Sunteți pe pagina 1din 2

Numele ....................................................................... Data ..............................

Stupul lor
după Tudor Arghezi
-fișă de lucru-

1. Selectează din poezie cuvinte care denumesc ființe, lucruri, fenomene, arată în-
sușiri, exprimă acțiuni sau numere. Completați apoi cuvintele în tabel.

Denumesc Denumesc Fenomene Arată însu- Exprimă Exprimă


ființe lucruri ale naturii șiri acțiuni numere
____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________
____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________
____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________
____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________
____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________
____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________
____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _________

2. Încercuiește explicația corectă:


vâlcea înseamnă : vale , defileu, vârf
plocat înseamnă : covor, pătură, macat
chenar înseamnă : margine , cadru, ramă
prisăcar înseamnă : stupar, apicultor, vânător
trup înseamnă : corp, siluetă , trunchi

3. Înlocuiește cuvintele subliniate cu cuvinte cu același înțeles:


Râul curgea printr-o vâlcea (_____________) adâncă .
Un plocat (____________________) gros acoperă patul .
Planșa avea un chenar (__________________) auriu.
Prisăcarul (____________________________) avea mulți stupi .
Avea un trup (_____________) puternic și musculos.

4. Formează corect perechile de cuvinte :


a) cu același înțeles b) cu înțeles opus
broboadă nea înalt afară
zăpadă șal înăuntru scund
a înceta a opri nici una adormit
a munci a lucra treaz fiecare

5. Atenție, aceași formă și alt înțeles!


În vălcea sunt câțiva stupi .
În Vâlcea se cultivă mulți pomi fructiferi .
Pe colega mea de bancă o cheamă Sanda.
Lui Maria i-a intrat o pietricică în sanda.
 Ce se schimbă? –accentul?
- intonația?

6. Construiește și tu propoziții cu cuvintele veselă și acele.


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Reține și folosește informația!


Albina este o insectă care trăiește
în grupuri (colonii). Locuința al-
binelor se numește stup. Un grup este
condus de o ,,regină” sau matcă.
Matca este singura care asigură
înmulțirea. Albinele lucrătoare nu
depun ouă . Masculul se numește
trântore .
Un stup are o singură regină și mii de lucrătoare . O albină
lucrătoare vizitează într-o zi , cam 1000-1500 de flori . Ea
culege nectar din flori din care ,,fabrică” mierea. După ce în-
țeapă , albina moare . În timpul iernii , albinele se strâng în stup
și se hrănesc cu mierea adunată în faguri .

Dacă visezi albine poţi să te aştepţi cam la aceleaşi lucruri că atunci când
ai visa un stup, cu mici diferenţe: albinele aduc noroc şi prevestesc
lucruri bune în tot ceea ce întreprindeţi , cu excepţia cazului în care
sunteţi înţepat de albine , ceea ce înseamnă că ghinionul vă va da târ-
coale pentru un timp.

S-ar putea să vă placă și