Sunteți pe pagina 1din 4

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a asigurarii sanatatii lucratorilor este


necesar ca pe toata durata executarii lucrarilor sa se respecte urmatoarele:
1. Mentinerea permanenta a santierului intr-o ordine si curatenie corespunzatoare.
2. Stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie.
3. Manipularea materialelor in conditii de siguranta si protejarea starii de sanatate a
lucratorilor.
4. Utilizarea echipamentelor de munca corespunzatoare, in perfecta stare de
functionare si obligatoriu sa fie controlate zilnic inainte de inceperea lucrului.
5. Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a materialelor, atat a celor
rezultate din demolari, cat si a materialelor noi care urmeaza sa fie puse in
opera.
6. Transportul cat mai urgent posibil din santier a molozului si altor materiale
rezultate din demolari care nu mai fac trebuinta beneficiarului.
7. Stabilirea periodica a duratei de executie a lucrarilor, in functie de evolutia
santierului, durata stabilita pe faze de lucrari si care va fi adusa la cunostinta
lucratorilor.
8. Antreprenorul sa-si intocmeasca propriul plan de securitate si sanatae, in care va
fi inclus si planul de securitate al subantreprenorului daca este cazul .
Pe durata executiei lucrarilor exista numeroase riscuri de accidentare sau
imbolnaviri profesionale, din cauza interventiilor imprudente sau riscante ale oamenilor.
Aceste riscuri profesionale trebuie aduse la cunostinta lucratorilor si evidentiate pe faze
de lucru, astfel:
1. La manipualrea materialelor:
 rostogolirea si daramarea stivelor de materiale peste oameni;
 rostogolirea si caderea materialelor peste lucratori in timpul descaracarii si incarcarii
in mijloace de transport;
 scaparea materialelor manipulate de lucratori;
 la ridicarea sarcinilor cu macara sau alt utilaj de ridicare, scaparea acestora din
carlig sau manevrarea incorecta a utilajului de ridicat;

1
 in timpul transportului auto, daca materialele nu au fost incarcate corespunzator.
2. La utilizarea uneltelor de mana:
 desprinderea unor aschii metalice de la scule sau de la materialul prelucrat;
 accidenatrea ochilor de la aschiile metalice sau privirea libera a arcului eectric al
sudurii;
 accidenatrea diferitelor parti ale corpului in timpul utilizarii polizoarelor, masinilor de
gaurit, flexurilor, etc;
 accidentarea prin electrocutare;
 accidente provocate prin taiere cu scule ascutite;
 accidente provocate prin caderea sculelor de la inaltime;
 arsuri provocate de lampa de benzina sau alte dispozitive;
 accidente produse in timpul reperatiei sau interventiei la utilaje si instalatii.
3. La turnarea betoanelor si mortarelor:
 in timpul descarcarii betonului sau molozului din mijlocul de transport;
 in timpul compactarii betonului.
4. La lucrari de zidarii si tencuieli:
 caderea de pe schele sau esafondaje;
 accidenatrea prin manuirea incorecta a dispozitivelor de ridicat materialele;
 inhalarea prafului de mortar si ipsos atunci cand se prepara la fata locului;
5. La lucrarile de dulgherie:
 caderea de la inaltime a materialelor;
 caderea de la inaltime a lucratorului;
 taierea cu unelte neutilizate corespunzator.
6. La executarea, montarea si exploatarea schelelor, esafondajelor, scarilor, etc:
 prabusirea acestora din cauza executiei si montarii defectuoase;
 caderea de pe schela a materialelor si a lucratorilor.
7. Lucrari de zugraveli si vopsitorii:
 intoxicarea cu vapori toxici,
 caderea de pe schele si esafondaje.
8. La invelitori:
 caderea lucratorilor de pe acoperis;
 caderea materialelor si a sculelor;

2
 accidentarea celor de la sol prin aruncarea sculelor si materialelor de pe acoperis.
9. La demolarea partilor de constructii si instalatii:
 lovirea si afectarea sanatatii prin aruncarea molozului si deseurilor de materiale pe
ferestre sau goluri;
 afectarea respiratiei prin inhalarea prafuluide la desfacerea zidariei si tencuielilor;
 lovirea prin caderea necontrolata a unor parti din zidarie sau instalatii care se
dezafecteaza;
 impiedicarea si lovirea de materialele rezultate din demolare si lasate pe caile de
circulatie.
Pentru a prevenii accidentarea si imbolnavirea lucratorilor si a reduce sau chiar a
elimina riscurile, constructorul trebuie sa-si faca propriul plan de masuri. Acest plan de
masuri trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
 sa utilizeze numai lucratori calificati pentru lucrarile care li se incredinteaza;
 lucratorii sa aiba instructajul general si la locul de munca, precum si la acordarea
primului ajutor in caz de accident;
 lucratorii sa aiba fisa medicala la angajare, periodica si cu specificatia “apt pentru
munca” la lucrarile cu risc mare de deteriorare a sanatatii;
 uneltele, sculele si dispozitivele cu care se lucreaza sa fie in perfecta stare de
functionare si sa fie verificate zilnic inainte de inceperea lucrului;
 lucratorii sa fie dotati cu echipament de lucru si echipament de protectie individual in
conformitate cu locul de munca si cu pericolele la care sunt expusi. Sa fie verificati
de catre seful punctului de lucru daca poarta echipamentele si daca le utilizeaza
corespunzator.
 pentru lucrarile la inaltime sa se utilizeze schele, esafondaje si platforme prevazute
cu balustrade de cel putin 1,0 m inaltime si scanduri de bordura de cel putin 15 cm
latime. Aceste constructii sa fie executate din elemente rezistente, sa fie bine
rezemate, ancorate de cladire, sa aiba contravanturi;
 verificarea cablurilor electrice de alimentare a sculelor si dispozitivelor pentru a evita
accidentarea prin electrocutare;
 caile de circulatie sa fie libere in permanenta, curatate si usor accesibile, pentru a
putea fi folosite si in caz de urgenta;
 sa se utilizeze panouri de semnalizare si avertizare, amplasate in locuri vizibile;

3
 sa se interzica accesul pe santier al persoanelor straine;
 punctele de lucru, in functie de gradul de pericol la foc, vor fi prevazute cu un numar
suficient de dispozitive pentru stingerea incendiilor. Acestea trebuie sa fie accesibile
si usor de manipulat
 in timpul desfacerii tencuielilor, peretii trebuie sa fie mereu udati cu apa pentru ca sa
se faca cat mai putin praf,
 daca se lucreaza in interior, in locuri insuficient luminate natural, sau pe timpul noptii,
trebuie asigurat un iluminat artificial corespunzator;
 in caz de accidentare, trebuie sa se ia masuri de acordare a primului ajutor, sa
existe un minim de dotare sanitara pentru acordarea primului ajutor si sa fie afisat la
vedere telefonul serviciului de urgenta;
 este obligatorie imprejmuirea santierului, pe care vor fi puse placute avertizoare si
de interzicere.