Sunteți pe pagina 1din 2

PAHINGA OUTREACH PLANNING

Date Host Song Leader Mc Prayer Leader


January
3 Ampiloquio, Mario Allen Giselle Andrea
12 Marquez Giselle Andrei Kleyr
19 Malabanan Andrei Kleyr Giselle
26 Bahoy Kleyr Allen Kent
March
2 Bahoy Allen Kleyr Giselle
9 Ampilquio, Isid Giselle Kent Kleyr
16 Ampiloquio, Mario Andrei Giselle Kent
23 Marquez Kleyr Andrei Allen
30 Malabanan Allen Kleyr Andrei
April
6 Bahoy Giselle Allen Mario
13 Ampilquio, Isid Kleyr Kent Andrea
20 Ampiloquio, Mario Andrei Giselle Kleyr
27 Marquez Allen Andrei Giselle
May
4 Malabanan Giselle Kent Andrei
11 Bahoy Kleyr Andrei Allen
18 Ampilquio, Isid Andrei Giselle Kent
25 Ampiloquio, Mario Allen Kleyr Mario
June
1 Marquez Giselle Allen Andrea
8 Malabanan Andrei Kent Kleyr
15 Bahoy Kleyr Giselle Kent
22 Ampilquio, Isid Allen Andrei Giselle
29 Ampiloquio, Mario Giselle Kleyr Andrei
July
6 Marquez Andrei Allen Mario
13 Malabanan Kleyr Kent Allen
20 Bahoy Allen Giselle Andrea
27 Ampilquio, Isid Giselle Andrei Kleyr
August
3 Ampiloquio, Mario Andrei Kleyr Giselle
10 Marquez Kleyr Allen Andrei
17 Malabanan Allen Kent Mario
24 Bahoy Giselle Andrei Kent
31 Ampilquio, Isid Kleyr Giselle Allen
September
7 Ampiloquio, Mario Andrei Kleyr Andrea
PAHINGA OUTREACH PLANNING
14 Marquez Allen Kent Kleyr
21 Malabanan Giselle Allen Andrei
28 Bahoy Kleyr Giselle Kent
October
5 Ampilquio, Isid Andrei Kleyr Giselle
12 Ampiloquio, Mario Allen Andrei Mario
19 Marquez Giselle Kent Allen
26 Malabanan Andrei Allen Andrea
November
2 Bahoy Kleyr Giselle Andrei
9 Ampilquio, Isid Allen Andrei Kleyr
16 Ampiloquio, Mario Giselle Kleyr Kent
23 Marquez Andrei Allen Kleyr
30 Malabanan Kleyr Kent Mario
December
7 Bahoy Allen Giselle Kent
14 Ampilquio, Isid Giselle Andrei Allen
21 Ampiloquio, Mario Andrei Kleyr Giselle
28 Marquez Kleyr Allen Kent

February
2 Apiloquio, Isid Allen Kent Andrei
9 Ampiloquio, Mar Giselle Andrei Allen
16 Marquez Andrei Giselle Bro. Mario
23 Malabanan Kleyr Allen Andrea

Plan:

 Ang bible study at pamimigay ng tracks o visitation ay salitan


 Magkakaroon ng feeding program
 Lahat ng young people ay mag bibigay ng Php. 10 per week
 Bago lumabas ay mag dadasal at bago mag start sa testimony ay mag re-recite ng vision at
mission