Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

(și alte surse)

1. A.P. Lopuhin, Istoria Biblică, Ed. Tipografia Cărților Bisericești, Volumul XXX,
București, 1944.
2. Pr. Prof. Dr. Athanase Negoiță, Istoria Religiei Vechiului Testament, Ed. Sophia,
București, 2006.
3. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBMBOR, București, 2010.
4. Î.P.S. Calinic Botoșăneanul, Biblia în Filocalie, Antologie de texte biblice tâlcuite în
Filocalia Românească, vol. I, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1995.
5. Dan Slușanschi, Dicționar Enciclopedic al Bibliei, Ed. Humanitas, București, 1999.
6. Dicționar Biblic, Oradea, 1999.
7. Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan/ Pr. Prof. Emilian Cornițescu, Arheologia Biblică pentru
Facultățile de Teologie, Ediția a doua, Ed. Inst.Biblic și de Misiune al B.O.R., Sibiu, 2002.
8. Pr. Dumitru Groșan, Introducere și Comentariu la Sfânta Scriptură, traducere în limba
română după autori englezi: Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, Ed.
Galaxia Gutenberg, 2005.
9. Elena Crăcea, Dicționar Latin-Român/ Român Latin, Ed. Steaua Nordului, Constanța, 2009.
10. Pr. Prof. Emilian Cornițescu, Arheologie Biblică, București, 1993.
11. Iosef A. I. VIII, 3 apud Arheologia Biblică, Arhipresviterul Mitrofor/ Dr. Vasile Tarinavschi,
Ed. Consiliului Eparhial Ortodox al Bucovinei, Cernăuți, 1930.
12. J. Gutmann, The Temple of Solomon, Misoula, 1976.
13. Protos. Conf. Dr. Justinian Cârstoiu, Patriarhii Biblici, Ed. Sigma, București, 2008.
14. Lewis Babyles Paton, Arheologie și cartea Genezei, The Biblical Word, vol. 46, nr.1,
iulie 1915.
15. Arhipresviterul Mitrofor/ Dr. Vasile Tarinavschi, Arheologia Biblică, Ed. Consiliului
Eparhial Ort. al Bucovinei, Cernăuți, 1930.
16. M. Haran, Temples and Temple Service in Ancient Israel, Oxford, 1978, p. 22-23.
17. S. Van der Woude, The World of the Bible, tradus în Engleză de Sierd Woudstra, Ed. William
B. Eerdmans Publishing Company, England, 1981.
18. Septuaginta, Geneza, Exodul. Leviticul, Numerii, Deuteronomul, Ed. Polirom, 2004,
pag. 86.
19. Roland de Vaux, Ancient Israel “It’s life and Institutions”, ediție tradusă în engleză de John
McHugh, Ed. Darton ,Longman & Todd, Londra, 1974.
20. Pr. Dr. Vasile Tarnavschi, Arheologie Biblică, Cernăuți, 1908.