Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

Data........................
Numele copilului...............................................

DOMENIUL- ŞTIINŢĂ - activitate matematică


TEMA – numărul şi cifra şase
SARCINI DE LUCRU:
 trasează în spaţiul dat, atâtea cercuri cât indică cifra;
 identifică mulţimile cu şase elemente ( îcercuieşte-le);
 uneşte fiecare mulţime din scara numerică cu cifra corespunzătoare;
 Colorează cifra şase şi mulţimea cu şase elemente.

4 5 6