Sunteți pe pagina 1din 5

 se întinde ca o lamă musculară între

regiunile deltoidiană şi intraclaviculară


până în partea inferioară a feţei. Este
MUSCHIUL PLATYSMA inervat de nervul facial;
 acţiunea sa constă în coborârea unghiului
gurii (expresie de trosteţe, dispreţ,
suferinţă) când cotracţia are punct fix
inserţiile inferioare de la nivelul
regiunilor intraclaviculare şi deltoidiană şi
de pe fasciile muşchilor pectoral mare şi
deltoid.
 situat pe partea laterală a gâtului, FIIND
muşchi craniomotor şi inspirator accesor;
 prezinta o origine sternală şi o origine
claviculară;
 inserţia celor două părţi se face pe
procesul mastoidian;
 inervaţia este asigurată de ramuri ale
nervului ascensor şi de plexul cervical;
 acţiunile constau în flexia capului,
înclinarea de aceeaşi parte şi rotarea de
MUSCHIUL partea opusă, în cazul contracţiei
STERNOCLEIDOMASTOIDIAN unilaterale cu punct fix sternoclavicular;
 contracţia bilaterală duce la o mărire a
amplitudinii flexiei, când aceasta a fost
iniţiată de muşchii drepţi anteriori şi lungi
ai capului. Contracţia bilaterală cu punct
fix occipitomastoidian determină rolul lor
ca muşchi inspiratori auxiliari.
MUSCHII SCALENI SUNT:  se întind între coloana cervicală şi
- muşchiul scalen anterior; primele două coaste, fiind situaţi în
planul profund al regiunii laterale a
- muşchiul scalen mijlociu;
gâtului;
- muşchiul scalen posterior.  acţiunea lor constă în :înclinarea coloanei
cervicale de aceeaşi parte, în cazul
contracţiei unilaterale cu punct fix costal;
flexia coloanei, în cazul contracţiei
bilaterale a muşchilor scaleni anteriori;creşterea
rigidităţii coloanei, în cazul contracţiei bilaterale a
muşchilor scaleni mijlocii şi posteriori; cu punct
fix la nivelul inserţiilor cervicale, muşchii scaleni
sunt inspiratori auxiliari.
MUSCHII SUPRAHIOIDIENI  muşchiul stilohioidian are originea pe
sunt localizaţi în regiunea anterioară a gâtului şi procesul stiloid şi inserţia pe cornul mare
se clasifică: şi corpul osului hioid;
- muşchiul stilohidian;  muşchiul digastric se întinde de la
- muşchiul digastric; procesul mastoidian la corpul
- muşchiul milohioidian; mandibulei. Prezintă un pântece
- muşchiul geniohidian. posterior şi unul anterior;
 muşchiul milohioidian este un muşchi
patrulater, situat între osul hioid şi corpul
mandibulei; împreună cu cel opus,
participă la alcătuirea planşeului cavităţii
bucale propriu-zise;
 muşchiul geniohioidian se situează
superior de muşchiul milohioidian şi se
inseră pe corpul osului hioid.
Acţiunile muşchilor suprahioidieni:
 acte fiziologice ca deglutiţia, fonaţia,
respiraţia, masticaţia. Astfel, muşchii
milohioidieni, geniohioidieni şi pântecele
anterior al digastricului (luând punct fix
osul hioid) coboară mandibula;
 contracţia izolată a muşchiului
milohioidian, cu punct fix pe mandibulă
ajută la împingerea bolului alimentar în
timpul unu al deglutiţiei;
 contracţia tuturor muşchilor
suprahioidieni, în timpul faringian al
deglutiţiei, realizează închiderea
laringelui şi separarea căii digestive de
cea aeriană.
 muşchiul omohioidian prezintă două
pântece reunite printr-un tendon;
pântecele inferior porneşte de la
marginea superioară a scapulei, apoi prin
MUSCHII INFRAHIOIDIENI: pântecele superior urcă vertical spre osul
hiod;
 sunt situaţi în regiunea anterioară a
 muşchiul sternotiroidian începe de pe
gâtului, cu excepţia pântecelui inferior al
faţa posterioară a manubriului şi primul
muşchiului omohidian. cartilaj costal, ajungând la cartilajul
 clasificare: tiroid;
- muşchiul sternohioidian;  muşchiul tirohioidian continuă muşchiul
- muşchiul omohioidian; precedent înserându-se pe cornul mare şi
- muşchiul sternotiroidian; corpul osului hioid;
- muşchiul tirohioidian.  muşchii infrahioidieni, prin inserţia cu
Muşchiul sternohioidian este situat între stern şi unul din capete pe osul hiod, au rol în
hioid. acte fiziologice ca deglutiţia, fonaţia,
respiraţia.
 este situat în partea anterioară şi
laterală a coloanei cervicale şi a
primelor trei vertebre toracice; este
alcătuit din fascicule cu orientare
MUSCHIUL diferită;
 acţiunea sa constă în înclinarea
LUNGUL GATULUI coloanei cervicale de aceeaşi parte, în
cazul contracţiei unilaterale sau
flectarea coloanei, în cazul contracţiei
bilaterale.
 aparţine topografic şi funcţional
muşchilor cefei

MUSCHIUL
SPLENIUS AL GATULUI