Sunteți pe pagina 1din 20

Managementul organizatiei

1. Rolul strategiilor organizatiilor


Elaborarea şi aplicarea strategiilor constituie un instrument managerial major de
profesionalizare a conducerii şi creştere a competitivităţii organizaţiei.
La nivel de organizatie
Formularea de strategii favorizează luarea în considerare a intereselor principalilor
stakeholderi ai organizaţiei. Prin strategie se trasează traiectoria de evoluţie a organizaţiei
pentru o perioadă relativ îndelungată.
Prin prefigurarea viitorului organizatiei si prin pregatirea acestuia, strategia asigura un
fundament net superior ptr initierea, adoptarea si aplicarea multimii celorlalte decizii tactice
si curente.
La nivel de macroeconomie
Un al doilea plan de evidenţiere a rolului strategiilor de firme este la nivel de economie
naţională. Apelarea la strategii de către firme determină creşterea performanţelor obţinute, iar
contribuţia lor la bugetul naţional va fi net superioară.
Un alt avantaj il reprezinta favorizarea dezvoltării activităţilor economice, la nivel
regional şi naţional.
Al treilea avantaj, foarte important, este creşterea performanţelor de ansamblu ale
economiei naţionale.

2. Ce reprezinta si in ce consta delegarea


In cadrul managementului organizatiei delegarea are un continut specific, determinat de
particularitatile acestui organism socio-economic.
Delegarea consta in atribuirea temporara de catre un manager a uneia din sarcinile sale
de serviciu unui subordonat, insotita si de competenta si responsabilitatea corespunzatoare.
Principalele elemente componente ale delegarii sunt:
- insarcinarea
- atribuirea competentei formale
- incredintarea responsabilitatii
In cazul delegarii se produce dedublarea responsabilitatii, in sensul ca, desi
executantul raspunde integral de realizarea sarcinii si utilizarea competentelor acordate,
managerul care a efectuat delegarea isi mentine in fata superiorilor responsabilitatea finala
pentru realizarea sarcinii.
Problema cheie in utilizarea cu success a metodei delegarii este solutionarea
corespunzatoare a dilemei incredere-control. O delegare eficace presupune deci o imbinare
rationala a increderii cu controlul, fata de persoana careia i se deleaga o sarcina.

3. Enumerati componentele strategiei si prezentati una dintre acestea


Componentele strategiei sunt: misiunea organizatiei, obiectivele fundamentale,
optiunile strategice, resursele, termenele, avantajul competitiv, sinergia
Obţinerea avantajului competitiv se asigură numai prin încadrarea opţiunilor strategice
în funcţie de evoluţiile contextuale, de acţiunile şi rezultatele anticipate ale concurenţilor.
Orice intarziere sau devansare fata de termene se reflecta in costuri.
-apare atunci când o organizație are în permanență o șansă mare de câștiguri, ceea ce se
întâmplă când produsele/serviciile oferite sunt superioare în mod semnificativ pentru
clienți,comparativ cu ofertele similare ale concurenților.

4. Procesul tipic de management


Procesele de management reprezintă ansamblul fazelor, proceselor, acţiunilor prin care se determină obiectivele
organizaţiei, resursele şi procesele de muncă necesare realizării obiectivelor, executanţii proceselor de muncă.
Prin procesele de management se integrează şi corelează munca personalului folosind un complex de metode şi
tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a obiectivelor fixate.În cadrul proceselor de management se disting
mai multe componente principale care reprezintă funcţiile managementului:

1
- Previziunea şi planificarea;

- Organizarea;

- Coordonarea;
- Antrenarea;
- Control-evaluarea.

Procesul tipic de management se structurează, în funcţie de modul în care sunt exercitate funcţiile sale, în trei
faze: - Faza previzională

- Faza de operaţionalizare

- Faza de interpretare a datelor (faza finala)

5. Procesele si relatiile de management


Procesele de management sunt cele mai importante întrucât orientează şi fac derularea
proceselor de execuţie. Constau în acţiunea unei părţi a unei structuri de factor uman asupra altor
structuri de factor uman în ceea ce priveşte previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi
controlul, evaluarea activităţilor. Derularea proceselor de management are ca personaj principal
managerul, indiferent de poziţia ierarhică pe care acesta o ocupă în configuraţia
structurală/organigrama întreprinderii. Etapele procesului de management sunt:

- Previzionarea (P);
- Operaționalizarea (O, C, și A);
- Interpretarea rezultatelor (C-E).
Relaţiile de management - sunt raporturi care se stabilesc între membrii unei organizaţii şi între
aceştia şi membrii altor sisteme în procesele previzionării, organizării, coordonării, antrenării şi
control-evaluării.

6. Rolurile managerului
Rolurile managerului:
- Interpersonale: reprezentare, leader, contactor de prsoane
- Informationale: monitor, diseminator de informatii, purtator de cuvant
- Decizionale: intreprinzator, manuitor de disfunctionalitati, alocator de resurse,
negociator.

7. Enumerati principiile generale ale managemntului, detaliati unul dintre


ele
Principiile generale:

- Asigurarea concordanței dintre parametrii sistemului de management și mediul ambiant;


- Managementul participativ;
- Motivarea factorilor implicați, a stakeholderilor în activitățile organizației.
- Eficienței (efectul este superior efortului) și eficacității (îndeplinirea obiectivelor la termen
în condițiile prestabilite).

„Cel mai important fel de cunoștințe despre principiile conducerii sunt cele privind modul cum
trebuie să le aplicăm.”

Managementul participativ reprezită implicarea managerilor, proprietarilor, specialiștilor sau


stakeholderilor, apelând la leadership și realizând un nou tip de cultură organizațională.

8. Enumerati functiile managementului, detaliati una dintre ele


Funcțiile de management sunt:

2
 P – previziune: ansamblul proceselor de muncă prin care se determină principalele obiective
ale organizației, precum și resursele și principalele mijloace de realizare a obiectivelor. Ciclul
previzional conține: viziune, misiune, scopuri, previziune, monitorizare, măsurare și
analize.Previziunea se concretizeaza,in funcţie de orizontul de timp la care se referă şi de
gradul de detaliere, în: Prognoze,planuri si programe.
 O – organizare
 C – coordonare
 A – antrenare
 C-E – control – evaluate: măsurarea performanțelor organizației.

9. Detaliati aspect privind previzunea


Previziunea se concretizeaza, funcţie de orizontul de timp la care se referă şi de gradul
de detaliere, în:
1. Prognoze care acoperă un orizont de timp de minim 10 ani şi se rezumă la
principalele aspecte implicate conţinând date cu valoare indicativă.
2. Planuri care se referă la perioade cuprinse între 1 lună şi 5 ani şi au gradul de
detaliere invers proporţional cu orizontul la care se referă.
3. Programe care se referă la un orizont de timp redus: decadă, săptămână, zi, o oră şi
au un grad ridicat de detaliere şi certitudine.
10. Enumerati componentele sistemului de management, detaliati una dintre
acestea
 Subsistemul organizatoric – constă în ansamblul elementelor de natură organizatorică care
asigură cadrul, divizarea, combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea
realizării obiectivelor previzionate. Acest susbsistem reuneşte două categorii de organizare:
organizare formala si informala.
 Subsistemul informațional;
 Subsistemul decizional;
 Subsistemul metode și tehnici de management;
 Subsistemul managementului resurselor umane;
 Alte elemente de management.

11. Enumerati componentele structurii organizatorice, detaliati una dintre


ele.
Componentele structurii organizatorice sunt: postul, funcția, compartimentul,
ponderea ierarhică, nivelul ierarhic și relațiile organizatorice.
Ponderea ierarhică reprezintă numărul de salariați coordonați nemijlocit de un
manager. Marimea ponderii ierarhice depinde de urmatorii factori:natura actv colectivului
surbordonat, gradul de inpendendenta a sarcinilor ce revin subordonatilor, niv de pregatire a
conducatorilor si subordonatilor.
12. Enumerati functiile sistemului decizional . detaliati aspecte privind una
dintre ele.
Sistemul decizional
 Direcţionează dezvoltarea de ansamblu a organizaţiei şi a componentelor sale.
 Armonizarea activităţilor personalului organizaţiei este o altă funcţie majoră a
sistemului decizional- punere de acord a partilor din organizatie
 Declanşarea acţiunilor personalului la nivelul firmei şi al componentelor acesteia

13. Clasificare deciziilor. Enumerati tipurile de decizii in functie de un


criteriu la alegere.
Deciziile se clasifica in functie de urmatoarele criterii:
 orizont si implicatii: strategice, tactice, curente
 eșalonul managerial: superioare, medii, inferioare
 frecventa - periodice, aleatorii si unice,
 posibilitatea anticiparii: anticipate, imprevizibile
3
 amploarea sferei decizonale a decidentului: integrale, avizate
 sfera de cuprindere a decidentului: participative si individuale

14. Delimitati manag stiintific si stiinta managementului


Managementul este știința care se ocupă cu descoperirea cadrului sistemelor socio-economice,
pentru descoperirea legităților și principiilor, sistematizării și generalizării acestora și conceperea de
noi sisteme, metode, tehnici de management care asigură evoluția competitivă a acestora.

Ansamblul proceselor de muncă prin care elementele teoretico-metodologice sunt


operaționalizate în practica socială reprezintă managementul științific.

Caracteristici:

- Aportul creativ;
- Diversitatea și eterogenitatea;
- Caracterul „uman”;
- Caracterul „de masa”.

Interdependența dintre știința managementului și managementul științific este amplificată ca


urmare a unui complex de factori:

- Factori de producție (știința managementului – managementul științific - competitivitate);


- Nivelul de pregătire;
- Managementul participativ.

15. Aspecte privind o metoda specifica de management


Metodele specifice ale managementului sunt : metoda diagnosticarii, sedinta, delegarea,
tabloul de bord, planul de afaceri.
Sedinta – cinsta in reunirea mai multor persoane, pentru un scurt interval de timp, sub
coordonarea unui manager, in vederea solutiomarii in comun a unor sarcini cu caracter
informational sau decizional. Calitatea sedintei este implicata in executarea P, O, C, A, CE.
Categorii:
- de informare;
- decizionale;
- de armonizare;
- de exploatare;
- eterogene.
Eape:
- pregatire
- deschidere
- desfasurare
- finalizare

16. Reguli privind efectuarea unei sedinte


Se recomanda managerilor sa respecte mai multe cerinte si reguli in cadrul sedintei ce
pot fi grupate in 3 categorii principale:
1. deschiderea sedintei:
 la ora comunicata in prealabil
 formularea clara a obiectivelor sedintei
 prezentarea ideiilor la modul pozitiv
 folosirea unui limbaj atractiv pt a impune atentiei participantilor ideiile emise
 limitarea expunerii introductive la 1-2 minute
2. derularea sedintei
 sublienierea contributiilor unei idei noi astfel incat sa stimuleze participarea activa a
celor prezenti la indeplinirea scopurilor urmarite
4
 calmarea spiritelor infierbantate pt a preintampina momentele de tensiune
 interventia prompta in vederea stoparii peroratiilor inutile pt solutionare problemei
abordate
 imprimarea unui ritm care sa asigura incadrarea in durata stabilita concomitent cu
realizarea scopurilor urmarite
3. inchiderea sedintei
 limitarea sedintei la 1-2 ore
 interventia finala a conducatorului sedintei trebuie sa fie concisa si sa se refere la
principalele decizii, facilitand retinerea lor de catre toti participantii
 elementele deosebit de importante trebuie trimise in scris participantilor cel mai tarziu
in ziua urmatoare reuniuni.

17. Pregatirea unei sedinte


Implica un complex de decizii si actiuni care sa asigure desfasurarea eficienta a
acesteia:
 stabilirea unei ordini de zi judicioase-sarcina apartine managerului
 formularea problemelor inscrise pe ordinea de zi cu maxim de claritate
 desemnarea persoanelor care urmeaza sa intocmeasca materiale pe baza carora se vor
desfasura lucrarile reuniunii
 stabilirea persoanelor care vor fi invitate la sedinta
 elaborarea de materiale cat mai scurte
 in cazul sedintelor ocazionale pt stabilirea datei este idicata consultarea persoanelor
 in cadrul sedintelor cu caracter periodic este importanta derularea lor in aceeasi zi
 stabilirea locului de desfasurare este necesara in functie de obiectivul urmarit
 desemnarea persoanelor care se ocupa de inregistrarea discutiilor si anuntarea sa
asupra datei si locului de desfasurare.

18. Organizarea – functie a managementului


Functia de organizare este ansamblul proceselor de management prin intermediul carora
se stabileste sistemul de lucru.
Organizarea are doua subdiviziuni principale: organizarea de ansamblu, ce este
exerciata de managerul superior si organizarea principalelor componente, realizata de
managerii de la nivelele medii si inferioare.

19. Functii ale tabloului de bord


Tabloul de bord este ansamblul de informatii pertinente referitoare la rezultatele
obtinute in domeniul condus, prezentate intr-o forma sintetica si transmise operativ
beneficiarilor. Este o modaitate de raionalizare a sistemului informational si bugetului de
timp al managerilor.
Functiile principale ale tabloului de bord sunt:
 Informare
 Avertizare
 Evaluare
 Decizie

20. Detaliati aspecte prinvind diagnosticarea


Diagnosticarea reprezinta o metoda a managementului prin care se identifica punctele
tari si slabe ale domeniului analizat, cu evidentierea cauzelor care le genereaza, finalizat in
recomandari cu caracter colectiv.
Caracteristici:
- Analiza cauza-efect
- Caracter participativ
- Finalizarea in recomandari.
5
Diagnosticele sunt: generele, specializate, monofazice, plurifazice.
Etapele diagnosticarii:
- Stabilirea domeniului de investigat,
- Documentarea preliminara,
- Stabilirea principalelor puncte slabe si a cauzelor care le genereaza,
- Stabilirea principalelor puncte forte si cauzele care le genereaza,
- Formularea recomandarilor

21. Coordonarea – functie a managementului


Functia de coordonare consta in ansamblul proceselor de munca prin care se
armonizeaza deciziile si actiunile personalului organizatiei si ale subsistemelor sale, in cadrul
previziunilor si sistemului organizatoric stabilite anterior.
Coordonare este o organizare in dinamica .Necesitatea coordonarii rezulta din:
- dinamismul agentului economic si al mediului ambient
- complexitatea diversitatea si ineditul reactiilor personalului
Coordonarea are doua forme:
- bilaterala - se deruleaza intre un manager si un subordonat
- multilaterala – se realizeaza intre un manager si mai multi subordonati.

22. Precizati 3 metode de stimulare a creativitatii personalului si detaliati una


dintre acestea.
Metodele de stimulare a creativitatii personalului sunt:
 Brainstormingul
 Metoda Delphi
 Matricea descoperirilor
Brainstorming are drept scop emiterea unui numar cat mai mare de idei privind modul
de rezolvare a unei probleme. Se deruleaza in cadrul unei reuniuni formata dintr-un grup
restrans 5-12 persoane cu o durata optima intre 15-45 minute.
Etape:
 pregatirea reuniunii de creativitate
 desfasurarea propriu-zisa
 evaluarea si valorificarea productiei de idei.

23. Antrenarea – functie a managementului


Functia de antrenare incorporeaza ansamblul proceselor de munca prin care se
determina personalul organizatiei sa contribuie la stabiliea si realizarea obiectivelor
previzionate , pe baza luarii in considerare a factorilor care ii motiveaza.
Fundamentul antrenarii il reprezinata motivarea , care poate fi pozitiva sau negative.
Procesul motivational poate fi:
- complex – se utilizeaza stimulente materiale si morale luand in considerare factorii
endogeni si exogeni ai organizatiei
- diferentiat - motivatiile si modul de folosire se face individual
- gradual - sa satisfaca succesiv necesitatile personalului

24. Explicati principiul motivarii tuturor factorilor.


La baza acestui principiu sta motivarea care exprima necesitatea stabilirii si utilizarii
stimulentelor materiale si morale de catre factorii decizionali incat sa asigure realizarea
tuturor intereselor. Utilizarea corecta a acestui principiu are la baza identificarea si evaluarea
motivatiilor care se manifesta la nivelul managerilor, clientilor, furnizorilor,
actionarilor, modul de impartire al profitului, de salarizare a personalului, de evaluarea si
promovarea personalului, de impartirea dividendelor, premiilor si comisoanelor, care sa
determine atingerea obiectivelor stabilite.

6
25. Evolutia managementului pe plan mondial şi în România
Activitatea de management in forma sa de inceput a aparut odata cu constituirea
primelor colectivitati umane , in comuna primitiva.Evolutia societatii a marcat concomitent si
schimbari importante in ceea ce priveste continutul activitatilor de management implicate. O
contributie esentiala la intemeierea stiintei managementului au avut-o Henry Fayol si
Frederic Taylor care au analizat pt prima oara de o maniera stiintifica procesul de
management si componentele sale. Literatura de specialitate a realizat o clasificare a evolutiei
managementului in patru scoli: scoala clasica (traditionala), comportista, cantitativa,
sistematica.
In Romania ,managementul a inceput sa ia contur in prima jumatate a sec xx. Conceptul
de management a fost predat pt prima oara in 1916 de catre Virgil Madgearu la cursul de
management al firmei din cadrul Academiei de Inalte Stiinte comerciale si Industriale.
Manag. a cunoscut o dezvoltare rapida pe teritoriul Rom. , astfel ca in 1927 s-a creat
Institutul Roman pt organizarea stiintifica a muncii , al carui obiectiv era sa faca pasul
necesar pt ca Romania sa iasa din domeniul empirismului in domeniul organizarii rationale cu
ajutorul stiintei. Dupa instaurarea comunismului , pana in 1966 a fost o perioada de regres in
planul teoriei si al practicii managementului. Dupa 1966 ca urmare a industrializarii tarii ,
necesitatea unui manag. riguros s-a resimtit puternic iar dezvoltarea acestuia pe teritoriul tarii
a inceput sa prinda din nou contur. Dupa 1990 , invatamantul si cercetarea stiintifica de
manag s-au debarasat de malformatiile din perioada comunista si a inceput perioada raportarii
la conditiile economiei de piata.

26. Raportul dintre stiinta managementului si managementul stiintific


Stiinta manag, pe baza studiului proceselor si relatiilor de manag , descopera principii
,reguli,cerinte etc care reflecta esenta acestora si concepe metode ,tehnici,proceduri stiintifice
utilizabile in practica sociala.
Managementul stiintific repr. ansamblul proceselor prin care elementele teoretico-
metodologice furnizate de stiinta managementului sunt operationalizate in practica sociala.
Manag. stiintific consta in munca de zi cu zi a conducatorilor care-si desfasoara activitatea la
toate nivelurile ierarhice din organizatie.
Interconditionarea dintre stiinta manag. si manag. stiintific se amplifica ca urmare a
manifestarii unui complex de factori.
Faptul ca stiinta a devenit o forta de productie iar cunostintele esenta obtinerii
avantajului competitive determina o crestere a calitatii activitatii de management din firme de
aplicarea elementelor puse la dispozitie de stiinta manag. Trinomul stiinta a manag-manag.
stiintific-competitivitate a dobandit noi valente , devenind tot mai mult una dintre liniile de
forta invizibile de care trebuie sa se tina cont in practica economica.Un alt factor important il
reprezinta cresterea nivelului de pregatire a componentilor org,capacitatea personalului de a-
si insusi si utiliza preceptele stiintei manag este mult superioara. In ceea ce priveste
continutul raporturilor dintre stiinta manag si manag. stiintific trebuie precizat faptul ca
acesta depaseste cadrul classic al relatiilor dintre teorie si practica,datorita dimensiunii umane
si a caracterului de masa al activitatii de manag. Manag se operationalizeaza prin implicarea
practica a intregului personal din org.

27. Delimitaţi cele două forme ce le îmbracă decizia managerială


In practica organizatiilor decizia manageriala imbraca 2 forme: act decizional si proces
decizional.
Actul decizional se refera la situatii decizionale de complexitate redusa sau cand
respectiva situatie are un caracter repetitiv, variabilele implicate fiind foarte bine cunoscute
de decident. La baza actelor decizionale se afla experienta si intuitia managerilor.
Procesul decizional implica un consum de timp notabil , care poate fi de ordinul
orelor,zilelor,saptamanilor , pe parcursul carora se culeg si se analizeaza o anumita cantitate
de informatii , se stabilesc contacte umane si se consulta mai multe persoane in vederea
conturarii situatiei decizionale.
7
28. Enumerati cinci „sisteme, metode sau tehnici” manageriale şi detaliaţi
aspecte privind una dintre acestea
Cele 5 metode manageriale sunt:
 metoda diagnosticarii
 sedinta
 delegarea
 tabloul de bord
 planul de afaceri.
In managementul organizatiei, metoda diagnosticarii indeplineste acelasi rol pe care il
are si in medicina. Astfel, este necesar ca managerii sa fie capabili sa diagnosticheze corect
domeniul condus sau componentele acestuia pt a avea un fundament adecvat in stabilirea
deciziilor care se impun. Diagnosticarea poate fi definita ca acea metoda folosita de manageri
pe baza constituirii unei echipe multidisciplinare, din manageri si executanti, al carei continut
principal consta in identificarea punctelor forte si punctelor slabe ale domeniului analizat, cu
evidentierea cauzelor care le genereaza, finalizata in recomandari cu caracter coercitiv sau de
dezvoltare.
Dupa cum se poate vedea si din definitie, diagnosticarea prezinta 3 caracteristici:
 esenta aplicarii ei consta in analiza cauza-efect
 specificul ei caracterul participativ
 finalizarea sa consta in recomandari.

29. Enumeraţi componentele sistemului informaţional şi prezentaţi două


dintre acestea
Elementele sistemului informational sunt:
 data si informatia
 circuite si fluxuri informationale
 proceduri informationale
 mijloace de tratare a informatiilor
Circuite si fluxuri informationale – Prin circuit informational este reprezentat de
traseul pe care o il parcurge o informatie pana a ajunge la destinatarul sau. Fluxul
informational reprezinta cantitatea de informatie pe care emitatorul o transmite destinatarului.
Procedurile informationale sunt ansamblul elementelor prin care se stabilesc
modalitati de culegere, inregistrare, transmitere si prelucrare a unei categorii de informatii.
Procedurile informationale au un caracter foarte detaliat, un grad ridicat de formalizare.

30. Clarificaţi unele aspecte privind creativitatea şi inovarea


Conceptul de creativitate nu a putut primi o definitie unanim acceptata. Principalul
element definitoriu al creativitãţii il reprezinta ideile noi. Inovarea se caracterizeazã atât prin
apariţia de idei noi, cât şi prin efectuarea de schimbãri în organizaţie pe baza acestora.
Procesul inovaţional are o sferă largă de cuprindere si se manifestă în toate activităţile
ce se desfăşoară în organizaţii. Creativitatea reprezinta suportul fundamental al inovării.

31. Metode, tehnici şi modalităţi de programare a muncii managerului


1. Respectarea unui set minim de reguli de programare si organizare (in primele ore ale
zilei se vo solutiona problemele, axandu-se pe cele cheie)
2. Asigurarea unei structuri adecvate zilei de munca
3. 3.Folosirea unui instrumentar cat mai variat de programare a muncii (managerul poate
sa apela la un grafic de activitate)

32. Programarea muncii managerului


Munca managerilor trebuie sa fie programata. Au fost realizate urmatoarele reguli:
8
1. Nu va irosi timpul cu prlobleme minore
2. Managerul se va axa asupra problemelor prioritare
3. in reaizarea sarcinilor importante, se vor sttabilii perioade de munca individuale.
4. Solutionarea problemelor importante in primele ore ale zilei de munca
5. Sarcinile mai putin importante se rezolva spre sfarsitul zilei
6. Sarcinile care necesita cunostinte din anumite domenii vor fi plasate spre rezolvare
carte specialisti
7. Programarea zilnica a unei reserve de timp pt probleme neprevazute
8. Rezolvarea in plenul organelor manageriale participative a problemelor esentiale pt
firma.

33. Organizarea formală şi organizarea informală


Termenul de organizare structurala reprezinta organizarea formala.
Organizarea informala este ansamblul formatiunilor si interactiunilor umane cu caracter
organizatoric, care apar spontan si natural intre componentii sai. Elementul de baza este grupa
informala, definita ca un grup de persoane care urmaresc un scop comun.
Intre organizarea formala si cea informala exista o stransa interdependenta.

34. Precizaţi categoriile de factori de mediu


Factorii de mediu sunt:
- factorii economici
- factorii de management
- factorii demografici
- factorii tehnici si tehnologici
- factori socio-culturali
- factori politici
- factori ecologici
- factori juridici

35. Enumeraţi cinci trăsături definitorii ale strategiei şi dezvoltaţi aspecte


privind una dintre acestea
1. strategia vizeaza perioade viitoare din viata organizatiei
2. reflecta interesele cel putin a unei parti din stakeholderi.
3. are in vedere realizarea unor scopuri specificate sub forma de obiective.
4. vizeaza sa obtina avantaj competitiv pt organizatie
5. este un rezultat al negocierii implicite sau explicite a stakeholderilor.
Se recomanda o negociere distributiva, bazata pe descoperirea de multidimensiuni ,
care sa nu fie complet opuse.
Ca urmare, se abandoneaza negocierea de tip castig-pierdere si se trece la negocierea de
tip castig-castig, in care ambele parti implicate castiga cate ceva. Pe aceasta baza se
facilitateaza armonizarea intereselor partilor implicate, favorizand dezvoltarea unei culturi si
a unui sistem relational, propice obtinerii de performante ridicate pe termn lung.

36. Precizaţi cinci corelaţii între subsistemele organizatoric, informaţional şi


decizional
Pe plan constructiv, sistemul informational trebuie corelat in special cu structura
organizatorica, avandu-se in vedere mai ales utilizarea subdiviziunilor organizatorice.
Practica organizatiilor moderne releva ca asigurarea atat a unei structuri organizatorice, cat si
a unui sistem informational rational, impune conceperea sau perfectionarea lor concomitenta.
Din punct de vedere functional, sistemul informational este necesar sa se armonizeze
indeosebi cu sistemul decizional, astfel incat continutul informatiilor si caracteristicile
dimensionale ale fluxurilor informationale sa reflecte necesitatile specifice adoptarii de
9
decizii rationale de catre fiecare manager. Necesitatea armonizarii componentelor sistemului
informational cu componentele sistemului decizional decurge din functia decizionala a
informatiilor.

37. Deficienţe manifestate în munca managerului şi cauze care le provoacă.


Deficiente manifestate in munca managerului sunt:
- timpul aferent muncii de conceptie reprezinta un procent prea mic in ansamblul timpului de
lucru.
- proportia foarte mica a timpului aferent muncii de comunetare
- ponderea excesiva reperzentata de timpul aferent sedintelor
- fragmentarea , dispersarea excesiva a timpului de lucru.
- insuficienta utilizare in munca curenta de conducere a priniciilor, regulilor, metodelor si
tehinicilor stabilite de stiinta managementului.

38. Precizaţi documentele organizaţionale cunoscute


- organigrama
- regulamentul de organziare si functionare
- descrierile de funtcii
- descrierea postului

39. Regulile elaborării unei organigrame corecte şi sugestive


Principalele reguli in elaborarea unei organigrame sunt:
- marimea patrulaterelor si grosimea liniilor trebuie correlate cu amploarea obiectivelor,
sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor implicate.
- plasarea pe plansa a casutelor si liniilor trebuie sa reflecte raproturile de subordonare
ierarhica existente in unitate.
- pt fiecare compartiment este recomandabil sa se indice numarul total al personalului
- este indicata intocmirea unei legende cu semnficatia simbolurilor utilizate
- formatul trebuie sa fie suficient de mare pt a asigura o prezentare clara a structurii
organizatorice a firmei.

40. Organizatia ca obiect de studiu al managementului.


Organizatia poate fi definita ca un sistem alcatuit din mai multe persone in vederea
realizarii unui scop comun.
Organizatia economica este acea organizatie care are drept obiectiv obtinerea de profit.
Caracteristica economiei de piata este situarea firmelor in prim-planul activitatii
economice, pornind de la premisa ca daca acestea sunt profitabile toti cei implicati sunt
afectati pozitiv, inclusive economia nationala.
O a doua conceptie economica are drept idée centrala stituarea pe prim plan a
economiei nationale subestimand importanta inteprinderilor component.
Pt a fi eficienta o economie natioanala trebuie sa cuprinda si sa se bazeze pe
inteprinderi rentabile..
Firma prezinta mai multe dimensiuni definitorii:
a) un sistem complex
b) sistem socio-economic
c) sistem deschis
d) sistem organic
e) tehnico-material
f) analiza firmelor releva caracterul operational

10
41. Enumeraţi etapele metodologiei de reproiectare a sistemului decizional. În
ce constă una dintre etape
Etapele metodologiei de reproiectare sunt:
 culegerea si inregistrarea informatiilor privind conceperea si functionarea sistemului
decizional
 Analiza sistemului decizional
 Reproiectarea sistemului decizional al organizatiei, in aceasta categorie se includ:
 imbunatatirea tiplogica a deciziilor adoptate si corelaera acestora cu pozitia
ierarhica a decidentului
 abordarea echilibrata a proceselor de management
 tratarea decizionala echilibrata a componentelor procesuale ale organizatiei
 imbunatatirea calitatii deciziilor adoptate
 imbogatirea si modernizarea instrumentarului decizionale utilizate.

42. Enumeraţi trei principii de concepere şi raţionalizare a sistemului


informaţional. Detaliaţi aspecte privind unul dintre acestea
Principii de concepere si rationalizare a sistemului informationala sunt:
- principiul unitatii metodologice a tratarii informatiilor
- principiul concentrarii asupra abatarilor esentiale
- principiul asigurarii de maximum de informatii finale din fondul de informatii
primare.
Informatiile primare sunt folosite nemijlocit pt evidenta si controlul desfasurarii
proceselor, ca si pt luarea unor decizii, cu caracter local. Cele mai importante decizii si
actiuni ale manag organizatiei se fundamenteaza insa pe informatii finale. Fondul de
informatii primare trebuie valorificat pentru obtinerea celor mai bune informatii finale.

43. Ce ştiţi despre relaţiile de management ?


Relatiile de management pot fi definite ca raporturile ce se stabilesc intre componentii
org si componentii altor sisteme in procesele functiilor de management.
Relaţiile de management reprezintă cea de-a doua componentă definitorie a
conceptului ştiinţei managementului.
Determinarea social-economică rezultă din dependenţa relaţiilor de management. Prin
această dependenţă se asigură aceleaşi caracteristici economico-sociale esenţiale unităţilor
economice bazate pe aceeaşi formă de proprietate.
Determinarea tehnico-materială constă în dependenţa trăsăturilor managementului de
caracteristicile muncii şi mijloacelor de muncă ce constituie suportul tehnico-material al
încadrării unităţilor economice în ramuri şi subramuri.
Determinarea umană constă în faptul că o influenţă asupra relaţiilor de management o
are şi componenţa colectivităţii fiecărei unităţi economice şi cultura sa organizaţională.

44. Ce ştiţi despre procesele de management ?


În activitatea oricărei unităţi economice se întâlnesc două tipuri de procese.
Procesele de executie se caracterizeaza prin faptul ca forta de munca actioneaza fie
nemijlocit asupra obiectelor muncii, fie in mod indirect asigurand un ansamblu de produse
corespunzator obiectivelor.
Procesul de management consta in ansamblul fazelor prin care se integreaza si
controleaza munca personalului folosind un complex de metode si tehnici in vederea inplinirii
cat mai eficiente a ratiunilor.
In cadrul proceselor de manag componentele principale sunt: previziunea, organizarea,
coordonare, antrenarea si control-evaluarea.

11
45. Clasificarea structurilor organizatorice si modalitati de prezentare a
acestora
Clasificare:
 structura de tip ierarhica;
 structura de tip functionala;
 structura de tip ierarhic-functionala.
Modalitati de prezentare:
 organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice cu ajutorul
anumitor simboluri si pe baza unor reguli specifice;
 regulamentului de organizare si functionare; descrierile de functii; descrierea
postului.

46. Perfectionarea raporturilor manageri-subordonati


O asemenea modalitate de amplificare a eficacitatii muncii managerilor implica
actionarea in patru zone:
 promovarea unor reguli specifice in raportul manager-subordonati (precum: sa
tratezi pe altii cum vrei sa fii tratat, sa fii impartial, sa fii sever in ceea ce priveste
principiile, sa nu predici, ci sa dai exemplu personal);
 eficientizarea comunicatiilor dintre manager si suborodonati;
 maximizarea motivarii subordonatilor;
 imbunatatirea controlului exercitat asupra subordonatilor.

47. Evaluarea eficientei manageriale cuantificabile poate fi realizata la 2


niveluri:
- eficienta directa, care sintetizeaza rezultatele directe;
- eficienta totala, care reflecta dpdv economic ansamblul efectelor determinate de
functionalitata si perfectionarile managementului intreprinderii

48. Precizati categoriile de obiective in fct de sfera de cuprindere si de


importanta lor in cadrul org
In functie de sfera de cuprindere si de importanta lor in cadrul organizatiei, obiectivele
pot fi:: obiective fundamentale, obiective derivate de gradul I, obiective derivate de gradul II,
obiective specifice, obiective individuale.

49. Metode si tehnici decizionale


In functie de volumul, structura si calitatea informatiilor de care se beneficiaza,
modelele decizionale pot fi: deterministe, nedeterministe si probabiliste.
In functie de tipul situatiilor decizionale implicate:
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de certitudine: ELECTRE, tabelul
decizional, simularea decizionala
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de incertitudine: tehnica optimista,
tehnica pesimista, tehnica minimizarii regretelor
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de risc: arborele decizional,
metoda sperantei matematice.

50. Utilizarea eficienta a secretariatului.


Secretariatul este componenta structurala ale carui sarcini constau in efectuarea
lucrarilor de natura administrativa, de rutina, pt degrevarea titularului functiei in cauza.
Un secretariat bine organizat si competent potenteaza munca managerului prin:
- contribuie decisiv la organizarea rationala a activitatii managerilor de nivel superior;
12
- creeaza conditii preliminare pt realizarea de catre manager a unor contacte operative si
eficiente cu persoane din interiorul si exteriorul organizatiei;
- degreveaza managerul de o serie de actiuni de rutina, contribuind astfel la utilizarea
rationala a timpului de lucru de care el dispune.
Functii ale secretariatului:
 de asistare directa a managerului;
 de legatura si “filtru” pt solicitarile de contacte directe si audiente
 de tratere a informatiilor si documentelor informationale adresate managerilor;
 de reprezentare.

51. Rationalizarea si modernizarea sistemului decizional


Cerinte de rationalitate privind decizia. Enumerare si dezvoltarea uneia:
- decizia trebuie sa fie fundamentata stiintific: In cadrul procesului decizional din
cadrul org, este necesar sa se ia in considerare legitatile specifice economiei de piata pe baza
studierii modalitatilor de manifestare in perioada actual si in viitor. Pt a putea realiza aceasta
cerinta este necesar ca personalul managerial sa posede atat cunostintele, metodele, tehnicile
si deprinderile decizionale necesare, cat si intelegerea mecanismelor specifice economiei de
piata.
- decizia trebuie sa fie “imputernicita”
- fiecare decizie trebuie sa fie integrata, armonizata in ansamblul deciziilor adoptate sau
proiectate a se lua tinand cont de straetgia si politicile organizatiei.
- decizia trebuie sa se incadreze in perioada optima de elaborare si de aplicare
- formularea corespunzatoare a deciziei

52. Comunicarea in cadrul organizatiei


Este un proces de transmitere a informaţiilor, sub forma mesajelor simbolice, între
douã sau mai multe persoane, unele cu statut de emiţãtor, altele cu statut de receptor, prin
intermediul unor canale specifice.
Componente:
 emiţătorul;
 mesajul;
 canalul;
 receptorul.
Deficiente majore in procesul de comunicare: barierele comunicationale (bariere de
limbaj, exprimare; bariere de receptie; bariere contextuale; bariere mixte)
Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicaţiilor:
 motivarea adecvată a comunicării;
 asigurarea unei comunicări clare, concise;
 perfecţionarea managerilor;
 perfecţionarea capacităţii de exprimare şi de ascultare;
 promovarea cu predilecţie a unor stiluri participative de management;
 perfecţionarea structurii organizatorice;
 informatizarea managementului

53. Managementul participativ


Reprezinta exercitarea proceselor de management prin implicarea unui număr sporit de
manageri şi executanţi, utilizând o gamă variată de modalităţi, între care organismele
participative instituţionale ocupă o poziţie centrală. Se bazează pe atragerea personalului, la
punctul de conducere în scopul creşteri eficienţei economice.
El poate fi:
 consultativ - când se bazează pe consultarea personalului pentru soluţionarea
unor probleme decizionale;
 deliberativ - când se bazează pe adaptarea în grup a deciziilor.
13
54. Funcţiunea financiar-contabilă
Întrucât reflectă din punct de vedere economic toate celelalte activităţi ce se desfăşoară
în cadrul organizaţiei prin prisma unor elemente valorice integrative, funcţiunea financiar-
contabilă are un pronunţat caracter sintetic. Aceasta cuprinde ansamblul activităţilor prin
care se asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor organizaţiei, precum
şi evidenţa valorică a mişcării întregului său patrimoniu.
În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, ale situării în prim plan a factorilor
economici, activităţile financiar-contabile îşi modifică substanţial conţinutul şi devin din ce în
ce mai importante. În cadrul funcţiunii financiar-contabile deosebim cel puţin trei - patru
(grupuri de) activităţi principale: financiară, contabilitatea şi controlul intern, evidenţă
asociaţi etc.

55. Cultura managerială


Se referă la sistemul de valori, credinţele, aspiraţiile, aşteptările şi comportamentele
managerilor dintr-o organizaţie care se reflectă în tipurile şi stilurile de management
practicate, marcând sensibil conţinutul culturii organizaţionale a fiecărei organizaţii şi
performanţele sale.

56. Formarea si perfectinarea personalului


Prin formarea personalului desemnãm ansamblul proceselor prin care salariaţii îşi
însuşesc cunoştinţele, aptitudinile, deprinderile şi comportamentele trebuitoare exercitãrii
unor ocupaţii necesare respectivei firme.
Prin perfecţionarea pregătirii personalului desemnãm ansamblul proceselor prin
intermediul cãrora salariaţii organizaţiei îşi îmbogãţesc arsenalul de cunoştinţe, metode,
aptitudini, deprinderi şi comportamente în domenii în care au deja o calificare de bazã.
Formarea personalului în cadrul organizaţiei se realizează prin licee de specialitate şi
şcoli profesionale, etc.
Perfecţionarea pregătirii personalului firmelor se efectuează prin instituţiile de
învăţământ superior, firmele private sau publice de pregătire a personalului, care realizează
cursuri sau programe proprii, special organizate în cadrul lor.

57. Control-evaluarea-functie a managementului


Control-evaluare – ansamblul proceselor de muncă prin care performanţele
organizaţiei sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite initial, în
vederea eliminării deficienţelor constatate.

58. Evaluarea si promovarea resurselor umane


Evaluarea personalului poate fi definitã ca ansamblul proceselor prin intermediul
cãrora se emit judecãţi de valoare asupra salariaţilor din organizaţie şi de exercitare a
competenţelor şi responsabilitãţilor, a conturãrii perspectivelor de promovare.
Metode de evaluare generale: notatia, aprecierea globala, aprecierea functionala.
Metode de evaluare speciale: cazul, testele de autoevaluare, centrul de ev.
Prin promovare înţelegem ansamblul proceselor prin care se atribuie personalului din cadrul
organizaţiei posturi manageriale situate pe un nivel ierarhic superior, precum şi gradaţii sau
clase mai mari în cadrul aceluiaşi post.
Criterii depromovare:
a) Promovarea pe baza vârstei şi a vechimii în muncă.
b) Promovarea pe baza rezultatelor.
c) Promovarea pe baza potenţialului personalului.

14
59. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare
Prin funcţiunea de cercetare-dezvoltare se desemnează ansamblul activităţilor
desfăşurate în organizaţie prin care se concepe şi se implementează progresul ştiinţifico-
tehnic.
Activităţi principale:
Activitatea de previzionare constă în elaborarea proiectelor, strategiilor şi politicilor
organizaţiei, concretizate în prognoze şi planuri, în urmărirea realizării lor.
Activitatea de concepţie tehnică include ansamblul cercetărilor aplicative şi
dezvoltărilor cu caracter tehnic efectuate în cadrul organizaţiei.
Activitatea de organizare reuneşte ansamblul proceselor de elaborare, adaptare şi
introducere de noi concepte şi tehnici cu caracter organizatoric.

60. Mediul ambient al organizatiei


Include toate elementele exogene organizaţiei, de natură economică, tehnică, politică,
demografică, culturală, ştiinţifică, organizatorică, juridică, psiho-sociologică, educaţională şi
ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor acesteia, obţinerea resurselor necesare,
adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a lor.

61. Raportul dintre cultura si climatul organizational


O problemă controversată în literatura de specialitate se referă la raporturile dintre
cultura organizaţională şi climatul organizaţional. Unii autori le suprapun integral sau parţial,
în timp ce alţii le consideră absolut distincte. Din acest punct de vedere este interesantă
recenta abordare a lui Denison care contrapune cultura şi climatul organizaţional, îndeosebi
din punct de vedere al cercetării lor. Climatul organizaţional este starea de spirit a
personalului, ce tinde să prevaleze într-o anumită perioadă, reflectare atât a culturii
organizaţionale, cât şi a evoluţiilor recente ale organizaţiei, în special economice şi
manageriale
Cultura organziationala caracteristici:
 e conceptualizata si ideografica
 predomina cantitativa, centrata pe valori si ipoteze,
 stiinte implicate major sunt sociologia si antropologia
Climatul organizational caracteristici:
 e comparativa si nemotica,
 predomina calitativa ; axata pe manifestari umane (superficial), stiinta
implicata e psihologia.

62. Functiunea de resurse umane


Ansamblul proceselor de munca din cadrul organizatiei prin care se asigura resursele
umane necesare, precum si utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora constituie continutul
functiunii de resurse umane.
- Activitati: previzionarea necesarului de personal
- fomarea personalului
- selectionarea personalului
- incadrarea personalului
- evaluarea personalului
- motivarea personalului
- perfectionarea personalului
- promovarea personalului
- protectia salariatilor

15
63. Functiunea comerciala
Functiunea comerciala este ansamblul proceselor de cunoastere a cererii si ofertei
pietei, de procurare nemijlocita a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de productie
necesare vanzarii produselor, semifabricatelor si serviciilor acesteia.
Grupuri de activitati:
- Aprovizionarea
- Vanzarea
- Marketing

64. Definiţi perfecţionarea personalului şi precizaţi metodele utilizate pentru


realizarea sa
Perfecţionarea pregătirii personalului firmelor se efectuează prin instituţiile de
învăţământ superior, firmele private sau publice de pregătire a personalului, care
realizează cursuri sau programe proprii, special organizate în cadrul lor.
Metodele didactice clasice. Mai frecvent utilizate sunt prelegerile şi seminariile.
Caracteristic lor este concentrarea asupra prezentării de cunoştinţe şi însuşirii acestora.
Metodele didactice moderne sau active se axează asupra formării şi dezvoltării de
aptitudini, deprinderi şi comportamente solicitând cu prioritate capacitatea de analiză, puterea
de sinteză, abilitatea de a stabili obiective şi a concepe realizarea lor.

65. Definiţi evaluarea personalului şi precizaţi metodele utilizate pentru


realizarea sa.
Evaluarea personalului poate fi definitã ca ansamblul proceselor prin intermediul
cãrora se emit judecãţi de valoare asupra salariaţilor din în vederea relevãrii elementelor
esenţiale, a conturãrii perspectivelor de promovare.
Metodele de evaluare generale sunt aplicabile la orice component al organizaţiei,
indiferent de postul deţinut. Principalele metode de acest fel sunt : notaţia, aprecierea
globală şi aprecierea funcţională.
Metodele de evaluare speciale, utilizabile doar pentru anumite categorii de personal
din organizaţii, mai ales manageri şi specialişti de înaltă calificare. Între metodele din această
categorie cele mai frecvent întrebuinţate enumerăm: cazul, testele de autoevaluare şi
centrul de evaluare.

66. Prezentati corelatiile intre sistemul de obiective si organizarea procesuala


Organizarea procesuala consta în stabilirea principalelor procese de munca necesare
realizarii sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese de munca ce se desfasoara
într-o organizatie sunt: functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin obiective
si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si individuale.

67. Prezentati corelatiile intre sistemul de obiective si organizarea


structurala
Organizarea structurala preia rezultatele organizarii procesuale - functiunile,
activitatile, atributele si sarcinile - incadrandu-le in structuri organizatorice adecvate
caracteristicilor si posibilitatilor fiecarei organizatii economice in parte.
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin obiective
si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si individuale.

68. Precizati corelatiile intre organizarea procesuala si sistemul de obiective


Organizarea procesuala consta în stabilirea principalelor procese de munca necesare
realizarii sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese de munca ce se desfasoara
într-o organizatie sunt: functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.

16
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin obiective
si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si individuale.

69. Precizati corelatiille intre organizarea structurala si sistemul de obiective


Organizarea structurala preia rezultatele organizarii procesuale - functiunile, activitatile,
atributele si sarcinile - incadrandu-le in structuri organizatorice adecvate caracteristicilor si
posibilitatilor fiecarei organizatii economice in parte.
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin
obiective si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si
individuale.

70. Precizati corelatiile intre organizarea procesuala si organizarea


structurala
Organizarea procesuala consta în stabilirea principalelor procese de munca necesare
realizarii sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese de munca ce se desfasoara
într-o organizatie sunt: functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
Organizarea structurala preia rezultatele organizarii procesuale - functiunile, activitatile,
atributele si sarcinile - incadrandu-le in structuri organizatorice adecvate caracteristicilor si
posibilitatilor fiecarei organizatii economice in parte.

71. Indicaţi factorii primari ai deciziei manageriale şi conţinutul lor


Factorii primari ai deciziei manageriale. Investigatiile inteprinse au aratat ca cele mai
importante elemente constitutive ale situatiei decizionale sunt:
- factorul de luare a deciziei sau decidentul;
- mediul ambient
Decidentul este reprezentat de un manager sau de un organism managerial, care adopta
decizia in situatia respectiva.
Mediul ambiant decizional consta in ansamblul elementelor endogene si exogene ale
firmei, care alcatuiesc situatia decizionala, caracterizata prin manifestarea unor influente
directe si indirecte semnificative asupra continutului si rezultatelor deciziei manageriale

72. Definiţi metoda managerială şi enumeraţi trei metode manageriale


Metoda manageriala este o constructie manageriala coerenta si riguroasa, ce
incorporeaza faze, componente, reguli etc, precis conturate, prin intermediul careia se
exercita un segment restrans al proceselor sau relatiilor manageriale dintr-o organizatie, cu
efecte localizate de regula la nivelul unui numar redus de manageri si compartimente din
organizatie.
Exemple:
- Metoda ABC
- Alianta strategica
- Analiza morfologica

73. Definiţi sistemul managerial (metoda managerială complexă) şi enumeraţi


trei sisteme manageriale.
Sistemul de management al organizatiei poate fi definit ca ansamblul elementelor cu
caracter decizional, organizatoric, informational, motivational etc. din cadrul organizatiei,
prin intermediul caruia se exercita ansamblul proceselor si relatiilor de management, în
vederea obtinerii unei eficacitati si eficiente cât mai mari.
Sistemul managerial (metoda manageriala complexa) este o constructie manageriala
coerenta, riguroasa si complexa, cu faze, componente, reguli etc. precis conturate, prin
intermediul careia se exercita ansamblul proceselor si relatiilor manageriale dintr-o
organizatie sau o parte apreciabila a acestora.
Sisteme manageriale:
17
- Organizatoric
- Informational
- Decizional

74. Ce este “triunghiul de fier” al organizarii? In ce consta importanta si


utilitatea sa?
Raţionalitatea unui post şi eficacitatea muncii depuse de titularul său sunt condiţionate
într-o măsură hotărâtoare de corelarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor. Este
ceea ce numim „triunghiul de aur” al organizării .
Cercetările întreprinse de numeroşi specialişti au evidentit ca disfunctionalitatile cu
care cu care se confrunta diferite organizatii sunt generate de nesincronizarea integrală a
sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise posturilor.

75. Ce este “organigrama”? In ce consta importanta si utilitatea sa?


organigrama este definită ca reprezentarea grafică a structurii organizatorice cu ajutorul
anumitor simboluri şi pe baza unor reguli specifice. Organigrama este formată din căsuţe
dreptunghiulare, reprezentând posturi de management sau compartimente şi linii, de diferite
forme, care redau raporturile ierarhice, funcţionale etc.,
În cazurile în care organigrama redă structura organizatorică a întregii organizaţii se
numeşte organigramă generală. Pentru studierea organizării secţiilor se elaborează şi
organigrame parţiale, reprezentând în detaliu componenţa organizatorică a
compartimentelor respective. Are ca obiectiv punerea în evidenţă a elementelor componente:
funcţiile, compartimentele, nivelurile ierarhice, relaţiile organizaţionale

76. Enumerati modalitatile de manifestare ale culturii organizationale.


Simbolurile, compomentele, ritualurile si ceremoniile, statuturile si rolurile, istorioarele
si miturile.

77. Definiti procesul decisional si prezentati formele sale de manifestare


Procesul decizional, specific deciziilor mai complexe, implică un consum de timp
notabil, care poate fi de ordinul orelor, zilelor sau chiar săptămânilor, pe parcursul cărora se
culege şi analizează o anumită cantitate de informaţii, se stabilesc contacte umane şi se
consultă mai multe persoane în vederea conturării situaţiei decizionale. În esenţă, procesul
decizional constă în ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte, adoptă, aplică şi
evaluează decizia managerială şi a căror derulare necesită o perioadă relativ îndelungată.
Forme de manifestare: etapa 1 pregatirea deciziei, 2 alegerea solutiei optime si
luare deciziei, 3 aplicare si control a modului de realizarea a deciziei

78. Ce sunt componentele postului ? În ce constă angrenarea acestora într-un


“trunghi” ?
Componentele structurii organizatorice sunt:
 postul,functia ,compartimentul ,ponderea ierarhica ,nivelul ierarhic,relatiile
organizatorice.
Triunghiul de aur al organizarii este format din
 sarcini
 competente
 responsabilitati si obiective

79. Care sunt determinanţii strategiei ? Prezentaţi conţinutul unuia dintre aceştia

-determinantii endogeni

18
-determinantii contextuali: determinantul economic, managerial, tehnic si tehnologic,
socio-cultural, ecologic,politic, juridic. Referitor la toti determinantii contextuali se
impune o precizare majora. Fiecare dintre ei are o sfera de cuprindere specifica,
particularizata pentru fiecare organizatie. Mai concret, un determinant pentru o firma,
indiferent de natura sa, cuprinde numai acele elemente contextuale care au un impact
semnificativ asupra strategiei sale

80. Clasificaţi strategiile după două criterii. Precizaţi conţinutul a 2 tipuri de


strategii, câte una pentru fiecare criteriu

Dupa sfera de cuprindere: Strategii globale - se refera la ansamblul activitatilor firmei, se


caracterizeaza prin complexitate ridicata si implicare de resurse apreciabile, se concretizaea
în planuri sau programe vizînd firma în ansamblu sau.

- Strategii partiale - se refera la unele activitati ale firmei, se caracterizeaza prin


concretizarea cu prioritate asupra celor mai bune sau mai deficitare componente ale firmei,
folosind resurse relativ limitate

Dupa gradul de participare al firmei la elaborarea strategiei: -Strategii integrate - ele se


elaboreaza de managerii întreprinderii împreuna cu reprezentantii suprasistemelor din care
fac parte.

- Strategii independente - se elaboreaza independent de catre managementul superior al


firmei.

81. Factori (variabile organizationale) ce influenteaza relatiile de management


Relaţiile de management sunt condiţionate de o serie de factori care au o triplă determinare:
social economica, tehnico-materiala, umana.
Sunt influentate de mai multi factori: natura proprietatii, categ de org, complexitatea
productiei(actv de baza) si continuitatea acesteia, caracteristicile proceselor tehnologice,
dimensiunea org, complexitatea org etc.
82. Determinanţii leadershipului şi stilurile de leadership
-caracteristici(calitatile) native: inteligenta, charisma, ambitita, hotararea, insistenta si
aservitatea
-pregatirea(primita de lider): generala, de specialitate si manageriala
-situatia in care se afla/ se plaseaza liderul: conditionarea contextuala de ansamblu si
conditionarea situationala
Stilurile: leadership charismatic, tranzactional, transformational, de tip ”laissez-faire”,
cultural

83. Principalele ipostaze ale managementului resurselor umane

-resursele umane si forta de munca, Ru si capital uman

84. Care sunt determinanţii contextuali ai strategiei


In conceptia noastra, determinantii contextuali ai strategiei pot fi rezumati la urmatorii sapte:
a) Determinantul economic
b) Determinantul managerial.
c) Determinantul tehnic si tehnologic.
d) Determinantul socio-cultural.
e) Determinantul ecologic.
f) Determinantul politic.
19
g) Determinantul juridic.
85. Precizaţi trei modalităţi de amplificare a eficacităţii muncii managerului şi
expuneţi aspecte privind una dintre modalităţi
-programarea muncii managerului ( reguli de programare)
-lista de prioritati
-agenda manuala
-graficul de munca
-lista de probleme
-modernizarea instrumentului managerial-utilizat in procesele de management
86. Mecanisme motivaţionale
Variabile individuale, care reflecta caracteristicile fiecarui salariat. Asupra lor managerii pot
avea in principal o influenta indirecta si limitata, mai ales prin procese de invatare si
informare.
Variabile organizationale, prin care desemnam acele elemente din cadrul organizatiei care
reflecta starea si caracteristicile sale, indiferent de natura lor, ce influenteaza de o maniera
semnificativa abordarea, continutul si rezultatele motivarii personalului.
Variabile contextuale, care incorporeaza elemente din mediul exogen organizatiei, ce au o
influenta marcanta asupra continutului si efectelor proceselor motivationale din cadrul sau.
87. Modificaţi organizarea structurală, prezentată în organigramă, astfel încât să se
reducă ponderea ierarhică a primarului. Care este pondera ierarhică a primarului,
înainte şi după modificările efectuate ? Precizaţi ponderile ierarhice (înainte şi după
efectuarea modificărilor) ale managerilor care “au fost afectaţi” de schimbările
survenite
88. Prezentaţi funcţiile sistemului informaţional
In managementul firmei sistemul informational indeplineste urmatoarele trei
functii:

1. Functia decizionala - asigura elementele informatoare necesare fundamentarii


si adoptarii deciziilor.

2. Functia operationala - faciliteaza asigurarea suportului informational necesar


intocmirii de actiuni solicitate de aplicarea deciziilor.

3. Functia de documentare - prin care se asigura imbogatirea si improspatarea


fondului d informare.

20

S-ar putea să vă placă și