Sunteți pe pagina 1din 1

Formula temperamentului

Vârsta_______________
Fată / Băiat

Explicații: Citiți afirmațiile ce urmează şi exprimați măsura în care sunteți de acord cu


ele cu ajutorul unei scale cu 9 trepte (1-9). Dacă sunteți absolut de acord, apreciați
afirmația respectivă cu 9 puncte, absolut nu – 1 punct, așa şi așa – 5 puncte. Cu cât
răspunsul este mai aproape de acord, cu atât mai multe puncte i se oferă şi invers, cu
cât mai departe de afirmaţia pozitivă, cu atât mai puține puncte acordați afirmației.

Nr Afirmații 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Înainte de un eveniment
1. semnificativ pentru mine, încep să
mă enervez.
Nu pot lucra uniform, perioadele de
2. lucru intens sânt urmate de unele
când nu pot face nimic.
3. Pot trece repede de la o activitate la
alta.
4. Dacă trebuie, eu pot aștepta liniștit
timp îndelungat.
Simt nevoia de a fi compătimit şi
5. susținut, în special în situații de
insucces şi dificultăți.
6. Cu cei egali sânt nestăpânit şi
violent.
7. Nu-mi vine greu să fac o alegere.
8. Nu trebuie să fac eforturi ca să-mi
stăpânesc emoțiile, le pot reține
ușor.
total