Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE INCLUZIUNE

ŞCOLARĂ
DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOLHEŞTI
pentru elevi

1. Sunteţi de acord să învăţaţi într-o scoală incluzivă?


Da/Nu
2. Consideraţi că orice copil indiferent de felul lui de a fi are dreptul să înveţe
într-o scoală normală?
Da/Nu
3. Se ajută reciproc elevii între ei?
Da/Nu

4. Consideraţi că toţi elevii sunt trataţi în mod egal indiferent de etnie şi


dizabilitate?
Da/Nu
5. Sunt sprijiniţi elevii care întâmpină dificultăţi să depăşească momentul?
Da/Nu
6. Sunt elevii nou veniţi ajutaţi să se integreze în colectiv?

Da/Nu
7. Sunt elevii implicaţi în proiectarea unor strategii de reducere şi de prevenire
a violenţei verbale?
Da/Nu
8. Profesorii adaptează predarea cunoştinţelor în funcţie de experienţele
elevilor?
Da/Nu
9. Sunt elevii cu dizabilităţi consultaţi în legătură cu dificultăţile pe care le
întâmpină?
Da/Nu
10.Sunt laboratoarele dotate cu materiale adaptate diferitelor dizabilităţi?
Da/Nu
CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE INCLUZIUNE
ŞCOLARĂ
DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOLHEŞTI
pentru părinţi

1. Participă comunitatea la activităţi din scoală in mod egal indiferent de


religie, etnie, dizabilitate?

DA/NU

2. Cadrele didactice sunt dispuse să facă scoala mai incluzivă?


DA/NU

3. Sunt priviţi părinţii ca fiind valoroşi pentru şcoală?


DA/NU

4. Evită personalul didactic etichetarea anumitor elevi?


DA/NU
5. Reuşeşte personalul didactic să acorde suficientă atenţie tuturor elevilor?
DA/NU
6. Sunt încuraţaţi elevii din şcolile speciale să urmeze cursurile şcolilor de
masă? DA/NU

7. Sunt proiecte pentru accesibilizare clădirii şcolii pentru copii cu dizabilităţi?

DA/NU

8. Există suficiente informaţii pentru părinţi cu privire la sistemul de


învăţământ?
DA/NU
9. Şcoala acordă toate drepturile privind persoanele cu dizabilităţi?
DA/NU
10.Scoala acordă sprijin psihopedagogic tuturor celor aflaţi în dificultate?

DA/NU
CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE INCLUZIUNE
ŞCOLARĂ
pentru profesori

1. Simt profesorii de sprijin că contribuţia lor este preţuită indiferent de


statutul lor?
DA/NU
2. Cadrele didactice iau parte la luarea unr decizii importanta privind
incluziunea şcolară?
DA/NU
3. Personalul didactic este pregătit să lucreze cu elevi cu dificultăţi de
invăţare?
DA/NU
4. Conducerea şcolii recunoaşte dificultăţile pe care le întâmpină personalul
nou angajat?
DA/NU
5. Există o politică clară de sprijinire a incluziunii pentru toate cadrele
didactice?
DA/NU
6. Profesorii beneficiază de training-uri pentru managementul clasei ?
DA/NU
7. Ajută şcoala personalul să simtă că experienţa şi cunoştinţele lor sunt
preţuite?
DA/NU
8. Există respect pentru cadrele didactice şi elevi?
DA/NU
9. Cadrele didactice se sprijină şi se ajută între ele?
DA/NU
10.Personalul didactic este pregătit să întâmpine opiniile negative ale
elevilor?
DA/NU

S-ar putea să vă placă și