Sunteți pe pagina 1din 4

MANAGEMENTUL

PROIECTULUI
EDUCATIONAL

Activitate pentru evaluare


Activitatea
 Activitatea pentru evaluare se va desfășura, în
cadrul unor ECHIPE DE PROIECT
 Din aceste echipe vor face parte 4-5 studenți
(preferabil de la specializări diferite). NU se
acceptă proiecte realizate individual sau în grupuri
mai mici de 4 persoane.
 În aceste echipe va fi elaborat un PROIECT
EDUCAŢIONAL pe o temă la alegere.
 Pe grupuri vor fi postate exemple de proiecte.
Evaluare
 Aceste proiecte vor fi trimise pe adresa:
prmaproed@gmail.com, în format PDF pâna la
data de 7 iunie 2018.
 Titlul fișierului PDF va fi de forma:
[Autor1,Autor2,Autor3,Autor4, Titlu Proiect]
 Proiectul va fi încărcat NUMAI DE CĂTRE UNUL
DINTRE AUTORI.
 Se va exprima procentual contribuţia fiecărui
autor la proiect.
 Pe aceeași adresa de mail puteți pune întrebări.
Suportul de curs
Alois Gherguț, Ciprian Ceobanu,
Elaborarea și managementul
proiectelor în serviciile
educaționale,
Ed. Polirom, Iași, 2009