Sunteți pe pagina 1din 133

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea de Psihologie și Științele Educației


Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic

Consilierea pentru carieră


Noțiuni introductive

Conf. univ. dr. psih. Camelia Truța


Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» A: De ce muncim?
» B: Rolul profesional
» C: Delimitări conceptuale privind cariera
» D: Delimitări conceptuale privind consilierea carierei
» E: Mituri privind consilierea carierei
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» A: De ce muncim?
» Satisfacerea trebuințelor (A. Maslow)
» Definirea identității publice (statut social)
» Definirea identității personale (construcția sinelui)
» Conformarea la normele grupului/ așteptările sociale
» Construirea “sensului vieții”
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» B: Rolul profesional
» Investiție psihologică > munca devine domeniul cel mai
bogat al vieții individului
» Investiție de timp > pot apărea conflicte cu celelalte roluri/
domenii ale vieții (familia, implicarea în viața comunității,
petrecerea timpului liber)
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» B: Rolul profesional
» Saliența rolului profesional
Rolul profesional poate varia ca importanță sau centralitate
între indivizi sau la același individ în momente diferite ale vieții

Ce impact are saliența rolului profesional asupra planificării


carierei?
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» C: Delimitări conceptuale privind cariera


» Munca: domeniu al vieții indivizilor prin care aceștia oferă
servicii sau creează bunuri în schimbul unui salariu
(recompense financiare)
» Munca: activitățile desfășurate voluntar (plătite sau nu)
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» C: Delimitări conceptuale privind cariera


» Cariera: succesiunea locurilor de muncă (sau a rolurilor
profesionale) pe care o persoană le ocupă de-a lungul vieții
» Vocația: termen "demodat" folosit pentru a descrie o potrivire
puternică între locul de muncă și caracteristicile personale (în
prezent, se folosește pentru a descrie învățământul tehnic/
vocațional)
» consilierea carierei sau consilierea vocațională pot presupune,
așadar, domenii diferite pentru consiliere
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» D: Delimitări conceptuale privind consilierea carierei


» serviciile oferite de un specialist (psiholog) în vederea
prevenirii sau ameliorării dificultăților asociate muncii,
independent de nivelul de educație presupus de opțiunea
clientului
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» D: Delimitări conceptuale privind consilierea carierei


» sprijin în luarea și implementarea deciziilor legate de carieră
(alegerea unui traseu educațional sau vocațional, identificarea opțiunilor
de carieră viabile, implementarea unei decizii de carieră luate)
» sprijin în adaptarea la muncă și gestionarea propriei cariere
(gestionarea insatisfacției profesionale, adaptarea profesională, dificultăți
în obținerea performanței profesionale)
» sprijin în gestionarea tranziției în carieră și a echilibrului
muncă - familie (tranziția școală - muncă, tranziția de la un loc de
muncă la altul, tranziția de la muncă la pensionare) (tranziție voluntară
sau involuntară) (gestionarea solicitărilor multiple ale rolului profesional
și a celui familial)
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» D: Delimitări conceptuale privind consilierea carierei


» Caracteristici: consiliere individuală sau de grup
» Beneficiari: elevi/ studenți (cel mai frecvent), angajați adulți,
șomeri, persoane care își reiau activitatea profesională după o
întrerupere
» Consilierii de carieră: psihologi, (COR: consilier orientare
privind cariera)
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» D: Delimitări conceptuale privind consilierea carierei


» Orientarea carierei: activități derulate în școală, de consilieri
școlari sau profesori, cu scopul de a familiariza elevii cu
lumea profesiilor și de a își cunoaște caracteristicile relevante
pentru diferite opțiuni profesionale
» Plasarea personalului: sprijinirea clienților înspre
identificarea locurilor de muncă disponibile și relevante și
prezentarea într-o manieră eficientă în fața potențialilor
angajatori
» Coaching: asistarea angajaților sau a managerilor în demersul
de îmbunătățire a performanțelor sau de promovare
profesională într-o anumită organizație
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» E: Mituri privind consilierea carierei


» Consilierea carierei este simplă, de scurtă durată, înalt
structurată?
» Consilierea carierei înseamnă evaluare psihologică?
» Programele computerizate de gestionare a carierei sunt mai
eficiente decât consilierul de carieră?
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» E: Mituri privind consilierea carierei


» Consilierea carierei este simplă, de scurtă durată, înalt structurată?
- depinde de obiectivul clientului, problema cu care se confruntă și
metodele folosite de consilier
- cei mai mulți clienți beneficiază de 5 sau mai puține ședințe de
consiliere atunci când obiectivul lor este să ia o decizie de carieră
- atunci când clienții se confruntă cu: probleme asociate deciziei de
carieră (stresul, anxietate, afectivitate negativă, conflict muncă-
familie, supra-încărcare a rolului familial), vor beneficia de mai mult
de 5 ședințe
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» E: Mituri privind consilierea carierei


» Consilierea carierei înseamnă evaluare psihologică?
- evaluarea psihologică este adesea folosită cu clienții care
doresc să ia o decizie de carieră
- decizia nu se ia exclusiv pe baza instrumentului de evaluare
- evaluarea este considerată a fi una din componentele reușitei
consilierii în vederea alegerii carierei
Noțiuni introductive
Consilierea carierei

» E: Mituri privind consilierea carierei


» Programele computerizate de gestionare a carierei sunt mai
eficiente decât consilierul de carieră?
- nu toate persoanele care se confruntă cu dificultăți de gestionare a
carierei apelează la consiliere
- opțiunile de documentare privind piața muncii sunt extrem de
bogate în mediul online și pot conduce la decizii informate dacă
utilizatorii sunt activi
- consilierii contribuie la asistarea clienților în a-și stabili și urma
obiectivele de carieră, a procesa informațiile identificate, a depăși
obstacolele în direcția urmării obiectivelor
Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic

Consilierea pentru carieră


Modele teoretice ale carierei

Conf. univ. dr. psih. Camelia Truța


Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» A: Modelul potrivirii persoană – mediul profesional


» B: Teoria lui HOLLAND
» B1. Principii
» B2. Instrumente de evaluare
» B3. Descrierea tipurilor
» B4. Predicția deciziilor de carieră
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» A: Modelul potrivirii persoană – mediul profesional


» alegerea carierei se bazează pe identificarea similarității între
caracteristicile personale ale individului și caracteristicile
mediului de muncă
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» A: Modelul potrivirii persoană – mediul profesional


» gradul de potrivire prezice satisfacția cu munca și
stabilitatea la locul de muncă
» potrivirea persoană - domeniu profesional (similaritatea
dintre interesele personale și interesele profesionale ale celor
care lucrează în acel domeniu profesional)
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» A: Modelul potrivirii persoană – mediul profesional


» potrivirea persoană - loc de muncă (potrivirea între
cunoștințele, abilitățile și competențele individuale și
cerințele postului de muncă)
» potrivirea persoană - organizație (similaritatea privind
valorile)
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» A: Modelul potrivirii persoană – mediul profesional


» Dawis, 2000: psihologia environmentală:
» relația dintre mediu și indivizii este reciprocă
» oamenii influențează mediile (exemplu, mediul de
muncă), iar mediie influențează oamenii din cadrul lor
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» A: Modelul potrivirii persoană – mediul profesional


» Sarcina: Descrieți mediul de muncă potrivit pentru voi
Caracteristici personale Caracteristici ale mediului de
(interese, preferințe, cunoștințe, muncă (solicitările postului de
abilități, trăsături de personalitate, muncă, norme și reguli vocaționale,
valori și obiective) caracteristicile postului de muncă,
norme și valori organizaționale)
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND privind alegerea


vocațională (1959)
» Model teoretic simplu care să ofere un cadrul practic de lucru
consilierilor
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B1. Principii
» Indivizii și mediile de muncă pot fi descrise prin intermediul a șase tipuri
teoretice
» Fiecare tip presupune o constelație unică de activități preferate, convingeri
ale sinelui, abilități și valori
» Relațiile dintre tipuri permit efectuarea de predicții privind:
» Alegerea carierei
» Satisfacția în cariera aleasă
» Performanța în muncă (?)
» Ușurința în luarea deciziilor de carieră
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B1. Principii
» Formarea și dezvoltarea tipurilor: tipurile se cristalizează înspre
finalul adolescenței, însă se modifică de-a lungul vieții ca urmare a
interacțiunilor individuale cu forțe culturale și personale (colegii, părinții,
clasa socială, mediul fizic, cultura, datul genetic)
preferința pentru anumite activități în detrimentul altora >
preferințele devin interese puternice și competențe > căutarea
anumitor experiențe și evitarea altora > întărește interesele
(predicția)
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B1. Principii
» mediile de muncă și mediile educaționale pot fi, de asemenea,
categorizate în unul din cele șase tipuri
» fiecare mediu presupune oportunități distincte și solicită
abilități distincte
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B1. Principii
» cei mai mulți indivizi au un tip dominant și subtipuri (720 de
combinații posibile)
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B2. Instrumente de evaluare
» Vocational Preference Inventory (Holland, 1985)
» Self Directed Search (Holland, Fritzsche, & Powell, 1994)
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B3. Descrierea tipurilor
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B3. Descrierea tipurilor

Realist
preferința pentru a lucra cu: lucruri
caracteristici de personalitate: direct, practic, pragmatic, hotărât, concentrat
activități preferate și abilități: mecanice, manuale, fizice
valori: tradiția, independența
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B3. Descrierea tipurilor

Investigativ
preferința pentru a lucra cu: lucruri și idei
caracteristici de personalitate: analitic, intelectual, rezervat, independent,
ambitios
activități preferate și abilități: abordarea ideilor abstracte, rezolvarea de probleme,
colectarea de date
valori: independența, performanța academică, logica
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B3. Descrierea tipurilor

Artistic
preferința pentru a lucra cu: idei și oameni
caracteristici de personalitate: complex, original, impulsiv, independent, expresiv,
creativ
activități preferate și abilități: exprimare artistică, folosirea imaginației
valori: estetice, exprimarea sinelui, imaginația, non-conformismul
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B3. Descrierea tipurilor

Social
preferința pentru a lucra cu: oameni
caracteristici de personalitate: cooperant, de încredere, empatic, cald, sociabil,
agreabil, generos
activități preferate și abilități: interacțiuni interpersonale, predarea, ghidarea,
consilierea
valori: altruism, egalitate, echitate, etică
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B3. Descrierea tipurilor

Întreprinzător
preferința pentru a lucra cu: oameni și date
caracteristici de personalitate: persuasiv, enregic, sociabil, aventuros, ambițios,
asertiv
activități preferate și abilități: management, coordonare, persuadare, organizare
valori: tradiția, succesul economic, ambiția
Modele teoretice ale carierei
Consilierea carierei

» B: Teoria lui J. HOLLAND


» B3. Descrierea tipurilor

Convențional
preferința pentru a lucra cu: date și obiecte
caracteristici de personalitate: grijuliu, conformist, conservativ, responsabil, auto-
controlat
activități preferate și abilități: organizarea, atenție la detalii
valori: tradiția, ambiția, conformarea, succesul economic, confortul
Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic

Consilierea pentru carieră


Modele teoretice ale carierei (2)

Conf. univ. dr. psih. Camelia Truța


Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space


» Prezentare generală
» Principii
» Stadiile carierei
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Prezentare generală


(Donald E. Super, Mark L. Savickas)
» se centrează pe conținutul, procesul și rezultatele deciziilor
de carieră și a dezvoltării carierei de-a lungul vieții
» are la bază munca lui Donald E. Super (1953) care a îmbinat
rezultatele cercetărilor empirice din trei domenii distincte:
psihologia diferențială, psihologia dezvoltării, teoria
conceptului de sine
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space (Donald E. Super,


Mark L. Savickas – Northeastern Ohio University)

» http://vocopher.com/
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Prezentare generală


» psihologia diferențială: modelul potrivirii persoană - ocupație -
identificarea trăsăturilor care asigură potrivirea cu ocupația)
» psihologia dezvoltării: modul în care indivizii parcurg succesiunea
de ocupații, locuri de muncă și poziții ce definesc o carieră
(explicarea proceselor subiective asociate explorării ocupațiilor,
alegerii carierei, intrării și adaptării la locul de muncă, gestionarea
rolului profesional și a celorlalte roluri ale vieții)
» teoria conceptului de sine: modul în care indivizii își formează
reprezentări mintale asupra a ceea ce sunt în diverse roluri (în
funcție de caracteristicile personale, interacțiunile sociale și
feedback-ul primit de la ceilalți, sau pe baza auto-observației)
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Principii


» reprezentate în curcubeul carierei de-a lungul vieții
» organizate pe două dimensiuni: longitudinală (timpul/ life-
span) și contextuală (spațiul/ life-space)
» delimitează modul în care indivizii își organizeaza cariera de-a
lungul vieții, în cadrul mediului/ mediilor în care trăiesc
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Principii


» curcubeul carierei
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Principii


» curcubeul carierei:
» dimensiunea longitudinală (arcurile exterioare) - exprimă
parcurgerea stadiilor de dezvoltare a carierei și sarcinile
asociate
» dimensiunea contextuală (spațiu) (arcurile interioare) - prezintă
rolurile psihologice semnificatice de-a lungul vieții și situațiile
cu care indivizii se confruntă în cadrul acestor roluri
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Principii


» fiecare traseu profesional începe din momentul aspirațiilor
vocaționale din copilărie și se încheie la vârsta a treia cu
pensionarea
» cariera poate urma un traseu liniar (stabil) sau nonliniar
(instabil sau cu încercări multiple)
» dimensiunea life-span a carierei abordează aceste patternuri în
termenii dezvoltării, implementării și stabilizării conceptului
de sine asociat muncii și celorlalte roluri
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» asociate stadiilor vieții
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» asociate stadiilor vieții
» în fiecare stadiu, individul se confruntă cu așteptările sociale
legate de dezvoltarea unei cariere
» parcurgerea cu succes a fiecărui stadiu asigură succesul în
stadiile următoare și reduce probabilitatea de apariție a
dificultăților
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» Creșterea (0-13 ani)
» formarea conceptului de sine vocațional inițial și realist (în
special prin identificarea cu alții semnificativi)
» percepția asupra resurselor personale, limitelor, intereselor,
valorilor, abilităților și trăsăturilor de personalitate
» sarcina (așteptarea socială): orientarea în ceea ce privește
viitorul bazată pe planificare
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» Explorarea (14-24 ani)
» cristalizarea, stabilizarea și implementarea conceptului de sine
vocațional într-un rol profesional (concept de sine clar, stabil
ce reflectă preferințele pentru domenii ocupaționale și niveluri
de competență)
» sarcina (așteptarea socială): familiarizarea cu lumea profesiilor
(culegerea informațiilor despre sine și lumea profesiilor prin
activități extra-curriculare, locuri de muncă part-time)
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» Stabilizarea (25-44 ani):
» obținerea, menținerea și consolidarea unei poziții profesionale
prin obținerea performanței la locul de muncă
» sarcina: balanța între rolul profesional ca sursă de trai și ca
semnificație a vieții, în paralel cu celelalte roluri
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» menținerea (45-65 ani):
» dezvoltarea conceptului de sine vocațional pentru stagiile
următoare ale vieții (orientarea pe termen lung în ceea ce
privește dezvoltarea carierei sau ieșirea din câmpul muncii)
» poate presupune comportamente diferite: efortul pentru
păstrarea unei poziții stabile; dezvoltarea de noi abilități și
competențe
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» ieșirea din câmpul muncii (după 65 de ani):
» pensionarea și dezvoltarea conceptului de sine asociat altori
roluri (familial, comunitar, social)
Modele teoretice ale carierei (2)
Consilierea carierei

» A: Teoria Life-Span, Life-Space: Stadiile carierei


» parcurgerea cu succes a stadiilor solicită maturitate asociată
carierei: stare de disponibilitate/ pregătire atitudinală și
cognitivă pentru a lua decizii de ordin educațional sau
vocațional:
» Angajamentul privind planificarea carierei
» Explorarea
Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic

Consilierea pentru carieră


Modele teoretice ale carierei (3)

Conf. univ. dr. psih. Camelia Truța


Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă a carierei


» Prezentare generală
» Variabile cognitive și individuale
» Modelele TSCC
» Aplicabilitate
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Prezentare generală


» Lent & Brown, 2006:
» sistem pentru a explica factorii care acționează împreună în
determinarea alegerii ocupaționale și a dezvoltării carierei de-a lungul
vieții
» cadru comun pentru a explica modul în care indivizii:
» își dezvoltă interese profesionale
» iau decizii de carieră
» obțin un anumit nivel de succes și stabilitate în carieră
» experimentează satisfacție și stare de bine în mediul profesionale
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Prezentare generală

» Exercițiu: Ce factori au influențat decizia voastră de a studia


psihologia?
» Enumerați toți factorii pe care îi considerați semnificativi.
» Stabiliți rolul pe care l-a jucat/ importanța pe care ați acordat-o fiecărui factor în luarea
deciziei.
» Clasificați factorii menționați în funcție de tipul lor și marcați corespunzător aceste tipuri.
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Prezentare generală


» TSCC abordează acei factori ai carierei care sunt relativ
maleabili și reactivi la situațiile din mediu și la domenii de
performanță specifică: cogniții și comportamente
» Indivizii au un anumit grad de control (agency) asupra
factorilor care influențează alegerea carierei
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Variabile


» Eficacitatea de sine (Bandura, 1986)
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Variabile


» Eficacitatea de sine (Bandura, 1986)
» Percepția și evaluarea capacităților individuale de a organiza și derula
acțiunile necesare pentru a obține o anumită performanță
» Set dinamic de convingeri relevante pentru activități și domenii
distincte
» Se poate schimba ca urmare a experiențelor trăite și este reactivă la
condițiile de mediu
» Se dezvoltă și modifică pe baza: realizărilor personale, învățării prin
experiență, persuasiunii sociale, stărilor afective sau fiziologice
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Variabile


» Rezultatele așteptate
» Convingeri asupra consecințelor anumitor comportamente/ acțiuni în
ceea ce privește obținerea performanței
» Determină, în special, activitățile pe care indivizii aleg să le desfășoare
și cele pe care le evită: “ca psiholog pot să îi ajut pe ceilalți” (pentru
activitățile complexe sau dificile, eficacitatea de sine joacă un rol mai
important: “nu sunt bună la științe”)
» Se dezvoltă sau se modifică pe baza: învățării prin experiență, învățării
vicariante, eficacității de sine
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Variabile


» Scopurile personale
» Intențiile privind implicarea într-o anumită activitate pentru a obține
un anumit rezultat
» Scopuri de carieră: domeniul sau carieră pe care dorim o urmăm
» Scopuri de performanță: nivelul de performanță sau competență pe
care dorim să îl atingem într-un domeniu specific
» Stabilirea de scopuri permite organizarea, direcționarea și susținerea
comportamentului în direcția atingerii scopului pentru intervale mai
lungi de timp, chiar și în absența recompenselor
» Se dezvoltă sau se modifică în funcție de eficacitatea de sien și
rezultatele așteptate
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Modul în care cele trei variabile acționează împreună cu
variabile individuale (genul, etnia, trăsături, etc) și mediul
pentru:
1. Dezvoltarea intereselor profesionale (modelul 1)
2. Luarea deciziei de carieră (modelul 2)
3. Obținerea performanței (modelul 3)
4. Obținerea satisfacției și a stării de bine (modelul 4)
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Dezvoltarea intereselor profesionale (modelul 1)
» Interesele profesionale se dezvoltă ca urmare a expunerii la medii
educaționale, sociale și profesionale variate și a feedback-ului primit în
urma exersării activităților
» Eficacitatea de sine și rezultatele așteptate modelează interesele
» Interesul pentru o activitate este probabil să se dezvolte atunci când:
» Ne percepem ca fiind competenți pentru activitatea respectivă
» Anticipăm că vom obține performanță care ne va aduce rezultatul valorizat
» Scopurile personale cresc probabilitatea de a desfășura respectiva activitate
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Dezvoltarea intereselor profesionale (modelul 1)
» Abilitățile individuale au efect indirect asupra dezvoltării intereselor
(eficacitatea de sine moderează relația)
» Valorile individuale sunt relevante în raport cu rezultatele așteptate (status,
bani, autonomie, putere, etc.)
» Caracteristicile personale (de exemplu, genul) influențează contextul în
care copiii își dezvoltă convingeri despre sine ( de exemplu, socializarea
rolului de gen)
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Alegerea carierei (modelul 2)
» Nu este un moment izolat, static, ci un set de procese dinamice
» Este precedat de dezvoltarea eficacității de sine, a așteptărilor, intereselor
și abilităților în diferite domenii de activitate
» Deciziile inițiale de carieră pot fi revizuite (individul și mediile în care
trăiește sunt dinamice: oportunități noi, obstacole, schimbări ale
intereselor sau priorităților, etc.)
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Alegerea carierei (modelul 2)
» Decizia inițială presupune:
» Exprimarea unui alegeri (sau scop) de a intra într-un domeniu profesional
» Acțiuni pentru implementarea deciziei
» Experiementarea ulterioară a performanței în domeniul ales (pattern-ul obținerii
succesului sau a eșecului)
» Decizia inițială este influențată de mediu (distal și proximal): “agenții din
mediu pot juca un rol potențiator în a decide cine de face și unde, pentru
cât timp, cu ce tip de recompense primite” (Lent & Sheu, 2010), însă
» Mediul nu este întotdeauna suportiv, astfel încât nu întotdeauna indivizii
își pot urma alegerea inițială
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Alegerea carierei (modelul 2)
» Interesele profesionale pot deveni scopuri de carieră atunci când indivisul
resimte mediul ca fiind suportiv iar obstacolele în implementare sunt
mici: suportul contextual moderează relația dintre interese și scopuri și
cea dintre scopuri și acțiuni
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Obținerea performanței (modelul 3)
» Nivelul atins de individ în traseul educațional și profesionale (succes)
» Perseverența în alegerea făcute, în special în fața obstacolelor (stabilitatea alegerii) – un
indicator instabil al performanței
» Abilitățile individuale influențează alegerea performanței:
» Direct
» Indirect (moderate de eficacitate de sine și așteptări)
» Eficacitatea de sine influențează nivelul de performanță așteptat de
individ – explică de ce indivizi cu abilități diferite obțin performanțe
diferite (Bandura, 1986)
» Performanța constituie feedback pentru comportamentele (așteptările și
scopurile) ulterioare
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Obținerea performanței (modelul 3)
» Este un nivel înalt de eficacitate de sine întotdeauna benefic pentru
individ?

» Atât supra- cât și sub-aprecierea afectează dezvoltarea abilităților


» Un nivel slab de supra-apreciere conduce la obținerea unui nivel mai
ridicat al performanței
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Modele


» Experimentarea satisfacției (modelul 4) în mediul educațional și
profesional
» Măsura în care individul este mulțumit/ fericit de mediul școlar și ce l
profesional în care se află
» TSCC stipulează că indivizii resimt un nivel mai ridicat de satisfacție
atunci când acordă valoare activităților pe care le derulează, se percep pe
ei înșiși ca făcând progrese în atingerea obiectivelor personale, au unu
nivel ridicat al eficacității de sine în raport cu sarcinile de îndeplinit, au
acces la resurse din mediu care le permit să își atingă obiectivele
Modele teoretice ale carierei (3)
Consilierea carierei

» A: Teoria Socio-cognitivistă: Aplicabilitate


» Dezvoltarea intereselor profesionale
» Diminuarea interesului pentru opțiuni profesionale
stereotipice
» Dezvoltarea realistă a eficacității de sine în domenii și pentru
sarcini variate
» Gestionarea obstacolelor și construirea suportului social și
contextual
» Stabilirea de scopuri
» Auto-reglarea comportamentului
Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic

Consilierea pentru carieră


Personalitate și carieră

Conf. univ. dr. psih. Camelia Truța


Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» A: Perspective asupra relației personalitate – carieră


» B: Structura personalității
» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei
» D: Aplicații în consilierea carierei
» E: Studii de caz
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» A: Perspective asupra relației personalitate – carieră


» Relația personalitate - carieră (succes profesional) poate fi
explicată pe baza a două modele:
» perspectiva trăsăturilor (McCrae et al., 2000)
- centrată pe stabilitatea trăsăturilor
- trăsăturile reprezintă tendințe de bază, înnăscute de a gândi,
simți și acționa într-un anumit mod
- trăsăturile conduc la moduri specifice de adaptare la mediile
fizice și sociale
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» A: Perspective asupra relației personalitate – carieră


» Relația personalitate - carieră (succes profesional) poate fi
explicată pe baza a două modele:
» perspectiva plasticității (Caspi, Roberts, & Shiner, 2005)
- trăsăturile de personalitate sunt relativ stabile, dar acestea se
pot modela/ modifica
- modificarea este rezultanta interacțiunii dinamice dintre
individ și mediu
- mare parte din stabilitatea trăsăturilor la vârsta adultă e
explicată de factorii genetici, însă stabilitatea poate fi
explicată și prin faptul că individul caută, creează și rămâne în
medii congruente cu trăsăturile lui
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» A: Perspective asupra relației personalitate – carieră


» Asumpții:
» trăsăturile de personalitate direcționează modul în care
gândim, simțim și acționăm în raport cu cariera
» căutăm activ medii educaționale și profesionale care
corespund și consolidează tendințele/ trăsăturile înnăscute
» modelăm mediile pentru a se potrivi mai bine trăsăturilor
» reacționăm și ne modelăm trăsăturile în funcție de
experiențele din mediul fizic și social în care trăim
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» B: Structura personalității (Modelul Big5)


» Nevrotism/ Stabilitate emoțională
» Extraversie
» Deschidere
» Agreabilitate
» Conștiinciozitate
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» B: Structura personalității (Modelul Big5)


» trăsăturile Big5 sunt relativ stabile - atunci când stabilitatea
este calculată în funcție de corelația între două măsurători
(persoanele care obțin cele mai mari scoruri la extraversie la
prima măsurătore, își păstrează poziția în grup și la a doua
măsurătoare chiar daca aceasta este făcută la 20 de ani
distanță)
» atunci când stabilitatea este calculată în funcție de media
populației de-a lungul timpului, trăsăturile Big5 sunt mai
puțin stabile: cele mai pronunțate modificări au loc între 22 și
30 de ani (adultul tânăr)
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» B: Structura personalității (Modelul Big5)


» Implicații ale stabilității relative a trăsăturilor:
» identificarea și alegerea unui traseu profesional în adolescență
poate modela dezvoltarea personalității
» anumite trăsături (nevrotismul) pot direcționa înspre alegerea
unui traseu profesional mai puțin satisfăcător
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei de-a


lungul vieții (Brown & Hirschi, 2013)
» Personalitate și explorarea carierei
conștiinciozitatea, extraversia și stabilitatea emoțională sunt
relevante în procesul de explorare a carierei la liceeni și studenți
(conștiinciozitatea are cel mai puternic efect)
extraverții vor prefera să caute activ informații de la alte
persoane
nevroticii vor prefera să evite explorarea activă deoarece astfel,
pe termen scurt, vor gestiona stresul asociat explorării
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei


» Personalitate și interesele vocaționale (Modelul Holland)
extraversia se asociază cu tipul Social și cel Întreprinzător
deschiderea se asociază cu tipul Artistic și cel Investigativ
asocierea dintre agreabilitate și tipul Social, respectiv dintre
conștiinciozitate și tipul Convențional sunt mai slabe
deschiderea se asociază cu un nivel ridicat al tuturor intereselor
vocaționale, în timp ce nevrotismul se asociază cu un nivel
scăzut al intereselor
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei


» Personalitate și dezvoltarea identității vocaționale
identitatea vocațională = o percepție coerentă asupra propriei
persoane în rolul profesional
identitatea vocațională bine definită se asociază cu, la vârsta
adolescenței, cu nivel scăzut de nevrotism, nivel ridicat de
conștiinciozitate, extraversie, deschidere și agreabilitate
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei


» Personalitate și aspirații educaționale și profesionale
aspirațiile educaționale și profesionale din adolescență se
asociază cu nivelul educațional și profesional obținut la vârsta
adultă
studenții cu niveluri ridicate ale deschiderii au scopuri
educaționale mai înalte
extraversia se asociază negativ cu formularea de obiective de
carieră referitoare la lucrul cu obiectele și pozitiv cu formularea
de scopuri de carieră referitoare la lucrul cu oamenii
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei


» Personalitate și planificarea carierei
nevrotismul se asociază negativ cu planificarea carierei (la
liceeni și studenți), în timp ce conștiinciozitatea este cel mai
puternic predictor al planificării carierei
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei


» Personalitate și hotărâre în luarea deciziei de carieră
nevrotismul (dar și afectivitatea negativă, anxietatea, depresia)
corelează puternic cu indecizia cronică (măsura în care persoana
raportează dificultăți pe termen-lung în luarea deciziilor)
conștiinciozitatea are un efect semnificativ asupra hotărârii în
luarea deciziei
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei


» Personalitate și succes profesional
extraversia și conștiinciozitatea se asociază cu succesul în
găsirea unui loc de muncă (constituie avantaje competitive)
(posibile explicații:
extraverții și persoanele conștiincioase se descurcă mai bine la
interviurile de angajare - depun CV-uri mai elaborate, răspund mai rapid și
mai siguri la întrebări
conștiincioșii perseverează în căutarea opțiunilor profesionale și în fața
respingerilor/ extraverții își folosesc cu mai multă încredere rețeaua socială
pentru a căuta opțiuni profesionale)
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» C: Rolul personalității în dezvoltarea carierei


» Concluzii parțiale:
- stabilitatea emoțională, extraversia și conștiinciozitatea se
asociază cu explorare și planificare activă a carierei, niveluri mai
ridicate ale aspirațiilor educaționale și profesionale, identitate
vocațională mai coerentă și ușurință în luarea deciziilor de
carieră
- deschiderea corelează cu flexibilitate în alegerea carierei, în
explorarea și planificarea carierei
- trăsăturile de personalitate prezic puțin din performanța în
muncă
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» D: Aplicații în consilierea în carieră


» trăsăturile de personalitate constituie seturi specifice de
comportamente
» putem învăța comportamente care sunt inconsistente cu
trăsăturile noastre dacă este necesar pentru a ne atinge
obiectivele
» consilierea poate susține clientul în:
a. a își cunoaște mai bine personalitatea și a înțelege modul în
care aceasta poate influența deciziile pe le ia și mediile pe care le
caută
b. a exersa comportamente inconsistente cu trăsăturile sale
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» D: Aplicații în consilierea în carieră


» Exemple de lucru:
» Cazul A: client cu nivel ridicat de nevrotism
» Caracteristici:
tinde să se centreze pe aspectele negative ale propriei persoane, ale
alegerilor făcute și ale mediilor - ceea ce conduce la dificultăți în luarea
deciziilor și obținerea satisfacției
poate folosi evitarea ca strategie principală de gestionare a stresului asociat
deciziilor de carieră
tinde să ia în considerare un număr limitat de alternative educaționale și
profesionale
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» D: Aplicații în consilierea în carieră


» Exemple de lucru:
» Cazul A: client cu nivel ridicat de nevrotism
» Direcții de lucru:
identificarea aspectelor pozitive și a consecințelor pozitive ale deciziilor
(contrabalansarea aspectelor negative)
analizarea opțiunilor educaționale/ profesionale pe care le-au exclus
anterior (motivele excluderii)
conștientizarea efectului pe care centrarea pe aspectele negative l-a avut în
trecut asupra diferitelor dimensiuni ale vieții
exersarea, în timpul consilierii, a strategiei de redirecționare a atenției pe
consecințele pozitive - în situații legate exclusiv de carieră
exersarea în afara ședințelor de consiliere a strategiei
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» D: Aplicații în consilierea în carieră


» Exemple de lucru:
» Cazul B: client cu nivel ridicat de deschidere
» Caracteristici:
poate întâmpina dificultăți în luarea și menținerea unei decizii ca urmare
a flexibilității ridicate și a intereselor profesionale variate
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» D: Aplicații în consilierea în carieră


» Exemple de lucru:
» Cazul B: client cu nivel ridicat de deschidere
» Direcții de lucru:
identificarea consecințelor pozitive și a celor negative a deschiderii
ridicate în ceea ce privește luarea deciziei de carieră
suplimentarea informațiilor despre interesele profesionale cu alte date
(motivație, valori, abilități, saliența rolului profesional)
identificarea unei set de ocupații corespunzător profilului vocațional și
personal
identificarea de modalități de valorificare a intereselor multiple în plan
profesional și personal
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» D: Aplicații în consilierea în carieră


» identificarea mediilor educaționale și profesionale congruente
cu trăsăturile de personalitate (pentru clienții adolescenți, cu
precădere)
» modificarea sau părăsirea mediului profesional incongruent
cu trăsăturile de personalitate (pentru clienți adulți, cu
precădere)
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» E: Studii de caz
» Profilul de personalitate Neopir
» Direcții de lucru în consilierea carierei?
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» E: Studii de caz
» Profilul de personalitate Neopir
» F, 20
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» E: Studii de caz
» Profilul de personalitate Neopir
» F, 18
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» E: Studii de caz
» Profilul de personalitate Neopir
» M, 34
Personalitate și carieră
Consilierea carierei

» E: Studii de caz
» Profilul de personalitate Neopir
» F, 28
Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic

Consilierea pentru carieră


Factori sociali ai dezvoltării carierei

Conf. univ. dr. psih. Camelia Truța


Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» A: Influența familiei
» B: Influența grupului de egali
» C: Influența profesorilor
» D: Relațiile de mentorat
» E: Implicații
» Modelul circumscrierii și compromisului (Gottfredson, 2005)
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» A: Influența familiei
» Influență consistentă, dar moderat semnificativă asupra
obținerii succesului academic și dezvoltării carierei
» Exemplu: suportul familial perceput are efect semnificativ, dar
redus, asupra implicării în planificarea carierei (Hargrove Creagh,
& Brurgess, 2002)
» Mecanisme explicative: modelul atașamentului (Bowlby,
1982): stilul de atașament securizant se asociază cu explorarea
carierei și formarea identității vocaționale
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» A: Influența familiei
» Mecanisme explicative: suportul social
» Constructiv, pragmatic, puternic asociat planificării carierei: asociat
cu implicarea școlară, planificarea carierei, importanța acordată
muncii (în special în grupurile defavorizate)
» General, bazat pe încurajări, nediferențiat: predictor al eficacității de
sine în relația cu cariera
» Mecanisme explicative: așteptările părinților:
» Așteptările pozitive se asociază cu performanțe academice mai ănalte
la vârsta adolescenței
» Așteptările părinților pot influența așteptările copiilor și implicarea în
comportamente direcționate către scop
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» A: Influența familiei
» Interferența familiei: părintele elicopter!
» Părinții supra-implicați (în special în clasele sociale de mijloc și înalte)
generează dificultăți privind luarea deciziei de carieră (nu promovează
autonomia)
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» B: Influența grupului de egali


» Acceptarea socială din partea colegilor se asociază cu un
concept de sine academic pozitiv
» Când grupul de egali valorizează succesul academic,
adolescenții vor tinde să internalizeze aceste atitudini
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» B: Influența grupului de egali


» Efectele negative ale grupului de prieteni
» Adolescenți care resimt lipsa suportului grupului de egali tind să fie în
situații de risc academic, emoțional și privind decizia de carieră
» Grupul de egali nu constituie o influență directă asupra dezvoltării
carierei, însă este o sursă de suport emoțional și de formare de
atitudini privind munca și cariera
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» C: Influența profesorilor
» Suportul perceput al profesorilor se asociază cu motivație
academică, performanță ridicată și implicare în activitatea de
învățare
» Această asociere este mai puternică la clasele primare
comparativ cu clasele de liceu (unde se formează mai dificil
relații apropiate profesor – elev)
» Suportul perceput al profesorilor (așteptări ridicate, feedback
pozitiv, timp investit în beneficiul elevului, disponibilitate) se
asociază și cu eficacitatea de sine în raport cu decizia de
carieră
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» C: Influența profesorilor
» Lipsa de suport din partea profesorilor se asociază cu:
» Performanțe scăzute, respingere socială, simptome depresive (la vârste
mici)
» Demotivare și retragere (la elevii care nu sunt high achievers)
» Suportul profesorilor este un predictor mai puternic al
atitudinii față de școală a elevilor decât suportul părinților
» Suportul părinților este un predictor mai puternic al
așteptărilor privind cariera și rezultatele muncii
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» D: Relațiile de mentorat
» Mentor = adult, în relație non-parentală cu adolescentul/
adultul, care oferă suport
» Elevii proveniți din medii defavorizați care au fost distribuiți
unui adult într-o relație de mentorat primeau note mai mari
comparativ cu cei care nu aveau mentor (Hanlon et al., 2009)
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» E: Implicații pentru practică


» Factorii sociali acționează prin prisma (Law, 1981):
» Așteptărilor formulate (de către familie sau membrii comunității,
resimțite ca presiune)
» Feedback-ului (mesajele primite privind gradul de potrivire cu
domeniul sau rolul profesional)
» Sprijinului (primirea de întăriri ale aspirațiilor, punctelor tari și a celor
slabe)
» Oferirii de modele (exemple cu care tinerii se identifică și pe care le
urmează în atitudinile față de muncă)
» Oferirii de informații (observarea comportamentului de muncă al
altor persoane)
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» E: Implicații
» Factorii sociali acționează prin prisma (Law, 1981):
» Așteptărilor formulate (de către familie sau membrii comunității,
resimțite ca presiune)
» Feedback-ului (mesajele primite privind gradul de potrivire cu
domeniul sau rolul profesional)
» Sprijinului (primirea de întăriri ale aspirațiilor, punctelor tari și a celor
slabe)
» Oferirii de modele (exemple cu care tinerii se identifică și pe care le
urmează în atitudinile față de muncă)
» Oferirii de informații (observarea comportamentului de muncă al
altor persoane)
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» E: Implicații
» Nu toți indivizii au parte de factori sociali facilitatori sau de
oportunități egale
» Modelul circumscrierii și compromisului (Gottfredson, 2005)
» Opțiunile vocaționale încep să fie făcute încă de la o vârstă fragedă:
copiii elimină opțiunile contrare conceptului de sine, în special în
funcție de maniera în care au fost socializați (învățați) referitor la:
» Rolurile de gen
» Statusul social, ierarhiile sociale
» Succesul social
Factori sociali ai dezvoltării carierei
Consilierea carierei

» E: Implicații
» Nu toți indivizii au parte de factori sociali facilitatori sau de
oportunități egale
» Modelul delimitării opțiunilor vocaționale și al
compromisurilor (Gottfredson, 2005)
» La vârsta adolescenței, rolul caracteristicilor individuale începe să
capete mai multă importanță, însă numai în relație cu opțiunile
vocaționale rămase în urma delimitării
Universitatea Transilvania din Brașov
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Departamentul de Psihologie, Educație și Pregătirea Personalului Didactic

Consilierea pentru carieră


Procesul de consiliere a carierei

Conf. univ. dr. psih. Camelia Truța


Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» B: Abilitățile consilierului de carieră
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Kidd, 2013:
» Model simplu care surprinde ceea ce se întâmplă în cadrul
consilierii (etape și sarcini ale consilierului)
» Presupune patru etape (a căror ordine și durată se poate
adapta la nevoile clientului)
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Kidd, 2013:

Etape Sarcinile consilierului


1 Crearea relației Stabilirea alianței de lucru
2 Facilitarea auto-cunoașterii Evaluarea
3 Explorarea de noi perspective Provocarea clientului și oferirea de
4 Stabilirea strategiilor și a planului de informații
lucru Analiza progresului și stabilirea de
obiective
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 1: Crearea relației:
» În această etapă (de regulă prima ședință), consilierul și
clientul discută despre:
» obiective (care este scopul consilierii? Care este scopul pentru care
clientul abordează consilierea?)
» roluri (cine este responsabil pentru ce?)
» sarcini (care sunt sarcinile specifice?)
» Este important în această etapă să ajutăm clientul să înțeleagă
că procesul de consiliere este o relație de parteneriat și că
necesar ca el să fie un participant activ in fiecare etapă
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 1: Crearea relației:
» La finalul etapei, se încheie un “contract” (verbal sau scris) =
alianța de lucru care cuprinde:
» Clarificarea așteptărilor clientului
» Asigurarea confidențialității
» Natura procesului de consiliere
» Numărul, durata și frecvența întâlnirilor
» Discutarea limitelor relației
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 1: Crearea relației:
» Contractul poate fi renegociat pe parcursul consilierii
» Metacomunicarea poate facilita crearea relației
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 2: Facilitarea auto-cunoașterii:
» Sarcina principală în această etapă este de a sprijini clientul să
înțeleagă mai bine situația în care se află și problematicile asociate
acestei situații
» Înțelegerea se poate obține:
» Prin intermediul consilierii (de regulă cu ajutorul interviului)
» Prin evaluare psihologică
» Înțelegerea poate fi la fel de profundă prin ambele metode (prin
evaluare psihologică clientul dobândește cadrul conceptual în care
să își organizeze înțelegerea, însă beneficiile evaluării nu sunt
neaparat mai mari sau mai mici ca ale folosirii interviului pentru
auto-cunoaștere)
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 2: Facilitarea auto-cunoașterii:
» Aspectele individuale de interes pentru auto-cunoaștere sunt:
» Aspecte legate de performanță: aptitudini, abilități, trăsături
» Aspecte legate de motivație: nevoi, valori, interese
raportate la o situație/ domeniu profesional delimitat
» Aceste atribute sunt grupate în: puncte tari și puncte slabe
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 3: Explorarea de noi perspective:
» Presupune analizarea situației clientului din perspective
diferite:
» Confruntarea cu propriile comportamente auto-protective
(=rezistențele clientului la schimbare)
» Confruntarea cu propriile cogniții (iraționale)
» Această etapă poate fi derulată cu succes numai dacă relația
este una de încredere puternică
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 3: Explorarea de noi perspective:
» Analizarea cognițiilor iraționale presupune (Mitchell &
Krumbolz, 1996):
» Examinarea asumpțiilor și a presupunerilor din spatele convingerilor
exprimate
» Identificarea inconsistențelor dintre cuvinte și acțiuni
» Verificarea prin întrebări foarte simple a inconsistențelor identificate
» Încercarea de confruntare pentru a crea o consistență ilogică
» Identificarea barierelor
» Provocarea validității convingerilor cheie
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 3: Explorarea de noi perspective:
» Oferirea de informații (sarcină pe care consilierul o realizează
după confruntare)
» Această sarcină presupune facilitarea în direcția identificării
de oportunități ocupaționale și profesionale, și nu oferirea
directă a tuturor informațiilor necesare
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 3: Explorarea de noi perspective:
» Oferirea de informații
» Este necesar pentru consilierul de carieră să cunoască: cum se
pot accesa informații despre carieră, piața forței de muncă
(inclusiv tendințe), despre oportunități existente
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 4: Formularea de strategii și planuri:
Această etapă presupune:
» Analiza progresului înregistrat de client
» Stabilirea de obiective și a pașilor de urmat pentru atingerea
acestora
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 4: Formularea de strategii și planuri:
» Planul de acțiune e mai probabil a fi respectat dacă:
» Obiectivele stabilite sunt: clare, specifice, făcând referire la
comportamente și rezultate măsurabile, posibil de atins, congruente cu
valorile clientului, planificate pentru un orizont de timp plauzibil
» Clientul se angajează (inclusiv emoțional) în obiectivele și planul de
acțiune stabilit
» Clientul înțelege că planul nu este rigid și că îl poate revizui regulat
» Timp suficient este alocat pentru urmarea pașilor dar și pentru depășirea
fricii de schimbare
» Sunt identificate modalități de a face față (coping) dezamăgirilor sau
nereușitelor parțiale
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» A: Etapele și sarcinile consilierii carierei


» Etapa 4: Formularea de strategii și planuri:
» O tehnică de lucru în această etapă poate fi analiza câmpului
de forțe:
» Identificarea de către client a forțelor restrictive pentru îndeplinirea
planului (de exemplu, lipsa anumitor abilități, reacția celor din jur,
etc.)
» Identificarea tuturor forțelor facilitatoare, a resurselor care pot
contribui la îndeplinirea planului
» Identificarea de modalități de diminuare a efectului forțelor restrictive
și de amplificare a forțelor facilitatoare
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» B: Abilitățile consilierului de carieră


» Abilități cheie de consiliere și de oferire a spijinului (Ali &
Graham, 1996):

Abilități
interpretative
Abilități de
înțelegere

Abilități de ascultare activă


Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» B: Abilitățile consilierului de carieră


» Abilități cheie de consiliere și de oferire a sprijinului (Ali &
Graham, 1996):
» Ascultare activă:
» Ascultarea conținutului comunicării
» Observarea modului în care conținutul este transmis (observarea
mesajelor non-verbale și a para-verbalului)
» Identificarea emoțiilor exprimate asociate conținutului mesajului
» Identificarea semnificației mesajelor verbale, non-verbale și para-
verbale
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» B: Abilitățile consilierului de carieră


» Abilități cheie de consiliere și de oferire a sprijinului (Ali &
Graham, 1996):
» Abilități de înțelegere:
» Reformularea, sumarizarea, parafrazarea, folosirea întrebărilor
deschise – abilități reflective
» Manifestarea empatiei
» Încurajarea clientului să reanalizeze, examineze și să înțeleagă ceea ce
dorește să exprime și emoțiile corespondente
» Înțelegerea nu este posibilă în absența ascultării active
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» B: Abilitățile consilierului de carieră


» Abilități cheie de consiliere și de oferire a sprijinului (Ali &
Graham, 1996):
» Abilități de interpretare:
» Provocarea clientului, atragerea atenției asupra momentelor sau
conținuturilor relevante din cadrul interviurilor, auto-dezvăluirea
» Pe baza lor, consilierul își formulează interpretarea asupra problemei
clientului (de aceea nu sunt folosite în primele ședințe cu clientul)
Procesul de consiliere a carierei
Consilierea carierei

» B: Abilitățile consilierului de carieră


» Trăsături ale consilierilor de carieră eficienți:
» Deschiderea către alte persoane și către cunoaștere;
» Stabilitate emoțională și conștiință de sine;
» Abilități cognitive: înțelegerea conceptelor abstracte, folosirea cadrelor
conceptuale pentru înțelegere;
» Gândire critică.