Sunteți pe pagina 1din 88

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: MASTERAT “MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE AFACERI

LUCRARE

DE

DIZERTATIE

TEMA: Plan de investitie pentru producere de energie electrica din surse regenerabile parc eolian in localitatea Topolog

Plan of investment for electric energy production from renewable sources - wind farm in the town Topolog

Coordonator Stiintific:

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Negoescu

Constanta

2009

Masterand:

Baracu Tudor

TEMA: Plan de investitie pentru producere de energie electrica din surse regenerabile parc eolian in localitatea Topolog

Plan of investment for electric energy production from renewable sources - wind farm in the town Topolog

2

CUPRINS

1.

Sinteza planului de afaceri

5

1.1 Obiectivele generale ale afacerii

1.2 Descrierea afacerii

1.3 Importanta afacerilor in domeniul exploatarii energiei eoliene

2.

Prezentarea societatii comerciale

7

2.3 Pozitia pe piata energiei electrice eoliene

2.3.1 Clienti

2.3.2 Furnizori

2.3.3 Concurenta

2.3.4 Cota de piata

2.4 Resurse umane

2.4.1 Organigrama

2.4.2 Politica de pregatire- perfectionare a personalului si de cercetare dezvoltare

2.5 Rezultate financiare ale S.C. WindExpert

2.6 Politica de implementare sistem de calitate

3.

Descrierea proiectului

31

3.1 Scurt istoric al energiei eoliene

3.2 Aspecte tehnice ale energiei eoliene si standarde

3.3 Aspecte legislative privind energia eoliana

 

3.4 Energia eoliana in Europa si in lume

3.5 Energia eoliana in Romania

3.6 Prezentare generala a pietei energiei eoliene

 

3.6.1 Piata energiei eoliene in Europa si in lume

3.6.2 Piata energiei eoliene in Romania

4.

Prezentarea proiectului

56

4.1 Obiectivele proiectului

4.2 Prezentarea zonei si rezultate ale cercetarilor zonei

4.3 Impactul ecologic

4.4 Impactul socio-economic si al dezvoltarii zonei

4.5 Analiza Swot

4.6 Promovarea zonala a energiei eoliene si a proiectului

3

5.

Executia proiectului

70

5.1 Deviz general de investitie al proiectului

5.2 Structura organizatorica a proiectului

5.3 Etape proiect si programare lucrari

6. Exploatarea proiectului

74

6.1 Predefinire costuri exploatare proiect

6.2 Parametri financiarcontabili ai proiectului

6.3 Grafic de amortizare si de rambursare credit

6.4 Indicatori financiari

7. Concluzii

86

Bibliografie

87

4

1. Sinteza planului de afaceri

1.1 Obiectivele generale ale afacerii

Energia eoliana este pe un trend accelerat in ce priveste nivelul de abordare avand in vedere faptul ca la nivel mondial combustibilii fosili sunt o sursa limitata care la un moment dat se va epuiza, pretul acestora devine din ce in ce mai impredictibil si mai greu de stabilizat. Prezenta investitie vine in rezonanta cu aceasta tendinta mondiala, fructifica o zona cu un regim eolian pronuntat. Concret obiectivele afacerii au in vedere:

Realizarea unei investitii intr-un parc eolian ce va produce energie electrica curata obtinuta dintr-o sursa regenerabila - vantul

Potentialul eolian al zonei unde este situata localitatea Topolog este unul ridicat, cu o viteza medie a vantului > 7 m/s ceea ce permite un grad accelerat de recuperare a investitiei

In paralel cu investitia eoliana, pe terenul respectiv se va practica agricultura turbinele ocupand efectiv doar 2% din suprafata de teren alocata

Investitia are un impact redus asupra mediului ca urmare nu sunt obstacole legat din acest punct de vedere din partea organizatiilor ecologiste sau din partea populatiei locale

Investitia va asigura un numar de locuri de munca pentru zona in discutie

O investitie intr-o zona pe un anumit profil atrage de obicei investitii asemanatoarea pe acel domeniu deoarece succesul proiectului reprezinta un potential deja confirmat in practica

Investitia de asemenea va atrage turisti in mod aditional deci va determina investitii in pensiuni, alte amenajari de divertisment, etc

1.2 Descrierea afacerii

Investitia va avea loc in extravilanul localitatii Topolog. Ca urmare a studiilor si cercetarile existente in legatura cu regimul eolian pe tot teritoriul tarii la care este realizata si o harta detaliata, se recomanda pentru investitie in acest domeniu zona Dobrogei unde vantul are o viteza medie de peste 7 7.5 m/s.

Localitatea Topolog situata in judetul Tulcea ca si multe alte localitati dobrogene se recomanda pentru o astfel de investitie. Masuratorile pe coordonatele zonei s-au luat cu un anemometru iar rezultatele au confirmat potentialul mare al zonei pentru exploatare eoliana. Proiectul se va executa pe o perioada de 18 luni incluzand si procedurile de commisioning. Creditul se va solicita pe o perioada de 10 ani, restituirea acestuia inclusiv dobanzile incepand dupa 6 luni de la inceperea exploatarii investitiei. Suprafata de teren ce va fi achizitionata este de 50 Ha situata la 2 Km vest de localitatea Topolog. S-a decis achizitionarea a 9 turbine eoliene marca Vestas de 1 MW putere fiecare, in total parcul eolian furnizand deci o putere de 9 MW.

5

S-au stabilit etapele de realizare a proiectului. Personalul ce va executa proiectul este atat personal propriu companiei Wind Expert cat si personal delegat din alte companii cu care Windexpert are colaborare.

In pentru exploatarea proiectului vor fi angajate 12 persoane ce vor lucra in 3 ture o persoana dintre acestea care se va remarca mai mult ca competenta fiind desemnata ca sef.

Primele 12 luni timp de cand va incepe proiectul vor fi instruiti conform unei programe care le va permite sa exploateze proiectul in bune conditii.

1.3 Importanta afacerilor in domeniul exploatarii energiei eoliene

La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrică. Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor, producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006, Prin reducerea emisiilor de bioxid de carbon se pot obtine avantaje economice consistente. In momentul de fata, data fiind importanta deosebita pe plan european a masurilor de protejare a mediului, exista o piata pe care se tranzactioneaza unitati de emisii de CO2. Mai exact spus de reducere a emisiilor de CO2. Pretul pe tona de reducere de CO2 a ajuns la un moment dat la valoarea de 30 euro, stabilizindu-se ulterior la circa 20 euro/ tona CO2. Se estimeaza, insa, o crestere la tranzactionarea pina la 40 euro/ tona sau chiar mai mult. In conditiile prezente la nivel international se stabilesc restrictii din ce in ce mai drastice ale cotei de poluare pentru fiecare stat, asociate cu reducerea cantitatilor mondiale de combustibili fosili si deci filozofia producerii de energie regenerabila incumba tot mai mult punerea ei in practica Dacă va fi continuată politica de utilizare a cărbunelui, ţiţeiului şi gazului la ratele din prezent, până în anul 2012 temperatura pe glob va creste cu 2[°C]. Efectele adverse ale acestei creşteri a temperaturii sunt arhicunoscute: riscul crescut de inundaţii în zonele de joasă altitudine, procesul de deşertificare şi schimbarea climei pe tot globul. La momentul actual, energiile regenerabile contribuie cu numai 11% din energiile primare. Dacă vrem să facem ceva pozitiv pentru planeta noastră, să salvam viitorul şi să creăm un mediu sănătos pentru generaţiile ce vor veni, trebuie sa utilizăm în mod activ energiile regenerabile în viaţa de zi cu zi. Aparent un dezavantaj al energiei eoliene in momentul actual este faptul ca pretul investitiei initiale este mai ridicat decat al celorlalte sisteme de producere energie electrica (hidrocentrale, termocentrale, centrale nucleare). Dar in schimb costurile de exploatare sunt extrem de mici, numarul de personal de exploatare este de asemenea mic.

Energia eoliana este o sursa inepuizabila de energie. Ea va exista atita timp cit Pamintul va primi energie de la Soare; Energia eoliana este o sursa inepuizabila de energie

6

2. Prezentarea societatii comerciale

2.1 Date generale

2. Prezentarea societatii comerciale 2.1 Date generale Denumirea organizatiei: S.C. WIND EXPERT SRL Inregistrare

Denumirea organizatiei: S.C. WIND EXPERT SRL Inregistrare Registrul Comerţului: J40/1105/2007 Cod unic de inregistrare: R 20714640 Forma juridica a societatii comerciale: Societate pe actiuni Sediul firmei: Bucuresti, Str. Grigore Mora, 13 Adresa Web/E-mail: www.windexpert.ro, office@windexpert.ro Telefon, Fax: 0040 318.053.636, 0040.314.100.191 Data si locul inceperii activitatii: 06.07.2000 Natura capital social: capital social 100% privat Capital social: 1035200 Cifra de afaceri: 12544632 Numar angajati: 78 Asociati, Actionari: Grupul international CEZ - actionar principal Banci in relatie cu firma: Banca comerciala Romana (BCR), Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD), Banca Transilvania Activitatea de baza a firmei: Proiectare, consultanta si exploatare sisteme de producere a energiei electrice avand la baza energia eoliana Cod CAEN: Sectiunea D (Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat), Cod 3511 (Productia de energie electrica)

2.2 Istoricul activitatii

Windexpert membra a grupului ceh CEZ a luat fiinta ca companie cu experienta in domeniul energiei eoliene asigurand in acelasi timp consultanta specializata, proiectare, import de utilaje industriale,etc. În ceea ce priveşte organizarea procesuală sunt prezente cele cinci funcţiuni de bază ale unei intreprinderii: proiectare-dezvoltare , producţie, comercială, financiar- contabil, resurse umane La momentul actual compania are toate avizele şi autorizaţiile pentru implementarea unor proiecte eoliene de 145 MW în Dobrogea în valoare de 150 milioane euro in urmatorii 10 15 ani A participat la expozitiile si conferintele Europene majore pe tema energiei eoliene (EWEC 2004, HusumWind 2005, EWEC 2007, EWEC 2008) . Angajatii Windexpert sunt trimisi periodic la cursuri internationale pe tema energiei regenerabile in scopul perfectionarii competentelor si schimbului decompetente periodic. Din 2007 Windexpert a fost acreditata ca membru al “European Wind Energy Association”.

In Romania compania este autorizata ca producator din surse regenerabile de energie electrica - licenta ANRE - 700/2005. Incepand cu 1 Noiembrie 2005 firma este inscrisa ca

7

participant la piata certificatelor verzi din Romania. In 2005 s-au emis de catre OTS in favoarea societatii 286 certificate verzi. Codul de participare la piata certificatelor verzi este: ROP000000002

In domeniul energiei eoliene putem mentiona, realizarea primelor parcuri eoliene din Romania. Pana in iunie 2008, s-au construit in Romania 80 turbine eoliene cu diverse capacitati urmand ca pana la sfarsitul anului 2009 sa se participe la constructia a inca 4-5 unitati cu capacitati peste 20 MW fiecare.

In curand, este preconizata montarea a doua turbine eoliene noi in cadrul unui proiect localizat in Valea Nucarilor, Jud. Tulcea, urmand apoi, pe parcursul anilor 2009-2010, montajul unor turbine cu capacitati mai mari, organizate in cateva parcuri situate in Dobrogea. Societatea are de asemenea participatii la centralele automatizate Vestas ( 3-60 MW), amplasata in Parcul Industrial Ploiesti - locatia Crangul lui Bot si este racordata la SEN si SC Parc Industrial Ploiesti SA. Centrala este complet autorizata si livreaza anual 300 Mwh.

Ca elemente de referienta se pot enumara:

Parcul eolian experimental Sanicoara 1, Jud. Bistrita-Nasaud, 2005-2006

Parcul eolian Saniacoara 2, Jud. Bistrita- Nasaud, 2005-2006

Parcul eolian Cutca, Jud. Cluj, 2005-2006

Proiect la cheie SC Blue Line Impex SRL, Valea Nucarilor, Jud. Tulcea, incluzand turbina Neg Micon 1500, 750 kw, 2006-2007

Proiect la cheie SC Green Energy Grup SRL, Valea Nucarilor, Jud. Tulcea, incluzand turbina Neg Micon 1500, 750 kw, 2006-2007

Proiect la cheie SC Electrogrup SRL, Valea Nucarilor, Jud. Tulcea, incluzand turbina Neg Micon 1500, 750 kw, 2006-2007

Montaj turbina Neg Micon 1500, 600 kw, in localitatea Corbu, Jud. Constanta, 2007

Continuare proiect Valea Nucarilor, Jud. Tulcea prin montajul unei noi turbine Neg Micon 1500, 600 kw.

Continuare proiect SC Green Energy Grup SRL, Valea Nucarilor, Jud. Tulcea, prin montajul a inca 2 turbine Neg Micon 1500, 600 kw.

Continuare proiect SC Electrogrup SRL, Valea Nucarilor, Jud. Tulcea, prin montajul a inca 2 turbine Neg Micon 1500, 600 kw

Continuare proiect SC Blue Line Energy SRL Agighiol, Jud. Tulcea prin montajul unei turbine Neg Micon 1500, 600 kw, iulie 2008

Achizitie, demontare, transport, depozitare si reconditionare a 23 turbine eoliene cu capacitati cuprinse intre 95 kw si 750 kw pe parcursul anilor 2005-2008

Instalarea a peste 20 turnuri de evaluare a potentialului eolian cu inaltimi de 60-80 m in diverse zone ale tari, pe parcursul anilor 2007-2008

Dezvoltarea unor parcuri eoliene in Dobrogea si alte zone ale tarii, cu capacitate totala de peste 400 MW

In

afara

de

implicare

efectiva

in

investitii

compania

are

o

intensa

activitate

organizationala si de colaborare cu alte entitati din domeniu:

Facilitarea achizitiei de turbine eoliene pentru diverse proiecte

Sustinerea activitatii Asociatiei Producatorilor de Energie Eoliana din Romania (APEER) de la infiintare pana in prezent

8

Colaborarea cu ANRE sau alte institutii in vederea definirii sau modificarii unor reglementari sau initiative legislative

Implicarea sub forma de consultanta si suport tehnic pentru alte pacuri oliene cu diferite capacitati amplasate in diverse zone ale tarii

Facilitarea dezvoltarii unor schimburi de experienta intre APEER si asociatiile si institutiile similare implicate in domeniul energiei eoliene din Germania si Danemarca.

Prestarea unor activitati de service si consultanta tehnica pentru turbinele eoliene instalate

Colaborarea cu diverse companii straine cu experienta in domeniul energiei eoliene

Prin implicare directa sau prin intermediul companiilor din cadrul grupului de firme, Windexpert desfasoara activitati care variaza de la consultanta, suport tehnic, service sau evaluarea potentialului eolian, pana la realizarea unor proiecte “la cheie” in domeniul energiei eoliene.

Wind Expert la nivel international face parte din concernul cehoslovac CEZ deserveste mai mult de 5,3 milioane utilizatori finali in regiunea Europei Centrale si de Est. Achizitia recenta de succes a trei societati din Europa de Est de distribulie de energie a ajutat Cez sa devena un jucator semnificativ pe piata energetica zonala. Activitatea centrala a CEZ, societatea mama in cadrul Grupului CEZ este producţia de electricitate. La 30 iunie 2004 capacitatea instalata totala a Grupului CEZ a fost la 12297 MW (71% din capacitatea instalata totala in Republica Ceha) ceea ce il face membru al primilor zece producători energetici europeni. La 30 iunie 2004 producţia totala de electricitate a atins 30.7 TVVh, care reprezintă o creştere anuala de 0.526 TWh. Un program de optimizare implementat in ultimii citiva ani a mărit in mod considerabil productivitatea centralelor electrice operate de CEZ. Productivitatea muncii in 2000 a ajuns la 467 MWh per angajat si luna, iar in 2002 era deja de 613 MWh /(pe angajat pe luna). Cele mai mari sucursale ale CEZ si parti foarte importante ala Grupului CEZ includ cinci companii dc distribuţie de electricităţii, Stfedoieska energetika ("STE"), Zapadoceska energetica a.s. ("ZCE"), Vychodoceska energetika a.s. ("VCE") Severomoravska energetica ("SME") si Severomoravska energetika a.s, ("SCE" este subiectul dezbaterii unei decizii a Oficiului Ceh Antimonopol), Anul 2001 a fost martorul unui proces destinat transformării CE2 dintr-o societate orientata sp'e producţie pura intr-o companie de productie-comert, adica promovarea sa la un nivel calitativ mai inalt. Transformarea a fost anunţata de lansarea unei marci noi "Duhova energie" (Rainbow Electricity). Originea brand-ului este legata de efortul de a oferi clientilor oportunitatea de a selecta livrari de electricitate viabile din punct de vedere economic, in timp ce-si optimizeaza consumul de electricitate. Un program de optimizare implementat in ultimii cativa ani a marit in mod considerabil productivitatea centralelor electrice operate de CEZ. Productivitatea muncii in 2000 a ajuns la 467 MWh per angajat si luna, iar in 2002 era deja de 613 MWh /(pe angajat pe luna). Cele mai mari sucursale ale CEZ si parti foarte importante ala Grupului CEZ includ cinci companii de distribuţie de electricităţii, Stfedoieskâ energetika a.s. ("STE"), Zapadoceska energetica a.s. ("ZCE"), Vychodoceskă energetika a.s. ("VCE") Severomoravska energetica ("SME") si Severomoravska energetika a.s, ("SCE" este subiectul dezbaterii unei decizii a Oficiului Ceh Antimonopol),

9

Experienta acumulata pe parcursul anilor si parteneriatele in care compania este angajata, sunt elemente care determina un inalt nivel de profesionalism si rapiditate in activitatile desfasurate. Firma are în diverse stadii de cercetare si prospectie proiecte de circa 1.000 MW pe eolian. Clientii Windexpert sunt in principal companii straine, care detin parcuri eoliene in tari cu traditie in dezvoltarea unor astfel de proiecte. Acestia se numara printre cei mai importanti jucatori de pe piata furnizorilor de utilitati la nivel european. Proiectele de consultanta la cheie, (care cuprind identificare locatie, studii de vant, studii de fezabilitate, design de parc eolian), au o pondere de 20% din valoarea contractelor incheiate.

2.3 Pozitia pe piata energiei electrice eoliene

2.3.1 Clienti

Intrucat piata energiei electrice in Romania este o piata reglementata vanzarea energiei electrice se va face catre un distribuitor autorizat din zona in care aceasta este produsa.

In zona localitatii Topolog in care se va face investitia principalul furnizor de electricitate este ENEL Electrica Dobrogea.

Enel este cel mai important investitor privat în sectorul energiei electrice din România, prin preluarea participaţiilor majoritare la trei companii de distribuţie şi furnizare a electricităţii din regiunile Banat, Dobrogea şi Muntenia Sud. În prezent, operaţiunile Enel în România se desfăşoară prin companiile Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Enel Distribuţie Dobrogea, Enel Distribuţie Banat şi Enel Distributie Muntenia. Prin achiziţia Muntenia Sud, Enel si-a dublat volumul operaţiunilor, atingând astfel dimensiunea optimă în sectorul de distribuţie a energiei electrice. Pe piaţa românească, Enel intenţionează să activeze şi în sectorul producţiei de energie, urmând astfel modelul de activitate al Grupului. ENEL Electrica Dobrogea are peste 23000 Km de retea si un personal de peste 1600 angajati.

Un posibil risc al investitiei in energia eoliana ar parea ca este legat de faptul ca exista un singur client pentru energia produsa. Insa prin legislatie fiecare distribuitor de energie electrica este obligat sa aiba din energia electrica furnizata un procent minim de energie electrica produsa din surse regenerabile asa cum este stipulat in legea 743/2008 descrisa si in capitolul 3.3.

2.3.2 Furnizori

Cel mai mare producator mondial de turbine eoliene este firma Flender GmbH, care livreaza 40% din toate centralele eoliene instalate in lume (Europa, SUA si China). O intreaga industrie s-a dezvoltat pentru fabricarea componentelor, pentru servicii de montaj, intretinere, exploatare.

Industria romaneasca ar putea sa se implice intr-o piata de 60-70 mld.euro (estimata pe 8 ani), putand produce o serie de componente cum ar fi: motoare si generatoare electrice,

10

componente mecanice - arbori grei, stalpi de sustinere, carcase, reductoare, confectii metalice, pe baza de avantaje comparative si competitive.

Topul celor mai mari fabricanti de turbine din lumea intreaga si care sunt furnizori ai CEZ in functie de zona din Europa sau de pe Mapamond in care se face investitia si de conditiile locale:

Mapamond in care se face investitia si de conditiile locale: Vestas Wind Systems A/S Cu 23%

Cu 23% din piata si 35500 turbine instalate Vestas este liderul mondial al furnizarii de de solutii pentru valorificarea energiei eoliene. Tip afacere: principalele acticitati ale lui Vestas sunt dezvoltarea, manufacturarea, vanzarea si intretinerea sistemelor care folosesc energia vantului pentru a genera electricitate. Vestas furnizeaza o gama larga de produse de la turbine individuale la instalatii la cheie de sisteme eoliene

Tipuri de produse: V52-850 kW, V80-1.8 MW, V80-2.0 MW, V82-1.65 MW, V90- 1.8&2.0 MW, V90-3.0 MW.

Puterea totala instalata: 4,500 MW

Adresa: Alsvej 21, 8940 Randers SV, Denmark

Telefon /Fax: +45 97 30 00 00 / +45 97 30 00 01

Web Site: http://www.vestas.com

00 / +45 97 30 00 01  Web Site: http://www.vestas.com GE Energy GE este unul

GE este unul din liderii mondiali furnizori de turbine eoliene. Cu peste 8400 instalaţii de turbine eoliene din întreaga lume care au mai mult de 11,300 MW de capacitate, cunoştinţele şi expertiza acestei companii acoperă mai mult de două decenii. Cu productie de eoliene şi de facilităţi de asamblare din Germania, Spania, China, Canada şi Statele Unite portofoliul curent de produse include turbine eoliene cu capacitati nominale de la 1.5 la 3.6 de megawaţi şi servicii de suport, de la asistenţa pentru dezvoltare pentru exploatarea şi întreţinerea. GE foloseste tehnologie cu caracteristici unice de control la viteză variabilă, pentru a maximiza captarea de energie eoliană şi a minimiza sarcina mecanica in turbină.

Tip afacere: productie, service instalatii eoliene

Puterea totala instalata: 3300 MW

Tipuri produse: turbine de vant de mare putere ( 1.500 - 3.600 kW)

Tipuri servicii: design de sisteme, dezvoltari de proiecte

Adresa: 1 River Road, Schenectady, New York USA 12345 Telefon /Fax: (518) 385-7343 / (518) 385-3536

11

Dezvoltand propriile instalaţii de producţie în India şi Brazilia, ENERCON are acum la dispoziţie cea mai mare zonă de producţie din lume pentru conversia energiei eoliene. Birourile din Austriapana in Australia asigura un actual contingent de export de mai mult de 20 la sută crestere anuala.

Tip afacere: producator sisteme eoliene

Puterea totala instalata: 2700 MW

Tip produse: turbine de vant de la 330 kw - 2,3 MW.

Tip servicii: design, service

Adresa: Otto-Lilienthal-Str. 25, D- 28199 Bremen, Germany

Telefon/Fax: +49 421 244 15 20

Web Site: http://www.enercon.de

+49 421 244 15 20  Web Site: http://www.enercon.de Siemens Wind Power A/S Turbinele eoliene Siemens

Turbinele eoliene Siemens sunt soluţia preferată ca lider ce asigura utilitati si dezvoltari pentru cerinte extinse de proiecte on-shore si off-shore datorita performantelor si productivitatii utilajelor

Tip afacere: fabricant

Puterea totala instalata: 1400 MW

Tip produse: turbine de mare putere cu puteri intre 2.3 MW 3.6 MW

Tip servicii: Intretinere, cercetare si dezvoltare

Adresa: Borupvej 16, 7330 Brande, Denmark

Telefon/Fax: +45 99 42 22 22 / +45 99 99 22 22

+45 99 99 22 22  Web Site: http://www.siemens.com/wind REpower Systems AG REpower Systems AG este

REpower Systems AG este un lider în furnizarea de turbine eoliene, în special în clasa multi-megawatt. De mare randament şi de încredere sunt turbinele caracterizate de o tehnologie care a fost optimizata până la ultimul detaliu. În plus faţă de dezvoltare, licentiere, producţie şi vânzare REpower ofera servicii profesionale inteligente cum ar fi servicii de întreţinere complete şi pachete de servicii. Cu mai mult de 600 de angajaţi în întreaga lume, REpower se pot baza pe experienţa sa în producţie şi instalare de mai mult de 1.000 de turbine eoliene din întreaga lume. REpower produce gama de turbine eoliene cu o capacitate de la 600 kilowaţi la 5 megawaţi şi rotor cu diametre de la 48.4 până la 126 de metri.

Tip afacere: fabricant

Puterea totala instalata: >100 MW

Tip produse: turbine eoliene multimegawatt cu puteri intre 1,5MW pana la 5 MW.

Tip servicii: pachete multiple de servicii diverse

12

Adresa: Alsterkrugchaussee 378, D-22335 Hamburg, Germany

Telefon/Fax: +49 (0)40 539307 0 / +49 (0)40 539307 37

Web Site: http://www.repower.de

Furnizori subcomponente

ABB - solutii de generatoare de putere, convertizoare

Bosch Rexroth Gearboxes, frane, pitch control şi sisteme de control turatie pentru turbine eoliene (Germania, SUA)

DMI Industries - turnuri pentru turbine eoliene (SUA)

DONGKUK S & C - cel mai mare producător de turnuri de turbine eoliene(Coreea)

Hansen - transmisii si cutii de pinioane pentru turbine eoliene (Belgia)

LM Glasfiber - palete pentru turbine eoliene (Danemarca)

Marmen Inc. - turnuri de turbine eoliene (Canada)

Moventas cutii de pinioane pentru turbine eoliene (Finlanda)

Polymarin palete composite pentru turbine eoliene (Olanda)

PSM - cel mai mare producator de turnuri flansate (Coreea )

TAEWOONG arbore principal, turnuri flansate, inele interioare, inele Quter, lagare de pinioane (Coreea)

Wind-Fix - ancore pentru turbine eoliene si palete de rotor (Olanda)

Winergy cutii de viteze si generatoare de turbine eoliene (Germania )

Gexpro Services Supply lanturi de companii de management si furnizor de ancore, parti fabricate şi componente electrice pentru palete, nacelles şi turnuri (SUA, Europa, Asia)

Sadad Machine Co. - producator de turnuri, fundaţii şi chasis de sistem de cutie de viteze, cercetare & dezvoltare turbine eoliene multimegawatt (Iran)

Satellite Communication Source Inc. monitorizeaza toate functiile turbinelor eoliene, folosind legaturi prin satelit pentru variabile ca temperatura, presiune, vibraţii, în cazul în care conexiunea cu celula PSTN, sau fibra de date nu sunt posibile www.satellitecomsource.com (Canada)

2.3.3 Concurenta

Printre companiile care au anunţat intenţii de a investi în turbine eoliene sunt Enel

(Italia), care, prin preluarea firmei Blue Line Bistriţa, dispune de posibilitatea de ca a

instalaţi.

Eviva Nalbant, o subsidiară a grupului portughez Martifer, a concesionat la Babadag,

construi

turbine

cu

o

capacitate

potenţială

de

200

MW

judeţul Tulcea, un teren cu o suprafaţă de 260 de hectare, unde va dezvolta un parc eolian de 48 MW, reprezentând prima etapă dintr-un proiect care vizează construcţia unor

2012.

Distribuitorul şi furnizorul de energie deţinut de stat Electrica vizează de asemenea

eoliene.

Totodată, distribuitorul de gaz petrolier lichefiat Butan Gas a anunţat că va investi în

eoliană.

deţinerea

centrale

eoliene

a

de

400

MW,

până

în

circa

100

MW

în

turbine

producţia

de

energie

Intenţii similare au anunţat grupul german EON si compania spaniolă Detea.

13

Verbund Austria, este interesată de construcţia unui parc de turbine eoliene în zona şantierului naval Constanţa.

Piata energiei electrice din surse eoliene inca este una incipienta in Romania, si nu se poate vorbi inca de o concurenta acerba. Sursa energiei eoliene este inepuizabila si este ca urmare loc pentru toti. Numarul de certificate verzi ce se vrea a se distribui producatorilor inca depaseste cu mult capacitatea acestora de productie.

2.4 Resurse umane

2.4.1 Organigrama si structura organizatorica

Resurse umane 2.4.1 Organigrama si structura organizatorica Nivelurile decizionale în scocietatea comercială sunt

Nivelurile decizionale în scocietatea comercială sunt următoarele:

Nivelul 0:

adunarea acţionarilor;

Nivelul 1:

consiliul de administraţie +director general;

Nivelul 2:

compartimente.

14

2.4.2 Politica de resurse umane

Angajare

Management resurselor umane presupune , printre altele, si o mare preocupare pentru selectia si incadrarea personalului. Putem spune ca selectia nu poate fi un proces exact, bazat pe rigurozitati dar metodele de selectie, testele folosite, cu toate imperfectiunile care pot sa le aiba, limiteaza in mare masura erorile.Nu de putine ori s-a intamplat ca o selectie riguroasa , asa cum au crezut cei care au efectuat-o, sa aleaga persoane pentru anumite posturi si atributii, care ulterior sa nu-si dovedeasca atasamentul fata de firma care i-a angajat. Componentele principale ale unei activitati de selectie sunt de regula urmatoarele:

Descrierea postului ce urmeaza sa fie ocupat;

Profilul persoanelor (persoanei) interesate;

Modul de publicitate sau de gasire a celor interesati de a participa la selectie;

Procesul de selectie propriu-zis ce cuprinde interviuri ,teste etc.

Primirea la nivel de intreprindere presupune familiarizarea noului salariat cu o serie de elemente ce cuprind:

cunoasterea intreprinderii prin efectuarea unei vizite propriu-zise;

informatii referitoare la la diferitele servicii si facilitati asigurate de intreprindere: servicii sociale,permanenta la cabineltul medical, vanzari de produse catre personalul unitatii;

inmanarea unui dosar care sa contina: regulamentul intern al intreprinderii, organigrama

generala a intreprinderii, o fisa cu sfaturi practice, un exemplar din ziarul societatii. Primirea la nivel de compartiment sau atelier de productie trebuie sa se faca de catre

seful respectivului compartiment si sa urmareasca:

efectuarea unei vizite detaliate prin care noul salariat sa se familiarizeze cu locul,

conditiile existente, pozitia pe care o ocupa in structura organizatorica a intreprinderii.

Vizitarea unor spatii ce vor fi solicitate de salariat: vestiare, sala de mese, grupul social;

Prezentarea unor elemente specifice ale postului de lucru (ex:elemente specifice

functionarii masinilor si utilajelor existente, a unor cerinte si masuri de protectie a muncii);

In final inceperea lucrului de catre noul salariat.

Perioada de integrarea a unui salariat dureaza, dupa caz, de la cateva luni pana la un an. In scopul verificarii modului in care s-a integrat acesta in activitatea unitatii, specialistii compartimentului de resurse umane organizeaza intalniri cu noul salariat, la intervale de 3 luni, 6 luni si dupa un an de la incadrare.

Pregatire

Integrarea salariatului se face in cele trei faze:

1. Faza de informare (1 3 luni) - este faza in care noul salariat se documenteaza asupra

lucrarilor specifice postului pe care-l ocupa, studiaza materialele existente, face cunostinta cu persoanele colaboratoare pe linia activitatilor profesionale.

( 3 - 6 luni)este faza in care noul salariat incepe sa

efectueze lucrarile specifice postului pentru care este nagajat, fara insa a comite greseli mari;

3. Faza de contributie personala in intreprindere este faza in care salariatul este stapan pe

“meseria” sa. Metode (forme) de realizare ale formarii profesionale:

2. Faza de “insusire a meseriei”

1. participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de

servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate

2. stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca

15

3.

stagii de practica si specializare in tara si in strainatate

4. ucenicie organizata la locul de munca

5. formare individualizata

Perfectionarea pregatirii profesionale are semnificatia unei pregatiri continue sau permanente, asigurand legatura fireasca, fara intrerupere, intre pregatirea scolara si cea din momentele ulterioare obtinerii unei calificari, de pe intreg parcursul carierei profesionale. Tinerea la zi a pregatirii profesionale ii ajuta pe salariati sa obtina rezultate superioare in munca si, in acelasi timp, satisfactii personale, atat de ordin economic (salarizare mai buna, perspectiva de promovare si venit corespunzator dupa pensionare), cat si de ordin psihologic (sentimentul efectuarii unor actiuni utile si bine executate, satisfactia investirii in actul de munca a celor mai valoroase calitati). De asemenea, firma/institutia, avand in colectivul ei oameni care isi desfasoara activitatea in mod competent, va avea rezultate tot mai bune.

Obiectivele concrete ale perfectionarii :

- improspatarea si imbogatirea sistematica a cunostintelor profesionale;

- aprofundarea unui anumit domeniu al specialitatii de baza;

- insusirea unei calificari suplimentare pe langa profesia de baza;

La stabilirea celor mai potrivite forme de perfecţionare se ţine cont de mai multe criterii, printre care: categoria de salariaţi, obiectivul programului de perfecţionare (însuşirea de cunoştinţe, de principii, de deprinderi, modificarea unor atitudini), locul de desfăşurare (fără scoaterea din activitate a salariatului, cu scoatere din activitate), condiţiile tehnico-materiale etc. Persoanele care se ocupă de formarea şi perfecţionarea salariaţilor trebuie să-şi ridice necontenit calificarea, pregătirea tehnico-profeională şi să cunoască cele mai noi realizări din ramura de activitate din care lucrează.

Perfectionare

Performanţa la locul de muncã este determinatã în principal de efortul depus de individul respectiv. Performanţa în sine poate fi vãzutã şi ca o posibilitate de a primi recompense intrinseci (cum ar fi împlinirea profesionalã sau reactualizarea cunoştinţelor), ori recompense extrinseci (referitoare la condiţiile de muncã şi statutul social). Acestea, pãstrate într-un echilibru ce conduce la un nivel echitabil de recompensare conduc la obţinerea satisfacţiei, în fapt un obiectiv final de maximã importanţã pentru fiecare gen de muncã. Performanţa la locul de muncã este determinatã în principal de efortul depus de individul respectiv. Performanţa în sine poate fi vãzutã şi ca o posibilitate de a primi recompense intrinseci (cum ar fi împlinirea profesionalã sau reactualizarea cunoştinţelor), ori recompense extrinseci (referitoare la condiţiile de muncã şi statutul social). Acestea, pãstrate într-un echilibru ce conduce la un nivel echitabil de recompensare conduc la obţinerea satisfacţiei, în fapt un obiectiv final de maximã importanţã pentru fiecare gen de muncã.

Motivare

Motivarea este atât de complexã şi individualizatã, încât nu existã practic un rãspuns unic care sã serveascã la identificarea unor tehnici motivaţionale majore.

16

Cele trei tehnici de bazã au in vedere: banii, intarirea pozitiva, participarea

Participarea rãspunde la un numãr important de elemente motivatoare de bazã. Este un mijloc de recunoaştere si poate fi interpretatã ca nevoie de afiliere şi acceptare şi mai presus de toate, dã oamenilor sensul împlinirii. Prin încurajarea participãrii nu trebuie înţeles cã managerii trebuie sã abdice de la poziţiile lor. În timp ce încurajeazã participarea subordonaţilor, ascultându-i cu atenţie, ajutându-i şi dându-le impresia cã pot sã hotãrascã ei înşişi, managerii trebuie sã-şi pãstreze prerogativele luãrii deciziei. Cei mai buni subordonaţi vor înţelege corect aceastã situaţie şi-şi vor respecta superiorii.

Principiul egalitatii de sanse

Acest principiu universal castigat de civilizatia umana cu mari sacrificii in cursul istoriei este impus atat de normele de conduita ale companiilor ce isi respecta statutul:

In acest context compania promoveaza intens:

egalitatea de sanse intre femei si barbati in domeniul muncii care se aplica tuturor persoanelor din organizatie

procentul de femei angajate in companie este de peste 42%

aspectul etnic, de rasa si de provenienta al persoanelor ce isi desfasoara activitatea in interiorul companiei este complet neexistent si de neconceput

nu exista discriminare la accesul la functiile de decizie

respect si toleranta fata de angajat

o abordare umanista aupra relatiei cu angajatii ei fiind in centrul atentiei. Profitul trebuie sa fie maxim pentru companie asociat cu o stare de multumire rezonabila pentru angajati

alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati in interiorul companiei

angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

venituri egale pentru munca de valoare egala

informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;

promovare la orice nivel ierarhic si profesional;

conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare

informare permanenta a angajatilor in locuri vizibile si accesibile despre drepturi,

companie

obligatii,

noutati

din

Conditii de munca

Calităţile ergonomice ale unui echipament, produs, cadru, nu trebuie să satisfacă doar exigenţele cantitative şi calitative ale unei activităţi, nici doar confortul simţurilor celor antrenaţi, ci şi confortul lor intelectual, starea globală de bine a acestora. Au apărut alte fluxuri şi nevoi, biroul s-a adaptat unei alte dinamici informaţionale. Direcţiile de organizare ergonomică şi de perfecţionare a activităţii din birou au impus următoarele aspecte:

stabilirea dimensiunii optime a colectivelor de muncă;

17

stabilirea unor forme specifice de stimulare în muncă şi aplicarea acestora;

diminuarea efortului fizic şi intelectual prin achiziţionarea unor echipamente informatice moderne;

dotarea birourilor şi a serviciilor cu mobilier potrivit caracteristicilor antropometrice ale lucrătorilor, poziţiei acestora în timpul muncii, sarcinilor de îndeplinit şi locului zonei de muncă;

studierea microclimatului, în scopul creării unui echilibru optim între om şi mediul său de lucru, reducerii efortului senzorial şi creşterii posibilităţilor de concentrare în executarea sarcinilor. Elementele de microclimat (zgomot, temperatură, iluminat, culoare) trebuie adaptate la specificul activităţii din fiecare birou.

Toate schimbările la nivelul societatii obligă adaptarea la noile tehnologii informaţionale printr-o dotare corespunzătoare a birourilor care prin natura lor primesc, utilizează şi transmit informaţii în scopul fundamentării deciziilor. Munca de birou, care în mare parte solicită psihicul şi sistemul vizual, este o muncă în care factorii de stres sunt în număr din ce în ce mai mare, iar bolile cauzate de aceştia afectează astăzi tot mai multe persoane. Din această cauza in virtutea importantei care o acorda angajatilor compania a impus un studiu si o modelare ergonomica a conditiilor de munca pentru cresterea productivităţii muncii în condiţiile reducerii oboselii şi a stresului.

Protectia muncii

Compania isi asuma urmatoarele actiuni legat de protectia muncii:

sunt adoptate tehnologii si solutii corespunzatoare cu normele de protectia muncii

este asigurata evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor

este asigurata auditarea de securitate si sanatate in munca prin intermediul institutiilor abilitate

sunt asigurate masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii corespunzator cu conditiile de munca si factorii de risc evaluati la locurile de munca (proiectare la birou, constructie, punere in functiune si exploatare proiect

sunt stabilite in fisa postului atributiile si responsabilitatile angajatului

informarea persoanei inainte de angajare asupra riscurilor la care este supusa prin ceea ce impune activitatea postului

asigura resurse pentru instruirea, testarea si formarea personalului privind protectia muncii

se asigura ca numai angajatii instruiti adecvat sa aiba acces la locurile de munca ce implica riscuri specifice

este asigurata functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie si a celor de detectare si stingere incendii

este asigurata dotarea, intretinerea si verificarea echipamentelor de protectie si a celor de detectare si stingere incendii

se acorda la recomandarea medicului materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie

este asigurata supravegherea medicala a corespunzatoare a riscurilor pentru sanatate

este asigurata intocmirea fisei de expunere la riscuri pentru fiecare angajat

18

2.5 Rezultate financiare ale S.C. WIndExpert

Bilanţ contabil restructurat (forma scurtă) pentru perioada 2007 - 2015

   

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ACTIVE

                   

Active imobilizate

                   

Imobilizări corporale

                   

17235700

18959270

20855197

22940717

25234789

27758268

30534095

33587505

36946256

Imobilizări financiare

                   

1345300

1479830

1627813

1790594

1969653

2166618

2383280

2621608

2883769

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

 

18581000

20439100

22483010

24731311

27204442

29924886

32917375

36209113

39830025

Active curente

                   

Stocuri

                   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creanţe

                   

11908634

13476570

16389282

19868137

24058844

29105058

32057764

35309117

38889251

Numerar utilizabil

                   

635998

1576988

1674988

1808987

1953705

2110001

2278801

2461105

2657993

TOTAL ACTIVE CURENTE

 

12544632

15053558

18064270

21677124

26012549

31215059

34336565

37770222

41547244

TOTAL ACTIVE

 

31125632

35492658

40547280

46408435

53216991

61139945

67253940

73979335

81377269

PASIVE

                   

Capitaluri proprii

                   

Capital social subscris şi vărsat

                   

10352000

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezultatul exerciţiului

Dividente

                 

4950944

6722312

8887014

11525668

14735116

18631668

23355009

29072867

35986639

Repartizări

Rezerve

-

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerve

 

6798000

7477800

8225580

9048138

9952952

10948247

12043072

13247379

14572117

TOTAL CAPITALURI PROPRII

                   

22100944

24552112

27464594

30925806

35040068

39931915

45750081

52672246

60910756

Datorii pe termen mediu şi lung

                   

5492959

5824699

6184445

6575880

7003329

7471882

7987539

8557392

9189834

Datorii în ţară

                   

TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

 

5492959

5824699

6184445

6575880

7003329

7471882

7987539

8557392

9189834

Datorii curente

                   

Furnizori

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impozit pe profit

 

792151

1075569

1421922

1844106

2357618

2981066

3736801

4651658

5757862

Dividende datorate

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte pasive curente

                   

TOTAL DATORII CURENTE

 

792151

1075569

1421922

1844106

2357618

2981066

3736801

4651658

5757862

TOTAL PASIVE

 

28386054

31452380

35070961

39345792

44401015

50384863

57474421

65881296

75858452

19

Contul de profit si pierdere

Nr.

                   

Crt.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Venituri

din

                 

1

vânzarea mărfurilor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Producţia vândută

 

12544632

15053558

18064270

21677124

26012549

31215059

34336565

37770222

41547244

 

Cifra

de

Afaceri

                 

3

(1+2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Venituri

din

                 

4

producţia

stocată,

12544632

15053558

18064270

21677124

26012549

31215059

37458071

44949685

53939622

alte

venituri

din

exploatare

                 
 

TOTAL

VENITURI

                 

5

DIN

EXPLOATARE

12544632

15053558

18064270

21677124

26012549

31215059

37458071

44949685

53939622

(3+4)

6

Venituri financiare

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Venituri

                   

7

excepţionale

12544632

15053558

18064270

21677124

26012549

31215059

37458071

44949685

53939622

 

A.

VENITURI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE (5 + 6 + 7)

                 

8

Cheltuieli

privind

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mărfurile

 

9

Materii prime

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Utilităţi şi energie

 

42000

50400

60480

72576

87091

104509

125411

150493

180592

11

Impozite şi taxe

 

338615

406338

487606

585127

702152

842582

1011098

1213318

1455982

12

Salariile şi alte taxe

710000

745500

782775

821914

863010

906161

951469

999042

1048994

asimilate

                   

13

Amortizarea

şi

4350000

4567500

4795875

5035669

5287452

5551825

5829416

6120887

6426931

provizioanele

 

Alte

cheltuieli

de

                 

14

                 

exploatare

 

52344

54961

57709

60594

63624

66805

70145

73652

77335

 

TOTAL

                   

CHELTUIELI

15

PENTRU

5492959

5824699

6184445

6575880

7003329

7471882

7987539

8557392

9189834

EXPLOATARE

(8+…+14)

 

Cheltuieli

                   

16

                 

financiare, din care:

1087500

1141875

1198969

1258917

1321863

1387956

1457354

1530222

1606733

 

- dobânzi

 

815625

856406

899227

944188

991397

1040967

1093016

1147667

1205050

17

Cheltuieli

 

70193

84232

101078

121294

145553

174664

209597

251516

301819

 

excepţionale

                   
 

B.

TOTAL

                 

CHELTUIELI (15 +16 + 17)

6650652

7050806

7484492

7956091

8470745

9034502

9654490

10339130

11098386

 

C.

REZULTATUL

                 

BRUT

(AB),

din

5893980

8002752

10579778

13721033

17541804

22180557

27803581

34610555

42841236

care:

 

PROFIT

 

5893980

8002752

10579778

13721033

17541804

22180557

27803581

34610555

42841236

 

PIERDERE

                   
 

D.

IMPOZIT

PE

                 

PROFIT

943036

1280440

1692764

2195365

2806688

3548889

4448572

5537688

6854597

 

REZULTATUL NET (C D) , din care:

4950944

6722312

8887014

11525668

14735116

18631668

23355009

29072867

35986639

 

PROFIT

 

4950944

6722312

8887014

11525668

14735116

18631668

23355009

29072867

35986639

 

PIERDERE

                   

20

Cash Flow pe perioada 2007 2015

   

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ACTIVE

                   

Active imobilizate

                   

Imobilizări corporale

                   

17235700

18959270

20855197

22940717

25234789

27758268

30534095

33587505

36946256

Imobilizări financiare

                   

1345300

1479830

1627813

1790594

1969653

2166618

2383280

2621608

2883769

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

 

18581000

20439100

22483010

24731311

27204442

29924886

32917375

36209113

39830025

Active curente

                   

Stocuri

                   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creanţe

                   

11908634

13476570

16389282

19868137

24058844

29105058

32057764

35309117

38889251

Numerar utilizabil

                   

635998

1576988

1674988

1808987

1953705

2110001

2278801

2461105

2657993

TOTAL ACTIVE CURENTE

 

12544632

15053558

18064270

21677124

26012549

31215059

34336565

37770222

41547244

TOTAL ACTIVE

 

31125632

35492658

40547280

46408435

53216991

61139945

67253940

73979335

81377269

PASIVE

                   

Capitaluri proprii

                   

Capital social subscris şi vărsat

                   

10352000

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezultatul exerciţiului

Dividente

                 

4950944

6722312

8887014

11525668

14735116

18631668

23355009

29072867

35986639

Repartizări

Rezerve

-

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

10352000

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerve

 

6798000

7477800

8225580

9048138

9952952

10948247

12043072

13247379

14572117

TOTAL CAPITALURI PROPRII

                   

22100944

24552112

27464594

30925806

35040068

39931915

45750081

52672246

60910756

Datorii pe termen mediu şi lung

                   

5492959

5824699

6184445

6575880

7003329

7471882

7987539

8557392

9189834

Datorii în ţară

                   

TOTAL DATORII PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

 

5492959

5824699

6184445

6575880

7003329

7471882

7987539

8557392

9189834

Datorii curente

                   

Furnizori

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impozit pe profit

 

792151

1075569

1421922

1844106

2357618

2981066

3736801

4651658

5757862

Dividende datorate

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte pasive curente

                   

TOTAL DATORII CURENTE

 

792151

1075569

1421922

1844106

2357618

2981066

3736801

4651658

5757862

TOTAL PASIVE

 

28386054

31452380

35070961

39345792

44401015

50384863

57474421

65881296

75858452

21

Cash-Flow pe anul 2008

 

ACTIVITATEA DE ÎNVESTIŢII

                   

Luna

Luna

Luna

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

10

11

12

I.

A.

Total intrări de lichidităţi din:

                         
   

Capital social vărsat

 

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

   

Datorii financiare pe termen lung

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B. Total ieşiri de lichidităţi prin:

 

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

196249

 

Achiziţii de active fixe corporale, inclusiv TVA

 

0

0

0

1103871

908823

851923

871153

1034076

1423096

1213444

977351

1083672

   

Achiziţii de active fixe necorporale

0

0

0

1103871

908823

851923

871153

1034076

1423096

1213444

977351

1083672

   

Dotări/Modernizări (invest. în curs)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

C. Excedent/Deficit de flux de Lichidităţi (A-B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

(Excedent: A>B; deficit A<B)

 

196249

196249

196249

-907622

-712574

-655674

-674904

-837827

-1226847

-1017195

-781102

-887423

 

D1.

Rambursări de credite pe termen lung

                         
 

D2. Plăţi de dobânzi la credite pe termen lung

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

   

E.

Flux de lichidităţi net (C-D1-D2)

 

94250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

 

-43001

51249

51249

-1052622

-857574

-800674

-819904

-982827

-1371847

-1162195

-926102

-1032423

 

F.

încasări

din

activitatea

de

exploatare,

                       

II.

inclusiv TVA(F1+F2)

 

2841724

   

F1. Vânzări cu încasare imediată

 

992386

1126764

832788

673596

930798

1371708

1555416

1432944

1249236

881820

1028754

1702350

   

F2. Vânzări pe credit

1849338

1126764

832788

673596

930798

1371708

1555416

1432944

1249236

881820

1028754

1702350

 

G. încasări din activitatea financiară

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

H. încasări din activitatea excepţională

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

I. Total încasări (F+G+H)

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

J. Plăţi

pentru

activitatea

de

exploatare,

                       

inclusiv TVA

 

992386

1126764

832788

673596

930798

1371708

1555416

1432944

1249236

881820

1028754

1702350

 

K. Flux brut, exclusiv plăţi pentru impozite şi taxe (I - J)

3485

3485

3485

3485

3485

3485

3485

3485

3485

3485

3485

3485

 

L.

Plăţi pentru impozite şi taxe

 

988901

1123279

829303

670111

927313

1368223

1551931

1429459

1245751

878335

1025269

1698865

 

Ml.

Rambursări de credite pe termen scurt

 

137753

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

 

M2. Plăţi de dobânzi la credite pe termen scurt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

N.

Plăti exceptionale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

O. Total plăţi, exclusiv cele aferente activităţii de exploatare (L+M1+M2+N)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

   

P. Flux net (K-O)

137763

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

 

FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH - FLOW)

 

851138

1123214

829238

670046

927248

1368158

1551866

1429394

1245686

878270

1025204

1698800

III

 

R.

Flux net de lichidităţi al perioadei (P+/-E)

                       
 

Rb.

Flux brut de lichidităţi al perioadei (K+/-E)

808137

1174463