Sunteți pe pagina 1din 9

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Studiu individual nr. 2


La unitatea de curs ”Bazele managementului”
Plan de afaceri al
”Green Places” SRL

Denumirea firmei: "Green Places"


Sediul: str. Miron Costin 26/2
Forma Organizatorico-juridică: Societate cu raspundere limitată
Director: Mihailov Daniela
Telefon: 068167356
Data întocmirii: 01.05.2018
Chișinău 2018

CUPRINS:
I. Sumarul planului……………………………………………………. 3
II. Descrierea afacerii…………………………………………………..
III. Produsele și serviciile prestate……………………………………..
IV.Piața de desfacere……………………………………………………
V. Estimarea concurenților…………………………………………….
VI.Planul de marketing………………………………………………..
VII. Managementul și personalul executiv…………………………..
VIII.Managementul riscurilor………………………………………..
IX.Planul financiar…………………………………………………....

*A se respecta cerințele de tehnoredactare a unui studiu:

Înserarea textului are loc pe hârtie albă, format A4. Setarea paginii (page
setup) se va face astfel:
- sus (top) – 20 mm;
- jos (bottom) – 20 mm;
- stânga (left) - 30 mm;
- dreapta (right) – 15 mm:
Corpul de literă (mărimea fontului/font size) va fi de 12 puncte; spaţiul dintre
rânduri (line spacing) va fi de un rând şi jumătate (1,5), cu diacritice.
I.SUMARUL PLANULUI
II. DESCRIEREA AFACERII

Fondatorii firmei respective sunt Zotea Natalia și Mihailov Daniela. "


Green Places" S.R.L. inițiată pe data de 01.05.2018 ca afacere de prestare a
serviciilor cu sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin 26/2,
este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat. Pentru inițierea afacerii este
nevoiede un capital social in suma de 200 mii lei din care:
Zotea Natalia – 100 mii lei
Mihailov Daniela – 100 mii lei
Firma "Green laces" S.R.L. se ocupă cu prestarea serviciilor
cinematografice si alte activități auxiliare.
Scopul firmei este de a presta servicii cinematografice de calitate înaltă și la
prețuri accesibile.
Obiectivele firmei:
 Crearea unei imagini atragatoare a firmei prin publicitate în decursul
primelor două luni de activitate.
 Recuperarea investițiilor în decurs de 6 luni.
Misiunea firmei.
Misiunea firmei "Green places" S.R.L de prestarea serviciilor cinematografice
combinate cu savurarea celor mai delicioase bucate al restaurantului "Green
Places" S.R.L.
Viziunea firmei
Viziunea noastră este de a deveni numarul 1 pe piață, să avem punctele forte ale
unei companii dezvoltare prin promovarea filmelor intr-o ambianță plăcută.
III.PRODUSELE ȘI SERVICIILE PRESTATE

..........................................................
IV. PIAȚA DE DESFACERE.
Piața ocupă un rol esențial în activitatea "Green Places" S.R.L. cu o influență
însemnată a deciziilorsi comportamentele agenților economici. Segmentul de piață
ocupat de "Green Places" S.R.L, nu va fi mare, dar în viitorii 3 ani tindem să
cucerim circa 75% din piață.
Firma "Green Place" S.R.L. deservește clienți din toate categoriile la nivel
înalt și considerabil. Potențialii clienți sunt pensoane cu vârsta intre 15 și 50 de ani,
După un studiu amănunțit al pieței naționale am observat că exista citeva
firme care presteaza asemenea servicii, după care am stabilit necesitațile imortante
pe piață respectivă.
X.PLANUL FINANCIAR
I. Mijloacele financiare necesare inițierii afacerii:
Credit_____________lei
Capital social____100 mii______lei
II. Cheltuieli

Nr. Cheltuieli Martie, 2018 Aprilie, Mai, 2018


d/o 2018
1. Cheltuieli pentru înregistrarea
afacerii
2. Arenda oficiului, spațiului
3. Cheltuieli de transport
4. Cheltuieli de promovare
5. Cheltuieli pentru procurarea
materialelor
6. Cheltuieli pentru salarizare
7. Asigurarea medicală (4,5%),
asigurarea socială (23%)
plătită de angajator
8. Cheltuieli administrative
(telefon, internet, servicii
comunale etc.)
9. Alte cheltuieli
Total
III. Ventiuri
Nr. d/o Venituri Martie, 2018 Aprilie, Mai, 2018
2018
Produs/ Cantitate, bucăți
serviciu Preț, lei
Suma, lei
Produs/serviciu Cantitate, bucăți
Preț, lei
Suma, lei
Produs/serviciu Cantitate, bucăți
Preț, lei
Suma, lei
Alte produse
Total