Sunteți pe pagina 1din 9

Introducere

Actualitatea temei: În prezent cardul este cel mai modern și unul dintre cele mai utilizate instrumente
de plata în întreagă lume. Anul 2000 marchează o extindere a folosirii cardurilor in tara noastra.În
realitate, cardul nu este decât o variantă modernă a plății prin cec o evoluție normală spre creșterea
utilității și eficienței, în prezent diferitele tipuri de carduri, de circulație internațională sau nu, având
tendința de a înlocui numerarul și cecul în aproape toate tipurile de plăti, implementarea acestora fiind
dependență doar de introducerea centrelor de procesare a tranzacțiilor cu carduri.

Obiective:

 Studierea conceptului de card bancar

 Determinarea tipurilor de carduri

 Analiza tipurilor de carduri MOLDINDCONBANK

Obiectul: Cardurile bancare.

Metodologia cercetării:Analiza surselor de informație;comparația etc.


Cuvinte cheie:card,debit,credit,dobinda,moneda,plata etc.

Subiectul I : Carduri bancare,tipuri


1
Instrumentul de plată specific monedei electronice este cardul. Cu ajutorul
lui se pot efectua plăți din conturi personale, sau se pot retrage/ depune
numerar în aceste conturi utilizându-se infrastructură plăților electronice.
Cardului -cartea de plată sau cardul bancar reprezintă un instrument de decontare ce asigură achiziționarea
de bunuri și servicii fără existența efectivă a numerarului și permite legătură financiară dintre comercianți
și consumatori (prin acces într-un cont bancar).

Având caracteristicile universale ale unui instrument de plată, cardul asigură și posibilitatea obținerii
necondiționate de numerar fie de la automatele de bani fie de la ghișeele băncii, inlaturandu-se astfel orice
barieră funcțională de utilizare. Datorită acestor caracteristici, cardul este un instrument de plată universal
aplicabil și global acceptabil.

Caracteristici:

· fabricarea din material plastic cu aceleași dimensiuni, indiferent de emitent (în conformitate cu
standardele internaționale ISO 7810 și ISO 7813) ;

· pe față cardului sa se regăsească anumite informații despre client și despre banca – și anume :

- denumirea și sigla emitentului (banca sau altă institutie);


- numarul cardului;

- numele și prenumele detinatorului;

- data la care expiră valabilitatea cardului;

- o hologramă vizibilă la lumina naturala;

· pe partea din spate (verso) sa se regaseasca:


- banda magnetică (înregistrabilă pe cel puțin trei piste care respectă prevederile ISO)
- spatiul (panel) de semnătură unde clientul semnează la primire cardul;
- informatii pentru deținătorul cardului;

- adresa băncii;

Acesta este formatul general pentru toate tipurile de carduri emise în întreagă lume, indiferent de
marcă sau de banca emitentă .

2
Caracteristica primordială a cardului este dată de natura sa tehnologică. Cardul este un ansamblu de
tehnologii privind :

- Receptia,prelucrarea și stocarea informațiilor în condiții de operativitate și rapiditate maxima;

- Transmiterea la distanță a informațiilor în condiții de operativitate,


oportunitate și siguranță, în măsură să permită un transfer de fonduri în mod efficient;

- Reflectarea operativă în situația contului beneficiarului a transferurilor efectuate,


astfel încât să permită acestuia accesul accelerat la resursele transferate.

Cardul este operațional prin existența unei rețele specifice cu multiple ramificatii:

- Care leagă comunitatea deținătorilor de carduri de propriile banci;

- Care leagă comunitatea comercianților abilități să primească fonduri prin intermediul cardurilor, cu
băncile lor;

- Care leagă băncile deținătorilor de carduri cu băncile comercianților, beneficiarii de plăți prin card și

cu administratorii rețelelor, cu relații funcționale impilicte.

Tipuri de carduri
În prezent, există o mare varietate de carduri emise de bănci, instituții de credit, comercianți, prestatori de
servicii etc. Acestea oferă multiple avantaje deținătorilor, cel mai evident fiind substituirea plăților
tradiționale efectuate în numerar sau prin cecuri. În plus, indiferent de emitent, cardurile oferă astăzi
consumatorilor multiple facilitati:

-posibilitatea de a-și mari garanțiile privind marfurile;

-posibilitatea de a subscrie la diferite variante de asigurare;

-posibilitatea de a participa la programe pentru cumpărători fideli.

Cardurile se clasifică după anumite criterii, astfel:

A.Din punct de vedere al caracteristicilor tehnologice, cardurile se pot clasifica in:

*carduri magnetice;

*carduri cu microprocesor.
3
Cardurile magnetice sunt confecționate din material plastic și au aceeași mărime standardizată de ISO.
Pe față cardului, se află simbolul emitentului și denumirea, precum și o hologramă tri-dimensionala, în
timp ce pe spatele cardului, se găsește bandă magnetică și semnătură.

Cardurile cu microprocesor sunt numite si “Carduri Smart”.

B.Din punct de vedere al funcțiilor specifice pe care le îndeplinesc, cardurile se pot clasifica in:

*Cardul de credit – in calitate de instrument de plată, acesta atestă posesorul ei că i s-a deschis o linie de
credit pe o anumită perioadă de timp și că pe baza acesteia, el poate face plăți și retrageri de numerar până
la un anumit plafon prestabilit.

*Cardul de debit – acesta permite posesorului să obțină bunuri sau servicii prin debitarea directă a
contului personal. Prin acest card, numerarul poate fi retras la nivel național sau internațional și permite
reglarea tranzacțiilor făcute de comercianții afiliați la retea.

*Cardul de garantare – este un instrument care garantează solvabilitatea posesorului. În cazul în care
posesorul cardului nu deține în cont disponibilitățile onorarii obligațiilor de plată rezultate din utilizarea
cardului, emitentul se obligă, solidar cu posesorul cardului, sa ramburseze obligațiile de plată respective.

*Cardul multifunctional;

*Cardul utilizat în locul vânzării.

C.Tipuri de carduri clasificate în funcție de calitatea emitentului:

a. carduri bancare;

b. carduri private;

c. carduri emise de alte instituții sau organizatii.

Aceste tipuri de carduri se prezintă după cum urmeaza:

a.Cardurile bancare – sunt instrumente de plată și de retragere a numerarului, autorizate și propuse de


bănci,care, la rândul lor pot fi clasificate in:

-Cardurile pentru retragere de numerar care oferă posesorului posibilitatea de a-și verifica
disponibilitățile din cont și operațiunile efectuate. Ele sunt emise contra cost în limita unui plafon variabil
în funcție de banca emitenta.

-Cardurile naționale subadministrate prin acorduri interbancare, supunandu-se unor dispoziții comune.
Acest tip de carduri de plată permite reglarea plăților în cazul achiziției de bunuri de la comercianții
afiliați. Cardurile naționale pot fi personale sau profesionale și oferă două opțiuni: debitare rapidă și
4
debitare ulterioară. În primul caz, contul deținătorului este debitat în momentul efectuării tranzacției în
termeni asemănători cu cei ai încasării unui cec. În cel de-al doilea caz, contul deținătorului se debitează
unar, cu o dată stabilită pentru un termen ce poate atinge 4-5 săptămâni.

-Cardurile internationale prezinta o importantă asemănătoare cu cele naționale, dar folosirea lor este
extinsă și în străinătate, pentru efectuarea de plati.

Caracteristici:

Acest tip de card de plată prezintă două posibilități de reglare a platii:

*plata este imediata;

*respectivul client primește în fiecare lună extrasul de cont detaliat cu cheltuielile sale.

Alte servicii

Comerciantii dau dovadă de o mare creativitate în materie de servicii anexe, atașate în special cardurilor
private, și anume:

-reduceri speciale de 5% până la 25% acordate deținătorilor de carduri;

-asigurarea mașinii și a locuintei;

-asigurarea pentru răspundere civila;

-dreptul la o prima de fidelitate pana la sfârșitul anului calculată la nivelul mărfurilor cumpărate, sub
formă de credit;

-beneficierea de servicii de livrare (parking gratuit) sau de acces, exclusiv la serviciile de club ale
emitentului.

Codificarea informatiilor

Structural, bandă magnetică are trei piste (codificarea diferă în funcție de format):

*pista 1 (read only) conține: codul emitentului, numele deținătorului și dată expirarii;

*pista 2 (read only) conține: numărul contului primar PAN (Primary Account Number), codul țării
emitente și dată de expirare.

*pista 3 (read-write) conține: PAN, codul țării, PIN PAN (offest pin), codul valutei, suma maximă
autorizată, numărul de încercări PIN.

Subiectul II : Tipuri de carduri bancare MOLDINDCONBANK

5
MASTERCARD CONTACTLESS

Cardurile MasterCard Contactless permit să achitați rapid și simplu cumpărăturile, în țară și


străinătate prin simpla apropiere a cardului de POS-terminalul de plată.
La apropierea cardului de terminal, plata se realizează în mod automat, fără a mai fi nevoie să introduceți
PIN-codul sau să semnați cecul, pentru cumpărăturile mai mici de 200 lei. Cumpărăturile mai mari de 200
lei sunt confirmate prin tastarea PIN-codului atribuit cardului.
Avantajele cardului MasterCard Contactless :
-Comod și practic pentru cumpărăturile zilnice de mică valoare.
-Rapid - achitarea durează doar 6 secunde.
-Simplu - achitarea are loc la simpla apropiere a cardului de POS-terminal.
-Sigur - cardul rămâne mereu la Dvs., nu mai e nevoie să-l dați casierului.
-Economisiți timp pentru că nu trebuie să așteptați și să verificați restul.

DEBIT MASTERCARD
Debit MasterCard este destinat persoanelor care preţuiesc timpul şi optează pentru efectuarea
tranzacţiilor la distanţă. Avantajul principal al cardului fiind acceptarea pe larg a cardului la comercianţii şi
bancomatele din afara ţării, inclusiv pentru achitări on-line.

Avantaje:
-Accesibilitate – este disponibil oricărei persoane indiferent de nivelul veniturilor sale;
-Mobilitate – poate fi utilizat în toate punctele comerciale şi în toate bancomatele pe care este prezent
logotipul MasterCard;
-Utilizare în Internet – cardul poate fi utilizat pentru achitarea produselor şi serviciilor în Internet.

MASTERCARD GOLD

6
MasterCard Gold – card de nivel Premium ce reprezintă mai mult de cît un instrument de plată. Graţie
faptului că este recunoscut în întreaga lume, deţinătorul MasterCard Gold se bucură de consideraţia a
milioane de comercianţi şi beneficiază de o deservire preferenţială.
Cardul MasterCard Gold subliniază statutul înalt al deţinătorului, oferindu-i un set de privilegii
suplimentare, cum ar fi eliberarea urgentă a numerarului în cazul pierderii cardului, închirierea
automobilelor sau bărcilor, fără necesitatea depunerii depozitului de garanţie. Deţinătorii cardului pot
beneficia de privilegiile şi reducerile oferite de sistemul internaţional MasterCard Worldwide.
Avantaje:
-Respectabilitate – cardul demonstrează faptul că deţinătorul acestuia dispune de venituri înalte,
-Mobilitate – poate fi utilizat în toate punctele comerciale şi în toate bancomatele pe care este prezent
logotipul MasterCard,
-Universalitate – poate fi utilizat pentru achitarea bunurilor şi serviciilor în magazine și în Internet,
-Flexibilitate – rezervări hotel, închirieri automobile sau achitări în Internet.

VISA CLASSIC
VISA Classic – un card pentru persoane active cu venit stabil, subliniază bonitatea clientului şi asigură
confort maxim. Pot fi utilizate pentru achitări acolo unde VISA Electron sau Maestro nu se deservesc, de
exemplu: la închirierea automobilelor sau bărcilor, fără necesitatea depunerii depozitului de garanţie.
Avantaje:
-Respectabilitate – acest card demonstrează faptul că deţinătorul de card dispune de venituri stabile şi
utilizează activ produsul de card în viaţa cotidiană;
-Flexibilitate – cardul poate fi utilizat nu numai în mediul real de deservire, dar şi în Internet. De
asemenea la efectuarea unor operaţiuni nu este necesară primirea autorizării băncii sau introducerea
codului PIN;
-Mobilitate – poate fi utilizat în peste 10 milioane puncte comerciale şi peste 1 milion de bancomate în
peste 120 de ţări ale lumii;

VISA GOLD
VISA Gold – un card privilegiat destinat persoanelor cu un venit înalt, ce oferă deţinătorului servicii
suplimentare cum ar fi eliberarea în regim de urgență a numerarului în cazul pierderii cardului. Contul de
card poate fi deschis în MDL, USD sau EURO. Cardurile VISA Gold subliniază bonitatea clientului, de
aceea pot fi utilizate în locațiile unde VISA Electron sau Maestro nu sunt acceptate pentru plată.

VISA PLATINUM

7
Cardul VISA Platinum - card din categoria premium, destinat persoanelor selecte, care călătoresc
frecvent în străinătate, în scop personal sau de afaceri. Cardul VISA Platinum denotă un statut înalt,
reputație financiară impecabilă și Vă oferă deservire specială oriunde îl veți utiliza.

CARDUL "DEPOZIT"
Cardul "Depozit" se oferă gratuit oricărei persoane fizice care a deschis un depozit la Moldindconbank,
cardul este destinat pentru transferarea şi acumularea dobânzii pentru depozit.

CARDUL "SALARIAL"
Cardul salarial se acordă angajaţilor companiilor ce au încheiat un acord de proiect salarial cu
Moldindconbank.
Funcţia de bază a cardului salarial este primirea salariului lunar pe contul de card (sau altor remunerări
băneşti din partea patronului). Contul de card se deschide în MDL, dar poate fi utilizat pentru achitarea
bunurilor şi serviciilor în orice ţară din lume, în momentul efectuării plății are loc convertirea automată din
lei în valuta de plată.

CARDUL "SOCIAL"
Cardul ”Social” - card oferit gratuit și destinat persoanelor care beneficiază de pensii și alocații sociale
de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).
Avantaje:
-Siguranţă, precizie şi punctualitate la încasarea plăţilor sociale
-Emiterea şi administrarea cardului - GRATUIT
-Dobândă preferenţială oferită pentru banii păstraţi în cont
-Primiţi gratuit SMS la telefon, atunci când este transferată indemnizația/pensia
-Puteți opta pentru carduri bancare variate VISA sau MasterCard
-Acces la cea mai mare reţea de filiale şi bancomate disponibile în toată ţara
-Reduceri de până la 20% la cumpărăturile efectuate în peste 600 de puncte comerciale ale
partenerilor Discount Club
-Alimentarea gratuită a cardului cu numerar la bancomatele Cash-In în orice valută la alegere MDL,
USD sau EUR

8
.

S-ar putea să vă placă și