Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinan țat din Fondul Social European prin Programul Opera țional Capital Uman 2014-2020

CETM Albamont
Pentru orice întrebare referitoare la
Investim în viitor!
ț ă ne contactați
aceste campanii, pute i s
ID Proiect: 101765
la adresa Str. Mitropolit Andrei Șaguna,
Proiect implementat de Asocia ia ț
Nr.2, la numărul de telefon:
AS2001 Alba Iulia, în parteneriat cu
0258 813 947 sau la adresa de e-mail
CETM Albamont, Primăriile și Școlile
office@albamont.ro
Gimnaziale din Scărișoara și
ț ă urmăriți și pagina de
Nu uita i s
Câmpeni
Facebook a proiectului Investim în
Viitor!

Strânge,
Recicleză,
Păstrează
PARTICIP Ă Ș I TU LA AC Ț IUNEA
VOLUNTAR Ă DE CUR ĂȚ ENIE

25 MAI, 2018, ORA 11:00

SC ĂRIȘOARA

Material editat de Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont.Data publicării: Mai 2018
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.