Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare

Descrierea unității de învățare 1

Unitatea de învățare Să cunoaștem lumea antică valorifică trei conținuturi din programa școlară: Popoare de ieri și de azi (românii), Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani și Locuri cu semnificație istorică pentru România. Toate cele trei conținuturi pot fi grupate în jurul unei epoci istorice: antichitatea. De asemenea, toate constituie aspecte relevante pentru ca elevii de clasa a IV-a să dobândească următoarele competențe:

2.1 Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare 2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut 3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală şi scrisă

Așa cum știm deja, profesorul este cel care construiește unitatea de învățare, prin valorificarea elementelor componente ale programei școlare: competențe-activități de învățare-conținuturi. Este posibil ca această unitate să difere, ca tematică, de ceea ce oferă manualul școlar. Dar și în acest caz, vom putea valorifica anumite componente ale manualului: de la surse istorice și prezentarea semnificației unor termeni la activități de învățare și instrumente de evaluare.

Sarcinile de lucru sunt concepute pentru a oferi elevilor ocazii de a reconstitui evenimente pe baza unor indicii oferite de sursele istorice explorate. Prin astfel de activitati, elevii vor cunoaste modul de lucru al istoricului: de la analiza atenta a surselor la prezentarea /reconstituirea evenimentului si prezentarea punctului de vedere despre acesta. Toate sarcinile au ca punct de plecare exemple de activități de învățare incluse în programa școlară.

Seria de sarcini le lucru poate fi precedată de o discuție care pornește de la întrebarea: Ce și de ce păstrăm anumite lucruri? Prin discuția inițiată de profesor, întrebarea va crea o bună ocazie pentru ca elevii să facă analogia între grija pentru propriile bunuri și acele bune culturale care aparțin unor comunități.

Conexiuni posibile cu alte discipline Prin tematică, dar și prin sarcinile de lucru, tema are legături explicite cu programele de Geografie și de Limba română. Așa cum este menționat în programa școlară, lectura aprofundată a textelor istorice îi conduce pe elevi către cele patru procese majore ale înțelegerii lecturii:

- Extragerea informațiilor explicit formulate.

- Formularea unor concluzii directe.

- Interpretarea şi integrarea ideilor şi informațiilor.

1 Unitatea de învățare are ca punct de plecare Tema ce cercetare Ghid pentru aplicarea programelor pentru învățământ primar, ISE, 2017 (coord. Ligia Sarivan, autor Laura Căpiță)

1

Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare

- Examinarea şi evaluarea conținutului, a limbajului şi a elementelor textuale

De asemenea, sarcinile de lucru care au ca suport harta istorică, îi învață să localizeze în spațiu evenimentele studiate. Tema nu are doar o miză de cunoaștere, dar mai ales una atitudinală fiindcă elevii au ocazia de a aborda încărcătură simbolica pe care o aduc în spațiul public

monumentele, relevanța lor pentru comunitățile care le-au ridicat si pentru comunitatea actuală care continua sa le includă in bagajul său cultural.

Extinderi

- Alcătuirea unei machete a monumentului

- Căutarea, explorarea și prezentarea unor construcții care amintesc despre evenimente și personalități din trecut (identificate în localitatea natală și pe internet), pentru o activitate cu titlul Memorie și istorie desfășurată în săptămâna Școala altfel).

Obiectul de studiu Titlul Unității de învățare: Să cunoaștem lumea antică Nr. ore : 3 (2+1) Aria curriculară: Om și societate Clasa:

Profesor:

Conținuturi

Competențe specifice

 

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

(detalieri)

 

Conflictele dintre Imperiul roman si regatul dacilor

2.1 Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare

Ascultarea prezentarii despre conflictele dintre Imperiul roman si regatul dacilor

1.

Fișe de lectură

Activitate frontală urmată de actvivitate în perechi

Observarea sistematică a elevilor

2.

In pereche, elevii citesc si comenteaza

Comentarea fișelor de lucru și oferirea de feedback

pasaje din istorici antici despre Decebal si

 

Traian si completeaza impreuna o fișă de lectura

Texte ale istoricului antic Cassius Dio 1 oră

 

2

Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare

Locuri cu importanță istorică pentru România Monumentul de la Adamclisi

2.2.

Aplicarea unor

3. Lectura unei harti a regiunii de sud est a României pentru a localiza cursul fluviului Dunarea si localitatea Adamclisi

Harta Dobrogea

Comentarea fișelor de lucru și oferirea de feedback

procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut

Imagini :

 

monumentul de la Adamclisi imagine de ansamblu și detalii (metope)

Autoevaluare

 

3.2.

Utilizarea corectă a

4. În grupuri de 4 elevi, elevii observă reprezentând metopele monumentului și completează fise numerotate.

termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală şi scrisă

Manualul școlar

 

(imagini și

 

vocablar)

1 oră

Evaluare sumativă: Se evaluează competența 2.2. Folosind o fișă de lucru, elevii realizează, în grup, un text în care motivează succesiunea imaginilor. Produsul final este un story -board (afișarea imaginilor în ordinea agreată la nivelul grupului ), care este prezentat și comparat cu produsele celorlalte grupuri.

Exemplu pentru activitatea de învățare În grupuri de 4 elevi, elevii observă reprezentând metopele monumentului și completează fise numerotate.

Fisa de lucru (exemplu)

Ce personaje se vad in imagine? Ce se intampla? Ce titlu as da imaginii?
Ce personaje se vad in imagine? Ce se intampla? Ce titlu as da imaginii?
Ce personaje se vad in imagine? Ce se intampla? Ce titlu as da imaginii?

Ce personaje se vad in imagine?

Ce se intampla?

Ce titlu as da imaginii?

3

Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare

Evaluare/auto-evaluare:

 

Foarte bine

 

Bine

   

Suficient

 

Participarea la sarcinile de lucru propuse

Am fost atent și am participat activ pe tot parcursul orei

Am fost activ în cea mai mare parte a timpului

Am

fost

activ

numai

în

mică

măsură

 

Respectarea cerințelor

Am respectat toate cerințele

Am

respectat

cele

mai

multe

Nu am dat mare atenție tuturor cerințelor

cerințele

 

Oferirea de idei creative

Am avut idei și le-am împărtășit tuturor

În majoritatea timpului am avut propuneri originale

Nu am adus nicio idee nouă

 
împărtășit tuturor În majoritatea timpului am avut propuneri originale Nu am adus nicio idee nouă  

4