Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA


AFACERILOR

SECTIA : MANAGEMENT

PROIECT
MANAGEMENTUL
CALITĂȚII

Coordonator: Student: Avram Luiza – Valentina

Prof. univ. dr. Maria Popecu Anul II - ID

1
CUPRINS

Cap. I. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI .................................................................... 3


I.1. Denumirea societății ............................................................................................ 3
I.2. Obiectul de activitate și produsele reprezentative ............................................... 3
I.3. Structura organizatorică ...................................................................................... 4
I.4. Rezultate economice ........................................................................................... 6
Cap. II. HARTA PROCESELOR .................................................................................. 7
Cap. III. FIȘA DE PROCES .........................................................................................11

2
Cap. I. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI

I.1. Denumirea societății

Denumirea societății este S.C. HELVESTICA S.R.L.Societatea a fost înființată în


anul 2010, având formă juridică de societate cu răspundere limitată conform Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale. Aceasta își desfășoara activitatea în
conformitate cu legile române și cu prezentul statut.
Sediul societății comerciale se află în Brașov, str. Iuliu Maniu nr.10, jud.Brașov.
Unitatea este amplasată într-un spațiu special amenajat cu toate dependințele
necesare în suprafață totală de 250 m2.
Societatea se constituie pe o durata de timp nelimitata.
Capitalul de pornire al S.C. Helvetica SRl este de 300 mil. lei .
Cifra de afaceri a crescut progresiv pe masura impunerii produselor societatii pe
piata, ajungand la sfarsitul anului 1994 450 mil. lei. Procentual cifra de afaceri a
crescut cu 20 % lunar.
Asociatii au convenit ca obiectul de activitate al societatii sp fie productia
prelucrarii laptelui si a celorlalte produse lactate, precum si toate operatiunile
comerciale care au ca obiect de tranzactie laptele si produsele din lapte.
Societatea se înființează pe o perioadă nelimitată, începând cu data de
01.03.2010, data înmatriculării la Registrul Comerțului.

I.2. Obiectul de activitate și produsele reprezentative

Obiectul de activitate al S.C. HELVESTICA S.R.L este: COD CAEN 1051-


fabricarea produselor lactate. Societatea poate desfășura orice alte activități permise
de lege care au legătură directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu
respectarea H.G. nr. 656/1997. Obiectul de activitate se poate modifica conform legii.
Capitalul social vărsat si subscris este de 1000lei.
Acesta este împărțit în 10 părți sociale a cate 100 de lei. Capitalul social este subscris
și vărsat la Banca Comercială Română în suma de 1000 lei.
Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociatul
unic răspunde numai în limita părților pe care le deține în societate.
Nu există aporturi în natură.
Capitalul social poate fi majorat sau redus în condițiile prevăzute de lege.
Mărirea capitalului social se realizează prin noi aporturi sau se face prin emiterea unor
noi părți sociale, fie prin majorarea părților sociale existente.
Majorarea poate fi făcută prin aporturi în natură, în numerar sau în ambele, sau
prin încorporarea beneficiilor, a rezervelor. Capitalul social poate fi redus cu
respectarea prevederilor legale. Hotarârea va arăta motivele reducerii capitalului și
procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea acestei reduceri.
Cifra de afaceri a crescut progresiv pe măsura impunerii produselor societății
pe piață, ajungând la sfârșitul anului 2016 la 450 mil. lei.
Asociatul a convenit ca obiectul de activitate al societății să fie producția
prelucrării laptelui și a celorlalte produse lactate, precum și toate operațiunile
comerciale care au ca obiect de tranzacție laptele și produsele din lapte.

3
La început producția era axată pe fabricarea laptelui de consum pasteurizat și
normalizat la un procent de grăsime de 2,5 %, frișcă proaspătă și smântână
fermentată, ambele livrate vrac pentru restaurante și cofetării.
În următorii ani s-au făcut unele investiții care au dus la diversificarea producției,
astfel încât în prezent programul de fabricație cuprinde produse acidofile (iaurt, sana,
lapte bătut), lapte de consum, brânzeturi (telemea, brânză proaspătă), smântână
fermentată, frișcă proaspătă.

Producția iaurtului urmează urmatoarea traiectorie:


a. Colectarea laptelui
Pentru obținerea unui iaurt de calitate, S.C. HELVESTICA S.R.L se îngrijește de
fiecare dintre etapele procesului de producție. Acest proces începe cu colectarea laptelui,
societatea colaborând cu peste 100 de ferme din întreaga țară. La nivel de fermă, igiena
este esențială. Laptele se păstreaza la 4 grade C, în tancuri de inox.

b.Procesul de fabricație

Igiena reprezintă o prioritate și în procesul de fabricație. Laptele este pasteurizat


pentru a fi purificat. Apoi, produsul trece prin circuite închise până în momentul ambalării,
fără a lua contact cu mâna omului sau cu aerul. În zona de ambalare, pentru a se evita
contaminarea produsului, aerul este purificat. În fabrică, spălarea și sterilizarea
echipamentelor de producție sunt controlate de calculatoare industriale, care elimină
eroarea umana.

c.Controlul calității

La S.C. HELVESTICA S.R.L, calitatea este continuu monitorizată. Acest proces


începe chiar cu analiza laptelui din cisterne, care este descărcat doar după ce laboratorul
S.C. HELVESTICA S.R.L îi confirmă calitatea. Pentru a părăsi fabrica, fiecare lot de
iaurturi trebuie să fie certificat din punct de vedere al calității de către laborator.
In plan calitativ, societatea are comandat un contract de consultanta in vederea
proiectarii si implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu
standardele internationale ISO 9001, fiind certificata de Societatea Romana pentru
Asigurarea Calitatii (S.R.A.C).

I.3. Structura organizatorică


Structura organizatorica a unei unitati economice reprezinta ansamblul
posturilor si compartimentelor de munca ce o compun, modul de constituire, grupare si
subordonare a acestora, precum si principalele legaturi ce se stabilesc intre ele in
vederea indeplinirii in cele mai bune conditii a obiectivelor unitatii economice.
Structura organizatorica ne arata modul de realizare al unui ansamblu pornind
de la elementele sale constitutive si tinand seama de cerintele pe care trebuie sa le
satisfaca sistemul de ansamblu.

4
In cadrul S.C. HELVESTICA S.R.L organigrama se prezinta sub forma:

Pentru S.C. HELVESTICA S.R.L, cea mai potrivită structură organizațională a fost
cea globală orientată spre produs. S-a ales acest tip de structură, în principal,
datorită gamei variate de produse a companiei,structură care permite S.C.
HELVESTICA S.R.L să se concentreze în mod egal asupra tuturor produselor și
se le diversifice în permanență.

Fisa postului - Șef producție

Responsabilitati si sarcini:
- Coordonarea și asigurarea întregului proces de producție în vederea realizării
producției planificate, în conformitate cu obiectivele, programul și standardele
de calitate ale firmei;
- Planifică activitatea de producție în secțiile de fabricație în funcție de planul
de producție stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor
cantitativi si calitativi stabiliți;
- Elaborează și supune spre aprobare politicile firmei în ceea ce privește
producția;
- Organizează și controlează activitațile de menținere și dezvoltare a
capacităților de producție și coordonează folosirea corecta și eficienta a
fondurilor de investiții;
- Organizează și coordonează introducerea în fabricație a produselor noi și
răspunde de asigurarea parametrilor prevăzuti în documentație;
5
- Coordonează și asigură desfășurarea ritmica a procesului de producție,
urmărind realizarea producției în conformitate cu planul cerut de vânzări;
- Aprobă instrucțiunile tehnologice pentru fiecare fază de producție, atât la
implementarea cât și la modificarea lor, și asigură adaptarea corespunzătoare a
tehnologiei la variațiile și specificul materiei prime utilizate;
- Coordonează identificarea, introducerea și menținerea sub control a
proceselor incluse în sistemul calității;
- Conduce procesul de asigurare a calității în activitatea de producție,
conform procedurilor și standardelor existente;
- Organizează și conduce ședințele pentru armonizarea obiectivelor pe termen
scurt și sincronizarea activităților în vederea realizării în condiții optime a
obiectivelor de producție;
- Elaborează proiectul planului de investiții, în conformitate cu prevederile
bugetului, în scopul îmbunătățirii gradului de ocupare a capacităților de
producție existente și creării de noi capacități;
- Coordonează realizarea și punerea în funcțiune la termen a noilor capacități
de producție.

I.4. Rezultate economice

INDICATORI 2010 2011 2012

Cifra de afaceri 3.311.844.378 4.384.103.263 5.392.003.274

Cheltuieli 2.843.728.163 4.093.327.955 5.096.225.978

Profit 668.116.215 390.775.308 295.777.296

Număr de
angajați 16 17 18

Tessa 4 5 6

6
2012
PROFIT
CHELTUIELI
CIFRA DE AFACERI
2011

2010

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

Din datele prezentate se poate constata o evoluție ascendentă atât a cifrei de


afaceri, cât și a cheltuielilor, astfel încât profitul în perioada 2010-2012 a rămas
aprocimativ constant.

Numărul angajaților a rămas în principiu constant, în ultimii 2 ani fiind angajate


2 persoane.

Cap. II. HARTA PROCESELOR

Sistemul de management al calității (SMC) este definit ca fiind un sistem de


management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce
privește calitatea. Sistemul de management al calității este acea parte a sistemului de
management al organizației, orientată către obținerea rezultatelor, în raport cu
obiectivele calității, pentru satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor părților
interesate, după caz.

Sistemul de management al calității trebuie analizat la intervale planificate,


pentru a se asigura că este eficace. Această analiză trebuie să identifice eventuale
oportunități de îmbunătățire, sau de schimbare a SMC. Elementele de intrare ale
analizei sunt: rapoarte de audit, informații de la clienți, performanțele proceselor,
stadiul acțiunilor corective și preventive, modificări planificate ale SMC, recomandări
de îmbunătățire. Elementele de ieșire ale analizei trebuie să includă: îmbunătățirea
eficacității SMC, îmbunătățirea produsului/serviciului în raport cu cerințele clienților,
evaluarea necesității de noi resurse.

7
Fig. Procesele SMC

Harta proceselor este o reprezentare grafică a proceselor identificate în


organizație. În harta proceselor sunt ilustrate fluxurile proceselor care influențează
calitatea.
Într-o companie există trei categorii de procese: procese de management,
procese principale (aduc plus-valoare) și procese suport.
O hartă a proceselor bine construită poate fi de folos atunci când apar
schimbări în companie sau cînd se dorește explicarea modului de funcționare al
companiei.

8
Fig. Harta proceselor

Pentru implementarea unui sistem de management al calității, organizația


trebuie să managerieze procesele care alcătuiesc sistemul lor de management al
calității.
Identificarea și managementul sistematic al proceselor sistemului de
management al calității, determinarea interacțiunilor dintre aceste procese și
determinarea intrărilor-ieșirilor multiple care interconectează aceste procese
constituie abordarea bazată pe procese a sistemului de management al calității.
O abordare bazată pe procese are semnificația succesiunii logice de activități
desfășurate pentru a atinge în mod eficient rezultatul dorit. Fiecare proces utilizează
resurse materiale, umane, financiare etc . pentru a transforma elementele de intrare în
elemente de ieșire, deci pentru a obține rezultatul dorit. Interacțiunile dintre procese
creează un SMC unic, integrat, bazat pe procese. Procesele sistemului de
management al calității se întrepătrund cu procesele celorlalte subsisteme de
management din companie: managementul general, managementul resurselor umane,
managementul producției, managementul marketingului.
Abordarea bazată pe procese în proiectarea și implementarea sistemului de
management al calității are avantajul reprezentării clare a fluxurilor din organizație,
9
care sunt implicate în lanțul creării de plusvaloare. Abordarea ca procese s-a dovedit
un instrument eficace și eficient nu numai pentru a îmbunătăți sistemul de
management al calității, ci și pentru a reprezenta funcționarea unei organizații, ierarhia
unităților sale funcționale.
Sistemul de management al calității este proiectat ca un sistem de procese în
interacțiune sau corelate. Toate activitățile principale, referitoare la calitate ale
companiei sunt definite ca procese ale sistemului calității și pot fi grupate în
următoarele categorii: determinarea cerințelor clienților, responsabilitatea
managementului, managementul resurselor, realizarea produsului, măsurare, analiză
și îmbunătățire.
Procesele pentru managementul organizației includ procese referitoare la
planificarea strategică, stabilirea politicii calității și obiectivelor calității, asigurarea
comunicării între funcțiuni și procese în organizație, asigurarea disponibilității
resurselor necesare pentru obiectivele calității și analizele efectuate de management
ale sistemului de management al calității.
Procesele pentru managementul resurselor includ acele procese pentru
asigurarea resurselor care sunt necesare pentru procesele de management ale
organizației, pentru realizarea produsului și pentru măsurare.
Procesele pentru realizare includ toate procesele care conduc la obținerea
rezultatului intenționat. Procesele de realizare se referă la procesul de producție al
produsului executat sau de furnizare a serviciului. Aceste procese includ: procese de
planificare a realizării produsului, procese referitoare la relația cu clienții, procese de
proiectare și dezvoltare a produsului sau serviciului, procesul de producție sau de
furnizare a serviciului, procesul de aprovizionare, procesul de control al dispozitivelor
de măsurare și de monitorizare. După transformări prin diferite procese este realizat
produsul/serviciul final, care este livrat, ca ieșire (output) către client. Procesele de
realizare a produsului pot fi adaptate, în documentația sistemului de management al
calității și în implementare, la necesitățile concrete ale organizației. Un document care
specifică procesele SMC, inclusiv procesele de realizare a produsului și resursele care
trebuie aplicate pentru un produs, proiect sau contract, specifice, este denumit planul
calității.
Procesele de măsurare, analiză și îmbunătățire sunt acele procese necesare
pentru a măsura și colecta date pentru analiza performanțelor și pentru îmbunătățirea
eficacității și eficienței sistemului de management al calității. Acestea includ procese
de măsurare, monitorizare și de audit, pentru analiza performanțelor și procese de
îmbunătățire (de exemplu, pentru acțiuni corective și preventive) și constituie parte
integrantă a proceselor de management, de managementul resurselor și a proceselor
de realizare.

10
Cap. III. FIȘA DE PROCES

Fișa de proces este documentul care prezintă sintetic elemantele definitorii ale
procesului. Aceasta stabileste: denumirea și codul, responsabilul de proces, limitele
procesului, elementele de intrare și furnizorii, elementele de ieșire și clienții, activitățile
principale, indicatori de performanță.

FIȘA DE PROCES - procesul de aprovizionare

Responsabil de proces: Şeful Departamentului de aprovizionare;

Scop: asigurarea resurselor materiale adecvate proceselor ( de vânzare şi cumpărare)


pentru compartimentele organizaţiei. Pentru compartimentul de producție este foarte
important ca furnizorii să îşi respecte data aleasă de comun acord cu beneficiarul
pentru livrarea materiei prime. Dacă furnizorul întârzie comanda societatea nu îşi va
putea onora comanda faţă de un eventual client.

Delimitarea procesului:
Prima activitate: centralizarea cererilor interne de aprovizionare

Ultima activitate: analiza performanţelor procesului. Centralizarea cerinţelor se face de


către directorul de la departamentul de vânzări. În funcţie de vânzări se face cererea
de materie primă pentru a continua fluxul de producţie. Această informaţie este
transmisă mai departe la departamentul de aprovizionare de unde se face cererea la
furnizor.

Elemente de intrare/Furnizori:
- proceduri de realizare a activităţilor/planificarea SMC – Departament Calitate;
- obiective de calitate / Politici şi Obiective – Managementul de vârf;
- cereri interne/ clienţi interni – compartimentele întreprinderii;
- date privind furnizorii, studii de piaţă din punct de vedere al marketingului,
- legi specifice achiziţiei/ compartiment juridic;resurse materiale (furnizori).

Elemente de ieşire/ Clienţi:


- documente de recepţie, documente de plată – compartiment contabil,
- documente de ieşire din magazie (clienţii) – compartimentele firmei;
- rapoarte privind aprovizionarea şi rezultatele ei (management);
- materiale achiziţionate/ clienţii – compartimentele firmei.

Secvenţe/ Activităţi:
- centralizarea cererilor;
- selecţia furnizorilor;
- planificarea aprovizionării;
- elaborarea contractelor/ comenzilor;
- achiziţia produselor;
- gestiunea stocurilor.
Indicatori de performanţă:
- Cotă rebuturi;
11
- Stocuri supranormative: imobilizări de capital;
- Ponderea neconformităţilor determinate de aprovizionare.

12