Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea societății .................................................................................................................

Codul unic de înregistrare................................................................................................................

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului............................................................................

DECIZIA

Nr. ..../................

Subscrisa, denumirea angajatorului, persoană juridică română, cu sediul social în localitatea (…),
Str. (…) nr. (…), Sector (…)/Județ (…), având cod unic de înregistrare (…), nr. de înregistrare în
Registrul Comerțului (…), reprezentată legal prin administrator (…), în temeiul dispozițiilor art.
251 alin. (2) din Codul Muncii, prin prezenta

DECIDE:
Constituirea comisiei de cercetare disciplinară care urmează să ancheteze, în conformitate cu
procedura prevăzută de lege, săvârșirea de către salariatul/a (…), încadrat/ă pe postul de (…), a
abaterii disciplinare care a fost adusă la cunoștința conducerii subscrisei prin intermediul
sesizării înregistrate în registrul societății sub nr. ..../...........................

În acest scop, se împuternicesc cu realizarea procedurii cercetării disciplinare următoarele


persoane, care au calitatea de salariați ai (…):

Membrii permanenți:

1.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Membrii supleanți:

1.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3.
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Denumirea societății

prin director general/administrator,

nume și prenume

semnătura

S-ar putea să vă placă și