Sunteți pe pagina 1din 5

ANTET SOCIETATE

NR. ..............................

CERERE DE AUTORIZARE

Catre
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Subsemnatul, ..................... , in calitate de reprezentant legal al S.C.


................... ................. , cu sediul in .................................................. , inregistrata la oficiul
registrul comertului cu nr. ...............................solicit autorizarea pentru efectuarea lucrarilor de:

Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor,


cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

In sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numar de ..........


documente, ce atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute in Metodologia de
autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor,
aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010, completat si modificat
cu OMAI 112/ 2014 .
Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit prevederilor Metodologiei
de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor,
aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. completat si modificat
cu OMAI 112/ 2014 .

Data ...………….... Semnătura ....……….......


LS
Opis documente dosar

1. Cerere tip
2. Copie CUI societate
3. Certificat constatator ( detaliat ) original ; de la Registrul comertului
,in care sa aveti trecuta activitatea cu CAEN- 4322
4. Lista cu personalul calificat
5. Certificat ( e) de absolvire curs , si supliment descriptiv fata –verso
( copie)
6. Lista mijloacelor tehnice din dotare
7. Copii de pe certificatele de verificare metrologica / etalonare
8. Copii de pe autorizatiile verificatorilor
9. Planificarea verificarii metrologice / etalonarii aparatelor de masura
si control
10. Procedura de lucru ( semnata si stampilata )

Antet societate
Lista cu personalul calificat pe
Ocupatia : tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingerea
incendiilor COR 742106

Nr. crt. Nume prenume Certificat absolvire Emis de ..


curs La data ....
Seria / nr.
1
2

Director

semn. si stampila

Antet societate
Lista cu mijloacele tehnice din dotare :
Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin
anumite gaze fluorurate cu efect de seră

nr. denumirea catracteristici serie / nr. buletin de


crt. tehnice de etalonare /
identificare verificare
metrological
1 Compresor
2 Pompă hidraulică min. 100 bari …
3 Manometru de control 0-100 bari … etalonat cu
cert. nr. ……/ ..

4 Aparat de cântărit minimum 100 kg, …… verificat
cu precizie 500 g metrologic
cert. …nr. ../
…………..
5 Aparat/Generator/Transformat ------
or (convertizor) pentru sudare
6 Maşină de găurit portabilă
7 Truse de scule tip lăcătuşărie,
electrician
8 polizor
9 Dispozitiv de tăiat metale cu
disc abraziv

10 Truse de chei fixe, inelare

Director

semn. si stampila

ANTET SOCIETATE
PLANIFICAREA verificarii metrologice / etalonarii
Aparatelor de masura si control
Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin
anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Nr. Denumirea aparat Serie / nr. Certificat de PLANIFICAREA


Crt. de masura si control etalonare / VERIFICARILO
verificare R
metrologica

1 Manometru pentru ( din ( din tabelul (Exemplu ) 5 ani


masurarea presiunii tabelul anterior)
anterior)
2 Aparat de cantarit cu ( din Ex. Nr. 354/ (Exemplu 1 an )
domeniu de masurare .......... tabelul 22.11.2016 21.11.2017
KG. anterior)

DIRECTOR

.......... NUME
SEMNATURA SI STAMPILA