Sunteți pe pagina 1din 4

Determinarea indicelui de refracție ale unei lamele

cu fețe plan-paralele

Descrierea microscopului:
Microscopul este un instrument optic alcătuit din două sisteme optice-
obiectivul și ocularul-care formează imagini virtuale mărite pentru obiectele
mici, permițând distingerea unor detalii ce nu se pot vedea cu ochiul liber.

Principiul de funcționare al microscopului-formarea de imagini cu acest


instrument este prezentat mai jos:

<. F1…….>Obiectiv <..δ….><f2………………….>ocular

F1 F1, F2 A, F2,,

B A,, u,, u,

B,

B,,

Dacă distanțele focale ale obiectivului și ocularului sunt f1 și respectiv


f2, distanța focală a microscopului (f) va fi:
𝑓1∗𝑓2
f=
𝛿

δ fiimd distanța dintre focarele interioare ale celor două sisteme optice
ce alcătuiesc microscopuk.

Cea mai mică distanță dintre două puncte(puncte care pot fi observate
separat prin microscop) o vom nota η și poate fi calculată cu ajutorul relației:
𝜆
η=
2∗𝑛∗𝑠𝑖𝑛𝑢

unde: λ este lungimea de undă a lungimii folosite

n este indicele de refracție al mediului ce separă obiectul de obiectiv

2u este deschiderea obiectivului

Calcularea indicelui de refracție al unei lamele transparente cu fețe


plan-paralele:

Considerăm un punct A1 situat pe fața interioră a unei lamele cu fețe plan-


paralele.Privit de sus prin lamă, punctul luminos A1 apare mai aproape de
observator ca în realitate.

I2 n0=1

D I
n

A2

l d i1

A1

Să considerăm două raze de lumină ce pleacă din A1.Ele vor conduce la o


imagine virtuală A2 la intersecția razelor refractate.Prin calcule simple rezultă:

ID=A1I*sini1=S2I*sini2

Dar:
𝑠𝑖𝑛𝑖2 𝐴1𝐼
=n deci: n=
𝑠𝑖𝑛𝑖1 𝐴2𝐼
Pentru unghiuri de incidență mici, deci raze aproape normale pe suprafața
lamelei putem face aproximație:A1I~A1D=I și A2I~A2D=l-d. Deci relația se
rescrie:
𝑙
n=
𝑙−𝑑

unde: d-deplasarea imaginii față de obiect

l-grosimea lamelei

Mod de lucru

Determinarea indicelui de refracție al unei lamele cu fețe plan


paralele:

Considerăm punctul A1 situat pe fața inferioară a unei lame cu fețe plan


paralele.

l-d P3

P2

d P1

l d A2 L2

A1
L1

Vom folosi microscopul pentru a determina mărimile l și d în cazul unei


lamele de sticla.Metoda este următoarea:

 Se pune la minim șurubul micrometric al microscopului


 Se așează pe măsuța microscopului o lamelă de sticlă (L1) și se
pune la punct cu microscopul imaginea punctului A1.Se citește pe
șurubul micrometric poziția obiectului, în acest caz (P1)
 Așezăm lamela L2 al cărei indice vrem să-l determinăm.Se ridică
tubul obiectivului prin rotirea șurubului micrometric, numărându-se
totodată de câte ori acesta trece prin poziția de zero, până ce
imaginea punctului A1 se vede clar din nou.Poziția acestei imagini
este notată cu P2. Se înregistrează diviziunile corespunzătoare de pe
șurubul micrometric
 Se continuă ridicarea tubului microscopului până ce apare clar
imaginea unui punct arbitrar ales de pe fața superioară a lamelei
L2.Fie P3 poziția acesteia pe scala gradată.

Indicele de refracție se calculează simplu astfel:


𝑙 |𝑃3−𝑃1|
n= =
𝑙−𝑑 |𝑃3−𝑃2|

Rezultatele se trec în tabel :

Nr.det P1(div) P2(div) P3(div) n ǹ


1 0,7 0,73 0,84 1,272
2 0,7 0,78 0,91 1,615
3 0,7 0,78 0,86 2 1,459
4 0,7 0,76 0,97 0,952
Observații:
|𝑃3−𝑃1| |0,84−0,7| |0,14|
n1= = = =1,272
|𝑃3−𝑃2| 0,84−0,73| |0,11|

|𝑃3−𝑃1| |0,91−0,7| |0,21|


n2= = = =1,615
|𝑃3−𝑃2| 0,91−0,78| |0,13|

|𝑃3−𝑃1| |0,86−0,7| |0,16|


n3= = = =2
|𝑃3−𝑃2| |0,86−0,78| |0,08|

|𝑃3−𝑃1| |0,97−0,7| |0,20|


n4= = = =0,952
|𝑃3−𝑃2| 0,97−0,76| |0,21|

𝑛1+𝑛2+𝑛3+𝑛4 1,272+1,615+2+0,952
ǹ= = =1,459
4 4

Concluzie:

Indicele de refracție variază în funcție de sistemul optic al fiecărei persoane


care face citirea la microscop.Fiecare valoare a lui n este mai mult sau mai puțin
aproape de valoarea reală a indicelui de refracție.