Sunteți pe pagina 1din 1

Norme de redactare a referatelor

Pentru a fi acceptate în varianta finală, referatele trebuie să satisfacă următoarele cerinţe


obligatorii:

1. Un rezumat de maximum 100 de cuvinte.


2. O introducere în care vor fi prezentate:
a) scopul lucrării;
b) limitele lucrării;
c) alegerea metodei şi bibliografiei.
3. Din punct de vedere al conţinutului, lucarea trebuie:
a) să evidenţieze modul cum este utilizată bibliografia (e.g., citate şi note
corespunzătoare);
b) să comenteze minimum două pasaje din filmele documentare indicate la
bibliografie (unde este cazul).
4. Concluziile să facă referire la rezultatele obţinute şi eventuala contribuţie originală.
5. Bibliografia (resursele on-line vor fi citate astfel: Nume&Prenume autor/i; Denumirea
materialului postat; adresa http://; data ultimei accesări.

Sebastian Moldovan