 197
Df [zile] 113 99

Observam ca durata de recuperare a creantelor, respectiv durata de utilizare a


surselor atrase a crescut in 2013 fata de 2012. Prin urmare in anul 2014 firma isi
recupereaza creantele in aproximativ 197 zile, si isi achita obligatiile curente in 9
zile, fapt care determină o posibilitate de achitare a obligațiilor în mai puțin de o
lună.

2.7.5. 2.7.5. Diagnosticul lichidității și solvabilității

Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se


transforma în bani. Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a face față
obligațiilor sale la termenele scadente. Pentru a caracteriza lichiditatea societății
BIOFARM se folosesc următorii indicatori:

a. Rata lichidității generale: Lg = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 / 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

124.727.284
RLG 2012 = = 3,85
32.375.044

130.877.041
RLG 2013 = = 4, 05
32.308.794

b. Rata lichidității curente: Lc = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒−𝑆𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖 / 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖


𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
Intervalul care poate fi considerat satisfăcător este 0,65 – 1.
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒−𝑠𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖
1. Rata lichiditatii curente =
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

124.727.284−15.619.265
RLI 2012 = = 3,37
32.375.044

130.877.041−16.991.024
RLI 2013 = = 3,52
32.308.794

2. c. Rata lichiditatii la vedere(imediata) =


𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑟
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

53.137.626
RLV 2012 = = 1,64
32.375.044
48.524.125
RLV 2013 = = 1,53
32.308.794

d. Rata solvabilității patrimoniale : Sp = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 / 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢


+ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒
Valoarea minimă a ratei solvabilității patrimoniale se apreciază că trebuie să se
încadreze în limitele 0.3 – 0.5, iar peste 0.5 situația poate fi considerată normală.

164.539.257
RSP 2012 = = 0,99
164.555.666

175.887.136
RSP 2013 = =1
175.887.136

e. Rata solvabilității generale: Sg = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 / 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒


𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
1. Rata solvabilitatii generale =
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
198.510.404
RSG 2012 = = 6,12
32.391.453

210.626.718
RSG 2013 = = 6,51
32.308.794

Această rată indică în ce masură datoriile totale sunt acoperite cu active


imobilizate și active circulante. Cu cât valoarea ratei solvabilității generale este mai
mare decat 1, cu atât situația financiară de ansamblu a întreprinderii este mai bună.

Rezultatele concrete în cazul BIOFARM sunt prezentate în tabelul de mai jos:

2012 2013
Stocuri [lei] 15.619.265 16.991.024
Disponibilități [lei] 53.137.626 49.524.125
Active circulante [lei] 124.727.284 130.877.041
Active totale [lei] 198.510.404 210.626.718
Datorii curente [lei] 32.375.044 32.308.794
Credite [lei] - -
Datorii totale [lei] 32.391.453 32.308.794
Capital propriu [lei] 164.539.257 175.887.136
Lg 3,85 4,05
Lc 3,37 3,52
Li 1,64 1,53
Sp 0,99 1
Sg 6,12 6,51

Analizand ratele de lichiditate constatam ca firma nu inregistreaza probleme de


lichiditate pe parcursul celor doi ani analizati. Aceasta situatie se datoreaza faptului ca
stocurile inregistreaza un nivel scazut iar rata creantelor este la un nivel optim ceea ce
genereaza un nivel ridicat al disponibilitatilor banesti. In ceea ce priveste
lichiditatea firmei, observam ca in anul curent nivelul lichidității generale este
peste nivelul de 100%, fapt ce demonstrează că firma BIOFARM reușește să își
achite datoriile curente cu ușurință.

Solvabilitatea firmei inregistreaza rate ridicate pe perioada analizata datorita faptului


ca gradul de indatorare al firmei este redus in anul 2012 si egal cu zero in 2013,
aceasta neavand contractate credite pe termen lung. Gradul de indatorare ii permite
societatii sa apeleze la credite destinate investitiilor ceea ce ii va permite sa se
dezvolte. In ceea ce privește solvabilitatea firmei, se observă faptul că ambii indicatori
înregistrează valori peste limita minimă, ceea ce arată capacitatea firmei de a face față
plăților pe termen scurt.

2.7.6. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar

Echilibrul financiar al firmei reprezintă un sistem de corelații prin care se


stabilesc anumite proporționalități în cadrul și între diferite fluxuri financiare. El
reprezintă o premisă, dar și o consecință a desfășurării normale a activității firmei.
Pentru exprimarea sintetică a multiplelor corelații implicate de echilibrul
financiar se utilizează următorii indicatori:

a. Rata autonomiei financiare: Raf = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 / 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢+𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙


î𝑚𝑝𝑟𝑢𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡

b. Rata de finanțare a stocurilor: Rfs = 𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 / 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖

c. Rata de finațare a activelor circulante: Rfac = 𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒


𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

d. Rata de finanțare a necesarului de fond de rulment: Rfnfr = 𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 /


𝑁𝐹𝑅

e. Rata de autofinanțare a activelor: Raa = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒 +𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒


𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

În cazul BIOFARM, valorile indicatorilor definiți anterior sunt calculați


conform datelor din tabelul de mai jos:
2012 2013
Capital propriu [lei] 164.539.257 175.887.136
Capital împrumutat [lei] - -
FR [lei] 73.504.390 79.426.983
Stocuri [lei] 15.619.265 16.991.024
Active circulante [lei] 124.727.284 130.877.041
Active fixe 73.504.390 79.426.983
NFR [lei] 39.214.614 49.044.122
Raf 1 1
Rfs 4,7 4,6
Rfac 0,58 0,60
Rfnfr 1,87 1,61
Raa 0,83 0,83
În ceea ce priveşte autonomia financiară, ponderea capitalurilor proprii în
totalul surselor de finanţare este constantă în perioada analizată. Astfel, atât în 2012
cât și în 2013 capitalul propriu reprezintă singura sursă de finanțare pe termen lung.
Rata de finantare a activelor circulante releva faptul ca peste 50% din activele
circulante sunt finantate pe baza surselor stabile de finantare, restul acoperindu-se din
resurse ciclice de exploatare (pasive curente, respectiv obligatiile curente ale firmei).
Astfel, observam faptul că firma își finanteaza activitatea economică pe baza
capitalurilor proprii în proporție de 83 % în ambii ani .Din acest punct de vedere
firma este independentă și nu apelează la surse externe pe termen lung. Astfel,
numai 20% din active raman a fi acoperite din finantare externa, ceea ce semnifica un
risc financiar redus al firmei.

III. ANALIZA DATELOR ȘI CONCLUZIILE

3.1. ABORDAREA PATRIMONIALĂ

3.1.1. Activul Net Contabil Corectat

Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat


are la bază elementele de bilanț ale societății la data de 31.12.2013.
Pentru evaluarea terenurilor se identifică suprafețele aflate în proprietatea
societății. Se apreciază amplasarea acestuia, forma, utilitățile disponibile (apă,
canalizare, rețele electrice, termice, gaze naturale, telefonie). De asemenea se
apreciază gradul de ocupare a terenului cu construcții. În funcție de prețul unitar de
pornire stabilit de metodologia de evaluare, prin aplicarea corecțiilor privind
caracteristicile terenului și variatia cursului de schimb de la data prețului de
pornire si data evaluării, se obține un preț pe unitatea de suprafață.
Pentru localitățile unde există dezvoltată o piață a terenurilor, se poate efectua
un studiu privind tranzacțiile efectuate în ultimele 6 luni (sau altă perioadă relevantă).
Tranzacțiile trebuie să vizeze terenuri asemănătoare ca suprafață, destinație, grad de
ocupare. Se determină astfel o valoare de piață a terenului.
Valoarea luată în calcul la corectarea imobilizărilor corporale se poate obține
prin utilizarea
uneia dintre valorile teoretica sau de piață și prin ponderarea celor două valori.
Clădirile vor fi evaluate în funcție de suprafața desfasurată, soluția constructivă
și gradul de uzură estimat. Valoarea teoretică se obține calculând devizul
estimativ pentru construirea unei clădiri identice cu cea evaluată. În condițiile în
care există o piață imobiliară a clădirilor de tipul studiat, se pot analiza tranzacțiile cu
bunuri imobiliare în zona de amplasare a clădirii. Valoarea utilizată pentru corectarea
poziției bilanțiere de imobilizări corporale poate fi una din valorile teoretică sau de
piață si o valoare ponderată a celor două.
Pentru evaluarea echipamentelor se va identifica o valoare de înlocuire (de
nou) a utilajului. Ulterior se va identifica un grad de uzură efectivă, un grad de uzură
morală și se va aprecia utilitatea utilajului în cadrul procesului tehnologic desfășurat
în întreprindere.
Pentru identificarea valorii de înlocuire se vor identifica întreprinderile care
comercializează echipamente asemănătoare, din producția internă sau externă. Dacă
gama caracteristicilor tehnice nu include utilajul evaluat se va aplica o echivalare a
caracteristicilor tehnice a echipamentelor.
Valoarea reală a utilajului se determină prin aplicarea corecțiilor privind
gradul de uzură fizică și morală la valoarea de înlocuire a echipamentului.
Obligațiile față de terți se preiau la costul de înregistrare în contabilitate,
pornind de la premisa că fiecare își va onora obligațiile așa cum s-a angajat.
Două sunt situațiile în care pot apărea corecții:
obligațiile care au fost contractate într-o altă monedă decât cea națională vor
fi actualizate la cursul de schimb de la data evaluării;
creditele contractate la un nivel al dobânzii diferit de nivelul practicat curent pe
piață, vor fi reconsiderate în funcție de diferența dintre cele două niveluri.
Un aspect important în cadrul evaluării obligațiilor este identificarea acelor
obligații potențiale, care nu au fost înregistrate în contabilitate. Este vorba despre:
 potențiale litigii de natură fiscală;
 potențiale cheltuieli legate de reclamații în domeniul protecției mediului
sau protecției consumatorilor;
 eventuale amenzi, penalități iminente;
 anumite clauze contractuale privind unele avantaje acordate salariaților și
alte situații din această categorie.

În cazul societății analizate, următoarele corecții au fost efectuate pe elementele:

Pozitia bilantiera
Observatii Corectii(lei)
anlizata
Terenuri Societatea avea 820.628
inregistrate in
contabilitate valorile
istorice ale terenului,
reevaluat conform
HG500/1994.
Echipamente In urma diagnosticului 5.300.789
tehnic, s-a constatat
gradul
inaintat de uzura fizica si
morala a echipamentelor
Stocuri Urmare diagnosticului -
operational, s-a constatat
viteza ridicta de rotatie a
stocurilor (sub o luna);
nu
au fost identificate
stocuri depreciate sau
inutilizabile.
Clienti, creante Uramare diagnosticului -
operational s-a constata
durata redusa de
incasarea creaantelor
(sub o luna);
de asemenea s-a
constatat faptul ca
societatea nu are
creante in valuta pentru a
fi reevaluate. Corectiile
se
refera la stornarea
repartizarii profitului la
sfarsitul
anului;
Furnizori, datorii Uramare diagnosticului (1.397.939)
operational s-a constata
durata redusa de achitare
a datoriilor (sub o luna);
de
asemenea s-a constatat
faptul ca societatea a
reevaluat datoriile in
valuta;
Disponibilitati Societatea a reevaluat -
disponibilitatile in valuta
la
cursul de la sfarsitul
anului;
Capital propriu - S-a corectat valoarea (6.121.417)
capitalului propriu in
contrapartida cu
reevaluarea
imobilizarilor corporale;
- S-a stornat repartizarea
profitului in
contrapartida
cu conturile
corespondente;

Bilanțul corectat este prezentat detaliat în tabelul următor:

Pozitii bilantiere 31.dec. CORECTII 31.dec.


2013 2013
CORECTAT
IMOBILIZARI 252.505 - 252.505
NECORPORALE
Terenuri 3.282.513 820.628 4.103.141
Imobilizari 53.007.892 5.300.789 58.308.681
corporale nete
Imobilizari in curs 5.689.286 - 5.689.286
IMOBILIZARI 61.979.691 - 61.979.691
CORPORALE
Imobilizari 17.194.787 - 17.194.787
financiare
TOTAL ACTIVE 79.426.983 - 79.426.983
IMOBILIZATE
Stocuri 16.991.024 - 16.991.024
Clienti 58.056.341 - 58.056.341
Alte creante 6.305.551 - 6.305.551
Disponibilitati 49.524.125 - 49.524.125
TOTAL ACTIVE 130.877.041 - 130.877.041
CIRCULANTE
Datorii pe termen (32.308.794) - (32.308.794)
scurt
Credite - - -
TOTAL (32.308.794) - (32.308.794)
OBLIGATII
PROV.RISCURI SI - - -
CHELT.
CONTURI DE (7.248) - (7.248)
REGULARIZARE
TOTAL ACTIV (175.887.136) (6.121.417) (182.008.553)
NET
Profit/pierdere (25.581.079) (25.581.079)
Repartizarea (1.397.939) (1.397.939) -
profitului
Provizioane (2.423.540) (2.423.540)
CAPITAL (175.887.136) (6.121.417) (182.008.553)
PROPRIU
3.2. ABORDARE PRIN ACTUALIZARE
3.2.1. Metoda de evaluare bazata pe randament
Valoarea intreprinderii este data atat de averea actuala cat si de posibilitatile existente
de
cresterea a acesteia. Notiunea de randament este definita in general ca fiind
capacitatea de a
produce efect util intr-o unitate de timp sau pe o caracteristica functionala.
Metodele de evaluare bazate pe randament au in vedere in esenta, tocmai capacitatea
intreprinderii, a capitalului investit, de a produce profit, dividende, etc. In functie de
modul de
exprimare a a randamentului se practica diferite procedee de stabilire a valorii de
randamen, baza
calculului constutuind-o rezultatele pe care le poate astepta, in mod rezonabil, un
cumparator,
tinand seama de situatia existenta si viitoare, in conditiile specifice ale intreprinderii.
De regula, in activitatea de evaluare, pentru exprimarea randamentului se foloseste
profitul sau /si dividendele, metoda fiind denumita evaluarea prin rentabilitate. In
legatura cu
folosirea acestei metode trebuie solutionate unele aspecte cum sunt:
- stabilirea profitului care se ia in calcul;
- optiunea pentru o rata de capitalizare sau actualizare
Premisele prognozei situatiilor financiare
Estimarea profiturilor viitoare utilizate pentru determinarea valorii intreprinderii prin
metodele de randament au la baza urmatoarele ipoteze:
Durata prognozei
S-a considerat o perioada de prognoza de 5 ani ca fiind suficient de exacta si credibila.
Pentru o durata mai mare de 5 ani ipotezele pe care se bazeaza raportul risca sa devina
necredibile, punand sub semnul intrebarii validitatea planului de afaceri propus. O
perioada mai mica de 5 ani se considera insuficienta pentru atingerea parametrilor
proiectati pentru planul de afaceri.
Comparabilitatea situatiilor financiare
Prognoza situatiilor financiare s-a efectuat in preturile anului de baza – 2013.
Situatiile
financiare ale anului 2012 sunt prezentate doar informativ acestea fiind in preturile
anului 2012.
Anul de baza
Anul de baza reprezinta anul zero al prognozei, anul pentru care s-au preluat
performantele
financiare ale societatii asa cum sunt inscrise in bilantul incheiat la 31.12.2013.
- Bilantul anului de baza: in prognozarea bilantului s-a pornit de la bilantul corectat.
Corectiile bilantului au fost efectuate urmare analizei efectuate asupra pozitiilor
bilantiere asa cum
sunt prezentate anterior.
- Contul de profit si pierdere al anului zero: urmare analizei prezentate in tabelul nu au
fost
operate corectii asupra contului de profit si pierderi.
Observatie: corectarea bilantului si contului de profit si pierderi aferente anului de
baza nu a avut
in vedere ajustarea la inflatie conform prevederilor IAS 29.

Ipotezele planului de afaceri


a. Prognoza veniturilor
In vederea cresterii competitivitatii pe piata interna si a patrunderii pe piata
internationala,
societatea a hotarat demararea unei investitii destinata producerii medicamentelor si a
suplimentelor alimentare.
Durata invetitiei este estimata la un an, termenul final de punere in functiune fiind
estimata
luna martie 2015.
Plecând de la structura de producție a anilor 2012 și 2013 (tabelul 1), urmare acestei
investiții, variația cantităților de produse specifice este prezentată în tabelul 2
“Prognoza structurii veniturilor”. În perioada de prognoză variația cantităților produse
este după cum urmează:
- Produse lichide cresc cu 125%
- Produse solide cresc cu 87%.
Celelalte categorii de produse nu suferă variații cantitative semnificative, nefiind
identificate în viitor elemente ce vor modifica esențial parametrii anului de bază.
Structura veniturilor din vânzarea produselor finite:

2012 2013
CANTI VALO
PRE PONDE CANTI VALO PRE PONDE
TATE ARE
T RE TATE ARE T RE
UNI VALO UNI VALO
TAR ARE% TAR ARE%
SIROPU 1.500.0 18.000. 12 0.12 1.875.0 22.500. 12 0.15
RI 00 000 00 000
SOLUTII 1.013.0 13.169. 13 0.10 1.266.2 16.461. 13 0.11
00 000 50 250
DRAJEU 150.713 75.356. 0.5 0.49 131.120 65.560. 0.5 0.45
RI .000 500 .310 155
COMPRI 150.284 45.085. 0.3 0,29 130.747 39.224. 0.3 0.29
MATE .000 200 .080 124
TOTAL 303.510 151.61 100% 265.008 143.74 100%
PRODUC .000 0.700 .640 5.529
TIE
2014 2015 2016 2017
CANTIT VALO CANTIT VALOA CANTIT VALO CANTITA VA
ATE ARE ATE RE ATE ARE TE RE
SIROPURI 1.968.750 23.625. 1.968.750 23.625.0 1.771.87 21.262. 1.949.062 23
000 00 5 500 44
SOLUTII 1.329.562 17.284. 1.329.562 17.284.3 1.196.06 15.548. 1.315.671 17
306 06 5 845 23
DRAJEUR 137.676.3 68.838. 137.676.3 68.838.1 123.908. 61.954. 136.299.5 68
I 26 163 26 63 693 346 62 81
COMPRI 137.284.4 41.185. 141.402.9 42.420.8 120.192. 36.057. 132.211.7 39
MATE 34 330 67 90 522 756 74 32
TOTAL 278.259.0 150932 282.377.6 152.168. 247.069. 134.824 271.776.0 14
PRODUCT 72 799 05 359 155 .048 69 78
IE

b. Planul de amortizare
În prognozarea bilanțului s-a avut în vedere estimarea valorii rămasă a imobilizărilor
corporale, pornind de la valoarea reevaluată a acestora și a gradului de uzură estimat
din anul de bază.
S-a considerat că echipamentele existente în anul de bază vor fi complet amortizate
într-o perioadă de 3 ani, restul perioadei de prognoză rămânând de amortizat clădirile
din patrimoniul societății.
În scopul întineririi parcului auto al societății s-au avut în vedere investiții anuale la
nivelul amortizării anului precedent. Această practică duce la conservarea într-o
anumită măsură a patrimoniului societății (valoarea rămasă este aproximativ
constantă).
În tabelul 3 se prezinta evolutia valorii ramase a imobilizarilor corporale, precum si
costurile anuale privind amortizarea imobilizarilor.

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Denumire

IMOBILIZ.
58.971.6 61.979.6 67.280.4 67.587.4 68.452.7
CORP. 66,975.3
39 91 80 99 69
INCEPUT 84
AN

INVESTITII
5.245.08
AN PUSE IN - 262.254 694.602 595.452
7 567.350
FUNCTIUN
E

din - - 262.254 694.602 595.452


567.350
amortizare
5.245.08
- - - -
din profit 7
- - - - -
din credite
58.971.6 67.224.7 67.542.7 68.282.1 69.048.2
TOTAL
39 78 34 01 21
BRUT 67.542.734
32.779.6 38.224.1 38.224.1 38.000.5 38.000.5
05 58 58 38.224.1 67 67
AMORT. 58
IMOBILIZ.
CORP.
VECHI

AMORT. - - 305.096 432.348 557.061 640.433


INVESTITII

TOTAL 32.779.6 38.224.1 38.529.2 38.557.6 38.641.0


38.656.506
AMORTIZA 05 58 54 28 00
RE AN
26.192.0 29.000.6 29.013.4 28.886.228 29.724.4 30.407.2
TOTAL NET 34 20 80 73 21

c. Evoluția costului cu personalul


Datorită gradului înalt de automatizare a noii linii de fabricație, numărul
personalului nu va fi crescut în mod semnificativ. Personalul necesar operării
va fi asigurat de un număr de 40 de salariați. 20 dintre aceștia vor fi realocați
de la celelalte compartimente, iar 20 muncitori vor fi angajați suplimentar.
Salariile personalului vor fi majorate cu 8% în al doilea an
de prognoză, în concordanță cu productivitatea muncii, in al patrulea si al
șaselea an cu 10%
În tabelul 4 sunt prezentate evoluțiile numărului de personal, a salariului
mediu și a costului total cu personalul.

An Numar Salarii Costul Cost Cost


persoane anuale (lei) asigurarilor personal unitary cu
sociale (lei) (lei) personalul
(lei)
2013 360 710,000.00 197,380.00 907,380.00 2,585.13
2014 360 766,800.00 213,170.40 979,970.40 2,791.94
2015 380 799,200.00 222,177.60 1,021,377.60 2,753.04
2016 380 863,136.00 239,951.81 1,103,087.81 2,973.28
2017 380 863,136.00 239,951.81 1,103,087.81 2,973.28
2018 380 932,186.88 259,147.95 1,191,334.83 3,211.15

Urmare valorificării superioare a potențialului tehnic și uman s-a prognozat


reducerea duratei de încasare a creanțelor, menținerea unei viteze ridicate a variației
stocurilor, reducerea duratei de achitare a datoriilor și creșterea productivității
muncii.
În tabelul 5 se prezintă bilanțul previzionat (forma scurtă), iar în
tabelul 6 este prezentată previzionarea bugetelor de venituri și cheltuieli.

Bilanțuri previzionate (lei)

Denumire 31.12.201 2014 2015 2016 2017 2018


3
Corectat
IMOBILIZARI 252.505
NECORPORAL 252.505 252.505 252.505 252.505 252.505
E
Terenuri 4.103.141 4.103.1
4.103.141 4.103.141 4.103.141 4.103.141
41
Imobilizari 58.308.68
59.713.88 58.800.
corporale 1 59.119.681 59.002.881 58.750.881
1 881
nete
Imobilizari in 5.689.286 5.729.1
5.669.166 5.710.166 5.729.166 5.729.166
curs 66
IMOBILIZA 61.979.69
RI 1 63.397.66 62.514.
62.813.661 62.716.661 62.464.661
CORPORAL 1 661
E
Imobiliza 17.194.78
17.194.78 17.194.
ri 7 17.194.787 17.194.787 17.194.787
7 787
financiare
TOTAL 79.426.98
80.592.44 79.709.
ACTIVE 3 80.008.448 79.911.448 79.659.448
8 448
IMOBILIZATE
Stocuri 16.991.02 16.991.02 16.605.
16.735.124 16.605.124 16.605.124
4 4 124
Clienti 58.056.34 58.056.34 58.056.
58.056.341 58.056.341 58.056.341
1 1 341
Alte creante 6.305.551 6.325.5
6.305.551 6.288.060 6.282.382 6.325.561
61
Disponibilitati 49.524.12 49.524.12 49.524.
49.524.125 49.524.125 49.524.125
5 5 125
Surplus/Deficit - 12.600.
3.852.000 4.287.000 6.980.000 15.820.000
Cash 000
TOTAL 130.877.0 134.729.5 134.890.65 137.447.91 143.111
ACTIVE 41 146.331.241
CIRCULANTE 81 0 8 .151
Datorii pe (32.308.7 (32.308.7 (32.203.79 (32.189.64 (32.164
(32.138.794
termen scurt 94) 94) 4) 4) .094)
Credite - (300.000) - - - -
TOTAL (32.308.7 (32.608.7 (32.203.79 (32.189.64 (32.138.794)
(32.164
OBLIGAT 94) 94) 4) 4)
.094)
II
PROV.RISC - - - - - -
SI CHELT.
CONTURI (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248) (7.248)
DE
REGULARIZA
RE
TOTAL (175.887. (158.744. (166.777.8 (171.927.5 (150.46 (179.186.082)
ACTIV NET 136) 591) 63) 61) 7.591)
Capital social 109.486.1 109.486.1 109.486.15 109.486.15 109.486 109.486.150
50 50 0 0 .150
Rezerve 25.053.84 22.923.36 29.956.634 34.133.332 12.684. 41.496.533
2 2 041
Profit/pierde (25.581.0 (26.335.0 (27.335.07 (28.308.07 (28.297 (28.203.399)
re exercitiu 79) 79) 9) 9) .400)
Repartizare -
a profitului
CAPITAL (175.887. (158.744. (166.777.8 (171.927.5 (150.46 (179.186.082
PROPRIU 136) 591) 63) 61) 7.591)

Previzionarea bugetelor (lei)

2013 2014 2015 2016 2017


VENITURI TOTALE 124.745.104 124.662.204 125.142.904 129.951.904 131.41
VENITURI PROD. 136.741.409 133.501.709 136.680.409 138.483.909 141.60
VANDUTA INTERN
VENITURI VANZARI 2.017.651 4.742.656 2.856.331 4.860.531 3.973.9
MARFURI
VENITURI DIN PROD. 552.079 519.787 215.579 532.379 532.37
STOCATA
VENIT.FINANC 4.963.688 5.626.334 5.039.408 5.604.908 4.959.9
VENIT.EXTRAORDINARE - - - - -
CHELT.TOTALE 95.629.763 94.708.963 94.308.769 95.708.763 95.529
MATERII PRIME 30.552.404 29.307.010 30.487.294 27.617.662 30.552
MATERIALE 727.096 715.886 476.186 727.096 2.629.2
COST MARFURI 1.721.396
COMB.EN.APA 2.864.848 2.849.238 3.274.838 2.860.583 2.864.8
SERVICII EXEC. DE 254.000 212.000 321.400 389.753 254.00
TERTI
SALARII 14.019.329 14.076.129 14.108.529 14.172.465 14.172
CAS,SOMAJ 3.998.994 4.017.784 4.023.791 14.061.900 14.061
AMORTIZARE 38.224.158 38.196.558 38.218.558 38.050.758 38.224
IMPOZITE, TAXE, 258.400 240.000 109.005 100.325 258.40
VARSAMINTE
ALTE CHELTUIELI 2.737.046 2.823.882 2.723.282 2.681.003 2.737.0
CHELT. DIN DIF. DE 101.232 154.600 85.463 45.254 101.23
CURS VALUTAR
CHELTUIELI 1.563.755 1.605.655 1.551.155 1.542.625 1.563.7
FINANCIARE
CHELTUIELI 163.099 448.930 23.140 11.250 163.09
EXTRAORDINARE
PROFIT BRUT/PIERDERE 29.115.341 29.953.441 30.834.135 34.243.341 36.182
IMPOZ.PROF. 4.090.568 4.086.478 4.514.077 4.573.377 4.856.8
PROFIT NET/PIERDERE 25.581.079 26.423.269 26.876.364 30.226.070 31.851
Rata de actualizare si de capitalizare
In cazul societatii analizate, rata de actualizare se poate calcula dupa urmatorul model:

Rata de baza si treptele Puncta Explicatie


de riscuri j
Rata de baza 4,75% - Rata reala a dobanzii la obligatiunile
guvernamentale
(ianuarie 2014)
Riscul din exteriorul
intreprinderii: - Prețul energiei electrice tinde să crească
- cresteri posibile ale 3% datorită subvenționării energiei regenerabile
pretului utilitatilor (energia verde);
(energie electrică); 3% - Progresul tehnologic este într-o rapidă creștere
- dezvoltarea tehnologica datorită diminuării resurselor naturale și a
accentuată; 1% creșterii populației mondiale;
- concurența de pe piață - Există numeroase companii cu acelasi
Riscuri din interiorul obiect de activitate, care oferă un raport
intreprinderii bun calitate/preț.
- dotarea 2% - Diagnosticul tehnic a evidentiat uzura fizica si
tehnica si morala la o serie de echipamente de baza;
tehnologica; 2% - Utilizarea unei singure metode de previziune;
2%
-TOTAL
riscul aferent 17,75% -RataSoldul debitor al stocurilor este în creștere.
de actualizare
previziunilor
- producție nevalorificată
In cazul societatii noastre, profitul mediu pe cei 5 ani de prognoza
este de 29.187.784 lei. Rata de actualizare este de 17,75%.

VR = Profit mediu*1/rata de actualizare

Rezulta o valoare de randament de 164.438.219 lei.

3.2.2. Metoda bazata pe fluxurile de disponibilitati (CASH FLOW)

Calculul fluxurilor de disponibilitati utilizate in evaluare are in vedere profitul


net, la care se adauga alte disponibilitati (amortismentele, provizioanele si valoarea
reziduala) si se scad nevoile de finantare a activitatii, respectiv investitiile pentru
mentinerea potentialului tehnic si variatia nevoii de fond de rulment. Rezulta ca
parametrii necesari calculului se refera la previzionarea veniturilor, cheltuielilor,
dobanzilor, amortizarilor, investitiilor, structurii capitalului si a valorii reziduale.
In urma prognozei bilantului si contului de rezultat, fluxul de disponibilitati se
prezinta in tabelul de mai jos:
CASH-
FLOW 2014 2015 2016 2017 2018
Profit/pierd
ere
exercitiu 26.596.748 27.049.873 28.859.579 31.755.099 31.677.623
Datorii pe (32.203.794 (32.189.644 (32.164.094 (32.138.794
termen (32.308.794)
) ) ) )
scurt
Credite (300.000) - - - -
Imobilizari 63.397.661 62.813.661 62.716.661 62.514.661 62.464.661
corporale
Stocuri 16.991.024 16.735.124 16.605.124 16.605.124 16.605.124

Clienti 58.056.341 58.056.341 58.056.341 58.056.341 58.056.341

Alte creante 6.305.551 6.288.060 6.282.382 6.325.561 6.325.561

VARIATIE
CASH 138.738.531 138.784.265 140.330.443 143.092.692 142.960.516

Anul
prognozat 2014 2015 2016 2017 2018
Cash- flow
prognozat
(mii lei) 138.738.531 138.784.265 140.330.443 143.092.692 142.960.516
Coeficientul
de
actualizare
1/(1+i)n 0.85 0.72 0.59 0.50 0.43
Cash-flow
actualizat 117.927.751 99.924.671 82.794.961 71.546.346 61.473.021
Total
Cash-flow
actualizat 433.666.750

In cadrul acestei metode se are in vedere si valoarea reziduala:


𝑉=Σ𝐶𝐹𝑛 / (1+𝑖)+𝑉𝑧 / (1+𝑖)𝑛
Valoarea reziduala se poate determina prin corectarea
fluxului ultimului an de prognoza cu un coeficient stabilit pe baza
experientei unor societati a caror activitate a ajuns la maturitate. In acest
caz, valorile efective rezultate din aplicarea acestei metode la cazul
concret al societatii evaluate sunt prezentate in tabelul urmator:

Fluxul net din ultimul an de prognoza [lei] 142.960.516


Coeficient de corectie 5
Valoarea reziduala [mii lei] 714.802.580
Suma fluxurilor de numerar actualizate 433.666.750
[mii lei] intreprinderii [mii lei]
Valoarea 1.148.469.330

3.3. ABORDARE PRIN PIATA - valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R.

Aceasta valoare se bazeaza pe multiplicarea profitului estimat cu


raportul pret/castig pe actiune realizat in ultimul an. Acest raport
(cursul actiunii/profit pe actiune) semnifica imbogatirea teoretica a
actionarilor in cursul unui an. Desi nu tot profitul net se repartizeaza ca
dividend, el constituie un element esential pentru aprecierea valorii unei
actiuni si implicit a intreprinderii. Metoda se aplica pentru
intreprinderile cotate, ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii ei, cu
anumite corective, si pentru cele necotate la bursa.

Pentru determinarea valorii respective se foloseste relatia: V=P*PER

Pe baza datelor societatii evaluate, sumele rezultate din aplicarea


acestei metode sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Semnificatie Valoare [lei]


Capital social 109.486.149,90
Valoarea nominala 0,1000
Numar de actiuni 10.948.61.499
Cursul actiunii 5,6
Profitul net realizat in anul de referinta 25.040.388
referintape actiune
Profitul 1,77
Raport pret/profit (PER) 12,15
Profit mediu previzionat 29.187.784 lei
Valoarea intreprinderii 354.631.575

PER = Curs bursier/profit net pe actiune

In esenta, acest raport arata cat de scumpa este o actiune fata de


profitul pe care il aduce (se face abstractie de faptul ca nu intreg profitul
net se distrbuie ca dividend).