Sunteți pe pagina 1din 4

Data:

Nivel I-Grupa mijlocie


Educatoare:Niculae Daniela
Subtema – La Pasti
Domeniul :Estetic creativ
Categoria de activitate: Educatie muzicală
Tema activității: Auditie –Hristos a inviat!
Joc cu text şi cânt „Fluturasul meu” – repetare

Scop:
 Formarea capacităţii de exprimare prin muzică;
 Consolidarea deprinderii de a cânta un cântec mai nuanțat și de a diferenția înălțimea
sunetelor muzicale;
 Dezvoltarea capacității copiilor de a-şi coordona mişcările în colectiv, respectand ritmul
melodiei şi sugestiile motrice oferite de textul jocului muzical.
 Educarea interesului și a dragostei pentru interpretarea unor cântece şi jocuri muzicale.
Obiective operaţionale:
 să reproducă fragmentele folosite pentru încălzirea vocii;
 Să recunoască cântecul după melodie;
 să cânte în cor, în grupuri mici și individual;
 să respecte semnalul de început, de sfârșit, linia melodică și ritmul cântecului;
 să respecte poziţia corectă în timpul interpretării, în vederea unei respiraţii
corecte şi a emiterii corespunzătoare a sunetelor;
 să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, semnalul de
început, dicţia şi respiraţia în cânt ;
 să execute corect mişcările în concordanță cu textul;
 să respecte regulile jocului muzical;
 să recepteze afectiv cântecul;
 să-și exprime trăirile afective ce corespund melodiei și textului.
Strategii didactice:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul;
- Mijloace didactice: recompense, culegere de cântece şi ghicitori, casetofon.
Forma de realizare: frontal
Durata: 30’-35’
Material bibliografic:
EVENIMENT STRATEGII
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul - Aerisirea sălii de grupă.
organizatoric - Așezarea scăunelelor sub formă de semicerc
-Intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.

- elementul surpriză; - observarea


2. Captarea Se va face sub formă de surpriză: - conversaţia; comportamentului
atenţiei Zâna Primavara a trecut pe aici și ne-a lăsat o cutie cu surprize, și o - explicaţia; copiilor
scrisoare. Ia să vedem ce scrie în scrisoare:
Dragi copii,
Am trecut pe la voi dar voi nu erați în clasă. Așa că v-am lăsat această
cutie pe care trebuie s-o deschideți numai după ce o să vă aud cântând un
cântec despre Fluturasi.

3.Reactualizarea - În ce anotimp suntem noi acum?


cunoștințelor - Vouă vă place primavara? - conversaţia; - observarea
- Ce cântece am învățat noi despre Primavara? comportamentului
- Probabil că Zânei Primavara i-a plăcut cum a-ți cântat voi la serbare și copiilor
de aceea vrea să-i mai cântăm.
Am să vă cânt acum un cântecel pe care noi l-am învățat iar voi trebuie să
mă urmăriți cu atenție să ghiciți despre ce cântec este vorba.
Copiii trebuie să recunoască cântecul după melodie.
- Ce cântec a fost acesta?

4. Anunţarea Astăzi o să repetăm jocul cu text si cant”Fluturasul meu” și o sa


temei și ascultam si „Hristos a inviat„ - conversaţia; observarea
enunțarea ”Vreți copii să ne jucăm?” - explicaţia; comportamentului
obiectivelor Trebuie să mă urmăriți cu atenție pentru a învăța conținutul jocului, să copiilor
păstrați poziţia corectă pe scăunel, să respiraţi corect în timp ce cântați, să
respectați semnalul de începere și să cântaţi toţi odată.
5. Dirijarea
învăţării a. Exerciţii de respiraţie
Pentru a cânta frumos trebuie să ne pregătim puțin vocile:
”Mirosim flori”, “Suflăm lumânările de pe tort”.
b. Exerciţii de dicţie - conversaţia; - aprecierea
Repetarea silabisită a unor versuri din cântecul "Fluturasul meu" - explicaţia; corectitudinii
- demonstraţia; efectuării exerciţiilor
c. Exerciţii de intonaţie - exerciţiul; de respiraţie;
Ma, me, mi, mo, mu( pe diferite tonalități)
- Se vor efectua apoi câteva exerciţii muzicale pregătitoare pentru
omogenizarea vocilor copiilor(vom imita cântatul la vioară pe melodia
cântecului) .
Executarea cântecului de către educatoare
Educatoarea va interpreta cântecul o dată. În redarea cântecului se poate
folosi de anumite mișcări sugestive textului.
Executarea cântecului de către copii
Se intonează de către copii cântecul învăţat ”Fluturasul meu”
Se va cânta cântecul pe fragmente, o strofă cu fetițele, alta strofă cu - conversaţia; - aprecierea
băieții. - explicaţia; corectitudinii intonării
- Fetele cântă cântecul iar băieții imită cântatul la vioară și invers, după - exerciţiul; cântecului;
care toți vor cânta cântecul.
În timpul executării cântecului atenția educatoarei va fi îndreptată către o
interpretare corectă și nuanțată. De asemenea se va urmări și pronunțarea
corectă a cuvintelor din text.

VI. Asigurarea Le prezint o planșă ce reprezintă anotimpul primavara


feed-back-ului Despre ce vorbim noi în această săptămână- Vouă vă place să vă jucați pe
afară iarna? - conversaţia; - corectitudinea
Vom învăța acum un joc cu text și cânt care se numește: Fluturasul meu - explicaţia; răspunsurilor acordate;
. - demonstraţia;
Explic apoi regulile jocului: - exerciţiul;
Jocul se demonstrează, se execută împreună cu copii după care se
execută de câteva ori cu întreaga grupă.
Educatoarea trebuie să participe activ la joc interpretând cântecul și
mișcările odată cu copiii. Dacă jocul se desfășoară greoi sau copiii nu
execută corect unele mișcări se demonstrează din nou și apoi se repetă cu
copiii. Mișcările trebuie să fie cât mai expresive și accesibile copiilor,
pentru a se încadra în contextul general al jocului.
- aprecierea respectării
regulilor jocului;

Fixarea temei: Exercițiul


VII. Evaluarea - Ce cântec am ascultat? Conversația observarea
- Ce joc am învățat? Jocul comportamentului
Pentru că ați cântat și v-ați jucat foarte frumos acum vom deschide cutia copiilor
de la Zâna Primavara, dar nu înainte de a ghici ghicitoarea pe care am să
v-o spun:
Ziua se mareste, - conversaţia; - aprecieri stimulative;
Zapada se topeste, - stimulente(medalii
Gradina a-nverzit, sub forma de fulg) din
Ce anotimp a sosit? cutie;;

S-ar putea să vă placă și