Sunteți pe pagina 1din 5

Lecţia 1 - Grădina Raiului (Facerea 2, 8 – 25; 3, 1 – 24)

Necesar: fişă cu cântecelul „Greşeala primilor oameni”, fişe de lucru,


creioane colorate, Biblie

Desfăşurarea lecţiei

1. Rugăciunea: Doamne, Doamne, ceresc Tată / Împărate Ceresc

2. Prezenţa

3. Povestirea biblică - cu mimă

4. „Greşeala primilor oameni” - cântecel din cărticica „Să învăţăm religia


prin cântec” de la editura Sf. Mina, Iaşi, 2004. Se va împărţi o fişă cu cântecelul.

5.1. Activităţi practice pentru cei mici


9 Spuneţi copiilor să se aşeze la masă şi îndemnaţi-i să deseneze
grădina raiului pe spatele fişei cu cantecelul, ţinând seama de
povestirea biblică. Se vor împărţi creioane colorate.
9 Se va sugera copiilor ca în mijlocul paginii să se deseneze doi
pomi, apoi doi oameni: un barbat si o femeie, un şarpe, câteva
păsări şi animale, un râu, munţi şi flori.

5.2. Activităţi practice pentru cei mari


9 Lectura biblică – din Biblie
9 Fişe de lucru: cu careu şi cu întrebări

6. Spuneţi copiilor să ducă acasă fişele: foaia desenată cu cu cântecelul şi


foaia cu exerciţiile şi să le vorbească părinţilor despre „Grădina raiului” şi
despre faptul că avem datoria ca locul în care trăim să devină o grădină a raiului.

8. Rugăciunea: Toţi cu inima curată / Cuvine-se cu adevărat

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Grădina raiului
Povestirea biblică - redare prin mimă
Spuneţi copiilor să stea în picioare în faţa voastră, să asculte cu atenţie povestirea şi să
facă ceea ce faceţi şi voi.
Copii, vom petrece un timp plăcut, vorbind despre istoria unică a creaţiei.
Priviţi-mă cu atenţie şi faceţi ce fac eu!

La început, Dumnezeu a făcut lumea. (Descrieţi un cerc mare, cu braţele.) Şi


Dumnezeu a făcut, de asemenea, o grădină minunată (deschideţi braţele larg), numită ...
(Cereţi copiilor să spună numele grădinii.) Eden.
Haideţi să ne imaginăm că ne aflăm în frumoasa grădină a Edenului. Uitaţi-vă ce
frumuseţi de plante, toate verzi! (Scrutaţi cu privirea orizontul.) Simţiţi parfumul florilor?
(Mişcaţi-vă nările, mirosind.) Mmm, ce miros plăcut! Priviţi! Câte animale! Uitaţi-vă
acolo! (Arătaţi cu degetul.) Uite ce maimuţă simpatică! Voi puteţi sări ca maimuţa aceea?
(Săriţi / Îdemnaţi copiii să sară câteva secunde.) Şi dincolo, ce-o fi? Da, uite un leu! Ce
cuminte e!(Mergeţi / Îdemnaţi copiii să meargă în patru labe.) Şi iepurele, cine-l poate
prinde? (Ţopăiţi ca iepurele.)
Câte flori minunate şi animale de tot felul erau în această grădină minunată! Dar
ştiţi cine mai trăia în grădină? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Exact! Dumnezeu a făcut un
om, căruia i-a pus numele ... (Cereţi copiiilor să spună numele.) Adam şi o femeie, pe care
a numit-o ... (Cereţi copiiilor să spună numele.) Eva. Hei, Adam, salut! (Mimaţi un salut.)
Eva, ştii să faci cu mâna? (Spuneţi-le fetelor să facă cu mâna.) Adam şi Eva locuiau în
grădină. Ei erau prieteni cu Dumnezeu. Ei îl iubeau pe Dumnezeu, iar Dumnezeu îi
iubea foarte mult. (Strângeţi-vă pe sine în braţe.)
În grădina aceea erau doi pomi deosebiţi. Era pomul care dădea viaţă (Staţi drept,
deschideţi braţele, apoi ridicaţi mâinile deasupra capului.) şi mai era un pom. Despre el,
Dumnezeu i-a spus lui Adam: „Nu ai voie (Faceţi semn cu degetul arătător.) să mănânci
din fructul care dă cunoştinţa binelui şi a răului”
Dar în grădină mai trăia cineva. (Pauză. Cereţi copiilor să spună despre cine este
vorba.) Era şarpele cel viclean. (Şuieraţi ca un şarpe.) Şi ce credeţi că au făcut Adam şi
Eva? ... (Cereţi răspunsuri.) Ei nu au ascultat de Dumnezeu şi au mâncat din pomul
interzis. (Duceţi-vă palmele la obraji şi scuturaţi din cap.) Imediat după ce au mâncat,
Adam şi Eva s-au simţit vinovaţi – au ştiut că au făcut ceva rău. Au încercat să se
acopere, după care s-au ascuns de Dumnezeu. (Aşezaţi-vă pup şi acoperiţi-vă capul cu
mâinile.)
Dar Dumnezeu îi iubea pe Adam şi Eva, astfel că i-a căutat. (Puneţi-vă palma la
frunte şi căutaţi cu privirea.) Dumnezeu i-a întrebat pe cei doi dacă au mâncat din pomul
din care nu aveau voie să mănânce. Şi Adam a spus că Eva i-a dat să mănânce. Iar Eva a
spus: „Şarpele m-a înşelat!” Şi Dumnezeu s-a mâniat foarte tare pe şarpe. (Şuieraţi ca un
şarpe.) Atunci Dumnezeu i-a spus şarpelui: „De acum încolo, te vei târî pe burtă şi vei
mânca ţărâna pământului toate zilele vieţii tale!” (Pauză)
Dumnezeu i-a pedepsit şi pe oameni: i-a alungat din grădina raiului (arătaţi cu
degetul ca şi cum aţi da pe cineva afară), iar Adam şi Eva au fost nevoiţi să muncească din
greu pământul pentru a avea ce mânca. (Mimaţi că seceraţi grâne.)
Dar Dumnezeu nu a încetat să-i iubească pe Adam şi pe Eva. El i-a iertat,
promiţându-le că le va purta de grijă şi că va veni o zi când vor putea intra din nou în
Rai, ei şi urmaşii lor. (Duceţi mâna dreaptă la piept şi apoi arătaţi imaginar raiul, zâmbind.)
Aşa cum Dumnezeu i-a iubit şi i-a iertat pe Adam şi Eva, la fel ne iubeşte şi ne iartă şi pe
noi, (Strângeţi-vă din nou în braţe, cu un zâmbet cald pe faţă) mai ales că noi suntem
urmaşii lor.

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Grădina raiului
1. Cui a adresat Dumnezeu cuvintele de mai jos?
• „ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale!”
• „pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”
• „voi înmulţi mereu necazurile tale”

2. De ce a pus Dumnezeu pe Adam să dea nume tuturor vieţuitoarelor?


a) Ca să se întâlnească cu ele
b) Ca să le cunoască şi să le ocrotească
c) Ca să-şi găsească nişte vieţuitoare cu care să petreacă timpul.

3. Cum au procedat Adam şi Eva când Dumnezeu le-a descoperit fapta lor?
a) Au recunoscut vina lor
b) Au dat vina unul pe celălalt
c) Au promis că altă dată vor fi ascultători

4. Ce aştepta Dumnezeu de la Adam şi Eva după ce au păcătuit?


a) Să dea socoteală pentru ceea ce au făcut
b) Să plece din grădina raiului
c) Să ceară iertare pentru fapta lor

5. De ce Dumnezeu a izgonit pe oameni din grădina raiului?


a) Ca să-i pedepsească
b) Ca să nu mănânce din pomul vieţii
c) Ca să le arate şi alte locuri de pe pământ

6. Ce trebuie să facem când greşim faţă de cineva? Dar faţă de Dumnezeu?


_____________________________________________________________

7. Ce învăţăm noi din greşeala primilor oameni?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________

8. Adam se simţea responsabil faţă de grădina raiului, de aceea el o lucra şi o


păzea. Urmaşii lui Adam sunt responsabili de frumuseţile naturii înconjurătoare?
În ce constă răspunderea noastră faţă de ceea ce ne înconjoară?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Grădina raiului – exerciţiu careu

E M A N U E L I A S I R I A S
G U B U C U R E S T I I L R U
R S F C A N G H A L U M I A R
U C E R I M J A R E L O I D I
S I R M A N T V A M O E A B O
P T T R J T G I Z A P J D R A
A I X G U D Z L V K L W A E M
N A Q I T I V A A J N Y M N N
I S R H O A R E N O N A R Z I
O A U O R V O I S L O V E A M
L R I N E O V I T E V A S R E
E P U S T L F A N A T I C N R
L E S V I A T A X I C U S E E
E S T I G R U L E T U L E S A
C A R P A T I S I B I U B V L

Citiţi cu atenţie textul de la Facerea 2, 8 – 25; 3, 1 – 24, apoi căutaţi în


careu cuvintele potrivite definiţiilor de mai jos.

1. Ţară în care se află aur bun, bdeliu şi piatra de onix.


2. Primul braţ al râului care uda raiul.
3. Numele primului om de pe pământ.
4. Ţara unde se afla grădina raiului.
5. Perechea lui Adam.
6. Al doilea braţ al râului din grădina raiului.
7. A îndemnat-o pe Eva să mănânce din pom.
8. Dumnezeu a hotărât să facă pentru Adam ceva mai bun.
9. Ţară udată de râul Gihon.
10. A luat chipul şarpelui.
11. Tâlcuirea numelui Eva.
12. Râu ce curge prin faţa Asiriei.
13. Al patrulea braţ al râului din Eden.
14. Ţară scăldată de râul Tigru.

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Greşeala primilor oameni

Eva şi Adam trăiau


În grădina raiului,
O lucrau şi o păzeau,
Făcând voia Domnului.

A zis Domnul către om:


Fugi departe, nu te-opri
Lâng-al cunoştinţei pom;
De-i guşti rodul, vei muri!

Rău şi bine poţi afla,


Însă nu din pom mâncând,
Cu mine asemenea
Tu poţi să devii curând!

Diavolul – duh necurat,


Vrând să piardă oamenii,
Roadele cunoaşterii
Să mănânce i-a-ndemnat.

Cei doi oameni au mâncat


Rodul pomului oprit –
Au făcut primul păcat
Şi pedeapsă au primit.

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și