Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTUL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI

Titlul contractului :
“MODERNIZAE DRUMURI LOCALE IN COMUNA CREVEDIA, JUDETUL DAMBOVITA”

Vom furniza date privind proiectul de management al traficului conform cerintelor din Caietul de Sarcini pentru a
raspunde urmatoarelor cerinte :

Planul de management al traficului va fi etapizat in 2 module


Etapa I Sat Samurcasi: Str. Traian lalescu

Etapa II Sat Darza: Str. Scolii Bis, Armoniei, Str. Strajerului

a) prezentarea lucrărilor şi tehnologiilor de execuţie şi măsurile destinate desfăşurării traficului rutier in condiţii
de siguranţă ;

Analiza traficului : Pe străzile menționate traficul corespunde categoriei III (cf STAS10144/1-90) trafic u șor,
neexistand amplasate obiective si inttitutii de interes public,in concluzie neexistand particularitati.

Tipul de lucrări : i
- in sat. Samurcasi lucrările la carosabil presupun: - scarificare si reprofilare pietruire existenta pe o
adancime de 5 cm; 20 cm balast; 25 cm fundatie din balast amestec optimal; 6cm mixtura asfaltica tip
AB2 in strat de baza; 4cm BAPC16 in strat de uzura

- in sat. Darza lucrarile presupun: Scarificare si reprofilare pietruire existenta pe o adancime de 5 cm; 25
cm fundatie din balast amestec optimal; 6cm mixtura asfaltica tip AB2 in strat de baza; 4cm BAPC16 in
strat de uzura pe strazile Armoniei, Strajerului
Asternerea unui strat de balast ca strat de forma in grosime de 20 cm; 25 cm fundatie din balast amestec
optimal; 6cm mixtura asfaltica tip AB2 in strat de baza; 4cm BAPC16 in strat de uzura pe strazile Scolii
Bis

Conflicte ce pot apărea: datorită existen ței pe amplasamentul lucrărilor a celor două unită ți de interven ție acest
lucru implică asigurarea permanentă a cel pu țin o bandă de circula ție liberă
b) scheme de semnalizare a zonei de drum in lucru, adaptate la situaţia concretă din teren;
conform schemelor atașate
c) analiza fazelor de execuţie d.p.d.v. al siguranţei circulaţiei şi fazele de semaforizare,precum şi modul de
organizare şi supraveghere a circulaţiei;

- se va restricționa accesul auto pe perioada execu ției lucrărilor excep ție făcând autovehiculele speciale
autorizate. La terminarea programului de lucru se vor cură ța locul de lucru de obstacole sau alte materiale
asigurând circulația pe cel puțin o bandă de circula ție

d) analiza traseelor de circulaţie in cazul devierii traficului şi schiţa cu rutele ocolitoare propuse, cu precizarea
categoriilor funcţionale şi administrativ - teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completată cu semnalizarea
de orientare pentru traficul rutier deviat

Traficul de circulație ce poate fi influen țat de lucrările de repara ții prezintă două sensuri de circula ție.
Pentru străzile ce fac obiectul prezentului proiect, circula ția se va asigura pentru riverani pe cel pu țin o cale de
circulație neexistând implicație asupra traficului în localitate.

La intesecții vor fi montate panouri indicatoare ce vor semnaliza lucrările de repara ții. Pe toată perioada de
desfășurare a lucrărilor, acestea vor fi semnalizate corespunzător, în conformitate cu Normele metodologice
privind condițiile de închidere a circula ției și de instituire a restric țiilor de circula ție în vederea executării de
lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

S-ar putea să vă placă și