Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE DIPLOMĂ

Student:Neagoe Marius-Andrei

Programul de studii: Inginerie Economică Industrială

Departament Inginerie și Management Industrial

Conducător științific: Conf. Ec. Dr. Ing. Flavius Aurelian Sarbu

Brașov,
2018
Managementul Mentenantei

Student: Neagoe Marius-Andrei

Programul de studii: Inginerie Economică Industrială

Conducător științific: Conf. Ec. Dr. Ing. Flavius Aurelian Sarbu


Inginerie Economică Industrială

Cuprins

1. Justificarea alegerii temei


1.1 Prezentarea societatii comerciale
1.1.1 Istoricul Autoliv Grup
1.1.2 Istoricul Autoliv România
1.1.3 Principalii clienţi
1.1.4 Divizii Autoliv Braşov
1.2 Prezentarea procesului de fabricatie

3
Inginerie Economică Industrială

1. Justificarea temei alese:

Realizând activităţi în această societate, datorită studiilor mele din cadrul facultăţii, am
observat că se pot aduce îmbunătăţiri în cadrul procesului de mentenanta.

1.1. Prezentarea societatii comerciale:

1.1.1 Istoricul Autoliv Grup

Grupul Autoliv, lider mondial în sisteme de siguranță pentru automobile, este o companie
care are forma de organizare juridică de tip SRL (societate cu răspundere limitată) și care a
luat ființă în anul 1953 în Suedia. În prezent, Autoliv, având în componență 80 de filiale în
28 de țări, în care produce și dezvoltă sisteme de sigurată pentru autovehicule.
Acestea contribuie la prevenirea accidentelor rutiere și la reducerea rănirilor șoferilor și
pasagerilor.
Obiectivul principal al acestei societăţi este de a salva vieţi, astfel anual, Autoliv reuşeşte,
prin produsele sale, să salveze viaţa a peste 30.000 de persoane, iar misiunea lor, este că
acest număr să crească cât mai mult, în fiecare an.
1.1.2 Istoricul Autoliv România

În România, Autoliv s-a înfiinţat în 27 iulie 1997, la Braşov, cu numai 40 de angajaţi, avânt
la baza firma “Metaloplast”. În cadrul societăţii nou înfiinţate, Autoliv deţinea 60% din
acţiuni, Metaloplast 40%. În anul 1999 grupul Autoliv achiziţionează deasemenea şi acţiunile
deţinute de cei de la Metaloplast. Compania este într-o continuă extindere, astfel se înfiinţează
şi alte filiale în România, la Sfântu Gheorghe, Timişoara, Lugoj şi Reşița, acestea oferind
soluţii de siguranţă din ce în ce mai avansate tuturor conducătorilor auto.
Revenind la filiala din Braşov, aceasta are sediul în judeţul Braşov, strada Bocegi, nr.8, iar
aici se produc, printre altele: centuri de siguranţă, chingi pentru centuri de siguranţă şi
sisteme pentru airbag. De asemenea această filială din Braşov are un număr de peste 8000
de angajaţi.
Codul CAEN, al societăţii este 2932 şi anume: Fabricarea altor piese şi accesorii pentru
autovehicule şi pentru motoare de autovehicule.

1.1.3 Principalii clienţi

Majoritatea clienţilor sunt firmele de autovehicule, societăţi recunoscute. Conform tabelului


1.1, anual Ford şi companiile lui au achiziţionat de la Autoliv aproximativ 12% din
produsele vândute de către acesta. Renault şi Nissan 12%, Volksvagen şi Citroien 10%,
Toyota şi Chrysler 7% şi Honda 6%.

4
Inginerie Economică Industrială

Producător Cotă din producţia globală de Cotă din vânzările


vehicule (70 milioane) Autoliv (6,2 miliarde)

Renault/Nissan 14 % 13 %
General Motors 7% 13 %
Ford 15 % 23 %
Daimler Chrysler 7% 7%
Citroen şi Peugeot 6% 8%
Volksvagen 8% 11 %
Toyota 14 % 7%
BMW 2% 4%
Hyundai 6% 4%
Honda 6% 5%
Alţii 15 % 5%
TOTAL 100 % 100 %

Tabel 1.1 Clienţii Autoliv

5
Inginerie Economică Industrială

1.1.4. Divizii Autoliv Braşov

Figura 1.1 Divizii Autoliv

Conform figurii anterioare, figura 1.1 diviziile Autoliv sunt următoarele:


➢ Divizia de centuri de siguranţă - ARO (1997)
➢ Divizia de chingă – VOR (2005)
➢ Divizia de generatoare de gaz pentru airbag-uri – IRO (2006)
➢ Divizia de module – AMR (2008)
➢ Divizia de ansamble casetă arc retractor – RSD (2009)
➢ Centru IT – SDO (2009)
➢ Divizia de ingineri şi laborator – RBT (1997)
➢ Divizia de textile pentru airbag – TRO (2007)
➢ Divizia de sisteme electronice – AER (2006)
➢ Divizia de volane – WRO (2012)
➢ Divizia AIC (înglobează departamentele support –FC, HR, MRO, EH&S, PU, IT)

6
Inginerie Economică Industrială

1.3 Prezentarea procesului de fabricatie:

În cadrul diviziei de centuri de siguranţă (ARO) a firmei Autoliv există una număr de şase
hale de fabricatie denuminte: AMG1, AMG2, AMG3, AMG4, AMG5, AMG6 în interiorul
cărora avem amplasate liniile de fabricație, care vor transforma materiile prime şi materialele
în produse finite şi anume centuri de siguranţă. Linia de producţie C049, care aparţine halei
AMG3, este o linie cu două ramuri, cum se poate vedea şi în figură 1.4, pe prima ramură
realizându-se asamblarea retractorului şi a urechei de glisare, iar pe cea de-a doua, centura de
siguranţă, cu toate componentele acesteia.

Figura 1.2 Layout-ul liniei C042

Prima ramură, cea în care se realizează retractorul şi urechea de glisare, este alcătuită din
cinci staţii/utilaje de fabricaţie aşezate în serie, la fiecare dintre acestea realizându-se
următoarele activităţi:
Operația 20 –este o staţie de 180 cm lungime şi 150 cm lăţime, ea fiind alcătuită din două
corpuri: un butoi pentru vaselină şi staţia propriu-zisă, unde se realizează asamblarea axului.
Această staţie de lucru este deservită de un singur operator, care îşi începe procesul prin
introducerea axului retractorului într-un cuib, unde acesta este gresat, apoi fiind
mutat în prima statie de lucru, pe o masă rotativă, unde îi sunt asamblate un zăvor şi un arc, iar
în final este acţionată o manetă care dă startul mişcării de rotaţie a mesei, utilajul realizându-
şi operaţia ca mai apoi să scoată un semifabricat care este verificat in staia 3, acesta fiind
transmis către staţia următoare.
Asamblarea acestor componente si verificarea din interiorul statiei se realizează într-un timp de
17 secunde.
Operația 30 - este o staţie de 100 cm lungime şi 150 cm lăţime în care se realizează asamblarea
axului, carcasei, casetei arc şi a siguranţei. În cadrul acestei staţii lucrează un singur operator
care într-o primă fază asamblează manual axul cu carcasa retractorului, semifabricatul obţinut
este încărcat în in prima statie. După ce este fixat în utilaj, se asamblează încă două componente
pe acesta şi anume caseta arc şi siguranţa, prin acţionarea asupra manetei, pentru deplasarea
mesei rotative. În interiorul stației se realizează fixarea casetei arc de carcasa si armarea
retractorului urmată de introducerea siguranței pentru prevenirea dezarmării. După terminarea
procesului, de către utilaj, semifabricatul e descărcat şi transmis către următoarea staţie de
lucru. Procesul durează aproximativ 17 secunde.
Operația 50 - are o lungime de 100 cm şi o lăţime de 150 cm, pe aceasta asamblându-se
elementele care vor ajuta la reducerea zgomotului in timpul derularii retractorului. Astfel
10
Inginerie Economică Industrială

operatorul începe prin marcarea semifabricatului primit de la staţia anterioară, apoi încarca
maşina şi asamblează volanta, mai apoi adăugă capacul, pe care îl presează uşor pe
semifabricat. Procesul continuă prin introducerea blocatorului şi acţionarea manetei care va
pune maşina în lucru. În interiorul statiei se realizeaza fixarea capacului de carcasă și
verificarea tipului corect de volanta și de blocator. Toate aceste activităţi sunt realizate în 20
secunde.
Operația 60 - este de o lungime de 100 cm şi lăţime de 140 cm, operatorul acestei staţii
realizând asamblarea capacului superior al retractorului. În cadrul acestei staţii operatorul
încarca maşina, fixând semifabricatul în dispozitivul mesei rotative, că mai apoi, prin apăsări
uşoare, să asambleze capacul superior al retractorului. Acest operator acţionează maneta în
final, masa rotativă mişcându-se, iar maşina adăugă eticheta pe capacul asamblat anterior care
contine numele linie data și ora la care s-a realizat ultima etapă a procesului de realizare a
retractorului. Asamblarea se realizează în 12 secunde.
Operația 05 - este ultima staţie de pe prima ramură a liniei de producţie fiind o statie de
subansamble şi este deasemenea şi cea mai mică staţie, cu o lungime de 80 cm şi o lăţime de
110 cm. Această staţie este deservită de acelaşi operator care deserveşte şi staţia numărul 60,
el având, la acest post de lucru, de realizat urechea de glisare. Angajatul trebuie să aşeze
şurubul într-un dispozitiv, ca mai apoi să introducă pe acesta urechea şi o şaibă prin mânuirea
unei manete care acționează o presă care presează şaiba pe surub.

Cea de-a doua ramură, aseazată paralel cu prima, este la rândul ei alcătuită din cinci staţii
aşezate în serie:

Operația 110 - este staţia de lungime 370 cm şi lăţime de 100 cm, în care se realizează centura
de siguranţă propriu-zisă, asamblându-se retractorul, chinga, urechea de glisare, limba şi
ghidajul. Această staţie de lucru este deservită de doi operatori, fiecare având propriile
activităţi. Astfel primul operator fixează retractorul în dispozitivul utilajului şi îşi pregăteşte
chinga pentru a fi introdusă in retractor, în acest timp cel de-al doilea operator introduce
elementele: ghidajul, limba și urechea de glisare în dispozitivele aferente. După introducerea
elementelor, primul operator introduce chinga prin axul retractorului, apoi această este trasă
de către utilaj, prin elemente şi în final este sau nu capsata. În momentul în care maşina îşi
termină procesul, primul operator scoate centura din dispozitive, fixează ghidajul de retractor
si il trimite catre statia urmatoare. Timp de realizare 28 secunde.
Operatia 130 - această staţie este o maşină de cusut cu o lungime aproximativă de 100 cm şi o
lăţime de 80 cm, în cadrul acestui post de lucru realizându-se coaserea fluturelui in cazul in
care centura nu a fost capsata pentru sustinerea limbii . Operatorul care primeşte semifabricatul
de la postul precedent, fixează în dispozitiv centura si fluturele actioneaza o pedala pentru
fixarea elementelor si inceprea procesului de coasere. Procesul, odată terminat, operatorul
descarcă maşina, verifică cusăturile realizate şi transportă semifabricatul spre operaţia
următoare. Fluturele este cusut într-un timp de 15 secunde
Operația 135- această staţie este o maşină de cusut cu aceleasi marimi ca si operatia
precedentă, în cadrul acestui post de lucru realizându-se coaserea elementelelor ureche
inferioară şi etichetă. Operatorul care lucrează la această maşină, începe prin a-şi fixa
retarctorul in cuib introducerea urechii inferioare si alinierea etichetei pe chinga cu mare
atenţie. După fixarea elementelor se realizează procesul de coasere. Timpul de coasere a
etichetei este de 20 secunde.

.
Operația 140 și operația 240-sunt două staţii identice, cu lungimi de 140 cm şi lăţimi de 100
cm, la aceste două operații de lucru se realizează verificările finale ale centurii de siguranţă.
10
Inginerie Economică Industrială

Operatorii de pe aceste două maşini, introduc retractorul, orientează elementele prin


dispozitive, pentru ca utilajul să poată să-şi realizeze procesul de verificare a lungimii corecte a
chingii, unghiurile si forța de tensionarea centruii, iar când aceasta a terminat, centura de
siguranţă este scoasă şi transmisă spre ultimul post de lucru. Verificarea centurii în cadrul
staţiei 140/240 se realizează în 20 secunde.
Ambalarea- acest proces se realizează la capătul liniei de producţie, pe un spaţiu de
aproximativ 3 metrii pătraţi, de către un singur sau doi operatori in functie de marimea
productiei. Procesul de ambalare începe prin aşezarea retractorului, apoi urmează aşezarea
elementelor şi a centurii peste acesta şi în final introducerea în cutie. După ce sunt introduse
în cutie un număr de 400 centuri de siguranţă, aceasta este închisă şi transportată către paletul
de depozitare. Ambalarea se realizează în 15 secunde.
Dulapul liniei- acesta se află lângă rastelul/paletul de ambalare şi este folosit pentru păstrarea
documentelor din cadrul liniei, a certificatelor de scolarizare ale angajaţilor, a evidentei
productivităţii liniei, etc.
Loc palet- este locul destinat amplasării paletului dupa termianrea procesului de ambalare,
pentru a fi transportat in magazie.

Întregul proces de fabricare a unei centuri si ambalarea acesteia durează în medie 313 secunde.

Fişa tehnologică:

Denumire produs Cenutură de siguranță


Caracterizare produs Sistem de siguranță
Materiale folosite Otel, materiale textile, plastic dur
Produsul finit

OPERAŢII TEHNOLOGICE
Nr operaţie Denumirea operatiei Timpi normați
(secunde)
20 Asambalare ax 17
30 Armare retractor 17
50 Montare sisteme antizgomot 20
60 Montare capac si aplicare eticheta 12
110 Asamblare elemnte pe chinga(3AB) 20
130 Coasere fluture 15
135 Coasere ureche inferioară și etichetă 20
140 Verificare finala(Atos) 20
240 Verificare finala(Atos) 20
Ambalare 15
Tabel 1.2 Fișa tehnologică

10
Inginerie Economică Industrială

11
Inginerie Economică Industrială

12
Inginerie Economică Industrială

13