Sunteți pe pagina 1din 11

Managmentul

conflictelor
Realizat de:
Bodoga Diana
Eni (cas.Odajiu) Olga
Roibu Rodica Paula
15 Mai 2018
Descrierea companiei
.

Descrierea conflictului
Descrierea părților implicate în Istoricul relației dintre
conflict: protagoniștii conflictului:
 Andrei, 32 ani, gestionar depozit,  Nicoleta a fost mentor pentru Andrei
persoană comunicativă cu stimă de și l-a ajutat pe acesta cu foarte mute
sine ridicată și principii morale informații, uneori preluându-i din
puternice; sarcini.
 Nicoleta, 54 ani, contabil gestiune,  Andrei o respectă foarte mult pe
are o fire comunicativă, este mereu Nicoleta și o caracterizează ca pe o
predispusă să se agite și tinde să persoană muncitoare și perseverentă
poruncească celorlalți.  Directorul îi apreciază pe amândoi și
 Directorul de magazin, 43 ani, munca acestora, deoarece niciodată
autoritar, nu îi place să i se întârzie nu au întârziat cu termenele. Această
termenele date de el, și este respect fiind din ambele părți.
perseverent.
Descrierea Conflictului
Metodologia
utilizată pentru
culegerea datelor
Culegerea datelor

Informațiile privind acest conflict au fost


culese prin intermediul aplicării metodei
observației nestructurate. Datele culese au
fost furnizate de către un mebru al echipei
noastre, care este angajat în cadrul
companiei. Protagoniștii conflictului nu au
știut că sunt monitorizați în timpul derulării
disputei, respectiv a fost utilizat tipul de
observație disimulată.
Interpretarea Tipul de conflict;
informațiilor Nielul l-a care s-a ajuns
Strategia de gestionare a Conflictul dintre cei doi a fost
unul interpersonal, iar
conflictului
conform scalei lui Gasl,
Strategia de gestionare a conflictul celor doi
conflictului a fost abordată protagoniști se încadrează pe
diferit de către cei doi scara numărul 8 intitulată
protagoniști. Andrei și-a fragmentare, deoarece
menținut poziția, a refuzat ambele părți și-au dorit să
să îndeplinească sarcina supraviețuiască în această
dată de către Nicoleta, situație. Niciunul dintre ei nu
evitând și agravarea au oferit vreun semnal spre a
ajunge la un compromis.
situației.
Date utile în
formularea soluției
Propuneri de soluționare
a conflictului.
Respectarea
regulilor jocului
Discuție
deschisă cu Abordare din
invitarea punct de vedere
participanților al percepțiilor
să ofere soluții

Angajarea unui
couch
Vă mulțumim pentru
atenție!