Sunteți pe pagina 1din 3

FORMULE

NESATURARE ECHIVALENTĂ = numărul de legături duble, triple sau structuri ciclice

dintr-o substanță dată

(2a+2)-(b-d+e)
𝐶𝑎 𝐻𝑏 𝑂𝑐 𝑁𝑑 𝑋𝑒 → NE=
2

Dacă NE < 0 => substanța chimică dată nu există

NE = 0, 1, 2, 3 => compuși alifatici cu structură liniară/ciclică

NE = 4, 5, 6 => Compuși aromatici mononucleari

NE > 7 => compuși aromatici polinucleari

1 legătură dublă
NE=1 → { sau
1 structură ciclică

2 legături duble
sau
NE=2 → 1 legătură triplă
sau
{ 1 legătură dublă + 1 structură ciclică

3 legături duble
sau
1 legătură dublă + 1 legătură triplă
NE=3 → sau
2 legături duble + 1 structură ciclică
sau
{1 legătură dublă + 2 structuri ciclice
NUMĂR DE MOLI SUBSTANȚĂ

V (L)
n= (condiții normale)
22,4 L

m (g)
n= (condiții normale) unde M = masa molară a substanței
M (g)

CONCENTRAȚII

md
a. MASICĂ: c= ∙100
ms

Unde md = masa de substanță și ms = masa soluției


n
b. MOLARĂ: CM =
Vs (L)

unde n = nr moli substanță X

Vs = volumul amestecului exprimat în litri

m pur
PURITATE: p=
m total

unde mpur = masa de substanță pură care participă la reacție

mtotal = m pur + m impur

DENSITATEA în raport cu:

M
 Aerul: d= unde M = masa molară a substanței date
28,9

M
 Azotul: d= unde M = masa molară a substanței date
28
LEGEA GAZELOR IDEALE

p∙V=n∙ R ∙T

unde p = presiunea gazului

V = volumul gazului (L)

n = nr de moli de substanță

R = constanta gazelor = 0,082

T = 273+t°C

RANDAMENT:

cantitate practică
η= ∙100
cantitate teoretică

cantitatea practică = cantitatea de substanță care participă la reacție

cantitatea teoretică = cantitatea de substanță care este introdusă în reacție, din care doar o

cantitate (Cp) participă la reacție și o cantitate ramane nereacționață => Ct > Cp

CONVERSIE

nr moli de substanță transformată în produsul X


 utilă: cu =
nr total de moli introduși în reacție

nr moli transformați
 totală: ct =
nr total de moli introduși în reacție