Sunteți pe pagina 1din 29

Teste grila

1 Dreptul a aparut odata cu constituirea primelor forme de comunitate


umana. Inca de la inceput, regulile de drept se distingeau clar de
normele de morala sau de regulile religioase
FALS
2 Dreptul:
-reprezinta ansamblul regulilor asigurate si garantate de catre
stat,
-are ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman in
principalele relatii din societate,
-functioneaza intr-un climat specific manifestarii coexistentei
libertatilor, apararii drepturilor esentiale ale omului si justitiei
sociale.
3 Garantarea normelor juridice este realizata prin punerea in aplicare
a sanctiunii, in cazul in care acea norma juridical este incalcata
ADEVARAT
4 Dreptul national se imparte in:
-drept public
-drept privat
5 Dreptul public:
-Priveste organizarea si activitatea statului si a puterilor
publice constituite in stat
-Priveste raporturile juridice stabilite intre guvernanti si cei
care sunt guvernati
6 Dreptul privat reglementeaza actele particularilor care pun in
discutie interesele individuale
FALS
7 Dreptul privat:
-trateaza ordinea juridica privata
-reglementeaza si ocroteste raporturile sociale de interes
individual, particular, stabilite intre persoane fizice sau juridice
private
8 Dreptul privat cuprinde:
-dreptul civil
-dreptul commercial
-dreptul muncii
9 Dreptul muncii, care se incadreaza in dreptul privat cand se au in
vedere urmatoarele institutii juridice:
-contractul individual de munca
-contractul colectiv de munca
10 Dreptul munci se incadreaza in dreptul public cand se au in vedere
urmatoarele institutii juridice:
-formarea profesionala
-timpul de munca si timpul de odihna
-asigurarile sociale
-sindicate
-patronate
11 Dreptul civil este dreptul privat general deoarece guverneaza cele
mai importante raporturi si acte juridice ale persoanelor particulare.
Toate celelalte ramuri de drept privat trateaza numai anumite
raporturi juridice speciale, fiind drepturi private speciale
ADEVARAT
12 Dreptul civil este dreptul privat general si in domeniul dreptului
muncii, in cee ace priveste contractual individual de munca si
contractual colectiv de munca, stabilind regulile generale in materie
de contracte
ADEVARAT
13 Dreptul civil roman reprezinta acea ramura care reglementeaza
raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stablilite intre persoanele
fizice si persoanele juridice care nu sunt aflate pe pozitii de
egalitate juridica
FALS
14 Norma juridica de drept al muncii:
-reprezinta o reglementare generala de conduita
-este susceptibila a fi impusa, in caz de nevoie, prin forta de
constrangere a statului
15 Sanctiunea normei juridice de drept al muncii indica efectele
nerespectarii dispozitiei normei respective
ADEVARAT
16 Dispozitia normei juridice de drept al muncii arata conditiile in
care se aplica norma juridical
FALS
17 Ipoteza normei juridice de drept al muncii defineste conduita
poruncita prin normele de drept, aratand ceea ce este impus, permis
sau interzis
FALS
18 Constituie trasaturi caracteristice ale normei juridice de drept al
muncii:
-norma juridica este obligatorie
-norma juridica este permanenta
-este dedicate de catre autoritati private investite cu putere de
a face legi
-norma juridica este sanctionata prin forta publica
19 Normele imperative permit sa se deroge de la prevederile pe care le
cuprind
FALS
20 Normele prohibitive obliga la o inactiune
ADEVARAT
21 Normele dispositive impugn subiectilor de drept obligatia de a
savarsi o actiune sau de a se abtine de a face ceva
FALS
22 Normele onerative obliga la o actiune
ADEVARAT

23 Norma juridica de drept al muncii este formata din:


-ipoteza
-dispozitie
-sanctiune
24 Normele generale sunt aplicabile numai unor categorii de relatii
din interiorul aceste ramuri de drept
FALS
25 Normele speciale sunt aplicabile tuturor relatiilor sociale in
general sau unor anumite ramuri de drept
FALS
26 Izvoarele de drept se refera la actele si faptele juridice
(individuale)
ADEVARAT
27 Codul civil confera calitatea de izvor formal nu doar legii, ci si
uzuantelor si principiilor generale ale dreptului. Prin extrapolare
acestea devin izvoare de drept formal in toate ramurile de drept
apartinand dreptului privat
ADEVARAT
28 Libertatea muncii este garantata de catre Constitutia Romaniei si
ca atare, dreptul muncii nu poate fi ingradit
ADEVARAT
29 Reprezinta libertate a muncii faptul ca:
-orice persoana este libera in alegerea locului de munca
-orice persoana este libera in alegerea profesiei
-orice persoana este libera in alegerea meseriei
-orice persoana este libera in alegerea activitatii care urmeaza
sa o presteze

30 Nimeni nu poate fi obligat:


-sa munceasca intr-un anumit loc de munca sau intr-o profesie
-sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca sau intr-o profesie
31 Munca fortata reprezinta orice munca sau serviciu impus unei
personae sub amenintare sau pentru care persoana nu si-a dat
consimtamantul de bunavoie
ADEVARAT
32 Codul civil stabileste ca in domeniul dreptului privat, normele
juridice incluse in dreptul Uniunii Europene se aplica in mod
prioritar comparative cu normele jurdice prevazute de dreptul intern
ADEVARAT
33 Dreptul cuprinde totalitatea regulilor de purtare a oamenilor
FALS
34 In timp, legile de drept al muncii au o viata a lor determinate
intre momentul intrarii lor in vigoare si momentul iesirii lor din
vigoare
ADEVARAT
35 Intrarea in vigoare a unei legi de drept al muncii, adoptata de
Parlamentul Romaniei, are loc:
-la data publicarii in monitorul oficial
-la data mentionata in cuprinsul ei, daca legea stabileste expre o
anumita data
36 Prezumtia absoluta de cunoastere a legii, prezumtie care se aplica
tuturor persoanelor, stabileste ca nimeni nu este considerat a
cunoaste legea, adica nimeni nu se poate sustrage aplicarii legii sub
motivul necunoasterii ei
ADEVARAT
37 Iesirea din vigoare a legii de drept al muncii se produce prin:
-abrograrea expresa a legii
-abrogare implicita a legii
38 Desuetitudinea presupune neaplicarea indelungata a legii sau
schimbarea imprejurimilor care au motivate legea respective
ADEVARAT
39 Din punct de vedere al aplicarii in timp, legea noua de drept al
muncii poate produce:
-efecte imediate
-efecte retroactive
40 Legea noua de drept al muncii poate produce efecte retroactive, adica
se aplica si asupra viitorului, unor fapte sau situatii juridice aparute
dupa abrogarea legii
FALS
41 Legea noua de drept al muncii poate produce efecte ultraactive,
adica se aplica si asupra trecutului
FALS
42 In materie de aplicare in timp a legii de drept al muncii,
functioneaza:
-principiul retroactivitatii legii
-principiul aplicarii imediate a legii noi
43 Actele cu caracter normative adoptate de autoritatile si
institutiile publice centrale se aplica pe intreg teritoriul tarii
ADEVARAT
44 Actele normative adoptate, in conformitate cu prevederile legii de
autoritatile si institutiile administratiei publice locale se aplica
numai in raza lor de competenta teritoriala
ADEVARAT
45 Din punct de vedere al sferei subiectelor la care se aplica, putem
vorbi de:
-legi cu vocatie generala de aplicare
-legi cu vocatia aplicarii numai asupra persoanelor fizice
-legi cu vocatia aplicarii numai asupra persoanelor juridice
46 Elementele constitutive ale raportului juridic de drept al muncii
sunt:
-partile
-continutul
-obiectul
47 Raportul uridic de drept al muncii este o relatie sociala
patrimoniala sau personal nepatrimoniala care este reglementata de
norma de drept al muncii, ce se stabileste intre subiectii acestui
raport juridic
ADEVARAT
48 Raportul juridic de drept al mncii este un raport sociale, adica un
raport intre indivizi, iar nu un raport intre un om si un lucru. Orice
drept presupune un raport intre oameni, ei neputand exista in afara
raporturilor sociale
ADEVARAT
49 Raportul juridic personal nepatrimoniale:
-nu poate fi evaluat in bani
50 Pot fi subiecti intre care se leaga un raport juridic:
-persoanele juridice
-persoanele fizice
51 Dupa scopul urmarit de parti la incheierea lor, actele
juridice/contractile cu continut patrimonial se impart in:
-acte juridice civile unilaterale

-acte juridice civile bilaterale

-acte juridice civile multilaterale


52 Actele juridice aleatorii sunt actele juridice in care partile
cunosc sau pot cunoaste, chiar din momentul incheierii lor, existenta
si intinderea drepturilor si obligatiilor ce le revin, pe care le
privesc ca fiind valoric echivalente
FALS
53 Contractul este definit legal ca fiind acordul de vointa intre doua
sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un
raport juridic civil
FALS
54 Contractele sinalagmatice sunt:
-contractele in care fiecare parte are atat calitatea de creditor
cat si calitatea de debitor fata de cealalta parte
55 Contractele solemne presupun acordul de vointa al partilor nefiind
necesara nici o alta formalitate
FALS
56 Reprezinta conditii speciale, necesare a fi indeplinite pentru a
valida incheiere a unui contract:
-partile contractului sa aiba capacitate de a contracta
-partile contractante sa aiba consimtamant
-contractul sa aiba un obiect determinat si licit
-contractul sa aiba o cauza licita si morala
57 Prin intermediul contractului individual de munca:
-cel angajat se obliga la prestarea unei anumite munci
-cel angajat accepta subordonarea sa fata de angajator
-angajatorul se obliga la plata salariului
-angajatorul se obliga la asigurarea conditiilor de munca
58 Codul muncii defineste contractual individual de munca ca fiind
contractual in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se
oblige sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator,
persoana fizica sau juridical, in schimbul unei remuneratii, denumita
salariu
ADEVARAT
59 Din definitia contractului individual de munca se desprind
urmatoarele elemente esentiale ale contractului individual de munca:
-existenta unui legaturi de subordonare intre salariat si
angajator
60 Schimbul dintre o prestatie si o remuneratie este proprie:
-contractului individual de munca
61 O legatura de subordonare intre partile contractului exista in
cazul:
-contractului individual de munca

62 In cadrul contractului individual de munca relatia de subordonare


este:
-juridica
-economica
63 Reprezinta trasaturi caracteristice ale contractului individual de
munca:
-contractul individual de munca este un contract sinalagmatic
-contractul individual de munca este un contract consensual
64 Contractul individual de munca este un contract consensual, pentru
incheierea lui nefiind nevoie de o anumita forma, iar obligatia formei
scrise nu ii confera contractului individual de munca un caracter
solemn, forma scrisa fiind ceruta ad probationem, nu ad validitatem
ADEVARAT
65 Contractul individual de munca este un contract gratuity si
comutativ, prestatiile partilor fiind cunoscute de la inceput,
executarea lor nefiind legata de un eveniment incert
FALS

66 Contractul individual de munca este un contract personale (intuit


personae), fiind exclusa reprezentarea si transmiterea pentru cauza de
moarte

ADEVARAT
67 Caracterul personal al contractului individual de munca se refera:
-la persoana angajata
-la angajator
68 Contractul individual de munca este:
-un contract cu executare succesiva
-un contract cu executare dintr-o data
69 Contractul individual de munca este:
-un contract nenumit
-un contract numit

70 Contractul individual de munca este un contract prin care angajatul


isi asuma obligatia de:
-a face ceva
71 Contractul individual de munca poate fi incheiat:
Nici un raspuns…
72 Contractul individual de munca poate fi afectat:
-de un termen extinctiv
-de un termen suspensiv
73 Contractul individual de munca afectat de un termen extinctiv este
contractual incheiat pe o perioada determinate pentru munci temporare
ADEVARAT
74 Contractul individual de munca afectat de un termen suspensive, dar
cert, este contractual care isi produce efectele la o data anterioara
incheierii lui
FALS
75 In literature juridical, perioada de proba este considerate a fi in
clauza contractuala lasata la latitudinea partilor, clauza care
produce consecintele prevazute de lege pe planul verificarii
aptitudinilor salariatului
ADEVARAT
76 In cadrul contractului individual de munca, obligatia asumata de
cel angajat este o obligatie:
-de mijloace
77 In cadrul contractului individual de munca, cel angajat se oblige
la a presta munca si de a da un produs final
FALS
78 Contractul individual de munca se subordoneaza legii. Ca atare, el
se incheie si se executa in confomitate cu legea. In cuprinsul
contractului individual de munca se pot include drepturi suplimentare
fata de cele incluse in lege si in contractele colective de munca,
considerate minimale
ADEVARAT
79 Contractul individual de munca se subordoneaza legii. Ca atare, el
inceteaza in conformitate cu legea
ADEVARAT
80 In masura in care, in contractual individual de munca, s-a omis a
se trece un drept prevazut in lege sau in contractele colective de
munca ori a fost mentionat, dar intinderea acestui drept este mai
mica, repectiva clauza este inlocuita cu legea sau cu contractual
colectiv de munca
ADEVARAT
81 Legislatia romana actuala retine, ca regula, incheierea
contractelor individuale de munca:
-pe durata nedeterminata
82 Legislatia romana actuala retine, ca exceptie, incheierea
contractelor individuale de munca:
-pe durata determinata
83 La incetarea celui de-al treilea contract individual de munca pe
durata determinate sau la expirarea termenului de 24 de luni, pe un
anumit post, va fi angajat un salariat cu contract individual de munca
pe durata nedeterminata
FALS
84 Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata
determinate poate fi supus de catre operatorul economic angajat unei
perioade de proba cuprinsa intre 5 si 45 de zile, in functie de durata
contractului individual de munca
ADEVARAT
85 Operatorii economici angajatori nu au obligatia e a informa
salariatii angajati cu contract de munca pe durata determinate despre
posturile vacante sau care vor devein vacante in cadrul unitatii,
posture corespunzatoare pregatirii lor profesionale
FALS
86 Termenul intr-un contract individual de munca pe durata
determinata:
-se stabileste pe zile calendaristice
-se poate fixa si prin precizarea unei lucrari sau a unui eveniment

87 Pentru salariatii angajati cu contract individual de munca pe


perioada determinate, incertitudinea care apasa asupra locului de
munca are consecinte psihologice si economice
ADEVARAT
88 Pentru operatorii economici angajatori, mobilitatea prea mare a
fortei de munca, determinate de angajarea de salariati cu contracte
individuale de munca pe perioada determinate, nu favorizeaza
dezvoltarea programelor de formare profesionala continua, organizarea
timpului de munca si eficientizarea distribuirii sarcinilor
profesionale
ADEVARAT
89 In desfasurarea activitatii comerciale, operatorii economici
angajatori au:
-nevoi permanente unde sunt utile si necesare contractele de munca
pe durata nedeterminata
-nevoi precare, conjucturale, unde pot utiliza intr-o maniera
destul de libera prin contracte de munca cu durata determinata.
90 Operatorii economici angajatori pot trata salatiatii angajati cu
contract de munca pe durata determinate mai putin favorabil decat
salariatii permanenti comparabili
FALS
91 Pentru incheierea in mod legal si pentru a fi valabil un contract
individual de munca trebuie sa indeplineasca :
-conditii comune incheierii unui contract
-conditii speciale de munca
92 Conditiile comune si contractului individual de munca si altor
contracte sunt :
-capacitatea
-obiectul contractului individual de munca
-cauza contractului individual de munca
93. Constituie conditii specifice dreptului muncii :
-existenta postului
-pregatirea profesionala
-sustinerea unui examen
-concursul
94 Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce
efecte si in trecut si in viitor, fiind un contract cu executare
succesiva.
FALS
95 Pentru incheierea valabila a contractului individual de munca se
presupune existenta :
-capacitatii de folosinta a unei persoane
-capacitatii de exercitiu a unei persoane
96 Capacitatea juridica de a incheia contracte individuale de munca
este conditionata de capacitatea biopsihica de a munci, capacitate
extrajudiciara ce devine baza capacitatii juridice.
ADEVARAT
97 Capacitatea deplina de a incheia un contract de munca nu se
dobandeste la implinirea varstei de 16 ani.
FALS
98 Minorii sub 15 ani pot fi angajati ca salariati.
FALS
99 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni
la 2 ani, incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor
legale de varsta.
ADEVARAT
100. Nu constituie infractiune folosirea minorilor pentru activitati
cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al
acestora.
FALS
101. In ideea sporirii transparentei si exactitatii informatiilor
existente pe piata fortei de munca exista interdictia de a ocupa o
functie implicand exercitiul autoritatii de stat sau de a exercita o
profesie de care condamnatul s-a folosit pentru savarsirea
infractiunii.
ADEVARAT
102. Pentru ca un contract individual de munca sa fie incheiat in mod
valabil, cu respectarea legii, este necesar ca vointa ambelor parti –
atat a viitorului angajat cat si a operatorului economic angajator –
sa fie exprimata :
-in mod valabil
-neechivoc
-in deplina cunostinta de cauza
103. Pentru ca un contract individual de munca sa fie incheiat in mod
valabil cu respectarea legii, este necesar ca acordul de voita sa se
realizeze cu respectarea legii, la fel ca in cazul oricarui tip de
contract
ADEVARAT
104. Pentru un contract individual de munca sa fie incheiat in mod
valabil, cu respectarea legii, este necesar ca consimtamantul ambelor
parti, atat a viitorului angajat cat si a operatorului economic
angajator :
-sa provina de la o persoana cu discernamant
-sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice
-sa fie exteriorizat
105. Obiectul contractului individual de munca il constituie :
-prestatiile reciproce ale partilor
-prestarea muncii de catre angajat
-remunerarea lui de catre angajator
106. Cauza contractului individual de munca consta in :
-obtinerea de catre salariat a unor resurse financiare
-asigurarea functionarii operatorului economic angajator
107. Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea
salariatului sunt dispuse de operatorul economic angajator in
conditiile stabilite de :
-contractul colectiv de munca aplicabil
-statutul profesional
-regulamentul intern al operatorului economic
108. Operatorul economic angajator are dreptul de a cere informatii in
legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai
angajatori.
ADEVARAT
109. La incheierea contractului individual de munca se poate stabili,
pentru a fi verificate aptitudinile salariatului, o perioada de proba
de ce nu poate depasi :
-30 de zile calendaristice pentru functiile de executie
110. Absolventii institutiilor de invatamant se pot incadra la debutul
lor in profesie, pe baza unei perioade de proba de :
-cel mult 6 luni
111. Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul
individual de munca nu poate inceta doar printr-o notificare scrisa la
initiativa oricarei dintre parti.
FALS
112. Legea interzice operatorului economic angajator a face angajarea
succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru
acelasi post.
FALS
113. Legea interzice operatorului economic angajator a face angajarea
succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru
acelasi post.
ADEVARAT
114. Pe durata perioadei de proba, salariatul se bucura de toate
drepturile si are toate obligatiile prevazute in :
-legislatia muncii
-contractul colectiv de munca aplicabil
-regulamentul intern
-contractul individual de munca

115. O persoana poate fi incadrata in munca chiar fara un certificat


medical, pentru stabilirea starii de sanatate a viitorului angajat in
vederea indeplinirii muncii ce i se va incredinta.
FALS
116. Solicitarea la angajare a testelor de sarcina este strict
interzisa.
ADEVARAT
117. Operatorul economic angajator are obligatia de a asigura
egalitatea intre cetateni, dar legea ii permite acordarea anumitor
privilegii in ceea ce priveste concretizarea unor drepturi
fundamentale
FALS
118. Aplicarea principiului egalitatii de tratament trebuie facuta de
:
-operatorul economic angajator fata de toti salariatii
-salariati in favoarea angajatorilor
119. Operatorii economici angajatori au obligatia de a asigura
privitor la persoanele aflate in cautarea unui loc de munca
confidentialitatea datelor privitoare la :
-rasa
-nationalitatea
-etnia
-religia
-sexul
-orientarea sexuala
-alte aspecte cu caracter privat
120. Salariatul interesat are obligatia de a dovedi existenta unor
fapte care permite a se presupune existenta unei discriminari directe
sau indirecte
ADEVARAT
121. Operatorul economic angajator impotriva caruia s-a formulat
sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie
discriminare.
ADEVARAT
122. Legea romana reglementeaza masurile de promovare a egalitatii de
sanse intre femei si barbati, interzicand discriminarea directa si
indirecta dupa criteriul de sex in domeniul :
-muncii
-educatiei
-sanatatii
-culturii si informarii
-participarii la decizie
123. Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de
sarcina sau de concediul de materninate constituie discriminare in
sensul legii din Romania.
ADEVARAT
124. Victimele hartuirii sexuale la locul de munca pot fi salariati
reprezentand ambele sexe.
ADEVARAT
125. Prin hartuirea sexuala se intelege situatia in care se manifesta
un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal
sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei
persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil,
degradant, umilitor sau jignitor.
ADEVARAT
126. Angajatii au dreptul ca in cazul in care se considera
discriminati pe baza criteriului de sex sa formuleze
sesizari/reclamatii catre operatorul economic anagajator sau impotriva
lui, daca acesta este direct implicat, si sa solicite sprijinul
organizatiei sindicale sau al reprezentantilor salariatilor din cadrul
operatorului economic pentru rezolvarea situatiei la locul de munca.
ADEVARAT
127. Un contract individual de munca contine :
-o parte legala
-o parte convetionala

128. Constituie clauze esentiale ale contractului individual de munca,


cele ce se refera la :
-felul muncii
-locul muncii
-salariu
129. Angajatorul are obligatia :
-de a asigura activitatea convenita
-de a asigura conditiile ca salariatul sa beneficieze de toate
avantajele sociale prevazute de actele normative in vigoare si
contractul colectiv
130. Angajatorul are obligatia :
-de a da salariatului mijloacele de a executa activitatea
convenita
-de a plati salariatul convenit
131. Angajatorul are obligatia :
-de a respecta calificarea profesionala convenita cu muncitorul
-de a trata in mod uman salariatul
-de a respecta viata privata a salariatului
132. Salariatul are obligatia :
-de a se abtine de la orice act de concurenta fata de operatorul
economic angajator
-de a presta munca in mod personal, neputand sa se substituie unui
tert care sa presteze munca in locul lui
-de a respecta dispozitiile regulamentului de ordine interioara
133. Salariatul are obligatia :
-de a se supune ordinelor si instructiunilor operatorului economic
angajator, fiind in pozitie de subordonare fata de acesta din urma
-de a-si desfasura activitatea in mod corect, intr-o maniera
constiincioasa si loiala
134. Salariatul are obligatia :
-de a nu se dezvalui secretele de fabricatie
135. Angajatii in relatie cu operatorii economici angajatori nu pot
renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin actele normative in
vigoare. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la aceste
drepturi ori limitarea lor este lovita de nulitate.
ADEVARAT
136. Clauzele contractului individual de munca pot contine, pentru
salariat, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit
prin acte normative sau contracte colective de munca.
FALS
137. Orice modificare a uneia dintre clauzele prevazute in contractul
individual de munca va conduce / creea obligatia operatorului economic
angajator de a incheia un act aditional la contract, intr-un termen de
15 zile de la data instiintarii in scris a salariatului.
ADEVARAT
138. Clauza de neconcurenta poate fi negociata si cuprinsa in
contractul individual de munca :
-la incheierea acestuia
-pe parcursul executarii acestuia
139. Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului este de
natura salariala.
FALS
140. La sesizarea salariatului sau a inspectoratului pentru munca,
insta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.
ADEVARAT
141. Salariatul poate beneficia de prestatii financiare sau in natura
aferentei executarii activitatii in conditii de mobilitate.
ADEVARAT
142. Clauza de confidentialitate este clauza prin care partile convin
sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in
timpul executarii contractului individual de munca :
-pe toata durata contractului individual de munca
-dupa incetarea contractului individual de munca
143. Operatorii economici angajatori sau obligatia de a depunde la
inspectoratele teritoriale de munca de pe raza unde isi desfasoara
activitatea actele privind incheierea, executarea, suspendarea,
modificarea si incetarea contractelor individuale de munca in termen
de :
-5 zile de la perfectarea acestora
144. Ca o masura de protectie a salariatilor si facand aplicarea
principiului stabilitatii in munca, codul muncii prevede ca contractul
individual de munca poate fi modificat :
-prin acordul partilor
145. Modificarea contractului individual de munca inseamna schimbarea
unuia din urmatoarele elemente ale acestuia :
-durata contractului
-locul muncii
-felul muncii
146. Modificarea contractului individual de munca inseamna schimbarea
unuia din urmatoarele elemente ale acestuia :
-conditiile de munca
-salariul
-timpul de munca
-timpul de odihna
147. Cauzele de suspendare privesc efectele principale ale
contractului individual de munca, care sunt:
-prestarea muncii de catre salariat
-plata drepturilor de natura salariala de catre angajator
148. Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si
obligatii ale partilor, decat prestarea muncii si plata salariului,
daca acestea sunt prevazute prin :
-legi speciale
-contractul colectiv de munca aplicabil
-contractele individuale de munca
-regulamente interne
149. Pe durata suspendarii, pot continua sa existe alte drepturi si
obligatii ale partilor, decat prestarea muncii si plata salariului,
daca acestea nu sunt prevazute prin :
-legi speciale
-contractul colectiv de munca aplicabil
-contractele individuale de munca
-regulamentele interne
150. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul
partilor, este aplicabil in cazul :
-concediului fara plata pentru studii
-concediului fara plata pentru interese personale.
151. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul
partilor presupune ca partile contractului individual de munca sa
convina ca salariatul sa nu mai presteze munca intr-o anumita perioada
de timp.
ADEVARAT
152. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa
salariatului actioneaza in urmatoarele cazuri :
-concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
-concediu pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea
varstei de 3 ani
-concediu paternal
153. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa
salariatului actioneaza in urmatoarele cazuri :
-concediu pentru ingrijirea copilului bolnav cu varsta de pana la
7 ani
-concediu pentru formare profesionala
154. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa
salariatului actioneaza in urmatoarele cazuri :
-exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor
profesionale constituite la nivel local pe toata durata mandatului
-exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor
profesionale constituite la nivel central pe toata durata mandatului
-participarea la greva
155. Actele unilaterale ale partilor sau acordurile de vointa ale
acestor, neconforme cu dispozitiile legale prin care se dispune
incetarea contractului individual de munca sunt lipsite de efecte
juridice.
FALS
156. Reprezinta cauza de incetare de drept a contractului individual
de munca :
-decesul salariatului
-ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de declarare a
mortii
-punerea sub interdictie a salariatului
157. Reprezinta cauza de incetare de drept a contractului individual
de munca :
-comunicarea deciziei de pensionare pentru limita de varsta a
salariatului
-comunicarea deciziei de pensionare anticipata a salariatului
-comunicarea deciziei de pensionare pentru invaliditate a
salariatului
158. Reprezinta cauza de incetare de drept a contractului individual
de munca :
-constatarea nulitatii absolute a contractului individual de
munca prin acordul partilor
-constatarea nulitatii absolute a contractului individual de
munca prin hotarare judecatoreasca definitiva
-ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de reintegrare
urmare a admiterii cererii de reintregrare in functia ocupata de
salariat a unei persoane concediata nelegal.
159. Reprezinta cauza de incetare de drept a contractului individual
de munca :
-ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare la
executarea unei noi pedepse privative de libertate
-retragerea de catre orice autoritate sau organisme a avizelor,
autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
-interzicerea exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca
masura de siguranta sau pedeapsa complementara
160. Reprezinta cauza de incetare de drept a contractului individual
de munca :
-expirarea termenului contractului individual de munca incheiat
pe durata determinata
-retragerea acordului parintilor sau a reprezentantilor legali in
cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani
161. Angajatorul este obligat sa emita un act intern ( ordin, decizie,
dispozitie, proces verbal ) prin care sa se constate ca s-a produs una
dintre cauzele de incetare de drept a unui contract individual de
munca.
ADEVARAT
162. Incetarea contractului de munca prin acordul partilor presupune
ca manifestarea de vointa care formeaza acordul :
-sa emane de la partile contractului individual de munca
-sa fie dat cu intentia speciala de a produce efecte juridice
-sa fie serios, precis, nealterat de vreun viciu de consimtamant
( eroare, doi sau violenta )/
-sa nu fie exprimat expres si explicit
163. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa :
-pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin
certificat medical conform legii
-pe durata concediului pentru carantina
-pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in
care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii
deciziei de concediere
164. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa :
-pe durata concediului de maternitate
-pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de
pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea
varstei de 3 ani
-pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in
varsta de pana la 7 sau in cazul copilului cu handicap pana la
implinirea varstei de 18 ani
165. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa :
-pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism
sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa
pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare
repetate savarsite de acel salariat
-pe durata efectuarii concediului de odihna
166. Reprezinta motive pentru concediere care tin de persoana
salariatului :
-salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la
regulile de disciplina muncii sau de la cele stabilite prin contractul
individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau
regulamentul intern ca sanctiune disciplinara
-salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de
30 de zile
-prin decizia organelor competente de expertiza medicala se
constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce
nu permite acestuia sa-si indeplineasca atributiile corespunzatoare
locului de munca ocupat.
167. Reprezinta motive pentru concediere care tin de persoana
salariatului :
-salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care
este incadrat
-salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiu
de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii
168. Reintegrarea in functie reprezinta o repunere deplina a
angajatului in situatia anterioara desfacerii contractului individual
de munca.
ADEVARAT
169. Codul muncii a incriminat ca infractiune neexecutarea unei
hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui
salariat ce se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la un an sau cu
amenda. In cazul acestei infractiuni, actiunea penala se pune in
miscare la plangerea persoanei vatamate iar impacarea partilor
inlatura raspunderea penala.
FALS
170. Demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului
care, printr-o notificare scrisa, comunica cu angajatorul incetarea
contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de
preaviz.
ADEVARAT
171. Urmatoarele mari institutii civile sunt reglementate de dreptul
proprietatii intelectuale :
-dreptul de autor
-dreptul de proprietate industriala
172. Dreptul de creatie intelectuala :
-reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza
raporturi juridice patrimoniale si personal nepatrimoniale
-priveste raporturile care se nasc odata cu crearea,
transformarea si valorificarea bunurilor intelectuale de catre
subiectii de drept ( persoane fizice cat si persoane juridice )
173. Dreptul de autor reprezinta forma juridica necesara si utilizata
pentru stimularea activitatii de creatie intelectuala.
ADEVARAT
174. Constitutia Romaniei stabileste faptul ca statul are, in domeniul
dreptului de autor, urmatoarele obligatii :
-obligatia asigurarii pastrarii identitatii spirituale
-obligatia sprijinirii culturii nationale
-obligatia stimularii artelor
175. Constitutia Romaniei stabileste faptul ca statul are in domeniul
dreptului de autor urmatoarele obligatii :
-obligatia protejarii si conservarii mostenirii culturale
-obligatia dezvoltarii creativitatii contemporane
-obligatia promovarii valorilor culturale si artistice ale
Romaniei in lume
176. Normele juridice care reglementeaza raporturile juridice privind
creatiile intelectuale aplicabile in industrie precum si semnele
distinctive ale unei activitati de creatie si comerciale formeaza
dreptul de proprietate industriala.
ADEVARAT
177. Capacitatea civila de exercitiu a subiectelor de drept este :
-o aptitudine
178. Pana la varsta de 14 ani minorii au capacitatea de folosinta
putand deveni titulari de drepturi si obligatii :
ADEVARAT
179. Pana la varsta de 14 ani minorii au capacitate de exercitiu
putand exercita drepturi si obligatii.
FALS
180. Capacitatea civila de exercitiu a subiectelor de drept este
aptitudinea persoanelor de a dobandi drepturi si de a-si asuma
obligatii prin acte juridice proprii.
ADEVARAT
181. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice incepe chiar in
momentul conceptiei cu conditia de a se naste viu in cazul dobandirii
de drepturi.
ADEVARAT
182. Capacitatea civila de folosinta a subiectelor de drept este :
-aptitudinea generala de a avea drepturi si obligatii
183. Toate persoanele fizice au capacitatea de folosinta si
capacitatea de exercitiu recunoscuta de lege pe simplul considerat ca
ele exista ca fiinte umane.
FALS
184. Minorii pana la varsta de 14 ani :
-sunt complet lipsiti de capacitatea de exercitiu
-sunt prezumati de lege ca nu au discernamant
185. Capacitatea civila de folosinta a persoanei fizice :
-este generala
-este egala pentru toate persoanele fizice
-incepe odata cu nasterea persoanei
-inceteaza odata cu moarta sa.

186. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice :


-este generala
-este egala pentru toate persoanele juridice
187. Capacitatea de folosinta a persoanelor juridice ia nastere odata
cu infiintarea persoanei juridice si inceteaza odata cu incetarea sa.
ADEVARAT
188. Continutul raportului juridic de drept al proprietatii
intelectuale :
-totalitatea drepturilor subiective si obligatiilor pe care le au
partile lui.
189. Elementele continutului raportului juridic de drept al
proprietatii intelectuale sunt :
-dreptul subiectiv
-obligatia civila
190. Intre drepturi si obligatii exista o stransa legatura de
interdependenta : fiecarui drept subiectiv ii corespunde o obligatie
corelativa, iar fiecarei obligatii ii corespunde un drept corelativ al
celeilalte parti.
ADEVARAT
191. Subiectul activ este :
-creditorul in raporturile juridice de obligatie
192. Subiectul pasiv este :
-debitorul in raporturile juridice de obligatie
193. Subiectul dreptului de autor este persoana fizica sau juridica
care dobandeste drepturile de autor, legate de nasterea unei opere
protejate de lege dobandind in acest fel posibilitatea recunoscuta de
lege de a pretinde celorlalte subiecte de drept indeplinirea
obligatiilor corelative drepturilor sale subiective de autor.
ADEVARAT
194. Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara persoana sub numele
careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.
ADEVARAT
195. Nici o conditie de capacitate nu este ceruta pentru recunoasterea
calitatii de autor.
ADEVARAT
196. Notiunea de proprietar al operei se confunda cu notiunea de autor
al operei. Aceasta se justifica prin faptul ca autorul este
proprietarul firesc al operei create.
ADEVARAT
197. Proprietar al operei de creatie intelectuala este persoana care
exercita asupra operei create toate atributele dreptului real de
proprietate :
-dreptul de dispozitie
-dreptul de folosinta
-dreptul de posesie
198. Dreptul originar de autor desemneaza dreptul creatorului
nemijlocit al operei, subiectul originar al dreptului de autor.
ADEVARAT
199. Dreptul derivat de autor priveste drepturile patrimoniale de
autor al caror exercitiu se poate ceda prin acte juridice intre vii
sau pentru cauza de moarte.
ADEVARAT
200. In lipsa unei clauze contractuale contrare, drepturile
patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de
unul sau mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu
ori dupa instructiunile celui care angajeaza nu apartin angajatorului.
FALS
201. Dreptul moral de autor este :
-un drept cu caracter perpetuu strans legat de persoana autorului
-imprescriptibil exctinctiv, adica dreptul la actiune pentru
apararea sa nu se stinge oricat timp ar trece de la incalcarea
acestuia.
202. Drepturile morale de autor preced nasterea drepturilor
patrimoniale si supravietuiesc acestora.
ADEVARAT
203. Constituie drepturi morale de autor :
-dreptul de divulgare
-dreptul la paternitatea operei
-dreptul la inviolabilitatea operei
-dreptul de a retracta opera
204. Drepturile reale de autor :
-implica toate consecintele dreptului de proprietate
-sunt drepturi transmisibile
-au o durata limitata de existenta in timp
205. Drepturile de creanta de autor :
-sunt drepturi relative
-sunt drepturi prescriptibile
206. Constituie drepturi subiective patrimoniale de autor :
-dreptul de reproducere a operei
-dreptul de distribuire a operei
-dreptul la importul in vederea comercializarii pe piata interna
a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului dupa opera
-dreptul de a inchiria opera
207. Constituie drepturi subiective patrimoniale de autor :
-dreptul de a imprumuta opera
-dreptul de a comunica public direct sau indirect opera
-dreptul de realizare de opere derivate
-dreptul de retransmitere prin cablu a operei

208. Opera derivata reprezinta opera care a fost creata plecand de la


una sau mai multe opere preexistente.
ADEVARAT
209. Dreptul de proprietate industriala se supune regulilor dreptului
civil si unor reguli ale dreptului comercial. Interferenta cu normele
dreptului comercial priveste bunurile intelectuale ocrotite de dreptul
de proprietate industriala, bunuri care au sau pot avea aplicabilitate
industriala.
ADEVARAT
210. Dreptul de proprietate industriala include :
-drepturile asupra creatiilor industriale
-drepturile asupra semnelor distinctive
211. Titularul drepturilor de marca este persoana fizica sau juridica
care exercita o industrie, un comert sau presteaza o activitate de
servicii, persoana fizica sau juridica care a depus prima – in
conditiile legii – cererea de inregistrare a marcii.
ADEVARAT
212. Autorul unei opere industriale are urmatoarele drepturi morale :
-dreptul de a fi recunoscut ca autor al creatiei
-dreptul de a decide daca creatia sa urmeaza sa intre in
circuitul bunurilor protejate
-dreptul de a decide cine va folosi efectiv creatia sa
213. Autorul inventiei detine urmatoarele drepturi :
-dreptul la paternitatea inventiei
-dreptul de a fi recunoscut ca autor al inventiei
-dreptul la brevetabilitatea inventiei
-dreptul de a renunta la brevet
214. Din categoria semnelor distinctive fac parte :
-marcile
-indicatiile geografice
-numele comerciale
-emblemele
215. Indicatia geografica reprezinta denumirea servind la
identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau
localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie
sau alte caracteristici determinate pot fi, in mod esential, atribuite
acestei origini geografice.
ADEVARAT
216. Denumirile de origine sunt nume geografice de tara, regiune sau
localitate care servesc la desemnarea unui produs cu originea din acel
loc, calitatile si caracteristicile acestuia datorandu-se exclusiv sau
esential mediului geografic, incluzand factori naturali sau umani.
ADEVARAT
217. Inventia este o solutie tehnica, o rezolvare completa si efectiva
concreta a unei probleme tehnice date, din economie, stiinta,
ocrotirea sanatatii, aparare nationala sau din orice domeniu al vietii
economice si sociale.
ADEVARAT