Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea societatii: ..................................

Adresa: .........................................................

DECIZIA
nr................/........................

Privind desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a


incendiilor si de evacuare a lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de
munca.

Subsemnatul ....................................................... in calitate de ..................................


al ....................................................................., in temeiul Art. 10 din Legea nr. 319 din 14
iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

DECID

Art.1 Se desemneaza urmatorii salariati care vor aplica măsurile de prim ajutor

Nr Numele si prenumele Semnatura


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Art.2 Personalul nominalizat mai sus in cazul acordarii primului ajutor va fi instruit in mod
special privind succesiunea operatiunilor salvatorului respectiv:

 Izolarea zonei-evitarea cresterii numarului de victime;


 Degajarea accidentatului;
 Acordarea primului ajutor;
a)controlarea functiilor vitale ale victimei (starea de constienta, prezenta/absenta
respiratiei, circulatia sangelui);
b) evaluarea functiilor vitale ;
c) succesiunea manevrelor de prim ajutor corespunzatoare starii
victimei(victimelor).
 Chemarea ambulantei prin apel telefonic la 112;
 Supravegherea victimei si continuarea acordarii primului ajutor pana la sosirea
ambulantei.

Pagina 1 din 2
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează d-na Biliga Lavinia si se
comunică celor în cauză.

Art.4. Prezenta decizie şi produce efecte de la data comunicării.

ADMINISTRATOR

……………………………

Pagina 2 din 2