Sunteți pe pagina 1din 1

Principalele modificari aduse de HG nr.

905/2017 sunt:

1. Orice modificare a salariului de baza lunar brut, indemnizatilor, sporurilor, precum si altor
adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul
colectiv de munca, se transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii
modificarii (inainte era prevazut "anterior producerii modificarii"), potrivit art. 4 alin. (3). Exceptie fac
situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti, cand transmiterea in
registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de
continutul acesteia, potrivit art. 4 alin. (3).

Prin exceptie, orice modificare a salariului de baza lunar brut, a indemnizatilor, sporurilor, precum si
altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul
colectiv de munca, care se produce de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari (19
decembrie 2017) si pana la data de 31 martie 2018, se transmite pana la 31 martie 2018, potrivit art. 13
alin. (2).

Atentie! Modificarea salariului de baza in timpul executarii contractului individual de munca impune
incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care
modificarea este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit
art. 17 alin. (5) din Codul muncii.

2. Datele referitoare la perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului


individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se transmit cel
tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii (inainte era prevazut "maximum 20
de zile lucratoare"), cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in
termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii, potrivit art. 4 alin. (1) lit. e).

3. Angajatori care contracteaza serviciul de completare si transmitere a datelor in registu prin


incheierea de contracte de prestari servicii au obligatia de a notifica in scris, inspectoratul teritorial de
munca, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii (inainte era
prevazut „anterior transmiterii de catre prestator a datelor in registru”), potrivit art. 2 alin. (8).

4. Datele se transmit cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care
urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca
(inainte era prevazut "ziua lucratoare anterioara"), potrivit art. 4 alin. (1) lit. a).

5. Data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si datele de identificare ale
angajatorului la care se face detasarea, se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de
incepere/incetare a detasarii salariatului (inainte era prevazut „ziua lucratoare anterioara”), potrivit art.
4 alin. (1) lit. d).

6. La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze
acestuia copii ale documentelor existente in dosarul personal, in termen de 15 zile lucratoare de la data
solicitarii (inainte nu era prevazut termenul), potrivit art. 7 alin. (3).