Sunteți pe pagina 1din 19

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

Specializarea: PROCEDEE AVANSATE ÎN PROTECŢIA MEDIULUI

Disciplina: MCA

Responsabil disciplina / seminar:Conf. Dr. Ing. Ovidiu Nemes

Cercetări privind tratarea cu ozon a


apelor uzate industriale

MUNTEAN IOANA-ALEXANDRA
Cuprins

Introducere .................................................................................................................. 3
1.Situația actuală ......................................................................................................... 5
1.1.Aglomerări umane .............................................................................................. 5
1.2 Sisteme de colectare a apelor uzate - reţele de canalizare..................................5
2.Proprietățile ozonului ................................................................................................ 7
3. Exemplificări de utilizare industrială a ozonului.........................................................8
3.1.Domenii ............................................................................................................ 11
4.Funcțiile ozonului.................................................................................................... 15
5.Avantaje/Dezavantaje. ........................................................................................... 15
6.Echipamente .......................................................................................................... 17
Bibliografie ................................................................................................................ 18

2
INTRODUCERE

Ozonarea este o tehnică de neutralizare a bacteriilor și virusurilor din apa, și se fac cu ajutorul
generatoarelor de ozon care simplifică foarte mult sterilizarea apei și mai ales, gestionează corect
dozarea, ca la final să se obțină apa potabilă din punct de vedere microbiologic, acestea au o eficacitate
mult mai mare la sterilizarea apei. Ozonul este unul dintre cei mai puternici oxidanți.

Lucrarea de dizertație este situată astfel :

1. Acp1
2. Studiul asupra caracteristicilor apelor uzate și metode de tratare obținerea coloranților și a
cernelurilor tipografice.
3. Cercetări de laborator pentru tratarecu ozon a apelor uzate.
4. Aplicarea rezultatelor cercetărilor de laborator pentru o situație dată.
5. Elaborare

La final avem concluziila și bibliografia

Concluzii:

Ozonul (O3) un gaz instabil de culoare albăstrui şi înalt reactiv derivat din oxigen, care se
formează atunci când moleculele de oxigen (O2) sunt rupte în urma expunerii la raze ultraviolete sau
descărcări electrice.

Molecula este instabilă, se descompune repede. Cele mai importante caracteristici ale ozonului
sunt: greutate specifică în stare gazoasă,densitatea și volumul gazos, temperatura de topire și
fierbere, presiunea, temperatura și volumul critic, vâscozitatea, potențialul redox si cel de ionizare,
conductibilitatea termincă etc.

Solubilitatea ozonului este dependentă temperatura și procentul acestuia în apă. Densitatea,


vâscozitatea și permitivitatea sunt liniare de compoziția ozon-oxigen.

3
Principalele proprietăți ale ozonului sunt: Proprietatile antibacteriene, de sterilizare, de
menținere a prospețimii și eliminarea mirosurilor neplăcute, clorul curăță și înnălbește.

Domeniile de utilizare sunt: Purificarea/sterilizarea apei potabile, elimină rezidurile de hormoni și


antibiotice din carne, elimină urmele de pesticide și îngrășăminte chimice din legume și fructe;
tratarea afecțiunilor stomatologice; menținerea sănătății; albirea textilelor; potabilizarea apei; în
industria farmaceutică, alimentară, medicină;

Avantajele ozonului sunt: solubilitatea lui în apă, se aplică atât în mediu lichid cât și în cel gazos fără
a mai fi nevoie de adăugarea altor substanțe chimice. Cel mai important dezavantaj este
instabilitatea molecului care se schimbă rapid înapoi la oxigen.

Majoritatea echipamentelor și instalațiilor sunt dezvoltate pe metodele electrice, majoritatea având


debite de peste 200 mg/h. Echipamentele sunt destinate pentru domeniile: medicale, casnice,
publice și industriale.

Procesul de ozonare se bazează pe procesul de oxidare a ozonului care este mult mai mare decât
cel al oxigenului. În funcție de domeniul de utilizare, procesul de ozonare poate fi realizat pentru
dezinfectarea, tratarea apelor și pentru decontaminare. Soluțiile apoase colorate prezintă
dezavantaje atât pentru aspectul vizual cât și al mirosului și gustului.

4
1. Situaţia actual
Infrastructura sistemului de colectare şi epurare ape uzate

1.1 Aglomerări umane


Pe baza Planului de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate urbane (tabel nr. 6), au fost estimate numarul de aglomerări umane care evacuează ape
uzate în resursele de apă si dimensiunea acestora:

Tab 1 Situația previzionată pentru aglomerările umane până la sfârşitul termenului de


implementare al Directivei

Se observă faptul că aglomerările umane cu mai mult de 150.000 l.e. (aşa numitele “big
cities”), deşi reprezintă doar 0,85% ca număr, produc o încărcare organică (l.e.) aproape
similară cu a celor 2341 aglomerări cu 2000 – 10.000 l.e.

Fig.1 Distribuția încărcării organice (l.e.) în funcție de dimensiunea aglomerărilor

În multe cazuri s-a observat faptul că incărcarea generată de o aglomerare umană este
diferită faţă de populaţia conectată (încărcare influentă), deoarece sistemul de colectare a
apelor uzate nu acoperă întreaga aglomerare umană. În general, o aglomerare urbană este
conectată la o staţie de epurare (relaţia 1:1), dar în unele cazuri Se observă faptul că
aglomerările umane cu mai mult de 150.000 l.e. (aşa numitele “big cities”), deşi reprezintă doar
0,85% ca număr, produc o încărcare organică (l.e.) aproape similară cu a celor 2341 aglomerări
cu 2000 – 10.000 l.e. 12 este deservită de câteva staţii de epurare (relatia 1:n). În mod similar,
unele sisteme de colectare sunt conectate la aceeaşi staţie de epurare.

5
1.2. Sisteme de colectare a apelor uzate - reţele de canalizare
Având în vedere termenele de conformare stabilite prin Tratatul de aderare s-au stabilit
următoarele aglomerări umane care trebuie să realizeze conformarea privind sistemele de
colectare a apelor uzate evacuate în resursele de apă (ape de suprafaţă şi ape costiere):

Tab 2 Situaţia previzionată pentru sistemele de canalizare până la sfârşitul termenului de


implementare al Directivei

Conform raportului realizat de Administrația Națională “Apele Române” intulat „Stadiul


realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și puse în
funcțiune pentru aglomerări umane”, în aglomerările cu 2000-10.000 l.e, gradul de racordare la
sistemul de colectare a înregistrat o creştere de la 4,42% în anul 2007 până la 11,25% la
sfârşitul anului 2011 (tabel nr. 5). Pentru aglomerările cu mai mult de 10.000 l.e, gradul de
conectare a crescut față de anul 2007 într-un mod semnificativ:

Tab 3 Situaţia gradului de racordare a locuitorilor echivalenţi la reţelele de canalizare în anii


2007, 2010 și 2011

6
Din cele 2605 aglomerări identificate în România, 516 aglomerări sunt dotate cu sisteme
de canalizare (figura nr. 5) şi doar 21 dintre ele sunt conforme cu cerinţele Directivei
91/271/EEC.

Pe lângă faptul că reprezintă unul din elemenetele absolut necesare vieții, apa este și
unul dintre elementele de bază în multe procese industriale și agricole.

Pe lângă energie și materia primă, apa este necesară pentru curățarea, transportul și
menținerea temperaturii mașinilor care lucrează la viteze foarte mari.

Apa folosită în procesele industriale și agricole este preluată din diverse surse naturale,
precum: lacuri, râuri, apă de ploaie și este tratată chimic pentru a corespunde criteriilor de
calitate necesare.

Câteva exemple de utilizare a apei în procese industriale și agricole:

 Acvacultură – ramură a agriculturii care se ocupă cu creșterea de plante și animale


acvatice;
 Fermele agricole care folosesc apă la spălatul produselor rezultate (fructe, legume);
 Fermele de animale care folosesc apa pentru diverse procese (adăpat, curățat,
prelucrarea cărnii, etc);
 Gospodăriile personale care utilizează apa pentru curățare, spălare, piscine, evacuarea
deșeurilor, etc;
 Fabricile și uzinele care au nevoie de apă pentru a spăla, dezinfecta și procesa materia
primă;
 Industria cărnii unde apa este folosită pentru spălarea materiei prime.

Exemplele ar putea continua la nesfârșit deoarece apa este utilizată extensiv atât în
industrie cât și în agricultură. Toate aceste ape care rezultă din utilizarea în cadrul unui proces
de prelucrare sunt denumite ape reziduale.

Pentru a nu afecta în mod iremediabil mediul înconjurător, aceste ape trebuiesc fie
tratate pentru a putea fi reintroduse în ciclul natural al apei în natură, fie reutilizate în cadrul
proceselor industriale.

În funcție de situație, apele reziduale rezultate în urma unui proces industrial sau agricol
trebuiesc tratate utilizând un anumit proces.

Domenii de utilizare

2. Proprietățile ozonului

(1) Proprietatile antibacteriene, de sterilizare, de menținere a prospețimii

7
Ozonul poate oxida și descompune urmele de insecticide, îngrașăminte, hormoni,
antibiotice, din vegetale, fructe, pește, carne..

Poate distruge colibacilii, streptococii, bacilii dizenteriei, virușii hepatitei A si B, precum și


alte bacterii și viruși nocivi organismului.

Puterea de penetrare a ozonului în vegetale, fructe, pește, carne este de până la 5-10 cm,
efectul antibacterian și de dezintoxicare ajunge la 99,5 %, în același timp asigurând menținerea
prospețimii, igiena, siguranța alimentelor, astfel încât să nu fie distrusă structura nutrienților din
alimente.

(2) Elimină mirosurile neplacute, clorul, curață și înnălbește


Ozonul poate oxida, descompune și neutraliza rapid și complet diverse mirosuri neplacute
din aer și apă (mirosul de fum, mucegai, vopsea). Poate purifica apa potabilă cu conținut de
clor, fier, mangan sau alți compuși organici nocivi organismului uman astfel încât aerul și apa să
fie mai pure, mai curate. În plus poate oxida diverși pigmenți nocivi având efect de decolorare și
albire.

Efecte de menținere a sănătății - Baia cu ozon poate ameliora și vindeca diverse boli: are
rol în dilatarea vaselor sanguine, scade colesterolul, previne hipertensiunea, arterioscleroza,
precum și simptomele asociate bolilor de inima; elimină toxinele acumulate în ficat și rinichi,
asigură funcțiile lor normale; stimulează metabolismul, regleză secreția endocrină; asigură
relaxarea completă a pielii, mușchilor și a creierului; ameliorează tuberculoza, dispepsia,
reumatismul, anemia, diabetul, uremia, răcelile, migrenele, are un bun efect în prevenirea și
tratare bolilor sexuale.

3.Exemplificari de domenii de utilizare industrială ale ozonului

A. Elimină rezidurile de hormoni şi antibiotice din carnea de pasăre şi porc,


elimină urmele de pesticide şi îngrăşăminte chimice din legume şi fructe
Spălarea carnii, legumelor sau fructelor într-un vas de plastic, cu apă suficientă, cât să le
acopere, duce la elinimarea hormonilor şi antibioticelor din carne, iar aceasta va fi mai fragedă
iar gustul mai plăcut. Legumele şi fructele vor avea un gust deosebit de bun, prin
descompunerea rezidurilor de pesticide şi îngrăşăminte chimice, mărindu-se perioada de
păstrare şi prospeţimea. Profunzimea de penetrare este de 10 cm., efectul antibacterian şi de
dezintoxicare ajunge la 99,5 %.

8
B. Purificarea/sterilizarea apei potabile (producerea apei pure de băut).
Prin ozonarea apei, aceasta va deveni pură, fiind distruse bacteriile, viruşii, eliminate
clorurile şi metalele grele. Poate fi consumată după 10 min. Pentru băut, la prepararea
ceaiurilor, cafelei, la gătit , etc., cantitatea de oxigen creşte de 13 ori faţă de cea iniţială, PH-ul
ei va deveni slab bazic , ajungând până la 7,5 – 8, iar grupul de molecule se va transforma în
grup mic, raza scăzând de la 120 de hertzi la 53 de hertzi, fiind apropiată de apa celulelor din
corpul nostru.

C. Elimină mirosurile neplăcute, fumul de ţigară, distruge mucegaiul din bucătării,


distruge viruşii şi bacteriile din aerul din camere, restaurante, baruri, subsoluri
Ozonul are un efect oxidant foarte puternic, fiind recunoscut ca un bactericid cu spectru larg,
deosebit de eficace. Puterea sa de oxidare este de 600 până la 3000 ori mai mare decât cea a
clorului. Ozonul oxidează şi descompune cu rapiditate substanţele chimice ce produc mirosuri
neplăcute, având efect de distrugere a mucegaiurilor , a mirosurilor neplăcute şi pătrunzătoare
după renovarea locuinţei. Ozonul descompune fumul, inclusiv cel de ţigară, substanţele toxice şi
nocive, oxidează şi reduce rapid monoxidul de carbon, sulfurile şi benzenurile din aer etc.

D. Tratarea afecţiunilor stomatologice


Clătirea gurii cu apa activată cu ozon timp de cca. 1 săptămână tratează problemele cavităţii
bucale cum ar fi sângerarea gingiilor, inflamaţiile parodontale, mirosul fetid al gurii ect. Este
indicată şi sterilizarea periuţelor de dinţi, cel puţin o dată pe săptămână, pentru distrugerea
bacteriilor ce se formează pe suprafaţa acestora.

E. Eliminarea mătreţii
Utilizarea apei bogate în ozon la spălarea capului elimină mătreaţa, părul îşi recapătă
culoarea şi strălucirea, se regenerează.

F. Tratează acneea, înfrumuseţează şi albeşte tenul


Spălarea constanta cu apa bogată în ozon îmbunătăţeşte starea fizica, activează funcţiile
celulare, stimulează metabolismul; poate trata bolile de piele; protejează, înfrumuseţează şi
albeşte pielea, elimină punctele negre, pistruii, acneea şi coşurile.

G. Previne şi tratează bolile de piele ale picioarelor, Tratează acneea,


înfrumuseţează şi albeşte tenul
Majoritatea inflamaţiilor şi iritaţiilor pielii piciorului sunt cauzate de către fungi. Îmbăierea
regulată a picioarelor în apa ozonată tratează bolile de piele ale picioarelor cum ar fi

9
dermatozele, piciorul Hong Kong, piciorul atletului, ciuperca piciorului, previne mirosul neplăcut
ect. Spălarea constanta cu apa bogată în ozon îmbunătăţeşte starea fizica, activează funcţiile
celulare, stimulează metabolismul; poate trata bolile de piele; protejează, înfrumuseţează şi
albeşte pielea, elimină punctele negre, pistruii, acneea şi coşurile.

H. Contribuie la menţinerea sănătăţii întregii familii


Băile cu ozon activează funcţiile celulare şi stimulează metabolismul; au rol în dilatarea
vaselor sanguine, scad colesterolul, previn hipertensiunea, arterioscleroza, precum şi
simptomele asociate bolilor de inimă; elimina toxinele acumulate în ficat şi rinichi, reglează
secreţia endocrină; asigură relaxarea completă a pielii, muşchilor şi a creierului; ameliorează
tuberculoza, dispepsia, reumatismul, anemia, diabetul, uremia, răcelile, migrenele, dau rezultate
bune în prevenirea şi tratarea bolilor sexuale.

I. Distruge viruşii şi bacteriile din aer


Acţionează în principal asupra membranei celulare, după care distruge substanţele din
interiorul membranei provocând moartea acestora. Sterilizarea este completă , iar igiena se
păstrează timp îndelungat. Ozonul poate steriliza prin intermediul aerului care circulă, ajungând
în fiecare unghi al camerei, până la o profunzime de 10 cm. În covoare , paturi şi locuri greu
accesibile, sterilizând antibacterian, inclusiv pe suprafeţele şi în interiorul obiectelor cu forma
neregulată.

J. Eliminarea mirosurilor neplăcute ale frigiderelor şi aparatelor de aer


condiţionat
Aplicarea ozonării frigiderelor şi aparatelor de aer condiţionat distruge bacteriile şi microbii
ce se stie că se dezvoltă în mediul umed prezent în acest tip de aparate. După tratare mirosurile
neplăcute dispar iar perioada de păstrare a alimentelor creşte.

K. Eliminarea mirosurilor animale, dezinfectarea veselei, podelelor, etc.


Ozonarea apei folosite la curăţenia casei, a tacâmurilor şi veselei are efect deosebit de
eficient de sterilizare şi de eliminare a mirosurilor neplăcute, inclusiv a celor de animale

L. Potabilizarea apei de băut din subteran


Prin distrugerea bacteriilor, inactivarea viruşilor, reducerea suspensiilor organice şi
eliminarea compuşilor toxici.

M. Tratarea apelor reziduale urbane şi industriale


Prin distrugerea fenolilor, cianurilor şi a compuşilor toxici ), a celor uzate rezultate din

10
spitale, crescătorii de animale;

N. Industria chimică
Oxidarea acizilor graşi, sinteza acizilor adipici, albirea uleiurilor, plastifiaţilor, metalurgia
cuprului, prepararea sărurilor de argint divalent, purificarea argilelor, tratarea plăcilor fotografice,
oxidarea sărurilor manganului divalent în permanganat, cele ale cesiului trivalent in tetravalent.

O. Industria farmaceutică
Obţinerea steroizilor, hormonilor şi a vitaminelor ;

P. industria alimentară
Producerea enzimelor, conservarea lichidelor alimentare, asociat cu congelarea sau frigul
în conservarea fructelor, legumelor, brânzeturilor, peştelui, ouălor şi favorizarea unor fermentaţii
: în prelucrarea cărnii şi în instalaţiile frigorifice, pentru dezinfecţia aerului în vederea micşorării
unor pericole din incăperile industriale;

Q. În medicină
Fiind un germicid se utilizează în chirurgie, grăbind procesul de vindecare, micşorează
activitatea unor compuşi cancerigeni şi stimulează leucocitoza ; în sãlile de reanimare si în
sãlile de sterilizarea a aparatelor

R. Albirea textilelor
Finisarea şi albirea fibrelor textile, animale, vegetate şi artificiale, la decolorarea pastei de
hârtie, de amidon, de zahar, purificarea uleiurilor minerale şi a derivaţiilor respective, la
fabricarea parfumurilor, a camforului; distrugerea insectelor, tratarea bolilor tutunului, seminţelor
de cereale şi legume, fermentarea gunoiului, imbătrânirea lemnului ( răşinile se solidifică analog
unei îndelungate la aer ), a vinului, a alcoolului şi a coniacului; Ozonul are un puternic efect
oxidant de aceea poate fi folosit ca înălbitor şi sterilizant pentru lenjerie. Puneţi hainele întregii
familii în apa şi trataţi 30 de minute. După 30 de minute s-au descompus toate impurităţile şi
sulfurile. Apa rămasă de la spălatul rufelor, folosiţi-o la spălatul geamurilor, şi la şters pe jos,
puterea de dezinfectare fiind de 600 ori mai mare decât cea a clorului.

3.1 Domenii

a) Tratarea apelor reziduale în funcție de procesul industrial

11
Apa preia impuritățile și substanțele chimice utilizate în cadrul proceselor industriale și de
aceea, fiecare tip de apă reziduală trebuie tratată conform anumitor standarde pentru a putea fi
refolosită sau reintrodusă în natură..

b) Utilizarea ozonului în acvacultură


Ozonul este un gaz de culoare albăstruie care în soluție concentrată poate fi dăunător
sănătății și se formează atunci când O2 (oxigenul pe care îl respirăm) este forțat să se unească cu
un al treilea atom de oxigen, O3. Legătura cu acest al treilea atom de oxigen este destul de slabă,
ceea ce face ozonul un gaz extrem de instabil.

Tocmai această instabilitate este importantă în procesul de curățare al apelor reziduale din
acvacultură deoarece face ca ozonul să fie un agent oxidant excelent.

Datorită instabilității sale, ozonul este complicat de stocat și poate deveni chiar dăunator. De
aceea, este recomandat ca ozonul să fie produs și utilizat imediat. Acest lucru se face cu ajutorul
generatoarelor de ozon de nivel industrial, care produc ozonul folosind aerul înconjurător.

Cum funcționează ozonul în curățarea apelor din acvacultură?

 Înlătură solidele coloidale fine prin agregare – solidele coloidale fine sunt formate din
particule extrem de mici ceea ce le permite să evite majoritatea sistemelor de filtrare. În
momentul În care ozonul reacționează cu acestea se formează microflocularea, ceea ce
permite îndepărtarea solidelor fine mult mai ușor;
 Îndepărtează componentele organice dizolvate – acestea sunt componente
nebiodegradabile care dau apei o culoare gălbuie. În timp, acumularea acestor componente
poate duce la o producție redusă de pește. Ozonul oxidează aceste componente în
elemente care sunt mai ușor de nitrificat în biofiltru;
 Indepărtează nitriții – aceștia pot fi toxici dacă sunt în cantitate mare. Ozonul oxidează nitriții
și le reduce încărcătura organică transformându-i în elemente ușor de eliminat cu ajutorul
biofiltrului;
 Dezinfectarea apei – cu cât apa trece prin mai multe cicluri de reutilizare cu atât aceasta va
deveni un mediu propice pentru dezvoltarea de agenți patogeni. Ozonul are proprietatea de
a dezactiva o serie de patogeni bacterieni, virali și fungici care pot afecta populațiile de pești.

c) Tratare a apei utilizate în industria cărnii


În ultimele două decenii, cercetătorii au descoperit că apa tratată cu clor, chiar și în
concentrație foarte mică, este dăunătoare sănătății și s-a recomandat eliminarea acesteia din
industria alimentară și din alimentarea cu apa potabilă. De asemenea, datorită mutațiilor survenite în
timp, anumiți agenți patogeni au dezvoltat rezistență iar pentru a-i îndepărta, ar trebui crescută
cantitatea de clor din apă.

12
Ozonul este una dintre cele mai sigure și ușor de realizat metode de tratare a apei pentru a
elimina agenții patogeni dăunători sănătății. Ozonul este un oxidant puternic și este foarte eficient în
îndepărtarea bacteriilor, ciupercilor și a altor agenți patogeni care ne amenință sănătatea. Reacția
de oxidare este rapidă și nu necesită un contact prelungit cu carnea, față de alți dezinfectanți
utilizați.

Generarea de ozon se face pe loc, cu ajutorul generatoarelor de ozon care necesită doar
energie electrică și aer și nu necesită preparare manuală, față de apa clorinată care trebuie
preparată cu atenție.

Singura provocare tehnică care ar putea îngreuna procesul constă în faptul că ozonul trebuie
dizolvat în apă pentru a putea fi folosit în condiții de siguranță iar nivelul de ozon în apă trebuie
păstrat la un anumit nivel.

d) Tratarea apelor utilizate în sere industriale


Cum cererea de legume și fructe la nivel mondial a crescut de câteva ori de la începutul
mileniului, culturile naturale nu mai fac față. Aceasta a dus la puternica dezvoltare a culturilor din
sere, unde apa joacă un rol vital în menținerea și dezvoltarea plantelor.

În funcție de dimensiunea serelor, se folosesc cantități impresionante de apă iar reciclarea


acestora este importantă pentru a evita costuri suplimentare. Astfel, apa care a fost folosită pentru
udarea și curățarea plantelor și a mediului înconjurător este reciclată și reutilizată.

Cu toate că această soluție pare a fi extrem de eficientă din punct de vedere al costurilor, apa
trebuie tratată înainte de a fi reintrodusă în sistem. Altfel se favorizează dezvoltarea de agenți
patogeni anaerobi, bacterii, ciuperci, spori și paraziți care pot duce la reducerea productivității.

Ozonul, prin faptul că este instabil, este unul dintre cei mai puternici agenți de oxidare.

Datorită proprietății sale de a ceda un atom de oxigen oricărui component cu care vine în
contact este extrem de des utilizat la eliminarea totală a bacteriilor, ciupercilor, sporilor și paraziților
din apa reziduală.

De asemenea, apa în combinație cu ozonul are un nivel ridicat de oxigen, fiind foarte
benefică în prevenirea apariției de agenți patogeni anaerobi.

Astfel, prin utilizarea ozonului pentru tratarea apei, toată apa este reciclată fără a pierde din
nivelul de oxigen. Generatorul de ozon în această situație este o soluție eficientă, complet non-
toxică și foarte ușor de utilizat.

e) Tratarea apelor din piscine


Clorul este considerat o metodă ieftină și sigură de a scăpa de bacteriile și ciupercile care se
dezvoltă în apa piscinelor. Totuși, acesta poate avea reacții negative care de multe ori pun
sănătatea celor care înoată în pericol.

13
Cele mai frecvente simptome, după contactul prelungit cu apă clorinată, sunt roșeața ochilor
și iritații ale pielii.

Dacă ținem cont de faptul că corpul uman absoare în jur de jumătate de litru pe oră din apa
existentă în piscină, rezultă că expunerea prelungită la o astfel de apă poate duce la o contaminare
completă a corpului uman cu clor. Acest lucru poate duce la diverse afecțiuni de sănătate.

Pentru a elimina din aceste probleme, este necesară combinarea apei tratate cu clor cu apă
proaspătă. Acest lucru înseamnă că o parte din apa deja tratată cu clor va fi deversată în natură,
afectând mediul înconjurător.

Există peste 30.000 de piscine în Europa unde apa este tratată doar cu ozon, acest lucru
demontând mituri care susțin că după tratamentul cu ozon, apa necesită o tratare suplimentară cu
clor penru a fi sigură pentru corpul uman.

Ozonul se disipă rapid în apa din piscină și își face efectul în maxim 15-20 de minute după
care este eliminat aproape complet.

Efectul ozonului în apă este de:

 purificare prin faptul că descompune în mod direct impuritățile organice prin oxidare;
 salubrizare prin faptul că omoară bacteriile, virusurile și ciupercile prezente în apă;
 eliminarea completă a reziduurilor toxice deoarece ozonul se dizolvă în apă fără a lăsa urme
toxice;
 o mai bună filtrare prin microfloculare, ceea ce duce la o creștere a eficacității filtrelor.

Ozonul nu necesită transport și nici stocare, fiind produs pe loc cu ajutorul unui generator de ozon.
• Tratarea ecologică a apei recirculate din piscine și bazine publice de înot

Metodele clasice de dezinfecție impun utilizarea intensivă a unor substanțe chimice, în


special compuși ai clorului și bromului, ce pot duce la apariția unor efecte secundare, generând
riscuri de îmbolnăvire prin: inhalarea compușilor volatili (trihalometani), contactul cu pielea și
mucoasele, precum și ingestia apei din bazin .

Conform OMS (2006) , existș date statistice care atestă depașiri ale concentrațiilor
maxim admise ale subprodușilor toxici de reacție ai clorului pentru bazinele de înot, acestui risc
fiind expuse în special persoanele care utilizează în mod frecvent și intensiv bazinele de înot.

AVANTAJELE UTILIZăRII OZONULUI ÎN TRATAREA APEI RECIRCULATE DIN PISCINE

Tratarea de baza se realizează fără aport suplimentar de reactivi Cl,Br

Ozonul este produs la fața locului, puterea de oxidare a acestuia fiind de 1,33 ori mai mare
decât a clorului, la o viteză de dezinfecție de 3000 de ori mai ridicată

Reduce consumul de clor utilizat cu până la 80%

14
Reduce turbiditatea apei și cinținutul total de substanțe dizolvate

Elimină compușii secundari, cancerigeni ai clorului

Duce la inactivarea completă a microorganismelor rezistente la clor.

4. Funcțiile Ozonului
Funcțiile ozonului sunt mixte și multiple, pe scurt acestea sunt :

• omoară viruşii: distruge direct ARN-ul şi AND-ul lor omorând astfel viruşii ;
• descompune pesticidele, insecticidele și ierbicidele din legume și fructe;
• Eeiminarea fierului (Fe) și manganului (Mn) din apa potabilă ;
• omoară bacteriile şi microorganismele: acţionează în principal asupra membranei
celulare, după care distruge substanţele din interiorul membranei provocând moartea
acestora ;
• elimină mirosurile neplăcute : O3 este un oxidant puternic , poate oxida şi descompune
cu rapiditate substanţele chimice ce produc mirosurile neplăcute , având un efect
puternic de înlăturare pentru mirosurile de mucegai, mâncăruri şi mirosul pătrunzător
datorat renovării recente a locuinţei;
• descompune substanţele toxice şi nocive . Ozonul oxigenează şi reduce rapid monoxidul
de carbon , sulfurile şi benzenurile din aer , bacteriile şi viruşii din apa , urmele de
insecticide şi alte substanţe nocive din fructe şi legume ;
• menţine prospeţimea şi are efect anti mucegai. Ozonul are un efect deosebit de puternic
în distrugerea şi controlul mucegaiului, în plus poate neutraliza rapid excreţia de etilena
prin respiraţie a fructelor, accelerând coacerea lor , prelungind astfel perioada de
păstrare a acestora;
• optimizarea metabolismului substanțelor biologice- carbohidrați, 15nalges, lipide
(efecte bioenergetice, biosintetice);
• activarea producției de substanțe biologic active;
• acțiunea imunomodulatoare a ozonului (imunostimularea cu ajutorul unor doze
mici, imunosupresie cu ajutorul unor doze mari);

5. Avantaje si dezavantaje
(1) Avantajele ozonului

15
• este cel mai puternic oxidant și dezinfectant disponibil pentru tratamentul soluţiilor
apoase, amestecurile gazoase și ucide agenții patogeni în câteva secunde în raport cu
câteva minute pentru alți oxidanți.
• este parţial solubil în apă și suficient de solubil și stabil, astfel încât proprietățile sale de
oxidare sau de dezinfectare pot fi utilizate în întregime.
• după ce stratul de ozon se oxidează sau dezinfectează, el se descompune în oxigen.
• ozon in faza gazoasă este un deodorant dovedit pentru o varietate de materiale cu
miros.
(2) Dezavantajele ozonului
Ca orice oxidant, ozon are și părţi negative, care apar la utilizarea abuzivă:

• degradează materialele.
• poate afecta persoane, animale de companie, plante.
• oxidează materiale.
6. Echipamente

Generatoarele de ozon produse acoperă o gamă largă de capacităţi (exprimate în grame de


ozon/oră), fiind destinate unei plaje de aplicaţii diverse, de la sisteme mici de tratare şi epurare
a apei, aplicaţii în industria alimentară, acvacultura, în dezinfecţia incintelor, până la aplicaţii de
tratare şi epurare a apei în domeniul comunal, municipal, sau pentru piscine publice de volum
mare (olimpice).

• Producerea pe scara industriala a ozonului

Producerea industrială a ozonului poate fi realizată prin două metode consacrate: descărcare
corona în oxigen sau aer uscat și generare prin acțiunea radiației ultraviolete. Există și o a treia
metodă de producere a ozonului, însă pe aspectul utilizării acestuia intrinsec în punctul de
utilizare: producerea pe cale electrolitică.

Producerea ozonului utilizând descarcarea Corona se bazează în principal pe


tranzitarea unui sistem de descărcare în curent alternativ de înaltă tensiune de către un flux de
aer cu un conținut redus de umiditate sau de catre oxigen. Din punct de vedere al parametrilor
de descarcare utilizați, generatoarele bazate pe efect corona pot fi împărțite în trei categorii de
bază:

i. generatoare de joasă frecvență (50-500 Hz);

16
ii. generatoare de medie frecvență (500-5000 Hz);
iii. generatoare de înaltă frecvență (>5000 Hz);

• Sisteme complete de tratare a apei cu ozon

Sistemele de tratare a apei cu ozon implică, în afară de etapa de produecere a ozonului, ca şi


etapă de bază, etapa de injecţie, contact şi reacţie a ozonului cu fluxul de apă tratat. În funcţie
de configuraţia particulară a sistemului tehnologic în care se integrează treapta de tratare cu
ozon, exista sisteme complete de tratare a apei cu ozon:

 Sisteme complete de tratare a apei cu ozon, în bazine de contact si reactie cu nivel liber;
 Sisteme complete de tratare a apei cu ozon, in sistem de contact şi reacţie sub presiune;
 Sisteme de oxidare avansată prin fotoliza ozonului (O3/UV)
 Sisteme de oxidare avansată prin ozonizare şi adsorbţie pe carbune activ (O3/CAG)
 Sisteme de oxidare avansată prin ozonizare şi adsorbţie pe carbune activ (O3/CAG)
 Sisteme de oxidare avansată prin generare electrochimică a radicalilor şi ozonizare, în
celule cu electrozi de Ti: E-Cell/O3
 Procese de dezinfectie pentru ape menajere şi reziduale
 Utilizarea ozonului gazos în procese de dezinfecţie şi condiţionare

Bibliografie
[1] http://www.ozonizare.ro/despre-ozon.asp

[2] http://schrct.univ-ovidius.ro/res/Default/universul_chimiei_nr3.pdf

[3] https://www.tiens-tianshi.com/igienizator-pentru-legume-si-fructe.html

[4] http://www.ozonfix.ro/informatii-ozon

17
[5]http://icpe-bn.ro/en/domains/ozone-technologies-advanced-oxidation/35-echipamente-i-
aplicatii.html

[6]http://www.icpebn.ro/uploads/files/tratari/Generatoare%20de%20ozon%20pentru%20decontamina
rea%20si%20dezinfectia%20incintelor.pdf

[7]http://www.icpe-bn.ro/uploads/files/tratari/Generatoare_de_ozon_de_mica_capacitate.pdf

[8]http://www.icpe-bn.ro/uploads/files/tratari/Generatoare_de_ozon_de_medie_capacitate.pdf

[9] http://www.ozonizare.ro/aparatura-curatenie-casnica-5.html

{10] http://www.sanatate-si-vitalitate.ro/purificatorcuozon.pdf

[11]http://www.icpe-bn.ro/ro/domenii-activitate/ozonotehnologii-si-oxidare-avansata/35-
echipamente-si-aplicatii.html

[12] http://www.ozonfix.ro/aplicatii-ozon/tratare-apa-ozon

[13] http://www.lantecind.ro/tratareApa45.php

[14] http://apetratate.hidrofoare-pompe.ro/files/userfiles/files/_pdf/121-ozon.pdf

[15] http://www.med-ozon.ro/Ozonoterapie-Timisoara_Mecanismele-actiunii-ozonului_7.html

[16] http://www.ozonfix.ro/informatii-ozon

[17] https://chemistrywork.wordpress.com/2012/06/10/coloranti-naturali-si-sintetici-vopselele/

[18] https://www.scribd.com/document/224789538/Coloranti

[19]http://www.rasfoiesc.com/educatie/geografie/ecologie/Diminuarea-impactului-produs-d88.php

[20]https://www.apa.ro/produse/ozonare-clorinare-sterilizare-apa/

[21]http://www.ozonizare.ro/despre-ozon.asp

[22]http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/26.-p.147-151.pdf

[23]http://www.eco-research.eu/CURS%2011%20ECO.pdf

[24]http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/fizica/ULINICI_SORIN_RO.pdf

18
[25]http://www.amcsit.ro/amcsit.old/amcsit_catalog/096.pdf

[26]http://www.akro.ro/produse/ozonare-apa/

[27]https://www.scribd.com/document/40545771/Teza-Vaju-REVAZUTA

[28]http://www.ecoterra-online.ro/files/1321372681.pdf

[29]https://www.scribd.com/doc/52414030/Tratarea-Apei-in-Scopul-Potabilizarii

[30]http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files2/twinning_2006/Component_4/Acti
vity_4.1/textiles/guideline_textiles_final_RO.pdf

[31]http://www.icpebn.ro/uploads/files/cercetare_dezvoltare/Tehnologie%20de%20oxigenare%20si%2
0dezinfectie%20a%20apelor%20piscicole.pdf

19