Sunteți pe pagina 1din 6

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I - INVESTIGAğII MEDICO-SPORTIVE

1.1. ROLUL INVESTIGAğIILOR MEDICO-SPORTIVE;

AVIZUL MEDICO-SPORTIV (Rusu Ligia) 11

1.2. ANAMNEZA MEDICO-SPORTIVĂ (Avramescu

Taina) 13

1.3. CABINETUL DE BOLI INTERNE (Croitoru Simona,

Zavaleanu Mihaela) 27

Examenul tegumentelor, mucoaselor, Ġesutului subcutanat

Examenul ganglionilor limfatici

Examenul sistemului osteoarticular

Examenul sistemului muscular

Examenul aparatului respirator

Examenul aparatului cardio-vascular

Examenul aparatului digestiv

Examenul aparatului renal

1.3. CABINETUL DE ANTROPOLOGIE SI EVALUARE A

STARII DE NUTRIğIE (Mirela Calina, Valentina

Dinu, Alice Gusti) 105

1.4. CABINETUL DE TRAUMATOLOGIE-ORTOPEDIE

(Raducanu Florin) 129

1.6. CABINETE DE EVALUARE A STARII FUNCTIONALE

(Enescu Denisa)

- EXPLORARI NEURO-PSIHICE SI NEUROMUSCULARE (Enescu Denisa) 138

- EXPLORARI CARDIO-RESPIRATORII (Vasilescu

Mirela) 172

- EXPLORAREA SISTEMULUI ENDOCRIN LA

SPORTIVI (Rucsandra Miulescu-Danciulescu) 203


1.7. LABORATOR - EXPLORAREA BIOCHIMICĂ A

EFORTULUI (Talaban Denisa) 2412

1.8. ASPECTE SPECIALE ALE PATOLOGIEI

CARDIOVASCULARE LA SPORTIVI ùI MODALITĂğI DE

CONTRACARARE : ROLUL KINETOTERAPEUTULUI (Croitoru

Simona, Zavaleanu Mihaela, Ilona Ilinca) 264

Aspecte EKG la sportivi

Valvulopatii- suflul sistolic

Tulburări de ritm

DisociaĠiile atrioventriculare

Anomaliile de repolarizare

Tulburări de conducere

Hipertensiunea arterială

1.9. CONTRAINDICAğII PENTRU PRACTICAREA EDUCAğIEI

FIZICE ùI SPORTULUI (Ionescu Anca) 327

1.10. APRECIEREA RISCULUI CARDIOVASCULAR (Avramescu

Taina) 334

CAPITOLUL II – APLICAğII ALE TEORIEI ÎN

PRACTICA SPORTIVĂ

2.1. EXAMENUL MEDICO-SPORTIV – APLICAğII ALE

TEORIEI ÎN PRACTICĂ (Avramescu Taina) 346

2.2. PREGĂTIREA BIOLOGICĂ DE CONCURS (Ionescu Anca,

Avramescu Taina) 357

2.3 FORMA SPORTIVĂ. DEFINIğIE, DURATĂ, PIERDERE

ORGANIZATĂ ùI NEDORITĂ. ( Avramescu Taina, Ionescu Anca) 360

2.4 CREùTEREA ùI DEZVOLTAREA FIZICĂ - DEFINIğIE,

FACTORII CARE LE CONDIğIONEAZĂ, PERIOADE

ONTOGENETICE (Avramescu Taina) 366

2.5 INTERDEPENDENğA DINTRE SĂNĂTATE ùI


PRACTICAREA EXERCIğIILOR FIZICE; DEPENDENğA

PROCESULUI DE EDUCAğIE FIZICA DE STAREA DE SANATATE

(Ilona Ilinca) 387

2.6 CONTROLUL MEDICAL AL EDUCAğIEI FIZICE;

GRUPELE MEDICALE PENTRU EDUCAğIE FIZICĂ ùI SPORT;

VÂRSTA CRONOLOGICĂ ùI VÄRSTA BIOLOGICĂ. (Avramescu Taina)3943

2.7 CONTROLUL MEDICAL AL EDUCAğIEI FIZICE ùI

SPORTULUI FEMININ; INTERRELAğIA DINTRE SITUAğIILE

BIOLOGICE SPECIALE ALE FEMEII ùI ACTIVITATEA SPORTIVA.

(Avramescu Taina) 399

2.8. ANTRENAMENTUL LA ALTITUDINE MEDIE PENTRU

CREùTEREA CAPACITAğII DE EFORT LA SPORTIVI (Ionescu Anca) 413

MINI-DICğIONAR DE TERMENI MEDICALI (Zavaleanu Mihaela) 419

Ao = aortă

ACE = enzima conversie a angiotensinei

AHC = antecedente heredocolaterale

AIT = accident ischemic tranzitor

ATP = acid adenozintrifosforic

ASLO = titrul anticorpilor antistreptococ

ATS = arteroscleroza

AV = atrioventricular

AVC = acident vascular cerebral

BAV = bloc atrioventricular

BEAM = Brain Electrical Activity

Mapping

BNS = boala nodulului sinusal

BNA = boala nodulului atrial

BPOC = bronhopneumopatie cronică

obstructivă
BRD = bloc de ramura dreapta

BRDI - bloc de ramură dreaptă

incomplet

BRS = bloc de ramura stanga

BSA = blocuri sinoartriale

CA = catecolamine

CI = contraindicaĠie

CIC = complexe imune circulante

CIO = Comitetul Olimpic International

CMF = cabinet medicina de familie

CMHT = cardiomiopatia hipertrofică

CPC = cord pulmonar cronic

CT = computer tomografie

CSR - corticosuprarenala (glanda)

DAV = disociatie atrioventriculara

DS = defect septal

DSA = defect septal atrial

DZ = diabet zaharat

ECO = ecografie

EcoG = electrocorticograma

EEG = electroencefalograma

EKG = electrocardiograma

EMG = electromiogafie

SLI = stimulare luminoasa intermitenta

ESV = extrasistole ventriculare

ES = extrasistole

FC = frecventa cardiaca

FO = examen fund de ochi.

FR = factori de risc
HGL = colesterol cu densitate crescuta

HTA = hipertensiune

hTA = hipotensiune

hipoO2= hipooxigenare

im = administrare intramusculară

iv. = administrare intravenoasă

J.O. = jocurile olimpice

K = potasiu (sanguin)

LCR = lichid cefalorahidian

LGL = Lown – Ganong - Levine

Ggl.= ganglioni

m. = muúchi

MEG = magnetoencefalografia

Mg = magneziu

min. = minut

MV= murmur vezicular

n.= nervi

OMS = Organizatia Mondiala a Sanatatii

PC = fosfo kinaza

PDF = produúi de degradare ai fibrinei.

pl. = pulmonar

PUM = potential de unitate motorie

PVC = contractii ventriculare precoce

PVM = prolapsul de valvă mitrală

RAA = reumatism articular acut , boala

Bouillard

RMN = rezonanĠă magnetică nucleară

RS = ritm sinusal

RTE = radio-tele-encefalografie
Rx = radiografie

SA = stenoza aortica

SLA= scleroză laterală amiotrofică

SNC = sistem nervos central

STH = somatostatina, hormon

TA = tensiune arterială

TPSV =tahicardie paroxistica

supraventriculara

TPV = tahicardie paroxistica

ventriculara

TBC = tuberculoza

SFEMG = Single Fiber EMG

UM = unitate motorie

VSH = viteză de sedimentare a

hematiilor

VD = ventricul drept

VS = ventricul stang

VV = vibraĠii vocale