Sunteți pe pagina 1din 3

Analiză comparativă a învățământului liceal cu cel universitar

Învățământul general obligatoriu este de 10 clase. Învățământul secundar


superior cuprinde liceele care organizează cursuri de zi, cu durata de 4 ani si cursuri
serale cu sau fără frecvență. Liceul este structurat pe filiere, fiecare cu un anumit
numar de profiluri si specializări, după cum urmează: - filiera teoretică- real ți umanist
- Tehnologică
- Vocațională.
Studiile liceal se încheie cu un examen națioal de bacalaureat.
Învățământul superior este format din trei cicluri:
- ciclul I- studii universitare de licență corespunzîtor unui număr cuprins
intre 180 de cradite ( licență 3 ani), si 240 credite (licență 4 ani).
- ciclul II studii unversitare de master corespunzător unui numar de
credite de studiu transferabile cuprind intre 90 si 120.
- ciclul III- studii universitare de doctorat-3 ani.
Evaluarea este o parte importantă a procesului de invățare alaturi de predare si
invatare. Are ca scop identificarea si masurarea obiectivelor atinse. Prin evaluare se
determina in ce masur se ating rezultatele obtinute obiectivele propuse initial.
In ceea ce priveste metoda de evaluare la nivel preuniversitar exista mai multe forme de
evaluare.
Evaluarea initiala se aplica la inceputul unui semetru, an scolar, ciclu de
invatamant. Are o functie atat diagnostica cat si prognostica.
Evaluarea sumativa se realizeaza la sfarsitul unui semetru an, ciclu de
invatamant are functie de ierarhizare si de certificare.
Evaluarea formativa se poate face in orice moment al lectie si are o functie de
reglare.
Metoda de evaluarea orala este foarte raspnadita datorita posibilitatilor pe care le
ofera. Prin intermediul acesteia exista posibilitatea dialogului profesor-elev, care
presupune o discutie libera si ofera posibilitatea corectarii raspunsului in caz de eroare.
Metoda de evaluarea scrisa include diferite forme. Avantajul pe care il prezinta
este ca permite evalaurea mai multor elevi simultan. Este o metoda mai oobiectiva
decat cea orala.
Atat in invatamantul liceal, cat si in cel universita se foloseste metoda de evaluarea prin
scris. In fucntie de criteriul temporalitatii se diferentiaza: in invatamantul liceal exista si
o evelaurea initiala la inceputul semestrului, o evaluare sumativa care se regaseste si la
nivel universitar, o evaluare formativa se practica atat la nivel liceal, cat si in cel
universitar.
Ca metoda de evaluare orala la nivel universitar aceasta este mai rar intalnita, in
timp ce la nivel liceal aceasta este metoda predominanta de evaluare.
Finalitatea educatiei reprezinta orientarile asumate la nivel de politica a educatiei
in vederea realizarii activitatii de formare- dezvoltare a personalitatii umane conform
anumitor valori angajate in proiectarea sistemului si a procesului de invatamant.
In Romania exista licee teoretice si vocationale. In cele teoretice, elevii pot
studia in functie de profilul ales, materii diferite, iar in cele vocationale se specializeaza
pe o profesie anume.
Invatamantul universitar este nivelul educational nebligatoriu care urmeaza
incheierii liceurlui. Acesta include invatamant universitar si postuniversitar. Persoanele
care absolvesc invatamantul tertiar, primesc in general, certificare, diplome sau
diplome academice.
Activitatea didactica cu elevii se poate organiza in diferite moduri in functie de
specificul activitatii, de caracteristicile clasei de elevi, de resurse materiale si de timpul
pe care il are profesorul la dispozitie. In organizarea procesului de invatamtn se are in
vedere imbinarea optima conform obiectivelor urmarite, a trei forme principale de
activitate:
- Activitatea frontala cu intreaga clasa
- Activitate pe grupe de elevi
- Activitate individuala
Activitatea frontala presupune relatie profesorului cu intre colectivul clasei, se
lucreaza in acelasi timp cu toti elevii angajati in aceeasi activitate. Aceasta forma de
organizare asigura manifestarea rolului de conducator al profesorului cu toate
consecintele ce decurg aici. Accentul se pune pe diversificarea strategiilor de abordare a
grupului scoalar, constientizand diferenta dintre indivizi.
Activitatea pe grupe permite diferentierea sarcinilor de invatare si constribuie la
dezvoltatea abilitatilor de cooperare si comunicare. Au fost evidentiate modalitati de
valorificare a resurselor de care disun atat grupurile de elevi ca intreg, cat si fiecare
membru in parte. In functie de conditiile materiale si de timp, grupurile por executa
concomitent aceeasi lucrare sau lucrari diferite, dar care concura la alucidarea aceleiasi
probleme, deci ale caror rezultate pot fi corelate si sintetizate. Componenta grupelor se
alegein functie de eterogenitate, formate din elevi buni, medicri si slabi.
Activitatea individuala presupune ca in functie de particularitatile individuale,
elevii sa fie angajati in realizrea unor sarcini de invatare pe masura acestora. Marele
avantaj este de a crea posibiliatea ameliorarii si dezvoltarii nivelului de invatare
individual. Acest tip de activitate il responsabilizeaza pe elev in procesul de invatare.
Metodele si strategiile utilizate pentru activitatea individuala precum: observatia,
experimentul, descrierea, comparatie, dezvolta elevilor aptitudini pt cercetarea
independenta, realizarea de proiecte, pregatirea pt examene. Ca forma de activitate,
aceasta implica mai mult efort din partea individului, singurul care cauta si ofera solutii
sarcinilor primite.
Din punctul de vedere al formelor de realizarea a activigtatii didactice, formele
prezentate mai sus se regasesc in ambele niveluri de invatamant. Desigur,la nivel
universitar, vorbim despre un alt gread de dificultate in rezolvarea sarcinilor.
In concluzie, cele doua niveluri de invatamant se aseamana din anumite puncte
de vedere, dar difera din altele. Ca si scop educationalfiecare are alt obiectiv, la nivelul
fiecaruia exista alt grad de dificultate, in functie de specificul ales.

S-ar putea să vă placă și