Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Unitatea scolara :
Profesor:
Data : Clasa a X a
Disciplina : Istorie
Unitate de invatare: Marile conflicte ale secolului XX
Continut: Romania in Primul Razboi Mondial
Tipul lectiei: Dobandire de cunostinte
Locul de desfasurare: sala de clasa

Competenta generala:
1.Utilizarea vocabularului si a informatiei in comunicarea orala sau scrisa

Competente specifice:
1.2 formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
2.5 examinarea consecintelor directe si indirecte ale actiunii umane
5.3 plasarea evenimentelor si proceselor istorice intr-un context istoric mai larg romanesc, european sau universal
Obiective operationale:
O1 sa plaseze in timp si spatiu evenimentele
O2 sa identifice principalele etape ale Primului Razboi Mondial
O3 sa selecteze principale lupte la care a participat Romania si generalii armatei care s-au remarcat
Strategii didactice:
Forme de organizare a activitatii: frontala, individuala, pe grupe
Metode: Expunere, Conversatie catehetica, Demonstratie, exercitiu, Invatare prin descoperire
Evaluare: continua / formativa
Mijloace: Manual istorie clasa a X-a Editura Corint, coord. Alexandru Barnea
Atlas scolar de istorie a Romaniei, Editura Didactica si Pedagogica, autori Gabriel Stan si Nicolae Dita, fisa de evaluare
Momentele Ob. Detalieri de continut Timp Strategia didactica
lectiei op. Activitatea profesorului Activitatea alocat Metode Forme Evaluare
Momentul Pregătirea climatului socio-afectiv Elevul de serviciu prezintă absentii 2 min Conversatie frontala
introductiv necesar actului învăţării. Notarea catehetica
absenţelor
Verificarea Pe baza informatiilor obtinute in ora In cadrul fisei 1 trebuie sa stabileasca 6 min Conversatie individuala Evaluare
cunostintelor anterioara la tema: Primul Razboi valoarea de adevar a informatiilor . euristica predictiva
anterioare Mondial, solicita elevilor
completarea fisei 1.
Desfasurarea Anunţă titlul lecţiei şi conţinutul 31min
activitatii O1 temei. Sunt enunţate obiectivele Expunere Frontala Evaluare
O2 operaţionale pornind de la Selecteaza Romania la inceputul Conversatie individuala formativa
competenţele specifice.
O3 razboiului si vecinii tarii: Imperiul catehetica,
Solicita elevilor sa identifice Tarist, Austro Ungaria, Serbia, demonstratie
Romania la inceputul razboiului si Bulgaria.
vecii tarii.
Expune principalele informatii Sintetizeaza principalele informatii
despre participarea Romaniei la
Primul Razboi Mondial: politica depre: politica interna a Romaniei,
interna a tarii, etapele razboiului, etapele razboiului, lupte, generali,
lupte si generali care s-au remarcat, tratate, consecinta.
tratate si consecinte.

Fixarea si O2 Solicita elevilor sa realizeze un Elevii realizeaza eseul 10 Exercitiu individuala Evaluare
sistematizarea O3 scurt eseu (5-10 randuri) despre respectand cerintele impuse. min sumativa
cunostintelor participarea Romaniei. In acest eseu
integrati termenii:
rege, neutralitate, lupte, general,
tratat.
Tema pt acasa. Apreciaza activitatea elevilor 1 min
Aprecierea
activitatii
elevilor