Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu Focsani Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Turism şi
alimentaţie/Turism/Tehnician în turism
Modulul: Calitatea serviciilor hoteliere
Nr. de ore/an: 105
Nr. ore /săptămână: din care: T: 1 LT:1 IP:-
Clasa: a X-a
Profesor: Savin Gabriela Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2016-2017

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi L Obs.
crt. competenţă T LT IP T IP
T
(0) (1) (2) (3) ( (
4 (5) (6) (7) 8 (9) (10)
) )
1. UC18. -Identifică cerinţele în Forme moderne de exploatatie hoteliera 1 2 S1
Comunicare şi funcţie de solicitarea Industria hoteliera, industria turismului si a ospitalitatii 1 2 S2
numeraţie clientului. Clasificarea unitatilor de cazaredupa diferite criterii 1 2 S3
-Compară cerinţele cu Activitatea hoteliera – caracteristici 1 2 S4
posibilităţile existente în Tipologia structurilor de primire turistica 1 2 S5
oferta hotelului. Clasificarea structurilor de primire turistica pe categorii 1 2 S6
de confort
2. Organizarea -Participă la discuţii pe Organizarea unitatii hoteliere – principii 1 2 S7
activităţii un subiect simplu. Structuri si organigrame – dep operationale si functinale 1 2 S8
unităţilor -Înţelege mesajul şi îl Evaluare 1 2 S9
hoteliere transmite integral Departamentul de alimentatie si dep. functionale 1 2 S10
turistului. Spatiile hoteliere si dotarea acestora 1 2 S11
-Sortează corespondenţa Echipamentul hotelier 1 2 S12
şi o distribuie. Practica 1 2 S13
Recapitulare 1 2 S14
-Investighează sursele de Organizarea serviciului Front-Office 1 2 S15
informare specifice Activitatile specifice front Office 1 2 S16
industriei turismului. Compartimentul de hol 1 2 S17
-Citeşte şi utilizează
documente scrise în
limbaj de specialitate.
-Selectează informaţiile Serviciul front Office – Functia rezervari 1 2 S18
3. SEMESTRUL specifice activităţii din Rezervarea verbala,telefonica – proceduri 1 2 S19
AL II-LEA unităţile de alimentaţie şi Inregistrarea si gestiunea rezervarilor 1 2 S20
hotelărie. Situatii speciale de rezervare 1 2 S21
-Integrează noile Sistemul front office – functia receptie 1 2 S22
informaţii în activitatea Grupuri, VIP-uri 1 2 S23
curentă. Front Office functia concierge 1 2 S24
-Corelează activităţile Primirea si transmiterea mesajelor 1 2 S25
specifice cu tipul unităţii Evaluare 1 2 S26
de alimentaţie, în funcţie Pastrarea bagajelor turistului, reclamatii 1 2 S27
Servicii hoteliere de diferiţi factori. Saptamana „Sa stii mai multe sa fii mai bun” 1 2 S28
la nivelul holului -Corelează activităţile Asigurarea securitatii clientilor 1 2 S29
4. specifice cu tipul unităţii Serviciul de etaj 1 2 S30
hoteliere, în funcţie de Organizarea activitatii serviciului de etaj 1 2 S31
diferiţi factori. Instrumente de organizare a activitatii serviciului de etaj 1 2 S32
Serviciul lenjerie - Serviciul spalatorie 1 2 S33
-Desfăşoară activităţi Recapitulare 1 2 S34
specifice
compartimentelor din
cadrul unităţilor de
alimentaţie şi hotelărie.

Servicii
suplimentare
prestate
turiştilor.