Sunteți pe pagina 1din 22

TEMATICA PENTRU

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A


ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTLICEAL, NIVEL 5 DE
CALIFICARE, CALIFICAREA PROFESIONALĂ - ASISTENT MEDICAL
GENERALIST, PROBA SCRISA,
SESIUNEA AUGUST, 2016

ÎNGRIJIREA OMULUI SĂNĂTOS ŞI BOLNAV

1. Rolul, funcţiile şi îndatoririle asistentei medicale:


- definirea nursingului;
- descrierea funcţiilor, rolului şi îndatoririlor asistentei medicale;
- enumerarea calităţilor fizice, psihice şi morale necesare asistentei medicale.
2. Locul de muncă al asistentei medicale:
- normele de protecţie şi tehnica securităţii muncii;
- igiena personală şi folosirea echipamentului de lucru;
- primirea bolnavului;
- preluarea şi predarea serviciului.
3. Asigurarea condiţiilor de spitalizare a bolnavului:
- noţiuni de igienă a unităţii sanitare;
- infecţii nosocomiale;
- metode generale de prevenire;
- antisepsia şi antisepticele;
- dezinfectante; prepararea soluţiilor dezinfectante uzuale;
- dezinfectarea încăperilor din unităţile sanitare, a mobilierului şi obiective din unităţile
sanitare, dezinfectările încăperilor alimentare şi obiectivelor folosite în alimentaţia
bolnavului, obiectelor folosite de bolnav;
- dezinfecţie, dezinsecţie;
- asepsia şi sterilizarea;
- circuite funcţionale;
- protecţia personalului faţă de riscul de infecţii şi accidente de muncă.
4. Fiinţa umană şi dimensiunile bio-psiho-socială.
5. Educaţia pentru sănătate, funcţia sanogenică şi profilactică:
- concepte: teorii de îngrijire (teoria lui A. Mastov, teoria lui V. Henderson);
- concepte: om, habitat, sănătate – boală.
6. Etapele procesului de îngrjire.
7. Instrumentarul şi sterilizarea:
- instrumentarul pentru examinări şi tratamente curente;
- instrumentarul chirurgical;
- sterilizarea instrumentelor, materialelor şi paratelor utilizate în activitatea medico-
sanitară.
8. Nevoile fundamentale:
1. Nevoia de a comunica.
1
2. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură (schimbarea poziţiei bolnavului,
mobilizarea bolnavului, efectuarea transportului bolnavului în spital);
3. Nevoia de a fi curat (pregătirea patului şi accesoriile lui, schimbarea lenjeriei de pat
a bolnavului imobilizat, asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a
bolnavului);
4. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca;
5. Nevoia de a respira şi a avea o circulaţie adecvată ( observarea şi notarea respiraţiei,
oxigenoterapia, măsurarea şi notarea pulsului, măsurarea şi notarea tensiunii arteriale);
6. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limita normală ( măsurarea şi notarea
temperaturii, aplicarea agenţilor fizici: utilizarea frigului sub formă uscată şi utilizarea
căldurii uscate şi umede, aplicarea revulsivilor );
7. Nevoia de a bea şi a mânca ( calcularea raţiei alimentare, întocmirea foii de
alimentaţie zilnică, asigurarea alimentaţiei dietetice a bolnavilor, alimentaţia activă şi
pasivă a bolnavilor, alimentaţia artificială, măsurarea masei şi a înălţării corporale a
bolnavului);
8. Nevoia de a elimina ( observarea, măsurarea şi notarea diurezei, observarea şi
notarea expectoraţiei, observarea şi notarea vărsăturilor, observarea şi notarea
scaunului );
9. Nevoia de a evita pericolele ( tratarea plăgilor, metode de fixare a pansamentului,
bandajarea pe diferite regiuni);
10. Nevoia de a dormi şi a se odihni;
11. Nevoia de a acţiona conform credinţelor şi valorilor.
12. Nevoia de a fi util şi a se realiza;
13. Nevoia de a se recrea;
14. Nevoia de a învăţa.
9. Rolul asistenţei medicale în pregătirea şi asistarea examinărilor clinice şi de laborator:
- asistarea examinării clinice a bolnavului şi pregătirea lui pentru vizita medicală;
- recoltarea produselor biologice, puncţia venoasă.
10. Efectuarea de sondaje, spălături, clisme.
11. Administrarea medicamentelor:
- reguli generale de administrare a medicamentelor;
- căi de administrare.
12. Îngrijiri acordate bolnavilor în urgenţe:
- primirea accidentaţilor;
- entorse, luxaţii, fracturi;
- arsuri, degerături;
- resuscitarea cardio-respiratorie;
- primul ajutor acordat bolnavilor cu hemoragie.
13. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului respirator:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în efectuarea îngrijirilor:
- evaluarea funcţiei respiratorii;
- investigaţii paraclinice (radiologice, funcţionale şi de laborator );
- efectuarea tratamentelor;
2
- evaluarea unor simptome şi semne: tuse, expectoraţii, dispnee, hemoptizie, junghi
toracic;
b) Îngrijirea bolnavilor cu: insuficienţă respiratorie acută, în criza de astmă bronşic, stare de
rău astmatic, hemoptizie, pneumotorax spontan accidental, îngrijirea bolnavului cu ventilaţie
mecanică;
c) Intervenţii şi tratamente specifice: oxigenoterapia – ventilaţie asistată, exerciţii respiratorii,
aerosoli, tehnici de relaxare, monitorizare.
d) Educaţie pentru sănătate:
- regim igieno-dietetic;
- prevenirea bolilor profesionale;
- prevenirea TBC, regimul de viaţă al pacientului sub tratament antituberculos ( IDR,
vaccin, BCG );
- regimul de viaţă al bolnavului cu afecţiune respiratorie cronică, combaterea
tabagismului, poluare.
14. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului cardio-vascular:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în îngrijirea bolnavului:
- supravegherea stării generale şi a funcţiilor vitale;
- evaluarea unor simptome şi semne: durere, dispnee, cianoză, edem, palpitaţii etc.;
- investigaţii paraclinice ( radiografice, funcţionale şi de laborator )
- efectuarea tratamentelor.
b) Îngrijirea bolnavilor cu: edem pulmonar acu, embolia pulmonară, infarctul de miocard,
HTA, stopul cardio-respirator;
c) Intervenţii şi tratamente specifice: metode de resuscitare cardio-respiratorie, administrarea
medicaţiei ( anticoagulante, tonicardice, diuretice, vasodilatatoare, antihipertensive);

d) Educaţie pentru sănătate cu privire la:


- prevenirea stresului;
- regimul de viaţă al bolnavilor cardiaci;
- factori de risc.
15. Îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv şi ale glandelor anexe:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în îngrijirea bolnavului:
- supravegherea stării generale a funcţiilor vitale şi vegetative;
- evaluarea unor simptome şi semne specifice: hipersalivaţie, hiposalivaţie, greaţă,
vărsături, diaree, constipaţie, dureri, hemoragie etc.;
- investigaţii paraclinice ( radiologice, endoscopice, funcţionale, prelevări de produse
biologice şi patologice specifice tubului digestiv şi glandelor anexe );
- efectuarea tratamentelor.
b) Intervenţii şi tratamente specifice administrării de antiacide, anticolonergice, antibiotice,
antispastice, fermenţi digestivi, puncţia biopsică, hepatică, paracenteza, spălături, sondaje.
c) Îngrijirea bolnavului cu diabet zaharat:
- efectuarea de investigaţii;
- efectuarea tratamentelor specifice: administrarea insulinei şi a medicaţiei,calcularea
raţiei alimentare raportate la starea organismului;
3
d) Educaţie pentru sănătate cu privire la igiena bucodentară, alimentaţie raţională, combaterea
stresului, alcoolismul, tabagismul, excitante ( cafea, droguri etc.).
16. Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului excretor:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în îngrijirea bolnavului:
- supravegherea stării generale a funcţiilor vitale şi vegetative;
- evaluarea unor simptome şi semne: durerea, tulburări urinare, simptome generale
(nervoase, respiratorii, cardio-vasculare);
- investigaţii paraclinice, radiologice, funcţionale şi de laborator;
- efectuarea tratamentelor.
b) Îngrijirea bolnavilor cu insuficienţă renală acută, colică renală, retenţia acută de urină:
- intervenţii şi tratamente specifice: reechilibrarea hidroelectrolitică, administrarea de
antibiotice, sulfamide, diuretice, sondaj vezical, puncţia vezicală, dializa.
c) Educaţia pentru sănătate cu privire la hidratarea corectă, regimul igieno-dietetic.
17. Îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni hematologice:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în îngrijirea bolnavului:
- supravegherea stării generale a funcţiilor vitale şi vegetative;
- evaluarea unor simptome şi semne: cefalee, ameţeală, lipotimii, dispnee, palpitaţii,
dureri precordiale, inapetenţă, arsuri în cavitatea bucală etc.;
- investigaţii paraclinice, radiologice, funcţionale, de laborator;
- efectuarea tratamentelor.
b) Intervenţii şi tratamente specifice: transfuzia, anticoagulante, tonicardice, oxigen,
vasodilatatoare, vitamine, citostatice, puncţia osoasă.
c) Educaţia pentru sănătate cu privire la:
- prevenirea stresului;
- regim igieno-dietetic;
- prevenirea infecţiilor, virozelor, vitaminoterapie.
18. Îngrijirea bolnavilor cu reumatism:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în efectuarea îngrijirilor:
- supravegherea stării generale şi a funcţiilor vitale şi vegetative;
- evaluarea unor semne şi simptome: aspectul scheletului, amplitudinea mişcărilor,
durerea, tulburări senzoriale etc.;
- efectuarea tratamentelor;
- investigaţii paraclinice, radiologice şi e laborator.
b) Intervenţii şi tratamente specifice: injecţia intra şi periarticulară, recuperare, mobilizare,
tratament fizioterapic.
c) Îngrijirea bolnavilor cu reumatism articular acut, degenerativ şi cu poliartrită reumatoidă.
d) Educaţie pentru sănătate:
- regim igieno-dietetic;
- utilizarea mişcării ergonomice;
- prevenirea sedentarismului.
19. Îngrijirea bolnavilor intoxicaţi:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în îngrijirea bolnavului intoxicaţi:
- supravegherea stării generale şi a funcţiilor vitale şi vegetative;
4
- evaluarea unor simptome şi semne specifice în intoxicaţiile cu: baze, acizi, alcool
metilic, alcool etilic, barbiturice, CO, CO2, benzină, sulfura de carbon, digitala,
chinina, stricnina, metale, alimente, veninuri
- investigaţii paraclinice: explorări funcţionale şi investigaţii de laborator;
- efectuarea tratamentelor.
20. Îngrijirea bolnavilor infecţioşi:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în efectuarea îngrijirilor:
- evaluarea unor simptome specifice în funcţie de agentul infecţios: virus, bacterii,
fungi, rickettesii, protozoare, HIV ( modificări ale pielii şi funcţiilor vitale);
- investigaţii paraclinice: prelevări de produse biologice şi patologice specifice
( hemocultura, urocultura, coprocultura, secreţii, sânge pentru examinări serologice ),
intradermoreacţii, teste (ELISA) , explorări funcţionale şi radiologice;
- pregătirea şi asistarea bolnavului cu ocazia unor examinări speciale: examen
radiologic, examenul fundului de ochi, examen ORL, examen ginecologic.
b) Îngrijirea bolnavilor cu:infecţii nosocomiale, bacteriene, stafilococice, TBC pulmonar,
dizenterie, tetanosul.
c) Infecţii virale: gripa, turbarea, poliomelita, rujeola etc.
d) Intervenţii şi tratamente specifice:
- măsuri faţă de sursa de infecţie:dezinfecţie, imunizare;
- măsuri faţă de organismul receptiv ( izolare, tratare, îngrijire, recuperare);
- măsuri faţă de calea de transmitere, imunizare activă şi pasivă (vaccinuri, seruri).
- tratamentul medicamentos: administrarea medicamentelor pe cale bucală, prin
injecţii, administrarea antibioticelor;
- administrarea serurilor imune, vaccinurilor şi anatoxinelor;
- tehnica fizioterapiei în spitalul de boli infecţioase;
- tehnici speciale de tratament în spitalul de boli infecţioase: respiraţie artificială,
oxigenoterapia, aspirarea secreţiilor din căile respiratorii, drenajul postural, intubaţia
laringiană, traheostomia;
e) Educaţie pentru sănătate:
- măsuri preventive faţă de sursa de infecţie, calea de transmitere, organismul receptiv;
- prevenirea infecţiilor nosocomiale;
- izolarea absolută;
- izolarea obişnuită;
- durata precauţiilor,
- educaţia pacientului cu suferinţe – tratamentul de lungă durată;
- educaţia sexuală.
21. Îngrijirea bolnavilor în serviciul de chirurgie:
a) Noţiuni generale:
- organizarea şi funcţionarea serviciului chirurgical;
- intervenţia chirurgicală elementară;
- principii în tratamentul plăgilor;
- incidente şi accidente de origine anestezică;
- hemostaza;
5
- primul ajutor în urgenţele medico-chirurgicale;
- anestezice;
- hidratarea şi mineralizarea organismului. Transfuzia de sânge. Reechilibrarea
hidroelectrolitică: aspecte bio-fiziologice; homeostazia hidro-electrolitică;
dezechilibrul hidro-electrolitic; dezechilibrul ionic; homeostazia acido-bazică;
dezechilibrul aciso-bazic. Înlocuirea lichidelor şi electroliţilor: scop, tipuri de soluţii;
calcularea bilanţului hidric; semnele clinice şi de laborator ale deshidratării; soluţii şi
materiale folosite pentru perfuzie, tehnica perfuziei; supravegherea bolnavului,
prevenirea accidentelor şi combaterea lor.
b) Determinarea grupelor sanguine şi a factorului Rh:
- tehnica transfuziei, efectuarea probelor de compatibilitate;
- supravegherea bolnavului, prevenirea accidentelor şi combaterea lor;
- durerea, evaluarea durerii, fazele durerii, reacţia faţă de durere;
- aspecte psiho-sociale: fazele îmbolnăvirii, adaptarea la boală, imaginea de sine,
imaginea corporală, emoţia faţă de boală şi intervenţii, schimbarea rolului social;
- mecanismul de adaptare la boală;
- căutarea de informaţii;
- susţinerea pe plan psihic.
c) Noţiuni de asepsie şi antisepsie:
- sterilizarea instrumentarului;
- sterilizarea materialului moale.
d) Îngrijiri specifice acordate pacienţilor aflaţi în serviciul de terapie intensivă (gravă):
- pregătire preoperatorie;
- îngrijire postoperatorie.
e) Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului respirator:
- pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii în intervenţii chirurgicale la nivelul
aparatului respirator;
- îngrijirea bolnavilor cu intubaţie traheală şi traheostomie.
f) Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului cardio-vascular:
- pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii specifice bolnavilor operaţi pe cord
şi vase.
g) Îngrijirea bolnaavilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv şi glandelor anexe:
- pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii specifice bolnavilor operaţi pe tub
digestiv şi glande anexe.
h) Îngrijirea pacientului cu afecţiuni ale aparatului excretor:
- pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii specifice bolnavilor cu intervenţii la
nivelul aparatului renal.
i) Îngrijirea bolnavilor în serviciul de oncologie:
- tratamentul radiografic, chimioterapie etc.
j) Îngrijiri în afecţiuni ale aparatului locomotor.
k) Îngrijiri în urgenţe oftalmologice.
l) Îngrijiri în urgenţe ORL.
m) Îngrijirea bolnavilor intoxicaţi.
6
22. Îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni dermatologice:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în efectuarea îngrijirilor în bolile
dermatologice:
- evaluarea funcţiilor pielii;
- prelevări de produse patologice specifice: secreţii, sânge, cruste etc.
b) Îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni ale pielii (infecţii bacteriene, virale, micotice, de contact,
inflamatorii, tumori ale pielii).
c) Intervenţii şi tratamente specifice:
- băi medicamentoase;
- transplanturi de piele.
d) Educaţie pentru sănătate:
- igienă corporală şi vestimentară;
- evitarea accidentelor;
- educarea pacientului cu suferinţe şi tratamente îndelungate.
23. Îngrijirea noului-născut şi sugarului:
a) Tehnici de îngrijire a noului-născut şi sugarului:
- îngrijirea noului-născut în salon;
- pregătirea mamei în vederea alăptării;
- efectuarea vaccinării BCG;
- tehnica îngrijirii noului-născut prematur şi sugarului;
- tehnica alimentaţiei naturale şi mixte;
- diversificarea alimentaţiei sugarului;
- supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative la sugar şi copilul mic;
- supravegherea dezvoltării psihomotorii a sugarului şi copilului mic pe etape de vârstă;
- observarea clinică generală a copilului bolnav;
- administrarea medicamentelor la copil;
- administrarea medicamentelor;
- cunoaşterea căilor şi tehnicilor administrării medicamentelor prin injecţii, perfuzii,
transfuzii;
- administrarea antibioticelor;
- cunoaşterea unor tehnici speciale de tratament: respiraţia artificială, oxigenoterapia,
gavajul;
- pregătirea copilului bolnav pentru diverse examene radiologice şi explorări de
specialitate: gastro-intestinal, irigoscopie, urografie etc., electrocardiografie, EEG,
cateterism cardiac;
- pregătirea materialelor şi a copilului bolnav pentru puncţia pleurală, abdominală,
osoasă, rahidiană.
b) Îngrijirea copilului cu boli carenţială (simptomatologie, investigaţii, tratamente):
- sindromul de malnutriţie (distrofii);
- rahitismul, tetania rahitică a sugarului, anemiile carenţiale.
c) Îngrijirea copilului cu afecţiuni ale aparatului respirator (simptomatologie, investigaţii,
tratamente):
- insuficienţa respiratorie acută;
7
- bronhopneumonia.
d) Îngrijirea copilului cu afecţiuni ale aparatului cardio-vascular (simptomatologie,
investigaţii, tratamente):
- insuficienţa cardiacă;
- colapsul.
e) Îngrijirea copilului cu afecţiuni ale aparatului digestiv.
f) Îngrijirea copilului cu afecţiuni ale aparatului urogenital.
g) Îngrijirea copilului cu afecţiuni ale sângelui şi organelor hematopoetice.
24. Tehnici de îngrijire în obstetrică şi ginecologie:
a) Îngrijiri în obstetrică:
- urmărirea evoluţiei sarcinii, complicaţiile şi accidentele sarcinii;
- pregătirea gravidei pentru examenul general şi obstetrical;
- stabilirea vârstei sarcinii, calculul date aproximative a naşterii;
- pregătirea gravidei pentru internare şi naştere;
- pregătirea sălii şi a materialelor necesare pentru naştere;
- pregătirea gravidei şi a sălii de operaţie pentru cezariană;
- acordarea primelor îngrijiri noului-născut în sala de naştere;
- îngrijirea noului-născut cu risc-deficienţe în sala de naştere;
- supravegherea şi îngrijirea lăuzei.
b) Tehnici obstetricale:
- cerclajul colului uterin;
- extracţii instrumentale;
- cezariana;
- reanimarea noului-născut în sala de naştere.
c) Tehnici de explorare în ginecologie:
- recoltarea secreţiei vulvo-vaginale pentru examenele citovaginale;
- pregătirea materialelor, instrumentelor şi pacientei pentru examenul ginecologic şi
investigaţii paraclinice (biopsie de col, histerosalpingografie, colposcopie, ecografie
etc.);
d) Aplicarea tratamentului ginecologic local şi general (spălături vulvo-vaginale, aplicaţii de
ovule, unguente, antiinfecţios, hormonal);
e) Îngrijirea pacienţilor cu diverse afecţiuni ginecologice – igienă alimentară.
f) Îngrijiri postoperatorii.
g) Educaţia sanitară a ginecopatelor.
25. Îngrijirea bolnavului cu afecţiuni neurologice:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în efectuarea îngrijirilor:
- pregătirea bolnavului în vederea unor investigaţii specifice: examene radiologice şi
funcţionale: tomografie, arteriografie, fund de ochi, encefalografie, EEG, scintografia
cerebrală, puncţia lombară
- supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative;
- supravegherea conştienţei, reflexului de deglutiţie, mobilitatea, vorbirea,
comportamentul.

8
b) Particularităţile de îngrijirea în afecţiuni neurologice – paralizia şi pareza facială,
hemiplegia-paraplegia, epilepsia, Parkinson, scleroza în plăgi, AVC şi tumori intracraniene.
c) Particularităţi de îngrijire în neurochirurgie.
- pregătire preoperatorie, îngrijiri postoperatorii.
d)Administrarea şi supravegherea tratamentului medicamentos (antiinflamatorii,
antiepileptice, anticoagulante, antidepresive, kimioterapice).
e) Educaţie pentru sănătate – pentru bolnav şi familie cu privire la tratament şi recuperare.
26. Îngrijirea bolnavului cu afecţiuni psihiatrice:
a) Rolul propriu şi delegat al asistentei medicale în efectuarea îngrijirilor:
- pregătirea bolnavului în vederea unor investigaţii şi îngrijiri în vederea precizării
diagnosticului;
- observarea semnelor şi simptomelor psihopatologice, care ar putea fi importante în
vederea tratamentului general şi a unor îngrijiri adecvate.
b) Particularităţi de îngrijire a bolnavilor cu tulburări psihice: tulburări de personalitate,
psihogenii, endogenii, nevroze, tulburări psiho-sexuale, psihoza, tulburări acute de memorie,
demenţa, agresivitatea, schizofrenie, delirum tremens, agitaţie psihomotorie etc.
c) Administrarea şi supravegherea tratamentului, efecte secundare: neuroleptice, neuroleptice
„incisive”, antidepresive, tranchilizante, hipnotice.
d) Îngrijirea pacienţilor cu comportament dependent: alcoolism, toxicomanie.
27. Îngrijiri speciale în geriatrie şi gerontologie.

9
ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI

1. Celula – funcţii.
2. Ţesutul – generalităţi, ţesutul epitelial, conjunctiv, muscular.
3. Sistemul nervos:
- noţiuni generale;
- măduva spinării;
- trunchiul cerebral;
- cerebel;
- emisferele cerebrale;
- sistemul nervos vegetativ;
- organele de simţ: generalităţi, analizatori: cutanat, chinestezici, olfactiv, vizual,
acustico-vestibular.
4. Sistemul osos:
- generalităţi;
- anexe şi planuri de orientare în organism;
- scheletul omului (cap, trunchi, membre, articulaţii).
5. Sistemul muscular:
- generalităţi;
- muşchii somatici (musculatura feţei, capului, gâtului, trunchiului, membrelor);
- ţesutul muscular striat de tip cardiac.
6. Anatomia aparatului respirator:
- fosele nazale, faringe, laringe: forma cartilagiilor laringelui, muşchii laringelui,
aspectul interior, vascularizaţie şi inervaţie;
- traheea;
- bronhiile: aspect exterior, conformaţie internă;
- plămânul: structură (alveola pulmonară), topografie, vascularizaţie, inervaţie;
- elemente anexe: cutie toracică, pleura, muşchii respiratori, mediastin;
- rapoartele plămânilor cu cutia toracică;
- fiziologia respiraţiei: aerul respirat, rolul foselor nazale, rolul faringelui, rolul
laringelui ca organ respirator şi organ de fonaţie;
- fiziologia arborelui traheo-bronşic, bronho motricitatea;
- fiziologia alveolei pulmonare;
- rolul elasticităţii pulmonare;
- mecanica şi mişcările respiratorii: rolul pleurei, inspiraţia, expiraţia, mişcările
cutiei toracice (în respiraţia obişnuită şi respiraţia forţată);
- volumele respiratorii: volumul respirator, capacitatea pulmonară, debit
ventilator;
- schimburile gazoase respiratorii: proprietăţile sângelui privind transportul
gazelor respiratorii – transportul oxigenului, dioxidului de carbon, azotului;
schimburile gazoase tisulare; schimburile gazoase şi temperatura corpului;
hematoza;

10
- reglarea ventilaţiei pulmonare: centrii respiratori, factorii de reglare şi ritmicitate
ai centrilor respiratori.
7. Anatomia aparatului cardio-vascular:
- inima;
- vasele sanguine;
- sistemul aortic: aorta, arterele capului şi gâtului, arterele pelviene, arterele
membrului inferior;
- sistemul venos al marii circulaţii;
- sistemul vascular al micii circulaţii;
- sistemul limfatic: caracteristici, ganglionii limfatici, splina;
- fiziologia inimii;
- fiziologia circulaţiei sângelui şi limfei;
- fiziologia splinei.
8. Anatomia aparatului digestiv:
- căile digestive superioare;
- organe digestive abdominale;
- glande digestive anexe: ficatul, colecistul, pancreasul, raportul organelor
abdominale cu peritonul;
- fiziologia: generalităţi, digestia bucală, digestia gastrică, digestia intestinală.
- fiziologia intestinului gros;
- funcţiile ficatului;
- funcţiile căilor biliare;
- funcţiile exocrine, endocrine;
- funcţiile digestive ca întreg. Transformarea glucidelor, proteinelor, lipidelor în
tubul digestiv;
- funcţia motorie digestivă în ansamblu;
- metabolismul intermediar al glucidelor, rolul fiziologic al glucidelor,
anabolismul glucidelor, catabolismul glucidelor;
- metabolismul intermediar al lipidelor: rolul fiziologic al lipidelor. Succesiunea
transformărilor metabolice: absorbţia, reacţii la nivelul enterocitului, circulaţia
lipidelor;
- metabolismul intermediar al proteinelor: rolul fiziologic al proteinelor.
Aminoacizii;
- metabolismul energetic;
- termoreglarea.
- Vitaminele: rolul în organism, structura chimică, metabolism, vitamine
hidrosolobile (B1, B2, B6, B12, PP, C), vitamine iposolubile (A, D, E, K).
9. Anatomia aparatului excretor:
- fiziologia aparatului urinar;
- funcţiile rinichiului, formarea urinii;
- reglarea formării urinii: nervoasă şi umorală;
- micţiunea, reglare.
10.Anatomia şi aparatului genital masculin:
11
a) anatomia aparatului genital masculin;
b) fiziologia aparatului genital masculin:
- fiziologia testiculului exocrin (spermatogeneza, spermatozoidul, celule Seroli,
controlul neuro-hormonal);
- fiziologia testiculului endocrin (hormonii masculini, reglarea neuro-
hormonală);
- fiziologia căilor spermatice (epididin, canal deferent, canal ejaculator);
- fiziologia glandelor anexe (vezicule seminale, prostata);
- fiziologia aparatului erectil, etapele vieţii genitale masculine (prepubertatea,
pubertatea, vârsta adultă).
11. Anatomia aparatului genital feminin:
a) anatomia aparatului genital feminin;
b) fiziologia aparatului genital feminin:
- fiziologia ovarului (ovarul – glanda exocrină şi endocrină, maturaţia foliculară,
ovogeneza, corpul galben);
- fiziologia trompelor uterine;
- fiziologia vaginului;
- fiziologia vulvei;
- ciclul menstrual;
- fecundaţia;
- marile etape ale vieţii genitale feminine (perioada prepubertară, perioada de
activitate genitală, perioada de menopauză).
12. Sistemul endocrin:
- generalităţi: sistemul endocrin în cadrul sistemului de reglare, caracterele
generale ale hormonilor, rolul hormonilor în organism;
- hipofiza: anatomie (localizare, rapoarte, diemnsiuni, lojele hipofizare,
conexiunile cu SNC, sistemul port hipofizar);
- hormonii hipofizei posterioare (hormonul antidiuretic, ocitocina);
- hormonii hipofizei anterioare (hormonul de creştere STH, prolactina, hormonul
tireostimulant, hormonul adreno-corticotrap, hromonul foliculo-stimulant,
hormonul luteo-stimulant, hormonul melanostimulant – acţiune, reglare, efectele
tulburărilor secretorii);
- tiroida: anatomie (localizare, dimensiune, raporturi, structură, vascularizaţie);
- hormonii iodaţi T2, T3, T4 (acţiune, reglare, efecte, tulburări secretorii);
- paratiroidele: anatomie, parathormonul;
- glandele suprarenale: anatomie (localizare, dimensiune, rapoarte, structura,
vascularizare);
- catecolaminele; (acţiune, reglare, efecte);
- hormonii mineralocorticoizi; (acţiune, reglare, efecte);
- hormonii glucocorticoizi (acţiune, reglare, efecte);
- hormonii androgeni (acţiune, reglare, efecte);
- pancreasul endocrin: anatomie (structura ţesutului endocrin); insulina,
glucagonul (acţiunea reglării efectelor tulburărilor secretorii);
12
- testiculul endocrin: acţiunea testosteronului, efectele tulburărilor de reglare;
- ovarul endocrin: acţiunea hormonală, estrogeni, acţiunea progesteronului;
- epifiza: anatomie, fiziologie (melatonina, vasotonina, acţiune);
- timusul: anatomie şi fiziologie (acţiunea hormonilor timici);
- placenta: acţiuni endocrine.

13
MEDICINĂ INTERNĂ ŞI SPECIALITĂŢI ÎNRUDITE

1. Bolile aparatului respirator:


a) bronşite acute şi cronice;
b) congestii pulmonare;
c) pneumonia francă lombară;
d) pneumoniile virotice;
e) bronhopneumonia;
f) bronşiectazia;
g) supuraţiile bronho-pulmonare;
h) afecţiunile pleurei;
i) pleureziile. Tuberculoza pulmonară;
j) astmul bronşic;
k) cancerul pulmonar;
l) acordarea primului ajutor în urgenţele aparatului respirator.
2. Bolile aparatului cardio-vascular:
a) afecţiunile endocardului;
b) afecţiunile miocardului;
c) nevroza cu manifestări predominant cardio-vasculare;
d) insuficienţa cardiacă;
e) afecţiunile arterelor şi arteriolelor;
f) ateroscleroza;
g) hipertensiunea arterială;
h) hipotensiunea arterială;
i) afecţiunile venelor;
k) acordarea primului ajutor în urgenţele aparatului cardio-vascular.
3. Bolile aparatului digestiv şi ale glandelor anexe:
a) boli de nutriţie;
b) boli prin carenţe vitaminice.
4. Bolile aparatului renal.
5. Endocrinologie:
a) boli ale glandei tiroide şi ale glandei paratiroide;
b) boli ale glandei hipofize, epifize şi timusului;
c) boli ale glandei suprarenale;
d) boli ale gonadelor;
e) principii generale în îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni oncologice.
6. Boli ale sângelui şi organelor hematopoetice.
7. Reumatismul.
8. Intoxicaţiile.
9. Boala de iradiere.

14
EPIDEMIOLOGIE ŞI BOLI INFECTO – CONTAGIOASE

1. Generalităţi despre infecţie şi contagiozitate:


- definirea noţiunilor de bază: boala infecţioasă, boala contagioasă, caracterul contagios,
caracterul infecţios al unei boli;
- consecinţa bolilor infecto-contagioase pentru colectivitate şi individ.
2. Procesul infecţios:
- microorganismul (agentul patogen) – clasificare, proprietăţi, patogenitate, virulenţa,
toxine, proprietăţi antigenice – definiţie;
- macroorganismul (organismul gazdă), receptivitatea, imunitatea naturală şi dobândită,
alergie – definiţii;
- rolul mediului exterior în producerea infecţiei.
3. Noţiuni de epidemiologie generală:
- definiţia noţiunilor de epidemiologie, factorii epidemiologici;
- factorii epidemiologici principali;
- izvorul infecţios;
- căile de transmitere;
- factorul, receptivitatea, imunitatea;
- factorul favorizant: vârsta, sex, rasa;
- factori epidemiologici secundari;
- tipuri de epidemii: de contact, de tip hidric, alimentar.
4. Noţiuni generale despre boli infecţioase:
- definiţia noţiunilor de: infecţie locală, infecţie de focar, infecţie generală;
- infecţia generală: modalităţi de evoluţie – septicemie, boala clinică;
- perioadele bolii infecţioase, semnele principale: febra, modificări tegumentare,
tulburări respiratorii, cardio-vasculare, digestive, unele manifestări nervoase;
- evoluţie, complicaţii, recăderi, vindecare, cronicizare, sechele, purtători de germeni.
5. Diagnosticul bolilor infecţioase:
- folosirea datelor epidemiologice (anchete epidemiologice în spital şi pe teren);
- folosirea datelor clinice în stabilirea diagnosticului (rolul asistentei medicale în
asigurarea unui examen clinic cât mai precoce şi corect);
- stabilirea diagnosticului prezumtiv. Importanţa diagnosticului prezumtiv;
- legătura cu factorii epidemiologici din teren, completarea anchetei epidemiologice;
- folosirea datelor de laborator în stabilirea diagnosticului.
6. Tratamentul şi îngrijirea bolnavilor infecţioşi:
- particularităţile îngrijirii bolnavilor infecţioşi;
- supravegherea bolnavilor infecţioşi: foaia de observaţie, starea generală a bolnavului,
temperatura, puls, respiraţia;
- importanţa diagnosticului şi spitalizării precoce în bolile infecţioase, importanţa
îngrijirii de urgenţă;
- îngrijiri igienice: îngrijirea tegumentelor şi mucoasei, îngrijirea cavităţilor naturale,
prevenirea escarelor, supravegherea excreţiei bolnavilor;
15
- transportul bolnavilor;
- alimentarea şi hidratarea bolnavilor;
- tratamentul medicamentos: administrarea medicamentelor pe cale bucală;
administrarea medicamentelor prin injecţii; administrarea antibioticelor; administrarea
serurilor imune, vaccinurilor şi anatoxinelor;
- tehnica fizioterapiei în spitalul de boli infecţioase;
- tehnici speciale de tratament în spitalul de boli infecţioase: respiraţia artificială,
oxigenoterapia, aspirarea secreţiilor din căile respiratorii, drenajul postural, intubaţia
laringiană, traheostomia;
- pregătirea şi asistarea bolnavului cu ocazia unor examinări speciale: examen
radiologic, examenul fundului de ochi, examen ORL, examen ginecologic.
7. Profilaxia bolilor infecţioase:
- măsuri îndreptate împotriva izvorului de infecţie;
- măsuri pentru întreruperea căilor de transmitere a infecţiei;
- măsuri pentru creşterea rezistenţei organismului;
- vaccinoprofilaxia – definiţie, exemple, tehnica principalelor vaccine, se vor studia la
bolile respective, indicaţii şi contraindicaţii;
- seroprafilaxia – definiţie, exemple, tehnica administrării serurilor imune se va studia la
bolile respective;
- profilaxia prin chimioterapie şi antibiotice;
- măsuri adresate factorilor epidemiologici secundari. Educaţia pentru sănătatea
populaţiei, salubrizarea, igiena apei, alimentelor;
- metode de prevenire şi combatere a infecţiei intraspitaliceşti;
- importanţa respectării măsurilor de profilaxie cu caracter permanent, ancheta
epidemiologică în infecţiile interioare de spital;
- clasificarea bolilor infecţioase: după poarta de intrare, după izvorul de infecţie: infecţii
aerogene, digestive, cutanate, SIDA.

16
CHIRURGIE ŞI SPECIALITĂŢI ÎNRUDITE

1. Infecţiile acute chirurgicale localizate.


2. Intervenţia chirurgicală elementară
3. Plăgile. Clasificare, vindecarea plăgilor.
4. Îngrijirea preoperatorie.
5. Îngrijirea postoperatorie.
6. Anestezia.
7. Preanestezia.
8. Tipuri de anestezie.
9. Hemoragia.
10. Şocul.
11.Afecţini chirurgicale ale vaselor şi nervilor periferici. Boala varicoasă şi hemoroidală.
Leziuni traumatice ale vaselor şi nervilor.
12. Conduita şi tratamentul în abdomenul acut chirurgical.
13. Infecţiile sistemice.
14. Afecţiuni uro-genitale.
15. Tumorile.
16. Afecţiuni ORL – urgenţe medico-chirurgicale
17. Afecţiuni oftalmologice – urgenţe medico-chirurgicale.
18. Leziuni traumatice ale oaselor şi părţilor moi (simptomatologie şi principii în tratament).
19. Arsurile.
20. Leziuni prin temperaturi scăzute.
21. Conduita şi tratamentul în traumatism.
22. Infecţii piogene ale degetelor şi mâinii.
23. Tuberculoza chirurgicală.
DERMATOLOGIA

1. Piodermitele: stafilococii cutanate, streptococii cutanate. Aspecte clinice, bacteriologice,


diagnostic, manifestări de sensibilizare, tratament, profilaxie.
2. Micozele cutanate – mucoase şi dermatoze parazitare de origine animală.
3. Tuberculoze cutanate şi lepra.
4. Sifilisul – patologie generală.
5. SIDA.
6. Epidemiologia, combaterea şi profilaxia bolilor venerice.
7. Leziuni precanceroase şi tumori cutanate.
8. Dermatoze alergice, noţiuni generale de imuno-alergologie.
9. Colagenoze.
10. Dermatoze buloase. Dermatoze reacţionale.
11. Dermite profesionale.

17
PEDIATRIE ŞI PUERICULTURĂ

1. Puericultura prenatală.
2. Puericultura postnatală.
3. Nevoile nutritive şi alimentaţia.
4. Alimentaţia sugarului: alimentaţia naturală, alimentaţia artificială, alimentaţia mixtă
5. Alimentaţia copilului de la 1 – 15 ani.
6. Noţiuni de neonatologie: adaptarea la viaţa extrauterină.
7. Particularităţile morfofuncţională ale nou-născutului.
8. Nou-născutul la termen.
9. Îngrijirea nou-născutului în salon.
10. Alimentaţia nou-născutului (ideal sau şi la cerere)
11. Patologia postnatală: anoxia.
12. Boli carenţiale (nutriţionale): sindromul de malnutriţie (distrofii); rahitismul, tetania
rahitică a sugarului, anemiile carenţiale: etiologie, mecanism de producere, manifestări
clinice, tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
13. Boli ale aparatului respirator: insuficienţa respiratorie acută, bronhopneumonia
(simptomatologie, investigaţii, tratament): etiologie, mecanism de producere, manifestări
clinice, tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
14. Boli ale aparatului cardiovascular: cardiopatii congenitale, cardiopatii dobândite,
insuficienţa cardiacă, colapsul: etiologie, mecanism de producere, manifestări clinice,
tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
15. Boli ale aparatului digestiv: etiologie, mecanism de producere, manifestări clinice,
tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
16. Boli ale aparatului urogenital: etiologie, mecanism de producere, manifestări clinice,
tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
17. Boli ale sângelui şi organelor hematopoetice: etiologie, mecanism de producere,
manifestări clinice, tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
18. Bolile reumatismale: reumatismul articular acut: etiologie, mecanism de producere,
manifestări clinice, tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
19. Bolile sistemului nervos: etiologie, mecanism de producere, manifestări clinice,
tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
20. Boli metabolice şi endocrine: etiologie, mecanism de producere, manifestări clinice,
tratament, profilaxie, complicaţii, dispensarizare.
21. Boli de piele: etiologie, mecanism de producere, manifestări clinice, tratament, profilaxie,
complicaţii, dispensarizare.
22. Urgenţe în pediatrie: coma, şocul, intoxicaţii, arsuri, înec, accidente - traumatisme

18
OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE

1. Noţiuni clinice asupra dezvoltării sarcinii normale:


- interviul;
- examenul obiectiv: examen general, examen obstetrical, măsurarea abdomenului şi a
bazinului, tactul rectal, examenul de laborator;
- durata sarcinii şi termenul ei;
- igiena sarcinii;
- igiena sarcinii în activitatea profesională;
- igiena alimentară;
- igiena organismului în general;
- pregătirea psihologică a femeii pentru sarcină (pregătirea sihoprofilactică a gravidei).
2. Naşterea normală.
3. Naşterea dirijată:
- conduita în perioada de dezlipire şi expulzie a placentei;
- examenul placentei şi a membranelor;
- îngrijirea lăuzei.
4. Nou-născutul normal:
- caracterele normale ale nou-născutului;
- incidentele fiziologice ale nou-născutului;
- îngrijirile nou-născutului;
- îngrijirea nou-născutului în perioada neonatală;
- nou-născutul imatur;
- supravegherea şi irijarea nou-născutului în salon şi a nou-născutului cu deficienţe, cu
risc;
- complicaţiile şi accidentele sarcinii.
5. Sarcina gemelară.
6. Complicaţiile şi accidentele sarcinii.
7. Boli generale şi sarcina:
- boli infecţioase;
- cardiopatii;
- nefropatii şi hipertensiunea arterială;
- pielonefrita gravidică;
- diabet.
8. Patologia naşterii:
- anomalii de prezentaţie;
- distocia dinamică;
- distocia de origine fetală;
- distocia legată de anexele fetale;
- suferinţa fetală şi nou-născutul traumatizat.
9. Patologia delivrenţei şi a perioadei de leuzie:
- patologia delivrenţei;
- infecţia pueperală;
19
- flebite;
- metroragiile – amenoreea;
- psihoza puerperală
10. Patologia ginecologică şi îngrijiri.
11. Tehnici de explorare în ginecologie.
12. Principalele simptome în ginecologie:
- durerea, leucoreea, hemoragiile, metroragiile;
- vaginism, dispareunia, frigitatea;
- dereglări ale ciclului menstrual: amenoreea (primară şi secundară), oligomenoree şi
polimenoree, hipomenoree – hipermenoree, menoragii, metroragii, fenomene dureroase:
sindromul intermenstrual şi dismenoreea (primară şi secundară);
- dereglări ale menopauzei: premenopauza, menopauza, postmenopauza.
13. Afecţiuni ale vulvei.
14. Afecţiuni ale vaginului.
15. Afecţiuni ale uterului.
16. Afecţiuni ale colului uterin.
17. Afecţiuni ale trompei.
18. Afecţiuni ale ovarului.
19. Patologia sânilor.

20
NEUROLOGIE ŞI PSIHIATRIE

1. Sindroame neurologice majore: sindrom de neuron motor periferic şi central (deficite


motorii): paraplegia, hemiplegia, elemente de diagnostic tipografic şi etiologic; sindroame
medulare de trunchi cerebral extrapiramidale, sindroame corticale.
2. Boli ale nervilor periferici: polineuropatii, clasificare, etiologie, simptomatologie, forme
clinice. Neurologie sciatică.
3. Boli vasculare cerebrale: ischemia cerebrală, accidentul ischemic tranzitoriu, infarctul
cerebral, hemoragia cerebrală subrahnoidiană. Tramsoflebitele cerebrale. Principiile de
tratament şi recuperare în accidentul vascular cerebral.
4. Stări comatoase: clasificare, etiologie, conduita terapeutică.
5. Epilepsia: principalele forme clinice, etiologie, stări e rău epileptic.
6. Boli infecţioase ale sistemului nervos central şi al meningelui. Clasificarea etiologică,
encefalite, abcese cerebrale.
7. Traumatisme cranio-cerebrale şi vertebromedulare: comoţia cerebrală, contuzia cerebrală,
hematomul epidural şi subdural. Traumatisme vertebromedulare.
8. Boli neurologice: scleroza în plăci, boli musculare: miastenia, miozite, distrofii musculare,
boala Parkinson, sindroame dureroase ale extremităţii cefalice, migrena şi nevralgia
trigeminale
9. Evaluarea pacientului cu tulburări ale sistemului nervos:
- creşterea presiunii intracraniene: edem cerebral, creşterea cantităţii de lichid cefalo –
rahidian;
- leziuni închise ale craniului: comoţie, contuzie, hematom;
- convulsii – epilepsie;
- anevrisme intracraniene;
- accidentul cerebro-vascular;
- abcesul cerebral;
- intoxicaţia medicamentoasă;
- traumatisme acute ale măduvei spinării;
- boli neuro-musculare.
10. Principii terapeutice generale în psihiatrie: tratamentul biologic chimioterapic,
psihoterapia.
11. Psihogenii:
- psihoze radioactive: forme mai frecvente, simptomatologie, tratament;
- nevroze (anxioase, astenice, obsesionale): definiţie, simptome, tratament.
12. Patologia psihică secundară unui proces organic:
- alcoolismul: intoxicaţia alcoolică acută, cronică, delirum tremens, demenţa alcoolică,
implicaţii sociale;
- tulburări psihice legate de farmaco-dependenţa nonalcoolică (diverse droguri):
definiţie, simptome, tratament;
- demenţe (secundare, presenile, senile);
- tulburări psihice în bolile vasculare ale creierului;

21
- tulburări psihice în bolile infecţioase: clasificare, etiologie, delirul infecţios, delirul
febril, tulburări psihice, SIDA;
- alte patologii de origine organică (epilepsii, traumatisme, tumori, boli endocrine,
neurologice şi postpartum).
13. Patologia psihică a presenilităţii: tulburări de presenilitate, neuropsihice, preexistente şi
cu debut tardiv.
14. Psihopatii: clasificare, simptomatologie, tratament.
15. Psihoze endogene: schizofrenia, psihoza maniaco-depresivă, psihoza delirante cronice,
paranoia, parafrenia (definiţie, simptome, evoluţie, tratament).
16. Tulburări psihice mai frecvente la copii:
- clasificare;
- simptomatologie;
- oligofrenia: definiţie, forme clinice principale;
- probleme generale de organizare psihiatrică;
- demenţa secundară presenilă şi senilă.

22

S-ar putea să vă placă și