Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul 17: Protectia si securitatea in munca

Curs 1.

NORME GENERALE DE PROTECTIE SI SECURITATE


IN MUNCA

Dispozitii generale:

Normele generale de protectie cuprind principii generale de prevenire a


accidentelor de munca,aceasta au ca scop eliminarea sau diminuarea factoriilor de
risc existenti in sistemul de munca.

Normele generale de protectie a muncii se aplica tuturor persoanelor fizice si


juridice, romane sau straine, ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, atat in
calitate de angajat, ucenici sau elevi si studenti, in perioada efectuarii practicii
profesioanale.

Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca:

Angajatorul trebuie sa elaboreze si sa aduca la cunostinta angajatilor politica


proprie de prevenire a accidentelor de munca, sa imbunatateasca securitatea si
sanatatea la munca, inclusiv spre implementarea unui sistem de management al
securitatii si sanatatii in munca

Dintre obligatiile angajatorului in domeniile securitatii si sanatatii in


munca se pot mentiona urmatoarele:
 -angajatorul este obligat sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si
sanatatea angajatilor in vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand
alegerea echipamentului, a substantelor chimice si preparatelor utilizate,
amenajarea locurilor de munca, etc
 -angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si
imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca inclusiv pentru
acele grupuri de angajat, expusi la riscuri particulare, un urma acestei
evaluarii, masurile prevenite metodele de lucru stabilite de catre angajator
trebuie sa asigure o imbunatatire al nivelului de protectie al angajatilor
 -sa asigure auditarea de securitate si sanatate in munca a uitatii cu ajutorul
institutiilor abilitate
 -sa solicite autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al protectiei
muncii sa mentina condtiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia
 -sa stabileasca masurile tehnice, si organizatorice conditiilor de munca si
factoriilor de risc evaluat la locurile de munca pentru asigurarea securitatii
si sanatatii angajatilor
 sa asigure si sa controleze, prin personal propriu sau extern abilitat,
cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor tehnice si
organizatorice stabilite precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei
muncii
 -sa ia in considerare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de munca repartizate
 -sa ia masuri pentru asigurarea materilor necesare, informarii si educarii
angajatilor: filme, afise, brosuri, pliante
 -sa asigure informarea fiecarui persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor
la acre acesta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor
tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la
primul ajutor, prevenind si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in
caz de pericol iminent
 -sa asigure resurse pentru instruirea formarea si perfectionarea personalului
cu atributii in domeniul protectiei muncii
 -sa asigure periodic sau ori de cate ori este cazul verificarea materialelor si
echipamentelor la locul de munca.

Dintre obligatiile si drepturile angajatilor privind securitatea si


sanatatea in munca-mentionam:

 -angajatii isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la


pericole de accidentare sau imbolnavire profesioanala propria persoana sau a
altor angajati

In acest scop angajatii au urmatoarele obligatii:

 -sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii


si masurile de aplicare ale acestora
 -sa utilizeze coresct echipamentele, substantele periculoase etc
 -sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru realizarea oricarei sarcinii
sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor
si bolilor profesionale
 -angajatii nu pot fi implicatii in nicio situatie in costurile financiare ale
masurilor de prevenire referitoare la securitatea si sanatatea in munca
 -angajatii si reprezentanti lor in domeniu au dreptul sa ceara angajatorului sa
ia masurile cele mai potrivite si au drepturi sa prezinte acestuia propunurile
lor de masuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare sau
imbolnavirea prefesioanala