Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Realizați un program de consilierea carierei pe baza următoarelor etape:


1.Definiți populația-țintă și caracteristicile acesteia.
2.Stabiliți nevoile populației-țintă.
3.Definiți obiective măsurabile, care să satisfacă nevoile existente.
4.Stabiliți modalitățile în care vor fi furnizate serviciile de consilierea carierei.
5.Stabiliți conținutul programului de consilierea carierei.
6.Precizați intervalul de timp în care se va desfășura programul.
7.Precizați resursele necesare, costurile programului și sursele de finanțare.
8.Specificați modalitățile de promovare a programului de consilierea carierei.
9.Menționați modalitățile prin care programul va fi evaluat.