Sunteți pe pagina 1din 12

DIAGNOSTICAREA GEOMETRIEI CAROSERIEI

Repararea unui vehicul cu avarii ale caroseriei, cu alte cuvinte refacerea geometriei
şi alinierii sale se realizează cu ajutorul unor standuri speciale numite standuri de
aliniere sau, impropiu, caroliner-e.

Standul este utilizat nu numai pentru îndreptarea caroseriei unui vehicul avariat ci
şi pentru înlocuirea unor părţi ale acesteia cu unele noi.

OBS: Atunci când se înlocuieşte o componentă avariată sau ruginită a caroseriei cu


una nouă, rezultatul final al operaţiei depinde esenţial de precizia cu care noua
componentă este poziţionată faţă de caroserie în momentul fixării sale, de
exemplu la sudarea sa de caroserie.

Astfel, standurile de aliniere au o dublă funcţie: de diagnosticare, respectiv


de reparare.
Acest stand este format din: o platformă de susţinere a caroseriei vehiculului, un
echipament de măsurare, respectiv dispozitivul de îndreptare propriu-zis.
Echipamentul de măsurare (scanare) poate fi deplasat de-a lungul caroseriei fiind
utilizat iniţial pentru a determina sau pentru a măsura de la trei până la cinci puncte
neavariate de pe caroserie.
Pentru siguranţa deplasării cu un autovehicul este important ca orientarea diverselor
părţi ale caroseriei să fie menţinută, iar după o avarie de structură să fie restabilită cu
precizie orientarea iniţială.

Verificarea geometriei punctelor de măsură se recomandă şi după lucrări executate


asupra caroseriei sau, ori de câte ori sunt suspectate deformări ale acesteia în urma
unor accidente, chiar uşoare, când poziţia punctelor respective trebuie verificată şi
dacă este nevoie corectată.

Punctele de măsură sunt de forma unor găuri, în forma unor vârfuri ascuţite,
console, părţi cu faţă plană sau componente de forme asemănătoare.
Simplificarea şi automatizarea procesului de determinare şi măsurare a acestor
puncte, impune dotarea standurilor de aliniere cu un computer PC ce conţine pe
suport fix sau flexibil o bibliotecă cu fişe tehnice disponibile pentru un număr
foarte mare de caroserii specifice unor mărci diverse de automobile. In mod
virtual, orice vehicul fabricat în lume şi aflat în exploatare poate fi găsit în baza
de date a unui stand de aliniere modern şi performant.
Standurile de aliniere moderne dispun de un proces de operare interactiv şi
foarte sugestiv bazat pe un sistem de măsurare şi reparare fotografic.
Fotografii ale vehiculului respectiv sunt încărcate interactiv din baza de date
permiţând detectarea rapidă a punctelor de măsură şi dirijarea precisă a săniei cu
senzorii de scanare.
Este posibilă astfel măsurarea oricărui punct în orice moment în paralel cu
procesul de îndreptare.
In timpul operaţiilor de reparare, atât avaria cât şi punctele de măsură sunt
prezentate grafic pe ecranul monitorului. în finalul unei astfel de operaţii se
tipăreşte automat un certificat privind garanţia şi precizia execuţiei operaţiilor de
îndreptare efectuate.
Dispozitivul de măsurare (scanare)

Un dispozitiv mecanic de determinare a punctelor de măsură ale caroseriei are forma unei
sănii ce se montează şi culisează pe o punte de măsură (cap mobil) precum se poate observa
pe reprezentarea schematică din figura 1.

Fig. 1. Dispozitivul mecanic de măsurare a coordonatelor punctelor de


control a geometriei vehiculului.
Fig. 2 Dispozitiv de măsură
mecanic cu mai multe capete
mobile şi sonde

Fig. 3. Amplasarea dispozitivului de


măsură se face pe cadrul orizontal de
susţinere al standului,
sub caroseria vehiculului.
Sondele utilizate într-un stand de determinare şi refacere a geometriei caroseriei trebuie să fie
capabile să asigure o precizie mare de măsurare printr-un contact optim în orice zone al
caroseriei, chiar şi în cazul în care acestea sunt situate în găuri sau la cote superioare faţă de
regiunile învecinate şi pe suprafeţe înclinate ale caroseriei.

De regulă, standul conţine un set de astfel de sonde, fiecare având forme specifice destinate
diverselor tipuri de geometrii sau configuraţii ale regiunilor caroseriei unde sunt amplasate
punctele de măsură şi control a alinierii.

Fig. 4. Avantajul utilizării sondei cu cap sferic Fig. 5. Măsurarea punctelor având
structură în relief şi plasate în plan
pentru măsurarea găurilor pe plan înclinat.
înclinat cu ajutorul sondei cu
cap sferic.
Sondele cu cap sferic (prezentate in figura 5) sunt mai precise atunci când se
determină cotele unor puncte situate în afara planului caroseriei (cotă pozitivă), ca
de exemplu piuliţe sau bolţuri, situate pe plane înclinate.
Pentru a determina cota punctului de măsură 1 sunt folosite adaptoare cilindrice 2,
de regulă fabricate din teflon ce se fixează pe punctul de măsură 1. Sonda se
poziţionează cu capul sferic în contact cu gâtul cilindric terminal al adaptorului în
care pătrunde până la o înălţime predefinită h, raza sferei fiind superioară celei a
gâtului cilindric al adaptorului.
Cunoscându-se înălţimea H a adaptorului, raza R a capului sferic şi înălţimea de
pătrundere a sferei, h, poziţia punctului de măsură poate fi determinată cu
exactitate. Uneori sfera şi adaptorul se montează împreună formând articulaţia
sferică 4.

Valorile celor trei parametri sunt/ pot fi trimise unui procesor de calcul care va
determina valoarea cotei de măsură.
Pentru capetele de măsură manuale, citirea cotei la o sondă cu cap sferic de o
anumită rază şi având un adaptor de o anumită înălţime şi diametru, corecţiile şi
calculele corespunzătoare sunt luate în considerare la determinarea scalei gradate,
operatorul putând citi direct cota fără a mai lua în consideraţie toţi aceşti
parametri.
Fig. 6. Cap de măsură prevăzut cu senzori în fiecare articulaţie, ce asigură citirea
automată şi transmiterea la distanţă a coordonatelor prin legătură fără fir.

Obs: spre deosebire de capul de măsură mecanic prezentat


anterior, care determina coordonatele punctului de măsură într-un
sistem de coordonate ortogonal, capul automat de măsură permite
o măsurătoare într-un sistem sferic de coordonate, asa cum se
observa din figura 7.
Fig. 7. Sistemul de coordonate sferic permite
renunţarea la deplasarea laterală (după axa y).
Fig. 8. Amplasamentul
punctelor de măsură este
automat încărcat pe
monitor o dată cu
selectarea mărcii dorite de
automobil
Concluzii:

- In afară de senzorii din articulaţii, capul de măsură mai conţine şi un traductor de deplasare
liniară, situat sub sanie, care citeşte anumite marcaje microscopice situate pe una din liniile de
ghidare.
- Coordonatele preluate de la fiecare senzor sunt trimise calculatorului central care execută
calculele necesare translatării coordonatelor sferice măsurate în coordonate relative la un
sistem fix ortogonal cu centrul plasat într-un punct bine precizat al caroseriei numit centrul de
referinţă sau puntul de măsură zero.
- Viteza cu care aceste coordonate se transmit calculatorului central este destul de mare (de
trei ori pe secundă) astfel este posibilă urmărirea pe monitorul calculatorului a evoluţiei
poziţiei punctului de măsură în timpul execuţiei procesului de îndreptare a caroseriei.
-Operaţia de măsurare în sine presupune deplasarea sondei în punctele de măsurare afişate pe
monitorul calculatorului (vezi figura 8).
-In momentul introducerii sondei în soclul din suportul plasat pe capul vertical, se va
transmite calculatorului şi tipul sondei astfel încât programul să se poată calcula cu precizie
coordonatele respective.
http://www.bodymasters.com/equipment.html

http://www.roberts-autorepair.com/auto-body.php

http://www.crashtools.com/Training-Car-O-Liner-Training-
Academy.html