Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURS JUDEAN

DE

LIMBĂ ŞI LITERATURA ROMÂNĂ „VIRGIL CARIANOPOL - CÂNTEC DE CUVINTE” CLASA PREGĂTITOARE 31 MARTIE 2018

VARIANTA 1

Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Nume si prenume elev : ………………. ………………………………………… Clasa: …………………………………. Școala: …………………………………. Oraș: …………………………………… Județ: …………………………………… Prof. îndrumător: ………………………

1
1

a) Colorează litera corespunzătoare sunetului iniţial al cuvântului care denumește imaginea.

b) Reprezintă grafic silabele și sunetele din cuvintele care denumesc imaginile.

c) Scrie în cerculcifra care indinumărul de silabe ale cuvântului.

cifra care indi că num ă rul de silabe ale cuv ân tului. a) Realizeaz ă

a) Realizează coresponden ţ a î ntre cuv ânt şi imagine b) Înce rcui eș te ă corespondenţa între cuvânt şi imagine b) Încercuite cuvintele formate din trei silabe.

b) Înce rcui eș te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT
b) Înce rcui eș te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT
b) Înce rcui eș te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT
b) Înce rcui eș te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT

GÂȘTE

SEMAFOR

CUIB

ROBOT

CÂINE

PERIE

BRAD

VEVERIȚĂ

te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT C Â INE PERIE
te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT C Â INE PERIE
te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT C Â INE PERIE
te cuvintele formate din trei silabe. G ÂȘ TE SEMAFOR CUIB ROBOT C Â INE PERIE
3
3

a) Ordonează cuvintele în propoziţie, numerotându-le de la 1 la 4. b) Transcrie propozia pe spaţiul dat:

Ordonează cuvintele î n propozi ţi e, numerot ându -le de la 1 la 4. b)

ARE

 

PATINE

 

BIANCA

 

NOI

 
  PATINE   BIANCA   NOI   4 Schim bă forma cuv ân tului pentru a
  PATINE   BIANCA   NOI   4 Schim bă forma cuv ân tului pentru a
  PATINE   BIANCA   NOI   4 Schim bă forma cuv ân tului pentru a
  PATINE   BIANCA   NOI   4 Schim bă forma cuv ân tului pentru a
4
4

Schimforma cuvântului pentru a arăta mai multe :

 

NOR -

AVION -

FLOARE -

CARTE -

5
5

Schimprima literă pentru a obţine cuvinte noi.

 

Model: CASĂ - MASĂ

 

NOR -

MĂR -

MARE -

CAR -

6
6

Alcătuieşte te o propoziţie pentru fiecare imagine :

 
 
 
 
MARE - CAR - 6 Alcă tuie şt e câ te o propoz iţi e pentru