Sunteți pe pagina 1din 1

SEVERIN Andrei

Mecatronica avansata 1

Aflarea solutiilor intregi ale unei ecuatii diofantice

Program:
function [ x y] = diof( a,b,c )

a=1;
b=1;
c=1;
%Forma generala a unei ecuatii liniare DIOFANTICA este a*x+b*y=c
%unde x si y sunt necunoscute, iar a,b,c variabile intregi, cunoscute
%Fie c.m.md.c(a,b)=d,ecuatia este rezolvabila doar daca d divide pe c.

if(mod(c,gcd(a,b))==0)
disp('Aceasta ecuatie Diofantica are solutie intreaga')
[d,u,v]=gcd(a,b);
if(d==c)
x0=u
y0=v
else
c1=c/d;
x0=u*c1
y0=v*c1
end
else
disp('Aceasta ecuatie Diofantica nu are solutie intreaga')
end
end

Solutie: