Sunteți pe pagina 1din 299

Prismaflex®

Manualul de utilizare
A se utiliza împreună cu versiunea de software 7.xx

Producător:
Gambro Lundia AB
Box 10101, Magistratsvägen 16, SE-220 10 Lund, Sweden
Tel: +46-46-16 90 00, Fax: +46-46-16 96 96
www.gambro.com

Întrebările sau comentariile legate de această publicaţie pot fi direcţionate către reprezentantul dumneavoastră local
sau către producător.

Număr comandă:
G5038604

Copyright:
© 2005–2012 Gambro Lundia AB

Gambro, Prismaflex, Adsorba, Prismaflo, Prismacomfort, Prismatherm, MARSFLUX, diaFLUX, diaMARS, X-MARS,
septeX, oXiris, Hospal şi MARS sunt mărci înregistrate ale Gambro Group.

G5038604
Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

G5038604
Versiune program 7.xx
Prismaflex®
1. Înainte de a începe
2. Descrierea sistemului Prismaflex®
3. Funcţii generale Prismaflex®
4. Operarea sistemului Prismaflex®
5. Terapii de înlocuire renală continuă (CRRT)
6. Schimb terapeutic de plasmă (TPE)
7. Hemopurificare (HP)
8. Metode de anticoagulare

9. Încălzitoare de sânge
10. Sistem de alarmă
11. Rezolvarea problemelor

12. Întreţinere
13. Specificaţii
14. Seturile de unică folosinţă Prismaflex®
15. Setări controlabile de utilizator
16. Index

G5038604
Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

G5038604
Versiune program 7.xx
Capitolul 1

Înainte de a începe
Cuprins

Informaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2


Destinaţia utilizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2
Contraindicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2
Cuvinte cheie utilizate în acest manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2
Unde se pot găsi informaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3
Manualul de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3
Instrucţiuni online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3
Instrucţiuni de utilizare pentru seturile de unică folosinţă Prismaflex® . . . . . . . . 1:4
Terapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4
Metode de anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:5
Responsabilităţi şi declinarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:5
Definiţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:6
Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7
Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:7
Precauţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:11
Simboluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:12
Siguranţa faţă de electricitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:12
Instrucţiuni şi avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:13
Informaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:13
Comunicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:14
Mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:14
Transport şi depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:14
Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:15
Marcaje de certificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:16
Instalare, service şi transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:17
Înlăturare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:17
Înlăturarea materialelor ambalajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:17
Înlăturarea echipamentului aruncat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:17
Substanţe periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:18
Eliminarea deşeurilor reprezentate de baterii şi acumulatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1:18

G5038604
Înainte de a începe 1:1
Versiune program 7.xx
Informaţii generale

Destinaţia utilizării
Unitatea de control Prismaflex este destinată pentru:

• Terapie continuă de înlocuire a funcţiei renale în cazul pacienţilor cu insuficienţă


renală acută şi/sau supraîncărcare hidrică.

• Terapie cu schimb terapeutic de plasmă în cazul pacienţilor cu afecţiuni pentru care


este indicată îndepărtarea de componente ale plasmei.

• Hemoperfuzie în cazul pacienţilor cu afecţiuni pentru care este indicată îndepărtarea


imediată a unor substanţe toxice prin adsorbţie.

Toate tratamentele administrate prin intermediul unităţii de control Prismaflex trebuie să


fie prescrise de către un medic.

Contraindicaţii
Nu se cunosc contraindicaţii privind terapiile continue de înlocuire renală.

Nu se cunosc contraindicaţii privind schimbul terapeutic de plasmă.

Nu se cunosc contraindicaţii privind hemoperfuziile.

Pentru eventualele contraindicaţii privind setul de unică folosinţă selectat pentru terapie,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale setului de unică folosinţă.

Cuvinte cheie utilizate în acest manual


Tehnicieni autorizaţi pentru service
Acest termen se referă la tehnicieni instruiţi şi atestaţi de Gambro.

Filtru
În funcţie de terapia utilizată, Filtru înseamnă fie:

• Hemofiltru/Dializor

• Plasmafiltru

• Cartuş de hemopurificare

Manual
Termenul Manual se referă la acest manual de utilizare, dacă nu se specifică altfel.

Operator
În acest manual, operatorul este reprezentat de personalul medical atestat şi instruit
corespunzător care este responsabil pentru unitatea de control Prismaflex. Operatorul
setează valorile prescrise în conformitate cu tratamentul prescris, răspunde la alarme,
depanează unitatea de control Prismaflex, se ocupă de pungi etc. Odată ce materialul de
instruire este citit şi înţeles în întregime, operatorul primeşte aprobarea de a opera unitatea
de control Prismaflex. Operatorul lucrează într-un spaţiu de un metru de la partea frontală
a unităţii de control Prismaflex.

1:2 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Organizare responsabilă
În acest manual, Organizare responsabilă înseamnă o funcţie sau o persoană care
poate identifica, analiza şi controla riscurile potenţiale care pot surveni, de exemplu,
în momentul conectării unităţii de control Prismaflex la un alt echipament sau când se
efectuează modificări la echipamentul conectat la unitatea de control Prismaflex.

Ecrane
Unitatea de control Prismaflex afişează diferite ecrane în timpul funcţionării. Când se face
referire în acest manual la un ecran, acesta este identificat prin titlul său, de ex. ecranul
Introducere setări flux sau ecranul Stare.

Butoane
De fiecare dată când se face referire în acest manual la un buton din ecranul Prismaflex,
acesta este scris cu majuscule cursive, de ex. PACIENT NOU sau SCHIMBARE PUNGĂ.

Material de instruire
Manualul de utilizare este principalul material de instruire pentru personalul care urmează
să opereze sistemul Prismaflex.

Unde se pot găsi informaţii

Manualul de utilizare
Acest manual oferă instrucţiuni pentru operare, întreţinere şi depanare, precum şi
informaţii generale. Capitolul 2: „Descrierea sistemului Prismaflex®” oferă informaţii
despre unitatea de control Prismaflex şi componentele sistemului. Capitolul 3: „Funcţii
generale Prismaflex®” descrie principiile operării sistemului, în special gestionarea
lichidului şi presiunii. Capitolul 4: „Operarea sistemului Prismaflex®” explică interfaţa
sistemului, oferă o descriere generală a unei secvenţe de tratament şi descrie etapele de
manevrare de rutină. Informaţii specifice terapiilor sunt oferite pentru:

• CRRT în capitolul 5: „Terapii de înlocuire renală continuă (CRRT)”

• TPE în capitolul 6: „Schimb terapeutic de plasmă (TPE)”

• HP în capitolul 7: „Hemopurificare (HP)”

• Anticoagulare în capitolul 8: „Metode de anticoagulare”

Instrucţiuni online
Instrucţiuni de operare detaliate sunt incluse în software-ul unităţii de control Prismaflex.
Instrucţiunile sunt disponibile online, prin intermediul afişajului interactiv. Instrucţiunile
includ următoarele ecrane:

• Ecrane de operare (instrucţiuni pas cu pas pe care operatorul le urmează de fiecare


dată pentru configurare, administrarea tratamentului, verificarea setărilor şi finalizarea
tratamentelor pacienţilor).

• Ecrane pentru alarmă (instrucţiuni în cazul apariţiei unei alarme).

• Ecrane de ajutor (informaţii suplimentare despre un ecran de operare sau alarmă).

G5038604
Înainte de a începe 1:3
Versiune program 7.xx
Instrucţiuni de utilizare pentru seturile de unică folosinţă
Prismaflex®
Instrucţiunile de utilizare sunt furnizate împreună cu seturile de unică folosinţă
Prismaflex, oferind informaţii despre rate ale fluxurilor de operare, presiuni ale filtrelor,
necesităţi pentru amorsare, date de performanţă şi altele, pentru utilizarea setului cu
sistemul Prismaflex.

Terapii
Unitatea de control Prismaflex pompează sânge de la pacient, prin filtru, într-un set
de unică folosinţă Prismaflex şi înapoi în circulaţia venoasă a pacientului. Procesele
tratamentului dorit au loc pe măsură ce sângele trece prin filtru. În funcţie de terapia
utilizată, aceste procese pot să includă îndepărtarea de lichid şi/sau clearance-ul de
substanţe dizolvate. Pentru instrucţiuni legate de diferitele terapii, consultaţi capitolul
corespunzător fiecărei terapii.

În timpul procedurii de configurare, operatorul selectează terapia dorită. Sistemul


Prismaflex pune la dispoziţie:

CRRT – Terapii continue de înlocuire renală

• SCUF – Ultrafiltrare lentă continuă

• CVVH – Hemofiltrare veno-venoasă continuă

• CVVHD – Hemodializă veno-venoasă continuă

• CVVHDF – Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă

CRRT septeX – Terapii continue de înlocuire renală cu membrană pentru limită


ridicată

• CVVHD – Hemodializă veno-venoasă continuă

• CVVHD+post – Hemodializă veno-venoasă continuă + post infuzie

CRRT MARS®– Terapii continue de înlocuire renală compatibile cu Sistemul de


recirculare a adsorbanţilor moleculari

• CVVHD – Hemodializă veno-venoasă continuă

• CVVHDF – Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă

TPE – Schimb terapeutic de plasmă

HP – Hemopurificare

Notă: Toate terapiile, în afară de CRRT, necesită o configurare de service. Contactaţi


reprezentantul local pentru informaţii suplimentare.

Notă: Verificaţi reglementările locale cu privire la eventualele restricţii impuse


terapiilor, componentelor de unică folosinţă, soluţiilor etc.

1:4 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Metode de anticoagulare
Pentru instrucţiuni detaliate privind diferitele metode de anticoagulare, consultaţi
capitolul 8: „Metode de anticoagulare”.

În timpul procedurii de configurare, operatorul selectează metoda de anticoagulare dorită.


Sistemul Prismaflex include:

• Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex

• Fără anticoagulare

• Citrat – Calciu, pompă externă

• Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex

Notă: Toate metodele de anticoagulare, în afară de „Fără anticoagulare”, necesită o


configurare de service. Contactaţi reprezentantul local pentru informaţii suplimentare.

Responsabilităţi şi declinarea acestora


Gambro acceptă responsabilitatea pentru siguranţa, fiabilitatea şi funcţionarea acestui
echipament cu următoarele condiţii:

• Dacă modificările aduse echipamentului au fost autorizate în scris de Gambro şi sunt


realizate de un tehnician autorizat pentru service.

• Dacă instalaţia electrică de alimentare a echipamentului este în conformitate cu toate


cerinţele şi codurile electrice locale aplicabile, inclusiv, dacă este cazul, cu cerinţele
IEC.

• Dacă echipamentul este utilizat în conformitate cu acest manual.

Gambro vă va oferi, la cerere, un manual de service care conţine toate diagramele de


circuite necesare, instrucţiuni pentru calibrare şi informaţii de service, pentru a permite
tehnicienilor autorizaţi pentru service să repare componentele din echipament pe care
Gambro le consideră reparabile.

Acest manual conţine referiri la accesorii şi componente de unică folosinţă pentru utilizare
cu sistemul Prismaflex; consultaţi capitolul 2: „Descrierea sistemului Prismaflex®” de la
pagina 2:1. Sistemul Prismaflex a fost testat şi validat pentru a utiliza aceste accesorii şi
componente de unică folosinţă. Gambro nu acceptă răspunderea sau vreo responsabilitate
pentru utilizarea altor accesorii sau componente de unică folosinţă decât cele specificate
în acest manual sau dacă accesoriile sau componentele de unică folosinţă nu sunt utilizate
în conformitate cu acest manual, cu instrucţiunile online şi cu Instrucţiunile de utilizare ce
însoţesc accesoriile şi componentele de unică folosinţă.

Deoarece Gambro nu poate controla lucrările de service care nu sunt efectuate de


tehnicieni autorizaţi pentru service, Gambro nu va fi răspunzătoare sau responsabilă
pentru deteriorările rezultate din operarea sau funcţionarea unui dispozitiv sau pentru
vătămările cauzate de acesta, în cazul în care au fost realizate reparaţii de către o persoană
care nu are calitatea de tehnician autorizat de service Gambro.

În niciun caz Gambro nu poartă răspunderea pentru daune indirecte, accidentale, speciale
sau secundare de orice fel, răspunderea sa fiind limitată prin prezenta exclusiv la reparaţii
sau înlocuire.

Notă: Verificaţi reglementările locale cu privire la eventualele restricţii impuse terapiilor,


componentelor de unică folosinţă, soluţiilor etc. care se aplică.

G5038604
Înainte de a începe 1:5
Versiune program 7.xx
Definiţii de siguranţă
Acest manual utilizează următoarele definiţii de siguranţă:

AVERTISMENT
Un avertisment alertează cititorul cu privire la o situaţie care, dacă nu este
evitată, poate determina o reacţie adversă, vătămare sau deces.
AVERTISMENT

ATENŢIE
O atenţionare avertizează cititorul cu privire la o situaţie care, dacă nu este
evitată, ar putea determina o vătămare minoră sau moderată a utilizatorului
sau pacientului sau poate avea ca rezultat deteriorări ale echipamentului sau
ale altor bunuri.
ATENŢIE

Notă: Sunt adăugate note pentru a se oferi mai multe informaţii.

1:6 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale

Avertismente
AVERTISMENT
Generale
Citiţi cu atenţie acest Manual de utilizare Prismaflex şi instrucţiunile de utilizare
ale setului de unică folosinţă Prismaflex şi ale pungii cu soluţie înainte de a
opera acest dispozitiv. Notă: Este posibil să apară diferenţe de clasificare
a avertizărilor şi atenţionărilor între manual şi instrucţiunile de utilizare ale
componentelor de unică folosinţă. Dacă întâlniţi o astfel de situaţie, respectaţi
manualul. Înaintea primei utilizări, asiguraţi-vă că testul de instalare a fost
realizat cu succes.

Operaţi unitatea de control Prismaflex în conformitate cu acest manual, cu


instrucţiunile de utilizare ale soluţiilor şi setului de unică folosinţă Prismaflex şi
cu instrucţiunile online. Utilizarea altor proceduri de utilizare sau de întreţinere
în afară de cele publicate de producător sau utilizarea unor dispozitive accesorii
care nu sunt recomandate de producător poate determina rănirea sau moartea
pacientului.

Producătorul nu va fi responsabil pentru siguranţa pacientului dacă procedurile


de operare, întreţinere şi calibrare a sistemului Prismaflex diferă de cele
specificate în acest manual, în Manualul de service, în instrucţiunile de utilizare
ale soluţiilor şi setului de unică folosinţă Prismaflex şi în instrucţiunile online.

Un medic trebuie să aibă responsabilitatea procedurilor care implică utilizarea


sistemului Prismaflex.
Service şi reparaţii
Numai tehnicienii autorizaţi pentru service au permisiunea de a efectua
service-ul şi reparaţiile.

Asiguraţi-vă de calibrarea corectă a cântarelor şi senzorilor de presiune ale


unităţii de control Prismaflex. Calibrările trebuie realizate de un tehnician
autorizat pentru service.
Siguranţa faţă de electricitate
Toate instalaţiile electrice trebuie să fie în conformitate cu toate codurile
electrice locale aplicabile şi cu specificaţiile producătorului.

Instalarea corectă a unui sistem electric medical cere ca fiecare componentă


a sistemului să fie conectată individual la sursa principală de alimentare. Se
recomandă cu tărie să nu utilizaţi prelungitoare cu prize multiple. Totuşi, dacă
utilizaţi un prelungitor cu prize multiple, acesta trebuie să fie în conformitate cu
standardul IEC 60601-1-1 şi să nu fie aşezat pe podea. La sistem nu trebuie
conectate prelungitoare cu prize multiple suplimentare.

Utilizaţi numai cablul de alimentare pentru spital Prismaflex pentru a conecta


unitatea de control Prismaflex la priza electrică a unităţii clinice.

Pentru evitarea riscului de şoc electric, echipamentul trebuie să fie conectat


numai la o sursă de curent cu împământare.
Mediu
Nu utilizaţi unitatea de control Prismaflex în apropierea unui gaz inflamabil sau
a unui amestec anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau protoxid de azot.
AVERTISMENT → → →

G5038604
Înainte de a începe 1:7
Versiune program 7.xx
→ → → AVERTISMENT
Nu utilizaţi telefoane celulare sau alte echipamente ce emit frecvenţe radio la
distanţă mică de unitatea de control Prismaflex, deoarece pot apărea perturbări.
Consultaţi „Îndrumări şi declaraţia producătorului – Emisii electromagnetice şi
imunitate” la pagina 13:11 din acest manual.
Sisteme de management al datelor pacientului şi alarme la distanţă
Dacă împreună cu sistemul Prismaflex urmează să se utilizeze un sistem
de management al datelor pacientului (PDMS), Organizarea responsabilă
este obligată să verifice compatibilitatea celor două sisteme. Utilizarea unui
PDMS care nu este compatibil cu sistemul Prismaflex poate avea ca rezultat
prezentarea de date eronate. Cade în responsabilitatea medicului să verifice
toate datele înainte de a prescrie o acţiune terapeutice sau farmacologice
pentru pacient.

Dacă împreună cu sistemul Prismaflex urmează să se utilizeze o alarmă


la distanţă, Organizarea responsabilă este obligată să verifice funcţionarea
acesteia. Chiar dacă este utilizată o alarmă la distanţă, operatorul este obligat
să monitorizeze pacientul periodic şi personal.
Manevrarea unităţii de control Prismaflex
Activaţi frânele roţilor pentru a limita orice deplasare a unităţii de control care
ar putea trage tubulatura conectată la pacient sau altera în mod semnificativ
echilibrul lichidului.

După pornirea unităţii de control Prismaflex, verificaţi alarma sonoră şi dacă


becurile de stare verde, galben şi roşu se aprind alternativ în timpul secvenţei
de pornire Prismaflex. În cazul unei defecţiuni, comutaţi unitatea de control
Prismaflex pe OPRIRE şi chemaţi personalul de service.

Nu introduceţi degetul în clema liniei de retur sau în valvele de strangulare.


Configurarea şi amorsarea
În timpul amorsării şi operării, verificaţi cu atenţie sistemul pentru a observa
dacă nu există scurgeri la îmbinările şi conexiunile setului. Scurgerile pot
determina pierderi ale sângelui sau embolism gazos. Dacă scurgerile nu pot fi
oprite prin strângerea conexiunilor, schimbaţi setul.

Clampaţi liniile care nu sunt utilizate după finalizarea amorsării şi înainte de a


începe tratamentul pacientului conform configurării terapiei.

Înaintea conectării liniei de retur al sângelui la pacient, asiguraţi-vă că nu există


aer între segmentul liniei de sânge de la detectorul de bule de aer la pacient.

Instalaţi inelul de descărcare din setul de unică folosinţă Prismaflex în glisiera


sa înainte de conectarea pacientului la sistemul Prismaflex pentru a reduce la
minim perturbarea monitorizării cardiace. Interpretarea greşită a valorilor ECG
din cauza artefactelor poate cauza o vătămare gravă a pacientului sau chiar
decesul.
Monitorizarea tratamentului
Observaţi cu atenţie sistemul de tratament Prismaflex, inclusiv setul de unică
folosinţă, în timpul tratamentului unui pacient.

Monitorizaţi compoziţia chimică a sângelui pacientului pentru a vă asigura de


echilibrul electrolitic şi de normoglicemie.

Monitorizaţi temperatura pacientului pentru a evita hipotermia sau hipertermia.


Procedaţi cu atenţie deosebită în timpul utilizării ratelor ridicate de schimbare a
lichidelor, a unui încălzitor de sânge de capacitate ridicată sau când sunt trataţi
pacienţi cu greutate corporală mică.
AVERTISMENT → → →

1:8 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
→ → → AVERTISMENT
Scurgerile de sânge sau de lichide la nivelul diafragmei unui senzor sau
umezirea barierei pentru lichid la capătul distal al liniei de monitorizare vor
dăuna monitorizării presiunii în sistemul Prismaflex şi necesită depanare
imediată. Urmaţi instrucţiunile de la secţiunea „Scurgere în senzorii de presiune
sau sângele atinge bariera de lichid” la pagina 11:71.

Conectaţi întotdeauna linia de retur direct la dispozitivul de acces al sângelui. Nu


conectaţi dispozitive suplimentare între linia de retur şi dispozitivul de acces al
sângelui. Utilizarea unor dispozitive suplimentare, de exemplu valve cu trei căi,
robinete sau linii de extensie, poate determina o monitorizare greşită a presiunii
de returnare. Utilizarea acestora poate împiedica detectarea deconectărilor
liniei de retur, putând avea ca rezultat pierderi importante de sânge.

Este posibil ca unitatea de control Prismaflex să nu detecteze deconectarea


setului de la nivelul dispozitivului de acces al sângelui, putând avea ca rezultat
pierderi importante de sânge. Asiguraţi o fixare bună a conexiunilor de acces
şi de returnare a sângelui pacientului; utilizarea unui manşon pentru încălzire
necesită o atenţie deosebită.

Este posibil ca unitatea de control Prismaflex să nu poată detecta toate situaţiile


care pot avea ca efect hemoliza, inclusiv bucle pe linia de sânge sau canule
care sunt prea subţiri. Examinaţi punga efluent pentru a observa nuanţe de roz
sau roşu drept indicatoare ale hemolizei.

Aerul poate pătrunde în circuitul extracorporal la punctele de conectare aflate în


aval de detectorul de aer, dacă presiunea este negativă. Asiguraţi-vă că aţi fixat
ferm conectarea pentru revenirea sângelui pacientului. Nu conectaţi dispozitive
suplimentare între linia de retur şi dispozitivul de acces al sângelui.

Colectarea probelor de sânge din zone inadecvate de prelevare din set poate
determina obţinerea unor rezultate incorecte ale analizelor de sânge. Efectul de
diluare a infuziilor trebuie luat în considerare în funcţie de setările fluxului şi de
zonele de prelevare, de exemplu rata infuziei PBP pentru o probă de sânge din
zona de acces. După (re)pornirea pompelor, aşteptaţi câteva minute înainte să
prelevaţi o probă de sânge, pentru a obţine condiţii de stabilizare.

Inspectaţi întotdeauna circuitul sângelui pentru cheaguri înainte de a returna


sângele din setul de unică folosinţă la pacient. Dacă se suspectează prezenţa
unor cheaguri, nu returnaţi sângele la pacient.
Gestionarea lichidelor
Unitatea de control Prismaflex este destinată utilizării pentru pacienţi cu o
greutate de cel puţin 8 kg. Este posibil ca setul de unică folosinţă selectat
pentru terapie să impună o limită inferioară de greutate a pacientului mai mare.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale setului de unică folosinţă şi tabelul
„Seturi şi limite ale greutăţii pacientului” de la pagina 2:17.

Devierile echilibrului lichidului, chiar şi din intervalele specificate pentru


acurateţea unităţii de control Prismaflex, pot depăşi nivelul care poate fi tolerat
de pacienţi cu greutate mică.

Echilibrul general al lichidelor pacientului poate fi afectat de pierderi sau


acumulări de lichide în exteriorul sistemului de tratament Prismaflex. Echilibrul
general al lichidelor trebuie aşadar verificat periodic prin cântărirea pacientului.

Ignorarea şi/sau apăsarea iraţională a butonului CONTINUARE ca răspuns la


alarmele Atenţie: Problemă flux pot determina scăderea sau creşterea incorectă
a greutăţii pacientului. Identificaţi şi soluţionaţi întotdeauna cauza unei alarme
înainte să apăsaţi butonul CONTINUARE.
AVERTISMENT → → →

G5038604
Înainte de a începe 1:9
Versiune program 7.xx
→ → → AVERTISMENT
Nu agăţaţi nimic în afară de pungi cu lichid pe cântarele unităţii de control
Prismaflex. Obiectele străine aflate pe cântare pot altera în mod semnificativ
echilibrul lichidului.

Scurgerile pungilor cu lichid pot altera în mod semnificativ echilibrul lichidului. În


timpul tratamentului, observaţi cu atenţie pungile cu lichid şi conectorii.
Soluţii şi pungi
Asiguraţi-vă că soluţia de dializat şi soluţiile de infuzie (PBP şi înlocuitor) au
compoziţia şi temperatura corespunzătoare, conform prescrierii medicului.
Înaintea utilizării unei soluţii/unui lichid, asiguraţi-vă că nu conţine precipitate
sau alte solide. Utilizarea unei soluţii/unui lichid incorect poate determina o
vătămare a pacientului sau decesul.

Sistemul Prismaflex nu poate detecta toate situaţiile în care o pungă cu lichid a


fost ataşată la o linie greşită sau a fost agăţată pe cântarul greşit. Operatorul
este singurul responsabil cu verificarea pungilor şi ca acestea să fie conectate
şi agăţate pe cântarul corespunzător, aşa cum se indică pe interfaţa grafică a
utilizatorului Prismaflex.

La conectarea pungilor cu soluţie, urmaţi instrucţiunile din interiorul pachetului


soluţiei pentru utilizarea corectă a porturilor de acces. Utilizarea greşită a
portului de acces sau alte restricţii în curgerea lichidului poate cauza scăderea
incorectă a greutăţii pacientului, având ca rezultat alarme ale aparatului.
Continuarea tratamentului fără să rezolvaţi cauza poate duce la rănirea sau
chiar moartea pacientului.

Când agăţaţi o pungă cu lichid, distribuiţi-i greutatea uniform pe ansamblul celor


3 cârlige ale barei cântarului. Dacă nu este nevoie decât de un singur cârlig,
utilizaţi-l pe cel din centru. Dacă nu se respectă această recomandare, echilibrul
lichidului poate fi alterat în mod semnificativ.
Considerente legate de igienă
Utilizaţi o tehnică aseptică atunci când manevraţi liniile pentru sânge şi lichide
din setul de unică folosinţă.

Nu utilizaţi setul de unică folosinţă Prismaflex dacă ambalajul este deteriorat,


capacele de sterilizare lipsesc sau sunt deschise sau dacă liniile pentru sânge
sunt răsucite.

Distrugeţi setul de unică folosinţă Prismaflex după o singură utilizare, respectând


procedurile adecvate pentru materiale posibil contaminate. Nu sterilizaţi din nou.

Nu utilizaţi unitatea de control Prismaflex după scurgeri de sânge la nivelul


diafragmei unui senzor sau după ce sângele a depăşit bariera pentru lichid la
capătul distal al liniei de monitorizare. Puneţi unitatea de control în carantină
pentru a evita riscul de infecţie şi solicitaţi inspectarea acesteia de către un
tehnician autorizat pentru service.

Utilizaţi un ac etalon 21 (sau mai mic) pentru obţinerea probelor de sânge


sau lichid. Utilizarea unor ace mai mari poate determina scurgeri în zonele
de prelevare, determinând pierderi de sânge sau embolism gazos. Utilizaţi o
tehnică aseptică la introducerea acelor în zonele de prelevare.
AVERTISMENT

1:10 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Precauţii
ATENŢIE
Service şi reparaţii
Nu deschideţi unitatea de control Prismaflex. Acest dispozitiv nu conţine piese
ce ar putea fi depanate de către operator.

Numai tehnicienii autorizaţi pentru service pot accesa modul Service. Dacă
modul Service este accesat din neatenţie, reporniţi unitatea de control pentru a
reveni la modul de operare.
Siguranţa faţă de electricitate
Deşi toate sistemele Prismaflex respectă cerinţele IEC 60601-1 pentru aparate
de hemodializă (Componentă aplicată tip BF), se recomandă utilizarea unei
unităţi de control Prismaflex având componenta aplicată tip CF atunci când
accesul sângelui se face de la un cateter central pentru dializă. Clasificarea
este indicată de eticheta tipului, aflată pe spatele unităţii de control. Notă: Când
Prismaflex se utilizează împreună cu sistemul MARS, acesta se conformează
clasificării componentelor aplicate de tip B din standardul IEC 60601–1.

Dispozitivele conectate la portul de comunicare în serie RS232 sau la portul


Ethernet trebuie să fie în conformitate cu IEC 60950. Cablurile conectate
trebuie să aibă un miez de ferită Kitagawa RFC-10 sau unul echivalent pentru a
satisface cerinţele EMC.
Mediu
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare pentru setul de unică folosinţă Prismaflex şi
instrucţiunile din interiorul pachetului soluţiei/lichidului pentru cerinţele de mediu,
inclusiv condiţiile de depozitare.

Variaţiile de ±3 °C (5,4 °F) sau mai mult pot determina o lipsă de acurateţe
a cântarelor.
Manevrarea unităţii de control Prismaflex
Înainte de a deplasa unitatea de control Prismaflex, verificaţi dacă frânele sunt
eliberate şi asiguraţi-vă că toate cântarele sunt bine închise.
Configurarea şi amorsarea
Acordaţi atenţie deosebită volumului de sânge extracorporal. Pentru pacienţii cu
un raport volum extracorporal pe volum sânge pacient ridicat, medicul poate
decide să amorseze circuitul extracorporal prin înlocuirea adecvată a volumului
înainte de conectarea pacientului.

Nu permiteţi accesul aerului în compartimentul pentru setul de unică folosinţă


după începerea amorsării. Dacă pătrunde mult aer, setul trebuie înlocuit.

Dacă nu este conectat un pacient la setul de unică folosinţă Prismaflex la puţin


timp după finalizarea amorsării, clătiţi setul cu cel puţin 500 ml de soluţie de
amorsare (soluţie salină cu heparină) înainte de a conecta un pacient. Este
posibil ca aceasta să necesite utilizarea unei noi pungi de soluţie de amorsare
şi o nouă pungă (goală) de colectare. Consultaţi Instrucţiunile de utilizare din
ambalajul setului pentru detalii legate de volumele de amorsare.
Monitorizarea tratamentului
Oferiţi o atenţie deosebită posibilelor pericole medicale asociate cu formarea de
cheaguri pe circuitul sângelui.

Returnarea sângelui de la un circuit extracorporal amorsat poate avea ca


rezultat hipervolemia. Consultaţi recomandarea medicului.
Considerente legate de igienă
Pentru a preveni o contaminare, setul de unică folosinţă Prismaflex trebuie
utilizat cât mai repede după îndepărtarea ambalajului şi a capacelor de
sterilizare.
ATENŢIE → → →

G5038604
Înainte de a începe 1:11
Versiune program 7.xx
→ → → ATENŢIE
Alte substanţe chimice, în afară de cele recomandate în acest manual pentru
curăţare şi dezinfectare, pot deteriora unitatea de control Prismaflex şi
seturile de unică folosinţă Prismaflex. Înainte de a utiliza pentru sistemul
Prismaflex o substanţă chimică nerecomandată trebuie să obţineţi permisiunea
producătorului. Nu utilizaţi solvenţi alifatici şi aromatici halogenaţi sau solvenţi
cetonici.
ATENŢIE

Simboluri
Următoarele simboluri apar, dacă este cazul, pe eticheta numărului de serie sau în
apropierea acesteia sau pe alte etichete permanente ale acestui dispozitiv. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi capitolul 13: „Specificaţii” de la pagina 13:1.

Siguranţa faţă de electricitate


Componenta de echipament aplicată este de tip BF, cu protecţie la defibrilare
conform IEC 60601-1.
Notă: Pentru a vă asigura de clasificarea unităţii de control Prismaflex, consultaţi
eticheta tipului aflată pe spatele unităţii de control Prismaflex.

Componenta de echipament aplicată este de tip CF, cu protecţie la defibrilare


conform IEC 60601-1.
Notă: Pentru a vă asigura de clasificarea unităţii de control Prismaflex, consultaţi
eticheta tipului aflată pe spatele unităţii de control Prismaflex.

Dispozitivul răspunde cerinţelor clasificării „fără scurgeri”.

Dispozitivul necesită o sursă de curent alternativ.

Conductorii de înaltă tensiune din apropiere pot fi periculoşi dacă sunt atinşi.

Acest simbol se află în apropierea zonelor funcţionale de împământare ale acestui


dispozitiv.

Acest simbol se află în apropierea zonelor protectoare de împământare ale acestui


dispozitiv.

Acest simbol identifică punctul de conectare a unui conductor de egalizare a


potenţialului.
Terminalul este conectat la carcasă şi trebuie conectat la terminalele analoge de pe
alt echipament pentru a se elimina potenţialele diferenţe.

Siguranţă.

1:12 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Anumite componente ale acestui echipament sunt sensibile la descărcări
electrostatice.

Instrucţiuni şi avertismente
Atenţie, consultaţi documentele adiacente.

Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare.

Acest simbol avertizează să nu se încline unitatea de control Prismaflex cu mai


mult de 5° faţă de podea.
Notă: Această etichetă trebuie aplicată pe încălzitor înainte de utilizare. Trebuie
aplicată la livrare. Fundalul este galben.

Trageţi complet în afară cântarul înainte de a agăţa o pungă.

Trageţi complet în afară cântarul înainte de a agăţa o pungă.

Riscul de a răsturna unitatea de control Prismaflex în urma împingerii, aplecării,


sprijinirii etc. Culorile sunt roşu, alb şi negru.

Acest simbol se aplică pe suport dacă kitul de calibrare a greutăţii Prismaflex este
depozitat înăuntru. Greutăţile de calibrarea trebuie îndepărtate înainte de înclinarea
unităţii de control Prismaflex în poziţie orizontală.
Culoarea este negru pe un fundal galben.

Informaţii
Data de fabricaţie cu anul scris cu patru cifre.

Producător. Este posibil ca simbolul să includă anul fabricaţiei, exprimat prin


patru cifre.

G5038604
Înainte de a începe 1:13
Versiune program 7.xx
Număr de catalog.

Număr de serie.

Comunicare
Portul ethernet.

Portul de comunicare în serie RS232.

Conexiunea alarmei la distanţă.

Mediu
Acest simbol indică faptul că:
– deoarece echipamentul conţine substanţe periculoase, trebuie mai degrabă reciclat
decât aruncat împreună cu alte deşeuri municipale;
– echipamentul a fost pus pe piaţă după 13 august 2005.

Dispozitivul conţine substanţe sau elemente toxice sau periculoase.

Reciclaţi cartonul.

Transport şi depozitare
Fragil – manevraţi cu grijă.

Menţineţi uscat.

1:14 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Greutatea maximă de stivuire permisă pentru pachetul transportat este de 100 kg.

Cu acest capăt în sus.

Limita de presiune atmosferică. Limitele superioară şi inferioară sunt exprimate cu


valori numerice în kPa.

Limita de umiditate. Limitele superioară şi inferioară sunt exprimate cu valori


numerice în %.

Limita de temperatură. Limitele superioară şi inferioară sunt exprimate ca valori


numerice în grade Celsius sau Fahrenheit.

Soluţii
Semnul cerc; amplasat ca semn colorat pe cântarul de efluent şi în interfaţa grafică a
utilizatorului, pe ecranele care au legătură cu efluentul. Pe setul de unică folosinţă,
simbolul este o formă în relief în suportul de plastic indicând pompa de efluent.

Semnul triunghi; amplasat ca semn colorat pe cântarul PBP şi în interfaţa grafică


a utilizatorului, pe ecranele care au legătură cu PBP. Pe setul de unică folosinţă,
simbolul este o formă în relief în suportul de plastic indicând pompa PBP.

Semnul pătrat; amplasat ca semn colorat pe cântarul de dializat şi în interfaţa


grafică a utilizatorului, pe ecranele care au legătură cu dializatul. Pe setul de unică
folosinţă, simbolul este o formă în relief în suportul de plastic indicând pompa de
dializat.

Semnul octogon; amplasat ca semn colorat pe cântarul de înlocuitor şi în interfaţa


grafică a utilizatorului, pe ecranele care au legătură cu înlocuitorul. Pe setul de
unică folosinţă, simbolul este o formă în relief în suportul de plastic indicând
pompa de înlocuitor.

G5038604
Înainte de a începe 1:15
Versiune program 7.xx
Marcaje de certificare
Marcajul de conformitate CE indică faptul că unitatea de control Prismaflex este
în conformitate cu cerinţele din Directiva Consiliului CE 93/42/EEC din 14 iunie
1993, privind dispozitivele medicale. Indică de asemenea că Instituţia britanică
de standarde notificată (BSI, Nr. 0086) a aprobat Sistemul de gestiune a calităţii.
Marcajul de conformitate CE este valid pentru unitatea de control Prismaflex.
Componentele de unică folosinţă şi accesoriile specificate pentru utilizare
cu unitatea de control Prismaflex deţin marcaje de conformitate CE proprii.
(Consultaţi „Seturile de unică folosinţă Prismaflex®” de la pagina 2:16.)

Marcajul de conformitate CSA (C-US) indică faptul că unitatea de control


Prismaflex este în conformitate cu cerinţele privind siguranţa dispozitivelor
medicale pentru Statele Unite şi Canada. Semnele „C” şi „US” de lângă marcajul
CSA indică faptul că unitatea de control Prismaflex a fost evaluată ţinând cont de
standardele de utilizare ANSI/UL şi CSA din Statele Unite şi Canada.

Marcajul CCC indică faptul că unitatea de control Prismaflex este în conformitate


cu cerinţele de siguranţă ale Certificării chineze de obligativitate (CCC), conform
descrierii realizate de autoritatea competentă de Administrare a certificării şi
acreditării a Republicii Populare Chineze (CNCA). Semnul „S” de lângă marcajul
CCC indică faptul că sunt satisfăcute cerinţele de siguranţă.

1:16 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Instalare, service şi transport
Aveţi în vedere că unitatea de control Prismaflex trebuie instalată de un tehnician autorizat
pentru service. Pentru informaţii de instalare, consultaţi Manualul de service Prismaflex.

Contactaţi reprezentantul local pentru asistenţă tehnică Gambro.

ATENŢIE
Nu conectaţi un pacient la sistemul Prismaflex în timpul testului de instalare.
Asiguraţi-vă că testul este realizat utilizând un recipient cu apă pentru înlocuirea
pacientului.

Unitatea de control Prismaflex cântăreşte aproximativ 78 de kg (172 livre). Sunt


necesare cel puţin două persoane pentru a o ridica din cartonul în care a fost
livrată. Manevraţi unitatea de control cu atenţie.

Înainte de înclinarea unităţii de control Prismaflex în poziţie orizontală,


îndepărtaţi greutăţile de calibrare dacă acestea se găsesc în piciorul unităţii
de control Prismaflex.

Înainte de a utiliza unitatea de control Prismaflex, lăsa-ţi unitatea să stea timp


de 1 oră la temperatura mediului de funcţionare.
ATENŢIE

Înlăturare

Înlăturarea materialelor ambalajului


Cartonul în care a fost livrată unitatea de control Prismaflex, ambalajul din polistiren şi
celelalte materiale ale ambalajului trebuie înlăturate conform reglementărilor locale.

Înlăturarea echipamentului aruncat


Echipamentul electromedical înlăturat nu trebuie aruncat împreună cu alte deşeuri
municipale, ci trebuie colectat separat pentru a garanta înlăturarea ecologică şi corectă,
pentru prevenirea răspândirii în mediu a materialelor cu potenţial de poluare.

Aveţi în vedere faptul că unele componente ale unităţii de control Prismaflex (afişaj,
baterii, plăci cu circuite, etc.) pot să conţină substanţe toxice care, în cazul în care sunt
eliberate în mediu, reprezintă un pericol pentru organismele vii şi pentru mediu.

G5038604
Înainte de a începe 1:17
Versiune program 7.xx
Substanţe periculoase
Substanţe periculoase

Componentă Substanţe periculoase


Plumb Mercur Cadmiu Crom Difenili Difenil esteri
(Pb) (Hg) (Cd) hex- polibromuraţi polibromuraţi
avalent (PBB) (PBDE)
(Cr6+)
Ansambluri X O O O O O
imprimate
de plăci cu
circuite
Componente X O O O O O
electrome-
canice, inclusiv
fire
Sursă de X O O O O O
alimentare
Baterii X O O O O O
Metale O O O O O O
Plastice O O O O O O
Carcase O O O O O O
O: Indică faptul că concentraţia de substanţă periculoasă din materialele omogene ale
componentei este sub limita SJ/T 11363-2006 (reglementare din China).
X: Indică faptul că concentraţia de substanţă periculoasă din cel puţin un material omogen al
componentei este peste limita SJ/T 11363-2006 (reglementare din China).

Eliminarea deşeurilor reprezentate de baterii şi acumulatori


Conform Directivei 2006/66/EC şi Directivei RAEE cu privire la baterii, producătorul va
furniza instrucţiuni pentru înlocuirea/eliminarea bateriilor într-un mod sigur şi ecologic.
Prin respectarea acestei directive protejăm oamenii şi natura de expunerea la substanţe
periculoase.

Eticheta cu un coş de gunoi tăiat indică faptul că bateriile nu trebuie să fie eliminate
împreună cu deşeurile obişnuite (vezi figura 1:1). Etichetarea indică şi potenţiala prezenţă
a unor substanţe periculoase (Hg = Mercur, Pb = Plumb, Cd = Cadmiu).

Figura 1:1 Simboluri pentru baterie

Bateriile nu trebuie să fie eliminate împreună cu deşeurile obişnuite, ci separate şi


eliminate prin intermediul unor sisteme de colectare adecvate. Verificaţi întotdeauna
reglementările locale care se aplică pentru eliminarea corectă ecologică a deşeurilor.

Tabelul de mai jos descrie locaţia bateriilor, tipul de baterie şi compoziţia chimică pentru
o eliminare corespunzătoare.

1:18 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Bateriile care se găsesc în unitatea de control

Articol Descriere Tip Locaţie


7319090001 Memorie de Baterie reîncărcabilă Placă de bază
VL2330 siguranţă cu vanadium de litiu
3V
BR1632 Baterie pentru ceas Baterie litiu 3 V Placă PC-104
de timp real şi BIOS
7319260003 Baterie de rezervă în O baterie În partea inferioară în
timpul căderilor de reîncărcabilă pe bază exteriorul unităţii de
tensiune de plumb 12 V control Prismaflex
100224039 Baterie de rezervă în Două baterii În partea inferioară în
timpul căderilor de reîncărcabile pe bază exteriorul unităţii de
tensiune de plumb 12 V control Prismaflex

Compoziţie chimică

Articol Ingrediente active Procentaj Materiale pasive Greutate


aproximativ (%) principale
din greutatea totală
7319090001 - Pentaoxid de 5–21 Oţel 3,5 g
VL2330 vanadium 0.2–2
- Aliaj de litiu 5–15
- Electrolit organic
BR1632 - Policarbon- 5–15 Oţel 1,5 g
monofluoridă 0.9–4
- Metal litiu 6–16
- Electrolit organic
7319260003 - Plumb metalic 60–70 - Răşină ABS 580 g
şi compuşi ai 20–30 - Soluţie de separare
plumbului
- Soluţie de acid
sulfuric
100224039 - Plumb (Pb, PbO2, 70 - Plastic ABS 1180 g (pentru o
PbSO4) 20 - Fibră de sticlă baterie)
- Acid sulfuric

G5038604
Înainte de a începe 1:19
Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

1:20 Înainte de a începe G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 2

Descrierea sistemului Prismaflex®


Cuprins

Componentele sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2


Prismaflex® Unitatea de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2
Funcţii ale unităţii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2
Unitatea de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2
Componente panou frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:3
Componente panou posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:14
Componente interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:15
Seturile de unică folosinţă Prismaflex® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:16
Seturi flux lent şi rapid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:16
Greutate minimă pacient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:16
Componentele setului de unică folosinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:18
Prismaflex® Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:20
Accesorii hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:20
Încălzitoare de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:20
Suport pentru cartuş HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:20
Cerinţe UPS pentru instalarea împreună cu unitatea de control Prismaflex® . 2:20
Accesorii de unică folosinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:21
Pungă cu efluent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:21
Linie de infuzie calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:21
Accesoriu SP-394 pentru TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:21
Barieră independentă pentru lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:21
Linia de extensie Prismatherm II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:21

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:1


Versiune program 7.xx
Componentele sistemului
Sistemul Prismaflex este format din unitatea de control Prismaflex, un set de unică
folosinţă Prismaflex, soluţii de unică folosinţă şi accesorii opţionale. Seturile, soluţiile şi
accesoriile de unică folosinţă Prismaflex sunt achiziţionate separat.

Prismaflex® Unitatea de control

Funcţii ale unităţii de control


Unitatea de control Prismaflex este un dispozitiv controlat de software care efectuează
următoarele funcţii:

• Încarcă şi amorsează automat setul de unică folosinţă Prismaflex.

• Pompează sânge prin circuitul sângelui setului de unică folosinţă Prismaflex.

• Livrează soluţia de anticoagulant în circuitul sângelui.

• Pompează soluţii de infuzie sterile în circuitul pentru sânge al setului de unică


folosinţă Prismaflex, conform terapiei utilizate.

• Pompează lichid dializat steril în compartimentul pentru lichid al filtrului în terapiile


CRRT.

• Controlează scoaterea de lichid de la pacient sau pierderea de plasmă , conform


terapiei utilizate.

• Monitorizează sistemul şi alertează operatorul prin alarme în cazul situaţiilor


anormale.

Unitatea de control
Fiecare unitate de control Prismaflex este ataşată anterior unei coloane şi unei baze cu
rotiţe. Unitatea de control Prismaflex este livrată împreună cu următoarele elemente:

• Set de instalare:

- Cablu de alimentare pentru Statele Unite, cu clemă de fixare

- Cablu de alimentare pentru Europa, cu clemă de fixare

- 4 şuruburi

- 4 bare de transport pentru cântar

• Agrafă pentru seringă de 20 ml

• Manivelă pentru pompă

• Autocolante de atenţionare

• Conector de egalizare a potenţialului

• Manualul de utilizare Prismaflex pe CD

2:2 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Componente panou frontal
Componentele panoului frontal al unităţii de control Prismaflex sunt ilustrate şi descrise
în figurile următoare.

• Figura 2:1 de la pagina 2:4 ilustrează pompele.

• Figura 2:2 de la pagina 2:6 ilustrează senzorii de presiune.

• Figura 2:3 de la pagina 2:8 ilustrează senzorii şi clemele.

• Figura 2:4 de la pagina 2:10 ilustrează componentele cântarului.

• Figura 2:5 de la pagina 2:12 ilustrează diverse alte componente.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:3


Versiune program 7.xx
Figura 2:1 Pompe

2:4 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
1. Pompă lichid dializat/înlocuitor 2
CVVHD, CVVHDF: Pompează soluţie dializată în compartimentul pentru lichid al
filtrului.

CVVH: Dacă a fost selectată livrarea înlocuitorului post-filtru iar soluţia înlocuitor a
fost plasată pe cântarul verde, această pompă livrează soluţia înlocuitor în circuitul
sângelui post-filtru.

2. Pompă înlocuitor
Pompează soluţia/lichidul înlocuitor în circuitul sângelui.

CRRT: Soluţia de înlocuitor poate fi livrată pre sau post-filtru.

TPE: Lichidul înlocuitor este întotdeauna livrat 100% post-filtru.

3. Pompă de sânge
Pompează sânge prin circuitul sângelui setului de unică folosinţă Prismaflex.

4. Pompă pre-sânge (PBP)


Dacă este necesar, pompează o soluţie în linia de acces a sângelui într-o zonă amplasată
imediat după ce sângele pacientului intră în linie şi înainte de pompa de sânge.

În anticoagularea „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”, PBP este pompa
care livrează soluţia de citrat în linia de acces a sângelui.

5. Ansamblu pompă pentru seringă


Ansamblul pompei conţine seringa umplută cu soluţie şi controlează rata livrării.
Livrarea poate fi continuă sau în bolusuri.

În metoda de anticoagulare „Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex”, pompa


pentru seringă livrează anticoagulant în circuitul sângelui.

În metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompa pentru seringă Prismaflex”,


pompa pentru seringă livrează soluţia de calciu către pacient printr-o cale de acces
venos central separată.

6. Pompă efluent
CRRT: Pompează lichid ultrafiltrat/dializat; controlează în mod automat rata
ultrafiltrării, pe baza ratei de îndepărtare a lichidului setate de operator, PBP, lichidului
dializat şi ratelor fluxului seringii şi înlocuitorului (dacă este cazul).

TPE: Pompează plasmă îndepărtată; controlează în mod automat rata filtrării plasmei
pe baza ratelor pierderii de plasmă a pacientului şi lichidului înlocuitor setate de
operator. PBP şi ratele fluxului seringii nu sunt luate în considerare în rata pompei
efluent.

7. Cale de rulare a pompei


Calea tubulaturii în cadrul fiecărei pompe peristaltice. Căile de rulare acceptă
segmentele de pompă ale setului de unică folosinţă Prismaflex.

8. Rotor
Componentă centrală a fiecărei pompe peristaltice care se roteşte în timpul operaţiunii
de pompare. Conţine doi cilindri care blochează segmentul de pompă din calea de
rulare. Blocarea deplasează mai departe lichidul din segmentul de pompă în cantităţi
mici şi previne refluxul.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:5


Versiune program 7.xx
Figura 2:2 Senzori de presiune

2:6 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
1. Portul de presiune de retur
Se conectează la linia de monitorizare a compartimentului de deaerare al setului
de unică folosinţă Prismaflex. Un senzor de presiune (transductor) amplasat în
spatele portului de presiune permite monitorizarea neinvazivă a liniei de retur şi a
compartimentului de deaerare. O barieră pentru lichid amplasată la capătul distal al
liniei de monitorizare protejează senzorul presiunii de returnare împotriva pătrunderii
accidentale a sângelui.

2. Senzorul de presiune efluent

3. Suportul compartimentului de deaerare


Conţine compartimentul de aerare al setului de unică folosinţă Prismaflex.

4. Senzorul de presiune a filtrului

5. Senzorul de presiune acces

6. Carcasele senzorului de presiune


Carcase ce conţin senzorii de presiune ai setului de unică folosinţă Prismaflex. Un
senzor de presiune (transductor) este poziţionat în spatele fiecărei carcase. Senzorii
de presiune permit monitorizarea neinvazivă a liniei de acces, ale filtrului şi a liniei
pentru efluent. Nu există zone de contact al sângelui cu aerul.

7. Senzor de presiune (neutilizat, pentru o terapie viitoare)

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:7


Versiune program 7.xx
Figura 2:3 Senzori şi cleme

2:8 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
1. Glisiera inelului de descărcare
Conţine inelul de descărcare electrostatică al setului de unică folosinţă Prismaflex.
Principala funcţie a inelului de descărcare este diminuarea potenţialului de tensiune în
circuitul sângelui/lichidului. Drept urmare, artefactele de pe monitoarele cardiace vor
fi diminuate.
Instalaţi întotdeauna inelul de descărcare în glisiera sa înainte de conectarea
pacientului la setul de unică folosinţă Prismaflex.

2. Detectorul pentru bule de aer (carcasa are de asemenea un comutator


pentru detectarea tubulaturii şi un senzor pentru sângele pacientului)
Dispozitiv ultrasonic de transmitere/detectare care monitorizează constant linia de
retur pentru bule de aer. Dacă este detectată o bulă de aer apare o alarmă Avertisment.
Comutatorul de detectare a tubulaturii (se deplasează în jos când este instalată
tubulatura).
Senzorul de sânge pentru pacient (senzor infraroşu care detectează prezenţa sângelui
în tubulatură).

3. Clema liniei de retur (ansamblul are de asemenea un comutator pentru


detectarea tubulaturii)
Clemă ocluzivă care se închide în timpul alarmelor Avertisment şi Defecţiune, la
oprirea alimentării şi în timpul unor autoteste. Previne trecerea sângelui şi/sau a
aerului către pacient.
Pentru siguranţa pacientului, un comutator de detectare a tubulaturii este amplasat
şi pe ansamblul clemei liniei de retur. Comutatorul se deplasează în jos când este
instalată corect tubulatura sub clemă.

4. Valve de strangulare (superioară şi inferioară)


CVVH, CVVHDF: Valva superioară de strangulare acceptă tubulatura conectată
la pompa de lichid dializat/înlocuitor 2; valva inferioară de strangulare acceptă
tubulatura conectată la pompa de înlocuitor. Valvele se închid şi se deschid automat
pentru a permite opţiuni de livrare pre şi post-filtru a soluţiei de înlocuire. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi capitolul 4: „Operarea terapiei” de la pagina 4:13.

5. Cititor coduri de bare


Cititorul de coduri de bare care decodează codul de bare de pe setul de unică folosinţă
Prismaflex în timpul procedurii de încărcare a setului. Având aceste informaţii,
Prismaflex software-ul accesează limitele implicite ale alarmelor, intervalele ratelor
de flux şi secvenţa de amorsare pentru setul încărcat.

6. Panoul de control pentru seringă


Este format din butoane SUS şi JOS care permit instalarea sau îndepărtarea seringii.
Butoanele sunt activate/dezactivate de software-ul Prismaflex, în funcţie de condiţiile
de operare.

7. Detectorul de scurgeri de sânge


Monitorizează constant linia de efluent pentru detectarea hematiilor, indicând o breşă
în membrana filtrului. Dacă sunt detectate hematii apare o alarmă de avertisment.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Diverse” de la pagina 11:64.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:9


Versiune program 7.xx
Figura 2:4 Componente ale cântarului

2:10 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
1. Cântarul pentru lichid dializat (pătrat verde)

2. Cântarul pentru înlocuitor (octogon violet)

3. Ansamblul barelor de transport ale cântarului


Tava pentru bare de pe fiecare cântar conţine o bară de transport detaşabilă cu trei
cârlige. Utilizând o masă sau alt dispozitiv suport, pungile pot fi ataşate/îndepărtate de
pe cârlige. După înlocuirea barei de transport din tava pentru bare, aceasta trebuie
rotită astfel încât mânerul să fie îndreptat către podea, pentru a se putea închide
corespunzător cântarul.
Pot fi utilizate pungi de diverse dimensiuni, în funcţie de cântar. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi „Caracteristicile cântarelor” din capitolul 13: „Specificaţii”
de la pagina 13:1.

4. Cântarul efluent (cerc galben)

5. Cântarul PBP (triunghi alb)

6. Informaţii generale despre cântar


Monitorizează independent greutăţile pungilor/recipientelor cu lichid. Greutatea
este utilizată de software-ul Prismaflex pentru a controla cu precizie ratele fluxului
soluţiei şi pierderea lichidului îndepărtat/plasmei. Se aude o alarmă când PBP,
pungile/recipientele cu soluţie de înlocuire şi lichid dializat sunt aproape goale sau
când punga de efluent este aproape plină.
Operatorul trage tava pentru bare de la un cântar în afară (din unitatea de control)
pentru a ataşa sau îndepărta pungi/recipiente. Atunci când tava este trasă în afară,
cântarul este în poziţia „deschis”; când tava este complet introdusă, cântarul este
în poziţia „închis”. Se aude o alarmă când cântarul este deschis dacă este necesară
închiderea lui.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:11


Versiune program 7.xx
Figura 2:5 Componente diverse

2:12 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
1. Lumina de stare
Se aprinde pentru a oferi un indicator general al condiţiilor de operare.

Indicator luminos verde continuu: Indică faptul că toţi parametrii monitorizaţi sunt
normali în timpul administrării tratamentului (mod Rulare).

Indicator luminos galben continuu: Indică faptul că a apărut o alarmă Recomandare


sau că o alarmă a fost ignorată. Siguranţa imediată a pacientului nu este compromisă,
dar operatorul ar trebui să facă investigaţii (mod Rulare).
Notă: În modurile în care tratamentul unui pacient nu se află în desfăşurare
(Configurare, Aşteptare, Sfârşit şi Personalizat) galben indică faptul că monitorizarea
este activă şi toţi parametrii monitorizaţi sunt normali.

Indicator luminos galben intermitent: Indică faptul că a apărut o alarmă Atenţie.


Siguranţa imediată a pacientului nu este compromisă, dar operatorul ar trebui să facă
investigaţii (mod Rulare).

Indicator luminos roşu intermitent: Indică faptul că a apărut o alarmă Avertisment


sau Defecţiune din cauza unei condiţii potenţial periculoase pentru pacient. Este
necesară intervenţia imediată a operatorului (mod Rulare).

2. Cleme pentru tubulatură


Asigură liniile de acces pentru sânge care duc la pacient, inclusiv linia PBP. Treceţi
tuburile prin clemele cele mai apropiate de pacient, conform codurilor de culori.

3. Ghidajele tubulaturii
Susţin liniile setului de unică folosinţă Prismaflex în poziţia corectă pe unitatea de
control. Culoarea fiecărui ghidaj al tubulaturii corespunde culorii liniei susţinute.

4. Încărcător
Încarcă setul de unică folosinţă Prismaflex.

5. Cârlige laterale (pe partea stângă şi partea dreaptă)


Pe acest cârlig pot fi plasate pungi.

6. Mânere adâncite (pe partea stângă şi partea dreaptă)

7. Afişaj
Indică textul şi butoanele. Oferă instrucţiuni de operare, pentru alarmă şi ajutătoare.
Apăsarea butoanelor permite operatorului să modifice setările, să pornească şi să
oprească funcţii şi să navigheze între ecrane.

8. Agrafă superioară
Susţine linia de infuzie a calciului la efectuarea metodei de anticoagulare „Citrat –
Calciu, pompa pentru seringă Prismaflex”.
Susţine temporar linia de retur în timpul configurării seturilor de hemopurificare.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:13


Versiune program 7.xx
Componente panou posterior

Figura 2:6 Unitatea de control Prismaflex: Panoul posterior

1. Difuzor
Scoate sunetele de alarmă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul 10:
„Sistem de alarmă” de la pagina 10:1.

2. Ventilator
Oferă o ventilare continuă a componentelor interioare ale unităţii de control.

3. Contorul de ore
Afişează numărul de ore de operare (timpul total în care unitatea de control
Prismaflex a fost pornit).

2:14 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
4. Conexiunea alarmei la distanţă
Conectarea unei alarme opţionale la distanţă (instalată de exemplu într-o staţie de
asistenţă medicală).

5. Sonerie (interioară)
Emite un sunet continuu dacă se întrerupe alimentarea.

6. Mânerul anterior (din partea de jos)

7. Suportul cablului de alimentare

8. Priza cablului de alimentare

9. Conexiunea pentru conductorul de egalizare potenţială


Terminalul de egalizare a potenţialelor este conectat la circuitul monitorului. Poate fi
conectat la terminalele analoge de pe alt echipament pentru a se elimina potenţialele
diferenţe. Nu îl utilizaţi pentru împământare de protecţie suplimentară.

10. Comutatorul de alimentare

11. Manivelă pentru pompă

12. Suportul cardului de date tehnice


Puteţi copia datele istoricului pe un card de date tehnice. Consultaţi „Salvarea datelor
istoric” de la pagina 4:12.

13. Portul ethernet


Un port adresabil prin IP pentru schimb de date cu un computer personal sau o reţea de
comunicare. Capacitatea de comunicare în reţea este destinată numai trimiterii datelor;
nu se vor recepţiona date care să schimbe setările unităţii de control Prismaflex.

14. Portul de comunicare în serie RS232


Pentru schimb de date cu un computer personal, o reţea de comunicare sau un modem.
Capacitatea de comunicare în reţea este destinată numai trimiterii datelor; nu se vor
recepţiona date care să schimbe setările unităţii de control Prismaflex.

15. Mânerul anterior (din partea de sus)

Componente interioare
Accesul la interiorul unităţii de control Prismaflex se face prin panoul posterior.
Componentele interioare trebuie reparate numai de tehnicieni autorizaţi pentru service.
Descrierea completă a acestor componente este oferită în Prismaflex Manualul de service.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:15


Versiune program 7.xx
Seturile de unică folosinţă Prismaflex®

Seturile de unică folosinţă Prismaflex sunt dispozitive de unică folosinţă proiectate pentru
a fi utilizate împreună cu unitatea de control Prismaflex. Fiecare set este format din:

• un cartuş care conţine liniile, tuburile segmentului de pompă şi filtrul care constituie
interfaţa cu încărcătorul unităţii de control Prismaflex.

• Un circuit pentru sânge conectat în prealabil.

• Circuitele conectate în prealabil pentru PBP, lichid dializat, înlocuitor şi efluent,


după caz.

Fiecare set este identificat printr-o etichetă cu cod de bare ce permite unităţii de control
Prismaflex să identifice automat setul încărcat.

Notă: Setul X-MARS face excepţie de la această descriere generală; consultaţi secţiunea
„CRRT cu setul de unică folosinţă X-MARS™” de la pagina 5:24.

Notă: Seturile Adsorba fac excepţie de la această descriere generală; consultaţi capitolul
7: „Hemopurificare (HP)” de la pagina 7:1.

AVERTISMENT
Utilizaţi doar seturile de unică folosinţă Prismaflex listate în acest manual
împreună cu unitatea de control Prismaflex. Utilizarea altor seturi de unică
folosinţă Prismaflex în afara celor listate în acest manual poate duce la rănirea
sau chiar moartea pacientului.

Asiguraţi-vă că setul de unică folosinţă Prismaflex corespunzător a fost încărcat


pentru terapia selectată. Utilizarea setului incorect pentru terapie poate duce la
vătămarea sau decesul pacientului.
AVERTISMENT

Seturi flux lent şi rapid.


Două familii de seturi de unică folosinţă sunt definite în funcţie de dimensiunea pompei
de sânge şi a tuburilor de transport al sângelui:

• Seturile Flux lent (seturi LF) oferă beneficiile unui volum redus de sânge
extracorporal; intervalele fluxului de sânge şi capacitatea de ultrafiltrare sunt limitate.

• Seturile Flux rapid (seturi HF) oferă capabilităţi vaste pentru fluxul sângelui şi ratele
ultrafiltrării.

Seturile de unică folosinţă Prismaflex disponibile pentru utilizarea cu unitatea de control


Prismaflex sunt listate la capitolul 14.

Greutate minimă pacient


Limitele alarmei setează greutatea minimă a pacientului permisă pentru un tratament
sigur, ţinând cont de problemele de dezechilibrare ale lichidelor, mai exact:

• 8 kg pentru seturi Flux lent.

• 20 kg pentru seturi Flux rapid.

2:16 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Aceste restricţii trebuie combinate cu limitările greutăţii seturilor de unică folosinţă
referitoare la volumul de sânge extracorporal. Combinarea acestor limitări independente
are ca rezultat specificaţiile pentru greutatea minimă a pacientului, descrise în Tabelul
„Seturi şi limite ale greutăţii pacientului” de la pagina 2:17.

Seturi şi limite ale greutăţii pacientului

Limitările unităţii de control Limitarea seturilor de Greutate minimă aplicabilă a


unică folosinţă pacientului
Set Flux lent 8 kg HF20 8 kg 8 kg
M60 11 kg 11 kg
ST60 11 kg 11 kg
TPE1000 9 kg 9 kg
TPE20 9 kg 9 kg
Seturi cu flux 20 kg HF1000 30 kg 30 kg
rapid HF1400 30 kg 30 kg
M100 30 kg 30 kg
M150 30 kg 30 kg
ST100 30 kg 30 kg
ST150 30 kg 30 kg
TPE2000 Adulţi Adulţi
TPE60 30 kg 30 kg
septeX 30 kg 30 kg
oXiris 30 kg 30 kg
X-MARS Adulţi Adulţi

Unele seturi nu sunt disponibile în unele ţări din cauza reglementărilor locale. Consultaţi
reprezentantul dvs. Gambro cu privire la disponibilitate.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:17


Versiune program 7.xx
Componentele setului de unică folosinţă
Componentele setului de unică folosinţă sunt ilustrate şi descrise în figura următoare.

Figura 2:7 Componente ale setului de unică folosinţă

1. Zone de prelevare
Porturi cu obturator codate coloristic ce permit accesul unui ac la set. Utilizate pentru
obţinerea probelor de sânge sau lichid. Accesul este permis printr-un ac etalon-21
(sau mai mic) ataşat unei seringi. Zona de prelevare marcată în portocaliu în figura
2:7 este opţională.

2. Senzori de presiune
În set există trei „senzori” circulari . Fiecare conţine o diafragmă şi se potriveşte într-o
carcasă pentru senzor de presiune de pe unitatea de control. Senzorii de presiune (din
interiorul unităţii de control) permit monitorizarea neinvazivă a presiunii.

2:18 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
3. Compartimentul de deaerare
O componentă de pe linia de retur care permite unităţii de control Prismaflex să
gestioneze aerul, să monitorizeze presiunea liniei de retur şi să adauge soluţie de
înlocuitor post-filtru liniei de retur.

4. Linia PBP (pompă pre-sânge) (cu linii albe)


Dacă este necesar, transportă infuzia soluţiei prescrise din punga de pe cântarul PBP
(alb) la linia de acces a sângelui. Soluţia PBP pătrunde în linia de acces într-o zonă
amplasată imediat după ce sângele pacientului intră în linie şi înainte de pompa de
sânge.

În metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă externă”, linia PBP transportă


soluţia de citrat.

În metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”, linia


PBP transportă soluţia de citrat.

5. Linia de înlocuitor (cu linii violet)


Transportă soluţia de înlocuitor de la punga de pe cântarul de înlocuitor (violet) în
circuitul sângelui; nu este disponibilă pentru toate terapiile.

6. Linia de lichid dializat/înlocuitor 2 (cu linii verzi)


Transportă soluţia de la cântarul cu cod de culoare verde la compartimentul pentru
lichid al filtrului (lichid dializat) sau în circuitul sângelui (înlocuitor 2). Pentru CRRT
sunt disponibile numai seturi de unică folosinţă. Consultaţi capitolul 5, „Terapii de
înlocuire renală continuă (CRRT).”

7. Linia efluent (cu linii galbene)


Transportă lichidul ultrafiltrat şi/sau lichidul dializat uzat de la compartimentul pentru
lichid al filtrului la punga de efluent.

8. Linia de acces (cu linii roşii)


Transportă sânge de la zona de acces al sângelui de la pacient la filtru.

9. Conectarea încălzitorului
Conectorii pereche de tip luer permit conectarea circuitelor încălzitorului de sânge;
pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul9: „Încălzitoare de sânge” de la
pagina 9:1.

10. Linia seringii


În metoda de anticoagulare sistemică cu pompă pentru seringă Prismaflex, linia
seringii de pe setul de unică folosinţă transportă anticoagulant de la seringă în circuitul
sângelui. Pe linia seringii este prezentă o valvă care previne refluxul. Linia seringii
este fixată cu o agrafă de cartuş şi trebuie să rămână astfel dacă nu este utilizată
metoda de anticoagulare sistemică.

11. Linia de monitorizare a compartimentului


Conectează compartimentul de deaerare la portul presiunii de returnare, permiţând
monitorizarea presiunii şi îndepărtarea aerului, dacă este necesar. Sistemul
Prismaflex poate îndepărta aerul semiautomat, prin aspirarea prin portul presiunii de
returnare. O barieră pentru lichid amplasată la capătul distal al liniei protejează portul
presiunii de returnare de pătrundere accidentală a sângelui/lichidului. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi „Proceduri de eliminare a aerului” de la pagina 11:73.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:19


Versiune program 7.xx
12. Cartuş
Componentă din plastic aflată în centrul setului, care conţine filtrul, segmentele de
pompă şi segmentele valvelor de strangulare. Are fante pentru încărcător pe unitatea
de control şi permite încărcarea/descărcarea automată a setului.

13. Filtru
Caracteristicile filtrului depind de setul de unică folosinţă Prismaflex ales. Consultaţi
secţiunea referitoare la terapii pentru mai multe informaţii.

14. Segmente de pompă


Tubulaturi care pătrund în calea de rulare a fiecărei pompe peristaltice. Încărcate
automat când încărcătorul trage setul de unică folosinţă Prismaflex împreună cu
unitatea de control.

15. Inel de descărcare electrostatică


În setul de unică folosinţă HP-X, inelul de descărcare se află pe linia PBP.

16. Linia de retur (cu linii albastre)


Transportă sânge de la filtru la zona pacientului de returnare a sângelui.

Prismaflex® Accesorii
Pentru mai multe informaţii despre accesorii şi piese de schimb, consultaţi
Prismaflex Catalogul pentru piese de schimb oferit de reprezentantul local.

Accesorii hardware

Încălzitoare de sânge
Pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul 9: „Încălzitoare de sânge” de la pagina
9:1.

Suport pentru cartuş HP


Pe unitatea de control Prismaflex poate fi montat un suport special pentru cartuşele HP.
Consultaţi Prismaflex Catalogul pentru piese de schimb sau contactaţi reprezentantul
local pentru asistenţă tehnică Gambro. Când utilizaţi cartuşe HP care nu sunt produse de
grupul Gambro, verificaţi dacă acestea pot fi montate şi fixate în siguranţă. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi capitolul 7: „Hemopurificare (HP)” de la pagina 7:1.

Cerinţe UPS pentru instalarea împreună cu unitatea de control Prismaflex®


Un UPS extern (sursă de alimentare continuă) poate fi utilizat împreună cu unitatea de
control Prismaflex. Instrucţiuni pentru piese de schimb cu detalii de instalare şi cerinţe
pentru UPS-ul extern sunt oferite de serviciul de asistenţă tehnică.

2:20 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Accesorii de unică folosinţă
Pentru informaţii şi livrarea tuturor accesoriilor de unică folosinţă listate, contactaţi
reprezentantul dvs. Gambro.

Pungă cu efluent
Toate seturile de unică folosinţă Prismaflex conţin o pungă de efluent de 5000 ml. Pungi
suplimentare de efluent (atât cele de 5000 ml, cât şi cele de 9000 ml) pot fi achiziţionate
separat. Contactaţi reprezentantul dvs. Gambro.

Linie de infuzie calciu


Pentru metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”,
trebuie utilizată linia de infuzie calciu dedicată (CA 250).

Figura 2:8 Ansamblul liniei de calciu CA 250 Prismaflex

1. Tub de infuzie cu volum scăzut


2. Conectori de tip Luer pentru accesul vascular la pacient şi seringă
3. Valvă verificare
4. Clemă laterală
5. Etichete „Calciu”

Accesoriu SP-394 pentru TPE


Accesoriul SP-394 este destinat conectării mai multor recipiente de înlocuitor în timpul
terapiei TPE. Accesoriul pentru TPE SP-394 este reprezentat grafic în capitolul TPE
de la pagina 6:14.

Barieră independentă pentru lichid


Pentru înlocuirea barierei pentru lichid în timpul terapiei, trebuie utilizat accesoriul de
protecţie al transductorului de presiune VP-2. Consultaţi capitolul11: „Rezolvarea
problemelor” de la pagina 11:71.

Linia de extensie Prismatherm II


Pentru utilizarea încălzitorului de sânge Prismatherm II trebuie utilizată şi conectată
în timpul configurării linia de extensie a încălzitorului SP420. Consultaţi capitolul 9:
„Încălzitoare de sânge” de la pagina 9:1.

G5038604 Descrierea sistemului Prismaflex® 2:21


Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

2:22 Descrierea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 3

Funcţii generale Prismaflex®


Cuprins

Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2


Gestionarea circuitului sângelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2
Monitorizarea accesului sângelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2
Pompa de sânge şi Pompa pre-sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3
Gestionarea presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3
Componente pentru monitorizarea accesului, filtrului şi efluentului . . . . . . . . 3:3
Componente pentru monitorizarea presiunii la returnare . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4
Presiuni în timpul operării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:4
Limite extreme ale presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5
Puncte de operare ale presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:5
Limite „Nu se poate detecta deconectarea” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7
Presiuni calculate de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7
Scăderea presiunii în filtru (Scădere de presiune) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7
Gestionarea lichidelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:9
Pompe şi cântare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:9
Pungi şi recipiente pentru soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:9
Metode pungă goală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:10
Pungi şi recipiente de lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:10
Pungă cu efluent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:10
Evitarea problemelor legate de flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:10
Detectarea problemelor legate de flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:10
Rezolvarea alarmelor legate de flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:11
Gestionarea aerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:11
Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:11
Monitorizarea compartimentului de deaerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:11
Schimbarea barierei pentru lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:12
Metode de anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:12
Pregătirea tratamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:12
Încărcarea şi identificarea setului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:12
Amorsarea setului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:12
Sisteme de monitorizare şi alarmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:13
Sistem de alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:13
Sisteme de monitorizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:13
Presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:13
Scurgeri de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:13
Bulă de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14
Rate ale fluxului şi volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14
Autotestele sistemului Prismaflex® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14
Test de iniţializare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14
Autotest amorsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14
Autotest periodic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:15
Monitorizarea alarmelor în timpul autotestului periodic . . . . . . . . . . . . . . . . 3:15

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:1


Versiune program 7.xx
Despre acest capitol
Acest capitol descrie funcţiile unităţii de control Prismaflex.

Gestionarea circuitului sângelui


Circuitul sângelui este format din:

• Linia de acces care conectează pacientul la pompa de sânge.

• Pompa peristaltică de sânge.

• Linia de filtrare care conectează evacuarea pompei de sânge la alimentarea filtrului.

• Compartimentul pentru sânge al filtrului.

• Linia de retur care conectează evacuarea filtrului la pacient.

Fiecare segment al circuitului sângelui este dotat pentru monitorizarea presiunii;


consultaţi „Gestionarea presiunii” de la pagina 3:3. Linia de retur este pregătită de
asemenea pentru colectarea aerului şi prevenirea infuziei de aer către pacient; consultaţi
Figura 2:7 de la pagina 2:18.

AVERTISMENT
Conectaţi întotdeauna linia de retur direct la dispozitivul de acces al sângelui. Nu
conectaţi dispozitive suplimentare între linia de retur şi dispozitivul de acces al
sângelui. Utilizarea unor dispozitive suplimentare, de exemplu valve cu trei căi,
robinete sau linii de extensie, poate determina o monitorizare greşită a presiunii
de returnare. Utilizarea acestora poate împiedica detectarea deconectărilor
liniei de retur, putând avea ca rezultat pierderi importante de sânge.

Este posibil ca unitatea de control Prismaflex să nu detecteze deconectarea


setului de la nivelul dispozitivului de acces al sângelui, putând avea ca rezultat
pierderi importante de sânge. Asiguraţi o fixare bună a conexiunilor de acces
şi de returnare a sângelui pacientului; utilizarea unui manşon pentru încălzire
necesită o atenţie deosebită.
AVERTISMENT

Monitorizarea accesului sângelui


Cea mai utilizată metodă pentru accesul sângelui pentru terapiile Prismaflex este prin
acces venos central şi returnare. Dispozitivul recomandat pentru accesul sângelui este
un cateter venos cu lumen dublu; pot fi însă utilizate şi două catetere venoase cu câte un
singur lumen.

În anumite situaţii, este preferabil accesul arterial la sânge printr-o fistulă artero-venoasă
(A-V). Accesul sângelui se poate face şi printr-un dispozitiv extern de acces al sângelui,
conectat la setul de unică folosinţă Prismaflex. În unele situaţii, returnarea sângelui se
realizează printr-un cateter venos cu un singur lumen sau printr-o venă periferică mare.

Dimensiunea cateterului trebuie adaptată la pacient şi la prescrierea pentru fluxul de


sânge, pentru terapia extracorporală. O combinaţie cateter – rată a fluxului de sânge
inadecvată poate duce la o presiune de acces foarte scăzută şi/sau la o presiune de
returnare foarte crescută, cu o rată de apariţie crescută a alarmelor Avertisment: Presiune
de acces extrem negativă sau Avertisment: Returnare extrem pozitivă. Trebuie atunci
luată în considerare reducerea ratei fluxului de sânge sau schimbarea accesului vascular
cu un cateter mai mare. Pe de altă parte, o combinaţie cateter – flux de sânge inadecvată
poate determina o presiune de acces sau de returnare apropiată de zero şi poate împiedica

3:2 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
sistemul să detecteze deconectarea accesului vascular. Trebuie atunci luată în considerare
creşterea ratei fluxului de sânge sau schimbarea accesului vascular cu un cateter mai mic.

Pompa de sânge şi Pompa pre-sânge


Soluţia PBP este adăugată liniei de acces imediat după ce sângele pacientului intră în
punctul de acces şi înainte ca linia de acces să ajungă la pompa de sânge. Din această
cauză, cantitatea de sânge pompată la fiecare rotaţie a pompei de sânge este micşorată.
Pentru a menţine fluxul de sânge al setului, software-ul Prismaflex creşte fluxul de sânge
pompat:

QBP = Qb + Qpbp

Unde QBP reprezintă Fluxul de sânge pompat (ml/min), Qb reprezintă Fluxul de sânge al
setului (ml/min) iar Qpbp reprezintă Fluxul PBP al setului (ml/min)

Gestionarea presiunii
Unitatea de control Prismaflex dispune de un sistem integral de monitorizare a presiunii
care permite o evaluare neinvazivă a presiunilor de acces, retur, filtru şi efluent.

Monitorizarea oferă notificări operatorului în cazul condiţiilor anormale de presiune,


cum ar fi în linia de retur sau linia de acces. Software-ul Prismaflex adună informaţii
suplimentare şi le utilizează pentru a calcula presiuni importante legate de tratament,
inclusiv scăderea presiunii din filtru. Aceste calcule sunt utilizate pentru a oferi notificări
în cazul apariţiei cheagurilor în filtru sau a blocării filtrului cu cheaguri, setul trebuind
schimbat.

Componente pentru monitorizarea accesului, filtrului şi efluentului


Componentele pentru monitorizarea presiunii în liniile de acces, filtru şi efluent includ
următoarele:

• Senzori de presiune. Seturile de unică folosinţă Prismaflex au senzori de presiune în


următoarele locuri: linia de acces (senzor acces), alimentarea filtrului (senzor filtru) şi
linia efluent (senzor efluent). Consultaţi Figura 2:2 de la pagina 2:6.

• Carcase ale senzorilor de presiune. Panoul frontal al unităţii de control are trei carcase
pentru senzori, care adăpostesc senzorii de presiune descrişi mai sus. Carcasele
permit conectarea senzorilor şi a senzorilor de presiune din interiorul unităţii de
control. Poziţiile carcaselor senzorilor sunt prezentate în Figura 2:3 de la pagina 2:8.

Notă: O a patra carcasă pentru senzor de presiune (din partea superioară din stânga a
unităţii de control) poate fi utilizată doar pentru terapii viitoare şi nu este aplicabilă
terapiilor curente.

• Senzori de presiune. Un senzor de presiune (transductor) este localizat în interiorul


unităţii de control, în spatele carcaselor pentru senzori de presiune.

Fiecare senzor de presiune are un compartiment pentru lichid (partea superioară) şi


un compartiment pentru aer (partea inferioară). Compartimentele sunt separate de o
diafragmă flexibilă, care este poziţionată în centrul senzorului, într-o poziţie neutră din
punct de vedere al presiunii. În timpul tratamentului pacientului, compartimentul pentru
lichid al senzorului este umplut cu lichidul care curge prin linia la care este conectat
senzorul.

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:3


Versiune program 7.xx
Fluctuaţiile din presiunea lichidului cauzează mişcarea diafragmei senzorului,
comprimând sau dilatând coloana de aer din partea opusă. Senzorul de presiune
înregistrează aceste fluctuaţii şi le transformă în semnale electrice care sunt trimise
software-ului Prismaflex şi interpretate ca o valoare a presiunii.

În timpul operării, diafragmele de presiune se pot deplasa uşor în afara poziţiei neutre.
Unitatea de control Prismaflex are un sistem automat de repoziţionare (ARPS), aflat
în interior. Pentru a asigura monitorizarea adecvată a presiunii, la fiecare două ore
ARPS deplasează diafragmele în poziţia neutră şi testează senzorii de presiune pentru o
funcţionare corectă.

Componente pentru monitorizarea presiunii la returnare


Componentele pentru monitorizarea presiunii din linia de retur includ următoarele:

• Compartimentul de deaerare, poziţionat pe linia de retur a setului.

• Linia de monitorizare a compartimentului. Componentă integrală a compartimentului


de deaerare, această linie permite conectarea porţiunii superioare a compartimentului
de deaerare cu portul presiunii de returnare de pe unitatea de control.

• Portul presiunii de returnare. Panoul frontal al unităţii de control are un port cu un


conector de tip luer în partea superioară din dreapta (consultaţi figura 2:2 de la pagina
2:6). Portul este conectat la linia de monitorizare a compartimentului.

• Senzor de presiune. Senzorul presiunii de returnare este situat în interiorul unităţii de


control, în spatele portului presiunii de returnare.

În timpul tratamentului pacientului, sângele iese prin portul de evacuare al filtrului, trece
într-o porţiune scurtă a liniei de retur, apoi în compartimentul de deaerare al liniei de retur.
Compartimentul primeşte de asemenea soluţiile înlocuitor post-filtru utilizate. Lichidul
din compartiment ajunge apoi în porţiunea finală a linei de retur, care ajunge la pacient.

Porţiunea din partea superioară a compartimentului de deaerare este umplută cu aer şi


conectată la un senzor de presiune din interiorul unităţii de control prin intermediul liniei
de monitorizare a compartimentului. Acest senzor monitorizează fluctuaţiile în presiunea
compartimentului. Operarea corespunzătoare a senzorului de presiune la retur este testată
de sistemul automat de repoziţionare (ARPS) la fiecare două ore.

Presiuni în timpul operării


Presiunile variază în cadrul setului în funcţie de caracteristicile individuale ale pacientului
(presiunea şi vâscozitatea sângelui), precum şi dimensiunea cateterului pacientului, ratele
de flux şi terapia livrată. Presiunile concrete de la toate zonele de monitorizare pot fi
vizualizate pe ecranul Stare în timpul tratamentului pacientului.

Următoarele intervale de presiune sunt tipice în timpul utilizării sistemului Prismaflex:

Presiunea senzorului de acces Poate fi negativă sau pozitivă, în funcţie de sursa de sânge
la care este conectată linia de acces.
Presiunea de returnare Întotdeauna pozitivă.
Presiunea senzorului filtrului Întotdeauna pozitivă şi mai mare decât presiunea de
returnare. Senzorul filtrului este poziţionat înainte de
filtru şi măsoară zona cu cea pozitivă (cea mai mare)
presiune din set.

3:4 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Presiunea senzorului efluent Poate fi negativă sau pozitivă, în funcţie de rata
ultrafiltrării şi terapia selectată.

Limite extreme ale presiunii


Limitele presiunii sunt impuse de software-ul Prismaflex pentru a garanta siguranţa
pacientului. Dacă o presiune monitorizată depăşeşte limitele extreme stabilite de
producător, apare o alarmă Avertisment. Alarma Avertisment opreşte toate pompele şi
închide clema liniei de retur. Limite extreme implicite ale presiunii pentru CRRT de la
pagina 3:5 prezintă limitele extreme de presiune stabilite de producător.

Alarmele de tip Avertisment: acces şi returnare „extrem” dispun de o funcţionalitate de


dezactivare automată. Dacă presiunea monitorizată revine la valorile normale în timp
de 15 secunde, iar în cele 2 minute anterioare nu s-a efectuat nicio altă încercare de
dezactivare automată, alarma se va dezactiva automat. În timpul dezactivării automate
monitorul nu va emite o alarmă sonoră.

Informaţii detaliate despre alarmele individuale sunt disponibile, de asemenea, în capitolul


„Depanarea” începând de la pagina 11:1.

Trei dintre limitele extreme de alarmă de presiune, Avertisment: Acces extrem negativ,
Avertisment: Acces extrem pozitiv şi Avertisment: Returnare extrem pozitiv, pot fi
controlate de operator în modul Personalizat. Dacă doriţi, operatorul poate modifica
aceste limite, astfel încât o alarmă să apară înainte de atingerea limitei extreme stabilite de
producător. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Modul Personalizat” de la pagina
4:28 şi „Setări controlabile de utilizator” de la pagina 15:1.

Limite extreme implicite ale presiunii pentru CRRT

mmHg Alarmă

+450 Avertisment: Filtru extrem pozitiv

+350 Avertisment: Returnare extrem pozitiv

+300 Avertisment: Acces extrem pozitiv

Avertisment: Deconectare a setului; Avertisment: Deconectare


+10
returnare

–250 Avertisment: Acces extrem negativ

Puncte de operare ale presiunii


Când unitatea de control Prismaflex operează, o valoare de referinţă a presiunii este
reţinută în memoria software-ului pentru fiecare senzor de presiune şi pentru senzorul
liniei de retur. Această valoare este numită punct de operare al presiunii. Software-ul
compară în continuu presiunea curentă din fiecare punct de monitorizare cu punctul de
operare al presiunii. Astfel, unitatea de control poate detecta modificările condiţiilor de
presiune din set şi poate notifica operatorul printr-o alarmă Avertisment sau Recomandare.
În timpul calculării punctului de operare a presiunii, anumite alarme de presiune nu
sunt active. Este important să monitorizaţi manual cu atenţie circuitele sângelui atunci
când calculele sunt în desfăşurare.

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:5


Versiune program 7.xx
Valori iniţiale

Punctele de operare sunt stabilite iniţial la o scurtă perioadă de timp după ce unitatea de
control intră în modul Rulare, când pompele au atins viteze adecvate şi fluxul de sânge din
set s-a stabilizat. Perioada de timp care se scurge înainte de stabilirea tuturor punctelor
de operare iniţiale depinde de rata fluxului de sânge setată de operator şi de volumul de
sânge al setului de unică folosinţă.

Punctele de operare iniţiale sunt stabilite prin înregistrarea presiunii curente în fiecare
senzor la sfârşitul perioadelor de timp prezentate mai sus.

Valori ulterioare

În timpul operării, anumite evenimente pot determina unitatea de control să reseteze (să
restabilească) toate punctele de operare ale presiunii printr-o nouă înregistrare a presiunii
curente din poziţiile de monitorizare şi stocarea valorilor în memorie. Aceasta asigură
acurateţea monitorizării presiunii în timpul tratamentului pacientului.

Punctele de operare sunt restabilite de fiecare dată când au loc unul sau mai multe dintre
următoarele evenimente:

• După modificarea vitezei pompei de sânge în timpul modului Rulare (datorită


modificării ratei fluxului de către operator).

• După repornirea pompei de sânge (ulterior unei alarme sau după apăsarea butonului
RELUARE de pe ecranul Oprire).

• După apăsarea butonului CONTINUARE de către operator de pe un ecran al alarmei


Atenţionare.

• După apăsarea butonului CONTINUARE de către operator de pe un ecran al alarmei


de recomandare: Verificaţi acces sau al alarmei de recomandare: Verificaţi retur.

• După ce operatorul modifică poziţia înlocuitorului pre/post valvă de strangulare.

• Punctele de operare ale presiunii sunt actualizate şi după efectuarea autotestului


periodic.

Notă: Dacă punctul de operare al presiunii de retur este mai sus de +10 mmHg, acesta
nu este resetat după un autotest periodic, o Alarmă de atenţionare sau de Recomandare:
Verificaţi acces.

Limite pentru tendinţele presiunii

Dacă presiunea de returnare sau acces se modifică negativ sau pozitiv cu 50 mmHg (sau
70 mmHg dacă fluxul de sânge > 200 ml/min) faţă de punctul de operare al presiunii
stabilit, unitatea de control notifică operatorul prin declanşarea unei alarme Recomandare
sau Avertisment. Informaţii detaliate despre alarmele individuale sunt disponibile în
capitolul „Depanarea” începând de la pagina 11:1.

Alarmele pot fi anulate prin apăsarea butonului CONTINUARE de pe ecranul de alarmă.


Aceasta resetează punctele de operare ale presiunii la valorile curente ale presiunilor
din fiecare zonă de monitorizare.

3:6 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Limite pentru tendinţele presiunii

mmHg Alarmă
Recomandare: Verificaţi acces
+50/+70
↑ Recomandare: Verificaţi retur
Punct de operare al
presiunii
↓ Avertisment: Scădere presiune de returnare
–50/–70
Recomandare: Verificaţi acces

–150 Avertisment: Acces extrem negativ

Limite „Nu se poate detecta deconectarea”


Detectarea deconectărilor liniilor de retur necesită o scădere de presiune mare pe linia de
retur. În cazul în care condiţiile de presiune şi/sau flux la returnarea sângelui determină
un punct de operare sub +10 mmHg, unitatea de control Prismaflex nu poate activa
monitorizarea deconectării. Unitatea de control declanşează apoi o alarmă Recomandare:
Returnare nedetectată pentru a înştiinţa operatorul şi a oferi instrucţiuni pentru remedierea
situaţiei.

Informaţii detaliate despre alarmele individuale sunt disponibile, de asemenea, în capitolul


„Depanarea” începând de la pagina 11:1.

Presiuni calculate de software


Software-ul Prismaflex utilizează valori monitorizate ale presiunii pentru a calcula alte
condiţii vitale de presiune, inclusiv scăderea presiunii din filtru şi alţi parametri, în funcţie
de terapia utilizată. Aceste presiuni se referă la condiţii din interiorul filtrului. Sunt
utilizate pentru a oferi notificări în cazul începerii apariţiei de cheaguri sau începerii
astupării (înfundării) porilor membranei din filtru—sau în cazul prezenţei cheagurilor sau
astupării (înfundării) porilor membranei din filtru, setul trebuind schimbat.

Aceste date suplimentare de presiune sunt afişate şi actualizate pe ecranul Stare în timpul
tratamentului pacientului. În plus, poate fi afişat un Grafic de stare (grafic liniar) care
prezintă tendinţa acestor presiuni pe o durată ce poate fi setată de operator, între 1 şi 3
ore; consultaţi „Modul Personalizat” de la pagina 4:28. Pentru mai multe informaţii
şi detalii specifice tratamentului, consultaţi capitolul 5: „Terapii de înlocuire renală
continuă (CRRT)”, capitolul 6: „Schimb terapeutic de plasmă (TPE)” şi capitolul 7:
„Hemopurificare (HP)”.

Scăderea presiunii în filtru (Scădere de presiune)


Scăderea de presiune în filtru este o valoare calculată utilizată pentru a determina
condiţiile de presiune din compartimentul sângelui din filtru. Scăderea de presiune din
filtru este calculată de software-ul Prismaflex după cum urmează:

ΔPfil = Pfil – Pret

Unde ΔPfil este Scăderea de presiune din filtru (mmHg), Pfil este Presiunea din senzorul
filtrului (mmHg) şi Pret este Presiunea din senzorul de returnare (mmHg)

Valorile înregistrate ale presiunii din filtru şi presiunii de returnare sunt corectate automat
de erori ale presiunii hidrostatice (–25 mmHg).

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:7


Versiune program 7.xx
În timpul tratamentului pacientului, compartimentul pentru sânge al filtrului se poate
înfunda. Formarea de cheaguri adaugă rezistenţă la înaintarea sângelui prin filtru şi
cauzează creşterea valorii Pressure Drop - PD. În cazul unei blocări severe, setul trebuie
schimbat.

Exemplul următor prezintă modul în care scăderea presiunii filtrului se măreşte prin
utilizarea filtrului:

Creşterea scăderii presiunii filtrului prin utilizarea filtrului

Timp pornire În timpul utilizării


Presiunea senzorului filtrului 150 mmHg 300 mmHg
– Presiunea din senzor la returnare 90 mmHg 180 mmHg
= Scăderea de presiune a filtrului 60 mmHg 120 mmHg
= Scăderea de presiune afişată a filtrului 35 mmHg 95 mmHg
În exemplele de mai sus, scăderea de presiune a filtrului creşte cu 60 mmHg.

În timpul operării, software-ul setează valoarea iniţială pentru scăderea de presiune a


filtrului concomitent cu stabilirea punctelor iniţiale de operare ale presiunii, consultaţi
„Puncte de operare ale presiunii” de la pagina 3:5. Valoarea creşterii peste scăderea
iniţială a presiunii contribuie la declanşarea alarmei Recomandare: Filtrul se înfundă.
Limita pentru declanşarea alarmei poate fi setată de operator. Pentru mai multe informaţii
şi detalii specifice tratamentului pentru această alarmă, consultaţi „Modul Personalizat”
de la pagina 4:28, capitolul 5: „Terapii de înlocuire renală continuă (CRRT)”, capitolul 6:
„Schimb terapeutic de plasmă (TPE)” şi capitolul 7: „Hemopurificare (HP)”.

3:8 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Gestionarea lichidelor

Gestionarea lichidelor de către sistemul Prismaflex se reuşeşte prin interacţiunea între


pompe şi cântare, pentru a controla fluxurile prescrise ale lichidelor de la pungi şi
recipiente. O monitorizare suplimentară protejează pacientul de un dezechilibru de lichide.

Pompe şi cântare
Unitatea de control Prismaflex are patru pompe ocluzive peristaltice şi patru cântare.
Numărul pompelor şi cântarelor utilizate şi funcţia lor depind de terapia selectată. Codurile
de culoare ale cântarelor corespund cu cele ale liniilor de unică folosinţă şi clemelor. În
instrucţiunile online şi în alarme există şi codurile de culoare corespunzătoare.

Sistemul Prismaflex menţină ratele de flux setate pentru soluţiile individuale pe baza
perechilor de pompe şi cântare. Software-ul din unitatea de control controlează viteza
pompelor peristaltice pe baza modificării greutăţii pungilor/recipientelor pentru lichid aşa
cum este determinată de cântarul corespunzător.

Ratele de flux sunt setate fie direct de către operator (de exemplu, pentru dializat
sau înlocuitor), fie calculate de către software pe baza unui flux şi a unor setări de
anticoagulare stabilite de operator (de exemplu, efluentul şi PBP).

În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), toate pompele peristaltice se rotesc


în sens orar, iar dacă pompa de sânge se opreşte, indiferent de motiv, se opresc şi toate
celelalte pompe. La reluarea pompării sângelui şi celelalte pompe reiau activitatea, cu un
decalaj scurt.

Pungi şi recipiente pentru soluţii


Sistemul Prismaflex este validat să opereze cu pungile Gambro. Pungile standard cu
lichid dializat, PBP şi soluţie înlocuitor au 5000 ml. Pungile efluent standard au 5000
ml sau 9000 ml; consultaţi secţiunea „Pungă cu efluent” de la pagina 2:21. Cântarele
Prismaflex pot susţine pungi/recipiente cu o greutate totală de până la 11kg (consultaţi
de asemenea capitolul 13: „Specificaţii”).

Înainte de a utiliza orice pungi care nu sunt Gambro cu sistemul Prismaflex, operatorul
trebuie să verifice dacă:

• punga sau recipientul nu poate interacţiona cu dulapul unităţii de control


Prismaflex sau cu partea inferioară a acestuia

• punga sau recipientul nu poate interacţiona cu pungile agăţate pe cântarele alăturare

• liniile setului de unică folosinţă Prismaflex nu sunt răsucite şi nu interacţionează cu


alte pungi sau cu partea inferioară când sunt conectate la pungă/recipient

• găurile pungilor se potrivesc la cârligele de pe bara de transport a cântarului

• punga este compatibilă cu metoda Pungă goală selectată; consultaţi secţiunea


următoare.

Consultaţi „Schimbarea unei pungi în timpul tratamentului” de la pagina 4:30 pentru mai
multe instrucţiuni.

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:9


Versiune program 7.xx
Metode pungă goală

Pungi şi recipiente de lichid


Sistemul Prismaflex oferă două metode de detectare automată a pungilor sau recipientelor
golite. Consultaţi şi „Schimbarea unei pungi în timpul tratamentului” de la pagina 4:30
pentru mai multe instrucţiuni.

• Pungă goală fixă: declanşată odată ce greutatea pungii ajunge la limita inferioară
predefinită (implicit: 230 g)

• Metoda Pungă goală variabilă: declanşată odată ce volumul specificat a fost pompat
din pungă sau recipient

La detectarea unei pungi goale, unitatea de control se opreşte şi oferă informaţii


operatorului prin intermediul alarmei Atenţionare: Pungă goală.

Metoda pungă goală fixă este metoda implicită în terapiile CRRT şi este compatibilă cu
pungile oferite de Gambro. Dacă nu sunt utilizate pungi oferite de Gambro, operatorul
trebuie să verifice dacă acestea sunt compatibile cu metoda Pungă goală fixă.

Metoda Pungă goală variabilă este concepută pentru utilizarea recipientelor ca sticle.
Este singurul mod disponibil în:

• Terapii TPE. Consultaţi instrucţiunile de operare din capitolul 6.

• Terapii HP. Consultaţi instrucţiunile de operare din capitolul 7.

Metoda pungă goală poate fi selectată de utilizator în modul personalizat; consultaţi


„Modul Personalizat” de la pagina 4:28. Selectarea incorectă a metodei Pungă goală sau
a volumului pungii/recipientului poate duce la eşuarea alarmei Pungă goală, cauzând
pătrunderea aerului în circuitul sângelui.

Pungă cu efluent
Sistemul Prismaflex gestionează punga efluent controlând cantitatea de lichid pompat în
punga efluent. Acest volum poate fi ajustat în funcţie de dimensiunea pungii efluent
utilizate; consultaţi descrierea accesoriilor „Pungă cu efluent” de la pagina 2:21.

Evitarea problemelor legate de flux


Problemele de flux din liniile de lichid, conectorii pungilor sau segmentele pompei pot
afecta transportul lichidului în interiorul sistemului. Dacă nu sunt gestionate adecvat,
asemenea probleme pot afecta negativ echilibrul de lichide al pacientului.

Sistemul Prismaflex este creat să detecteze şi să atenueze aceste situaţii şi să asiste


operatorul în procedurile de depanare necesare. Prin urmare, sistemul Prismaflex este
conceput pentru o gestionare sigură a echilibrului lichidelor.

Detectarea problemelor legate de flux


În timpul funcţionării, unitatea de control Prismaflex monitorizează continuu greutatea
pungilor cu soluţie şi punga cu efluent. Dacă greutatea reală a pungii variază cu mai mult
de 20 g de la valoarea aşteptată, aceasta indică o problemă în fluxul lichidelor. În plus,
unitatea de control monitorizează viteza pompelor de lichid. În cazul în care oricare dintre

3:10 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
pompe operează constant fie la viteza minimă, fie la viteza maximă, aceasta indică o
problemă cu fluxul de lichide în sistem.

Odată ce se suspectează o problemă, unitatea de control va opri toate pompele de lichid,


pentru a atenua problema declanşatoare şi a proteja echilibrul de lichide al pacientului.
Pompa de sânge continuă să funcţioneze şi să pună în mişcare sângele prin circuitul
sângelui. Operatorul este anunţat prin intermediul alarmei Atenţionare: Problemă flux.

Rezolvarea alarmelor legate de flux


Instrucţiuni despre cum se pot depana problemele obişnuite legate de flux sunt oferite
la ecranul de alarmă Atenţionare: Problemă flux şi în capitolul 11: „Rezolvarea
problemelor”. Operatorul trebuie să investigheze cu atenţie şi să remedieze toate
problemele posibile înainte de apăsarea butonului CONTINUARE, care reporneşte
pompele de lichid. După remedierea problemelor declanşatoare, unitatea de control
Prismaflex va regla temporar fluxul de lichid la punga afectată pentru a compensa
devierea de flux produsă.

Dacă problema declanşatoare persistă, se vor declanşa alarme Atenţionare: Problemă flux
ulterioare. Alarmele neremediate pot duce la pierderi sau acumulări masive de lichid
pentru pacient. Acestea sunt monitorizate suplimentar de sistemul Prismaflex şi, dacă se
indică acest lucru, se vor declanşa alarme suplimentare. Pentru detalii despre aceste alarme
în funcţie de tratament, consultaţi 5: „Terapii de înlocuire renală continuă (CRRT)”,
capitolul 6: „Schimb terapeutic de plasmă (TPE)” şi capitolul 7: „Hemopurificare (HP)” .

Gestionarea aerului
AVERTISMENT
Înaintea conectării liniei de retur al sângelui la pacient, asiguraţi-vă că nu există
aer între segmentul liniei de sânge de la detectorul de bule de aer la pacient.
AVERTISMENT

Descriere
Circuitul sângelui Prismaflex este conceput pentru reducerea la minim a acumulării
bulelor de aer şi colectarea integrală a aerului în compartimentul de deaerare. În acest
scop, fluxul de sânge ascendent este gestionat de filtru şi senzori. Construcţia specifică a
compartimentului de deaerare oferă:

• un strat stabil de lichid de perfuzie în partea superioară a compartimentului la


utilizarea infuziei post-înlocuitor, prevenind astfel interacţiunea aer-sânge şi reducând
la minim coagularea

• un tipar circular al fluxului de sânge în compartiment care permite îndepărtarea


eficientă a bulelor de aer dintr-un volum de sânge limitat

Monitorizarea compartimentului de deaerare


Nivelul de lichid din compartimentul de deaerare poate varia din cauza procedurilor din
cursul tratamentului. O cantitate mică de aer poate pătrunde, de exemplu, la schimbarea
pungilor. Este necesară monitorizarea frecventă a nivelului. Dacă nivelul lichidului din
compartimentul de deaerare nu este exact (consultaţi desenul afişat pe ecran), nivelul
poate fi ajustat în timpul funcţionării pompelor. Consultaţi „Compartimentul de deaerare”
de la pagina 4:33.

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:11


Versiune program 7.xx
Schimbarea barierei pentru lichid
În cazul umezirii barierei pentru lichid, este recomandată întreruperea terapiei şi
schimbarea setului. Operatorii instruiţi şi cu experienţă pot schimba totuşi componenta
barierei de lichid; instrucţiuni sunt oferite în capitolul 11: „Rezolvarea problemelor”
de la pagina 11:73.

Metode de anticoagulare
Unitatea de control Prismaflex conţine o pompă pentru seringă care livrează anticoagulant
în fluxul de sânge, dacă doriţi aceasta. Pot fi utilizate seringi de diverse dimensiuni şi
mărci.

Pompa pentru seringă poate fi de asemenea utilizată pentru infuzia de calciu în timpul
tratamentului cu citrat, dacă a fost configurată în modul service de un tehnician autorizat
pentru service. Contactaţi reprezentantul local pentru informaţii suplimentare.

Următoarele metode de anticoagulare pot fi selectate din ecranul


Alegere metodă anticoagulare :

• Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex. Pentru tratamente cu doze periodice


de anticoagulant, utilizând pompa pentru seringă Prismaflex.

• Fără anticoagulare. Pentru tratamente fără doze periodice de anticoagulant. Pompa


pentru seringă Prismaflex este dezactivată pe durata întregului tratament.

• Citrat – Calciu, pompă externă. Pentru tratamente utilizând anticoagularea cu citrat.


Necesită soluţie de citrat pe cântarul PBP. Pompa pentru seringă Prismaflex este
dezactivată pe durata întregului tratament. Calciul trebuie infuzat printr-o pompă
de infuzie externă.

• Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex. Pentru tratamente utilizând


anticoagularea cu citrat. Necesită soluţie de citrat pe cântarul PBP. Pompa pentru
seringă Prismaflex este utilizată pentru infuzia calciului. Necesită o linie dedicată
Prismaflex conectată la seringă pentru infuzia calciului.

Metodele de anticoagulare „Citrat – Calciu” nu sunt disponibile pentru toate terapiile.


Pentru instrucţiuni detaliate privind gestionarea anticoagulării, consultaţi „Metode de
anticoagulare” de la pagina 8:1.

Pregătirea tratamentului

Încărcarea şi identificarea setului


Secvenţa de încărcare instalează automat toate segmentele de pompă ale setului de unică
folosinţă Prismaflex din calea de rulare a pompelor. Identifică setul prin citirea codului
său de bare. Această identificare permite sistemului selectarea intervalelor relevante
pentru presiunea şi fluxul de operare, precum şi a secvenţei specifice de amorsare.

Amorsarea setului
Amorsarea setului este structurată într-unul sau mai multe cicluri de amorsare. Operatorul
iniţializează fiecare ciclu de amorsare care necesită în mod normal 1000 ml de lichid de
amorsare. În timpul amorsării, sistemul Prismaflex verifică dacă nu există erori comune de
manevrare, de ex. linii clampate sau încurcate, şi oferă instrucţiuni de depanare dacă este
necesar. Operatorul trebuie să conecteze una sau mai multe pungi cu soluţie la circuitul

3:12 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
sângelui pentru amorsare, conform instrucţiunilor de pe ecran. Pungile/recipientele cu
soluţie sunt necesare pentru cântare, conform terapiei selectate.

Notă: Prezenţa unei pungi cu soluţie PBP nu este necesară dacă nu face parte din reţetă
şi dacă rata implicită a fluxului PBP este zero. Prezenţa unei pungi cu soluţie PBP este
necesară în următoarele cazuri:

• Dacă a fost selectată metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă externă”.

• Dacă a fost selectată metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă
Prismaflex”.

• După o secvenţă Schimbare set în care s-a prescris PBP.

Sisteme de monitorizare şi alarmare

Sistem de alarmă
Unitatea de control Prismaflex monitorizează constant eventualele condiţii anormale ale
sale şi ale setului de unică folosinţă Prismaflex. În funcţie de situaţie, operatorul este
alertat prin următoarele:

• Lumina de stare roşie intermitentă pentru alarme de Avertisment sau Defecţiune

• Lumina de stare galbenă intermitentă pentru alarme de Atenţionare

• Lumina de stare galbenă constantă pentru alarme de recomandare

• Alarmă sonoră cu un tipar sonor referitor la tipul alarmei

• Ecranul alarmei de pe afişaj, oferind instrucţiuni pentru a remedia condiţia anormală

Alarmele sunt ierarhizate în alarme Avertisment, Defecţiune, Atenţie şi Recomandare.


Consultaţi capitolul 10: „Sistem de alarmă” de la pagina 10:1 pentru mai multe informaţii.

Sisteme de monitorizare

Presiune
Unitatea de control Prismaflex conţine un sistem integral de monitorizare a presiunii.
Sistemul alertează operatorul (prin alarme) de condiţiile anormale de presiune, cum ar fi
coagularea sau presiunea foarte crescută în linia de retur. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi „Componente pentru monitorizarea presiunii la returnare” de la pagina 3:4.

Scurgeri de sânge
Unitatea de control Prismaflex are un detector cu infraroşu de scurgeri de sânge care
monitorizează linia efluent. Dacă este detectat sânge, operatorul este notificat printr-o
alarmă Avertisment care opreşte pompa de sânge şi închide clema liniei de retur.

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:13


Versiune program 7.xx
Bulă de aer
Unitatea de control Prismaflex conţine un detector ultrasonic de bule de aer care
monitorizează constant linia de retur pentru a detecta prezenţa aerului. Detectorul este
format din două transductoare ultrasonice (transmiţător şi receptor). Dacă este detectat
aer, operatorul este notificat printr-o alarmă Avertisment care opreşte pompa de sânge
şi închide clema liniei de retur.

Rate ale fluxului şi volume


Unitatea de control Prismaflex conţine cântare care monitorizează constant volumele
pompate şi ratele fluxului pompelor de PBP, lichid dializat, înlocuitor şi efluent. Pentru
mai multe informaţii consultaţi pagina 3:9 din acest capitol.

Autotestele sistemului Prismaflex®


Software-ul Prismaflex monitorizează constant operarea unităţii de control şi a setului
de unică folosinţă Prismaflex. Sunt efectuate trei tipuri diferite de autoteste, ca parte
a acestei monitorizări regulate.

Notă: Descrierea completă a acestor autoteste şi a celorlalte rutine de monitorizare ale


unităţii de control Prismaflex este oferită în Manualul de service Prismaflex. Pentru
autotestele de Amorsare şi Periodice, consultaţi, de asemenea, capitolul 11: „Rezolvarea
problemelor”.

Test de iniţializare
Testul de iniţializare asigură funcţionarea corectă a subsistemelor de control şi de
protecţie. Testul de iniţializare începe după ce operatorul comută butonul de alimentare
în poziţia „Pornit”. În timpul testului, pe afişajul aparatului apare ecranul Siglă, se aude
soneria (care nu poate fi oprită) şi se aprind unele becuri de stare. La finalizarea testului
de iniţializare, unitatea de control intră în modul Configurare.

Autotest amorsare
Autotestul de amorsare este pornit când dispozitivul este în modul Configurare. Autotestul
de amorsare este format din două faze de subteste: pre-amorsare şi post-amorsare. Faza
de pre-amorsare începe împreună cu faza ÎNCĂRCARE. Faza post-amorsare începe când
se introduce testul de amorsare din ecranul Amorsare X din Y cicluri completă.

În timpul procesului de testare, dacă unul din subteste are erori, este declanşată o alarmă
care informează operatorul cu privire la defecţiunea respectivă şi oferă instrucţiuni.

3:14 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Autotest periodic
Un autotest periodic este efectuat de unitatea de control în timpul modului Rulare: Un test
este iniţializat în următoarele momente:

• În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare): Un autotest periodic este efectuat


la fiecare două ore. Primul autotest periodic începe la 10 minute după intrarea în
modul Rulare. Dacă se declanşează o altă alarmă la pornirea programată a autotestului
periodic, autotestul poate fi întârziat cu până la 15 secunde. Autotestul periodic poate
fi întârziat cu 10 min prin selectarea butonului ÎNTÂRZIERE TEST. Când utilizatorul
a iniţializat trei întârzieri ale unui autotest programat, survine alarma Recomandare:
Termen autotest depăşit. Orarul autotestului periodic poate fi de asemenea modificat
automat de sistem în funcţie de următoarea intervenţie programată (schimbare pungă
sau seringă goală).

• Dacă este nevoie, un autotest aflat în desfăşurare poate fi întrerupt apăsând butonul
OPRIRE. Autotestul poate fi apoi repornit prin apăsarea butonului RELUARE în
ecranul Oprire.

• La cererea operatorului (modul Rulare): Un autotest periodic este efectuat prin


apăsarea butonului AUTOTEST de pe ecranul Instrumente ale sistemului.

Ratele fluxului pot fi citite din câmpurile Setări flux şi Anticoagulare de pe ecranul Stare.
Informaţiile din Istoric pot fi citite de pe ecranul Istoric. Un autotest periodic complet
are o durată aproximativă cuprinsă între 1 şi 6 minute. Odată pornit, progresul său este
semnalat operatorului prin mesaje pe ecranul Stare. Anumite funcţii, inclusiv ajustările
parametrilor tratamentului, sunt indisponibile în timpul unui test în desfăşurarea, iar
butoanele corespunzătoare sunt gri. Orice întrerupere a tratamentului prin intermediul
butonului OPRIRE ar trebui evitată în timpul unui test în desfăşurare, pentru a-i permite
finalizarea rapidă şi reuşită.

Notă: Pictograma de informaţii „i” de pe ecranul Stare este evidenţiată cu portocaliu în


timpul autotestului.

Dacă oricare dintre subteste eşuează, rularea autotestului periodic este întreruptă şi este
declanşată alarma Defecţiune: Eroare autotest. Ecranul alarmei identifică subtestul eşuat
şi oferă instrucţiuni operatorului.

Monitorizarea alarmelor în timpul autotestului periodic


Gestionarea presiunii este afectată de un autotest periodic în curs de desfăşurare. În
funcţie de diferitele teste secundare în curs de desfăşurare, limitele de presiune sunt fie
înlocuite de limite temporare, fie dezactivate temporar. Declanşările alarmelor asociate
pot fi amânate până după finalizarea testului.

Notă: Monitorizarea presiunii la returnare şi alarmele asociate rămân active în timpul


autotestelor periodice.

G5038604 Funcţii generale Prismaflex® 3:15


Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

3:16 Funcţii generale Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 4

Operarea sistemului Prismaflex®


Cuprins

Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:2


Prezentare generală a sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:2
Afişaj interactiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:2
Definiţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:2
Tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:2
Timp tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3
Timp filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3
Număr de seturi utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3
Setări controlabile de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3
Valori implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3
Valori curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:4
Setări referitoare la siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:4
Setări reţetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:4
Ajustarea setărilor pentru reţetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:5
Vizualizarea setărilor pentru reţetă în timpul tratamentului . . . . . . . . . . . . . . 4:5
Ecranul Stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:6
Date istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:8
Eliminare lichid pacient / Pierdere plasmă pacient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:8
Doze şi soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:9
Presiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:10
Evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:10
Date istoric după un tratament finalizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:11
Date istoric în timpul întreruperii alimentării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:11
Salvarea datelor istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:12
Operarea terapiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:13
Deplasarea unităţii de control Prismaflex® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:13
Control şi navigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:13
Aspect ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:13
Pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:14
Ecranul Repornire şi Interogare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:14
Moduri de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:15
Modul Configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:15
Modul Aşteptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:19
Modul Rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:20
Modul Finalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:21
Procedurile Schimbare set şi Finalizare tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:22
Recirculare în modul Finalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:23
Procedura recirculare soluţie salină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:24
Procedura recirculare sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:27
Modul Personalizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:28
Setări controlabile de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:29
Funcţia schimbare pungi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:29
Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:30
Modificarea Volumului permis al pungii în timpul tratamentului în modul
Pungă goală variabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:30
Schimbarea unei pungi în timpul tratamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:30
Iniţializarea fluxului PBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:31
Modificare proceduri seringă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:31
Instalare seringă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:31
Schimbare seringă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:32
Compartimentul de deaerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:33
Gestionarea nivelului de lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:33
Gestionarea spumei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:33

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:1


Versiune program 7.xx
Despre acest capitol
Acest capitol conţine informaţii despre interfaţa cu utilizatorul, definiţii, accesul
la istoricul tratamentului şi manipularea generală a aparatului în timpul pornirii, a
tratamentului şi a finalizării tratamentului.

Prezentare generală a sistemului

Afişaj interactiv
Unitatea de control Prismaflex are un afişaj color de tip ecran tactil. Ecranul tactil permite
operatorului să interacţioneze cu unitatea de control prin apăsarea diverselor butoane.

În timpul operării, diverse ecrane apar pe afişaj, care prezintă informaţii despre tratament,
etape care trebuie urmate de operator şi alertează operatorul în cazul condiţiilor anormale.
Informaţia afişată pe ecran depinde de modul software-ului şi condiţiile de operare
curente. Unele tipuri de date de operare, cum ar fi datele istoricului, sunt afişate doar la
cererea operatorului. Afişajul este de asemenea un mijloc de efectuare a service-ului.

Butoanele sunt poziţionate în partea inferioară a fiecărui ecran sau în lateral şi/sau în
mijlocul ecranului. Butoanele permit operatorului să comande unitatea de control şi să
navigheze între ecrane. Operatorul apasă butoanele dorite pentru a iniţia funcţia descrisă
prin numele acesteia. Numele şi funcţia unor butoane se pot modifica, în funcţie de
condiţiile de operare. Astfel, operatorul este ghidat prin situaţiile de operare şi răspuns al
alarmelor.

În majoritatea cazurilor, când operatorul apasă un buton, un nou ecran apare imediat. În
alte cazuri, ecranul curent rămâne afişat iar culoarea butonului apăsat se modifică pentru
a indica selectarea acestuia. Este posibil ca butonul apăsat sa necesite o altă apăsare
pentru a-l deselecta înainte ca acţiunea cerută să fie efectuată. Instrucţiunile de pe ecran
ghidează operatorul dacă este necesar.

Butoanele de pe anumite ecrane pot fi inactive până când operatorul efectuează o acţiune
necesară sau alege o anumită opţiune. Dacă un buton nu este disponibil pentru utilizare,
numele sau simbolul acestuia este gri. Când butonul devine disponibil, numele sau
simbolul acestuia adoptă culoarea normală.

Definiţii

Tratament
Un tratament poate fi iniţiat prin apăsarea butonului PACIENT NOU de pe ecranul
Alegere pacient. Un tratament CRRT acoperă de obicei o secvenţă de seturi de unică
folosinţă, care pot fi schimbate prin intermediul procedurii Schimbare set. De asemenea,
un tratament poate fi reluat prin apăsarea butonului ACELAŞI PACIENT de pe ecranul
Alegere pacient.

Un tratament este întrerupt odată ce:

• Au fost utilizate zece seturi de filtre.

• S-a introdus modul Personalizat.

4:2 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
• S-a introdus modul Service.

• Tratamentul a rămas întrerupt pentru mai mult de 24 de ore.

Timp tratament
Timp tratament începe să ruleze în momentul în care s-a pornit tratamentul pentru primul
set de unică folosinţă din secvenţa de tratament.

Timp tratament continuă să ruleze în timpul întreruperilor, inclusiv în fazele de recirculare


şi în perioadele de nefuncţionare ale unităţii de control, până la 24 de ore.

Timp filtru
Timp filtru este timpul de tratament scurs pentru setul de unică folosinţă curent. Pentru
primul set din secvenţa de tratament, Timp filtru este egal cu Timp tratament.

Număr de seturi utilizate


Tratamentul este limitat la zece seturi. După ce a fost descărcat al zecelea set, tratamentul
se încheie.

Notă: Seturile care sunt înlocuite în timpul modului Configurare nu sunt luate în
considerare pentru numărătoare.

Setări controlabile de utilizator


Tabelele din capitolul 15: „Setări controlabile de utilizator” listează toate setările
controlabile de utilizator, valorile lor implicite, opţiunile de setare şi modul de operare
prin care acestea pot fi modificate.

Valori implicite
Pentru fiecare setare există valori implicite . Valorile implicite sunt setate de către
producător. Informaţiile următoare sunt referitoare la valorile implicite:

• Fiecare set/terapie posibilă are propriile valori implicite, inclusiv valori pentru ratele
fluxului, volumul pungilor şi limite ale alarmelor.

• Pe lângă acestea, există valori implicite ale setărilor care se aplică tuturor
combinaţiilor terapie/set, de exemplu, nivelul bipului alarmei sonore sau dimensiunea
şi marca seringii permise pentru utilizare şi setările pentru ecranul Istoric şi Stare.

• Toate setările revin la valorile implicite dacă este aleasă procedura Pacient nou.

• Operatorul poate modifica valorile implicite ale setărilor controlabile de utilizator.


Aceasta se poate realiza doar în modul Personalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi „Modul Personalizat” de la pagina 4:28.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:3


Versiune program 7.xx
Valori curente
Valorile curente sunt acelea care controlează operarea în timpul unui tratament al
pacientului.

Când operatorul selectează o anumită combinaţie terapie/set în timpul procedurii


Configurare, unitatea de control utilizează valorile implicite alocate acelei combinaţii.
Operatorul poate modifica unele valori în timpul procedurii Configurare (modul
Configurare) sau în timp ce tratamentul este în curs de desfăşurare (modul Rulare). Toate
modificările efectuate în modurile Configurare sau Rulare sunt valabile doar pentru acel
tratament şi nu afectează valorile implicite.

Setări referitoare la siguranţă


Unele setări controlabile de utilizator sunt foarte importante pentru siguranţa
pacientului. Acestea includ toate setările pentru rata fluxului şi anticoagulare.
Aceste setări pot fi modificate în ecranele Introducere setări tratament,
Introducere setări flux şi Introducere setări anticoagulare.

La fiecare modificare a unei setări referitoare la siguranţă, noua valoare este afişată de
două ori pentru confirmarea operatorului. Valoarea modificată este afişată pe ecranele
Introducere setări flux sau Introducere setări anticoagulare şi apoi pe un ecran separat.
În modul Configurare, ecranul separat este ecranul Revizuire reţete ; în modul Rulare,
este ecranul Stare.

Operatorul trebuie să se asigure că valorile setărilor referitoare la siguranţă sunt


echivalente în ecranele Introducere setări flux şi Introducere setări anticoagulare precum
şi în ecranul de confirmare. Dacă ecranele afişează valori diferite pentru aceeaşi
setare, a avut loc o deteriorare a datelor. În acest caz, utilizarea unităţii de control
Prismaflex trebuie întreruptă până la efectuarea reparaţiilor de către personalul de service.

Setări reţetă
Setările pentru reţetă includ setările pentru Ratele fluxului şi Anticoagulare.

Ratele fluxului sunt setări care controlează rata fluxului de sânge, PBP şi infuziei de
înlocuitor, lichid dializat şi/sau alte fluxuri, în funcţie de terapia utilizată. Ratele fluxului
sunt controlabile de utilizator în mod direct, cu excepţia:

• rata fluxului de efluent în CRRT

• rata fluxului de efluent în TPE

• rata fluxului PBP când se utilizează metode de anticoagulare cu „Citrat – Calciu”.

• rata de flux a seringii când se utilizează metoda „Citrat – Calciu, pompa pentru seringă
Prismaflex” ca metodă cu „Citrat – Calciu”.

Aceste fluxuri sunt setate automat de software, pe baza tuturor celorlalte rate ale fluxului
şi setări de anticoagulare. Consultaţi capitolul 5, 6şi 7 pentru o descriere a setărilor ratei
fluxului disponibile în fiecare terapie.

Setările anticoagulare sunt setările care controlează intensitatea anticoagulării; parametrii


setărilor depind de metoda de anticoagulare utilizată. Toate setările anticoagulare sunt
controlabile de utilizator în mod direct. Consultaţi capitolul 8 pentru o descriere a setărilor
disponibile în fiecare metodă de anticoagulare.

4:4 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Ajustarea setărilor pentru reţetă
În timpul procedurii Configurare (modul Configurare), sunt afişate ecranele
Introducere setări flux şi Introducere setări anticoagulare. Operatorului îi este
cerută evaluarea ratelor implicite ale fluxului pentru terapia/setul ales, efectuarea
modificărilor dorite pentru tratamentul curent şi confirmarea valorilor afişate pe ecranul
Revizuire reţetă înainte de pornirea tratamentului pacientului.

În modul Rulare, operatorul poate accesa ecranele Introducere setări flux şi


Introducere setări anticoagulare pentru a ajusta parametrii reţetei după cum este necesar.
Consultaţi „Moduri de operare” de la pagina 4:15 şi capitolul 15: „Setări controlabile
de utilizator”.

Butonul VIZUALIZARE MODIFICĂRI (disponibil doar în modul Rulare) este iluminat la


efectuarea unei modificări a setărilor. La apăsarea acestui buton puteţi vizualiza valorile
introduse anterior şi noile valori.

În modul Personalizat, dacă doriţi, operatorul poate modifica valorile implicite ale ratelor
fluxului. Consultaţi „Modul Personalizat” de la pagina 4:28.

Vizualizarea setărilor pentru reţetă în timpul tratamentului


În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), setările pentru reţetă curente sunt
afişate pe ecranul Stare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Moduri de operare”
de la pagina 4:15.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:5


Versiune program 7.xx
Ecranul Stare
Ecranul Stareeste principalul ecran de operare în timpul desfăşurării unui tratament.
Afişează condiţiile de presiune din set, ratele fluxului, setările de anticoagulare şi
parametrii de prescriere calculaţi. Operatorul este anunţat de asemenea când va fi nevoie
de următoarea intervenţie, de exemplu schimbarea unei pungi sau seringă goală. Dacă
apare o situaţie anormală, va apărea un ecran al alarmei care oferă informaţii despre
acţiunile necesare.

Ecranul Stare conţine următoarele pictograme:

ID pacient

Greutate pacient

Timp filtru, timpul scurs pentru setul de unică folosinţă


curent

Timp tratament, durata totală a tratamentului pentru


pacient.

Timp curent ceas

Terapia livrată curent

Terapie prescrisă

Aparatul funcţionează cu bateria de siguranţă

Informaţii, evidenţiat cu portocaliu când sunt afişate


informaţii actualizate

4:6 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Ecranul Stare conţine patru file şi apăsând pe una dintre acestea, conţinutul va deveni
vizibil.

Prescriere Afişează informaţii despre setările reţetei şi indicatorii


de reţetă. Pentru a modifica setările, apăsaţi butonul
AJUSTARE din colţul din dreapta jos.
Anticoagulare Afişează informaţii despre setările pentru anticoagulare.
Pentru a modifica setările, apăsaţi butonul AJUSTARE din
colţul din dreapta jos.
Info Afişează informaţii despre următoarea intervenţie, despre
autotestul aflat în desfăşurare, despre calculele punctelor
de operare ale presiunii în desfăşurare şi despre când este
nevoie să aşteptaţi pentru stabilizarea cântarelor.
TMP Afişează graficul pentru presiune; TMP şi scăderea
presiunii (CRRT), TMPa şi scăderea presiunii (TPE),
scăderea presiunii (HP).

Butoane pe ecranul Stare


OPRIRE Opreşte toate pompele şi navighează la ecranul Oprire.
Permite opţiunile RELUARE, SCHIMBARE SET,
RECIRCULARE sau FINALIZARE TRATAMENT.
SCHIMB. PUNGI Conduce utilizatorul la ecranul Schimbare pungi. Permite
schimbarea pungilor şi/sau ajustarea volumului permis
al pungii.
SCHIMB. SER/LINIE Este afişat numai dacă este selectată metoda de
anticoagulare „Citrat – Calciu”. Conduce utilizatorul
la ecranul Schimbare seringă/linie de calciu. Permite
schimbarea seringii şi/sau a liniei de calciu.
SCHIMBARE SERINGĂ Este afişat numai dacă este selectată metoda sistemică.
Conduce utilizatorul la ecranul Schimbare seringă.
Permite schimbarea seringii.
AJUSTARE COMPARTI- Conduce utilizatorul la
MENT ecranul Ajustare compartiment deaerare. Permite
corecţia nivelului de lichid din compartiment.
INSTRUMENTE SISTEM Conduce utilizatorul la ecranul Instrumente sistem.
ISTORIC Conduce utilizatorul la ecranul Istoric, care permite
vizualizarea informaţiilor despre istoricul tratamentului.
AJUTOR Conduce utilizatorul la ecranele Ajutor.
AJUSTARE Permite modificarea setărilor. Conduce utilizatorul
fie la ecranul Introducere setări flux fie la
Introducere setări anticoagulare, în funcţie de care filă
este selectată, fila reţetă sau fila anticoagulare. Butonul
nu este afişat în fila anticoagulare dacă s-a selectat „Fără
anticoagulare”.
ÎNTÂRZIERE TEST Butonul este disponibil numai în timpul autotestului.
Opreşte şi amână autotestul. Remarcaţi că întreruperea
efectivă a autotestului poate dura până la maximum un
minut.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:7


Versiune program 7.xx
Date istoric
Datele de operare şi condiţiile vitale ale aparatului sunt stocate şi actualizate în fiecare
minut în memoria software-ului. Memoria stochează până la 96 de ore de date ale
tratamentului; după acestea, datele cele mai vechi sunt înlocuite treptat cu date noi.

Datele istoric includ:

• Eliminare lichid pacient/Pierdere plasmă pacient, inclusiv volumul Pierdere/dobândire


nedorită curentă de lichide pentru pacient

• Doze şi soluţii

• Presiuni

• Evenimente

Când accesaţi ecranul Istoric, fiecare categorie de date poate fi accesată apăsând butonul
corespunzător. Ecranul Istoric poate fi accesat din ecranul Stare în timpul tratamentului
(modul Rulare) şi din ecranul Tratament complet la finalizarea tratamentului (modul
Finalizare). Datele istoric pentru ultimul tratament efectuat pot fi accesate din ecranul
Alegere pacient (modul Configurare).

Notă: Valorile afişate nu sunt actualizate continuu.

Notă: Datele istoric sunt salvate automat pe cardul detaşabil de date tehnice când
tratamentul se încheie. De asemenea, datele pot fi salvate în modul configurare când
accesaţi ecranul Alegere pacient. Consultaţi secţiunea „Salvarea datelor istoric” de
la pagina 4:12.

Cu săgeţile stânga şi dreapta, operatorul poate derula prin patru intervale a 24 de ore.
Cercurile dintre săgeţi sunt afişate goale, dacă există date disponibile pentru perioada
respectivă, iar un cerc plin indică perioada de 24 de ore selectată. Cercul din partea
dreaptă indică ziua curentă.

Cu săgeţile sus-jos, operatorul poate derula prin intervalul de 24 de ore selectat (nu sunt
disponibile pentru presiuni).

Eliminare lichid pacient / Pierdere plasmă pacient


Pentru a facilita volumele totale şi periodice pentru eliminarea lichidelor pacientului
în timpul unui tratament, toate lichidele controlate de sistemul Prismaflex sunt
actualizate în fiecare minut. Acest proces începe la pornirea tratamentului
(modul Rulare). Aceste totaluri periodice şi cumulative sunt raportate în ecranul
Eliminare lichid pacient (CRRT/HP) sau Pierdere plasmă pacient (TPE). Acest ecran este
ecranul preselectat atunci când accesaţi ecranul Istoric.

Informaţiile sunt structurate pentru a uşura diagramarea. Momentul de pornire pentru


diagramă (adică momentul când începe un schimb) şi intervalul de timp pentru diagramă

4:8 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
pot fi configurate în modul Personalizat. În modul Rulare poate fi configurat un bip pentru
memento diagramă. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Setări generale” de la pagina
15:2.

Valorile Eliminare lichid pacient / Pierdere plasmă pacient sunt afişate în tabelul derulabil
unde valorile pot fi vizualizate ca o singură perioadă de 24 de ore odată, începând de la
momentul iniţial al diagramei care a fost configurat sau de la începutul tratamentului,
oricare dintre acestea este mai recent. Cu săgeţile din dreapta, operatorul poate derula
prin valorile afişate pentru perioada curentă.

Tabelul Eliminare lichid pacient / Pierdere plasmă pacient are trei coloane:

Timp Această coloană arată intervalele de timp pentru


diagramă. Atunci când începe o nouă zi calendaristică,
data este afişată în dreptul orei.
Periodic Această coloană prezintă volumul acumulat pentru
intervalul de timp pentru diagramă.
Total Această coloană arată valoarea acumulată de la începutul
perioadei selectate de 24 de ore.

Subsolul tabelului afişează valorile curente, inclusiv timpul, volumul periodic curent şi
volumul acumulat curent pentru tratament.

În CRRT, ecranul afişează valori pentru volumul pierderii sau dobândirii nedorite de
lichide ale pacientului şi limita selectată în modul Configurare.

Doze şi soluţii
Ecranul Doze şi soluţii afişează informaţii despre dozele livrate şi despre cantitatea de
soluţii utilizate. Momentul pornirii perioadei de 24 de ore poate fi configurat în modul
Configurare.

Informaţiile au fost împărţite în două subcategorii şi, apăsând butonul din dreapta
tabelului, informaţiile vor fi afişate pentru fiecare categorie.

DOZE Afişează dozele medii şi valorile respective cumulate


pentru perioada de timp selectată.
SOLUŢII Afişează volumele cumulate ale soluţiei pentru perioada
de timp selectată.

Volumele cumulate reprezintă o valoare de funcţionare pentru perioada de timp selectată,


iar dozele sunt mediile volumelor cumulate corespunzătoare per greutatea pacientului
pentru perioada de timp selectată.

Notă: Durata perioadei de timp selectate nu scade cu eventualele perioade de întrerupere


a tratamentului.

În partea inferioară a tabelului, pot fi selectate trei perioade de timp diferite:

VALORI ZILNICE Afişează valori pentru perioade de 24 de ore, cu timpul


de începere definit în modul Configurare. Apăsând
săgeţile din stânga, pot fi vizualizate perioade de 24 de
ore diferite.
VALORI TOTALE Afişează valori pentru întregul tratament.
ULTIMELE 24h Afişează valori pentru o perioadă dinamică de 24 de ore.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:9


Versiune program 7.xx
Acoperirea în timp a dozelor şi volumelor cumulate afişate este prezentată în antetul
tabelului. În funcţie de perioada de timp selectată, acoperirea în timp este fie timp de
pornire şi de încheiere („XX:YY–XX:YY”) pentru perioadă, fie intervalul de timp rezultat
(„Xh Ymin”).

Presiuni
Graficul de presiune afişează informaţii istorice pentru presiunile măsurate şi calculate, în
funcţie de terapia utilizată. Prin utilizarea butoanelor oferite, operatorul poate vizualiza
toate presiunile, o combinaţie de presiuni sau doar o singură presiune la un moment dat.

Informaţiile legate de presiunile de operare sunt disponibile apăsând butonul PRESIUNI.


Operatorul poate selecta perioada de 24 de ore dorită apăsând săgeţile din colţul din stânga
jos. Apăsând butonul MĂRIRE, fereastra de 24 de ore va fi divizată şi, apăsând săgeţile
stânga/dreapta, operatorul poate naviga între ferestre de 6 ore, prin întregul tratament.
Apăsând butonul MICŞORARE, se va reveni la fereastra de 24 de ore şi, apăsând săgeţile
stânga/dreapta, operatorul poate naviga între ferestre de 24 ore diferite.

Notă: Fereastra de mărire începe mereu la 00:00, chiar dacă tratamentul este început
mai târziu în cursul zilei.

Evenimente
Anumite evenimente care pot avea loc în timpul configurării şi livrării unui tratament sunt
stocate şi afişate pe cele trei ecrane Evenimente. Unitatea de control reţine data, ora şi
minutul apariţiei unui eveniment, precum şi descrierea acestuia. Pot fi stocate până la 2
500 de evenimente.

Apăsând butonul EVENIM. de pe ecranele Istoric se afişează ecranul Evenimente, iar


evenimentele sunt afişate în ordine cronologică, începând cu cel mai recent. Tastele
săgeţi din dreapta de pe ecranul Evenimente permit operatorului să deruleze în sus sau
în jos lista cronologică. Când operatorul apasă butonul TOATE EVENIM. de pe ecranul
Istoric, sunt afişate toate evenimentele. Operatorul poate vizualiza dacă doreşte doar
evenimentele asociate alarmelor, apăsând butonul EVENIM. ALARMĂ, sau setărilor
legate de tratament, apăsând butonul EVENIM. SETĂRI.

Un eveniment este înregistrat când are loc una din următoarele:

• Sunt introduse ID pacient, greutate pacient şi hematocrit.

• Sunt selectate iniţial metodele de terapie şi anticoagulare (modul Configurare).

• Un set de unică folosinţă Prismaflex este încărcat şi identificat automat prin cititorul
de coduri de bare sau manual de către operator.

• A survenit o eroare la citirea codului de bare.

• Sunt setate iniţial ratele fluxului şi setările anticoagulare (modul Configurare).

• Sunt setate iniţial setările reţetă TPE (modul Configurare).

• O seringă este instalată/îndepărtată din pompa pentru seringă.

• A fost infuzată o doză bolus de anticoagulant din pompa pentru seringă Prismaflex.

• Au fost determinate valorile TMPa de autocalibrare.

• Testul de amorsare este trecut.

4:10 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
• Tratamentul este pornit (mod rulare).

• Au fost stabilite TMPa şi scăderea maximă a presiunii filtrului.

• O rată a fluxului sau o setare anticoagulare a fost modificată în timpul tratamentului.

• Nivelul compartimentul de deaerare a fost ajustat

• Setările pentru reţetă TPE s-au modificat în timpul tratamentului.

• A fost modificat volumul permis al unei pungi sau al unui recipient.

• Este utilizată funcţia Instrumentelor sistemului „Normalizare detector de scurgere a


sângelui”.

• Apare o alarmă.

• Este dezactivat un ecran al alarmei de pe ecran.

• A fost apăsată una din tastele următoare: ÎNCĂRCARE, AMORSARE,


AMORSARE+TEST, TEST AMORSARE, STARE (când este apăsat pe ecranul
Schimbare pungi), SCHIMBAREA PUNGI, RELUARE, OPRIRE, PORNIRE RECIRC,
OPRIRE RECIRC, RELUARE RECIRC, PORNIRE RETURNARE,
FINALIZARE TRATAMENT, SCHIMBARE SET sau DESCĂRCARE.

• TPE este continuat după livrarea reţetei medicului.

• A fost utilizată o procedură manuală sau automată de returnare a sângelui. Sunt


înregistrate informaţii legate de pornire, oprire şi ajustarea setărilor.

• Este selectat un încălzitor de sânge.

• Când este actualizat contorul pentru numărul de seturi de unică folosinţă utilizate.

Date istoric după un tratament finalizat


După finalizarea tratamentului, datele istoric sunt stocate în memoria software-ului
Prismaflex. Datele pot fi vizualizate din ecranul Alegere pacient (modul Configurare) prin
apăsarea butonului ULTIMUL ISTORIC.

Dacă survine una din următoarele situaţii, datele pentru ultimul istoric vor fi şterse:

• Este apăsat butonul PACIENT NOU.

• S-a introdus modul Personalizat.

• S-a introdus modul Service.

Date istoric în timpul întreruperii alimentării


Dacă aparatul este deconectat de la sursa de curent (este oprit) sau apare o întrerupere a
alimentării în timpul tratamentului, datele istoric sunt reţinute în memoria software-ului
Prismaflex.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:11


Versiune program 7.xx
Salvarea datelor istoric
În modul Finalizare (la descărcarea unui tratament), datele Istoric pentru tratamentul
curent sunt descărcate automat pe un card detaşabil de date tehnice. Cardul de date
tehnice este amplasat în suportul din spatele unităţii de control Prismaflex.

Notă: În cazul în care descărcarea automată a eşuat anterior, datele Istoric pentru ultimul
tratament pot fi descărcate în modul Configurare de pe ecranul Alegere pacient . Apăsaţi
butonul DESCĂRCARE DATE şi urmaţi instrucţiunile online. Pentru limitări, consultaţi
secţiunea „Date istoric după un tratament finalizat” de la pagina 4:11.

4:12 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Operarea terapiei

Deplasarea unităţii de control Prismaflex®


Dimensiunea roţii unităţii de control Prismaflex îi permite acesteia să treacă peste un
obstacol de 8 mm. Pentru a depăşi un obstacol de 2 cm, nu împingeţi, ci trageţi unitatea
de control de mânere.

ATENŢIE
La deplasarea unităţii de control Prismaflex, folosiţi mânerele adâncite din
părţile laterale. Nu folosiţi forţa când împingeţi/trageţi de exemplu pompa pentru
seringă sau cântarele.
ATENŢIE

Control şi navigare
Unitate de control Prismaflex este operată prin afişajul interactiv de pe panoul frontal
superior. Ecranele conduc operatorul prin procedurile de operare. Ecranele Ajutor oferă
informaţii adiţionale, dacă este necesar. Butoanele care apar pe fiecare ecran permit
operatorului să comande unitatea de control şi să navigheze între ecrane.

Aspect ecran
Ecranele (text şi butoane) afişate de unitatea de control Prismaflex au următoarele puncte
de reper:

• Partea superioară a ecranului prezintă titlul ecranului.

• Pentru toate modurile de operare, cu excepţia modului rulare, în


partea superioară din dreapta se prezintă data, ora, modul curent
de operare şi terapia selectată de operator.

• În modul rulare, în partea superioară din dreapta se prezintă timpul


de filtrare, durata tratamentului, ora, terapia care este livrată curent
şi terapia selectată de operator.

• Partea inferioară din dreapta a majorităţii ecranelor de operare şi a


ecranelor alarmă are o tastă AJUTOR. Apăsarea acestei taste oferă
detalii despre ecranul afişat şi funcţii ale butoanelor.

• Butonul din partea inferioară din dreapta a ecranelor Ajutor este


etichetat IEŞIRE AJUTOR. Apăsarea acestui buton permite
operatorului să revină la ecranul afişat la apăsarea butonului
AJUTOR.

• De fiecare dată când survine o alarmă, când operatorul ignoră o


alarmă sau dacă una sau mai multe alarme cu prioritate redusă sunt
în aşteptare în timpul unei alarme, o tastă EXAMIN. ALARME apare
deasupra tastei AJUTOR.1 Pentru mai multe informaţii, consultaţi
capitolul 10: „Sistem de alarmă”.

1 Butonul EXAMINARE ALARME nu apare pe ecranul Introducere setări flux, pe ecranul


Introducere setări anticoagulare, pe ecranul Stare, pe ecranul Istoric sau orice alt ecran accesat
prin intermediul acestor ecrane. (Consultaţi Capitolul 10: „Sistem de alarmă” on page 10:1.)

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:13


Versiune program 7.xx
• Un desen poate apărea pe anumite ecrane, precum ecranul
Încărcare set. Desenul oferă o referinţă vizuală simplă pentru
operator la efectuarea acţiunilor descrise pe ecran. Puteţi activa un
desen pentru o anumită acţiune apăsând butonul din faţa acţiunii.

• Butonul CONFIRMARE TOATE apare pe ecranele Rate flux şi


Limite alarme (modul Personalizat), Introducere setări flux şi
Introducere setări anticoagulare. CONFIRMARE TOATE reţine
toate opţiunile operatorului în memorie şi părăseşte ecranul afişat.

• Pe unele ecrane apar tastele săgeţi. Acestea permit operatorului să


ajusteze setări. De exemplu, săgeţile sunt utilizate pentru a seta
ratele fluxului sau vizualiza anumite perioade de timp din cadrul
datelor istoric. Prin apăsare şi ţinere apăsată a săgeţilor, operatorul
poate derula prin opţiunile disponibile. Prin apăsarea şi eliberarea
săgeţilor, operatorul poate efectua ajustări precise. Săgeţile permit
de asemenea operatorului să mărească/micşoreze nivelul lichidului
din compartimentul de deaerare al setului.

• Pe unele ecrane apare un buton de oprire a sunetului. Apăsând


acest buton, operatorul poate întrerupe sunetul pentru sistemul de
alarme.

Pornire
Pornirea unităţii de control Prismaflex este formată din următoarele etape:

1. Conectarea cablului de alimentare la priză.

2. Comutarea butonului de alimentare în poziţia „Pornit”. Unitatea de control efectuează


un test de iniţializare, pentru a verifica reţeaua electrică a sistemului, semnalul de
pornire sună de două ori, iar becurile de stare (verde, roşu şi galben) se aprind în
timpul testului. Progresul fazei de pornire este afişat pe ecran.

AVERTISMENT
După pornirea unităţii de control, verificaţi alarma sonoră (două semnale de
pornire) şi dacă becurile de stare verde, galben şi roşu se aprind alternativ
în timpul secvenţei de pornire. În cazul unei defecţiuni, comutaţi pe OPRIRE
unitatea de control şi chemaţi personalul de service.
AVERTISMENT

3. La finalizarea cu succes a testului de iniţializare, unitatea de control Prismaflex este


în modul Configurare şi este pregătită pentru operare. Operatorul poate vizualiza
dacă doreşte ecranele cu informaţii pentru terapii pentru o descriere generală a
terapiilor sistemului Prismaflex şi a seturilor de unică folosinţă Prismaflex sau poate
continua cu ecranul Alegere pacient.

Ecranul Repornire şi Interogare


Depanarea poate necesita oprirea aparatului de către operator de la comutatorul principal
de alimentare, poziţionat în partea inferioară a părţii din dreapta a aparatului, conform
figurii 2:6 de la pagina 2:14.

La repornirea aparatului, va apărea ecranul Interogare.

4:14 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Din ecranul Interogare, operatorul poate alege una din următoarele două acţiuni:

• Începerea cu acelaşi ecran de operare ca şi cel din momentul în care unitatea a fost
oprită, prin apăsarea tastei CONTINUARE.

• Oprirea tratamentului şi reînceperea în modul Configurare prin apăsarea tastei


AMORSARE NOUĂ. Reînceperea din modul Configurare necesită amorsarea
unui alt set. Operatorului i se solicită să îşi confirme alegerea, apăsând pe
butonul AMORSARE NOUĂ şi urmând instrucţiunile online oferite în ecranul
Deconectare pentru a încheia tratamentul.

Dacă pacientul este conectat în momentul în care este afişat ecranul Interogare,
luaţi în considerare următoarele:

- dacă procedura Terminare manuală nu a fost efectuată în timp ce aparatul era oprit,
apăsaţi CONTINUARE şi urmaţi instrucţiunile online pentru a relua operarea de la
momentul opririi aparatului. Definiţi răspunsul potrivit al operatorului la alarma
sau condiţia specifică ce a condus la oprirea aparatului. Răspunsul operatorului
poate necesita deconectarea, returnarea sângelui (când este cazul) şi/sau finalizarea
tratamentului. Consultaţi „Terminarea manuală a tratamentului” de la pagina 11:67.

ATENŢIE
În cazul opririi aparatului în timp ce pacientul era conectat, este importantă
evaluarea apariţiei cheagurilor de sânge în circuit înainte de reluarea
tratamentului.
ATENŢIE

- Dacă procedura Terminare manuală nu a fost efectuată în timp ce aparatul era


oprit şi nu era încărcat niciun set, apăsaţi AMORSARE NOUĂ pentru a iniţia un
nou tratament.

Moduri de operare
În cadrul efectuării unui tratament, unitatea de control trece prin patru moduri normale
de Operare: Configurare, Aşteptare, Rulare şi Finalizare. Urmează o descriere a tuturor
acestor moduri de Operare.

Instrucţiuni şi descrieri suplimentare specifice sunt disponibile în capitolele separate


pentru terapie şi metode de anticoagulare.

Modul Configurare
Unitatea de control intră automat în modul Configurare la finalizarea reuşită a testului de
iniţializare. Modul Configurare permite operatorului să încarce setul de unică folosinţă
Prismaflex în unitatea de control, să pregătească şi să conecteze soluţiile necesare şi
să amorseze setul.

Operatorul urmează instrucţiunile afişate pentru a efectua următoarele acţiuni secvenţiale:

1. În ecranul PrismaflexSistem, alegeţi INFO TERAPIE sau CONTINUARE.

- Dacă se alege INFO TERAPIE, unitatea de control avansează la ecranul


Info terapie şi este prezentată o privire de ansamblu a terapiilor Prismaflex şi a
seturilor de unică folosinţă Prismaflex disponibile.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:15


Versiune program 7.xx
- Dacă se alege CONTINUARE, unitatea de control avansează la ecranul
Alegere pacient, unde sunt disponibile, de exemplu, modul Personalizat şi
vizualizare/descărcare date istoric ale ultimului tratament. În modul Personalizat
este posibil să modificaţi setările implicite ale uneia sau mai multor terapii ale
sistemului Prismaflex. Dacă în modul Personalizat, au fost modificate ora, data,
ora diagramei sau alte setări, ULTIMUL ISTORIC şi ACELAŞI PACIENT sunt
dezactivate. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Modul Personalizat” de la
pagina 4:28.

2. Alegerea unui PACIENT NOU sau ACELAŞI PACIENT.

- Dacă este ales PACIENT NOU, unitatea de control şterge datele istoric ale ultimului
tratament şi avansează la ecranul Alegere terapie .

- Dacă este ales ACELAŞI PACIENT, unitatea de control reţine datele istoric ale
ultimului tratament, ultimele opţiuni pentru terapie şi anticoagulant şi avansează la
ecranul Încărcare set (avansare la Etapa 7 de mai jos).

- Dacă este ales ACELAŞI PACIENT, pungile PBP, lichid dializat şi/sau soluţie
înlocuitor utilizate pot rămâne în uz până la golire.

3. Introducerea unui identificator pentru pacient (opţional).

4. Introducerea greutăţii curente a pacientului, apoi introducerea hematocritului curent


al pacientului.

5. Apăsaţi butonul CONFIRMARE pentru a continua sau apăsaţi butonul corespunzător


pentru a corecta informaţii despre pacient.

6. Alegerea terapiei.

7. Alegeţi metoda de anticoagulare şi confirmaţi selecţia.

8. Poziţionarea setului dorit pe unitatea de control poate să varieze în funcţie de terapia


şi setul alese. Consultaţi informaţiile de pe afişajul unităţii de control. Asiguraţi-vă
că liniile se deplasează liber în ghidajele lor şi nu sunt strangulate.

AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că a fost ales setul de unică folosinţă Prismaflex corespunzător
pentru terapia selectată. Utilizarea setului incorect pentru terapie poate duce la
vătămarea sau decesul pacientului.
AVERTISMENT

9. Încărcarea automată a setului prin apăsarea butonului ÎNCĂRCARE. Când apăsaţi


ÎNCĂRCARE, au loc următoarele: (a) pompa peristaltică începe să se rotească; (b)
setul de unică folosinţă Prismaflex este împins în afară şi apoi aspirat în interior; (c)
segmentele de pompă sunt înfiletate în căile de rulare ale pompei; (d) segmentele
valvei de strangulare sunt înfiletate în valvele de strangulare; (e) cititorul de coduri de
bare scanează eticheta codului de bare a setului de unică folosinţă Prismaflex.

Notă: La apăsarea butonului ÎNCĂRCARE, unitatea de control efectuează în mod automat


un test. Dacă testul eşuează, este generată alarma „Avertisment: Eroare setare” sau alarma
„Avertisment: Set greşit încărcat”.

10. Confirmarea identităţii setului încărcat.

Notă: Dacă cititorul de coduri de bare nu poate citi codul de bare, operatorul trebuie să
introducă manual identitatea setului şi să o confirme. După confirmarea identităţii setului,
unitatea de control accesează setările şi ecranele implicite pentru terapia/setul selectat.

4:16 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
11. Preparaţi şi conectaţi soluţiile utilizând instrucţiunile pas cu pas. Dacă apăsaţi
butonul din faţa instrucţiunii, va fi afişat un desen corespunzător instrucţiunii.

12. Instalaţi încălzitorul de sânge şi confirmaţi instalarea, dacă este cazul. Consultaţi
capitolul 9: „Încălzitoare de sânge” de la pagina 9:1.

13. Instalaţi o seringă şi confirmaţi instalarea seringii, dacă este cazul.

14. Verificarea configurării. Asiguraţi-vă că toate liniile utilizate sunt declampate.


Verificaţi dacă toate conectările pe circuitul sângelui sunt corecte şi sigure.

15. Amorsaţi automat setul prin apăsarea butonului AMORSARE sau AMORSARE +
TEST. Secvenţa şi perioada de amorsare depind de terapia/setul selectat.

Notă: La finalizarea amorsării, nu îndepărtaţi senzorii de presiune din carcasele


senzorilor şi nu deconectaţi linia de monitorizare a compartimentului de deaerare de la
portul presiunii de returnare. Dacă sunt îndepărtaţi unul sau mai mulţi senzori, setul
trebuie schimbat sau trebuie efectuată procedura de repoziţionare a diafragmei. Dacă
este deconectată linia de monitorizare, setul trebuie reamorsat iar nivelul lichidului din
compartimentul de deaerare ajustat.

Notă: Când apăsaţi AMORSARE sau AMORSARE + TEST, este efectuată o secvenţă de
amorsare specifică terapiei alese. În timpul acestei secvenţe, pompa rulează la viteze
setate intern. Pompa de sânge se roteşte în sens orar (cu excepţia câtorva secunde în sens
antiorar) şi amorsează înainte liniile de sânge şi filtrul.

Notă: Când apăsaţi AMORSARE + TEST, testul de amorsare din pasul următor va
continua automat după încheierea secvenţei de amorsare.

16. Efectuarea testului de amorsare prin apăsarea butonului TEST AMORSARE. Unitatea
de control efectuează autoteste multiple cu durate cuprinse între 5 şi 10 minute, în
funcţie de terapia selectată. Consultaţi Manualul de service Prismaflex pentru o
listă a autotestelor de amorsare.

Notă: După apăsarea butonului CONTINUARE de pe ecranul Test de amorsare trecut nu


mai există posibilitatea revenirii la ecranele anterioare.

17. Dacă este necesar, ajustarea nivelului lichidului compartimentului de deaerare.

18. Introduceţi setările pre-tratament:

18.a. Setaţi LIMITA pierdere/dobândire de lichide pentru pacient în Introducere


setări tratament (doar CRRT)

18.b. Introduceţi setările reţetei TPE (doar TPE)

19. Ajustaţi ratele fluxului şi setările anticoagulare dacă este utilizată o metodă
anticoagulare.

20. Revizuirea setărilor reţetei şi confirmarea prin apăsarea butonului CONTINUARE.


Sistemul va continua cu modul Aşteptare.

Ecranele de operare care apar în modul Configurare sunt listate prin titluri în tabelul
„Ecrane de operare în modul Configurare” de la pagina 4:18. Ecranele sunt listate în
ordinea în care apar în timpul procedurii Configurare.

Notă: Informaţia scrisă pe ecrane variază, în funcţie de terapia aleasă. Astfel,


instrucţiunile aferente fiecărei terapii sunt afişate pentru operator.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:17


Versiune program 7.xx
Ecrane de operare în modul Configurare

Sistemul Prismaflex (ecran de pornire)


Alegere pacient
Introducere ID pacient (opţional)
Introducere greutate pacient
Introducere hematocrit pacient
Confirmare informaţii pacient
Alegere terapie
Alegere metodă anticoagulare
Confirmare metodă anticoagulare
Alegere terapie şi anticoagulare
Încărcare set
Încărcare pompe, aşteptaţi
Alegeţi cartuş HP (HP)
Confirmare încărcare set
Memento taste (HF20, oXiris, septeX, HP cartuşe personalizate)
Preparare şi conectare soluţii
Conectaţi încălzitorul de sânge (Prismatherm II)
Instalare seringă (în funcţie de metoda de anticoagulare utilizată)
Confirmare instalare seringă (în funcţie de metoda de anticoagulare utilizată)
Verificare configurare
Amorsare, aşteptaţi
Amorsare, Linie de acces completă (HP)
Verificaţi configurarea cartuşului HP (HP)
Amorsare X din Y cicluri completă
Test amorsare, aşteptaţi
Test amorsare trecut
Introducere setări tratament (CRRT)
Introducere reţetă TPE (TPE)
Introducere setări flux
Introducere setări anticoagulare (în funcţie de metoda de anticoagulare în uz)
Revizuire reţetă

4:18 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Modul Aşteptare
Unitatea de control intră automat în modul Aşteptare după ce operatorul finalizează toate
procedurile Configurare şi apasă butonul CONTINUARE de pe ecranul Revizuire reţetă.
Apare ecranul Conectare pacient . Operatorul poate conecta pacientul la setul amorsat în
acest moment.

Dacă este necesar, ecranele Introducere setări flux şi Introducere setări anticoagulare pot
fi accesate din nou pentru ajustări suplimentare înaintea începerii tratamentului.

AVERTISMENT
Conectare pacient
Înaintea conectării liniei de retur al sângelui la pacient, asiguraţi-vă că nu există
aer între segmentul liniei de sânge de la detectorul de bule de aer la pacient.

Clampaţi liniile care nu sunt utilizate după finalizarea amorsării şi înainte de a


începe tratamentul pacientului conform configurării terapiei.
AVERTISMENT

ATENŢIE
Dacă nu este conectat un pacient la setul de unică folosinţă Prismaflex la puţin
timp după finalizarea amorsării, clătiţi setul cu cel puţin 500 ml de soluţie de
amorsare (soluţie salină cu heparină) înainte de a conecta un pacient. Este
posibil ca aceasta să necesite utilizarea unei noi pungi de soluţie de amorsare
şi o nouă pungă (goală) de colectare. Consultaţi Instrucţiunile de utilizare din
ambalajul setului pentru detalii legate de volumele de amorsare.
ATENŢIE

Unitatea de control intră in modul Aşteptare de fiecare dată când este apăsat butonul
OPRIRE în timpul modului Rulare. Apare ecranul Oprire, care oferă opţiuni pentru
reluarea modului Rulare prin apăsarea butonului RELUARE sau continuarea cu modul
Finalizare prin apăsarea butonului SCHIMBARE SET, FINALIZARE TRATAMENT sau
RECIRC.

În timpul modului Aşteptare toate pompele sunt oprite, alarmele specifice sunt activate şi
becul galben de stare este aprins. Ecranele care apar în modul Aşteptare sunt listate în
tabelul „Ecrane de operare în modul Aşteptare” de la pagina 4:19.

Ecrane de operare în modul Aşteptare

Conectare pacient (intrare în modul Aşteptare din modul Configurare)


Amorsare sânge (disponibilă dacă se selectează setul HF20 de unică folosinţă)
Verificare conectare pacient
Reconectare pacient (după procedura Recirculare) (intrare în modul Aşteptare din modul
Finalizare)
Schimbare pungi
Oprire (intrare în modul Aşteptare din modul Rulare)

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:19


Versiune program 7.xx
Modul Rulare
Unitatea de control intră în modul Rulare după ce operatorul conectează pacientul la setul
amorsat şi apasă butonul PORNIRE de pe ecranul Verificare conectare pacient.

În timpul modului Rulare, toate alarmele specifice sunt active iar becul verde de
stare este aprins, cu excepţia cazului în care apare o alarmă sau este apăsat butonul
SCHIMBARE PUNGĂ.

Ecranul Stare este ecranul principal al modului Rulare şi este afişat în mod normal pe
durata întregului tratament al pacientului. Din ecranul Stare, operatorul poate accesa toate
celelalte ecrane ale modului Rulare. Modul Rulare permite operatorului să efectueze
următoarele acţiuni:

1. Administrarea tratamentului către pacient. Pompele pentru lichid funcţionează


conform setărilor confirmate de operator. Greutatea pungilor este monitorizată iar
datele istoric sunt acumulate şi stocate.

2. Ajustarea ratelor fluxului şi setărilor anticoagulare, după cum este necesar. Aceasta
include schimbarea seringii, dacă este necesar.

3. Schimbarea pungilor de lichid în orice moment prin funcţia Schimbare


pungi/recipiente. Dacă este necesar, modificaţi Volumul permis pentru orice pungă,
dacă este activă metoda Pungă goală variabilă.

4. Ajustarea compartimentului de deaerare.

5. Vizualizarea datelor istoric.

6. Oprirea temporară a tratamentului pacientului prin apăsarea butonului OPRIRE.

7. Din ecranul Instrumente ale sistemului, puteţi efectua următoarele:

- Ajustarea următoarelor setări: Perioadă grafic de stare, Memento diagramă, volumul


alarmei sonore, valori pentru Greutate pacient şi Hematocrit pacient.

- Curăţarea ecranului tactil (este afişat un ecran gol pentru a evita apăsarea nedorită
a butoanelor).

- Efectuarea imediată a unui autotest de amorsare.

- Modificarea perioadei de apariţie a alarmei de Recomandare punct de verificare


anticoagulare (valabilă doar când se efectuează anticoagulare cu „Citrat – Calciu”).

- Retestarea (renormalizarea) sensibilităţii detectorului pentru scurgeri de sânge.

Aici sunt listate ecranele de operare din modul Rulare. Dacă un ecran este accesat
dintr-un ecran apărut anterior, este afişat decalat în tabel.

4:20 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Ecrane de operare în modul Rulare

Stare
Introducere setări flux
Vizualizare schimbări reţetă
Introducere reţetă TPE (TPE)
Introducere setări anticoagulare (indisponibil pentru metoda de anticoagulare „Fără
anticoagulare”)
Schimbare seringă (în funcţie de metoda de anticoagulare utilizată)
Confirmare schimbare seringă (în funcţie de metoda de anticoagulare utilizată)
Vizualizare schimbări reţetă
Vizualizare soluţie anticoagulare (metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu,
pompă externă”)
Istoric
Ecrane pentru evenimente
Ecrane pentru grafice (lichid şi presiune)
Modificare perioadă
Schimbare pungi/recipiente
Ajustare compartiment deaerare
Instrumente ale sistemului
Modificare setări
Curăţare ecran
Iniţiere autotest
Normalizare detector pentru scurgeri de sânge (nevalid pentru HP)
Puncte de verificare anticoagulare (metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu,
Pompă externă” şi „Citrat – Calciu prin pompa pentru seringă Prismaflex”)

Modul Finalizare
Unitatea de control intră în modul Finalizare când operatorul apasă OPRIRE, apoi apasă
butonul SCHIMB. SET, FINAL. TRAT. sau RECIRC. Alarmele specifice sunt active iar
becul galben de stare este aprins.

Modul Finalizare permite operatorului să efectueze următoarele proceduri:

• Schimbare set – Îndepărtare set curent, cu sau fără returnarea sângelui la pacient şi
încărcarea unui nou set.

• Finalizare tratament – Terminare tratament curent, cu sau fără returnarea sângelui la


pacient; vizualizare/descărcare date istoric, dacă doriţi.

• Recirculare – Deconectare temporară a pacientului şi recirculare a soluţiei saline sau


a sângelui prin liniile sângelui. Reconectaţi pacientul şi reluaţi tratamentul când
sunteţi gata.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:21


Versiune program 7.xx
AVERTISMENT
Inspectaţi întotdeauna circuitul sângelui pentru cheaguri înainte de a returna
sângele din set la pacient. Dacă se suspectează prezenţa unor cheaguri, nu
returnaţi sângele la pacient.
AVERTISMENT

Descrierea următoare se referă la acţiunile operatorului şi ale aparatului care apar în


fiecare procedură a modului Finalizare.

Procedurile Schimbare set şi Finalizare tratament


După apăsarea butonului SCHIMBARE SET sau FINALIZARE TRATAMENT, operatorul
urmează intrucţiunile afişate pentru a efectua următoarele acţiuni:

1. Returnarea sângelui la pacient, dacă doriţi. Aceasta se efectuează prin apăsarea


butonului RETURNARE SÂNGE, dacă este nevoie, modificarea setărilor de returnare
a sângelui şi urmarea instrucţiunilor de pe ecranul Returnare sânge.

ATENŢIE
Returnarea sângelui de la un circuit extracorporal amorsat poate avea ca
rezultat hipervolemia. Consultaţi recomandarea medicului.
ATENŢIE

Notă: Retur automat sânge este oprit atunci când:

• Volum cumulat returnat depăşeşte Volum retur automat

• Setul a fost amorsat

• Avertisment: A fost declanşată alarma Filtru înfundat

• Avertisment: A fost declanşată alarma Plasmafiltru înfundat

• Avertisment: A fost declanşată alarma Cartuş HP înfundat

Notă: Pompa pentru sânge funcţionează la Rata de returnare a sângelui selectată de


operator când este apăsat şi ţinut apăsat butonul RETURNARE MANUALĂ sau este
apăsat butonul RETURNARE AUTOMATĂ.

2. Deconectaţi pacientul de la set, clampaţi toate liniile şi descărcaţi setul prin apăsarea
butonului DESCĂRCARE. Aparatul avansează automat la ecranul Tratament complet.

Notă: Datele istoric sunt descărcate automat pe Cardul de date tehnice atunci când setul
este descărcat.

3. Îndepărtaţi setul, seringa (dacă este goală sau nu este necesară) şi pungile cu lichid
(daca sunt goale sau nu sunt necesare).

Notă: Pentru a îndepărta seringa, deschideţi clema opritoare a pistonului. Apăsaţi


şi ţineţi apăsat „Butonul în jos” din panoul de control al Seringii până când braţul
ajunge în poziţia cea mai joasă.

AVERTISMENT
Distrugeţi setul de unică folosinţă Prismaflex după o singură utilizare, respectând
procedurile adecvate pentru materiale posibil contaminate. Nu sterilizaţi din nou.
AVERTISMENT

4:22 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Dacă a fost selectat SCHIMBARE SET:

4. Reveniţi la ecranul Încărcare set din modul Configurare.

5. Poziţionaţi un nou set pe unitatea de control şi încărcaţi-l prin apăsarea butonului


ÎNCĂRCARE. Tratamentul continuă după ce unitatea de control intră în modul Rulare.

Dacă a fost selectat butonul FINALIZARE TRATAMENT:

4. Vizualizaţi date istoric, dacă doriţi.

5. Opriţi unitatea de control dacă nu se mai doriţi efectuarea unui nou tratament sau
apăsaţi butonul TRAT. NOU pentru a porni un nou tratament pentru pacient şi a
încărca un nou set.

Ecranele Schimbare set şi Finalizare tratament disponibile în modul Finalizare sunt


listate în Tabelul „Ecranele Schimbare set şi Finalizare tratament în modul Finalizare”
de la pagina 4:23. Dacă un ecran este accesat dintr-un ecran apărut anterior, este afişat
decalat în tabel.

Ecranele Schimbare set şi Finalizare tratament în modul Finalizare

Finalizare tratament
Pregătire pentru returnare sânge (opţional)
Returnare sânge (opţional)
Introducere setări de returnare a sângelui (opţional)
Deconectare pacient
Confirmare descărcare
Descărcare pompe, aşteptaţi

Îndepărtare set (pentru procedura Schimbare set)

Tratament complet (pentru procedura Finalizare tratament)


Istoric (pentru procedura Finalizare tratament)

Recirculare în modul Finalizare


Recircularea poate fi necesară dacă pacientul necesită deconectarea temporară de la set.
Sunt disponibile două proceduri de recirculare din ecranul Alegere mod recirculare:

• Recirculare soluţie salină care va recircula soluţia salină în liniile sângelui după
returnarea sângelui. Această procedură va necesita o reamorsare înainte de
reconectarea pacientului

• Recirculare a sângelui care va recircula sângele în liniile sângelui după ce pacientul


a fost deconectat.

Recircularea soluţiei saline poate fi efectuată pentru maxim 120 de minute. Recircularea
sângelui poate fi efectuată pentru maxim 60 de minute. Consultaţi alarma „Avertisment:
Depăşire timp recirculare” din capitolul 11: „Rezolvarea problemelor”.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:23


Versiune program 7.xx
Procedura recirculare soluţie salină
Pentru a efectua procedura recirculare soluţie salină sunt necesare următoarele:
• Punga cu soluţie salină pentru returnarea sângelui la pacient şi efectuarea recirculării

• Soluţie de amorsare pentru amorsarea setului după recirculare şi înainte de


reconectarea pacientului

• Un conector linie în Y pentru a lega liniile de retur şi de acces în timpul recirculării.

Apăsaţi butonul RECIRC. SOLUŢIE SALINĂ de pe ecranul Alegere mod recirculare şi


urmaţi etapele următoare conform instrucţiunilor de pe ecran:

1. Agăţaţi o pungă de soluţie salină sterilă de cârligul de amorsare şi conectaţi o linie în


Y la punga cu soluţie salină. Amorsaţi linia în Y cu soluţia de amorsare.

2. Deconectaţi linia de acces de la pacient şi conectaţi-o la punga de soluţie salină sterilă


utilizând linia în Y, apoi introduceţi setările de returnare a sângelui dorite.

3. Returnaţi sângele la pacient prin apăsarea butonului RETURN. AUTOMATĂ sau


prin apăsarea şi ţinerea apăsată a butonului RETURN. MANUALĂ pentru a pompa
soluţie salină în linia de acces.

Notă: Retur automat sânge este oprit atunci când:

• Volum cumulat returnat depăşeşte Volum retur automat

• Setul a fost amorsat

• Avertisment: A fost declanşată alarma Filtru înfundat

• Avertisment: A fost declanşată alarma Plasmafiltru înfundat

• Avertisment: A fost declanşată alarma Cartuş HP înfundat

Notă: Dacă setul prezintă semne de închegare, operatorul poate alege descărcarea sa
automată şi ciclarea până în procedura Schimbare set. Aceasta poate fi efectuată apăsând
DECONECTARE fără a returna sângele pacientului.

4. Introduceţi Rata de recirculare dorită.

Notă: Rata de recirculare poate fi modificată în orice moment în timpul Recirculării.

5. Dacă este necesar şi dacă este activă metoda de anticoagulare „Pompă seringă
Prismaflex sistemic”, setaţi pompa seringii pentru livrarea unui Bolus imediat la
linia de acces.

Notă: Singura formă de livrare a pompei pentru seringă disponibilă în procedura


Recirculare este Bolus imediat. La fiecare setare de către operator a Volumului bolus
imediat la o valoare mai mare de zero, un bolus este administrat la ieşirea din ecranul
Introducere rate de recirculare a fluxului. Dacă este necesar, poate fi instalată o seringă
nouă (plină) în timpul Recirculării.

4:24 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
6. Deconectaţi pacientul de la linia de retur, conectaţi linia de retur la punga de soluţie
salină utilizând a doua extensie de linie în Y şi începeţi Recircularea.

Notă: Ecranul Recirculare în desfăşurare afişează următoarele informaţii: Timp


recirculare, Rată recirculare, Starea setului (litri de sânge ai pacientului şi/sau soluţie
salină care au fost procesaţi de filtru). Majoritatea alarmelor sunt dezactivate în
timpul Recirculării.

Notă: Dacă este necesar, Recircularea poate fi oprită, iar tratamentul


finalizat. Aceasta necesită descărcarea setului, avansarea automată la ecranul
Tratament complet şi urmarea instrucţiunilor de îndepărtare a setului, seringii şi
pungilor. Dacă doriţi, tratamentul pacientului poate fi repornit selectând Acelaşi
pacient când aparatul este din nou în modul Configurare.

Notă: Setul trebuie înlocuit dacă este depăşit timpul maxim de recirculare a soluţiei
saline sau în cazul returnării insuficiente a sângelui.

7. Când sunteţi gata, opriţi recircularea şi pregătiţi reamorsarea setului. Setul este
preparat prin: (a) deconectarea liniilor de acces şi retur, (b) conectarea liniei de acces
la o pungă cu soluţie de amorsare, (c) conectarea liniei de retur la o pungă nouă
(goală) de colectare a amorsei.

8. Amorsaţi setul. La finalizarea reuşită a testului de amorsare, reconectaţi


pacientul; reluaţi tratamentul prin apăsarea butonului PORNIRE de pe ecranul
Reconectare pacient.

Notă: Dacă este necesar, parametrii reţetei pot fi vizualizaţi şi modificaţi apăsând
REVIZ. REŢETĂ de pe ecranul Reconectare pacient.

Notă: Când un set de unică folosinţă Prismaflex este amorsat prin procedura de
recirculare a soluţiei saline, sunt efectuate secvenţe scurte de amorsare şi teste de
amorsare.

Ecranele de recirculare disponibile înainte de conectarea pacientului sunt listate în


„Ecranele pentru recircularea soluţiei saline, de la Oprire la Conectare pacient” la pagina
4:26. Dacă un ecran este accesat dintr-un ecran apărut anterior, este afişat decalat în tabel.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:25


Versiune program 7.xx
Ecranele pentru recircularea soluţiei saline, de la Oprire la Conectare pacient

Oprire
Oprire infuzie de calciu (aplicabilă metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu pompă externă”)
Alegere mod recirculare
Pregătire returnare sânge
Returnare Sânge
Introd. setările returnării sângelui
Iniţiere recirculare soluţie salină
Recirculare în desfăşurare
Ajustare compartiment
Introducere rată recirculare flux
Schimbare seringă (aplicabilă metodei de anticoagulare „Pompă seringă
Prismaflex sistemic”)
Confirmare schimbare seringă
Recirculare soluţie salină oprită
Schimbare seringă şi linie de calciu (aplicabilă metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu pompa
seringă Prismaflex”)
Amorsare linie de calciu (aplicabilă metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu pompa
seringă Prismaflex”)
Confirmare schimbare seringă & linie de calciu (aplicabilă metodei de anticoagulare „Citrat –
Calciu pompa seringă Prismaflex”)
Pregătiţi-vă pentru amorsare
Amorsare
Amorsare completă
Test amorsare
Test amorsare trecut

4:26 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Procedura recirculare sânge
Pentru a efectua procedura Recirculare sânge sunt necesare următoarele:

• Un conector linie în Y pentru a lega liniile de retur şi de acces în timpul recirculării.

• O pungă cu volum mic de soluţie salină pentru efectuarea recirculării

După apăsarea butonului RECIRC. SÂNGE, operatorul urmează intrucţiunile afişate


pentru a efectua următoarele acţiuni:

1. Agăţaţi o pungă de soluţie salină sterilă, de 100 de ml sau mai puţin, de cârligul de
amorsare şi conectaţi o linie în Y la punga cu soluţie salină. Amorsaţi linia în Y
cu soluţia de amorsare.

2. Deconectaţi linia de acces de la pacient şi conectaţi-o la punga de soluţie salină


sterilă utilizând linia în Y.

3. Deconectaţi pacientul de la linia de retur, conectaţi linia de retur la punga de soluţie


salină utilizând a doua extensie a liniei în Y.

4. Declampaţi toate clemele de pe linii: punga cu soluţie salină, linia în Y şi liniile


setului

5. Apăsaţi butonul PORNIRE RECIRC. pentru a începe Recircularea. Sângele recirculă


într-o buclă închisă.

Notă: Dacă setul prezintă semne de închegare, operatorul poate alege descărcarea
sa automată şi ciclarea până în procedura Schimbare set. Aceasta poate fi efectuată
apăsând DECONECTARE fără a returna sângele pacientului. Unitatea de control
avansează automat la ecranul Deconectare pacient, unde sunt oferite instrucţiuni.

Notă: Ecranul Recirculare în desfăşurare oferă aceleaşi informaţii ca în Recirculare


soluţie salină. Aceleaşi funcţii sunt disponibile de asemenea pentru a modifica Rata
de recirculare, livrarea unui Bolus al seringii imediat sau oprirea Recirculării.

Notă: Setul trebuie înlocuit dacă este depăşit timpul maxim de recirculare.

6. Când sunteţi gata, opriţi recircularea.

Notă: Operatorul poate schimba seringa şi linia de calciu după recirculare pentru
metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu pompa seringă Prismaflex” apăsând
SCHIMBARE SER+LINIE.

7. Urmaţi paşii pentru a reconecta pacientul. Reluaţi tratamentul prin apăsarea butonului
PORNIRE de pe ecranul Verificare conectare pacient.

Ecranele de recirculare disponibile în modul Finalizare sunt listate în Tabelul „Ecranele


recirculare sânge în modul Finalizare” la pagina 4:28. Dacă un ecran este accesat dintr-un
ecran apărut anterior, este afişat decalat în tabel.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:27


Versiune program 7.xx
Ecranele recirculare sânge în modul Finalizare

Recirculare
Pregătire recirculare sânge
Iniţiere Recirculare Sânge
Recirculare în desfăşurare
Ajustare compartiment
Introducere rată recirculare flux
Schimbare seringă (doar pentru metoda Anticoagulare Sistemic)
Confirmare schimbare seringă
Recirculare sânge oprită
Schimbare seringă şi linie de calciu (aplicabilă metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu
pompa seringă Prismaflex”)
Amorsare linie de calciu (aplicabilă metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu
pompa seringă Prismaflex”)
Confirmare schimbare seringă & linie de calciu (aplicabilă metodei de anticoagulare
„Citrat – Calciu pompa seringă Prismaflex”)

Modul Personalizat
Modul Personalizat permite operatorului să modifice valorile implicite ale setărilor
controlabile de utilizator2. Tabelele din capitolul 15: „Setări controlabile de utilizator”
oferă o listă a setărilor controlabile de utilizator şi modul (modurile) în care acestea pot
fi modificate.

Pentru a modifica o valoare implicită, operatorul urmează instrucţiunile afişate pentru a


parcurge următoarele etape:

1. Intrarea în modul Personalizat apăsând MOD PERSONALIZAT de pe ecranul


Alegere pacient.

2. Când apare ecranul Modificare implicit în modul Personalizat, selectaţi setarea


(setările) implicită pentru personalizare. Specificaţi noua valoare implicită pe
sub-ecranul corespunzător al modului Personalizat.

Notă: Pentru a modifica ratele fluxului şi limitele alarmelor implicite, operatorul


trebuie să aleagă mai întâi combinaţia terapie/set dorită în setările pentru Filtru şi apoi
să aleagă Ratele de flux sau Limitele alarmelor pentru a seta valorile implicite dorite.

CRRT: Pentru a modifica Metoda pungă goală şi Volumul permis al pungii pentru
pungile cu lichid dializat, PBP şi înlocuitor, operatorul trebuie să aleagă mai întâi
tipul terapiei (CRRT) în Volum pungă şi apoi să selecteze Metoda pungă goală. Dacă
este selectată metoda Pungă goală variabilă, operatorul selectează punga (lichid
dializat, PBP sau înlocuitor) şi setează valoarea implicită dorită pentru Volum permis.

TPE, HP: Pentru a modifica Volumul permis, operatorul trebuie să aleagă mai întâi
tipul terapiei şi apoi să selecteze punga şi să seteze valoarea implicită.

2Pot fi personalizate doar valorile implicite ale terapiilor şi filtrelor Prismaflex active.
Terapiile Prismaflex pot fi activate/ dezactivate doar în modul Service, de către tehnicieni
autorizaţi pentru service. Terapiile Prismaflex activate pot fi identificate pe ecranul
Bine aţi venit în modul Personalizat.

4:28 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Valorile implicite noi sunt salvate în memorie de fiecare dată când operatorul
apasă butonul MODIFICARE IMPLICIT şi la fiecare apăsare a butonului
IEŞIRE PERSONALIZAT de pe orice ecran.

Ecranele disponibile în modul Personalizat sunt listate în Tabelul „Ecrane în modul


Personalizat” la pagina 4:29.

Ecrane în modul Personalizat

Bine aţi venit în Modul personalizat.


Modificare implicit
Setări filtru – Meniu
Setări filtru – terapie/set selectat
Editare soluţie amorsare (disponibilă pentru cartuşele HP definite de utilizator)
Configurare cartuş HP (disponibilă pentru cartuşele HP definite de utilizator)
Amorsare – Cartuş HP selectat (disponibilă pentru cartuşele HP definite de
utilizator)
Alarme şi fluxuri – terapie/set selectat
Rate flux – terapie/set selectat
Limite alarme – terapie/set selectat
Marcă seringă
Volum pungă – Meniu
Volum pungă – terapie selectată
Alte setări
Oră/Dată
Citrat (disponibil pentru metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu Pompa externă”)
Citrat & Calciu (disponibil pentru metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu pompa seringă
Prismaflex”)

Setări controlabile de utilizator


Setările controlabile de utilizator şi modul în care acestea pot fi modificate sunt listate
în tabelele din capitolul 15 „Setări controlabile de utilizator” de la pagina 15:1. Fiecare
setare are o valoare implicită şi un interval al opţiunilor de setare.

Majoritatea setărilor controlabile de utilizator pot fi ajustate în mai multe moduri. Setările
care afectează siguranţa sistemului, precum limitele alarmelor, pot fi ajustate în modul
Personalizat. Alte setări pot fi ajustate când este nevoie.

Funcţia schimbare pungi


Toate pungile utilizate pot fi schimbate în orice moment în timpul tratamentului
pacientului (modul Rulare) sau la Conectare pacient în modul Aşteptare. Aceasta se
poate realiza prin utilizarea funcţiei Schimbare pungi disponibilă pe ecranul Stare şi pe
ecranul Conectare pacient.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:29


Versiune program 7.xx
Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control
La apăsarea butonului SCHIMBARE PUNGI de pe ecranul Stare, au loc următoarele
acţiuni ale unităţii de control:

• Pompa de sânge continuă să funcţioneze; toate celelalte pungi se opresc3.

• Becul galben de stare se aprinde ca memento pentru eşuarea livrării terapiei.

• După două minute, alarma sonoră se aude ca memento pentru eşuarea livrării terapiei.

• Apare ecranulSchimbare pungi/recipiente şi oferă instrucţiuni online.

Modificarea Volumului permis al pungii în timpul tratamentului în modul


Pungă goală variabilă
În timpul schimbării pungii, operatorul poate opta pentru schimbarea la o altă dimensiune
a pungii dacă este utilizată metoda Pungă goală variabilă. De exemplu, operatorul poate
schimba o pungă de efluent cu o capacitate totală de 5000 ml cu o pungă de efluent cu o
capacitate totală de 9000 ml. Aceasta se poate realiza prin utilizarea funcţiei Modificare
pungi disponibilă pe ecranul Schimbare pungi/recipiente.

Când este apăsat butonul MODIFICARE PUNGĂ, apare o listă a pungilor utilizate,
împreună cu butoane pentru selectarea pungilor. Pentru a selecta un nou Volum permis,
operatorul trebuie să apese butonul pentru volumul pungii care urmează a fi modificat şi
să utilizeze tastele săgeţi. Dacă există o discrepanţă între Volumul permis al unei pungi şi
volumul detectat pe cântarul de care este agăţată punga, la reluarea tratamentului apare o
alarmă. Butonul MODIFICARE PUNGĂ este disponibil doar dacă metoda Pungă goală
variabilă a fost selectată din modul PERSONALIZAT. Punga de efluent pune întotdeauna
la dispoziţie butonul MODIFICARE EFLUENT.

Schimbarea unei pungi în timpul tratamentului


Schimbaţi pungile de lichid când apare alarma Atenţie corespunzătoare (Pungă PBP
goală, Pungă înlocuitor goală, Pungă lichid dializat goală sau Pungă efluent plină).
Schimbarea unei pungi înainte de apariţia alarmei poate fi efectuată prin utilizarea funcţiei
Schimbare pungi şi urmarea instrucţiunilor de pe ecranul Schimbare pungi/recipiente.

Pentru a schimba o pungă în timpul tratamentului, efectuaţi următorii paşi.

1. Apăsaţi SCHIMBARE PUNGI pe ecranul Stare pentru a accesa ecranul


Schimbare pungi/recipiente.

2. Deschideţi cântarul pungii care urmează a fi schimbată. Este afişat ecranul


Schimbare pungă.

3. Deplasaţi bara cântarului înspre cârligul lateral.

4. Clampaţi punga şi linia conectată la ea a setului. Deconectaţi punga de la linie.

5. Agăţaţi o pungă nouă de bara de transport a cântarului şi conectaţi-o la linie.

6. Declampaţi punga nouă şi linia.

7. Agăţaţi bara de transport a suportului împreună cu punga pe suport; închideţi suportul.

3 Seringa de anticoagulant nu se opreşte şi continuă operarea la selectarea metodei de anticoagulare


„Sistemică, Prismaflex pompă pentru seringă”.

4:30 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
8. Dacă schimbaţi cu o pungă mai mare/mică prin utilizarea metodei Pungă goală
variabilă, apăsaţi MODIF. PUNGĂ sau MODIF. EFLUENT şi utilizaţi săgeţile pentru
a selecta capacitatea totală a volumului noii pungi4.

9. Verificaţi dacă liniile pungilor utilizate sunt declampate şi dacă liniile care nu sunt
utilizate sunt clampate.

10. Apăsaţi CONTINUARE pentru a reveni la ecranul Stare şi a relua tratamentul


pacientului.

Iniţializarea fluxului PBP


În cazul în care nu a fost utilizată o pungă PBP în timpul amorsării, este posibilă
iniţializarea fluxului soluţiei PBP în timpul rulării tratamentului.

Operatorul trebuie să efectueze următoarele acţiuni secvenţiale:

• Apăsaţi SCHIMBARE PUNGĂ şi agăţaţi o pungă PBP de cântar

• Setaţi rata fluxului PBP dorită pe ecranul Introducere setări flux

• Monitorizaţi nivelul lichidului din compartimentul de deaerare din următoarele cinci


minute deoarece aerul ar putea pătrunde în fluxul sângelui.

Modificare proceduri seringă


Dacă este selectată în timpul configurării metoda de anticoagulare „Pompă seringă
Prismaflex sistemic”, este necesară instalarea şi utilizarea unei seringi.

Dacă este selectată în timpul configurării metoda de anticoagulare Citrat – Calciu pompa
seringă Prismaflex, este necesară instalarea şi utilizarea unei seringi.

Instalarea unei seringi în suportul pentru seringă Prismaflex necesită utilizarea unei
seringi de dimensiune şi marcă adecvate. Dimensiunea seringii este predefinită în modul
Service de un tehnician autorizat pentru service şi marca seringii este selectată de operator
în modul Personalizat. Dimensiunea selectată pentru seringă va corespunde cu eticheta
numerică de pe suportul pentru seringă montat. Pentru seringa B.Braun Perfusor® se
poate comanda un suport separat (50B). Contactaţi reprezentantul local pentru informaţii
suplimentare.

Instalare seringă
O seringă cu conector de tip luer, de marcă şi dimensiune permise, trebuie umplută şi
instalată în pompa pentru seringă în timpul modului Configurare. Aceasta este efectuată
în timpul afişării ecranului Instalare seringă. Instrucţiuni detaliate cu reprezentări grafice
sunt disponibile pe ecranele unităţii de control Prismaflex. Etapele principale de instalare
sunt:

1. Deschideţi clema pistonului seringii şi apăsarea butonului AUTO JOS pentru ca


braţul seringii să ajungă în cea mai joasă poziţie

2. Conectaţi seringa umplută la linia pentru seringă, aplicabilă metodei de anticoagulare


„Pompa seringă Prismaflex sistemic”

4În metoda Pungă goală fixă, nu este necesară nicio acţiune la schimbarea cu o pungă mai
mare/mică. Pentru punga de efluent, se poate modifica doar volumul total al capacităţii prin
apăsarea MODIFICARE EFLUENT de pe ecranul Schimbare pungi.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:31


Versiune program 7.xx
3. Conectaţi seringa umplută la linia dedicată de infuzie a calciului, aplicabilă metodei
de anticoagulare „Citrat – Calciu pompa seringă Prismaflex”

4. Introduceţi seringa în suportul acesteia


la instalarea seringii B. Braun Perfusor® − împingeţi clema pistonului corect pe
pistonul seringii, după cum se ilustrează în figura 4:2

Figura 4:2 B. Instalarea seringii Braun Perfusor®

5. Apăsaţi butonul AUTO SUS până când butonul CONFIRMARE este vizibil

6. Închideţi pistonul seringii

Linia conectată la seringă este amorsată în timpul ciclului automat de amorsare.

Notă: O alternativă la butoanele AUTO JOS şi AUTO SUS sunt butoanele panoului de
control al seringii, care pot fi utilizate pentru a deplasa braţul seringii. În acest caz, ţineţi
butonul apăsat până când braţul seringii este deplasat în cea mai joasă poziţie sau până
când apare butonul CONFIRMARE. Aceste butoane sunt dezactivate în afara procesului
de instalare a seringii sau a procedurilor de schimbare.

Schimbare seringă
Seringa trebuie schimbată după apariţia alarmei Recomandare: Seringă Goală şi poate
fi schimbată în orice moment în timpul tratamentului din ecranul Setări anticoagulare.
Etapele de schimbare a seringii sunt similare celor pentru instalare, după ce linia de
infuzie a seringii a fost clampată iar seringa goală deblocată.

4:32 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Compartimentul de deaerare

Gestionarea nivelului de lichid


Nivelul de lichid din compartimentul de deaerare poate varia datorită procedurilor din
cursul tratamentului. O cantitate mică de aer poate pătrunde de exemplu la schimbarea
pungilor. Este necesară monitorizarea frecventă a nivelului.

Figura 4:15 Nivelul sugerat al lichidului din compartimentul de deaerare.

Dacă nivelul lichidului din compartimentul de deaerare nu este exact (consultaţi desenul
afişat pe ecran), nivelul poate fi ajustat în timpul funcţionării pompelor. Pe ecranul
Stare apăsaţi butonul AJUSTARE NIVEL şi utilizaţi săgeţile Sus sau Jos pentru a aduce
nivelul lichidului la înălţimea corectă.

Notă: Când apăsaţi săgeata Sus, surplusul de aer este absorbit în linia de monitorizare
şi eliminat prin portul de presiune al liniei de retur. Ajustaţi nivelul lichidului
compartimentului de deaerare periodic:

• Un nivel prea ridicat măreşte riscul umezirii barierei de lichid a liniei de monitorizare.
O barieră de lichid umedă va duce la blocarea liniei de monitorizare şi la pierderea
monitorizării presiunii la returnare.

• Un nivel prea scăzut poate declanşa o alarmă AER ÎN SÂNGE prematură din
cauza proximităţii bulelor de aer provenite din lichidele de infuzie şi acumulate în
compartimentul de deaerare.

Notă: Pentru a reduce riscul apariţiei premature a cheagurilor în partea superioară a


compartimentului la operarea fără infuzie post-înlocuitor, este recomandată ajustarea
nivelului compartimentului la aproximativ 1 centimetru sub nivelul obişnuit; consultaţi
desenul afişat pe ecran.

Gestionarea spumei
În unele situaţii, o cantitate semnificativă de spumă se poate forma în partea superioară
a compartimentului de deaerare. În această situaţie, o cantitate de spumă poate ajunge
la bariera de lichid în cazul blocării accesului returnării şi creşterii presiunii. Datele
empirice arată că o creştere a ratei de infuzie post-înlocuitor reduce cantitatea de spumă.

G5038604 Operarea sistemului Prismaflex® 4:33


Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

4:34 Operarea sistemului Prismaflex® G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 5

Terapii de înlocuire renală continuă


(CRRT)
Cuprins

Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2


Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2
Precauţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:3
Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:4
Descrierea terapiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:5
Mecanismele CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:5
Moduri CRRT disponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:6
SCUF (Ultrafiltrare lentă continuă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:7
CVVH pre+post-filtrare (Hemofiltrare veno-venoasă continuă) . . . . . . . . 5:8
CVVHD (Hemodializă veno-venoasă continuă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:9
CVVHDF (Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă) . . . . . . . . . . . . . . . . 5:10
Metodele de anticoagulare disponibile pentru CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:11
Set de unică folosinţă CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:11
Funcţii specifice în CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:13
Controlul aparatului asupra ratei de eliminare a lichidului pacientului . . . . . . . . 5:13
Protecţia împotriva dezechilibrului de lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:13
Setarea limitelor de pierdere/dobândire de lichide pentru pacient . . . . . . . . . 5:13
Limita de pierdere sau dobândire de lichide pentru pacient . . . . . . . . . . . 5:14
Alarma de atingere a limitei de pierdere sau dobândire . . . . . . . . . . . . . . 5:14
Gestionarea presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:14
Operarea terapiei în CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:16
Setări tratament CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:16
Setări reţetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:16
Opţiuni de administrare a soluţiei de înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:16
Prediluţie totală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:17
Indicatori prescripţie CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:17
Fracţia de filtrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:18
Doze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:18
Gestionarea lichidelor eliminate de pacient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:19
Calcularea ratei dorite de eliminare a lichidului pacientului . . . . . . . . . . . . . 5:19
Ajustarea ratei de eliminare a lichidului pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:19
Determinarea lichidului eliminat al pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:19
Vizualizarea lichidului eliminat al pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:20
Vizualizarea datelor tratamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:20
Durată până la schimbarea setului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:21
CRRT cu setul de unică folosinţă HF20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:21
CRRT cu setul de unică folosinţă septeX™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:22
Informaţii terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:22
Operarea terapiei în CRRT septeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:22
Setări rară flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:22
Setări anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:23
CRRT cu setul de unică folosinţă X-MARS™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:24
Descrierea terapiei CRRT MARS® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:24
Diagramă de flux CRRT MARS® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:25
Set de unică folosinţă X-MARS™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:26
Operarea în timpul terapiei CRRT MARS® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:27
Configurarea şi amorsarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:27
Modul Rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:29
Gestionarea presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:29
Monitorizare scurgeri de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:29
Modul Finalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:29

G5038604 CRRT 5:1


Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale

Avertismente
AVERTISMENT
Monitorizaţi compoziţia chimică a sângelui pacientului pentru a vă asigura de
echilibrul electrolitic şi de normoglicemie.

Setul de unică folosinţă Prismaflex trebuie schimbat după 72 de ore de utilizare.


Continuarea utilizării după această limită poate duce la eventuale rupturi ale
segmentelor pompei.
Notă: Pentru a asigura performanţa adecvată a filtrului, este recomandat
ca seturile de unică folosinţă CRRT să fie schimbat la fiecare 24 de ore de
funcţionare.

Terapia de înlocuire renală cu hemofiltre cu permeabilitate înaltă poate


reduce concentraţia agenţilor terapeutici în sângele pacientului. Medicul care
îi prescrie ar trebui să consulte literatura fabricantului despre medicamente
pentru informaţii suplimentare şi să ia în considerare monitorizarea concentraţiei
medicamentului pentru a asigura un dozaj terapeutic corespunzător.

Modificarea setărilor terapiei care implică utilizarea de linii care conţin lichide
necirculante (de exemplu, modificarea opţiunilor pre- şi post-filtrare pentru
administrarea soluţiei de înlocuire sau pornirea utilizării pompei PBP) în timpul
tratamentului poate creşte riscul eliberării de cheaguri pentru pacient. Este
responsabilitatea operatorului de a verifica că nu există cheaguri în linii înainte
de a le utiliza.

Utilizaţi numai soluţie de dializat şi soluţie/lichid de înlocuire care sunt în


conformitate cu registrul naţional, standardele sau legile aplicabile.

Pe măsură ce tratamentul continuă, monitorizaţi atent nivelul balanţei hidrice a


pacientului din ecranele Istoric.

Monitorizaţi temperatura pacientului pentru a evita hipotermia sau hipertermia.


Procedaţi cu atenţie deosebită în timpul utilizării ratelor ridicate de schimbare a
lichidelor, a unui încălzitor de sânge de capacitate ridicată sau când sunt trataţi
pacienţi cu greutate corporală mică.

Detectorul de scurgeri de sânge trebuie re-normalizat dacă linia efluentului este


îndepărtată şi apoi reintrodusă în detectorul de scurgeri de sânge după ce
tratamentul a început (mod rulare). Consultaţi capitolul Rezolvarea problemelor
de la pagina 11:73.
AVERTISMENT

5:2 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Precauţii
ATENŢIE
Examinaţi punga efluent pentru a observa nuanţe de roz sau roşu drept
indicatoare pentru micro-scurgeri de sânge sau hemoliză nedetectate.
Decolorarea efluentului determinată de o afecţiune patologică a pacientului (de
exemplu rabdomioliză) trebuie, de asemenea, luată în considerare ca şi cauză.

Seturile de unică folosinţă Prismaflex necesită rate minime de flux sangvin,


pentru a evita coagularea precoce a circuitului sangvin extracorporal. Pentru
intervalele de valori specifice ale ratelor de flux, consultaţi capitolul 14: „Seturile
de unică folosinţă Prismaflex®”.

Utilizaţi soluţie salină sau alcalină (pH ≥ 7,3) cu heparină adăugată pentru a
amorsa setul.
ATENŢIE

G5038604 CRRT 5:3


Versiune program 7.xx
Despre acest capitol
Acest capitol completează şi aprofundează informaţiile expuse în capitolele 2, 3 şi 4
pentru operarea în CRRT. Acest capitol furnizează informaţii despre funcţiile specifice
din CRRT şi instrucţiuni generale de operare în CRRT, drept completare la capitolul 4.

La sfârşitul acestui capitol se dau informaţii detaliate pentru următoarele modalităţi CRRT:

• CRRT cu setul de unică folosinţă HF20

• CRRT cu setul de unică folosinţă septeX

• CRRT cu setul de unică folosinţă X-MARS

5:4 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Descrierea terapiei

Mecanismele CRRT
Mecanismele ultrafiltrării, hemofiltrării şi hemodializei sunt utilizate pentru furnizarea
opţiunilor CRRT ale sistemului Prismaflex.

Ultrafiltrare În ultrafiltrare, plasma şi substanţele dizolvate sunt


extrase din sângele pacientului prin membrana
semipermeabilă din filtru. Pompa de efluent controlează
automat rata de ultrafiltrare.
Hemofiltrarea În hemofiltrare, plasma şi substanţele dizolvate
sunt extrase din sângele pacientului prin membrana
semipermeabilă din cadrul ultrafiltrării. O soluţie de
înlocuire este perfuzată simultan în circuitul sanguin, pre-
şi/sau post-filtru.
Soluţia de înlocuire readuce o parte sau toată apa
îndepărtată, precum şi substanţele dizolvate necesare.
Substanţele dizolvate nedorite nu sunt înlocuite, astfel
încât concentraţia acestora scade în sângele pacientului.
Îndepărtarea substanţelor dizolvate se obţine prin
convecţie (curăţarea substanţelor dizolvate de către
membrană).
Hemodializă În hemodializă , substanţele dizolvate nedorite trec din
sângele pacientului prin membrana semipermeabilă în
fluxul dializat la un flux invers în compartimentul lichid
al filtrului.
Concentraţia substanţelor dizolvate nedorite este mai
mică în dializat decât în sânge, determinând substanţele
dizolvate să difuzeze din zona cu o concentraţie mai mare
(sângele pacientului) în zona cu o concentraţie mai mică
(soluţia de dializat). Eliminarea substanţelor dizolvate
se obţine prin difuzie.
Hemodiafiltrarea În hemodiafiltrare sunt utilizate hemodializa şi
hemofiltrarea. Îndepărtarea substanţelor dizolvate se
produce prin convecţie şi difuzie.
Soluţia de dializat este pompată prin compartimentul
pentru lichid al filtrului. În acelaşi timp, pompa de efluent
controlează ultrafiltrarea şi este perfuzată o soluţie de
înlocuire în circuitul sanguin.

G5038604 CRRT 5:5


Versiune program 7.xx
Moduri CRRT disponibile
Următoarea secţiune prezintă diversele configuraţii de terapie disponibile în sistemul
Prismaflex. Pentru intervalele de valori ale fluxului pentru fluxul sangvin şi pentru fluxul
diverselor soluţii, dependente de terapia selectată şi de setul de unică folosinţă, consultaţi
tabelul „” de la pagina 14:4 şi tabelul „” de la pagina 14:2.

Parametrii disponibili ai ratei de flux care depind de modul CRRT selectat

Mod CRRT SCUF CVVH CVVHD CVVHDF


Flux sanguin X X X X
Flux PBP X X X X
Flux dializat — — X X
Flux de — X — X
înlocuire
PRE-POST — PRE% — PRE/POST
infuzie
Rată eliminare X X X X
lichid pacient

Parametrii disponibili ai ratei de flux care depind de modul CRRT septeX selectat

Mod CRRT CVVHD CVVHD+


Flux sanguin X X
Flux PBP X X
Flux dializat X X
Flux de înlocuire — POST
Rată eliminare lichid pacient X X

Parametrii disponibili ai ratei de flux care depind de modul CRRT MARS selectat

Mod CRRT CVVHD CVVHDF


Flux sanguin X X
Flux PBP X X
Flux dializat X X
Flux de înlocuire — X
PRE-POST infuzie — PRE/POST
Rată eliminare lichid pacient X X

5:6 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
SCUF (Ultrafiltrare lentă continuă)
SCUF al modului CRRT asigură îndepărtarea fluidului pacientului şi permite infuzia PBP.

Figura 5:1 Flux SCUF

1. Senzor de presiune linie acces


2. Pompa de sânge
3. Pompa seringă
4. Senzor de presiune filtru
5. Filtru
6. Compartiment de deaerare
7. Senzor presiune la returnare
8. Detectorul de bule de aer, senzor pentru pacient şi senzor linie
9. Clema liniei de retur
10. Glisiera inelului de descărcare
11. Zonele de prelevare
12. Cântar, pungă PBP
13. Pompă PBP
14. Senzor de presiune al liniei de efluent
15. Detector de scurgeri de sânge
16. Cântar, pungă efluent
17. Pompă efluent
18. Conexiune încălzitor sânge

G5038604 CRRT 5:7


Versiune program 7.xx
CVVH pre+post-filtrare (Hemofiltrare veno-venoasă continuă)
CVVH modul CRRT furnizează hemofiltrare cu ambele infuzii de înlocuitor pre şi
post-filtrare şi permite infuzia PBP

Figura 5:2 Flux CVVH pre+post-filtrare

1. Senzor de presiune linie acces


2. Pompa de sânge
3. Pompa seringă
4. Senzor de presiune filtru
5. Filtru
6. Compartiment de deaerare
7. Senzor presiune la returnare
8. Detectorul de bule de aer, senzor pentru pacient şi senzor linie
9. Clema liniei de retur
10. Glisiera inelului de descărcare
11. Zonele de prelevare
12. Cântar, pungă PBP
13. Pompă PBP
14. Senzor de presiune al liniei de efluent
15. Detector de scurgeri de sânge
16. Cântar, pungă efluent
17. Pompă efluent
18. Cântar, pungă înlocuitor 2
19. Pompă înlocuitor 2
20. Valva de strangulare superioară
21. Cântar, pungă înlocuitor
22. Pompă înlocuitor
23. Valva de strangulare inferioară
24. Conexiune încălzitor sânge

5:8 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
CVVHD (Hemodializă veno-venoasă continuă)
CVVHD modul CRRT furnizează hemodializă şi permite infuzia PBP.

Figura 5:3 Flux CVVHD

1. Senzor de presiune linie acces


2. Pompa de sânge
3. Pompa seringă
4. Senzor de presiune filtru
5. Filtru
6. Compartiment de deaerare
7. Senzor presiune la returnare
8. Detectorul de bule de aer, senzor pentru pacient şi senzor linie
9. Clema liniei de retur
10. Glisiera inelului de descărcare
11. Zonele de prelevare
12. Cântar, pungă PBP
13. Pompă PBP
14. Senzor de presiune al liniei de efluent
15. Detector de scurgeri de sânge
16. Cântar, pungă efluent
17. Pompă efluent
18. Cântar, punga cu dializat
19. Pompă lichid dializat
20. Valva de strangulare superioară
21. Conexiune încălzitor sânge

G5038604 CRRT 5:9


Versiune program 7.xx
CVVHDF (Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă)
CVVHDF mod CRRT furnizează hemodiafiltrare fie cu infuzie de înlocuitor pre-filtrare
fie post-filtrare şi permite infuzia PBP.

Figura 5:4 Flux CVVHDF

1. Senzor de presiune linie acces


2. Pompa de sânge
3. Pompa seringă
4. Senzor de presiune filtru
5. Filtru
6. Compartiment de deaerare
7. Senzor presiune la returnare
8. Detectorul de bule de aer, senzor pentru pacient şi senzor linie
9. Clema liniei de retur
10. Glisiera inelului de descărcare
11. Zonele de prelevare
12. Cântar, pungă PBP
13. Pompă PBP
14. Senzor de presiune al liniei de efluent
15. Detector de scurgeri de sânge
16. Cântar, pungă efluent
17. Pompă efluent
18. Cântar, punga cu dializat
19. Pompă lichid dializat
20. Valva de strangulare superioară
21. Cântar, pungă înlocuitor
22. Pompă înlocuitor
23. Valva de strangulare inferioară
24. Conexiune încălzitor sânge

5:10 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Metodele de anticoagulare disponibile pentru CRRT
Metodele de anticoagulare disponibile pentru fiecare tratament CRRT sunt identificate în
„Terapii şi metode de anticoagulare ” la pagina 8:3.

Set de unică folosinţă CRRT


Mai jos este descrisă toată gama de seturi de unică folosinţă Prismaflex disponibile pentru
CRRT. Informaţii suplimentare despre caracteristici şi intervale de operare pot fi găsite
în instrucţiunile de utilizare care vin cu seturile de unică folosinţă şi în „Seturi de unică
folosinţă CRRT” de la pagina 14:2.

Seturi cu flux lent: HF201


M60
ST60

Seturi cu flux rapid: M100


ST100
M150
ST150
HF1000
HF1400
septeX2
oXiris
X-MARS3

1 Consultaţi „CRRT cu setul de unică folosinţă HF20” de la pagina 5:21.


2 Consultaţi „CRRT cu setul de unică folosinţă septeX™” de la pagina 5:22.
3 Consultaţi „CRRT cu setul de unică folosinţă X-MARS™” de la pagina 5:24.

G5038604 CRRT 5:11


Versiune program 7.xx
Figura 5:5 Componente ale setului de unică folosinţă CRRT

1. Zone de prelevare
În seturile de unică folosinţă CRRT, zonele de prelevare sunt localizate astfel: linia
de acces înaintea joncţiunii cu linia de infuzie PBP (roşu), linia de acces înaintea
pompei de sânge (roşu), linia de filtrare (roşu), linia de retur între evacuarea filtrului
şi compartimentul de deaerare (albastru), linia efluent (galben). Zona de prelevare
marcată în portocaliu în figura 5:5 este opţională.

2. Senzori de presiune
În seturile CRRT senzori de presiune sunt localizaţi precum urmează: linia de acces
înaintea pompei de sânge (senzor de acces), linia de acces după pompa de sânge
(senzor de filtru) şi linia de efluent înaintea pompei de efluent (senzor de efluent).

5:12 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
3. Filtru
Filtru care conţine fibre cu pori făcute dintr-o membrană semipermeabilă. Sângele
curge prin fibrele cu pori; filtratul şi/sau dializatul curg contra curentului în
compartimentul pentru lichid.

4. Segment valvă de strangulare superioară (cu dungi verzi)


Tubulaturi care pătrund automat prin valvele de strangulare superioară şi inferioară
atunci când setul este încărcat. Pot fi obstruate sau deschise de valvele de strangulare,
în funcţie de selectările operatorului pentru tratament şi administrarea soluţiilor de
înlocuire.
CVVHD, CVVHDF: Permit agăţarea dializatului de cântarul pentru dializat (verde)
pentru a fi transportat la partea cu lichid a filtrului.
CVVH: Permite ca soluţia din a doua pungă de soluţie de înlocuire (înlocuire 2 care
este agăţată de cântarul verde) să fie livrată post-filtru la compartimentul de deaerare
din linia de returnare.

5. Segment valvă de strangulare inferioară (cu dungi violet)


Tubulaturi care pătrund automat prin valvele de strangulare superioară şi inferioară
atunci când setul este încărcat. Pot fi obstruate sau deschise de valvele de strangulare,
în funcţie de selectările operatorului pentru tratament şi administrarea soluţiei de
înlocuire.
CVVH, CVVHDF: Permite ca soluţia de înlocuire care este agăţată la cântarul de
înlocuitor (violet) să fie livrată astfel: (a) pre-filtru (la linia de acces imediat înainte de
filtru) sau (b) post-filtru (la compartimentul de deaerare din linia de returnare).

Funcţii specifice în CRRT

Controlul aparatului asupra ratei de eliminare a lichidului


pacientului
Software-ul Prismaflex calculează automat rata fluxului de efluent necesară pentru a
obţine rata de eliminare a lichidului pacientului. Orice soluţie de PBP, dializat, de
înlocuire sau din seringi infuzate de unitatea de control a Prismaflex este contorizată
automat, conform descrierii de mai jos.

În timpul funcţionării, software-ul controlează viteza pompei de efluent pentru a menţine


rata de efluent necesară.

Formula care reglementează rata pompei de efluent pentru CRRT:

Qeff = Qpfr + Qpbp + Qrep + Qdial + Qsyr

Unde Qeff este rata de efluent (ml/h), Qpfr este rata de eliminare a lichidului pacientului
(ml/h), Qpbp este rata fluxului PBP (ml/h), Qrep este rata soluţiei de înlocuire (ml/h), Qdial
este rata soluţiei de dializat (ml/h) şi Qsyr este rata fluxului seringii (ml/h)

Protecţia împotriva dezechilibrului de lichide

Setarea limitelor de pierdere/dobândire de lichide pentru pacient


În plus faţă de sistemul de alarmă descris în capitolul 3 pentru a preveni erorile de flux,
sistemul Prismaflex monitorizează automat lichidele pacientului îndepărtate pentru a
detecta anomaliile şi a proteja împotriva dezechilibrului de lichide.

G5038604 CRRT 5:13


Versiune program 7.xx
În CRRT, informaţiile suplimentare sunt raportate în ecranul de alarmă Istoric pentru
a ajuta operatorul să înţeleagă în ansamblu balanţa de lichide a pacientului. Aceste
informaţii includ pierderea sau dobândirea nedorită de lichide ale pacientului, care
reprezintă nivelul fluctuaţiei la îndepărtarea lichidului în ultimele trei ore.

Limita de pierdere sau dobândire de lichide pentru pacient


O limită de siguranţă face ca să nu poată fi îndepărtat sau infuzat în mod neintenţionat un
volum excesiv de lichid pentru pacient prin membrana semipermeabilă a filtrului. Această
limită protejează pacientul în timpul situaţiilor anormale.

Pentru a corela limita de siguranţă la fiecare pacient, în timpul procedurii Configurare,


operatorul este solicitat să introducă limita de pierdere/dobândire de lichide pentru
pacient prescrisă de medic. Limita de pierdere/dobândire de lichide pentru pacient trebuie
prescrisă de medic. Valoarea prescrisă trebuie să fie în funcţie de capacitatea pacientului
de a tolera dezechilibrul potenţial de lichide. Limita controlează nivelul de pierdere sau
dobândire nedorită de lichide pentru pacient care este permis pentru ultimele trei ore.
Intervalul permis depinde de tipul setului de unică folosinţă utilizat pentru tratament.
Dacă limita este atinsă, apare o alarmă care dezactivează toate pompele de lichide pentru
utilizare în continuare şi cere operatorului să termine tratamentul. În timpul tratamentului
limita de pierdere/dobândire de lichide prescrisă pentru pacient poate fi verificată în
secţiunea Eliminare lichid pacient din ecranul Istoric.

Notă: Dacă în timpul modului de configurare este ales ACELAŞI PACIENT, cuantificarea
cumulativă pentru Pierderea/dobândirea nedorită de lichide pentru pacient din ultimele
3 ore începe din nou de la 0 ml.

Alarma de atingere a limitei de pierdere sau dobândire


Alarma „Avertizare: Limită de pierdere/dobândire atinsă” apare de fiecare dată când
este atinsă limita de pierdere sau dobândire nedorită de lichide pentru pacient setată de
operator. Declanşarea acestei alarme indică faptul că există probleme de flux nerezolvate
în sistem.

Pentru a preveni pierderea sau dobândirea nedorită severă de lichide pentru pacient, alarma
„Atenţie: Limită de pierdere/dobândire atinsă” suspendă definitiv tratamentul (pompele
de lichide nu vor reporni). Această alarmă cere operatorului să oprească tratamentul.

Ecranul alarmei raportează nivelul total de lichide ale pacientului pierdute sau dobândite
nedorit şi arată operatorului că acest nivel a atins acum limita permisă. Pentru planificarea
pacientului, operatorul trebuie să emită o notă scrisă cu ml raportaţi de pierdere sau
dobândire nedorită de lichide pentru pacient.

Butonul STOP este furnizat de ecranul alarmei şi accesează ecranul Oprire tratament.
Când sunteţi gata pentru finalizarea tratamentului, operatorul trebuie să apese această tastă
şi să urmeze instrucţiunile on-line. Opţiunea Returnare sânge va fi disponibilă.

Gestionarea presiunii

Presiuni calculate de software


În timpul CRRT, software-ul Prismaflex utilizează valori monitorizate ale presiunii pentru
a calcula presiunea transmembranară (TMP) în plus faţă de scăderea presiunii din filtru
(Scădere presiune). Ambele presiuni calculate sunt utilizate pentru a oferi notificări în
cazul începerii coagulării sau astupării înfundării porilor membranei din filtru sau în
cazul prezenţei cheagurilor sau astupării înfundării porilor membranei din filtru iar setul
trebuie schimbat.

TMP şi scăderea presiunii sunt afişate şi actualizate pe ecranul Stare în timpul


tratamentului pacientului. În plus, poate fi afişat un Grafic de stare (grafic liniar) care

5:14 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
prezintă tendinţa acestor două presiuni pe o durată ce poate fi controlată de operator
între una şi trei ore. Consultaţi Modul Personalizat de la pagina 4:28. Scăderile de
TMP şi presiune pot fi de asemenea vizualizate în ecranul Istoric împreună cu valorile
monitorizate ale presiunii. Consultaţi secţiunea „Date istoric” de la pagina 4:8.

Presiune transmembranară (TMP)

Presiunea transmembranară este presiunea exercitată asupra membranei filtrului în


timpul funcţionării sistemului Prismaflex. Aceasta reflectă diferenţa de presiune dintre
compartimentele pentru sânge şi lichid ale filtrului.

TMP este calculată de software-ul Prismaflex după cum urmează:

TMP = [(Pfil + Pret) / 2] – Peff

Unde TMP este presiunea transmembranară (mmHg), Pfil este presiunea filtrului (mmHg),
Pret este presiunea de returnare (mmHg) şi Peff este presiunea efluentului (mmHg)

Valorile înregistrate ale presiunii din filtru şi presiunii efluentului sunt corectate automat
de software de erori ale presiunii hidrostatice pentru a calcula şi afişa datele TMP
(corecţie de –18 mmHg).

În timpul tratamentului pacientului, permeabilitatea membranei scade datorită depunerilor


de proteine pe partea sanguină a membranei. Aceasta determină creşterea TMP.

În timpul funcţionării, software-ul setează valoarea iniţială a TMP concomitent cu


stabilirea punctelor de operare ale presiunii iniţiale (la scurt timp după intrarea în modul
Rulare), consultaţi „Puncte de operare ale presiunii” de la pagina 3:5. Prin urmare,
valoarea iniţială a TMP este resetată de fiecare dată când sunt modificate fluxul sanguin,
ratele de îndepărtare a lichidului pacientului sau de înlocuire a soluţiilor şi, de asemenea,
după autotest.

Valoarea creşterii peste valoarea iniţală a TMP contribuie la declanşarea alarmei


Recomandare: filtrul se înfundă. Acest parametru TMP poate fi setat numai în modul
Service de un tehnician autorizat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Limite
recomandare „Filtrul se înfundă” în „Capitolul Filtru de la pagina 13:6.

Dacă TMP creşte peste +300 mmHg, apare alarma Recomandare: TMP prea mare.
Dacă doriţi, operatorul poate să scadă această limită a alarmei de recomandare, astfel
încât recomandarea să apară înainte de a se atinge +300 mmHg. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi secţiunea „Modul Personalizat” de la pagina 4:28 şi capitolul 15:
„Setări controlabile de utilizator” de la pagina 15:1. Dacă TMP creşte peste capacitatea
membranei care depinde de produs, apare alarma Atenţie: TMP excesiv.

G5038604 CRRT 5:15


Versiune program 7.xx
Operarea terapiei în CRRT

Setări tratament CRRT


Operatorul este solicitat să confirme pentru fiecare pacient în parte prescripţia limitei de
pierdere/dobândire de lichide pentru pacient. Consultaţi secţiunea „Protecţia împotriva
dezechilibrului de lichide” de la pagina 5:13.

Setări reţetă
Tabelul Parametrii disponibili ai ratei de flux care depind de modul CRRT selectat de la
pagina 5:6 prezintă posibilităţile de setare a ratei fluxului pentru fiecare mod atunci când
rulează CRRT. Operatorul poate seta ratele fluxului în ecranul Introducere setări flux, în
timpul modurilor Setare sau Rulare.

Rata fluxului PBP este gestionată de unitatea de control Prismaflex când rulaţi metoda
„Citrat - Calciu”, consultaţi capitolul 8.

Pentru informaţii despre PRE-POST infuzie, consultaţi secţiunea Opţiuni de administrare


a soluţiei de înlocuire de la pagina 5:16.

Pentru informaţii despre secţiunea Gestionarea lichidelor eliminate de pacient, consultaţi


5:19.

Opţiuni de administrare a soluţiei de înlocuire


Administrarea dorită a soluţiei de înlocuire este selectată în ecranul
Introducere setări flux după ce setul a fost amorsat. Există diferite opţiuni de administrare,
în funcţie de terapia CRRT şi metoda de anticoagulare selectată.

CVVH: Soluţia de înlocuire poate fi livrată 100% pre-filtru, 100% post-filtru sau o
combinaţie pre- şi post-filtru (pre/post), de exemplu: 50% pre-filtru şi 50% post-filtru.

CVVH necesită întotdeauna să fie agăţate două pungi de soluţie de înlocuire, pentru ca
setul să fie amorsat corespunzător. O pungă este plasată pe cântarul de înlocuire (violet) şi
a doua pungă este plasată pe cântarul de înlocuire 2 (verde). Modul în care aceste 2 pungi
sunt utilizate este descris în tabelul „Componente utilizate cu opţiunile de administrare a
soluţiei de înlocuire” de la pagina 5:17.

CVVHDF: Soluţia de înlocuire poate fi furnizată fie 100% pre-filtru fie 100% post-filtru.
Soluţia de înlocuire este totdeauna furnizată prin intermediul cântarului şi pompei de
înlocuire (violet). O pungă de soluţie de înlocuire este agăţată la cântarul de înlocuire.

Tabelul „Componente utilizate cu opţiunile de administrare a soluţiei de înlocuire” de la


pagina 5:17 prezintă componentele utilizate cu fiecare opţiune posibilă de administrare a
soluţiei de înlocuire în CVVH şi CVVHDF.

Notă: Nu toate configuraţiile sunt compatibile cu anticoagularea „Citrat – Calciu“,


utilizând metoda „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex” împreună cu soluţiile
de înlocuire care conţin calciu. Pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul 8.

5:16 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Componente utilizate cu opţiunile de administrare a soluţiei de înlocuire

Terapie Administrare Cântar/pompă Valvă de strangulare/


segment
CVVH 100% Pre-filtru Înlocuire Inferior (cu dungi
Verde: fără violet)
administrare
Pre/post Înlocuire Inferior (cu dungi
(administrează partea violet)
pre-filtru)
Verde (administrează Superior (cu dungi
partea post-filtru) verzi)
100% post-filtru Înlocuire Inferior (cu dungi
(administrează 1/2 din violet)
rata de flux selectată)
Verde (administrează Superior (cu dungi
1/2 din rata de flux verzi)
selectată)
CVVHDF 100% pre-filtru Înlocuire Inferior (cu dungi
violet)
100% post-filtru Înlocuire Inferior (cu dungi
violet)
CVVHD+post 100% post-filtru Înlocuire Inferior (cu dungi
violet)

Prediluţie totală
Software-ul Prismaflex calculează valoarea prediluţiei totale, care reprezintă raportul
dintre diluţia sângelui pre-filtru şi diluţia sângelui total. Prediluţia totală este calculată
după formula de mai jos:

PRE%tot = (Qpbp + Qrep(pre)) / (Qpbp + Qrep)

Unde PRE%tot este prediluţia totală (%), Qpbp este rata fluxului PBP (ml/h), Qreppre este
rata fluxului de înlocuitor pre-filtru (ml/h), Qrep este rata fluxului de înlocuitor (ml/h)

Valoarea prediluţiei totale este afişată în ecranul Introducere setări flux.

Indicatori prescripţie CRRT


Trei indicatori pentru prescripţie sunt calculaţi în funcţie de setările ratelor de flux,
greutatea corporală a pacientului şi valoarea hematocritului:

• Fracţia de filtrare reprezintă raportul dintre nivelul filtrării interne şi membrana


filtrului din setul de unică folosinţă.

• Doza de efluent reprezintă rata fluxului de efluent normalizată la greutatea corporală


a pacientului.

• Doza de ultrafiltrare reprezintă cantitatea de lichid contribuită de PBP, ratele de


înlocuire şi de eliminare a lichidului pacientului, normalizate la greutatea corporală
a pacientului.

G5038604 CRRT 5:17


Versiune program 7.xx
Următoarele abrevieri sunt utilizate în ecuaţii pentru fiecare indicator de prescripţie:

Prescurtare Explicaţie Unitate


DCRRT-eff Doză efluent ml/kg/h
Qeff Rată flux efluent ml/h
BW Greutate corporală a pacientului kg
DCRRT-UFR Doză ultrafiltrare ml/kg/h
Qplasma Rata fluxului de plasmă (la linia de acces ml/h
pentru pacient)
Qpre Rată flux pre-infuzie ml/h
QUFR Rată ultrafiltrare ml/h
Qpbp Rată flux PBP ml/h
Qdial Rată flux dializat ml/h
Qrep Rată flux înlocuitor ml/h
Qpfr Rată de eliminare a lichidului pacientului ml/h
QPpfl Pierderea de lichid prescrisă pentru pacient ml/h
Qb Rată flux sanguin ml/h
PRE% Pre-diluţie %
Hct Hematocrit (valoare implicită 30%) %
FF Fracţie de filtrare %

Cu

Qeff = Qpbp + Qdial + Qrep + Qpfr

Qplasma = (1 – (Hct / 100)) × Qb

Qpre = Qpbp + (PRE% / 100) × Qrep

QUFR = Qpbp + Qrep + Qpfr

Fracţia de filtrare

Fracţia de filtrare (FF) este calculată după formula de mai jos:

FF = 100 × (QUFR) / (Qplasma × 0,95 + Qpre)

Valoarea fracţiei de filtrare este afişată pe următoarele ecrane: Introducere setări flux,
Revizuire reţetă, Vizualizare schimbări reţetă şi ecranul Stare.

Doze

Doza de efluent (DCRRT-eff) şi doza de ultrafiltrare (DCRRT-UFR) sunt calculate după


formula de mai jos:

DCRRT-eff = Qeff / BW

DCRRT-UFR = [Qplasma / (Qplasma + Qpre)] × (QUFR / BW)

5:18 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Gestionarea lichidelor eliminate de pacient
AVERTISMENT
Echilibrul general al lichidelor pacientului poate fi afectat de pierderi sau
acumulări de lichide în exteriorul sistemului de tratament Prismaflex. Echilibrul
general al lichidelor trebuie aşadar verificat periodic prin cântărirea pacientului.
AVERTISMENT

Calcularea ratei dorite de eliminare a lichidului pacientului


Rata de eliminare a lichidului pacientului este cantitatea netă de lichid pe care unitatea de
control a Prismaflex o îndepărtează de la pacient în fiecare oră (după calcularea oricărei
PBP şi volumele de înlocuire precum şi volumele de infuzie de la seringă care au fost
utilizate). Eliminarea netă de lichid apare atunci când operatorul setează rata de eliminare
a lichidului pacientului la o valoare peste zero.

Software-ul Prismaflexnu determină şi nu ia în considerare sursele care nu sunt acceptate


de sistemul Prismaflex pentru aportul lichidian al pacientului (cum sunt hiperalimentaţia,
transfuzia sau infuzia de medicamente) sau eliminarea de lichide (cum sunt urina sau
drenajul plăgilor). Operatorul trebuie să ia în considerare aceste surse atunci când
calculează rata de eliminare a lichidului pacientului, precum şi atunci când calculează
totalul de intrări/ ieşiri ale pacientului.

Rata de eliminare a lichidului pacientului trebuie să fie ajustată dacă pierderea în greutate
prescrisă de medic este modificată sau dacă aportul sau exportul de lichide ale pacientului
neacceptate de sistemul Prismaflex se modifică.

Ajustarea ratei de eliminare a lichidului pacientului


În timpul procedurii de configurare (modul Configurare), este afişat ecranul
Introducere setări flux. Operatorul este solicitat să evalueze ratele implicite de eliminare
a lichidului pacientului, să efectueze modificarea dorită pentru tratamentul curent şi să
confirme rata de eliminare a lichidului pacientului pe ecranul Revizuire prescripţie înainte
de pornirea tratamentului pacientului.

În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), operatorul poate accesa ecranul


Introducere setări flux şi ajusta rata de eliminare a lichidului pacientului după cum este
necesar. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Moduri de operare” de la
pagina 4:15 şi capitolul 15: „Setări controlabile de utilizator” de la pagina 15:1.

Dacă doreşte, operatorul poate modifica valoarea implicită a ratei de eliminare a lichidului
pacientului în modul Personalizat. Consultaţi „Modul Personalizat” de la pagina 4:28.

Determinarea lichidului eliminat al pacientului


Lichidul eliminat al pacientului este cantitatea netă de lichid eliminată din pacient de
sistemul Prismaflex într-o anumită perioadă de timp. Se poate utiliza „ieşire sistem
Prismaflex” pacient pentru a totaliza periodic volumele de intrare şi de ieşire ale
pacientului.

G5038604 CRRT 5:19


Versiune program 7.xx
Cele patru cântare de precizie montate în partea inferioară a unităţii de control a
Prismaflex susţin pungile cu PBP, soluţie de înlocuire, dializat şi efluent şi determină în
permanenţă greutatea pungilor. Modificarea greutăţii combinate ale pungilor cu lichide în
folosinţă indică cât de mult lichid a fost eliminat din pacient de către unitatea de control.
Când sunt înlocuite pungile cu lichide, software-ul ia în calcul automat greutatea noilor
pungi. Se aplică următoarea formulă:

Vpfr = Veff – Vpbp – Vdial – Vrep – Vsyr

Unde Vpfr este lichidul eliminat al pacientului (ml), Veff este volumul pungii cu efluent
(ml), Vpbp este PBP pompat (ml), Vdial este dializatul pompat (ml), Vrep este soluţia de
înlocuire pompată (ml) şi Vsyr is Syringe solution pumped (ml).

Vizualizarea lichidului eliminat al pacientului


În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), lichidul eliminat al pacientului
este afişat în ecranul Istoric. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Date istoric” de
la pagina 4:8.

Vizualizarea datelor tratamentului


În ecranul Istoric, datele tratamentului includ următoarele informaţii pentru tratamentele
CRRT:

• Lichid eliminat al pacientului

• Pierdere/dobândire nedorită curentă de lichide pentru pacient

• Setarea limitelor de pierdere/dobândire de lichide pentru pacient în timpul setării

• Doze (volum cumulat şi doză medie)

- Ultrafiltrare

- Influx soluţie de înlocuire (incl. PBP)

- Imput pre-filtru

- Imput post-filtru

- Efluent

• Volum cumulat pentru:

- Pompa pre-sânge

- Dializat

- Înlocuitor

- Seringă

- Efluent

5:20 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Durată până la schimbarea setului
Seturile pentru CRRT trebuie schimbate la fiecare 24 de ore, pentru a realiza o performanţă
şi o stabilitate optime ale tratamentului. Performanţa setului (de ex. clearance) este
maximă în această perioadă şi se estimează că va fi afectată în cazul tratamentelor
prelungite care depăşesc acest interval de 24 de ore. Stabilitatea tratamentului poate fi
afectată de alarmele de presiune, care apar adesea datorită coagulării excesive din filtru.
Coagularea apare mai des în cazul seturilor utilizate mai mult timp.

În CRRT, alarma Recomandare: Setul trebuie schimbat anunţă operatorul atunci când a
trecut perioada în care setul trebuia schimbat. Activarea acestor alarme de recomandare
depinde de timpul scurs pentru tratament, inclusiv timpul pentru recirculare, cu setul
de unică folosinţă curent. Această durată poate fi setată la 24, 48 sau 72 de ore pentru
modul PERSONALIZAT.

Este posibilă ignorarea alarmei Recomandare: Setul trebuie schimbat. Operatorului în


revine responsabilitatea de a restricţiona timpul de utilizare setat în limitele adecvate.

CRRT cu setul de unică folosinţă HF20


ATENŢIE
Amorsarea cu sânge a circuitului extracorporal cu sânge cu citrat poate
determina diverse reacţii ale pacientului. Verificaţi pH-ul şi nivelul de calciu
ionizat din circuitul amorsat înainte de conectarea pacientului.

Returnarea sângelui de la un circuit extracorporal amorsat poate avea ca


rezultat hipervolemia. Consultaţi recomandarea medicului.
ATENŢIE

Setul de unică folosinţă HF20 este conceput special pentru tratamentul pacienţilor cu
greutate mică până la 8 kg. Circuitul sângelui este format din tuburi de transport subţiri
speciale pentru a minimiza volumul sanguin şi riscul de sedimentare a sângelui la rate
mici de flux sanguin.

Efectuarea terapiei CRRT şi a metodelor de anticoagulare cu setul HF20 de unică folosinţă


sunt identice cu tratamentele tuturor celorlalte seturi de unică folosinţă CRRT.

Ecranul Amorsare finalizată totuşi oferă butonul specific AMORSARE SÂNGE. În cazul
în care amorsarea sângelui face parte din prescripţia medicului, această funcţie oferă
instrucţiuni şi funcţii relevante pentru umplerea circuitului extracorporeal cu sânge
înainte de conectarea pacientului.

Utilizarea soluţiilor de calciu cu o concentraţie mai mică de 300 mmol/l este recomandată
atunci când rulează metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă
Prismaflex” cu setul HF20. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Metode de
anticoagulare” de la pagina 8:1.

G5038604 CRRT 5:21


Versiune program 7.xx
CRRT cu setul de unică folosinţă septeX™
AVERTISMENT
Monitorizaţi proteinemia pacientului în timpul tratamentelor efectuate cu
membrane pentru limită ridicată.

Monitorizaţi compoziţia chimică a sângelui pacientului pentru echilibrul


electrolitic şi de normoglicemie.
AVERTISMENT

Informaţii terapie
CRRT septeX identifică terapii CRRT efectuate cu membrane pentru limită ridicată.
Aceste membrane permit transferul substanţelor dizolvate cu greutate moleculară mare
prin membrană. Hemodializa este singurul mod permis pentru a preveni pierderea
excesivă de proteine în efluent.

CRRT septeX pune la dispoziţie două moduri de operare:

• CVVHD (Hemodializă veno-venoasă continuă) care are aceeaşi implementare ca şi


CVVHD în CRRT (consultaţi figura 5:3 de la pagina 5:9)

• CVVHD+post: care are implementare similară cu CVVHDF în CRRT numai cu


infuzie de înlocuire post-filtru (consultaţi figura 5:4 de la pagina 5:10)

CVVHD+post oferă infuzie post-înlocuire în compartimentul de deaerare; această infuzie


este destinată pentru a reduce riscul de formare de cheaguri în compartiment care pot
apare în CVVHD.

Pierderile excesive de proteine în timpul terapiilor sistemului Prismaflex CRRT septeX


sunt prevenite prin restricţiile care se aplică la ratele de flux convective (eliminare PBP,
înlocuitor şi lichide pacient).

Metodele de anticoagulare disponibile pentru terapia CRRT septex sunt identificate în


„Terapii şi metode de anticoagulare ” la pagina 8:3.

Seturile septeX sunt identice cu seturile de unică folosinţă CRRT standard, descrise în
la pagina 2:18.

Operarea terapiei în CRRT septeX


În afară de cele menţionate mai jos, operarea sistemului Prismaflex în terapie CRRT
septeX este strict identică cu operarea acestuia în CRRT standard. Monitorizarea presiunii
şi a balanţei de lichide rămân neschimbate faţă de CRRT.

Setări rară flux


Parametrii de prescriere a ratei de flux disponibile pentru modurile terapeutice CRRT
septex sunt rezumate în tabelul „Parametrii disponibili ai ratei de flux care depind de
modul CRRT septeX selectat” de la pagina 5:6.

5:22 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Setări anticoagulare
Din cauza ratei de flux restricţionate din timpul CRRT septeX, anticoagularea „Citrate -
Calciu” poate fi efectuată numai cu soluţii de citrat de concentraţie relativ ridicată. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi capitolul 8.

G5038604 CRRT 5:23


Versiune program 7.xx
CRRT cu setul de unică folosinţă X-MARS™

Descrierea terapiei CRRT MARS®


Terapia CRRT MARS este concepută special pentru combinarea sistemului MARS cu
sistemul Prismaflex.

Sistemul de suport hepatic MARS este conceput pentru a îndepărta toxinele din sânge
legate de proteine şi cele solubile în apă în cazurile de insuficienţă hepatică acută
sau cronică. Sistemul MARS trebuie să fie combinat cu un sistem de dializă. Pentru
instrucţiuni şi informaţii despre aparatul şi tratamentul MARS, consultaţi manualele
separate „Terapia de suport hepatic MARS, instrucţiuni de operare” şi „Instrucţiuni de
utilizare a setului de tratament MARS”. Contactaţi reprezentantul local pentru mai multe
informaţii şi aprovizionare.

Terapia CRRT MARS este optimizată pentru a furniza terapie continuă de înlocuire
a funcţiei renale în combinaţie cu sistemul MARS prin:

• utilizarea unui set de unică folosinţă conceput special, consultaţi secţiunea „Set de
unică folosinţă X-MARS™” la pagina 5:26

• furnizarea de instrucţiuni de configurare în ecranul unităţii de control Prismaflex pentru


ambele sisteme Prismaflex şi MARS

• adaptarea monitorizării presiunii la combinarea specială a celor două aparate

Pentru a efectua un tratament CRRT MARS, mai întâi apăsaţi butonul CRRT MARS din
partea de jos a ecranului Alegere terapie . Sunt disponibile următoarele moduri:

• CVVHD

• CVVHDF

Metodele de anticoagulare disponibile pentru terapia CRRT MARS sunt identificate în


„Terapii şi metode de anticoagulare ” la pagina 8:3.

5:24 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Diagramă de flux CRRT MARS®
Diagrama de flux CRRT MARS prezintă organizarea generală a sistemelor Prismaflex şi
MARS pe durata modului de tratament. Interfeţele dintre cele două sisteme sunt descrise.

Figura 5:6 Diagramă de flux CRRT MARS

1. Set de unică folosinţă X-MARS


Conţine filtrul diaFLUX, circuite de sânge şi linii de lichid.

2. Filtru MARSFLUX
Filtrul MARSFLUX este o componentă a „Setului de tratament MARS® tip 1116/1
– X-MARS.” Trebuie să fie conectat la filtru şi la extensiile liniei de returnare ale
setului de unică folosinţă X-MARS pentru a închide circuitul fluxului sanguin.
Compartimentul pentru lichid al filtrului MARSFLUX este conectat la circuitul
albuminei din sistemul MARS.

3. Liniile de extensie diaFLUX şi circuitul albuminei


Liniile de extensie diaFLUX trebuie să fie conectate la circuitul albuminei din
sistemul MARS.

4. Linia de returnare a extensiei şi clema MARS


Linia de returnare a extensiei pentru sistemul Prismaflex şi pentru setul de unică
folosinţă X-MARS trebuie să fie aşezată în clema aparatului MARS. În acest mod,
sistemul MARS poate opri fluxul sanguin dacă este detectată o pierdere de sânge.

G5038604 CRRT 5:25


Versiune program 7.xx
Set de unică folosinţă X-MARS™
Setul de unică folosinţă conceput special X-MARS trebuie utilizat cu unitatea de control
Prismaflex pentru a efectua terapie CRRT MARS.

Setul de unică folosinţă X-MARS este furnizat în cadrul Setului de tratament MARS
tip 1116/1 – X-MARS. Pe lângă setul de unică folosinţă X-MARS, setul conţine, de
asemenea, toate celelalte componente de configurare necesare pentru tratamentul CRRT
MARS, şi în special filtrul MARSFLUX. Pentru informaţii despre setul special, consultaţi
Scurt instructaj pentru Setul de tratament MARS® tip 1116/1 – X-MARS care vine
împachetat în ambalajul setului.

ATENŢIE
Acordaţi atenţie deosebită volumului de sânge extracorporal. Pentru pacienţii cu
un raport volum extracorporal pe volum sânge pacient ridicat, medicul poate
decide să amorseze circuitul extracorporal prin înlocuirea adecvată a volumului
înainte de conectarea pacientului.
ATENŢIE

Figura 5:7 Setul de unică folosinţă X-MARS

5:26 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
1. Filtru diaFLUX
Pe durata modului de tratament, soluţia de albumină curge prin interiorul fibrelor
cu pori ale filtrului diaFLUX, în timp ce dializatul curge contra curentului în
compartimentul pentru lichid. Filtrul diaFLUX este pre-conectat la liniile pentru
dializat şi efluent.

2. Liniile de extensie diaFLUX


Aceste linii permit conectarea circuitul albuminei din sistemul MARS la filtrul
diaFLUX.

3. Linia de extensie pentru filtru


Această linie conectează circuitul fluxului sanguin la alimentarea superioară a filtrului
MARSFLUX.

4. Linia de extensie pentru returnare


Această linie conectează circuitul fluxului sanguin la alimentarea inferioară a filtrului
MARSFLUX. Această linie trebuie, de asemenea, aşezată în clema liniei de retur a
aparatului MARS.

Operarea în timpul terapiei CRRT MARS®


Această secţiune conţine informaţii specifice pentru terapia CRRT MARS.

Aparatul MARS trebuie plasat în partea stângă a unităţii de control Prismaflex, din
punctul de vedere al utilizatorului. Acordaţi atenţie pentru evitarea interacţiunii liniilor de
extensie cu cântarele Prismaflex.

Notă: Parametrii specificaţi în privinţa temperaturii ambientale, umiditatea şi presiunea


aerului diferă între sistemul Prismaflex şi sistemul MARS, consultaţi capitolul 13:
„Specificaţii” de la pagina 13:1 pentru specificaţiile unităţii de control Prismaflex, iar
pentru date tehnice despre sistemul MARS, consultaţi Terapia de suport hepatică MARS,
instrucţiuni de operare.

Notă: Pentru circuitul sanguin este recomandată soluţia de amorsare cu heparină. Nu


utilizaţi soluţie de amorsare cu heparină pentru circuitul albuminei deoarece heparina va fi
captată în cartuşele de absorbţie şi astfel se poate reduce eficienţa tratamentului MARS.

Configurarea şi amorsarea
Procedurile de setare şi amorsare ale terapiei CRRT MARS durează între o oră şi două ore
jumate pentru a fi efectuate. Pentru configurare este necesar un Set de tratament MARS
tip 1116/1 – X-MARS, care conţine toate componentele necesare pentru configurare.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul Prismaflex pentru a efectua configurarea şi amorsarea.
Aceste instrucţiuni specifică dacă instrucţiunile de pe sistemul MARS sunt de urmat
sau de neglijat.

Datorită perioadei de aşteptare din timpul umplerii şi recirculării circuitului albuminei


MARS, este recomandat insistent să spălaţi circuitul fluxului sanguin cu cel puţin 500 ml
de soluţie de amorsare înainte de conectarea pacientului. Aceasta se realizează utilizând
butonul AMORSARE MANUALĂ din ecranul Conectare pacient.

G5038604 CRRT 5:27


Versiune program 7.xx
Ecrane de operare în modul Configurare CRRT MARS

Sistemul Prismaflex (ecran de pornire)


Alegere pacient
Introducere ID pacient
Introducere greutate pacient
Confirmare informaţii pacient
Alegere terapie (apăsaţi CRRT MARS)
Alegere terapie (CVVHD şi CVVHDF sunt selectabile)
Alegere metodă de anticoagulare („Sistemică, Prismaflex pompă pentru seringă” sau „Fără
anticoagulare”)
Confirmare metodă anticoagulare
Alegere terapie şi anticoagulare
MARS — Pregătire
MARS — Instalare unitate 1
MARS — Instalare unitate 2
MARS — Instalare unitate 3
MARS — Instalare unitate 4
Instalare set Prismaflex
Conectare Prismaflex & MARS
Încărcare pompe, aşteptaţi
Confirmare încărcare set
Preparare şi conectare soluţii
Instalare seringă (metodă de anticoagulare sistemică)
Confirmare instalare seringă (metodă de anticoagulare sistemică)
Verificare configurare
Amorsare, aşteptaţi
Amorsare Prismaflex completă
MARS — Pregătire pentru amorsare
MARS — Amorsare, primul ciclu
MARS —- Amorsare, al doilea ciclu
MARS — Amorsare, al 3-lea ciclu
Amorsare finalizată
Test amorsare, aşteptaţi
Test amorsare trecut
MARS — Umplerea cu albumină
MARS — Circularea albuminei
Introducere setări tratament
Introducere setări flux
Introducere setări anticoagulare (metodă de anticoagulare sistemică)
Revizuire reţetă
Conectare pacient

5:28 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Verificare conectare pacient
Pornire tratament

Modul Rulare
În timpul modului rulare ecranul Stare va afişa aceiaşi parametrii ca în timpul CRRT
obişnuit. Ecranele operaţionale din terapia CRRT MARS nu diferă de ecranele
operaţionale din tratamentul CRRT obişnuit. Consultaţi „Ecrane de operare în modul
Rulare” de la pagina 4:21.

Gestionarea presiunii
În timpul terapiei CRRT MARS, software-ul Prismaflex utilizează valori monitorizate ale
presiunii pentru a calcula presiunea transmembranară (TMP) în acelaşi mod ca pentru
CRRT „standard”. Totuşi, datorită configuraţiei de terapie specifică, valorile măsurate se
potrivesc cu suma presiunilor transmembranare a MARSFLUX şi filtrul diaFLUX. Din
această cauză, scăderea presiunii filtrului este singura valoare utilizată pentru a oferi
notificări despre formarea de cheaguri în filtrul MARSFLUX. În timpul terapiei CRRT
MARS, valorile TMP afişate şi alarmele TMP asociate nu sunt indicatori adecvaţi pentru
formarea de cheaguri în filtrul MARSFLUX.

Monitorizare scurgeri de sânge


În timpul terapiei CRRT MARS, aparatul MARS monitorizează circuitul albuminei
pentru sânge. Dacă este detectat sânge datorită unei scurgeri la filtrul MARSFLUX,
aparatul MARS notifică operatorul prin intermediul unei alarme şi îşi închide clema
liniei de retur pentru a opri fluxul sanguin.

Închiderea clemei liniei de retur MARS declanşează una sau mai multe alarme de presiune
ale sistemului Prismaflex care vor opri pompa de sânge şi închide clema de returnare.
Alarmă Avertisment: Filtru înfundat, alarmă Avertisment: Presiune filtru extrem de
pozitivă, alarmă Avertisment: Presiunea de returnare cade.

Modul Finalizare
Setul de unică folosinţă în X-MARS trebuie schimbat după 24 de ore de tratament cel
mai târziu.

La terminarea tratamentul, apăsaţi OPRIRE pe unitatea de control Prismaflex şi urmaţi


instrucţiunile de pe ecran.

G5038604 CRRT 5:29


Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

5:30 CRRT G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 6

Schimb terapeutic de plasmă (TPE)


Cuprins

Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:2


Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:2
Precauţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:2
Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3
Descrierea terapiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3
Mecanismul TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3
Diagramă de flux TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:4
TPE şi Metode anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:5
Set de unică folosinţă TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:5
Seturi cu flux lent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:5
Seturi cu flux rapid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:5
Componente ale setului de unică folosinţă TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:6
Funcţii specifice în TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:7
Gestionarea pungii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:7
Controlul aparatului asupra Pierderii de plasmă a pacientului . . . . . . . . . . . . . . . 6:7
Protecţia împotriva dezechilibrului de lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:7
Evitarea dezechilibrului plasmei pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:7
Alarme probleme flux în TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:8
Evitarea influxului excesiv de lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:8
Gestionarea presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:8
Etapa de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:9
Reţetă TPE livrată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:9
Finalizare tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:9
Operarea terapiei în TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:9
Reţetă TPE şi Rate ale fluxului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:9
Ajustarea reţetei TPE şi a ratelor fluxului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:10
Consideraţii la utilizarea soluţiei PBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:10
Rata de pierdere de plasmă a pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:10
Calculele software-ului pentru pierderea ţintă de plasmă a pacientului . . . . . 6:10
Setarea Pierderii de plasmă a pacientului pentru obţinerea pierderii ţintă
prescrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:11
Formule utilizate în TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:11
Echilibrul plasmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:12
Pierderea de plasmă a pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:12
Determinarea pierderii de plasmă a pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:12
Vizualizarea pierderii de plasmă a pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:13
Vizualizarea datelor tratamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:13
Informaţii cuprinse în datele tratamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:13
Manipularea pungii de înlocuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:13
Utilizarea concomitentă a mai multor pungi sau recipiente . . . . . . . . . . . . . . 6:13
Alarma Manipulare pungă/recipient gol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:14

G5038604 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) 6:1


Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale

Avertismente
AVERTISMENT
În TPE, rata fluxului de sânge nu ar trebui setată sub valoarea de 100 ml/min
pentru seturile TPE 2000/TPE 60 şi sub 50 ml/min pentru TPE 1000/TPE 20 din
cauza riscului de hemoliză.

Este recomandată obţinerea unui istoric detaliat al medicamentelor înainte de


fiecare procedură TPE. Pentru medicamente posibil influenţate de TPE, medicul
ar trebui să ajusteze dozele sau să ofere medicaţie imediat după procedură,
deoarece medicamentele vor pătrunde prin membrana filtrului.

Pe măsură ce tratamentul continuă, monitorizaţi atent nivelul balanţei plasmatice


a pacientului din ecranele Istoric.

Monitorizaţi temperatura pacientului pentru a evita hipotermia sau hipertermia.


Procedaţi cu atenţie deosebită în timpul utilizării ratelor ridicate de schimbare a
lichidelor, a unui încălzitor de sânge de capacitate ridicată sau când sunt trataţi
pacienţi cu greutate corporală mică.

Detectorul de scurgeri de sânge trebuie re-normalizat dacă linia efluentului este


îndepărtată şi apoi reintrodusă în detectorul de scurgeri de sânge după ce
tratamentul a început (mod rulare). Consultaţi capitolul Rezolvarea problemelor
de la pagina 11:73.

TPE în combinaţie cu soluţii de înlocuire care conţin citrat poate necesita


substituirea cu calciu pentru evitarea hipocalcemiei.
AVERTISMENT

Precauţii
ATENŢIE
Livrarea soluţiei PBP nu este îndepărtată în TPE. De aceea, acest volum de
lichid este considerat ca un influx de lichid în cadrul balanţei de lichide a
pacientului.

TPE necesită utilizarea lichidului de înlocuire cu un conţinut proteic adecvat


pentru a evita hipoproteinemia.

Examinaţi punga efluent pentru a observa nuanţe de roz sau roşu drept
indicatoare pentru micro-scurgeri de sânge sau hemoliză nedetectate.

La schimbarea pungilor/ recipientelor în timpul TPE, este importantă


introducerea noului volum al recipientului pentru înlocuitor pe ecranul
Schimbare pungi/recipiente. Dacă volumul recipientului pentru înlocuitor este
greşit, poate pătrunde aer în set.

Utilizaţi soluţie salină sau alcalină (pH ≥ 7,3) cu heparină adăugată pentru a
amorsa setul.
ATENŢIE

6:2 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) G5038604


Versiune program 7.xx
Despre acest capitol
Acest capitol completează şi aprofundează informaţiile expuse în capitolele 2, 3 şi 4
pentru operarea în TPE. Acest capitol furnizează informaţii despre funcţiile specifice din
TPE şi instrucţiuni generale de operare în TPE, drept completare la capitolul 4.

Descrierea terapiei

Mecanismul TPE
În Schimbul terapeutic de plasmă (TPE), se extrage plasma sanguină şi mediatorii
patologici conţinuţi de aceasta sunt eliminaţi din sângele pacientului prin filtrare printr-o
membrană de filtru. Se administrează un lichid înlocuitor pentru compensarea cantităţii
de plasmă îndepărtată prin acest proces de plasmafiltrare.

TPE în sistemul Prismaflex asigură plasmafiltrare cu înlocuitor post-filtrare şi permite


infuzia PBP.

G5038604 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) 6:3


Versiune program 7.xx
Diagramă de flux TPE

Figura 6:1 Flux TPE

1. Senzor de presiune linie acces


2. Pompa de sânge
3. Pompa seringă
4. Senzor de presiune filtru
5. Filtru
6. Compartiment de deaerare
7. Senzor presiune la returnare
8. Detectorul de bule de aer, senzor pentru pacient şi senzor linie
9. Clema liniei de retur
10. Glisiera inelului de descărcare
11. Zonele de prelevare
12. Cântar, pungă PBP
13. Pompă PBP
14. Senzor de presiune al liniei de efluent
15. Detector de scurgeri de sânge
16. Cântar, pungă efluent
17. Pompă efluent
18. Cântar, pungă înlocuitor
19. Pompă înlocuitor
20. Valva de strangulare superioară
21. Conexiune încălzitor sânge

6:4 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) G5038604


Versiune program 7.xx
TPE şi Metode anticoagulare
Metodele de anticoagulare disponibile în terapia TPE sunt identificate în „Terapii şi
metode anticoagulare” la pagina 8:3.

Set de unică folosinţă TPE

Seturi cu flux lent


Seturile de unică folosinţă disponibile pentru seturile cu flux scăzut sunt:

• TPE 20

• TPE 1000

Consultaţi Instrucţiunile de utilizare din cadrul setului.

Seturi cu flux rapid


Seturile de unică folosinţă disponibile pentru seturile cu flux rapid sunt:

• TPE 60

• TPE 2000

Consultaţi Instrucţiunile de utilizare din cadrul setului.

G5038604 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) 6:5


Versiune program 7.xx
Componente ale setului de unică folosinţă TPE

Figura 6:2 Componente ale setului de unică folosinţă TPE

1. Zone de prelevare
În seturile de unică folosinţă TPE există cinci zone de prelevare, localizate astfel:
capătul dinspre pacient al liniei de acces (roşu), linia de acces înainte de pompa
de sânge (roşu), linia de filtrare (roşu), linia de retur, între evacuarea filtrului şi
compartimentul de deaerare (albastru); linia efluent (galben). Zona de prelevare
marcată în portocaliu în figura 6:2 este opţională.

2. Senzori de presiune
În seturile de unică folosinţă TPE există trei senzori, localizaţi astfel: linia de acces
înainte de pompa de sânge (senzor de acces), linia de acces după pompa de sânge
(senzor de filtru) şi linia de efluent înainte de pompa efluent (senzor efluent).

3. Linia de înlocuitor (cu linii violet)


Transportă lichidul înlocuitor de la punga/recipientul de pe cântarul de înlocuitor
(violet) în circuitul sângelui din linia de retur. Lichidul este livrat după diluare (în
compartimentul de deaerare, deasupra evacuării filtrului de sânge).

6:6 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) G5038604


Versiune program 7.xx
4. Linia efluent (cu linii galbene)
Transportă plasma îndepărtată din compartimentul pentru lichid/plasmă al filtrului la
punga de efluent.

5. Filtru
Filtru care conţine fibre tubulare realizate dintr-o membrană specială. Sângele curge
prin fibrele tubulare iar plasma este absorbită în compartimentul pentru plasmă/lichid
al filtrului.

Funcţii specifice în TPE

Gestionarea pungii
Soluţiile de înlocuitor TPE sunt administrate din recipiente de diferite greutăţi şi
dimensiuni. În mod corespunzător, suporturile de Înlocuitor şi PBP din TPE sunt
gestionate automat prin metoda Pungă goală variabilă. Pentru a facilita utilizarea
recipientelor de înlocuitor TPE de dimensiuni mici, volumul poate fi ajustat până la
o valoare minimă de 10 ml, în etape de 10 ml. Consultaţi capitolul 4 pentru mai multe
informaţii.

Controlul aparatului asupra Pierderii de plasmă a pacientului


Software-ul Prismaflex calculează automat rata fluxului de efluent necesară pentru a
obţine rata de pierdere a plasmei pacientului. Toate soluţiile de înlocuitor infuzate de
unitatea de control Prismaflex sunt contorizate automat, conform descrierii de mai jos:

Qeff = Qppl + Qrep

Unde Qeff este rata efluentului (ml/oră), Qppl este rata pierderii de plasmă a pacientului
(ml/oră) şi Qrep este rata lichidului înlocuitor (ml/oră)

În timpul funcţionării, software-ul controlează viteza pompei de efluent pentru a menţine


rata de efluent necesară. Soluţia PBP şi volumele infuzate de seringă nu sunt contorizate
la definirea ratelor fluxului de efluent TPE; volumele infuzate reprezintă influxul net
de lichide pentru pacient.

Protecţia împotriva dezechilibrului de lichide

Evitarea dezechilibrului plasmei pacientului


Sistemul Prismaflex este conceput pentru a realiza îndepărtarea de substanţe dizolvate din
sângele pacientului, îndepărtarea lichidului net din sângele pacientului sau ambele. Dacă
nu doriţi pierderea netă de plasmă, sistemul Prismaflex este conceput pentru menţinerea
echilibrului zero al plasmei în sângele pacientului (fără pierdere sau câştig net de plasmă).

Problemele legate de flux din liniile de lichid, pungi sau segmente de pompă pot modifica
rata fluxului din liniile de lichid şi din filtru şi pot determina erori ale cantităţii pierderii de
plasmă a pacientului. Sistemul de siguranţă Prismaflex evită apariţia acestor situaţii prin
alarme care întrerup tratamentul şi alertează operatorul. În plus faţă de sistemul de alarme
descris în capitolul 3, este activă o a treia alarmă, Atenţie: Probleme flux nerezolvate, în
timpul terapiei TPE. Toate aceste alarme sunt descrise detaliat mai jos.

G5038604 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) 6:7


Versiune program 7.xx
Alarme probleme flux în TPE
Ratele fluxului PBP, înlocuitorului şi efluentului sunt monitorizate conform procesului
descris în secţiunea „Evitarea problemelor legate de flux” de la pagina 3:10. Ori de câte
ori este declanşată o alarmă Atenţie: Problemă flux pe suporturile de înlocuitor sau
efluent, Pierderea de plasmă efectivă a pacientului este mai mare sau mai mică decât
valoarea setată pentru Pierdere de plasmă a pacientului. La declanşarea alarmei pe
cântarul PBP, influxul PBP este mai mare sau mai mic decât valoarea setată pentru Rata
influxului PBP, iar Pierderea de plasmă a pacientului nu este afectată.

Alarma Atenţie: probleme flux nerezolvate apare după declanşarea numărului limită de
alarme Probleme flux în decursul ultimelor trei ore de tratament. Declanşarea acestei
alarme indică faptul că există probleme curente cu alarme neremediate.

Pentru a preveni pierderea sau dobândirea nedorită severă de lichide pentru pacient,
această alarmă suspendă definitiv tratamentul (pompele de lichide nu vor reporni).
Această alarmă cere operatorului să oprească tratamentul.

Butonul OPRIRE este pus la dispoziţie pe ecranul alarmei şi accesează ecranul Oprire.
Când sunteţi gata pentru finalizarea tratamentului, operatorul trebuie să apese această tastă
şi să urmeze instrucţiunile on-line. Opţiunea pentru returnarea sângelui va fi disponibilă.

Notă: Butonul OPRIRE trebuie apăsat doar dacă sunteţi gata pentru a continua cu
secvenţa de finalizare a tratamentului.

Evitarea influxului excesiv de lichide


Deoarece pompa de efluent nu contorizează soluţia PBP, toate soluţiile PBP constituie
un influx suplimentar de lichid la pacient. Pentru a preveni influxul nedorit de lichid,
alarma Atenţie: Câştig lichid pacient excesiv se declanşează o dată dacă volumul infuzat
de soluţie PBP atinge pragul predefinit şi întrerupe tratamentul. Operatorul poate decide
apoi oprirea sau continuarea tratamentului. Consultaţi capitolul 11 pentru informaţii
detaliate legate de depanare.

Gestionarea presiunii
Presiuni calculate de software
În timpul terapiei TPE, software-ul Prismaflex utilizează valori monitorizate ale presiunii
pentru a calcula Presiunea transmembranei de acces (TMPa) în plus faţă de scăderea
presiunii din filtru (Scădere presiune). Ambele presiuni calculate sunt utilizate pentru a
oferi notificări în cazul începerii coagulării sau astupării (înfundării) porilor membranei
din filtru, sau în cazul prezenţei cheagurilor sau astupării (înfundării) porilor membranei
din filtru, iar setul trebuie schimbat. TMPa şi Scăderea presiunii sunt afişate şi actualizate
pe ecranul Stare în timpul tratamentului pacientului. În plus, poate fi afişat un Grafic de
stare (grafic liniar) care prezintă tendinţa acestor două presiuni pe o durată ce poate fi
controlată de operator între una şi trei ore. Consultaţi Modul Personalizat de la pagina
4:28.

Presiune transmembrană de acces (TMPa)

Presiunea transmembranei de acces reprezintă diferenţa de presiune dintre


compartimentele pentru sânge şi lichid din porţiunea de alimentare a filtrului.

TMPa este calculată de software-ul Prismaflex după cum urmează:

TMPa = Pfil – Peff

6:8 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) G5038604


Versiune program 7.xx
Unde TMPa reprezintă presiunea transmembrană de acces (mmHg), Pfil reprezintă
presiunea filtrului (mmHg) iar Peff reprezintă presiunea efluentului (mmHg)

Valorile înregistrate ale presiunii din filtru şi presiunii efluentului sunt corectate automat
de software de erori ale presiunii hidrostatice pentru a calcula şi afişa datele TMPa
(corecţie de –30 mmHg).

În timpul tratamentului pacientului, permeabilitatea membranei scade datorită depunerilor


de proteine pe partea sanguină a membranei. Aceasta determină creşterea TMPa. Pentru
a ajuta la prevenirea hemolizei, gradaţia de presiune dintre alimentarea sângelui şi
evacuarea efluentului din filtru trebuie monitorizată cu atenţie iar rata fluxului de sânge nu
trebuie să scadă sub rata minimă recomandată a fluxului pentru setul de unică folosinţă
TPE al sistemului Prismaflex.

Există două alarme specifice TMPa: alarma Atenţie: TMPa excesivă şi alarma
Recomandare: TMPa prea mare. Operatorul poate micşora dacă doreşte limita alarmei
Recomandare, astfel încât aceasta să se declanşeze înainte de atingerea limitei stabilite de
producător de +100 mmHg. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Modul
Personalizat” de la pagina 4:28 şi „Setări specifice TPE” de la pagina 15:5.

Etapa de pornire
Pentru a garanta siguranţa sângelui, pornirea pompelor de înlocuitor şi efluent este
întârziată (din intrarea în modul Rulare) câteva minute. Aceasta permite sângelui să
efectueze contactul cu filtrul fără influenţa presiunilor de ultrafiltrare. Această etapă de
pornire a TPE permite de asemenea operatorului să schimbe pungi/recipiente după cum
doreşte, înainte de inceperea tratamentului.

Reţetă TPE livrată


Spre deosebire de CRRT, terapia TPE nu este un tratament continuu. Pentru sistemul
Prismaflex, durata unui tratament TPE este definită în relaţie cu un volum de înlocuitor
ţintă care urmează să fie schimbat (Volum total de înlocuitor). După livrarea volumului
prescris, unitatea de control Prismaflex înştiinţează operatorul printr-o alarmă Atenţie:
Reţetă TPE livrată. Apoi, operatorul poate alege să oprească tratamentul, să continue
tratamentul până la golirea pungii de înlocuitor sau să seteze un nou volum de înlocuitor.

Finalizare tratament
Prin concepţie, tratamentele TPE sunt finalizate în mod obişnuit la declanşarea alarmei
Atenţie: Reţetă TPE livrată. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Alarmele
de atenţionare” de la pagina 11:21. Dacă este necesar, tratamentul poate fi oprit în orice
moment prin apăsarea butonului OPRIRE de pe ecranul Stare.

Operarea terapiei în TPE

Reţetă TPE şi Rate ale fluxului


Reţeta TPE este formată din trei setări: Hematocrit pacient; Volum total de înlocuitor
(volumul total de lichid înlocuitor ce urmează a fi infuzat pe durata întregului tratament);
şi Volum recipient de înlocuitor (volumul lichidului înlocuitor din punga/ recipientul
agăţat de cântar).

G5038604 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) 6:9


Versiune program 7.xx
Ratele fluxului sunt setări care controlează rata fluxului de sânge, pierderea de plasmă a
pacientului, infuzia de înlocuitor şi PBP şi fluxul efluentului în timpul tratamentului unui
pacient. Toate ratele fluxului, cu excepţia efluentului, sunt controlabile de utilizator.

Ajustarea reţetei TPE şi a ratelor fluxului


În timpul procedurii de configurare (modul Configurare), este afişat mai întâi ecranul
Introducere reţetă TPE, apoi este afişat ecranul Introducere setări flux. Operatorului îi
este solicitată evaluarea ratelor implicite ale fluxului şi setărilor Reţetei TPE, efectuarea
modificărilor dorite pentru tratamentul curent şi confirmarea valorilor înainte de
pornirea tratamentului pacientului. În timpul tratamentului (modul Rulare), apăsaţi
butonul REŢETĂ TPE de pe ecranul Introducere setări reţetă pentru a ajunge în ecranul
Introducere reţetă TPE

Notă: Nu există o valoare implicită pentru Volumul recipientului de înlocuitor. Volumul


de lichid din recipientul pentru înlocuitor trebuie introdus pentru fiecare tratament.

În modul Personalizat, dacă doriţi, operatorul poate modifica valorile implicite ale ratelor
fluxului. Consultaţi „Modul Personalizat” de la pagina 4:28.

Consideraţii la utilizarea soluţiei PBP


Dacă utilizaţi soluţie PBP în timpul TPE, ţineţi cont de următoarele consideraţii:

• Rata pompei de efluent nu contorizează soluţia PBP. Toate soluţiile PBP infuzate
trebuie contorizate drept influx separat de lichid la calcularea totalurilor Influx/Eflux
ale pacientului.

• Pierderea de plasmă a pacientului calculată de software nu contorizează soluţia PBP.


(Consultaţi „Rata de pierdere de plasmă a pacientului” de la pagina 6:10.)

Rata de pierdere de plasmă a pacientului


Rata pierderii de plasmă a pacientului este cantitatea netă de plasmă pe care sistemul
Prismaflex o îndepărtează de la pacient în fiecare oră, după contorizarea tuturor lichidelor
înlocuitor utilizate.

Dacă rata pierderii de plasmă a pacientului este setată la o valoare mai mare de zero, are
loc o pierdere netă de plasmă, rezultând un echilibru negativ al plasmei pacientului.

În TPE, medicul prescrie de obicei o pierdere netă de plasmă egală cu zero; prin urmare,
în majoritatea cazurilor, rata pierderii de plasmă a pacientului este setată la 0 ml/oră.

Calculele software-ului pentru pierderea ţintă de plasmă a pacientului


Software-ul Prismaflex calculează pierderea ţintă de plasmă a pacientului conform
setărilor introduse de operator. Această valoare calculată este afişată pe ecranele
Introducere reţetă TPE şiIntroducere setări flux.

Software-ul calculează Pierderea ţintă de plasmă a pacientului prin determinarea duratei


de tratament conform formulei de mai jos.

T = Vrep(tot) / Qrep

6:10 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) G5038604


Versiune program 7.xx
Unde T reprezintă durata tratamentului (ore), Vrep(tot) reprezintă volumul ce urmează a fi
înlocuit (volumul total de înlocuitor (ml)) iar Qrep reprezintă rata fluxului de înlocuitor
(ml/oră)

Pierderea ţintă de plasmă a pacientului este calculată apoi după cum urmează:

Vppl(tgt) = Qppl × T

Unde Vppl(tgt) reprezintă pierderea ţintă de plasmă a pacientului (ml), Qppl reprezintă rata
pierderii de plasmă a pacientului (ml/oră) iar T reprezintă durata tratamentului (ore)

Dacă volumul total de înlocuitor, rata fluxului de înlocuitor sau rata pierderii de plasmă a
pacientului sunt modificate în timpul tratamentului, Pierderea ţintă a pierderii de plasmă
se modifică de asemenea.

Notă: Pierderea ţintă a plasmei pacientului pentru tratament trebuie să aibă aceeaşi
valoare ca pierderea netă de plasmă prescrisă de medic, fie că aceasta este zero sau mai
mare ca zero.

Setarea Pierderii de plasmă a pacientului pentru obţinerea pierderii ţintă


prescrise
Dacă pierderea netă de plasmă este mai mare de zero, operatorul trebuie să introducă
indirect acest volum drept valoarea Pierdere ţintă de plasmă a pacientului. Aceasta este
efectuată în timpul procedurii Configurare, urmând etapele de mai jos (în ordinea listată).

1. Pe ecranul Introducere reţetă TPE, Introduceţi Volumul total de înlocuitor prescris.


Apăsaţi CONFIRMARE pentru a continua cu ecranul Introducere setări flux.

2. Pe ecranul Introducere setări flux, introduceţi rata prescrisă a lichidului înlocuitor.


Când apare Pierderea ţintă calculată de plasmă a pacientului, ajustaţi rata pierderii
de plasmă a pacientului (în sus sau în jos) până când pierderea calculată are aceeaşi
valoare cu pierderea netă prescrisă de medic.

Notă: Pierderea ţintă de plasmă a pacientului calculată de software nu contorizează


soluţia PBP. Pentru a îndepărta volumul PBP infuzat în timpul progresului tratamentului,
pierderea de plasmă a pacientului poate fi setată la o valoare egală cu rata soluţiei PBP.
Dacă se realizează aceasta, luaţi în considerare faptul că este îndepărtată plasmă, în timp
ce se adaugă non-plasmă (soluţie PBP).

Formule utilizate în TPE


Mai jos este prezentat un rezumat al formulelor utilizate de software-ul Prismaflex în
gestionarea TPE. Calculele software-ului sunt bazate pe valorile Reţetă TPE şi rată a
fluxului setate de operator. Rezultatele calculelor efectuate de software sunt afişate pe
ecranele Introducere reţetă TPE şi/sau Rate flux.

Vplasma = (100 – Hct) × 0,7 × BW

unde Vplasma reprezintă volumul de plasmă a pacientului (ml), Hct reprezintă


hematocritul (%), BW reprezintă greutatea corporală a pacientului (kg)

Rexch = Vrep(tot) / Vplasma

unde Rexch reprezintă volumul schimbat de plasmă (adimensional), Vrep(tot) reprezintă


volumul total de înlocuitor (ml) iar Vplasma reprezintă volumul de plasmă a pacientului
(ml)

G5038604 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) 6:11


Versiune program 7.xx
Hctpost = [(Qb / (Qb – Qeff)] × Hct

unde Hctpost reprezintă hematocritul post-filtru (%), Qb reprezintă rata fluxului de


sânge setată de operator (ml/oră), Hct reprezintă hematocritul (%) iar Qeff reprezintă
rata fluxului de efluent (ml/oră)

FF = 100 × (Qrep + Qppl) / (Qplasma × 0,95 + Qpbp)

Qplasma = (1 – (Hct / 100)) × Qb

unde FF este fracţia de filtrare (%), Qppl este rata pierderii de plasmă a pacientului
(ml/oră), Qrep este rata fluxului de înlocuitor (ml/oră), Qb este rata fluxului de sânge
setată de operator (ml/oră), Hct este hematocritul (%), Qpbp este rata de flux PBP (ml/oră)
şi Qplasma este rata fluxului de plasmă (ml/oră)

Veff(tgt) = Qeff × T

unde Veff(tgt) reprezintă efluentul ţintă (ml), Qeff reprezintă rata efluentului (ml/oră) iar T
reprezintă durata tratamentului (ore)

Vppl(tgt) = Qppl × T

unde Vppl(tgt) reprezintă pierderea ţintă de plasmă a pacientului (ml), Qppl reprezintă rata
pierderii de plasmă a pacientului (ml/oră) iar T reprezintă durata tratamentului (ore)

Echilibrul plasmei
Pierderea de plasmă a pacientului
Pierderea de plasmă a pacientului este cantitatea netă de plasmă eliminată din pacient de
sistemul Prismaflex într-o anumită perioadă de timp. În TPE, medicul prescrie de obicei
o pierdere netă de plasmă egală cu zero pentru pacient.

Determinarea pierderii de plasmă a pacientului

Cântarele de înlocuitor şi de efluent montate în partea inferioară a unităţii de


control Prismaflex susţin punga/recipientul de lichid înlocuitor şi punga de efluent
şi măsoară în mod constant greutatea acestora. Modificarea greutăţii combinate ale
pungilor/recipientelor cu lichide utilizate oferă un indicator al cantităţii de plasmă
eliminată din pacient de către unitatea de control.

La înlocuirea pungilor/recipientelor cu lichide, software-ul contorizează automat greutatea


noilor pungi/recipiente. Se aplică următoarea formulă:

Vppl = Veff – Vrep

Unde Vppl reprezintă pierderea de plasmă a pacientului (ml), Veff reprezintă volumul
pungii de efluent (ml) iar Vrep reprezintă volumul soluţiei de înlocuitor (ml)

Pierderea afişată efectivă a plasmei pacientului va fi mai mică decât cea calculată de Rata
pierderii de plasmă a pacientului „setată de operator” şi de Timpul scurs de pe ecranul
Stare (aceasta se aplică şi pentru ecranul Istoric) dacă:
a. tratamentul este oprit în mod voluntar şi reluat mai târziu; sau

b. se declanşează o alarmă care opreşte pompele de lichid.

Pierderea de plasmă a pacientului „setată de operator” trebuie calculată prin înmulţirea


Timpului de rulare din ecranul Istoric cu Rata pierderii de plasmă a pacientului.

6:12 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) G5038604


Versiune program 7.xx
Vizualizarea pierderii de plasmă a pacientului
În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), Pierderea de plasmă a pacientului
este afişată pe ecranul Istoric. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Date
istoric” de la pagina 4:8.

Vizualizarea datelor tratamentului

Informaţii cuprinse în datele tratamentului

În ecranul Istoric, datele tratamentului includ următoarele informaţii pentru tratamentele


TPE:

• Pierderea de plasmă a pacientului (volumul net de plasmă îndepărtat)

• Doze (volum cumulat şi doză medie)

- Ultrafiltrare

- Influx soluţie de înlocuire (incl. PBP)

- Influx pre-filtru (influx PBP, nu este inclus în efluent)

- Influx post-filtru (volumul efectiv livrat, lichidul înlocuitor pompat)

- Efluent (volumul total de plasmă îndepărtat)

• Volum cumulat pentru:

- Pompa pre-sânge

- Dializat (întotdeauna zero)

- Înlocuitor (volumul efectiv de înlocuitor livrat)

- Seringă

- Efluent

Manipularea pungii de înlocuitor


Lichidul înlocuitor pentru TPE poate fi depozitat în pungi sau recipiente cu volum mic
care necesită schimbări multiple în timpul tratamentului.

Utilizarea concomitentă a mai multor pungi sau recipiente


AVERTISMENT
Când agăţaţi o pungă cu lichid, distribuiţi-i greutatea uniform pe ansamblul celor
3 cârlige ale barei cântarului. Dacă nu este nevoie decât de un singur cârlig,
utilizaţi-l pe cel din centru. Dacă nu se respectă această recomandare, echilibrul
lichidului poate fi alterat în mod semnificativ.
AVERTISMENT

G5038604 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) 6:13


Versiune program 7.xx
Utilizarea accesoriului SP394 împreună cu sistemul Prismaflex în TPE necesită o
procedură specială. Dispozitivul poate fi utilizat pentru a conecta mai multe recipiente
(pungi sau sticle) de lichid înlocuitor. Consultaţi Figura 6:3 de la pagina 6:14.

a. Trebuie conectat capătul liniei dotate cu acul ventilat (accesoriul cu capac albastru)
cu primul recipient. Celălalt capăt al acestei linii poate fi conectat apoi la al doilea
recipient.

b. A doua linie (cu ac fără ventilaţie) este utilizat pentru a conecta al doilea recipient
la cel de-al treilea.

c. Al treilea recipient poate fi apoi conectat la linia de înlocuitor a setului de unică


folosinţă TPE al sistemului Prismaflex.

Când se utilizează sticle, trebuie deschis capacul ventilat (albastru) al acului ataşat
la prima sticlă.

Când se utilizează pungi, capacul ventilat (albastru) al acului poate rămâne închis.

Notă: După conectarea uneia dintre linii la un recipient, se recomandă amorsarea liniei
utilizând gravitaţia şi clamparea ei înainte de a ataşa celălalt capăt al liniei la alt recipient.

Figura 6:3 Accesoriul SP394 împreună cu sistemul Prismaflex în TPE

1. Linia de lichid înlocuitor a setului TPE

2. A doua linie dotată cu ac fără ventilaţie

3. Prima linie dotată cu ac ventilat (capac albastru)

Alarma Manipulare pungă/recipient gol


Alarma „Recomandare: Recipient de înlocuitor gol” se declanşează când aparatul a
consumat volumul setului pentru recipientul de înlocuitor. Operatorul are două opţiuni:

a. Schimbarea recipientului;

b. Utilizarea volumului rezidual din recipientul agăţat pe cântar. În acest caz, trebuie
efectuată o secvenţă deschidere/închidere (fără a schimba recipientul) pe cântar şi
trebuie setat volumul rezidual ce urmează a fi consumat.

6:14 Schimb terapeutic de plasmă (TPE) G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 7

Hemopurificare (HP)
Cuprins

Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2


Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2
Precauţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2
Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2
Descrierea terapiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2
Mecanismul HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:2
Diagramă de flux HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:3
Metodele de anticoagulare disponibile pentru HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:3
Setul de hemopurificare HP-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:4
Funcţii specifice în HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Setări controlabile de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Dispozitive HP definite de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Gestionarea pungii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Echilibrul de lichide şi Soluţiile PBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Alarma Problemă flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Alarma Probleme flux nerezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Evitarea influxului excesiv de lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:6
Gestionarea presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:6
Operarea terapiei în HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:6
Modul Personalizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:6
Modul Configurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:6
Modul Rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7
Finalizare tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7
HP cu cartuşe de hemoperfuzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7
Cartuşul Adsorba® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7
Alte cartuşe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7

G5038604 Hemopurificare (HP) 7:1


Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale

Avertismente
AVERTISMENT
În timpul HP, monitorizaţi cu atenţie pacienţii cu trombocitopenie severă,
leucocitopenie sau cu alte tulburări de coagulare.
AVERTISMENT

Precauţii
ATENŢIE
Soluţia PBP nu este eliminată în HP şi, prin urmare, volumul PBP infuzat trebuie
considerat influx de lichid în echilibrul de lichide al pacientului.

Acordaţi atenţie deosebită volumului de sânge extracorporal. Pentru pacienţii cu


un raport volum extracorporal pe volum sânge pacient ridicat, medicul poate
decide să amorseze circuitul extracorporal prin înlocuirea adecvată a volumului
înainte de conectarea pacientului.

Returnarea sângelui de la un circuit extracorporal amorsat poate avea ca


rezultat hipervolemia. Consultaţi recomandarea medicului.
ATENŢIE

Despre acest capitol


Acest capitol furnizează informaţii despre funcţii specifice ale modului de terapie
Hemopurificare HP. Completează informaţiile din capitolele 2, 3 şi 4.

Descrierea terapiei

Mecanismul HP
Modul de tratament HP suportă purificarea sângelui prin intermediul unui dispozitiv
extracorporal de purificare. Sângele pacientului este direcţionat prin setul de unică
folosinţă HP Prismaflex, trece prin dispozitivul HP, iar sângele curăţat este apoi returnat la
pacient. Nu se realizează nicio eliminare de lichid.

Cu sistemul Prismaflex pot fi utilizate mai multe dispozitive HP. Printre acestea se numără
cartuşe de hemoperfuzie în care substanţele toxice şi/sau drogurile sunt absorbite din
plasmă în timp ce sângele pacientului este perfuzat printr-o coloană de absorbţie.

7:2 Hemopurificare (HP) G5038604


Versiune program 7.xx
Diagramă de flux HP

Figura 7:1 Flux HP

1. Senzor de presiune linie acces


2. Pompa de sânge
3. Pompa seringă
4. Senzor de presiune filtru
5. Filtru
6. Compartiment de deaerare
7. Senzor presiune la returnare
8. Detectorul de bule de aer, senzor pentru pacient şi senzor linie
9. Clema liniei de retur
10. Glisiera inelului de descărcare
11. Zonele de prelevare
12. Cântar, pungă PBP
13. Pompă PBP
14. Conexiune încălzitor sânge

Metodele de anticoagulare disponibile pentru HP


Metodele de anticoagulare disponibile pentru terapia HP sunt listate în secţiunea „Terapii
şi metode de anticoagulare ” la pagina 8:3.

G5038604 Hemopurificare (HP) 7:3


Versiune program 7.xx
Setul de hemopurificare HP-X
Setul de linii de unică folosinţă HP-X oferă un circuit extracorporal al sângelui conceput
să funcţioneze cu dispozitive de hemopurificare.

Figura 7:2 Componentele setului HP

1. Zone de prelevare
Setul de linii HP include mai multe zone de prelevare, localizate astfel: linia de acces
înaintea joncţiunii cu linia de infuzie PBP (roşu), linia de acces înaintea pompei
de sânge (roşu), linia de filtrare (roşu), linia de retur între evacuarea filtrului şi
compartimentul de deaerare (albastru). Zona de prelevare marcată în portocaliu în
figura 7:2 este opţională.

2. Senzori de presiune
Setul de linii HP include doi senzori de presiune: la linia de acces înaintea pompei
de sânge (senzor de presiune acces) şi la linia de acces după pompa de sânge (senzor
de presiune filtru).

3. Dispozitiv HP
Dispozitivul HP, de exemplu, un cartuş de hemoperfuzie, este conectat utilizând doi
conectori sanguini (în conformitate cu ISO 8638).

4. Inel de descărcare electrostatică


În setul de unică folosinţă HP-X, inelul de descărcare se află pe linia PBP.

Notă: În seturile pentru HP nu există linie de dializat, linie pentru soluţia de înlocuire
sau linie de efluent.

7:4 Hemopurificare (HP) G5038604


Versiune program 7.xx
Funcţii specifice în HP

Setări controlabile de utilizator


Capitolul 15: „Setări controlabile de utilizator” de la pagina 15:1 listează toate setările
controlabile de utilizator, valorile lor implicite, opţiunile de setare şi modul prin care
acestea pot fi modificate. Pentru HP, valorile implicite depind de dispozitivul HP selectat.

Dispozitive HP definite de utilizator


Dispozitivele HP definite de utilizator, inclusiv secvenţa de amorsare individuală
corespunzătoare cu până la trei soluţii de amorsare, pot fi definite în modul Personalizat.
Consultaţi secţiunea „Alte cartuşe” de la pagina 7:7 pentru mai multe instrucţiuni.

Gestionarea pungii
Cântarul pentru PBP este gestionat în HP cu ajutorul metodei Pungă goală variabilă.

Echilibrul de lichide şi Soluţiile PBP


ATENŢIE
Soluţia PBP nu este eliminată în HP şi, prin urmare, volumul PBP infuzat trebuie
considerat influx de lichid în echilibrul de lichide al pacientului.
ATENŢIE

În terapia HP, nu există un sistem de echilibrare a lichidelor. Este suportată utilizarea


soluţiilor PBP şi a coagulanţilor, dar acest lucru creează un influx net de lichid la pacient.
În acest sens, HP este similar modului de terapie TPE, deşi configuraţia HP este mult mai
simplă. Livrarea soluţiilor PBP este monitorizată de software-ul Prismaflex, care emite
una din următoarele alarme, în cazul în care apar probleme.

Alarma Problemă flux


Livrarea corectă a fluxului PBP prescris este monitorizată, iar deviaţiile sunt semnalate
prin intermediul alarmei Atenţionare: Problemă flux. Informaţii suplimentare despre
această alarmă şi cauzele conexe sunt oferite în secţiunea „Alarmele de atenţionare”
de la pagina 11:21.

Alarma Probleme flux nerezolvate


Alarma Atenţie: probleme flux nerezolvate apare după declanşarea numărului limită de
alarme Probleme flux în decursul ultimelor trei ore de tratament. Declanşarea acestei
alarme indică faptul că există probleme curente cu alarme neremediate.

Pentru a preveni pierderea sau dobândirea nedorită severă de lichide pentru pacient,
această alarmă suspendă definitiv tratamentul (pompele de lichide nu vor reporni).
Această alarmă cere operatorului să oprească tratamentul.

Butonul OPRIRE este pus la dispoziţie pe ecranul alarmei şi accesează ecranul Oprire.
Când sunteţi gata pentru finalizarea tratamentului, operatorul trebuie să apese această tastă
şi să urmeze instrucţiunile on-line. Opţiunea pentru returnarea sângelui va fi disponibilă.

G5038604 Hemopurificare (HP) 7:5


Versiune program 7.xx
Notă: Butonul OPRIRE trebuie apăsat doar dacă sunteţi gata pentru a continua cu
secvenţa de finalizare a tratamentului.

Evitarea influxului excesiv de lichide


În terapia HP, o infuzie de soluţie PBP ar trebui considerată influx separat de lichid la
pacient, deoarece nu este posibilă îndepărtarea de lichide. Alarma „Atenţie: Câştig lichid
pacient excesiv” se declanşează atunci când volumul infuzat de soluţie PBP atinge un
prag predefinit. Pentru a preveni influxul excesiv neintenţionat de lichide PBP, alarma
„Atenţie: Câştig lichid pacient excesiv” suspendă temporar tratamentul. Operatorul poate
decide oprirea sau continuarea tratamentului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
capitolul 11: „Rezolvarea problemelor”.

Gestionarea presiunii
Software-ul Prismaflex calculează scăderea de presiune a dispozitivului HP în timpul
terapiei. Acest singur calcul este utilizat pentru a anunţa că a început coagularea în
dispozitivul HP sau că întreg dispozitivul HP este înfundat şi setul trebuie schimbat.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Scăderea presiunii în filtru (Scădere
de presiune)” de la pagina 3:7.

Operarea terapiei în HP

Modul Personalizat
Dispozitivele HP definite de utilizator, inclusiv o secvenţă de soluţii de amorsare diferite,
pot fi create în modul Personalizat. Pentru datele solicitate, consultaţi Instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului HP individual.

Aproximativ 250 ml din ultima pungă de amorsare vor fi păstraţi pentru testul de
amorsare. Prin urmare, este nevoie ca la soluţia definită ultima în secvenţa de amorsare să
fie adăugaţi 250 ml suplimentari, în comparaţie cu volumul indicat în Instrucţiunile de
utilizare.

Modul Configurare
În HP, secvenţa configurării este în mare identică cu fluxul general descris în capitolul 4.
Instrucţiunile suplimentare, specifice HP, detaliază modul cum să:

• Alegeţi dispozitivul HP corect în timpul secvenţei de încărcare.

• Efectuaţi secvenţa predefinită de paşi pentru amorsare.

• Umpleţi linia de acces a circuitului pentru sânge înaintea conectării acestuia la


dispozitivul HP.

Notă: Instrucţiunile de pe ecrane îi amintesc operatorului să verifice ca dispozitivul HP


să fie montat şi fixat corect în suportul HP şi ca tuburile setului de unică folosinţă să fie
conectate corespunzător. Aceste instrucţiuni se aplică tuturor dispozitivelor HP. Pentru
dispozitivele definite de utilizator, consultaţi şi Instrucţiunile lor de utilizare, în legătură
cu orice cerinţe speciale de manipulare.

7:6 Hemopurificare (HP) G5038604


Versiune program 7.xx
Modul Rulare
Modului de rulare în HP este identică cu descrierea generală din capitolul 4. Volumul de
sânge procesat este disponibil pe ecranul Stare ca informaţie suplimentară.

Finalizare tratament
Structura modului de finalizare în HP este identică cu descrierea generală din capitolul 4.
Ecranul Pregătire returnare sânge oferă instrucţiuni specifice pentru rotirea dispozitivului
HP pentru optimizarea procesului de returnare a sângelui.

HP cu cartuşe de hemoperfuzie

Cartuşul Adsorba®
Cartuşul Adsorba este o coloană de hemoperfuzie care conţine granule de cărbune activat
încapsulate cu o membrană de celuloză biocompatibilă. În timp ce sângele pacientului
este perfuzat prin coloană, substanţele toxice din sânge sunt absorbite de către cărbune.
Notă: Pentru specificaţii, caracteristici fizice, materiale, performanţe şi limite de utilizare
ale cartuşului Adsorba, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.

ATENŢIE
Clătirea cu soluţie de glucoză se face pentru a preveni o scădere în glucoza
din sânge în timpul perfuzării. O parte din această glucoză este absorbită în
timpul perfuzării, rezultând un mediu hipotonic care ar putea provoca hemoliza.
Întotdeauna este necesar să clătiţi mai întâi cu soluţie de glucoză, urmată de
soluţie salină intravenos şi întotdeauna în această ordine, înainte de a conecta
cartuşul la pacient.
ATENŢIE

Cartuşul Adsorba este un tip de coloană predefinit în modul HP. Dacă este ales, operatorul
este ghidat prin secvenţa de amorsare Adsorba specifică.

Cartuşul Adsorba poate fi obţinut fie ca parte a unui set preasamblat Adsorba, fie poate fi
procurat separat şi utilizat în combinaţie cu setul de linii HP-X. Contactaţi reprezentantul
Gambro pentru opţiunile disponibile.

Alte cartuşe
Şi alte cartuşe sunt acceptate după ce au fost definite în modul Personalizat. Notă: Pentru
specificaţii, caracteristici fizice, materiale, performanţe şi limite de utilizare ale cartuşului
individual, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.

Asiguraţi-vă că acest cartuş se conformează limitărilor evidenţiate mai jos.


• Caracteristicile fizice ale cartuşului trebuie să se încadreze în următoarele limite,
pentru a vă asigura de compatibilitatea cu suportul cartuşului HP:

- Diametru: 26 mm la 55 mm.

- Greutate maximă (umplut cu lichid): 550 g.

Notă: În cazul în care oricare parametru depăşeşte aceste limite, analizaţi posibilitatea
de a utiliza un suport specializat.
• Conectorii cartuşului trebuie să fie conformi ISO 8637.

G5038604 Hemopurificare (HP) 7:7


Versiune program 7.xx
• Intervalul de operare al cartuşului pentru fluxul de sânge trebuie să se încadreze în
intervalul unităţii de control Prismaflex (50 la 450 ml/min).

• Secvenţa de amorsare a cartuşului nu trebuie să necesite un pas de recirculare.

• Scăderea maximă de presiune la cartuş trebuie să fie mai mică de 300 mmHg la rata de
flux maximă. Pentru a evita alarmele Avertisment: Cartuş HP înfundat nejustificate,
se recomandă să aveţi o presiune mai mică de 200 mmHg.

7:8 Hemopurificare (HP) G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 8

Metode de anticoagulare
Cuprins

Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:2


Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:2
Precauţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:2
Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:2
Metode de anticoagulare Prismaflex® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:2
Configurarea metodelor de anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:3
Terapii şi metode de anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:3
Metoda „Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex®” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:4
Ajustarea setărilor pentru anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:5
Vizualizarea setărilor anticoagulare în timpul tratamentului . . . . . . . . . . . . . 8:5
Schimbarea seringii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:5
Proceduri de recirculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:5
Metoda „Fără anticoagulare” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:5
Anticoagulare Citrat - Calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:6
Anticoagularea „Citrat - Calciu” utilizând sistemul Prismaflex® . . . . . . . . . . . . 8:8
Gestionarea citratului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:8
Reţetă citrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:8
Vizualizarea setărilor anticoagulare în timpul tratamentului . . . . . . . . . . . 8:8
Ajustarea setărilor pentru anticoagulare cu citrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:8
Indicator pentru anticoagularea cu citrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:9
Proceduri de recirculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:9
Limite de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:9
Intervale pentru doza citrat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:9
Interval flux sanguin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:9
Gestionarea calciului în metoda „Citrat – Calciu, pompă externă” . . . . . . . . . . . 8:10
Indicator pentru pierderea de calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10
Gestionarea calciului în metoda „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă
Prismaflex” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:11
Reţetă calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:11
Utilizarea soluţiilor de înlocuitor care conţin calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:12
Opţiuni de administrare a soluţiei de înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:12
Vizualizarea setărilor pentru compensarea calciului în timpul
tratamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:12
Ajustarea compensării calciului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:12
Limite de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:13
Interval de compensare calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:13
Setări flux şi Intervale pentru doza de citrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:13
Concentraţia soluţiei de calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:13
Sistem de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:14
Factori de luat în considerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Metoda pungă goală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15
Soluţii care conţin calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:15

G5038604 Metode de anticoagulare 8:1


Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale

Avertismente
AVERTISMENT
Pentru a asigura controlul adecvat al fluxului soluţiei din seringă, utilizaţi doar
seringi aprobate pentru sistemul Prismaflex. Diametrul intern al seringilor
aprobate a fost verificat la data tipăririi acestui manual. Producătorul sistemului
Prismaflex nu poate fi răspunzător de posibilele modificări ulterioare ale
dimensiunilor seringilor.

Monitorizaţi cu atenţie parametrii de coagulare ai pacientului, în special când


creşteţi/micşoraţi cantitatea de anticoagulant livrată, după modificarea setării
terapiei prescrise sau după schimbarea seringii.
AVERTISMENT

Precauţii
ATENŢIE
La configurarea tratamentului unui pacient, instalaţi doar seringa permisă.
Seringa premisă reprezintă marca seringii care a fost selectată din modul
Personalizat din seringile aprobate. Consultaţi secţiunea „Setări referitoare
la anticoagulare” de la pagina 15:8.

Utilizaţi doar seringi cu conector de tip luer pentru unitatea de control


Prismaflex şi monitorizaţi conectarea liniei pentru seringă.

Când nu rulează metoda „Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex”,


menţineţi clampată linia pentru seringă şi poziţionată corespunzător în partea
stângă a setului pe durata întregului tratament.
ATENŢIE

Despre acest capitol


Acest capitol conţine informaţii despre metodele de anticoagulare disponibile pentru
fiecare terapie şi despre modul în care acestea sunt tratate de aparat.

Metode de anticoagulare Prismaflex®

Expunerea sângelui unui pacient la un circuit extracorporal, precum în timpul


tratamentelor cu ajutorul unităţii de control Prismaflex, iniţializează coagularea. O
anticoagulare eficientă este esenţială pentru a optimiza îndepărtarea lichidului şi/sau
substanţei dizolvate şi pentru a asigura longevitatea filtrului. Pentru pacienţi cu
coagulopatii, trombocitopenie sau insuficienţă hepatică anticoagularea este necesară în
cantităţi mici sau chiar deloc. Anticoagularea este administrată în timpul tratamentelor
conform recomandării medicului.

Următoarele metode de anticoagulare pot fi selectate din ecranul


Alegere metodă anticoagulare :

• Sistemică, Prismaflexpompă pentru seringă. Pentru tratamente cu doze periodice


de anticoagulant, utilizând pompa pentru seringă Prismaflex.

8:2 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
• Fără anticoagulare. Pentru tratamente fără doze periodice de anticoagulant. Pompa
pentru seringă Prismaflex este dezactivată pe durata întregului tratament.

• Citrat – Calciu, pompă externă. Pentru tratamente utilizând anticoagularea cu citrat.


Necesită soluţie de citrat pe cântarul PBP. Pompa pentru seringă Prismaflex este
dezactivată pe durata întregului tratament. Calciul trebuie infuzat printr-o pompă
de infuzie externă.

• Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex. Pentru tratamente utilizând


anticoagularea cu citrat. Necesită soluţie de citrat pe cântarul PBP. Pompa pentru
seringă Prismaflex este utilizată pentru infuzia calciului. Necesită o linie dedicată
Prismaflex conectată la seringă pentru infuzia calciului.

Configurarea metodelor de anticoagulare


Utilizarea pompei pentru seringă Prismaflex necesită configurarea adecvată a dimensiunii
suportului în modul Service şi a mărcii seringii în modul Personalizat.

Pentru metodele „Citrat - calciu”, sunt necesare configurările service şi personalizat. Prin
modul service, un tehnician autorizat pentru service poate configura parametrii soluţiei
de citrat şi/sau de calciu care urmează a fi utilizaţi, conform cerinţelor unităţii medicale.
Contactaţi reprezentantul local pentru informaţii suplimentare. Prin modul personalizat,
operatorul poate selecta soluţiile de citrat sau calciu care urmează a fi utilizate pentru
tratament. Consultaţi secţiunea „Anticoagulare Citrat - Calciu” de la pagina 8:6.

Terapii şi metode de anticoagulare


Metodele de anticoagulare disponibile pentru fiecare terapie cu sistemul Prismaflex sunt
listate mai jos:

CRRT:

• Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex

• Fără anticoagulare

• Citrat – Calciu, pompă externă

• Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex

CRRT septeX:

• Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex

• Fără anticoagulare

• Citrat – Calciu, pompă externă

• Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex

CRRT MARS:

• Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex

• Fără anticoagulare

G5038604 Metode de anticoagulare 8:3


Versiune program 7.xx
TPE:

• Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex

• Fără anticoagulare

• Citrat – Calciu, pompă externă

HP:

• Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex

• Fără anticoagulare

Metoda „Sistemică, pompă pentru seringă


Prismaflex®”

AVERTISMENT
Luaţi în considerare specificaţiile de acurateţe ale seringii la utilizarea
anticoagulanţilor cu concentraţie ridicată. Consultaţi Tabelul „Specificaţii” de la
pagina 13:1.
AVERTISMENT

Setările anticoagulării controlează livrarea soluţiei de anticoagulant de la seringa


sistemului Prismaflex în fluxul de sânge. Setările sunt controlabile de utilizator şi includ
următoarele metode de livrare:

Continuu:

• Rata poate fi setată în cadrul diferitelor intervale, în funcţie de dimensiunea seringii.


Consultaţi specificaţiile pentru setările seringii din capitolul Specificaţii de la pagina
13:1.

Bolus:

• Volumul bolusului poate fi setat în cadrul diferitelor intervale, în funcţie de


dimensiunea seringii, definite în secţiunea Setări seringă din capitolul Specificaţii
de la pagina 13:1.

• Intervalul de livrare poate fi setat ca „imediat” în modurile Rulare şi Recirculare

• Intervalul livrării poate fi setat de la odată pe oră la fiecare 24 de ore

Consultaţi intervalul volumului bolus din capitolul Specificaţii de la pagina 13:1.

Notă: În terapiile CRRT, volumele de lichid suplimentare infuzate de pompa pentru


seringă Prismaflex sunt îndepărtate prin efluent, cu excepţia Bolusurilor imediate.

8:4 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
Ajustarea setărilor pentru anticoagulare
Ecranul Introducere setări anticoagulare este afişat în timpul procedurii Configurare.
Operatorului îi este cerută evaluarea ratelor implicite ale fluxului şi setărilor seringii
pentru terapia/setul ales, efectuarea modificărilor dorite pentru tratamentul curent şi
confirmarea valorilor afişate pe ecranul Introducere setări anticoagulare înainte de
pornirea tratamentului pacientului.

În modul Personalizat, operatorul poate modifica marca permisă a seringii. Consultaţi


„Modul Personalizat” de la pagina 4:28.

În modul Rulare, operatorul poate accesa ecranul Introducere setări anticoagulare şi


ajusta setările după cum este necesar. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea
„Moduri de operare” de la pagina 4:15 şi capitolul 15: „Setări controlabile de utilizator”
de la pagina 15:1.

Vizualizarea setărilor anticoagulare în timpul tratamentului


În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), setările pentru anticoagulare curente
sunt afişate pe ecranul Stare.

Schimbarea seringii
În metoda de anticoagulare Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex, seringa trebuie
conectată la linia seringii de pe setul de unică folosinţă pentru a infuza anticoagulant între
pompa de sânge şi filtru. Linia pentru seringă de pe setul de unică folosinţă este poziţionată
corespunzător în partea stângă a cartuşului setului. Urmaţi instrucţiunile şi reprezentările
grafice de pe ecran pentru conectarea corectă a seringii. Instrucţiuni despre instalarea şi
schimbarea seringilor sunt prezentate de asemenea în capitolul 4 de la pagina 4:31.

Proceduri de recirculare
În metoda de anticoagulare Sistemică, pompă pentru seringă Prismaflex, bolusuri de
anticoagulant pot fi livrate în timpul procedurilor Recirculare sânge sau Recirculare
salină. Apăsaţi butonul RATE RECIRC. de pe ecranul Recirculare în desfăşurare dacă
doriţi aceasta.

Metoda „Fără anticoagulare”


Selectarea metodei „Fără anticoagulare” dezactivează pompa pentru seringă
Prismaflex până la încărcarea unui nou set.

Notă: Chiar dacă nu este necesară anticoagularea la pornirea tratamentului, este


recomandată alegerea metodei de anticoagulare „Sistemică, pompă pentru seringă
Prismaflex” şi conectarea seringii umplute cu soluţie salină sterilă. Aceasta asigură
amorsarea liniei pentru seringă în timpul ciclului automat de amorsare iar linia pentru
seringă va fi pregătită pentru anticoagulare în orice moment în timpul tratamentului prin
apăsarea butonului SCHIMBARE SERINGĂ.

Notă: Dacă terapia de anticoagulare este pornită prin pompa pentru seringă Prismaflex şi
rata fluxului de infuzie este setată la minim, va dura un timp până când soluţia de
anticoagulare ajunge în set şi acţionează. Prin urmare, luaţi în considerare umplerea
seringii cu soluţie de anticoagulant de la început. Aceasta asigură amorsarea liniei pentru
seringă în timpul ciclului automat de amorsare iar linia pentru seringă va fi pregătită
pentru o anticoagulare eficientă în orice moment în timpul tratamentului.

G5038604 Metode de anticoagulare 8:5


Versiune program 7.xx
Anticoagulare Citrat - Calciu

Citratul se leagă de calciul ionizat şi formează o substanţă compusă în sângele pacientului.


Acest proces inhibă coagularea în cadrul setului. Nu are loc anticoagularea sistemică.
Substanţa compusă calciu-citrat este metabolizată de ficatul pacientului. Acest proces
transformă citratul în bicarbonat şi eliberează ionii de calciu, restabilind astfel homeostaza
pacientului.

La utilizarea metodei de anticoagulare cu citrat, o anumită cantitate de calciu ionizat


(din substanţa compusă) va fi eliminat prin filtru şi pierdut în efluent. Aceasta cantitate
trebuie compensată pentru evita hipocalcemia pacientului. Calciul poate fi infuzat fie
printr-o pompă externă pentru seringă/infuzie sau, de preferat, prin pompa pentru seringă
Prismaflex.

Citratul formează de asemenea substanţe compuse cu magneziu şi acesta poate necesita


compensarea. Utilizarea Citratului obligă la monitorizarea suplimentară a parametrilor
Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, pH ai pacientului.

AVERTISMENT
Utilizarea soluţiilor de citrat concentrate poate cauza hipernatremie. Consultaţi
medicul dacă utilizaţi soluţii de citrat concentrate.

Consultaţi medicul pentru utilizarea anticoagulării cu citrat la pacienţii cu


insuficienţă hepatică, deoarece poate cauza dezechilibrul calciului şi acidoză
metabolică.

În timpul anticoagulării cu citrat, infuzaţi calciu într-o linie venoasă centrală


separată. Nu infuzaţi calciu într-un vas de sânge periferic deoarece aceasta
poate dăuna vasului de sânge şi ţesutului adiacent. Evitaţi infuzarea calciului
în circuitul extracorporal deoarece aceasta poate cauza coagulare în
compartimentul de deaerare sau în accesul vascular de returnare.

Aşteptaţi câteva minute înainte de a preleva sânge după oprirea pompei pentru
citrat PBP. Aceasta asigură faptul că eşantioanele de la evacuarea filtrului sunt
corespunzătoare.

Conectaţi întotdeauna linia de retur direct la dispozitivul de acces al sângelui. Nu


conectaţi dispozitive suplimentare între linia de retur şi dispozitivul de acces al
sângelui. Utilizarea unor dispozitive suplimentare, de exemplu valve cu trei căi,
robinete sau linii de extensie, poate determina o monitorizare greşită a presiunii
de returnare. Utilizarea acestora poate împiedica detectarea deconectărilor
liniei de retur, putând avea ca rezultat pierderi importante de sânge.

Metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă externă” dezactivează pompa


pentru seringă Prismaflex pe durata întregului tratament. Trebuie utilizată o
pompă externă pentru seringă/infuzie pentru a asigura suplimentarea calciului
pentru pacient.
AVERTISMENT

8:6 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
ATENŢIE
În timpul anticoagulării „Citrat - Calciu”, utilizaţi lichid dializat şi soluţii înlocuitor
fără calciu pentru a evita coagularea.

Ţinând cont de greutatea citratului pacientului, restricţionaţi concentraţia-tampon


(bicarbonat sau lactat) a soluţiilor pentru a evita alcaloza metabolică.

Consultaţi medicul pentru utilizarea anticoagulării cu citrat în modul Terapie


SCUF deoarece greutatea citratului pacientului poate fi excesivă şi poate duce
la alcaloză metabolică.
ATENŢIE

G5038604 Metode de anticoagulare 8:7


Versiune program 7.xx
Anticoagularea „Citrat - Calciu” utilizând sistemul Prismaflex®
Sistemul Prismaflex este proiectat pentru a se adapta la cerinţele clinicii pentru
anticoagularea „Citrat - Calciu”. Un număr mare de soluţii de citrat şi calciu pot fi
utilizate în cadrul sistemului. Intervalele permise ale concentraţiilor depind de terapie.
Opţiunea clinicii pentru soluţii este presetată în modul Service de un tehnician autorizat
pentru service. Operatorul selectează soluţia care urmează a fi utilizată pentru tratament
conform reţetei şi modifică valorile implicite ale parametrilor Setărilor anticoagulare
din modul Personalizat.

Gestionarea citratului
Notă: această secţiune se aplică metodelor de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă
externă” şi „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”.

Utilizarea anticoagulării „Citrat - Calciu” în sistemul Prismaflex necesită o pungă de


soluţie citrat pe cântarul PBP. Această soluţie este infuzată în linia de acces a setului
cu care porneşte anticoagularea.

Reţetă citrat
În anticoagularea cu citrat, rata fluxului PBP este menţinută proporţional cu rata fluxului
sanguin şi este calculată de software prin următoarea ecuaţie:

Qpbp = (Qb × Dcit) / [Cit]

Unde Qpbp este rata fluxului PBP (ml/oră), Qb este rata fluxului sanguin (ml/oră), Dcit
este doza de Citrat exprimată în milimoli pe litru de sânge (mmol/l sânge) iar [Cit]
concentraţia de citrat a soluţiei PBP (mmol/l).

Doza de citrat reprezintă cantitatea de citrat infuzat pe litru de sânge tratat al pacientului,
exprimată în mmol/l sânge.

Doza de citrat este o setare controlabilă de utilizator. Concentraţia de citrat reprezintă


totalitatea concentraţiilor de citrat şi acid citric definite în modul Service pentru soluţia
de citrat selectată.

Rata fluxului sanguin influenţează rata fluxului de citrat PBP. O modificare a ratei fluxului
sanguin va duce automat la:

• Modificarea ratei fluxului de citrat PBP.

• Modificarea dozei de tratament (ml/kg/oră)

• Modificarea greutăţii estimate de citrat a pacientului

Vizualizarea setărilor anticoagulare în timpul tratamentului


În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), setările pentru anticoagulare
curente sunt afişate pe ecranul Stare: numele soluţiei citrat şi doza de citrat. În
plus, operatorul poate accesa informaţii despre soluţia de anticoagulant apăsând
VIZUALIZARE SOLUŢIE de pe ecranul Introducere setări anticoagulare.

Ajustarea setărilor pentru anticoagulare cu citrat


Ecranul Introducere setări anticoagulare este afişat în timpul procedurii Configurare
(modul Configurare). Operatorului îi este cerută evaluarea ratelor implicite ale fluxului
sanguin şi dozei de citrat pentru terapia/setul ales şi confirmarea ambelor valori înainte de
pornirea tratamentului pacientului.

8:8 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
În timpul tratamentului unui pacient (modul Rulare), operatorul poate accesa ecranul
Introducere setări anticoagulare şi ajusta setările după cum este necesar. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi secţiunea „Moduri de operare” de la pagina 4:15 şi capitolul
15: „Setări controlabile de utilizator” de la pagina 15:1.

Indicator pentru anticoagularea cu citrat


Greutatea de citrat estimată reprezintă cantitatea de citrat livrată efectiv pacientului.
Aceasta oferă un indicator al unei posibile alcaloze a pacientului.

Calcularea greutăţii de citrat este bazată pe următorii doi factori:

• Rata infuziei de citrat, bazată pe rata fluxului sanguin şi doza de citrat.

• Estimarea eliminării citratului ca o funcţie a ratelor sângelui, PBP, înlocuitorului,


lichidului dializat şi îndepărtării de lichid a pacientului, precum şi a setului de unică
folosinţă utilizat şi a hematocritului pacientului.

Proceduri de recirculare
În anticoagularea „Citrat - Calciu”, nu este posibilă infuzarea citratului prin PBP în timpul
procedurii de Recirculare sânge sau soluţie salină. Evitaţi iniţializarea unei proceduri
Recirculare sânge dintr-o alarmă Atenţie, precum şi dintr-o procedură schimbare pungă,
deoarece cantitatea de citrat din sânge poate fi foarte mică în aceste cazuri.

Limite de operare
Intervale pentru doza citrat:
Software-ul Prismaflex restricţionează doza de citrat la un interval specific, cu valori
minime şi maxime predefinite de 1,5 şi respectiv 6,0 mmol/l sânge.

Limitele existente ale ratei fluxului PBP pot restricţiona şi mai mult acest interval:

• la o valoare minimă mai mare când se utilizează o soluţie de citrat PBP cu concentraţie
mare şi o rată a fluxului sanguin scăzută care poate duce la o rată a fluxului PBP
foarte scăzută

• la o valoare maximă mai mică atunci când se utilizează o soluţie de citrat PBP diluată
şi o rată a fluxului sanguin crescută care poate duce la o rată a fluxului PBP foarte
crescută.

În aceste cazuri, o modificare a ratei fluxului sanguin va duce la o actualizare a intervalului


disponibil al dozei de citrat.

Interval flux sanguin:


Intervalul ratei fluxului sanguin disponibil poate fi redus ţinând cont de intervalul normal
de operare al setului de unică folosinţă utilizat. Rata minimă a fluxului sanguin disponibil
poate fi crescută ţinând cont de rata minimă a fluxului PBP (30 ml/oră) când se utilizează
soluţii citrat concentrate.

Rata maximă a fluxului sanguin disponibil poate fi crescută ţinând cont de rata maximă a
fluxului PBP (în funcţie de set) când se utilizează soluţii citrat diluate.

Notă: rata maximă a fluxului PBP disponibil depinde de asemenea de ratele fluxului
lichidului dializat şi/sau înlocuitor când suma celor 3 rate ale fluxului atinge un maxim
de 8000 ml/oră sau mai puţin, în funcţie de filtrul utilizat.

Când creşteţi rata fluxului sanguin trebuie luat în considerare riscul acumulării de citrat
pentru pacient.

G5038604 Metode de anticoagulare 8:9


Versiune program 7.xx
Modificarea factorilor în anticoagularea cu citrat

Creşterea Micşorarea Creşterea dozei Micşorarea dozei


fluxului sanguin fluxului sanguin de citrat de citrat
Flux sanguin creştere micşorare neschimbat neschimbat
Doză citrat neschimbat neschimbat creştere micşorare
Citrat PBP creştere micşorare creştere micşorare
Încărcare citrat creştere micşorare creştere micşorare

Gestionarea calciului în metoda „Citrat – Calciu, pompă externă”


Pompa pentru seringă a unităţii de control Prismaflex va fi dezactivată pe durata întregului
tratament. Trebuie utilizată o pompă externă pentru infuzie pentru a reinfuza calciul
pierdut.

Când utilizaţi o pompă pentru infuzie externă pentru infuzarea calciului, ajustaţi sau opriţi
infuzia de calciu conform reţetei medicului când este oprită anticoagularea cu citrat.
Urmaţi protocolul unităţii pentru ajustarea infuziei de calciu.

Unitatea de control Prismaflex asigură înştiinţări pentru pornirea infuziei externe de calciu
la începutul tratamentului şi oprirea acesteia la intrarea în modul Finalizare.

AVERTISMENT
Dacă a fost selectată pentru tratament metoda de anticoagulare „Citrat - Calciu,
pompă externă”, pompa pentru seringă/infuzie externă este încă în funcţiune, în
timp ce tratamentul şi anticoagularea au fost oprite. Pompa externă de infuzie a
calciului trebuie oprită manual.
AVERTISMENT

Indicator pentru pierderea de calciu


Modificarea estimată a ratei pierderii de calciu din efluent reprezintă variaţia relativă a
pierderilor de calciu din efluent din cauza modificărilor setărilor reţetei.

Această calculare este bazată pe estimarea eliminării citratului ca o funcţie a ratelor


sângelui, PBP, înlocuitorului, lichidului dializat şi îndepărtării de lichid al pacientului,
precum şi a setului de unică folosinţă utilizat.

Modificarea relativă a eliminării calciului oferă o estimare a modificării relative a ratei de


pierdere a calciului din efluent. Pierderea de calciu este exprimată ca procentaj negativ
(pierdere mai mică) sau ca procentaj pozitiv (pierdere mai mare). Acest procentaj
poate asista operatorul în ajustarea infuziei de calciu la pacient, însă operatorul trebuie
să monitorizeze parametrii Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, pH ai pacientului. Calcularea
modificării pierderii de calciu este bazată pe presupunerea că soluţiile de lichid dializat şi
înlocuitor nu conţin calciu.

8:10 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
Gestionarea calciului în metoda „Citrat – Calciu, pompă pentru
seringă Prismaflex”
La selectarea metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă
Prismaflex”, va fi utilizată pompa pentru seringă Prismaflex pentru infuzia de calciu.

Notă: pot fi utilizate doar seringi de 50 ml ale mărcii permise pentru soluţia de calciu când
este utilizată metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”.

Utilizarea pompei pentru seringă Prismaflex pentru infuzia de calciu va facilita menţinerea
normocalcemiei pacientului. În timpul tratamentului, pompa pentru seringă Prismaflex,
utilizată pentru infuzia calciului, este sincronizată cu pompa de citrat PBP. Dacă infuzia
de citrat se opreşte, infuzia de calciu se va opri de asemenea.

Pompa seringă Prismaflex pentru perfuzia de calciu este sincronizată cu pierderea de


calciu din efluent şi conţinutul de calciu al soluţiilor de înlocuitor utilizate după diluţie
(configurabil cu ajutorul setării CONC CA ÎNLOCUITOR din modul Particularizat).

Volumul soluţiei de calciu corespunzător infuzat de pompa pentru seringă Prismaflex va fi


îndepărtat în efluent.

Metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex” necesită


utilizarea liniei dedicate pentru calciu CA 250”, conectată la seringă. Consultaţi Linie de
infuzie calciu de la pagina 2:21.

AVERTISMENT
Dacă a fost selectată metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru
seringă Prismaflex”, utilizaţi soluţii de lichid dializat fără calciu pentru a evita
hipercalcemia.

Dacă a fost selectată metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru


seringă Prismaflex”, asiguraţi-vă că setarea CONC CA ÎNLOCUITOR din modul
Personalizat va corespunde cu concentraţia de calciu a soluţiilor de înlocuire
prescrise pentru a evita hiper sau hipocalcemia.

Dacă a fost selectată metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru


seringă Prismaflex”, trebuie utilizată linia de infuzie calciu dedicată Prismaflex
(CA 250).
AVERTISMENT

ATENŢIE
Nu operaţi unitatea de control fără ca valva care previne refluxul să fie prezentă
la capătul liniei de infuzie a calciului.
ATENŢIE

Reţetă calciu
În metoda de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”, rata
fluxului seringii este menţinută proporţional cu rata estimată a pierderii de calciu din
efluent. Este calculată de software-ul sistemului Prismaflex utilizând ecuaţia:

Qsyr = CaComp × JCa / [Ca] - Qrep × [Carep] / [Ca]

Unde CaComp este Compensarea calciului, Qsyr este rata fluxului seringii (ml/oră), JCa
este rata estimată a pierderii de calciu din efluent (mmol/oră), [Ca] este concentraţia de
calciu a soluţiei din seringă (mmol/l), Qrep este rata fluxului de înlocuitor (ml/h) şi [Carep]
este concentraţia de calciu a soluţiei de înlocuire după diluţie (mmol/l).

G5038604 Metode de anticoagulare 8:11


Versiune program 7.xx
Compensarea calciului este definită drept doza relativă a infuziei de calciu care
să compenseze pierderea estimată de calciu din efluent, exprimată ca procentaj.
Compensarea calciului este o setare controlabilă de utilizator. Concentraţia de calciu este
concentraţia soluţiei de calciu, definită în modul Service pentru soluţia de calciu selectată.

Modificarea estimată a ratei pierderii de calciu din efluent. Este calculată pe baza mai
multor factori:

• estimarea eliminării calciului ca o funcţie a ratelor sângelui, PBP, înlocuitorului,


lichidului dializat şi îndepărtării de lichid al pacientului, precum şi a setului de unică
folosinţă utilizat şi a hematocritului pacientului.

• presupunerea ca Totalul calciului pacientului este 2,2 mmol/l

• presupunerea că soluţiile de înlocuitor şi/sau de soluţie dializată pre-diluţie nu conţin


calciu.

Orice modificare a uneia sau mai multor rate ale fluxului sau ale setărilor anticoagulare
influenţează rata fluxului calciului din seringă, reflectând modificarea estimată a eliminării
calciului şi aportul de calciu realizat prin soluţiile de înlocuitor utilizate după diluţie.
Notă: în mod similar, orice actualizare a hematocritului pacientului de pe ecranul
Modificare setări în timpul tratamentului influenţează rata fluxului calciului din seringă.

Utilizarea soluţiilor de înlocuitor care conţin calciu


Sistemul Prismaflex acceptă utilizarea unor soluţii de înlocuitor care conţin calciu în
modurile CVVH şi CVVHDF.

În cazul în care este introdusă concentraţia de calciu a soluţiei de înlocuitor prescrise,


sistemul Prismaflex va livra Compensarea de calciu dorită, ajustată pentru fluxul de
înlocuitor.

Concentraţia de calciu implicită a soluţiei de înlocuitor va fi setată în conformitate cu


soluţia prescrisă. Consultaţi „Modul Personalizat” de la pagina 4:28.

Opţiuni de administrare a soluţiei de înlocuire


Ajustarea infuziei de calciu incluzând soluţiile de înlocuire care conţin calciu poate fi
efectuată numai după diluţie. Pre-diluţia cu soluţii care conţin calciu nu este acceptată.

Pentru CVVH, valoarea pentru Livrarea post-filtru este setată implicit la 100% şi nu poate
fi modificată, în cazul în care a fost selectată o concentraţie de calciu diferită de zero a
lichidului de înlocuire în modul Personalizat.

Pentru CVVHDF, livrarea post-filtru este setată ca valoare implicită nemodificabilă,


în cazul în care a fost selectată o concentraţie de calciu diferită de zero a lichidului de
înlocuire în modul Personalizat.

Pentru detalii referitoare la aceste setări, consultaţi secţiunea „Opţiuni de administrare a


soluţiei de înlocuire” de la pagina 5:16.

Vizualizarea setărilor pentru compensarea calciului în timpul tratamentului


În timpul tratamentului pacientului (modul Rulare), setările pentru anticoagulare
curente sunt afişate pe ecranul Stare: numele soluţiei de calciu şi compensarea
calciului. În plus, operatorul poate accesa informaţii despre soluţia de calciu apăsând
VIZUALIZARE SOLUŢIE de pe ecranul Introducere setări anticoagulare.

Ajustarea compensării calciului


Operatorului îi este cerută evaluarea ratelor implicite ale fluxului şi setărilor seringii,
efectuarea modificărilor dorite pentru tratamentul curent şi confirmarea valorilor
afişate pe ecranul Introducere setări anticoagulare înainte de pornirea tratamentului
pacientului. Pentru a ajusta setările infuziei de calciu, apăsaţi butonul COMP. CALCIU şi

8:12 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
utilizaţi butoanele săgeţi pentru a modifica valorile procentajului, apoi apăsaţi
CONFIRMARE TOATE. Valoarea compensării calciului este setată şi afişată ca procentaj,
în timp ce rata corespondentă a infuziei este exprimată în ml/oră sau mmol/oră.

În modul Personalizat, operatorul poate modifica marca permisă a seringii. Consultaţi


„Modul Personalizat” de la pagina 4:28. Valoarea implicită a procentului de compensare a
calciului poate fi, de asemenea, ajustată în modul Personalizat, împreună cu concentraţia
de calciu a soluţiilor de înlocuitor utilizate după diluţie.

În modul Rulare, operatorul poate accesa ecranul Introducere setări anticoagulare şi


ajusta setările după cum este necesar.

Limite de operare

Interval de compensare calciu


Software-ul sistemului Prismaflex restricţionează compensarea calciului la un interval
specific, cu valori minime şi maxime predefinite de 5% şi respectiv 200%. Limitele
existente ale ratei fluxului seringii pot restricţiona şi mai mult acest interval:

• Compensarea minimă disponibilă va creşte când se utilizează soluţii de calciu cu


concentraţie mare, flux mare de soluţii de înlocuitor care conţin calciu sau o rată a
fluxului efluent scăzută.

• Compensarea maximă disponibilă va scădea când se utilizează soluţii de calciu foarte


diluate sau rată a fluxului de efluent crescută.

În aceste cazuri, o modificare a ratei fluxului dozei de citrat, lichidului dializat sau
înlocuitorului va duce la modificări semnificative ale intervalului de compensare a
calciului.

Setări flux şi Intervale pentru doza de citrat


Intervalul disponibil al fluxului sau setările anticoagulare pot fi reduse ţinând cont de
intervalul normal de operare al setului de unică folosinţă utilizat. Aceste restricţii se aplică
ţinând cont de ratele minime şi maxime permise ale fluxului pentru pompa pentru seringă,
2 - 100 ml/oră. Sistemul Prismaflex calculează şi afişează intervalul disponibil pentru
fiecare parametru al reţetei când se efectuează setări pe ecranele Introducere flux sau
Introducere setări anticoagulare. Sistemul previne selectarea unui parametru în afara
intervalului permis.

Concentraţia soluţiei de calciu


Conform prezentării din secţiunea pentru reţetă a calciului de la pagina 8:11, concentraţia
soluţiei de calciu este unul din cei trei factori principali care definesc ratele fluxului
calciului din seringă:

• Soluţiile concentrate de calciu pot duce la rate de flux din seringă situate la limita
inferioară. Aceasta poate creşte semnificativ setările minime permise pentru ratele
fluxului lichidului dializat şi/sau înlocuitor, precum şi pentru doza de citrat.

• Soluţiile diluate de calciu pot duce la rate ale fluxului seringii din intervalul superior
şi pot micşora setările maxime permise pentru majoritatea parametrilor reţetei.

G5038604 Metode de anticoagulare 8:13


Versiune program 7.xx
• Software-ul sistemului Prismaflex restricţionează concentraţia calciului la un interval
specific după cum este definit în modul Service, cu valori minime şi maxime
predefinite de 80 mmol/l şi respectiv 1000 mmol/l.

Presupunând că soluţiile de înlocuitor şi de dializat nu conţin calciu şi că rata pierderii


de calciu din efluent este proporţională (coeficient „k”) cu îndepărtarea moleculelor de
dimensiuni mici şi cu doza CRRT, se poate stabili o relaţie între greutatea corporală a
pacientului şi concentraţia de calciu:

Qsyr = [(CaComp / 100) × k × DCRRT × BW] / [Ca]

Unde Qsyr reprezintă rata fluxului seringii (ml/oră), CaComp reprezintă compensarea de
calciu (%), DCRRT reprezintă doza CRRT (ml/kg/oră), BW reprezintă greutatea corporală
a pacientului (kg), [Ca] reprezintă concentraţia de calciu a soluţiei din seringă (mmol/l)
iar k reprezintă coeficientul de proporţionalitate (mmol/l).

Relaţia de mai sus este utilizată pentru a seta recomandări legate de intervalul de greutate
corporală a pacientului potrivit pentru fiecare soluţie de calciu. Un memento al acestor
recomandări este oferit pe ecranul Alegere terapie şi anticoagulare.

Figura 8:1 A) Reprezintă limita superioară a greutăţii, B) reprezintă intervalul


recomandat de greutate a pacientului, C) reprezintă limita inferioară a greutăţii.

Sistem de siguranţă
Când este efectuată anticoagularea cu citrat, sistemul Prismaflex oferă alarme
suplimentare:

Alarmă specifică tuturor metodelor „Citrat - Calciu”

• Alarma Recomandare: Puncte de verificare anticoagulare reaminteşte de


monitorizarea suplimentară a parametrilor pacientului. Frecvenţa de apariţie a
alarmelor poate fi selectată din „System Tools” precum şi din modul Personalizat.

8:14 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmă specifică metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă externă”

• Alarma Recomandare: Pompe lichid oprite se va declanşa doar când pompele de


lichid s-au oprit din cauza unei alarme pentru mai mult de zece minute în timpul
tratamentului. În aceste condiţii, tratamentul şi anticoagularea sunt întrerupte, în timp
ce livrarea de calciu prin pompa de infuzie externă continuă. Alarma reaminteşte de
monitorizarea suplimentară a parametrilor pacientului.

Alarme specifice metodei de anticoagulare „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă


Prismaflex”

• Alarma Avertisment: Soluţie de calciu necorespunzătoare se declanşează după ecranul


Confirmare set încărcat dacă soluţia de calciu selectată în modul personalizat nu
este potrivită pentru utilizare împreună cu terapia/tipul de set selectat(ă). (consultaţi
secţiunea anterioară „Concentraţia soluţiei de calciu” de la pagina 8:13)

• Alarma Avertisment: Linie Ca neconectată este echivalentă cu alarma Recomandare:


Linie calciu neconectată pentru modul Configurare; consultaţi secţiunea de mai jos.

• Alarma Atenţie: Anticoagulare suspendată anunţă că infuzia de citrat este oprită


deoarece infuzia de calciu a fost întreruptă prea mult timp. Anticoagularea Citrat -
Calciu este suspendată. Această alarmă se anulează singură după ce este reluată
anticoagularea.

• Alarma Recomandare: Linie Ca neconectată se declanşează când infuzia de calciu nu


este reconectată după schimbarea sau instalarea unei seringi. Se poate declanşa de
asemenea la conectarea unei linii de infuzie diferită Ansamblul liniei de calciu CA
250. Consultaţi Linie de infuzie calciu de la pagina 2:21.

Consultaţi capitolul 11 pentru instrucţiuni de depanare.

Factori de luat în considerare


Metoda pungă goală
Utilizaţi metoda Pungă goală variabilă când utilizaţi pungi cu soluţii citrat şi pungi cu
lichid dializat de volume diferite, pentru a preveni situaţiile în care o pungă se află pe
cântarul greşit.

Soluţii care conţin calciu


Dacă sunt prescrise soluţii de dializat sau de înlocuire care nu conţin calciu, împreună
cu metoda „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”, în modurile non-după
livrare poate apărea o hipercalcemie în cazul în care se utilizează setarea de compensare
implicită pentru calciu de 100 %. În această situaţie, compensarea iniţială pentru calciu
trebuie setată mai mică de 100% pentru a ţine cont de cantitatea de calciu introdusă prin
perfuzie din soluţia de lichid dializat sau de înlocuire. După această fază de iniţiere,
trebuie implementate protocoalele standard de monitorizare a pacientului şi de ajustare a
perfuziei de calciu.

G5038604 Metode de anticoagulare 8:15


Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

8:16 Metode de anticoagulare G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 9

Încălzitoare de sânge
Cuprins

Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:2


Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:2
Încălzitorul de sânge Prismatherm II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:3
Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:3
Temperatură de funcţionare Prismatherm ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:3
Scădere de presiune Prismatherm ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:3
Încălzitoare de sânge tip manşon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:5
Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:5

G5038604
Încălzitoare de sânge 9:1
Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale
AVERTISMENT
Monitorizaţi temperatura pacientului pentru a evita hipotermia sau hipertermia.
Procedaţi cu atenţie deosebită în timpul utilizării ratelor ridicate de schimbare a
lichidelor, a unui încălzitor de sânge de capacitate ridicată sau când sunt trataţi
pacienţi cu greutate corporală mică.

Nu ataşaţi/conectaţi linia de extensie a unui încălzitor de sânge la linia de retur,


în aval de detectorul de bule de aer. Sistemul Prismaflex nu poate detecta aerul
introdus în linie, în aval de detectorul de bule de aer.
AVERTISMENT

ATENŢIE
Utilizaţi numai încălzitoare de sânge certificate de Gambro. Consultaţi manual
de utilizare furnizat cu încălzitorul de sânge respectiv pentru instalarea,
configurarea şi utilizarea corecte.

Evitaţi mutarea unităţii de control Prismaflex atunci când este instalat un


încălzitor de sânge. Setaţi încălzitorul în poziţia de repaus înainte de a muta
unitatea de control.
ATENŢIE

CRRT poate induce hipotermie semnificativă. De asemenea, TPE poate induce hipotermie
semnificativă. Puterea de răcire depinde în primul rând de rata de schimbare a lichidelor
şi de temperatura pungilor cu lichide. Unitatea de control Prismaflex permite mai multor
accesorii ale încălzitoarelor de sânge să compenseze pierderile de căldură.

Despre acest capitol


Acest capitol oferă informaţii pentru manipularea încălzitoarelor de sânge. Fiecare
încălzitor de sânge care poate fi folosit împreună cu sistemul Prismaflex este descris într-o
secţiune specială, cu detalii privind acţionarea unităţii de încălzire în timpul configurării,
tratamentului şi finalizării tratamentului.

Toate încălzitoarele pot fi configurate în modul service de un tehnician autorizat pentru


service. Dacă este necesar pentru modelul de încălzitor activ, este afişată o fereastră
dedicată Conectare încălzitor sânge cu instrucţiuni referitoare la modul de conectare al
încălzitorului la setul de unică folosinţă. Când este activat un încălzitor de tip manşon, nu
va fi afişată o fereastră de configurare specifică.

9:2 Încălzitoare de sânge G5038604


Versiune program 7.xx
Încălzitorul de sânge Prismatherm II

Descriere
Încălzitorul pentru sânge Prismatherm II este alcătuit dintr-un cilindru de aluminiu încălzit
şi o linie de extensie bobinată în interiorul cilindrului. Linia de extensie Prismatherm
II se conectează la conectorul setului de încălzire de unică folosinţă Prismaflex, între
orificiul de evacuare al filtrului şi compartimentul de deaerare. Linia de extensie a unui
încălzitor de sânge trebuie să fie plasată în amonte de detectorul de bule de aer. Sistemul
Prismaflex nu poate detecta aerul introdus în linie, de exemplu datorită unui încălzitor de
sânge, în aval de detectorul de bule de aer.

AVERTISMENT
Nu ataşaţi/conectaţi linia de extensie a unui încălzitor de sânge la linia de retur,
în aval de detectorul de bule de aer. Sistemul Prismaflex nu poate detecta aerul
introdus în linie, în aval de detectorul de bule de aer.
AVERTISMENT

Temperatură de funcţionare Prismatherm ll


Temperaturile de operare a cilindrului de încălzire pot fi selectate de către utilizator şi
corespund cu temperatura maximă a cilindrului, nu cu temperatura de evacuare a sângelui.

Conectarea liniei de extensie SP420 a Prismatherm II la sistemul Prismaflex creşte


semnificativ volumul sângelui din circuitul extracorporal. Acest volum adăugat necesită
atenţie în timpul prescrierii, în special la pacienţii cu greutate scăzută (consultaţi, de
asemenea, IFU pentru seturile Prismaflex).

Soluţia de infuzie post-înlocuitor se scurge în compartimentul de deaerare aflat în aval de


conexiunea mai caldă. Eficienţa încălzitorului de sânge Prismatherm II este astfel redusă
când sunt prescrise cantităţi mari de lichid de înlocuire post-diluţie.

Încălzitorul de sânge Prismatherm II este compatibil numai cu seturile specificate în


tabelul „Rata maximă a fluxului sangvin (Qbmax) compatibilă cu utilizarea încălzitorului
de sânge Prismatherm II” de la pagina 9:4.

Scădere de presiune Prismatherm ll


Utilizarea liniei de extensie Prismatherm II produce scădere de presiune între orificiul de
evacuare al filtrului şi compartimentul de deaerare. Această scădere de presiune este, în
principiu, proporţională cu rata fluxului de sânge dar, de asemenea, este dependentă de
hemoconcentraţia sângelui la orificiul de evacuare al filtrului.

De aceea, utilizarea încălzitorului de sânge Prismatherm II influenţează într-o anumită


măsură Scăderea presiunii filtrului şi măsurătorile TMP (consultaţi manualul de utilizare
al Prismatherm II, secţiunea „Efecte ale presiunii”).

Alarma „Avertisment: Filtru extrem pozitiv” şi alarma „Avertisment: Filtru înfundat”


pot fi declanşate dacă se foloseşte încălzitorul de sânge Prismatherm II la o rată ridicată
a fluxului de sânge. Tabelul de mai jos oferă indicaţii despre ratele maxime pentru
fluxul de sânge, compatibile cu diferitele sisteme Prismaflex, atunci când este utilizat
încălzitorul de sânge Prismatherm II. Tabelul arată ratele maxime ale fluxului sangvin
(Qbmax) compatibile cu utilizarea încălzitorului de sânge Prismatherm II, aşa cum a
fost determinat în experimentele in vitro folosind sânge bovin (32% hematocrit, 60 g/l
conţinut proteic) şi un cateter 13 F.

G5038604
Încălzitoare de sânge 9:3
Versiune program 7.xx
Rata maximă a fluxului sangvin (Qbmax) compatibilă cu utilizarea
încălzitorului de sânge Prismatherm II

Set de unică folosinţă Qbmax ml/min Pretur mmHg


Prismaflex
M60, ST60 180 80
M100, ST100 300/320 130
M150, ST150, oXiris 350/370 160
HF 1000, septeX 330/350 150
HF 1400 350/360 150
TPE20, TPE1000 180 90
TPE60, TPE2000 350 150
Notă: Valorile de mai sus sunt determinate să ofere o presiune de operare în filtru sub
+400 mmHg. În cazul TPE1000, alarma „Filtru de plasmă înfundat” defineşte pragul.

În setările clinice, este posibil să fie necesar ca valorile de mai sus ale ratelor fluxului să
fie semnificativ scăzute în cazul în care sângele are o vâscozitate crescută (hematocrit
crescut sau alte cauze).

Pentru mai multe informaţii, consultaţi anualul de utilizare Prismatherm II.

9:4 Încălzitoare de sânge G5038604


Versiune program 7.xx
Încălzitoare de sânge tip manşon
AVERTISMENT
Valorile cele mai mari (43°C) ale încălzitorului Prismacomfort şi ale încălzitorului
Prismaflo II trebuie utilizate cu grijă când se foloseşte sistemul Prismaflex la
rate reduse ale fluxului de efluent (sub 500 ml/h) la pacienţi sub 30 kg. În
asemenea circumstanţe pot rezulta o balanţa globală pozitivă de căldură şi
încălzirea efectivă a pacientului.

Este posibil ca unitatea de control Prismaflex să nu detecteze deconectarea


setului de la nivelul dispozitivului de acces al sângelui, putând avea ca rezultat
pierderi importante de sânge. Asiguraţi o fixare bună a conexiunilor de acces
şi de returnare a sângelui pacientului; utilizarea unui manşon pentru încălzire
necesită o atenţie deosebită.
AVERTISMENT

Descriere
Încălzitoarele de sânge tip manşon constau dintr-o unitate de control şi un manşon din
silicon care se montează în jurul liniei de retur din setul de unică folosinţă Prismaflex, în
aval de clema liniei de retur. Acest manşon este încălzit cu rezistenţe electrice.

Sistemul Prismaflex oferă următoarele două accesorii încălzitoare tip manşon, având
caracteristici şi performanţe similare:

• Prismacomfort

• Prismaflo II

Eficienţa încălzitoarelor de sânge tip manşon nu depinde de configuraţia terapiei şi de


soluţiile de infuzie sau de înlocuire în pre sau post-diluţie.

Sunt disponibile două mărimi de manşon pentru a se potrivi gamei complete de seturi
de unică folosinţă Prismaflex şi diametrelor tubulaturii liniei de retur. Pentru o încălzire
eficientă, mărimea manşonului trebuie să corespundă dimensiunii tubulaturii.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare Prismacomfort sau manualul
de utilizare Prismaflo II.

Pentru informaţii despre disponibilitatea manşoanelor de încălzire şi dimensiunile


acestora, contactaţi reprezentantul local Gambro.

G5038604
Încălzitoare de sânge 9:5
Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

9:6 Încălzitoare de sânge G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 10

Sistem de alarmă
Cuprins

Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2


Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2
Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2
Sistem de management al alarmelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2
Alarmele de avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2
Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2
Răspunsul operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:3
Ignorarea alarmelor de avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:3
Alarmele de defecţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:4
Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:4
Răspunsul operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:4
Ignorerea alarmelor de defecţiune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:5
Alarmele de atenţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:5
Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:5
Răspunsul operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:5
Alarmele Recomandare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:6
Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:6
Răspunsul operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:6
Ignorarea Alarmelor Recomandare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:6
Priorităţi alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:7
Lista cu priorităţi ale alarmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:7

G5038604 Sistem de alarmă 10:1


Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale

Avertismente
AVERTISMENT
Când răspundeţi la o alarmă urmaţi atent instrucţiunile afişate pe ecranul
alarmei cât şi cele asociate ecranului Ajutor.

A nu se repeta ignorarea aceleiaşi alarme. Opriţi tratamentul şi contactaţi


personalul de service.
AVERTISMENT

Despre acest capitol


Acest capitol oferă o descriere generală a sistemului de alarmă şi descrie diferitele niveluri
de semnale emise de unitatea de control Prismaflex. În capitolul 11, toate alarmele sunt
descrise cu informaţii de depanare specifice.

Sistem de management al alarmelor


Unitatea de control Prismaflex se automonitorizează permanent şi monitorizează setul
de unică folosinţă Prismaflex pentru funcţionarea corespunzătoare în timpul operaţiei.
În cazul apariţiei unei situaţii anormale, unitatea de control semnalează o alarmă de
Avertisment, Defecţiune, Atenţie sau Recomandare.

Operatorul este înştiinţat de apariţia unei alarme prin aprinderea becului roşu sau galben
de stare, a alarmei sonore cât şi printr-un ecran al alarmei de pe afişaj. Fiecare ecran de
alarmă furnizează instrucţiuni referitoare la modul în care trebuie răspuns la o alarmă.
Apăsaţi butonul MUT pentru a opri temporar alarma sonoră (timp de 2 minute).

Când este cazul, ecranul Ajutor poate oferi informaţii adiţionale.

Anumite alarme pot fi ignorate. Apăsaţi EXAMIN. ALARME pentru a vedea lista completă.

Notă: butonul EXAMIN. ALARME se găseşte în ecranul Modificare setări în modul Rulare.

Alarmele de avertisment
Alarmele avertisment apar în cazul unor situaţii potenţial periculoase pentru pacient care
necesită intervenţia promptă a operatorului; de exemplu, bule de aer în linia de returnare
sau presiune pozitivă extremă în linia de returnare.

Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control


Următoarele acţiuni au loc în timpul unei alarme de avertisment:

• Unitatea de control Prismaflex intră în „stare de siguranţă” prin oprirea tuturor


pompelor şi închiderea clemei liniei de returnare. Tratamentul este suspendat.
Sângele pacientului nu circulă prin circuitul de sânge.

• Indicator luminos roşu intermitent.

10:2 Sistem de alarmă G5038604


Versiune program 7.xx
• Sunet cu frecvenţă înaltă, recurent, 10 semnale sonore repetate la aprox. 8 secunde
până când sunetul este oprit.

• Ecranul Avertisment apare pe afişaj.

Răspunsul operatorului
Ecranul Avertisment oferă operatorului instrucţiuni despre cum ar trebui să răspundă
alarmei de avertisment. Răspunsurile sunt specifice fiecărui avertisment în parte.

După dezactivarea alarmei au loc următoarele:

• Ecranul Avertisment dispare de pe afişaj.

• Becul verde este aprins.

• Butonul EXAMINARE ALARME dispare, dacă nu sunt alte alarme active.

• Pompa de sânge reporneşte şi se deschide clema liniei de retur. După şapte secunde
repornesc şi celelalte pompe.

Ignorarea alarmelor de avertisment


Pentru ştergerea unor alarme de avertisment, unitatea de control Prismaflex trebuie sa
ignore alarma respectivă pentru o scurtă perioadă de timp. După executarea instrucţiunilor
oferite de ecranul Avertisment, operatorul apasă butonul IGNORARE. Următoarele
acţiuni au loc în timpul de ignorare:

• Ecranul Avertisment dispare de pe afişaj.

• Indicator luminos galben continuu.

• ButonulEXAMINARE ALARME rămâne afişat.

• Pompa de sânge reporneşte şi se deschide clema liniei de retur. După şapte secunde
repornesc şi celelalte pompe.

După perioada de ignorare, alarma dispare sau revine.

G5038604 Sistem de alarmă 10:3


Versiune program 7.xx
Alarmele de defecţiune
Alarmele de defecţiune apar dacă siguranţa pacientului nu poate fi monitorizată din cauza
unei erori a sistemului; de exemplu, eşuare în timpul autotestului, erori ale sistemului sau
defecţiune de hardware.

Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control


Următoarele acţiuni au loc în timpul unei alarme de defecţiune:

• Unitatea de control Prismaflex intră în „stare de siguranţă” prin oprirea tuturor


pompelor şi închiderea clemei liniei de returnare. Tratamentul este suspendat.
Sângele pacientului nu circulă prin circuitul de sânge.

• Indicator luminos roşu intermitent.

• Sunet cu frecvenţă înaltă, recurent, 10 semnale sonore repetate la aprox. 8 secunde


până când sunetul este oprit.

• Ecranul Defecţiune apare pe afişaj.

Răspunsul operatorului
Unele defecţiuni pot fi şterse de către operator; altele necesită service din partea unui
tehnician autorizat. Ecranul Defecţiune oferă operatorului instrucţiuni despre cum ar
trebui să răspundă la alarma de defecţiune. Răspunsurile sunt specifice fiecărei defecţiuni
în parte.

După dezactivarea alarmei au loc următoarele:

• Ecranul Defecţiune dispare de pe afişaj.

• Becul verde este aprins.

• Butonul EXAMINARE ALARME dispare, dacă nu sunt alte alarme active.

• Pompa de sânge reporneşte şi se deschide clema liniei de retur. După şapte secunde
repornesc şi celelalte pompe.

Dacă operatorul nu poate şterge o anumită defecţiune, aceasta trebuie ştearsă în modul
Service de către un tehnician autorizat pentru service. Ecranul Defecţiune oferă
operatorului instrucţiuni corespunzătoare, care includ următoarele:

• Oprirea tratamentului pacientului (cu sau fară returnarea sângelui)

Notă: Dacă butonul DECONECTARE nu este disponibil, tratamentul trebuie oprit


manual. Consultaţi „Terminarea manuală a tratamentului” de la pagina 11:67.

• Întrerupeţi alimentarea cu energie.

• Contactaţi asistenţa service pentru repararea unităţii de control şi ştergerea alarmei.

10:4 Sistem de alarmă G5038604


Versiune program 7.xx
Ignorerea alarmelor de defecţiune:
Pentru ştergerea unor alarme de defecţiune, unitatea de control Prismaflex trebuie sa
ignore alarma respectivă pentru o scurtă perioadă de timp. După executarea instrucţiunilor
oferite de ecranul Defecţiune, operatorul apasă butonul IGNORARE. Următoarele acţiuni
au loc în timpul de ignorare:

• Ecranul Defecţiune dispare de pe afişaj.

• Indicator luminos galben continuu.

• ButonulEXAMINARE ALARME rămâne afişat.

• Pompa de sânge reporneşte şi se deschide clema liniei de retur. După şapte secunde
repornesc şi celelalte pompe.

După perioada de ignorare, alarma dispare sau revine.

Alarmele de atenţionare
Alarmele de atenţionare apar dacă există o situaţie pentru care acţiunea corespunzătoare
ar fi suspendarea tratamentului, dar sunt sigure continuarea fluxului de sânge şi a pompei
pentru seringă; de exemplu, PBP, dializat sau punga cu soluţie de înlocuire este goală sau
punga efluent este plină.

Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control


Următoarele acţiuni au loc în timpul unei alarme de atenţionare:

• Se opresc pompele pentru PBP, soluţie de înlocuire, dializat şi efluent.

• Pompele pentru sânge şi seringă continuă să funcţioneze, iar clema liniei de returnare
rămâne deschisă. Sângele pacientului continuă să circule prin circuitul de sânge,
dar tratamentul este suspendat.

• indicator luminos galben intermitent.

• Sunet cu frecvenţă medie, recurent, 3 semnale sonore repetate la aprox. 11 secunde


până când sunetul este oprit.

• Ecranul Atenţie apare pe afişaj.

Răspunsul operatorului
Ecranul Atenţie oferă operatorului instrucţiuni despre cum ar trebui să răspundă alarmei
de atenţionare. Răspunsurile sunt specifice fiecărei atenţionări.

După dezactivarea alarmei au loc următoarele:

• Ecranul Atenţie dispare de pe afişaj.

• Becul verde este aprins.

• Butonul EXAMINARE ALARME dispare, dacă nu sunt alte alarme active.

• Pompele pentru PBP, soluţie de înlocuire, dializat şi efluent repornesc în câteva


secunde.

G5038604 Sistem de alarmă 10:5


Versiune program 7.xx
Alarmele Recomandare
Alarmele de recomandare apar dacă există o situaţie de care operatorul ar trebui să fie
înştiinţat, dar pentru pacient nu reprezintă un risc. Tratamentul pacientului continuă pe
perioada alarmei de recomandare.

Prismaflex® Acţiuni ale unităţii de control


Următoarele acţiuni au loc în timpul unei alarme de recomandare:

• Nicio pompă nu se opreşte; tratamentul continuă.

• Indicator luminos galben continuu.

• Sunet cu frecvenţă joasă, recurent, 2 semnale sonore repetate la aprox. 21 secunde


până când sunetul este oprit.

• Ecranul Recomandare apare pe afişaj.

Răspunsul operatorului
Ecranul Recomandare oferă operatorului instrucţiuni despre cum ar trebui să răspundă
alarmei de recomandare; răspunsurile sunt specifice fiecărei recomandări în parte.

Când o recomandare a fost ştearsă (dezactivată automat sau ştearsă de operator),


următoarele acţiuni au loc:

• Ecranul Recomandare dispare de pe afişaj.

• Becul verde este aprins.

• Butonul EXAMINARE ALARME dispare, dacă nu sunt alte alarme active.

Ignorarea Alarmelor Recomandare


Multe alarme de recomandare pot fi ignorate de operator. Dacă o alarmă de recomandare
este ignorată, va rămâne ignorată pe o perioadă nedefinită de timp. Dacă alarma ignorată
este o alarmă cu dezactivare automată, aceasta va fi ştearsă când situaţia nu mai există.
Dacă alarma ignorată nu este o alarmă cu dezactivare automată, aceasta va rămâne
în lista de alarme în aşteptare. Alarmele în aşteptare pot fi văzute apăsând butonul
EXAMINARE ALARME. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Priorităţi alarmă” de
la pagina 10:7.

Următoarele acţiuni au loc dacă o alarmă de recomandare este ştearsă de către operator:
• Ecranul Recomandare dispare de pe afişaj.

• Lumina galbenă rămâne aprinsă.

• ButonulEXAMINARE ALARME rămâne afişat.

10:6 Sistem de alarmă G5038604


Versiune program 7.xx
Priorităţi alarmă
Toate alarmele sunt prioritizate. Aceasta înseamnă că în cazul unor multiple probleme,
doar alarma cu prioritatea cea mai mare va fi afişată pe ecran. Ştergerea alarmei cu cea
mai mare prioritate va cauza afişarea următoarei alarme cu prioritate mare şi aşa mai
departe. Pentru fiecare alarmă ce apare pe afişaj, operatorul urmează instrucţiunile de
pe ecran pentru a răspunde acelei alarme.

Prioritatea pentru fiecare alarmă este afişată în lista cu priorităţi ale alarmei.

La apariţia unei alarme, butonul EXAMINARE ALARME va fi afişat, iar numele alarmei
respective va fi memorat în lista de alarme în aşteptare (active). Până la ştergerea alarmei,
butonul EXAMINARE ALARME va rămâne afişat, iar numele alarmei rămâne în lista de
alarme în aşteptare. Alarmele ignorate sunt considerate alarme active.

Notă: butonul EXAMIN. ALARME se găseşte în ecranul Modificare setări în modul Rulare.

Pentru a vedea alarmele în aşteptare operatorul poate apăsa butonul


EXAMINARE ALARME.

Lista cu priorităţi ale alarmei


Priorităţi Titlu alarmă

Defecţiuni (prioritate înaltă)


1 Eroare sistem general
2 Eroare de comunicare
3 Eroare memorie
4 Placă circuite presiuni
5 Voltaj în afara intervalului
Avertismente
6 Aer în sânge
7 Deconectare returnare
8 Scădere presiune de returnare
9 Deconectare set
10 Filtru înfundat
11 Plasmafiltru înfundat
12 Cartuş HP înfundat
13 Detectată scurgere de sânge
14 Acces extrem negativ
15 Returnare extrem pozitiv

G5038604 Sistem de alarmă 10:7


Versiune program 7.xx
Priorităţi Titlu alarmă

Avertismente
16 Acces extrem pozitiv
17 Filtru extrem pozitiv
18 Cădere de tensiune
19 Set greşit încărcat
20 Pungă efluent plină
21 Pungă/recipient goală
22 Volum pungă incorect
23 Pungă de efluent incorectă
24 Cântar deschis
25 Linii clampate
26 Linie seringă clampată
27 Seringă goală
28 Seringă de calciu goală
29 Linie de calciu clampată
30 Linie Ca neconectată
31 Depăşire timp recirculare
32 Pungă efluent plină
33 Eroare setare
34 Selectat set greşit
35 Linii încrucişate
36 Linii clampate
37 Set greşit încărcat
38 Eroare încărcare
39 Baterie descărcată
40 Soluţie Ca necorespunzătoare
41 Linie efluent neconectată la BLD

10:8 Sistem de alarmă G5038604


Versiune program 7.xx
Priorităţi Titlu alarmă

Defecţiuni
42 Detector aer
43 Clemă blocată închisă
44 Pompă sânge
45 Pompă efluent
46 Pompă înlocuitor
47 Pompă lichid dializat
48 Pompă înlocuitor 2
49 Pompă PBP
50 Normalizare eşuată
51 Detectorul de scurgeri de sânge
52 Eroare autotest
53 Autotest amorsare
54 Pompă seringă
55 Cântare
56 Test presiune zero
57 Test cântar zero
58 Checksum întrerupt
59 Date personalizate
60 Date bibliotecă
61 Nu se pot salva date personalizate
62 Eroare memorie
63 Valva de strangulare superioară
64 Valva de strangulare inferioară
65 Placă de circuite cântare
66 Senzor cântar efluent
67 Senzor cântar înlocuitor
68 Senzor cântar de lichid dializat
69 Senzor cântar PBP
70 Seringă neîncărcată / Seringă Ca neîncărcată
71 Linie în detector aer
72 Linie în clemă
73 Nicio linie în detector aer
74 Nicio linie în clemă
75 Eroare memorie, cod 7
76 Retur automat sânge

G5038604 Sistem de alarmă 10:9


Versiune program 7.xx
Priorităţi Titlu alarmă

Atenţie
77 Limita pierdere atinsă/Limită câştig atinsă
78 Probleme flux nerezolvate
79 Problemă flux
80 Reţetă TPE livrată
81 Pungă efluent plină
82 Pungă goală
83 TMP excesiv
84 TMPa excesiv
85 Volum pungă incorect
86 Pungă de efluent incorectă
87 Cântar deschis
88 Câştig lichid pacient excesiv
89 Anticoagulare suspendată

10:10 Sistem de alarmă G5038604


Versiune program 7.xx
Priorităţi Titlu alarmă

Recomandare
90 Verificaţi acces
91 Verificaţi retur
92 Flux de sânge oprit
93 Seringă neîncărcată / Seringă Ca neîncărcată
94 Pompe lichid oprite
95 Verificare linie seringă
96 Seringă goală
97 Linie seringă clampată
98 Seringă de calciu goală
99 Seringă aproape goală / Seringă Ca aproape goală
100 Linie de calciu clampată
101 Linie Ca neconectată
102 Filtrul se înfundă
103 Plasmafiltrul se înfundă
104 Cartuşul HP se înfundă
105 TMP prea mare
106 TMPa prea mare
107 Durată până la schimbarea setului
108 Returnare nedetectată
109 Descărcare întreruptă
110 Puncte de verificare a anticoagulării
111 Termen depăşit autotest
112 Memorie de siguranţă
113 Tratament MARS
114 Baterie descărcată
115 Alimentare întreruptă
116 Bolus incomplet

G5038604 Sistem de alarmă 10:11


Versiune program 7.xx
Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat

10:12 Sistem de alarmă G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 11

Rezolvarea problemelor
Cuprins

Avertismente şi precauţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:2


Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:2
Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:2
Alarmele de avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:3
Alarmele de atenţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:21
Alarmele Recomandare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:29
Alarmele de defecţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:44
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:64
Cădere de tensiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:67
Terminarea manuală a tratamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:67
Terminarea manuală cu returnarea sângelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:67
Terminarea manuală fără returnarea sângelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:70
Scurgere în senzorii de presiune sau sângele atinge bariera de lichid . . . . . . . . . . . .11:71
Proceduri legate de bariera de lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:71
Recuperarea barierei de lichid în Amorsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:71
Schimbarea barierei de lichid în modul Rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:72
Proceduri de eliminare a aerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:73
Compartimentul de deaerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:73
Alarma Aer în sânge – îndepărtare manuală a aerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:73
Normalizare detector scurgeri de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:73
Proceduri de monitorizare cardiacă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:74

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:1


Versiune program 7.xx
Avertismente şi precauţii generale

Avertismente
AVERTISMENT
Când sângele este returnat manual, detectarea aerului va fi indisponibilă.
Examinaţi vizual apariţia aerului în linia de returnare pană la deconectarea
pacientului.
AVERTISMENT

Despre acest capitol


Ecranele alarmelor oferă instrucţiuni on-line pentru remedierea majorităţii alarmelor. În
anumite situaţii însă ecranele alarmelor nu pot oferi instrucţiunile detaliate necesare.
Acest capitol al manualului oferă informaţiile suplimentare care v-ar putea ajuta.

Alarmele sistemului Prismaflex sunt listate în următoarele categorii:

• Alarmele de avertisment începând cu pagina 11:3

• Alarmele de defecţiune începând cu pagina 11:44

• Alarmele de atenţionare începând cu pagina11:21

• Alarmele Recomandare începând cu pagina 11:29

• Diverse începând cu pagina 11:64, oferă instrucţiuni pentru tratarea altor situaţii
anormale care pot apărea.

Sunt explicate cauzele posibile ale fiecărei alarme şi acţiunile corespunzătoare ale
operatorului.

Notă: În fiecare categorie, alarmele sunt listate în ordine alfabetică.

Acest capitol conţine şi informaţii legate de procedurile pentru Terminarea manuală a unui
tratament (cu sau fără returnarea sângelui la pacient), Îndepărtarea de aer şi proceduri
legate de Bariera pentru lichid.

11:2 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Alarmele de avertisment

Acces extrem negativ

Observaţie:
Alarma apare dacă presiunea de acces este mai mică decât limita de avertizare configurată de
utilizator „Acces extrem negativ” sau dacă presiunea de acces este cu 150 mmHg sau mai mult
sub punctul de operare.

Notă: Un punct de operare este valoarea presiunii atunci când presiunea este considerată stabilă
după un eveniment cum ar fi o alarmă, modificarea fluxului de sânge etc.

Această alarmă dispare singură dacă presiunea revine la limitele normale în maxim 15 secundec. În
timpul dezactivării automate monitorul nu va emite o alarmă sonoră.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Pacientul se mişcă, tuşeşte sau este Aşteptaţi 15 secunde pentru o încercare de dezactivare
aspirat. automatăc.
Notă: Dacă o încercare de dezactivare automată eşuează,
aşteptaţi revenirea presiunii la normal pe ecranul fără
dezactivare automată, apoi apăsaţiCONTINUAREa.

Linie de acces clampată, răsucită Notă: Dacă o încercare de dezactivare automată eşuează,
sau parţial blocată. aşteptaţi revenirea presiunii la normal pe ecranul fără
dezactivare automată, apoi apăsaţiCONTINUAREa.

Cateterul de acces este înfundat sau Clătiţi/repoziţionaţi cateterul de acces conform


ieşit din poziţia sa în venă sau rata protocolului spitalului. Utilizaţi zona de prelevare a
fluxului de sânge este prea mare accesului pentru a infuza soluţie salină şi a elibera
pentru dispozitivul de acces. presiunea negativă şi/sau scădeţi rata fluxului de sânge.
Apăsaţi CONTINUAREa.

Senzorul presiunii de acces a eşuat. Opriţi tratamentul, contactaţi personalul de service.


Notă: Dacă răspunsurile operatorului sugerate mai sus
nu înlătură alarma, setul poate fi schimbat şi alarma
înlăturată apăsând OPRIREb. Dacă alarma apare şi
pentru noul set, finalizaţi tratamentul apăsând OPRIREb.
Contactaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:3


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Acces extrem pozitiv

Observaţie:
Alarma apare dacă presiunea de acces este mai mare decât limita de avertizare configurată de
utilizator „Acces extrem pozitiv”.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Dispozitivul extern (dacă este Reduceţi presiunea de livrare a dispozitivului extern.


utilizat) livrează sângele cu o
presiune prea mare.

Setarea ratei fluxului de sânge a Creşteţi rata fluxului de sânge. Reveniţi la ecranul
fost prea scăzută faţă de presiunea alarmei şi apăsaţi CONTINUARE.
sângelui livrat de dispozitivul
extern.

Senzorul presiunii de acces a eşuat. Finalizaţi tratamentul. Contactaţi personalul de service.


Notă: Dacă răspunsurile operatorului sugerate mai sus nu înlătură alarma, setul poate fi schimbat şi
alarma înlăturată apăsând OPRIREb. Dacă alarma apare şi pentru noul set, finalizaţi tratamentul
apăsând OPRIREb. Contactaţi personalul de service.

Eşuare a măsurării presiunii de Efectuaţi un autotest pentru repoziţionarea membranelor


acces. senzorului de presiune. Anulaţi alarma pentru a ajunge
la ecranul Stare. Apăsaţi INSTRUMENTE SISTEM şi
efectuaţi un AUTOTEST. Dacă problema persistă,
schimbaţi setul, apăsând OPRIREb. Dacă alarma
apare şi pentru noul set, finalizaţi tratamentul apăsând
OPRIRE. Contactaţi personalul de service.

Aer în sânge

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linie deconectată, scurgeri ale unei Verificaţi accesul sângelui şi setul pentru o posibilă
conexiuni, set amorsat incomplet, scurgere sau deconectare.
linia de retur nu a fost instalată în Remediaţi posibilele cauze.
detectorul de bule de aer.
Apăsaţi săgeată sus până când presiunea de returnare
devine NEGATIVĂ. Dacă nu reuşiţi, continuaţi cu
procedura manuală (consultaţi „Alarma Aer în sânge –
îndepărtare manuală a aerului” de la pagina 11:73).
Apăsaţi ELIBERARE CLEMĂ pentru a îndepărta aerul
şi pentru a trage sânge de la pacient în linia de retur /
compartimentul de dearerare.
Dacă este necesar, utilizaţi săgeţile pentru a ajusta
nivelul lichidului din compartiment.
Când sunteţi gata, apăsaţi CONTINUARE.

11:4 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Notă: Dacă este prezent aer în tot setul, apăsaţi
DECONECTARE pentru a încărca şi amorsa un nou set.

Aer/spumă în tubulatură. În cazul repetării alarmei, deschideţi uşa detectorului


de bule de aer şi verificaţi dacă există aer/spumă
în tubulatură; inspectaţi nivelul de lichid din
compartimentul de deaerare. Închideţi uşa detectorului
de bule de aer. Apăsaţi CONTINUARE.

Baterie descărcată

Observaţie:
Alimentarea încă este întreruptă iar bateriile sunt descărcate.
Se aplică atunci când configuraţia aparatului include şi bateria de rezervă (consultaţi reprezentantul
local pentru mai multe informaţii). Consultaţi Cădere de tensiune de la pagina 11:67

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Alimentarea a fost întreruptă şi Dacă tratamentul unui pacient este în curs de


bateria este descărcată. desfăşurare, apăsaţi butonul OPRIRE pentru a finaliza
tratamentul.
Dacă un pacient este conectat în modul CONFIGU-
RARE, apăsaţi butonul DECONECTARE pentru a
deconecta pacientul. Opriţi aparatul.
Dacă un pacient este conectat în modul FINALIZARE,
apăsaţi butonul IGNORARE pentru a finaliza
tratamentul. Opriţi aparatul.

Aparatul este scos din priză şi Conectaţi cablul de alimentare. Apăsaţi OPRIRE şi
bateria este descărcată. selectaţi RELUARE pentru a reporni tratamentul.

Cântar deschis

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Un obstacol nu permite cântarului Inspectaţi şi remediaţi posibilele cauze. Împingeţi


să se închidă complet, pungă cântarul înspre aparat până se fixează în poziţia de
poziţionată necoresunzător pe închidere. Apăsaţi CONTINUARE.
cârlige, bara de transport nu este
centrată pe tava pentru bare sau
mânerul nu este rotit în jos (înspre
podea).

Senzorul cântarului a eşuat. Apăsaţi DECONECTARE. Contactaţi personalul de


service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:5


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Cartuş HP înfundat

Observaţie:
Scăderea presiunii filtrului depăşeşte limita pentru cartuşul HP folosit.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

S-au format cheaguri în cartuşul Schimbaţi setul, apăsând OPRIREb. Testaţi parametrii
HP. de coagulare ai pacientului şi ajustaţi dacă este necesar
Notă: Formarea de cheaguri este livrarea de anticoagulant.
cauzată în general de anticoagularea
inadecvată de pe circuitul sângelui.

Linie (linii) clampate în circuitul Declampaţi liniile. Apăsaţi CONTINUARE.


sângelui.

În timpul anticoagulării Apăsaţi OPRIREb şi schimbaţi setul. Asiguraţi-vă


„Sistemică, pompă pentru că seringa este instalată în mod corespunzător în
seringă Prismaflex: pompa pentru seringă iar pistonul se deplasează în
Livrarea anticoagulării a eşuat. sus în timpul tratamentului. Dacă pistonul nu se
deplasează, pompa pentru seringă a eşuat. Dacă doriţi,
conectaţi linia seringii la un sistem alternativ de livrare
a anticoagulantului, acceptabil din punct de vedere
medical. Contactaţi personalul de service pentru
repararea pompei.

Eşuare a măsurării presiunii. Efectuaţi un autotest pentru repoziţionarea membranelor


senzorului de presiune.

Cădere de tensiune

Observaţie:
Alimentare întreruptă mai mult de 15 secunde după ce aparatul a intrat în modul Rulare.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Cădere de tensiune la reţeaua Inspectaţi circuitul sângelui. Dacă este înfundat,


principală; aparatul a fost scos schimbaţi setul, apăsând OPRIREb.
brusc din priză. Dacă circuitul nu este înfundat, apăsaţi CONTINUARE.
(Dezactivează alarma şi reporneşte tratamentul din
punctul în care se afla când alimentarea a fost întreruptă.)
Notă: Dacă setul a fost descărcat manual în timpul
întreruperii alimentării:
continuaţi tratamentul cu un nou set, apăsând OPRIREb
şi SCHIMBARE SET sau
finalizaţi tratamentul, apăsând OPRIREb şi
FINALIZARE TRATAMENT.

11:6 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Deconectare returnare

Observaţie:
Alarma apare dacă presiunea de returnare este mai mică de +10 mmHg şi punctul de operare al
presiunii de returnare este mai mare de +10 mmHg. Alarma se repetă dacă următorul punct de
operare al presiunii de returnare este sub +10 mmHg.

De asemenea, alarma se declanşează o dată dacă punctul de operare este sub +10 mmHg după ce
un operator a indus (re)pornirea pompei de sânge Dacă această condiţie de presiune persistă, ea va
fi indicată de alarme ulterioare de tip Recomandare: Returnare nedetectată.

Notă: Un punct de operare este valoarea presiunii atunci când presiunea este considerată stabilă
după un eveniment cum ar fi o alarmă, modificarea fluxului de sânge etc.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Cateterul sau linia de retur sunt Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cateterului de


deconectate. returnare la linia de retur şi la pacient.
Pentru a relua tratamentul, apăsaţi CONTINUAREa.

Linia de monitorizare a Apăsaţi OPRIREb şi utilizaţi SCHIMBARE SET pentru


compartimentului nu este conectată a încărca/amorsa un nou set. Dacă are loc din nou
corespunzător la portul presiunii de umezirea barierei de lichid, contactaţi personalul de
returnare sau bariera de lichid este service.
umedă.

Circuitul sângelui blocat înainte de Remediaţi dacă este posibil. Apăsaţi CONTINUARE.
compartimentul de deaerare. Dacă nu este posibil, apăsaţi OPRIREb şi utilizaţi
SCHIMBARE SET pentru a încărca/amorsa un nou set.

Senzorul presiunii de returnare a Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIREb. Contactaţi


eşuat. personalul de service.

Deconectare set

Observaţie:
Alarma apare dacă presiunea filtrului este mai mică de +10 mmHg şi punctul de operare al
presiunii filtrului este mai mare de +10 mmHg.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Senzorul de presiune a filtrului nu Curăţaţi resturile din jurul senzorului şi reinstalaţi-l


a fost instalat sau resturi în carcasa dacă este necesar. Apăsaţi IGNORARE pentru
senzorului. a dezactiva alarma şi efectuaţi autotestul cu
ajutorul INSTRUMENTELOR SISTEMULUI pentru
repoziţionarea membranei senzorului. Dacă problema
senzorului persistă, apăsaţi OPRIRE pentru a schimba
setul. Dacă alarma apare şi pentru noul set, finalizaţi
tratamentul şi contactaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:7


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Linia dintre pompa de sânge şi Asiguraţi-vă de conectarea corectă a liniei. Pentru a


filtru este deconectată. relua tratamentul, apăsaţi IGNORAREa.

Circuitul sângelui este blocat Remediaţi dacă este posibil. Apăsaţi IGNORAREa
înainte de senzorul presiunii Dacă nu este posibil, apăsaţi OPRIRE b şi
filtrului. apoiSCHIMBARE SET pentru a încărca/amorsa un nou
set.

Rata fluxului de sânge prea scăzută Creşteţi rata fluxului de sânge şi apăsaţi IGNORAREa.
pentru dispozitivul de acces.

Senzorul presiunii din filtru a eşuat. Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIREb. Contactaţi
personalul de service.

Deconectare a liniei de retur şi Verificaţi linia de retur şi cateterul; remediaţi dacă


eşuare a alarmei presiunii de este cazul. Dacă bariera de lichid este umedă, apăsaţi
returnare. OPRIRE şi apăsaţi SCHIMBARE SET pentru a
încărca/amorsa un set nou.
Dacă bariera de lichid nu este udă, apăsaţi IGNORAREa
pentru a anula alarma şi pentru a deschide ecranul Stare.
Apăsaţi INSTR. SISTEM şi efectuaţi un auto-test pentru
a verifica senzorul de presiune de returnare.

Eşuare a măsurării presiunii. Efectuaţi un autotest pentru repoziţionarea membranelor


senzorului de presiune. Anulaţi alarma pentru a ajunge
la ecranul Stare. Apăsaţi INSTRUMENTE SISTEM şi
efectuaţi un AUTOTEST. Dacă problema persistă,
schimbaţi setul, apăsând OPRIREb. Dacă alarma
apare şi pentru noul set, finalizaţi tratamentul apăsând
OPRIRE. Contactaţi personalul de service.

Depăşire timp recirculare

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Timpul de recirculare a depăşit Apăsaţi OPRIRE RECIRC. şi reluaţi tratamentul.


limita setată de producător.

Detectată scurgere de sânge

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Bulă de aer pe linia de efluent, la Apăsaţi IGNORAREa pentru a disloca bula de aer. În
nivelul detectorului de scurgeri de cazul în care apar în continuare bule de aer (eliminare de
sânge. gaz din lichidul efluent), verificaţi dacă linia de efluent
este răsucită şi/sau reduceţi rata de ultrafiltrare.

11:8 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Linia de efluent nu a fost instalată Împingeţi linia în detector de jos în sus şi fixaţi linia prin
corespunzător în detectorul de ghidajele pentru tubulatură. Apăsaţi IGNORAREa. După
scurgeri de sânge. ce alarma este anulată, apăsaţi Normalizare BLD pe
ecranul Instr. sistem şi urmaţi instrucţiunile.
Avertisment:
Detectorul de scurgeri de sânge trebuie re-normalizat
dacă linia efluentului este îndepărtată şi apoi reintrodusă
în detectorul de scurgeri de sânge după ce tratamentul a
început (mod rulare). Consultaţi capitolul Rezolvarea
problemelor de la pagina 11:73.

Lichid sau resturi în circuitul Scoateţi linia din detector. Acţionând „similar cu aţa
tubulaturii prin detector. dentară”, curăţaţi interiorul detectorului cu o cârpă care
nu lasă scame şi alcool izopropilic. Uscaţi bine. Curăţaţi
linia de efluent cu apă şi uscaţi-o bine. Reintroduceţi
linia în detector şi în ghidajele tubulaturii. Apăsaţi
IGNORAREa. După ce alarma este anulată, apăsaţi
Normalizare BLD pe ecranul Instr. sistem şi urmaţi
instrucţiunile.
Avertisment:
Detectorul de scurgeri de sânge trebuie re-normalizat
dacă linia efluentului este îndepărtată şi apoi reintrodusă
în detectorul de scurgeri de sânge după ce tratamentul a
început (mod rulare). Consultaţi capitolul Rezolvarea
problemelor de la pagina 11:73.

Scurgere în membrana filtrului. Schimbaţi setul, apăsând OPRIREb. Trimiteţi o probă


de efluent la laborator pentru numărare a celulelor.

TPE: lipide sau elemente formate Apăsaţi IGNORAREa. Micşoraţi rata înlocuitorului
în plasmă, plasmă decolorată. şi/sau rata de pierdere a plasmei pacientului.
Notă: Dacă aceasta nu înlătură alarma, setul poate
fi schimbat apăsând OPRIREb. Dacă alarma apare
şi pentru noul set şi ratele de flux micşorate, opriţi
tratamentul.

Eroare încărcare

Observaţie:
Setul nu se poate încărca/descărca.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Poziţie incorectă a valvelor de Apăsaţi RETESTARE pentru a repoziţiona valvele de


strangulare. strangulare şi a opri alarma.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:9


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Eroare setare

Observaţie:
Alarma apare dacă autotestul de pre-amorsare eşuează.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Setarea este incorectă. Verificaţi poziţia liniei de retur în clemă. Apăsaţi


ELIBERARE CLEMĂ pentru repoziţionare. Reinstalaţi
linia de retur în clemă.
Verificaţi instalarea liniei de monitorizare a
compartimentului, instalarea senzorilor pentru filtru şi
efluent, clema de pe linia de dializat.
Verificaţi dacă senzorii de presiune au eşuat.
Verificaţi dacă segmentul pompei de dializat este
încărcat.
Verificaţi dacă linia seringii şi/sau valva cu sens unic
sunt conectate.
Verificaţi că linia seringii este clampată.
Verificaţi dacă este încărcat setul corect. (consultaţi
AJUTOR)
Remediaţi şi apăsaţi RETESTARE.
Dacă alarma continuă să apară, apăsaţi DESCĂRCARE şi
încărcaţi un set nou.
Dacă alarma apare şi pentru noul set, contactaţi
personalul de service.

Filtru extrem pozitiv

Observaţie:
Alarma apare dacă presiunea din senzorul filtrului este ≥450 mmHg.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia dintre senzorul de presiune Remediaţi şi apăsaţi CONTINUARE.


al filtrului şi filtru sau linia dintre
filtru şi compartimentul de deaerare
este clampată sau răsucită.

Aparatul funcţionează cu o presiune Apăsaţi SETĂRI FLUX şi micşoraţi rata fluxului de


de returnare mare şi au început să sânge. Verificaţi cateterul.
se formeze cheaguri în filtru.

Presiune excesivă. Eliberaţi excesul de presiune din linia de retur apăsând


ELIBERARE CLEMĂ. Dacă doriţi, micşoraţi rata
fluxului de sânge; apăsaţi CONTINUARE.
Nota 1: Tasta ELIBERARE CLEMĂ este disponibilă doar dacă nu este prezentă nicio altă alarmă
care necesită închiderea clemeie.

Presiunea din filtru va scădea după începerea funcţionării. (Când înfundarea filtrului devine o
problemă apare alarma Avertisment sau Recomandare corespunzătoare.)

11:10 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Notă 2: Dacă răspunsurile operatorului sugerate mai sus nu înlătură alarma, setul poate fi schimbat
apăsând OPRIREb. Dacă alarma apare şi pentru noul set, finalizaţi tratamentul apăsând OPRIREb.
Contactaţi personalul de service.

Senzorul presiunii din filtru a eşuat. Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIREb. Contactaţi
personalul de service.

În timpul tratamentului CRRT Dacă scurgerea de sânge este confirmată, apăsaţi


MARS: OPRIRE şi schimbaţi setul. Dacă nu, depanaţi monitorul
Monitorul MARS a detectat o MARS şi apăsaţi CONTINUARE.
scurgere de sânge.

Filtru înfundat

Observaţie:
Scăderea presiunii filtrului depăşeşte limita pentru filtrul folosit sau atunci când sunt atinse limitele
pentru recomandarea „Filtrul se înfundă” şi pentru atenţionarea „TMP excesiv”.
Notă: valoarea TMP din filtrul MARSFLUX nu este considerată pentru această alarmă în timpul
terapiei CRRT-MARS; consultaţi secţiunea „Gestionarea presiunii” la pagina 5:29

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

S-au format cheaguri în filtru. Schimbaţi setul, apăsând OPRIREb. Testaţi parametrii
Notă: Formarea de cheaguri este de coagulare ai pacientului şi ajustaţi dacă este necesar
cauzată în general de anticoagularea livrarea de anticoagulant.
inadecvată de pe circuitul sângelui.

Linie (linii) clampate în circuitul Declampaţi liniile. Apăsaţi CONTINUARE.


sângelui.

Rata de ultrafiltrare este prea Apăsaţi CONTINUARE şi reduceţi rata fluxului soluţiei
ridicată pentru filtrul utilizat. de înlocuire şi/sau rata fluxului soluţiei PBP şi/sau rata
de eliminare a lichidului pacientului.

Eşuare a măsurării presiunii. Efectuaţi un autotest pentru repoziţionarea membranelor


senzorului de presiune.

În timpul anticoagulării Apăsaţi OPRIREb şi schimbaţi setul. Asiguraţi-vă


„Sistemică, pompă pentru că seringa este instalată în mod corespunzător în
seringă Prismaflex: pompa pentru seringă iar pistonul se deplasează în
Livrarea anticoagulării a eşuat. sus în timpul tratamentului. Dacă pistonul nu se
deplasează, pompa pentru seringă a eşuat. Dacă doriţi,
conectaţi linia seringii la un sistem alternativ de livrare
a anticoagulantului, acceptabil din punct de vedere
medical. Contactaţi personalul de service pentru
repararea pompei.

În timpul coagulării „Citrat - Apăsaţi OPRIREb şi schimbaţi setul. Asiguraţi-vă că


Calciu” pompa PBP funcţionează corespunzător. Dacă pompa
Livrarea de citrat a eşuat. PBP a eşuat, contactaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:11


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

În timpul tratamentului CRRT Dacă scurgerea de sânge este confirmată, apăsaţi


MARS: OPRIRE şi schimbaţi setul. Dacă nu, depanaţi monitorul
Monitorul MARS a detectat o MARS şi apăsaţi CONTINUARE.
scurgere de sânge.

Linie Ca neconectată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de infuzie a calciului nu este Conectaţi la seringă o linie dedicată de infuzie a


conectată la seringă. calciului. Apăsaţi CONTINUARE.

Este conectată o linie greşită. Utilizaţi o linie dedicată de infuzie pentru infuzia
calciului atunci când alegeţi metoda „Citrat – Calciu,
pompă pentru seringă Prismaflex”.

Linia pentru seringă care nu este Clampaţi linia care nu este utilizată din setul de
utilizată şi este pusă deoparte unică folosinţă şi nu o folosiţi în timpul tratamentului
în setul de unică folosinţă este când alegeţi metoda „Citrat – Calciu, pompă
conectată la seringa pentru calciu. pentru seringă Prismaflex”. Apăsaţi butonul
SCHIMBARE SER/LINIE şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a conecta la seringă o linie dedicată de
infuzie a calciului.

Este instalată o seringă de Utilizaţi numai o seringă de 50 ml de marcă permisă


dimensiune greşită. când alegeţi metoda „Citrat – Calciu, pompă pentru
seringă Prismaflex”.

Aer în seringă. Apăsaţi SCHIMBARE SER/LINIE. Urmaţi instrucţiunile


pentru a instala o seringă plină şi reveniţi la ecranul
alarmei. Apăsaţi CONTINUARE.

Linie de calciu clampată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de infuzie a calciului este Declampaţi linia de infuzie a calciului. Apăsaţi


clampată. CONTINUARE.

Instalare incorectă a liniei de Inspectaţi linia de infuzie a calciului, îndepărtaţi


infuzie a calciului. eventualele cleme, bucle sau alte obstacole. Utilizaţi
agrafa de deasupra pompei pentru seringă pentru a
evita răsucirea liniei de infuzie a calciului. Apăsaţi
CONTINUARE.
Notă: În cazul repetării alarmei, apăsaţi butonul
SCHIMBARE SER/LINIE pentru a schimba seringa şi
linia de infuzie a calciului.

11:12 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Linie efluent neconectată la BLD

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de efluent a noului set nu este Remediaţi şi apăsaţi RETESTARE. Dacă alarma
instalată în detectorul de scurgeri continuă să apară, apăsaţi DECONECT. şi încărcaţi un
de sânge. set nou. Dacă alarma apare şi pentru noul set, contactaţi
personalul de service.

Eşuare a detectorului de scurgeri Apăsaţi DECONECTARE; îndepărtaţi setul. Contactaţi


de sânge. personalul de service.

Linie seringă clampată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia seringii este clampată, Inspectaţi linia seringii; îndepărtaţi eventualele cleme,
răsucită sau blocată. bucle sau alte obstacole. Apăsaţi CONTINUAREa.

Instalare incorectă a liniei seringii Reinstalaţi linia seringii. Apăsaţi CONTINUAREa.

Alarma se repetă. Apăsaţi SCHIMBARE SERINGĂ; urmaţi instrucţiunile


pentru a schimba seringa şi reveniţi la ecranul alarmei.
Apoi, apăsaţi CONTINUARE.

Linii clampate

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Una dintre linii este clampată. Declampaţi linia. Apăsaţi REAMORSARE.

Set de unică folosinţă obstruat. Apăsaţi DECONECTARE. Schimbaţi setul.

Unul sau mai mulţi senzori de Apăsaţi DECONECTARE. Contactaţi personalul de


presiune au eşuat. service.

Linii încrucişate

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Liniile sunt încrucişate sau Verificaţi şi corectaţi configuraţia liniilor şi pungilor.


încurcate. Apăsaţi REAMORSARE.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:13


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Obiect străin pe cântar. Îndepărtaţi obiectul. Apăsaţi REAMORSARE.

Unul sau mai multe cântare au Apăsaţi DECONECTARE; opriţi aparatul. Contactaţi
eşuat. personalul de service.

Plasmafiltru înfundat

Observaţie:
Scăderea presiunii filtrului depăşeşte limita pentru plasmafiltrul folosit sau atunci când sunt atinse
limitele pentru recomandarea „Plasmafiltrul se înfundă” şi pentru atenţionarea “TMPa excesiv”.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

S-au format cheaguri în Schimbaţi setul, apăsând OPRIREb. Testaţi parametrii


plasmafiltru. de coagulare ai pacientului şi ajustaţi dacă este necesar
Notă: Formarea de cheaguri este livrarea de anticoagulant.
cauzată în general de anticoagularea
inadecvată de pe circuitul sângelui.

Linie (linii) clampate în circuitul Declampaţi liniile. Apăsaţi CONTINUARE.


sângelui.

Rata de ultrafiltrare este prea Apăsaţi CONTINUARE şi reduceţi rata fluxului soluţiei
ridicată pentru filtrul utilizat. de înlocuire şi/sau rata de pierdere a plasmei pacientului.

Eşuare a măsurării presiunii. Efectuaţi un autotest pentru repoziţionarea membranelor


senzorului de presiune.

În timpul anticoagulării Apăsaţi OPRIREb şi schimbaţi setul. Asiguraţi-vă


„Sistemică, pompă pentru că seringa este instalată în mod corespunzător în
seringă Prismaflex: pompa pentru seringă iar pistonul se deplasează în
Livrarea anticoagulării a eşuat. sus în timpul tratamentului. Dacă pistonul nu se
deplasează, pompa pentru seringă a eşuat. Dacă doriţi,
conectaţi linia seringii la un sistem alternativ de livrare
a anticoagulantului, acceptabil din punct de vedere
medical. Contactaţi personalul de service pentru
repararea pompei.

În timpul coagulării „Citrat - Apăsaţi OPRIREb şi schimbaţi setul. Asiguraţi-vă că


Calciu” pompa PBP funcţionează corespunzător. Dacă pompa
Livrarea de citrat a eşuat. PBP a eşuat, contactaţi personalul de service.

Pungă/recipient goală

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

11:14 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Punga de soluţie identificată este Conectaţi o pungă nouă. Apăsaţi CONTINUARE.


goalăd.

Punga de soluţie identificată este Eliberaţi de susţinerea parţială. Apăsaţi CONTINUARE.


susţinută parţial (nu este liber
agăţată).

Pungă de efluent incorectă

Observaţie:
Volum pungii de efluent nu corespunde cu Volumul permis.
Cauză: pe cântar este agăţată o pungă goală de 5000 ml, dar Volumul permis pentru efluent este de
9000 ml.

Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Pe cântar este agăţată o pungă goală Înlocuiţi punga de 5000 ml agăţată pe cântar cu o pungă
de 5000 ml, dar Volumul permis de 9000 ml sau modificaţi Volumul permis pentru
pentru efluent este de 9000 ml. efluent, apăsând MODIFICARE PUNGĂ. Apăsaţi
CONTINUARE.

Nicio pungă pe cântar. Aşezaţi pe cântar punga corespunzătoare. Apăsaţi


CONTINUARE.

Punga de efluent este susţinută Eliberaţi de susţinerea parţială. Apăsaţi CONTINUARE.


parţial (nu este liber agăţată).

Pungă efluent plină

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Punga de efluent este plină. Conectaţi o nouă pungă de efluent urmând instrucţiunile
de pe ecranul alarmei. Apăsaţi CONTINUARE.

Obiect străin pe cântarul de efluent. Îndepărtaţi obiectul străin. Apăsaţi CONTINUARE.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:15


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Returnare extrem pozitiv

Observaţie:
Alarma apare dacă presiunea de returnare este mai mare decât limita de avertizare configurată de
utilizator „Returnare extrem pozitiv”.

Această alarmă dispare singură dacă presiunea revine la limitele normale în timpul dezactivării
automate şi monitorul nu va emite o alarmă sonoră.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Pacientul se mişcă, tuşeşte sau este Aşteptaţi 15 secunde pentru o încercare de dezactivare
aspirat. automatăc.
Notă: Dacă o încercare de dezactivare automată eşuează,
aşteptaţi revenirea presiunii la normal pe ecranul fără
dezactivare automată, apoi apăsaţiCONTINUAREa.

Linie de retur clampată sau răsucită. Remediaţi şi aşteptaţi încercarea de dezactivare


automată
Notă: Dacă o încercare de dezactivare automată eşuează, aşteptaţi revenirea presiunii la normal pe
ecranul fără dezactivare automată, apăsaţi ELIBERARE CLEMĂ şi apoi CONTINUAREa.

Cateterul de returnare este înfundat Clătiţi/repoziţionaţi cateterul de returnare conform


sau ieşit din poziţia sa în venă sau protocolului spitalului şi/sau reduceţi rata fluxului de
rata fluxului de sânge este prea sânge. Eliberaţi excesul de presiune din linia de retur
mare. apăsând ELIBERARE CLEMĂ. Apăsaţi CONTINUARE.
Notă: Tasta ELIBERARE CLEMĂ este disponibilă doar
dacă nu este prezentă nicio altă alarmă care necesită
închiderea clemei.

Senzorul presiunii de returnare a Opriţi tratamentul, contactaţi personalul de service.


eşuat. Dacă operaţiile de mai sus nu înlătură alarma, setul poate
fi schimbat şi alarma înlăturată apăsând OPRIREb. Dacă
alarmele apar şi pentru un set nou, finalizaţi tratamentul
apăsând OPRIREb. Contactaţi personalul de service.

Scădere presiune de returnare

Observaţie:
Această alarmă apare dacă presiunea de returnare este cu 50 mmHg sau 70 mmHg (cu un flux al
sângelui>200ml/min) sub punctul de operare.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

O posibilă scurgere sau deconectare Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cateterului de


a liniei de retur sau a cateterului. returnare la linia de retur şi la pacient.
Pentru a relua tratamentul, apăsaţi CONTINUAREg

Pacientul se mişcă sau este mişcat. Apăsaţi CONTINUAREg.

11:16 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Circuitul sângelui este blocat Remediaţi dacă este posibil. Apăsaţi CONTINUARE.
sau prezintă scurgeri înainte de Dacă nu este posibil, apăsaţi OPRIREb şi utilizaţi
compartimentul de deaerare. SCHIMBARE SET pentru a încărca/amorsa un nou set.

Membrana hidrofobă este umedă Apăsaţi OPRIREb şi utilizaţi SCHIMBARE SET pentru
şi/sau linia de service este a încărca/amorsa un nou set. Dacă bariera de lichid se
deconectată. umezeşte şi pentru noul set, contactaţi personalul de
service.

Senzorul presiunii de returnare a Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIREb. Contactaţi


eşuat. personalul de service.

În timpul tratamentului CRRT Dacă scurgerea de sânge este confirmată, apăsaţi


MARS: OPRIRE şi schimbaţi setul. Dacă scurgerea de sânge nu
Monitorul MARS a detectat o este confirmată, depanaţi monitorul MARS şi apăsaţi
scurgere de sânge. CONTINUARE.

Selectat set greşit

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Amestecarea seturilor cu flux Dacă setul încărcat corespunde setului identificat


ridicat şi flux scăzut după eroarea pe ecran, apăsaţi CONFIRMARE. Altfel, apăsaţi
citirii codului de bare. DECONECTARE şi încărcaţi setul din nou.
La sfârşitul primului ciclu de
amorsare, în caz de „Eroare de
citire a codului de bare”, operatorul
trebuie să verifice dacă setul
încărcat şi cel prescris corespund,
apăsând CONFIRMARE.

Obiect străin pe cântar. Dacă setul încărcat corespunde setului identificat


pe ecran, apăsaţi CONFIRMARE. Altfel, apăsaţi
DECONECTARE şi încărcaţi setul din nou.

Linia de retur nu este conectată Dacă setul încărcat corespunde setului identificat
la punga de efluent sau robinetul pe ecran, apăsaţi CONFIRMARE. Altfel, apăsaţi
pungii de efluent este deschis. DECONECTARE şi încărcaţi setul din nou.

Cântar defect. Apăsaţi DECONECTARE; îndepărtaţi setul. Contactaţi


personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:17


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Seringă de calciu goală

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa de calciu este goală. Apăsaţi butonul SCHIMBARE SER/LINIE şi urmaţi


instrucţiunile de pe ecran pentru a instala o seringă
plină şi pentru a reveni la ecranul alarmei. Apăsaţi
CONTINUARE.

Seringă goală

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa este goală. Apăsaţi SCHIMBARE SERINGĂ, urmaţi instrucţiunile


pentru a instala o seringă plină şi reveniţi la ecranul
alarmei. Apăsaţi CONTINUARE.
Notă: În timpul amorsării este necesară o seringă plină.
Dacă nu doriţi anticoagularea circuitului sângelui,
seringa trebuie umplută cu soluţie salină sterilă.

Set greşit încărcat

Observaţie:
Acest set nu poate fi utilizat cu terapia selectată.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Testul de recunoaştere a eşuat. Verificaţi dacă setul corespunde terapiei selectate.


Verificaţi reţeta medicului pentru terapie şi set.
Apăsaţi DESCĂRCARE pentru a accesa ecranul
Încărcare set.
Dacă este necesar, apăsaţi REVOCARE în ecranul
Încărcare set, selectaţi terapia prescrisă şi încărcaţi
setul prescris.
Dacă este necesar, îndepărtaţi setul ataşat unităţii de
control (setul greşit), apoi încărcaţi setul prescris.
Notă: Dacă alarma apare în mod repetat, nu utilizaţi
aparatul înainte de a se realiza reparaţiile necesare.

11:18 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment
Soluţie Ca necorespunzătoare

Observaţie:
Alarma apare după ecranul Confirmare set încărcat dacă nu este disponibil niciun set valabil de
setări iniţiale pentru flux cu intervale de operare rezonabile la utilizarea soluţiei de calciu selectate.
Consultaţi capitolul Anticoagulare de la pagina 8:14. Ecranul de alarmă indică dacă soluţia de
calciu selectată este prea diluată sau prea concentrată.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Soluţia de calciu selectată în modul Apăsaţi MODIFICARE SOLUŢIE. Folosiţi săgeţile


personalizat nu este potrivită pentru pentru a selecta o altă soluţie de calciu. Apăsaţi
utilizare împreună cu terapia/tipul CONTINUARE. Butonul CONTINUARE va fi
de set selectat(ă). disponibil doar dacă se selectează soluţia de calciu
adecvată.

Alarma revine; nu este disponibilă Apăsaţi DESCĂRCARE pentru a încărca un tip diferit
nicio soluţie de calciu adecvată. de set. Consultaţi medicul.

Volum pungă incorect

Observaţie:
Valabil doar dacă este selectată metoda pentru pungă goală.

Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Cantitatea de lichid din punga de Alegeţi una dintre cele trei opţiuni din ecranul alarmei.
soluţie identificată nu corespunde Atenţie:
cu Volumul curent permis. Alegeţi PĂSTR. PUNGĂ doar pentru a utiliza o pungă
care nu este plină şi care are capacitatea totală a
volumului egală cu Volumul curent permis.

Nicio pungă pe cântar. Aşezaţi pe cântar punga corespunzătoare. Apăsaţi


CONTINUARE.
Notă: Dacă agăţaţi mai mult pungi pe cântar, capacitatea totală de lichid a tuturor pungilor de pe
cântar trebuie să nu depăşească volumul permis pentru acel cântar.

Obiect străin pe cântar. Îndepărtaţi obiectul străin. Apăsaţi CONTINUARE.

Punga de soluţie identificată este Eliberaţi de susţinerea parţială. Apăsaţi CONTINUARE.


susţinută parţial (nu este liber
agăţată).

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:19


Versiune program 7.xx
Alarmele de avertisment

Note de subsol
a. IGNORARE ignoră alarma pentru scurtă vreme. Monitorizaţi cu atenţie.
b. OPRIRE opreşte toate pompele, dezactivează alarma şi afişează ecranul Oprire. Sunt
disponibile următoarele opţiuni: reluare tratament, schimbare set, finalizare tratament şi recirculare.
c. În 15 secunde survine o tentativă de auto-dezactivare, dacă presiunea a revenit la limitele
normale şi nu mai există alte alarme Avertisment sau Defecţiune încă active. Dacă dezactivarea
automantă eşuează, clema liniei de retur se închide şi pompa de sânge se opreşte. În acest caz,
alarma trebuie să fie dezactivată manual de operator. În timpul dezactivării automate nu se va
emite niciun semnal sonor. În cazul alarmelor de presiune pentru acces şi pentru returnare,
auto-dezactivarea poate începe numai dacă nu a mai fost derulată nicio altă procedură de
auto-dezactivare în ultimele 2 minute.
d. Această alarmă apare dacă greutatea înregistrată este mai mică decât daraua pungii. Daraua
fiecărei pungi este calculată în mod automat de unitatea de control în funcţie de setarea pentru
Metoda pungă goală din modul Personalizat. Dacă metoda Pungă goală este setată ca „Fixă”,
greutatea pungii de dializat/înlocuitor 2, PBP şi înlocuitor este setată la o valoare fixă (implicit:
230 g). Dacă este selectată o metodă Pungă goală, greutatea pungii de dializat/înlocuitor 2, PBP şi
înlocuitor este calculată automat la fiecare încărcare a unei noi pungi.
e. Dacă butonul ELIBERARE CLEMĂ nu este disponibil iar deschiderea clemei liniei de retur nu
este considerată un risc, deschideţi clema liniei de retur utilizând butoanele OPRIRE şi RELUARE.
Dacă deschiderea clemei liniei de retur este considerată un risc, introduceţi un ac etalon-21 cu
seringă în zona de prelevare superioară roşie, cea mai apropiată de senzorul filtrului, pentru a aspira
aer/sânge, până când presiunea filtrului atinge o valoare sub 450 mmHg.
f. Dacă butonul ELIBERARE CLEMĂ nu este disponibil iar deschiderea clemei liniei de retur nu
este considerată un risc, deschideţi clema liniei de retur utilizând butoanele OPRIRE şi RELUARE.
Dacă deschiderea clemei de returnare este considerată un risc, introduceţi un ac etalon-21 cu
seringă în zona de prelevare albastră (linia de retur), pentru a aspira aer/sânge, până când presiunea
de returnare atinge o valoare sub setarea limitei alarmei.
g. CONTINUARE resetează toate punctele de operare şi înlătură alarma.

11:20 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele de atenţionare

Anticoagulare suspendată

Observaţie:
Infuzia de citrat este oprită deoarece infuzia de calciu a fost întreruptă prea mult timp.
Anticoagularea Citrat - Calciu este suspendată. Această alarmă se anulează singură după ce este

Alarmele de atenţionare
reluată anticoagularea.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa de calciu este goală sau nu Apăsaţi IGNORARE remediaţi cauza pentru a preveni
este încărcată, linia de calciu este formarea de cheaguri în set.
clampată sau nu este conectată,
pompele pentru lichid s-au oprit.

Notă: Infuzia de calciu necesită o monitorizare


suplimentară a parametrilor pacientului. Verificaţi
prescripţia

Cântar deschis

Observaţie:
Cântar închis necorespunzător.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Un obstacol nu permite cântarului Inspectaţi şi remediaţi posibilele cauze. Împingeţi


să se închidă complet, pungă cântarul înspre aparat până se fixează în poziţia de
poziţionată necoresunzător pe închidere. Apăsaţi CONTINUARE.
cârlige, bara de transport nu este
centrată pe tava pentru bare sau
mânerul nu este rotit în jos (înspre
podea).

Senzorul cântarului a eşuat. Apăsaţi OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Contactaţi


personalul de serviceb.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:21


Versiune program 7.xx
Câştig lichid pacient excesiv

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Influxul de lichid PBP a atins Opriţi infuzia PBP şi continuaţi terapia fără câştig de
maximul Câştigului de lichid lichid al pacientului: Apăsaţi SETĂRI FLUX, setaţi rata
al pacientului permis pentru PBP la zero. Continuaţi terapia cu câştig de lichid al
set/terapie. pacientului: Apăsaţi CONTINUARE. Alarma va reveni
Alarmele de atenţionare

când Câştigul de lichid al pacientului va creşte cu 10%


peste valoarea maximă permisă.
Finalizare tratament: Apăsaţi OPRIREb.

Limită câştig atinsă

Observaţie:
Câştigul neintenţionat de lichid al pacientului a depăşit limita selectată, prin urmare tratamentul a
fost întrerupt permanent din motive de siguranţă. Pompele de lichid sunt oprite şi nu vor porni din
nou; pompa de sânge continuă să funcţioneze.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

O problemă de flux a determinat Apăsaţi OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Dacă este


unitatea de control Prismaflex să indicat, reporniţi tratamentul cu un set nou.
infuzeze lichid în exces către Utilizaţi ISTORIC pentru a verifica starea exactă a
pacient: schimbului de lichide în momentul OPRIRII.
Blocarea repetată a fluxului datorită
clemelor închise sau liniilor
răsucite;
Erori de flux cauzate de utilizarea
incorectă a portului de acces de pe
punga de efluent.

Limită pierdere atinsă

Observaţie:
Pierderea neintenţionată de lichid al pacientului a depăşit limita selectată, prin urmare tratamentul
a fost întrerupt permanent din motive de siguranţă. Pompele de lichid sunt oprite şi nu vor porni
din nou; pompa de sânge continuă să funcţioneze.

11:22 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

O problemă de flux a determinat Apăsaţi OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Dacă este


unitatea de control Prismaflex să indicat, reporniţi tratamentul cu un set nou.
sustragă lichid în exces de la Utilizaţi ISTORIC pentru a verifica starea exactă a
pacient: schimbului de lichide în momentul OPRIRII.
Blocarea repetată a fluxului datorită
clemelor închise sau liniilor
răsucite;
Erori de flux cauzate de utilizarea

Alarmele de atenţionare
incorectă a portului de acces de pe
o pungă cu soluţie (PBP, dializat,
înlocuitor, efluent);
Erori de flux cauzate de eliminarea
de gaz din lichidul efluent.

Problemă flux

Observaţie:
A fost detectată o problemă de flux cu lichidul indicat pe ecranulc.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Clemă închisă sau scurgere majoră Remediaţi şi apăsaţi CONTINUARE.


a pungii sau liniei, punga se
balansează, linie răsucită.

Portul de drenaj al liniei de efluent Remediaţi şi apăsaţi CONTINUARE.


nu este complet închis.

Conectorul pungii nu este strâns Verificaţi dacă mufa Luer este strânsă bine.
complet, dacă punga este conectată
cu mufă Luer.

Obiect străin pe cântar; punga Îndepărtaţi obiectul sau eliberaţi de susţinerea parţială.
este susţinută parţial (nu este liber Apăsaţi CONTINUARE.
agăţată).

Punga nu a fost puncţionată corect, Utilizaţi o tehnică aseptică pentru a vă asigura că punga
în cazul în care punga este conectată cu soluţie este corect găurită.
prin ac.

Utilizare incorectă a clemei de Rupeţi corect clema de sigilare. Apăsaţi CONTINUARE.


sigilare, dacă este cazul pentru un Dacă problema persistă, înlocuiţi punga cu soluţie
anumit tip de pungă. utilizând procedura SCHIMBARE PUNGI.

Al doilea compartiment al pungi nu Apăsaţi CONTINUARE şi înlocuiţi imediat punga


a fost deschis, dacă se utilizează o utilizând procedura SCHIMBARE PUNGI. Monitorizaţi
pungă cu două compartimente. cu atenţie nivelul lichidului din compartimentul de
deaerare deoarece aerul rezidual din linia de lichid ar
putea pătrunde în circuitul sangvin.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:23


Versiune program 7.xx
Bule de aer pe linie sau în punga cu Verificaţi conectările pungii. Remediaţi şi apăsaţi
soluţie. CONTINUARE.

Bule de aer în lichidul efluent. Verificaţi dacă linia de efluent prezintă o buclă între
senzor şi pompă. Remediaţi şi apăsaţi CONTINUARE.

Ac fără ventilare utilizat cu un Înlocuiţi acul fără ventilare cu un ac cu ventilare.


recipient rigid. Apăsaţi CONTINUARE.
Alarmele de atenţionare

Linia este conectată la o pungă Verificaţi ca linia să fie conectată la punga corectă.
greşită sau punga se află pe un Codurile de culoare ale liniei trebuie să corespundă cu
cântar greşit. cele ale cântarului utilizat.

Pompa neocluzivă sau eroare de Apăsaţi OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Contactaţi


cântar. personalul de service.

Mediul prezintă vibraţii. Dacă sursa vibraţiilor nu poate fi oprită, apăsaţi


OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Contactaţi personalul
de service.

Probleme flux nerezolvate

Observaţie:
Prea multe încercări de remediere a alarmelor Atenţie: Problemă flux. Acurateţea îndepărtării
lichidului pacientului poate fi compromisă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Încercările de deblocare au depăşit Apăsaţi OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Dacă este


limita setată de producător de 10 indicat, reporniţi tratamentul cu un set nou.
încercări în 3 ore. Utilizaţi ISTORIC pentru a verifica starea exactă a
schimbului de lichide în momentul OPRIRII.

Pungă de efluent incorectă

Observaţie:
Volum pungii de efluent nu corespunde cu Volumul estimat.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Pe cântar este agăţată o pungă goală Înlocuiţi punga de 5000 ml agăţată pe cântar cu o pungă
de 5000 ml, dar Volumul permis de 9000 ml sau modificaţi Volumul permis pentru
pentru efluent este de 9000 ml. efluent, apăsând MODIFICARE PUNGĂ. Apăsaţi
CONTINUARE.

11:24 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Nicio pungă pe cântar. Aşezaţi pe cântar punga corespunzătoare. Apăsaţi
CONTINUARE.
Notă: Dacă agăţaţi mai mult pungi pe cântar, capacitatea totală de lichid a tuturor pungilor de pe
cântar trebuie să nu depăşească volumul permis pentru acel cântar.

Punga de efluent este susţinută Eliberaţi de susţinerea parţială. Apăsaţi CONTINUARE.


parţial (nu este liber agăţată).

Alarmele de atenţionare
Pungă efluent plină

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Punga de efluent este plină. Conectaţi o nouă pungă de efluent (consultaţi


instrucţiunile de pe ecranul alarmei). Dacă
schimbaţi cu o pungă mai mare/mai mică, apăsaţi
MODIFICARE PUNGĂ şi utilizaţi săgeţile pentru a seta
un nou Volum permis. Apăsaţi CONTINUARE.

Obiect străin pe cântarul de efluent. Îndepărtaţi obiectul străin. Apăsaţi CONTINUARE.

Pungă goală

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Punga indicată pe ecran este goală. Conectaţi o nouă pungă (consultaţi instrucţiunile de pe
ecranul alarmei). Dacă metoda Pungă goală variabilă
este setată în modul Personalizat este „Variabilă”, puteţi
trece la folosirea unei pungi mai mari/mai mici, apăsând
MODIFICARE PUNGĂ şi utilizând săgeţile pentru a
seta un nou Volum permis. Apăsaţi CONTINUARE când
sunteţi gata.

Punga este susţinută parţial (nu este Eliberaţi de susţinerea parţială; apăsaţi CONTINUARE.
liber agăţată).

Punga a căzut. Conectaţi o nouă pungă (consultaţi instrucţiunile de pe


ecran). Apăsaţi CONTINUARE când sunteţi gata.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:25


Versiune program 7.xx
Recipient înlocuitor gol

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Recipient de înlocuitor este gol. Conectaţi un nou recipient pentru înlocuitor. Apăsaţi
butonul ÎNLOCUITOR, utilizaţi săgeţile pentru
a introduce un nou volum de recipient. Apăsaţi
CONTINUARE.
Alarmele de atenţionare

Recipientul de înlocuitor este Eliberaţi de susţinerea parţială; apăsaţi CONTINUARE.


susţinut parţial (nu este liber
agăţat).

Recipientul de înlocuitor a căzut. Conectaţi un nou recipient de înlocuitor (consultaţi


instrucţiunile de pe ecranul alarmei). Apăsaţi
CONTINUARE când sunteţi gata.

Reţetă TPE livrată

Observaţie:
Volumul total de înlocuitor prescris a fost livrat.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Influxul total de înlocuitor a fost Pentru a continua tratamentul până la utilizarea


atins. lichidului de înlocuire rămas, apăsaţi CONTIN..
La apariţia atenţionării de golire a recipientului de
înlocuitor, apăsaţi OPRIRE şi finalizaţi tratamentul.
Pentru a seta noul punct de alarmă pentru finalizarea
livrării prescripţiei TPE, apăsaţi SETĂRI FLUX,
apoi creşteţi Influxul total de înlocuitor din ecranul
Introducere reţetă TPE.

TMPa excesiv

Observaţie:
Presiunea transmembranei de acces depăşeşte limita de siguranţă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Rata de efluent este prea ridicată. Reduceţi rata lichidului de înlocuire sau creşteţi rata
Este îndepărtată prea multă plasmă. fluxului de sânge. Reveniţi la ecranul alarmei, apăsaţi
(Rata de efluent = rata de pierdere a CONTINUARE.
plasmei pacientului + rata lichidului
înlocuitor)

11:26 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Scăderea de presiune a Reduceţi rata fluxului de sânge şi/sau ajustaţi reţeta
plasmafiltrului este în creştere, anticoagulării.
probabil datorită unei anticoagulări
insuficiente.

TMP excesiv

Alarmele de atenţionare
Observaţie:
Presiunea transmembranei depăşeşte limita de presiune a membranei.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Rata de ultrafiltrare (UFR) este Reduceţi rata fluxului PBP, soluţiei înlocuitor şi/sau
prea mare. Este eliminat prea mult rata fluxului îndepărtării de lichid de la pacient sau, ca
lichid. (UFR = rata îndepărtării de alternativă, creşteţi rata fluxului de sânge. Reveniţi la
lichid de la pacient + rata soluţiei ecranul alarmei, apăsaţi CONTINUARE.
înlocuitor + rata PBP)

Determinare greşită a presiunii Îndepărtaţi alarma scăzând temporar UFR. Apăsaţi


filtrului şi efluentului. INSTRUMENTE SISTEM din ecranul Stare şi efectuaţi
un autotest. Setaţi ratele fluxurilor la valoarea
anterioară. Dacă alarma apare din nou, reduceţi UFR
sau schimbaţi setul.

Anticoagulare inadecvată a Apăsaţi OPRIRE şi schimbaţi setul sau testaţi


circuitului extracorporal. parametrii de coagulare ai pacientului şi ajustaţi livrarea
coagulantului dacă este necesar.
Notă: Avertismentul „Filtru înfundat” apare când
sângele din filtru s-a coagulat.

În timpul tratamentului CRRT Micşoraţi ratele înlocuitorului şi/sau de îndepărtare de


MARS: lichid al pacientului şi/sau PBP. Apăsaţi CONTINUARE.
Presiunile combinate ale
transmembranei filtrelor
MARSFLUX şi diaFLUX depăşesc
limita de presiune a membranei.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:27


Versiune program 7.xx
Volum pungă incorect

Observaţie:
Este selectată metoda Pungă goală variabilă şi cantitatea de lichid din pungă nu corespunde
volumului permis.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:


Alarmele de atenţionare

Cantitatea de lichid din punga de Alegeţi una dintre opţiunile din ecranul alarmei.
soluţie identificată nu corespunde
cu Volumul curent permis.
Atenţie:
Alegeţi PĂSTR. PUNGĂ doar pentru a utiliza o pungă care nu este plină şi care are capacitatea
totală a volumului egală cu Volumul curent permis.

Nicio pungă pe cântar. Aşezaţi pe cântar punga corespunzătoare. Apăsaţi


CONTINUARE.

Obiect străin pe cântar. Îndepărtaţi obiectul străin. Apăsaţi CONTINUARE.

Punga de soluţie identificată este Eliberaţi de susţinerea parţială. Apăsaţi CONTINUARE.


susţinută parţial (nu este liber
agăţată).

Note de subsol
a. Această alarmă apare dacă greutatea înregistrată este mai mică decât daraua pungii. Daraua
fiecărei pungi este calculată în mod automat de unitatea de control în funcţie de setarea pentru
Metoda pungă goală din modul Personalizat. Dacă metoda Pungă goală este setată ca „Fixă”,
greutatea pungii de dializat, PBP, înlocuitor, înlocuitor 2 este setată la o valoare fixă (implicit:
230 g). Dacă este selectată o metodă Pungă goală, greutatea pungii de dializat, PBP, înlocuitor,
înlocuitor 2 este calculată automat la fiecare încărcare a unei noi pungi.
b. Apăsarea butonului OPRIRE opreşte toate pompele, dezactivează alarma şi afişează ecranul
Oprire. Sunt disponibile următoarele opţiuni: reluarea tratamentului, schimbarea setului,
finalizarea tratamentului sau deconectarea temporară a pacientului de la set.
c. Prea multe încercări nereuşite de a anula această alarmă pot conduce la erori ale echilibrului
de lichide al pacientului/îndepărtării de lichide care pot duce la rănirea pacientului sau deces.
Verificaţi acurateţea îndepărtării de lichid. În cazul unei diferenţe între valoarea prescrisă şi lichidul
îndepărtat, consultaţi medicul şi întrerupeţi tratamentul dacă este necesar. CRRT: Când eroarea
echilibrului de lichide al pacientului/îndepărtării de lichide depăşeşte limitele de pierdere/câştig de
lichide pentru pacient, va apărea o alarmă „Atenţie: Limită pierdere atinsă” sau „Atenţie: Limită
câştig atinsă”, necesitând întreruperea terapiei sau schimbarea setului.
TPE: După 10 încercări nereuşite de a dezactiva această alarmă în mai puţin de 3 ore, va apărea
o alarmă „Atenţie: Probleme flux nerezolvate, necesitând întreruperea terapiei sau schimbarea
setului.

11:28 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Alarmele Recomandare

Alimentare întreruptă

Observaţie:
Alimentarea este întreruptă iar aparatul utilizează bateria de rezervă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Cablul de alimentare nu este Reconectaţi cablul de alimentare.


conectat. Apăsaţi IGNORARE pentru a continua tratamentul
până la declanşarea alarmei „Avertisment: Baterie
descărcată”.
Alarma încetează de la sine atunci când situaţia s-a
remediat.

Baterie descărcată

Alarmele Recomandare
Observaţie:
Se aplică atunci când configuraţia aparatului include şi bateria de rezervă (consultaţi reprezentantul
local pentru mai multe informaţii).
Apare când nivelul de energie al bateriei de rezervă este prea scăzut.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Bateria de rezervă s-a descărcat. Apăsaţi IGNORARE şi continuaţi configurarea. Aparatul


trebuie să rămână pornit cel puţin 4 ore pentru a încărca
bateria.
Notă: În cazul întreruperii alimentării înainte ca bateria
de rezervă să fie complet încărcată, aparatul va funcţiona
ca şi cum nu ar fi instalată o baterie de rezervă. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi „Cădere de tensiune”
de la pagina 11:67.

Alarma revine din cauza bateriei Menţineţi aparatul pornit sau în operare pentru mai mult
vechi sau conectării interne de 24 de ore.
necorespunzătoare a firelor. Dacă alarma nu se dezactivează automat în 24 de ore,
contactaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:29


Versiune program 7.xx
Bolus incomplet

Observaţie:
Apare atunci când un bolus este întrerupt. Pompa pentru sânge a fost oprită, fie de către operator,
fie de altă alarmă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Un bolus anticoagulare nu a putut Verificaţi anticoagularea pacientului. Dacă este cazul,


fi finalizat. nu administraţi volumul livrat.

Cartuşul HP se înfundă

Observaţie:
Creşterea scăderii de presiune.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:


Alarmele Recomandare

Anticoagulare inadecvată a Apăsaţi OPRIRE, schimbaţi setul sau testaţi parametrii


circuitului extracorporal. de coagulare ai pacientului şi ajustaţi dacă este necesar.

Linie răsucite în circuitul sângelui. Remediaţi şi apăsaţi IGNORAREc.

Dacă este utilizată o pompă pentru Asiguraţi-vă că seringa este instalată în mod
seringă pentru anticoagulare, este corespunzător în suportul pompei pentru seringă iar
posibil ca seringa să fie instalată pistonul se deplasează în sus în timpul tratamentului.
greşit sau pompa pentru seringă să Dacă pistonul nu se deplasează, pompa pentru seringă a
fi eşuat. eşuat. Dacă doriţi, conectaţi linia seringii la un sistem
alternativ de livrare a anticoagulantului, acceptabil
din punct de vedere medical. Contactaţi personalul de
service pentru repararea pompei.

Scurgere de aer între linia de Dacă bariera de lichid nu este umezită de sânge,
monitorizare a compartimentului asiguraţi conectarea liniei de monitorizare la conectorul
de deaerare şi senzorul presiunii de de tip luer al portului presiunii de returnare şi apăsaţi
returnare. IGNORARE. Dacă bariera de lichid este umezită de
sânge, apăsaţi OPRIRE şi schimbaţi setul.

Senzorul presiunii filtrului sau de Anulaţi alarma pentru a ajunge la ecranul Stare. Apăsaţi
returnare a eşuat. INSTRUMENTE SISTEM şi efectuaţi un AUTOTEST.
Dacă problema senzorului nu este remediată, apăsaţi
OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Opriţi aparatul.
Chemaţi personalul de service.
Sau acţiunea operatorului indică o determinare greşită.

Determinare greşită a presiunii Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIRE. Contactaţi


filtrului. personalul de service.

11:30 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Descărcare întreruptă

Observaţie:
A apărut o eroare la descărcarea datelor istoric pe cardul de date tehnice.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Cardul de date tehnice este plin. Introduceţi un card de date tehnice gol în
suportul cardului de date tehnice. Apăsaţi
DESCĂRCARE DATE pentru a reîncerca descărcarea
datelor istoric.

Un card de date tehnice nu se află Introduceţi un nou card de date tehnice gol
în suportul cardului de date tehnice în suportul cardului de date tehnice. Apăsaţi
sau cardul de date tehnice din DESCĂRCARE DATE pentru a reîncerca descărcarea
suport are o defecţiune. datelor istoric.

Defecţiune internă legată de Apăsaţi CONTINUARE pentru a anula alarma şi a


suportul/cititorul cardului de date continua fără descărcarea datelor istoric. Dacă alarma
tehnice. reapare în timpul tratamentelor ulterioare, contactaţi
personalul de service.

Alarmele Recomandare
Durată până la schimbarea setului

Observaţie:
Durata de utilizare a atins limita de recomandare setată de utilizator pentru „Durată până la
schimbarea setului” pentru această combinaţie terapie/set.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Limita de recomandare „Durată Apăsaţi OPRIREe şi schimbaţi setul sau apăsaţi


până la schimbarea setului” a fost IGNORARE şi continuaţi monitorizarea setuluif.
atinsă.
Avertisment:
Setul de unică folosinţă Prismaflex trebuie schimbat după 72 de ore de utilizare. Continuarea
utilizării după această limită poate duce la eventuale rupturi ale segmentelor pompei.
Notă: Pentru a asigura performanţa adecvată a filtrului, este recomandat ca seturile de unică
folosinţă CRRT să fie schimbat la fiecare 24 de ore de funcţionare.

În timpul tratamentului CRRT Apăsaţi OPRIREe şi schimbaţi seturile de unică


MARS: folosinţă pentru unitatea de control şi pentru monitoarele
Limita de recomandare „Durată Prismaflex şi MARS sau apăsaţi IGNORARE şi
până la schimbarea setului” a fost continuaţi să monitorizaţi setulf.
atinsă.
Notă: Nu utilizaţi setul X-MARS mai mult de 24 de ore. Coloanele de adsorbţie (diaMARS IE 250
şi diaMARS AC 250) pot fi saturate după această durată de operare.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:31


Versiune program 7.xx
Filtrul se înfundă

Observaţie:
Creştere TMP şi/sau scădere presiune.

Notă: valoarea TMP din filtrul MARSFLUX nu este considerată pentru această alarmă în timpul
terapiei CRRT-MARS; consultaţi secţiunea „Gestionarea presiunii” la pagina 5:29

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Anticoagulare inadecvată a Apăsaţi OPRIRE, schimbaţi setul sau testaţi parametrii


circuitului extracorporal. de coagulare ai pacientului şi ajustaţi livrarea
coagulantului dacă este necesar.
Alarma „Avertisment: Filtru înfundat” apare când
sângele din filtru s-a coagulat.

Ultrafiltrarea este prea mare. Micşoraţi TMP prin: (a) diminuarea ratelor PBP,
înlocuitor şi/sau îndepărtare lichid de la pacient; (b)
creşterea ratei fluxului de sânge. Apăsaţi IGNORAREc;
continuaţi monitorizarea setului.
Alarmele Recomandare

Linie răsucite în circuitul sângelui. Remediaţi şi apăsaţi IGNORAREc.

Dacă este utilizată o pompă pentru Asiguraţi-vă că seringa este instalată în mod
seringă pentru anticoagulare, este corespunzător în suportul pompei pentru seringă iar
posibil ca seringa să fie instalată pistonul se deplasează în sus în timpul tratamentului.
greşit sau pompa pentru seringă să Dacă pistonul nu se deplasează, pompa pentru seringă a
fi eşuat. eşuat. Dacă doriţi, conectaţi linia seringii la un sistem
alternativ de livrare a anticoagulantului, acceptabil
din punct de vedere medical. Contactaţi personalul de
service pentru repararea pompei.

Scurgere de aer între linia de Dacă bariera de lichid nu este umezită de sânge,
monitorizare a compartimentului asiguraţi conectarea liniei de monitorizare la conectorul
de deaerare şi senzorul presiunii de de tip luer al portului presiunii de returnare şi apăsaţi
returnare. IGNORARE. Dacă bariera de lichid este umezită de
sânge, apăsaţi OPRIRE şi schimbaţi setul.

Determinare greşită a presiunii Apăsaţi IGNORARE pentru a ajunge la ecranul Stare.


filtrului sau efluentului. Apăsaţi INSTRUMENTE SISTEM şi efectuaţi un
autotest.

Senzorul presiunii filtrului, Apăsaţi IGNORARE pentru a ajunge la ecranul Stare.


efluentului sau de returnare a eşuat. Apăsaţi INSTRUMENTE SISTEM şi efectuaţi un
autotest. Dacă defecţiunea senzorului de presiune este
confirmată, finalizaţi tratamentul şi contactaţi personalul
de service.

11:32 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Flux de sânge oprit

Observaţie:
Aparatul a fost lăsat în ecranul Oprire pentru 60 de secunde.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Aparatul a fost lăsat în ecranul Verificaţi dacă circuitul sângelui prezintă semne de
Oprire pentru 60 de secunde (toate coagulare a sângelui. Dacă este înfundat, schimbaţi
pompele s-au oprit). setul. Apăsaţi CONTINUARE pentru a îndepărta
alarma şi a reveni la ecranul Oprire, apoi alegeţi
SCHIMBARE SET.
Dacă circuitul nu este înfundat, apăsaţi
CONTINUARE pentru a îndepărta alarma şi a
reveni la ecranul Oprire.

Linie Ca neconectată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Alarmele Recomandare
Linia de calciu nu este conectată la Conectaţi la seringă o linie dedicată de infuzie a
seringă. calciului. Apăsaţi CONTINUARE.

Este conectată o linie greşită. Utilizaţi o linie dedicată de infuzie pentru infuzia
calciului atunci când alegeţi metoda „Citrat – Calciu,
pompă pentru seringă Prismaflex”.

Linia pentru seringă care nu este Clampaţi linia pentru seringă neutilizată din
utilizată din setul de unică folosinţă setul de unică folosinţă şi nu o folosiţi în timpul
este conectată la seringa pentru tratamentului când alegeţi metoda „Citrat – Calciu,
calciu. pompă pentru seringă Prismaflex”. Apăsaţi butonul
SCHIMBARE SER/LINIE şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a conecta la seringă o linie dedicată de
infuzie a calciului.

Este instalată o seringă de Utilizaţi numai o seringă de 50 ml de marcă permisă


dimensiune greşită. când alegeţi metoda „Citrat – Calciu, pompă pentru
seringă Prismaflex”.

Aer în seringă. Apăsaţi SCHIMBARE SER/LINIE. Urmaţi instrucţiunile


pentru a instala o seringă plină şi reveniţi la ecranul
alarmei. Apăsaţi CONTINUARE.

Valva care previne refluxul lipseşte Apăsaţi SCHIMBARE SER/LINIE. Urmaţi instrucţiunile
de pe linia de infuzie a calciului. pentru a instala o nouă linie de infuzie a calciului cu o
valvă ce previne refluxul şi reveniţi la ecranul alarmei.
Apăsaţi CONTINUARE.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:33


Versiune program 7.xx
Linie de calciu clampată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de calciu este clampată. Declampaţi linia de infuzie a calciului. Apăsaţi


CONTINUARE.

Accesul venos central de la pacient Declampaţi accesul venos central de la pacient.


este clampat.

Accesul venos central de la pacient Verificaţi permeabilitatea accesului pacientului pentru


este blocat de cheaguri sau se eventuale obstacole. Consultaţi un medic pentru
lipeşte repede de intima venei. evaluarea cateterului venos central.

Instalare incorectă a liniei seringii. Inspectaţi linia de infuzie a calciului, îndepărtaţi


eventualele cleme, bucle sau alte obstacole. Utilizaţi
agrafa de deasupra pompei pentru seringă pentru a
evita răsucirea liniei de infuzie a calciului. Apăsaţi
CONTINUARE.

Notă: În cazul repetării alarmei, apăsaţi butonul


Alarmele Recomandare

SCHIMBARE SER/LINIE pentru a schimba seringa şi


linia de calciu.

Linie seringă clampată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia seringii de pe setul de unică Inspectaţi linia seringii; îndepărtaţi eventualele cleme;
folosinţă este clampată, răsucită bucle sau alte obstacole. Apăsaţi CONTINUARE.
sau blocată în alt fel.

Instalare incorectă a liniei seringii. Reinstalaţi linia seringii. Apăsaţi CONTINUARE.

Alarma se repetă. Apăsaţi SCHIMBARE SERINGĂ; urmaţi instrucţiunile


pentru a schimba seringa şi reveniţi la ecranul de alarmă.
Apoi, apăsaţi CONTINUARE.

Memorie de siguranţă

Observaţie:
Aplicabilă atunci când configuraţia aparatului nu include şi bateria de rezervă (consultaţi
reprezentantul local pentru mai multe informaţii).

11:34 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Bateria memoriei de siguranţă s-a Apăsaţi IGNORAREc şi continuaţi configurarea.


descărcat. Aparatul trebuie să rămână pornit cel puţin 4 ore pentru
a încărca bateria.
Notă: În cazul întreruperii alimentării înainte ca
bateria să fie încărcată, aparatul se va opri. La reluarea
alimentării, aparatul va porni cu Ecranul interogare.
Selectaţi AMORSARE NOUĂ sau CONTINUARE şi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Alarma revine din cauza bateriei Menţineţi aparatul pornit sau în operare pentru mai mult
vechi sau conectării interne de 24 de ore.
necorespunzătoare a firelor. Dacă alarma nu se dezactivează automat în 24 de ore,
contactaţi personalul de service.

Plasmafiltrul se înfundă

Observaţie:
Creşterea scăderii de presiune.

Alarmele Recomandare
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Anticoagulare inadecvată a Apăsaţi OPRIRE, schimbaţi setul sau testaţi parametrii


circuitului extracorporal. de coagulare ai pacientului şi ajustaţi dacă este necesar.
Notă: Alarma „Avertisment: Filtru înfundat” apare când sângele din Plasmafiltru s-a coagulat.

Rata fluxului de sânge este prea Reduceţi rata fluxului de sânge sau reduceţi ratele
mare sau rata plasmafiltrării este fluxului PBP şi/sau înlocuitoruluic.
prea mare.

Linie răsucite în circuitul sângelui. Remediaţi şi apăsaţi IGNORAREc.

Dacă este utilizată o pompă pentru Asiguraţi-vă că seringa este instalată în mod
seringă pentru anticoagulare, este corespunzător în suportul pompei pentru seringă iar
posibil ca seringa să fie instalată pistonul se deplasează în sus în timpul tratamentului.
greşit sau pompa pentru seringă să Dacă pistonul nu se deplasează, pompa pentru seringă a
fi eşuat. eşuat. Dacă doriţi, conectaţi linia seringii la un sistem
alternativ de livrare a anticoagulantului, acceptabil
din punct de vedere medical. Contactaţi personalul de
service pentru repararea pompei.

Scurgere de aer între linia de Dacă bariera de lichid nu este umezită de sânge,
monitorizare a compartimentului asiguraţi conectarea liniei de monitorizare la conectorul
de deaerare şi senzorul presiunii de de tip luer al portului presiunii de returnare şi apăsaţi
returnare. IGNORARE. Dacă bariera de lichid este umezită de
sânge, apăsaţi OPRIRE şi schimbaţi setul.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:35


Versiune program 7.xx
Senzorul presiunii filtrului sau de Anulaţi alarma pentru a ajunge la ecranul Stare. Apăsaţi
returnare a eşuat. INSTRUMENTE SISTEM şi efectuaţi un AUTOTEST.
Dacă problema senzorului nu este remediată, apăsaţi
OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Opriţi aparatul.
Chemaţi personalul de service.

Determinare greşită a presiunii Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIRE. Contactaţi


filtrului sau efluentului. personalul de service.

Pompe lichid oprite

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Este utilizată anticoagularea cu Remediaţi cauza întreruperii. Trebuie efectuată


citrat iar pompele pentru lichid s-au o monitorizare suplimentară a analizei chimice a
oprit de mai mult de 10 minute. pacientului: calciu ionizat (Ca2+)
Nu este aplicabilă metodei de
anticoagulare „Citrat – Calciu,
pompă pentru seringă Prismaflex”.
Alarmele Recomandare

Puncte de verificare a anticoagulării

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Memento pentru monitorizarea Metodele de anticoagulare „Citrat - Calciu” necesită o


parametrilor pacientului. monitorizare suplimentară a parametrilor pacientului.
Această recomandare apare la un anumit interval de
timp atunci când se utilizează citrat.
Dacă este selectată metoda de anticoagulare „Citrat
- Calciu, pompă externă”, asiguraţi o livrare
corespunzătoare de calciu utilizând o pompă externă
pentru seringă/infuzie.
Notă: Pentru a modifica acest interval de verificare,
utilizaţi INSTR. SISTEM din ecranul Stare. Consultaţi
medicul pentru apariţia acestei recomandări.

Returnare nedetectată

Observaţie:
Această alarmă apare când punctul de operare al presiunii de returnare este mai mic de +10 mmHg.
Aparatul nu poate detecta deconectările cateterului şi liniei de retur.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Cateterul sau linia de retur sunt Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cateterului de


deconectate. returnare la linia de retur şi la pacient.
Pentru a ignora această alarmă, apăsaţi IGNORARE.

11:36 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Cateterul este prea mare sau fluxul În cazul în care cateterul este prea mare pentru rata
de sânge este prea scăzut. prescrisă a fluxului de sânge, luaţi în considerare
trecerea la un cateter mai mic.
Dacă este compatibil cu reţeta, apăsaţi SETĂRI FLUX şi
creşteţi rata fluxului de sânge. Când reveniţi la ecranul
alarmei, apăsaţi IGNORARE.

Linia de monitorizare a Dacă bariera de lichid nu este deteriorată, asiguraţi


compartimentului nu este conectată conectarea liniei de monitorizare la conectorul de tip luer
corespunzător la portul presiunii de al portului presiunii de returnare şi apăsaţi IGNORARE.
returnare. Dacă bariera de lichid este deteriorată, schimbaţi setul
(apăsaţi OPRIRE, apoi SCHIMBARE SET.)

Senzorul presiunii de returnare a Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIREb. Contactaţi


eşuat. personalul de service.

Seringă aproape goală

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Alarmele Recomandare
Seringa va fi goală în 5 min. Pentru a instala o seringă plină la apariţia recomandării,
apăsaţi SCHIMBARE SERINGĂ şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran. Apoi reveniţi la ecranul alarmei şi apăsaţi
CONTINUARE.

Seringă Ca aproape goală

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa de calciu va fi goală în 5 Pentru a instala o seringă plină la apariţia recomandării,


minute. apăsaţi SCHIMBARE SER/LINIE şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran. Apoi reveniţi la ecranul alarmei şi apăsaţi
CONTINUARE.

Seringă Ca neîncărcată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa de calciu nu este încărcată. Apăsaţi butonul SCHIMBARE SER/LINIE pentru


a încărca o seringă de calciu. Apoi apăsaţi
RETESTARE pentru a reporni Testul seringă. Dacă
eroarea se repetă, finalizaţi tratamentul apăsând
DECONECTARE. Contactaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:37


Versiune program 7.xx
Seringă de calciu goală

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa de calciu este goală. Apăsaţi butonul SCHIMBARE SER/LINIE şi urmaţi


instrucţiunile de pe ecran pentru a instala o seringă
plină. Apoi reveniţi la ecranul alarmei şi apăsaţi
CONTINUARE.

Notă: Utilizaţi numai o seringă de 50 ml de marcă


permisă când alegeţi metoda „Citrat – Calciu, pompă
pentru seringă Prismaflex”.

Seringă goală

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Pompa pentru seringă se află în Apăsaţi SCHIMBARE SERINGĂ, urmaţi instrucţiunile


poziţia finală, indicând faptul că
Alarmele Recomandare

pentru a instala o seringă plină, apăsaţi CONTINUARE.


seringa este goală. Notă: Instalaţi doar o seringă permisă
(dimensiune/marcă specificată în modul Personalizat).
Dacă doriţi, continuaţi fără livrarea seringii. Pentru
aceasta:
Apăsaţi SETĂRI ANTICOAG., modificaţi la
„Continuu, 0 ml/h”; reveniţi la ecranul alarmei.
Apăsaţi butonul clemei opritoare pentru a elibera pompa
pentru seringă din poziţia finală.
Apăsaţi CONTINUARE iar alarma se anulează.

Seringă neîncărcată

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa nu este încărcată după Apăsaţi SCHIMBARE SERINGĂ, urmaţi instrucţiunile


efectuarea Testului seringă. pentru a încărca seringa şi reveniţi la ecranul alarmei.
Apăsaţi RETESTARE pentru a reporni Testul seringă.
Dacă această eroare reapare, apăsaţi DECONECT.,
apelaţi personalul de service şi raportaţi eroarea.

Termen depăşit autotest

Observaţie:
Finalizarea auto-testului periodic a eşuat în ultimele 150 de minute de tratament.

11:38 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Testul a fost întrerupt de alarme Apăsaţi IGNORARE; remediaţi cauza de fond a alarmei
secundare. (de ex. probleme de acces). Auto-testul va porni
automat.

Testul a fost întrerupt prin Apăsaţi butonul IGNORARE; amânaţi intervenţia


intervenţia operatorului (inclusiv operatorului şi, dacă se poate, reveniţi la ecranul Stare.
actualizarea setărilor prescripţiei şi Auto-testul va porni automat.
modificările pungii sau seringii)

Testul a fost ignorat în mod repetat Apăsaţi IGNORARE; auto-testul va porni imediat.
de către operator.

TMPa prea mare

Observaţie:
Presiunea transmembranei de acces a atins limita de presiune setată de utilizator.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Alarmele Recomandare
Anticoagulare inadecvată a Apăsaţi OPRIRE, schimbaţi setul sau testaţi parametrii
circuitului extracorporal. de coagulare ai pacientului şi ajustaţi dacă este necesar.
Notă: Alarma „Avertisment: Filtru înfundat” apare când sângele din Plasmafiltru s-a coagulat.

Rata fluxului de sânge este prea Reduceţi rata fluxului de sânge sau reduceţi ratele
mare sau rata plasmafiltrării este fluxului PBP şi/sau înlocuitoruluic.
prea mare.

Linie răsucite în circuitul sângelui. Remediaţi şi apăsaţi IGNORAREc.

Dacă este utilizată o pompă pentru Asiguraţi-vă că seringa este instalată în mod
seringă pentru anticoagulare, este corespunzător în suportul pompei pentru seringă iar
posibil ca seringa să fie instalată pistonul se deplasează în sus în timpul tratamentului.
greşit sau pompa pentru seringă să Dacă pistonul nu se deplasează, pompa pentru seringă a
fi eşuat. eşuat. Dacă doriţi, conectaţi linia seringii la un sistem
alternativ de livrare a anticoagulantului, acceptabil
din punct de vedere medical. Contactaţi personalul de
service pentru repararea pompei.

Senzorul presiunii filtrului sau Anulaţi alarma pentru a ajunge la ecranul Stare. Apăsaţi
efluentului a eşuat. INSTRUMENTE SISTEM şi efectuaţi un AUTOTEST.
Dacă problema senzorului nu este remediată, apăsaţi
OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Opriţi aparatul.
Chemaţi personalul de service.
Sau acţiunea operatorului indică o măsurare greşită.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:39


Versiune program 7.xx
TMP prea mare

Observaţie:
Presiunea transmembranei a atins limita de presiune setată de utilizator.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Rata ultrafiltrării (UFR) este prea Reduceţi rata fluxului soluţiei înlocuitor şi/sau rata
mare pentru rata curentă a fluxului fluxului îndepărtării de lichid de la pacient şi/sau PBP
de sânge. (UFR = rata îndepărtării sau creşteţi rata fluxului de sânge. Reveniţi la ecranul
de lichid de la pacient + rata soluţiei alarmei şi apăsaţi IGNORAREc.
înlocuitor + rata PBP)

Anticoagulare inadecvată a Apăsaţi OPRIRE, schimbaţi setul sau testaţi parametrii


circuitului extracorporal. de coagulare ai pacientului şi ajustaţi livrarea
coagulantului dacă este necesar.
Notă: Alarma „Avertisment: Filtru înfundat” apare când
sângele din filtru s-a coagulat.

Linie răsucite în circuitul sângelui. Remediaţi şi apăsaţi IGNORAREc.


Alarmele Recomandare

Dacă este utilizată o pompă pentru Asiguraţi-vă că seringa este instalată în mod
seringă pentru anticoagulare, este corespunzător în suportul pompei pentru seringă iar
posibil ca seringa să fie instalată pistonul se deplasează în sus în timpul tratamentului.
greşit sau pompa pentru seringă să Dacă pistonul nu se deplasează, pompa pentru seringă a
fi eşuat. eşuat. Dacă doriţi, conectaţi linia seringii la un sistem
alternativ de livrare a anticoagulantului, acceptabil
din punct de vedere medical. Contactaţi personalul de
service pentru repararea pompei.

Scurgere de aer între linia de Dacă bariera de lichid nu este umezită de sânge,
monitorizare a compartimentului asiguraţi conectarea liniei de monitorizare la conectorul
de deaerare şi senzorul presiunii de de tip luer al portului presiunii de returnare şi apăsaţi
returnare. IGNORARE. Dacă bariera de lichid este umezită de
sânge, apăsaţi OPRIRE şi schimbaţi setul.

Senzorul filtrului sau efluentului a Anulaţi alarma pentru a ajunge la ecranul Stare. Apăsaţi
eşuat. INSTRUMENTE SISTEM şi efectuaţi un AUTOTEST.
Dacă problema senzorului nu este remediată, apăsaţi
OPRIRE şi schimbaţi setul.

Senzorul presiunii filtrului sau Anulaţi alarma pentru a ajunge la ecranul Stare. Apăsaţi
efluentului a eşuat. INSTRUMENTE SISTEM şi efectuaţi un AUTOTEST.
Dacă problema presiunii nu este remediată, apăsaţi
OPRIRE şi finalizaţi tratamentul. Opriţi aparatul.
Chemaţi personalul de service.

Determinare greşită a presiunii Finalizaţi tratamentul apăsând OPRIRE. Contactaţi


filtrului sau efluentului. personalul de service.

11:40 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
În timpul tratamentului CRRT Micşoraţi ratele înlocuitorului şi/sau de îndepărtare de
MARS: lichid al pacientului şi/sau PBP.
Presiunea transmembranei filtrelor
MARSFLUX şi diaFLUX a
atins limita de presiune setată de
utilizator.

Tratament MARS

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Tratamentul MARS CRRT în curs Setaţi pompa MARS la rata prescrisă a fluxului şi
de desfăşurare de mai mult de 1 apăsaţi butonul PORNIRE pe monitorul MARS. Apăsaţi
minut. CONTINUARE pe ecranul Prismaflex pentru a ajunge
la ecranul Stare. Asiguraţi-vă că toate clamele albastre
sunt deschise.

Verificare linie seringă

Alarmele Recomandare
Observaţie:
Alarma apare când presiunea exercitată de pompa pentru seringă indică faptul că linia seringii
este posibil să fie clampată. Toate pompele sunt oprite cât timp confirmarea clampării este în
curs de desfăşurare.
Alarma încetează de la sine atunci când situaţia s-a remediat.

Notă: Dacă alarma nu este dezactivată în decurs de 8 secunde, va apărea alarma „Recomandare:
Linie seringă clampată”.

Verificaţi acces

Observaţie:
La funcţionarea cu un punct de operare sub -10mmHg, această alarmă apare dacă presiunea de
acces este cu 50 mmHg sau cu 70 mmHg (dacă fluxul de sânge >200 ml/min) peste sau sub punctul
de operare sau dacă presiunea se ridică peste 0 mmHg.

La funcţionarea cu un punct de operare în intervalul dintre -10 mmHg şi +20 mmHg, această
alarmă apare dacă presiunea de acces este cu 50 mmHg sau cu 70 mmHg (dacă fluxul de sânge
>200 ml/min) sub punctul de operare sau dacă presiunea de acces este cu 10 mmHg sau mai
mult peste punctul de operare.

La funcţionarea cu un punct de operare peste +20 mmHg, această alarmă apare dacă presiunea de
acces scade sub +10 mmHg.

NOTĂ: Un punct de operare este valoarea presiunii atunci când presiunea este considerată stabilă
după un eveniment (alarmă, modificarea fluxului de sânge etc.).

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:41


Versiune program 7.xx
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

O posibilă scurgere sau deconectare Asiguraţi-vă de conectarea corectă a liniei de


a liniei de acces sau a cateterului. acces la cateter/sursa de sânge. Remediaţi, apăsaţi
CONTINUAREa.

Posibilă buclă sau blocare a liniei Remediaţi, apăsaţi CONTINUAREa.


de acces sau a cateterului.

Pacientul tuşeşte sau este mişcat. Apăsaţi CONTINUAREa.

Cateterul este înfundat sau ieşit din Verificaţi poziţia cateterului în venă.
poziţia sa.

Rata fluxului de sânge este prea Reduceţi rata fluxului de sânge, reveniţi la ecranul de
mare. alarmă şi apăsaţi CONTINUAREa.

Circuitul sângelui este blocat după Remediaţi dacă este posibil. Apăsaţi CONTINUAREa.
senzorul presiunii de acces. Dacă nu este posibil, apăsaţi OPRIREb şi utilizaţi
SCHIMBARE SET pentru a încărca/amorsa un nou set.
Alarmele Recomandare

Verificaţi retur

Observaţie:
Această alarmă apare dacă presiunea de returnare este cu 50 mmHg sau 70 mmHg (cu un flux al
sângelui>200ml/min) mai mare decât punctul de operare.

NOTĂ: Un punct de operare este valoarea presiunii atunci când presiunea este considerată stabilă
după un eveniment (alarmă, modificarea fluxului de sânge etc.).

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Posibilă buclă sau blocare a liniei Remediaţi, apăsaţi CONTINUAREg.


de retur sau a cateterului.

Pacientul se mişcă. Apăsaţi CONTINUAREg.

Cateterul este înfundat sau ieşit din Remediaţi, apăsaţi CONTINUAREg.


poziţia sa în venă.

Rata fluxului de sânge este prea Reduceţi rata fluxului de sânge, reveniţi la ecranul de
mare. alarmă şi apăsaţi CONTINUARE. Alarma încetează de
la sine după ce situaţia s-a remediat.

11:42 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Note de subsol
a. CONTIN. anulează alarma şi resetează toate punctele de operare, cu excepţia punctului de
operare a presiunii de retur dacă este mai sus de +10 mmHg.
b. Apăsarea butonului OPRIRE opreşte toate pompele, dezactivează alarma şi afişează ecranul
Oprire. Sunt disponibile următoarele opţiuni: reluarea tratamentului, schimbarea setului,
finalizarea tratamentului sau deconectarea temporară a pacientului şi recircularea de soluţie salină
sterilă prin set.
c. Alarma poate fi ignorată şi dacă operatorul decide că nu este necesară nicio acţiune. Alarma
încetează de la sine atunci când situaţia s-a remediat.
d. Prea multe încercări nereuşite de a anula această alarmă pot conduce la erori ale echilibrului
de lichide al pacientului/îndepărtării de lichide care pot duce la rănirea pacientului sau deces.
Dacă alarma reapare, apăsaţi ISTORIC şi verificaţi precizia îndepărtării de lichide. În cazul unei
diferenţe între valoarea prescrisă şi lichidul îndepărtat, consultaţi medicul şi întrerupeţi tratamentul
dacă este necesar.
e. Apăsarea butonului OPRIRE opreşte toate pompele şi afişează ecranul Oprire. Setul poate fi
schimbat apăsând SCHIMBARE SET pe ecraul Oprire. Alarma se anulează la descărcarea setului.
f. Alarma poate fi ignorată şi dacă operatorul decide că nu este necesară nicio acţiune. Alarma
se anulează la descărcarea setului.
g. CONTINUARE anulează alarma şi resetează toate punctele de operare.

Alarmele Recomandare

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:43


Versiune program 7.xx
Alarmele de defecţiune

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod: 1–7.
Datorită: Unui senzor de presiune. Sunt raportaţi toţi senzorii afectaţi.
Cod=1 Acces
Cod=2 Filtru
Cod=3 Acces şi filtru
Cod=4 Efluent (CRRT, TPE)
Cod=5 Acces şi efluent (CRRT, TPE)
Cod=6 Filtru şi efluent (CRRT, TPE)
Cod=7 Acces, efluent şi filtru (CRRT, TPE)
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Senzor (senzori) de presiune nu Instalaţi/verificaţi dacă toţi senzorii de presiune raportaţi


au fost instalaţi; resturi în carcasa pe ecranul de alarmă sunt instalaţi corect. Apăsaţi
(carcasele) senzorilor; scurgeri ale RETESTARE.
unui senzor.

Linii clampate în set. Declampaţi liniile clampate. Apăsaţi RETESTARE.

Senzorul (senzorii) de presiune au Descărcaţi setul apăsând DECONECTARE. Contactaţi


eşuat. personalul de service şi raportaţi codul erorii.

Autotest amorsare
Alarmele de defecţiune

Observaţie:
Cod eroare: 1 până la 28.

Mai jos sunt prezentate informaţii detaliate despre diversele coduri de alarmă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Unul sau mai multe dintre testele Butoanele de pe ecranul alarmei variază, în funcţie de
efectuate în timpul autotestului de cauza eşuării. Toate butoanele dezactivează alarma.
amorsare au eşuat. DECONECTARE oferă informaţii pentru
descărcarea/îndepărtarea setului.
SET NOU oferă instrucţiuni pentru descărcarea setului,
încărcarea unui nou set şi pornirea unui nou ciclu de
amorsare.
REAMORSARE oferă instrucţiuni pentru reamorsarea
setului.
RETESTARE reporneşte testul de amorsare.

11:44 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=16
Datorită: Senzorului presiunii de returnare.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linii clampate în set. Declampaţi liniile clampate. Apăsaţi RETESTARE.

Linia de monitorizare a Verificaţi dacă bariera de lichid este umedă/deteriorată.


compartimentului nu este conectată Dacă nu este umedă/deteriorată, asiguraţi conectarea
corespunzător la portul presiunii de liniei de monitorizare la conectorul de tip luer al portului
returnare. presiunii de returnare şi apăsaţi REAMORSARE pentru a
amorsa din nou acelaşi set. Dacă bariera de lichid este
umedă/deteriorată, apăsaţi DECONECTARE şi utilizaţi
SCHIMBARE SET pentru a încărca/amorsa un nou set.

Senzorul (senzorii) de presiune au Dacă eroarea apare şi pentru noul set, descărcaţi setul
eşuat. apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul de
service şi raportaţi codul erorii.

Aer în set şi calitate nesatisfăcătoare Apăsaţi REAMORSARE pentru a amorsa setul din nou.
a amorsării.

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=17 şi 18
Datorită: Întreruperii normalizării detectorului de scurgeri de sânge sau erorii de prag a detectorului
de scurgeri de sânge.
Alarmele de defecţiune
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de efluent nu a fost instalată Instalaţi din nou linia de efluent (de jos în sus);
corect în detectorul de scurgeri de treceţi linia prin ghidajele pentru tubulatură. Apăsaţi
sânge. RETESTARE.

Bulă de aer pe linia de efluent, la Dislocaţi bula de aer scoţând linia din detector / lovind
nivelul detectorului de scurgeri de uşor tubul. Apăsaţi RETESTARE.
sânge.

Setul nu a fost amorsat complet. Verificaţi dacă există conectări sau linii clampate;
remediaţi. Apăsaţi REAMORSARE şi urmaţi
instrucţiunile. Dacă eroarea apare şi după răspunsurile
operatorului sugerate mai sus, încercaţi din nou cu un
alt set (apăsaţi SET NOU şi urmaţi instrucţiunile.)

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:45


Versiune program 7.xx
Eşuare a detectorului de scurgeri Dacă eroarea apare şi pentru noul set, descărcaţi setul
de sânge. apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul de
service şi raportaţi codul erorii.

Lichid sau resturi în circuitul Scoateţi linia din detector. Acţionând „similar cu aţa
tubulaturii prin detector. dentară”, curăţaţi interiorul detectorului cu o cârpă care
nu lasă scame şi alcool izopropilic. Uscaţi bine. Curăţaţi
linia de efluent cu apă şi uscaţi-o bine. Reintroduceţi
linia în detector şi în ghidajele tubulaturii. Apăsaţi
IGNORAREa.

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=19
Datorită: Testului de siguranţă aer/pompe.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Defecţiune internă. Apăsaţi RETESTARE. Dacă eroarea se repetă, descărcaţi


setul apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul
de service şi raportaţi codul erorii.

Prezenţa aerului la nivelul ABD. Deconectaţi linia de monitorizare şi umpleţi din nou
compartimentul.

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=20
Datorită: Testului de blocare a pompei.
Alarmele de defecţiune

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de retur nu a fost instalată Apăsaţi REAMORSARE. Montaţi linia de retur în clema
corespunzător în clema liniei de deschisă pentru linia de retur şi amorsaţi setul din nou.
retur; obstrucţie la nivelul clemei Dacă eroarea survine din nou, apăsaţi DECONECT. şi
liniei de retur. utilizaţi SCHIMBARE SET pentru a încărca/amorsa un
nou set.

Linia de monitorizare a Verificaţi ca bariera de lichid să nu fie deteriorată


compartimentului de deaerare şi strângeţi conexiunea barierei de lichid la linia
nu este conectată la portul presiunii de monitorizare a compartimentului. Dacă nu este
de returnare; au apărut erori în deteriorată, asiguraţi conectarea liniei de monitorizare la
timpul ciclului de amorsare. conectorul de tip luer al portului presiunii de returnare şi
apăsaţi REAMORSARE pentru a amorsa din nou acelaşi
set. Dacă bariera de lichid este deteriorată, apăsaţi
DECONECTARE şi utilizaţi SCHIMBARE SET pentru a
încărca/amorsa un nou set.

11:46 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Segmente de pompă încărcate Verificaţi dacă există scurgeri şi strângeţi conexiunile.
necorespunzător; obstacole în căile Dacă eroarea apare de trei ori, încercaţi din nou cu un
de rulare ale pompei; scurgeri alt set (apăsaţi SET NOU şi urmaţi instrucţiunile.)
exterioare în set.

Pompa (pompele) au eşuat. Dacă eroarea apare şi pentru un nou set, descărcaţi setul
apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul de
service şi raportaţi codul erorii.

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=21 – 23
Datorită: Valvei (valvelor) de strangulare.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Segmentul (segmentele) valvei Apăsaţi RETESTARE. Dacă eroarea se repetă, încercaţi


(valvelor) de strangulare nu sunt din nou cu un alt set (apăsaţi SET NOU şi urmaţi
poziţionate corespunzător în valva instrucţiunile.)
(valvele) de strangulare.

Valva (valvele) de strangulare au Dacă eroarea apare şi pentru un nou set, descărcaţi setul
eşuat. apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul de
service şi raportaţi codul erorii.

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=24
Alarmele de defecţiune
Datorită: 24 volţi / 12 volţi.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Testul 24 volţi / 12 volţi a eşuat. Apăsaţi RETESTARE. Dacă eroarea se repetă, descărcaţi
setul apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul
de service şi raportaţi codul erorii.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:47


Versiune program 7.xx
Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=25
Datorită: Senzorului clemei liniei de retur.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Obstacol la nivelul clemei liniei de Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul clemei liniei de retur.
retur. Cu cealaltă mână îndepărtaţi obstacolele. Apăsaţi
RETESTARE.

Senzorul clemei liniei de retur a Dacă eroarea alarmei se repetă, descărcaţi setul apăsând
eşuat. DECONECTARE. Contactaţi personalul de service şi
raportaţi codul erorii.

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=26
Datorită: Senzorului clemei liniei de retur 24 volţi.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Testele senzorului clemei liniei de Apăsaţi RETESTARE. Dacă eroarea se repetă, descărcaţi
retur şi de 24 volţi au eşuat. setul apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul
de service şi raportaţi codul erorii.

Autotest amorsare
Alarmele de defecţiune

Observaţie:
Cod=27
Datorită: TMPa.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de retur nu se află în clemă. Asiguraţi-vă că linia de monitorizare a compartimentului


este conectată corespunzător la conectorul de tip luer al
portului presiunii de returnare. Apăsaţi RETESTARE.

Senzorul de presiune al filtrului sau Instalaţi/verificaţi dacă toţi senzorii de presiune raportaţi
efluentului nu este instalat; resturi pe ecranul de alarmă sunt instalaţi corect. Apăsaţi
în carcasele senzorilor filtrului RETESTARE.
şi/sau efluentului.

11:48 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Setul nu a fost amorsat complet. Apăsaţi REAMORSARE, urmaţi instrucţiunile. Dacă
eroarea se repetă, încercaţi din nou cu noul set. (Apăsaţi
SET NOU şi urmaţi instrucţiunile.)

Senzorul presiunii filtrului, Dacă alarma apare şi pentru un nou set, descărcaţi setul
efluentului sau de returnare a eşuat; apăsând DECONECTARE. Contactaţi personalul de
ARPS eşuat. service şi raportaţi codul erorii.

Autotest amorsare

Observaţie:
Cod=28
Datorită: HW pompă seringă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Defecţiune internă: testul seringii Apăsaţi RETESTARE pentru a reporni Testul seringă. .
nu a fost finalizat în 600 s. Dacă această eroare reapare, apăsaţi DECONECT.,
apelaţi personalul de service şi raportaţi codul de eroare.

Cântare

Observaţie:
Cântarul este specificat pe ecranul alarmei.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Cântar specificat este decalibrat. Apăsaţi RETESTARE. Dacă alarma nu încetează,


finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTAREd. Opriţi
aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
Alarmele de defecţiune
Terminarea manuală a tratamentului de la pagina11:67.
Contactaţi personalul de service.

Checksum întrerupt

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

A avut loc o întrerupere a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE sau


alimentării când actualizarea manual a, apoi începeţi un nou tratament.
informaţiilor „checksum” era în
curs de desfăşurare. Este posibil ca
unele setări să se fi pierdut. Blocul
de date este identificat pe ecranul
alarmei.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:49


Versiune program 7.xx
Clemă blocată închisă

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Un factor exterior acţionează Verificaţi clema de pe linia de retur. Apăsaţi


asupra clemei liniei de retur. RETESTARE.

Eşuare a clemei liniei de retur. Dacă alarma nu încetează, schimbaţi setul apăsând
SCHIMBARE SET sau finalizaţi tratamentul apăsând
DECONECTAREa. Contactaţi personalul de service.

Date bibliotecă

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Nu se pot accesa valorile implicite Întrerupeţi utilizarea. Dacă este cazul, utilizaţi
setate de producător. DECONECTARE pentru a descărca/îndepărta setul.
Opriţi aparatul şi contactaţi personalul de service pentru
remedierea şi îndepărtarea alarmei.b

Date personalizate

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Nu s-au putut accesa valorile Întrerupeţi utilizarea. Dacă este cazul, utilizaţi
modului Personalizat pentru DECONECTARE pentru a descărca/îndepărta setul.
terapia/setul selectat. Opriţi aparatul şi contactaţi personalul de service pentru
remedierea şi îndepărtarea alarmei.b
Alarmele de defecţiune

11:50 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Detector aer

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Detectorul de bule de aer a eşuat Apăsaţi RETESTARE. Dacă alarma nu încetează,


autotestele. finalizaţi tratamentul prin DECONECTARE sau
manuala. Contactaţi personalul de service. Nu utilizaţi
dispozitivul până când nu este depanat.

Linia de retur nu a fost instalată sau Instalaţi linia de retur în detectorul de bule de aer. Când
a fost instalată necorespunzător în sunteţi gata, apăsaţi CONTINUARE.
detectorul de bule de aer.

Detectorul de scurgeri de sânge

Observaţie:
Linia de efluent nu a fost instalată corespunzător în detectorul de scurgeri de sânge. Detectorul de
scurgeri de sânge a eşuat autotestele.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de efluent nu a fost instalată, Împingeţi linia în detector de jos în sus; treceţi linia prin
a fost instalată necorespunzător sau ghidajele pentru tubulatură. Apăsaţi RETESTARE.
a fost scoasă din detector.

Lumină solară sau din cameră. Protejaţi BLD de sursele de lumină.

Lichid sau resturi în circuitul Scoateţi linia din detector. Acţionând „similar cu aţa
tubulaturii prin detector. dentară”, curăţaţi interiorul detectorului cu o cârpă care
nu lasă scame şi alcool izopropilic. Uscaţi bine. Curăţaţi
linia de efluent cu apă şi uscaţi-o bine. Reintroduceţi
linia în detector şi în ghidajele tubulaturii. Apăsaţi
Alarmele de defecţiune

RETESTARE.
Avertisment:
Detectorul de scurgeri de sânge trebuie re-normalizat
dacă linia efluentului este îndepărtată şi apoi reintrodusă
în detectorul de scurgeri de sânge după ce tratamentul a
început (mod rulare). Consultaţi capitolul Rezolvarea
problemelor de la pagina 11:73.

Eşuare a detectorului de scurgeri Dacă alarma nu încetează, schimbaţi setul apăsând


de sânge. SCHIMBARE SET sau finalizaţi tratamentul apăsând
DECONECTAREa. Contactaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:51


Versiune program 7.xx
Eroare autotest

Observaţie:
Pentru Cauza (cauzele) posibile şi Acţiunea (acţiunile) operatorului,
consultaţi codul corespunzător pentru alarma autotestului de amorsare.
Cod=1–7, Senzor presiune
Cod=16, Senzor presiune de returnare
Cod=18, Eroare de prag pentru detectorul de scurgeri de sânge
Cod=24, 24 volţi / 12 volţi
Cod=25, Senzor clemă linie de retur
Cod=26, Senzor clemă linie de retur 24 volţi

AVERTISMENT
Detectorul de scurgeri de sânge trebuie re-normalizat dacă linia efluentului
este îndepărtată şi apoi reintrodusă în detectorul de scurgeri de sânge după ce
tratamentul a început (mod rulare). Consultaţi Normalizare detector scurgeri
de sânge de la pagina 11:73.
AVERTISMENT

Eroare de comunicare

Observaţie:
Cod eroare: 2 până la 7
Datorită:
Cod=2 Nu există comunicare cu sarcina de protecţie
Cod=3 Eroare legătură comunicare pe slave-ul de protecţie
Cod=4 Eroare legătură comunicare pe sistemul de control
Cod=5 Lipsă comandă stare de la slave-ul de protecţie
Cod=6 Lipsă comandă alarmă de la slave-ul de protecţie
Cod=7 Sarcina de protecţie nu poate trimite mesaje la slave

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:


Alarmele de defecţiune

Consultaţi mesajul „Datorită” din Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
ecranul alarmei. retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
secţiunea „Terminarea manuală a tratamentului” de la
pagina 11:67.
Notă: Tratamentul nu poate relua utilizarea setului
încărcat după ce a fost returnat sânge.
Reporniţi aparatul. După apariţia ecranului Interogare,
faceţi alegeri şi urmaţi instrucţiunile cu atenţie.
Consultaţi secţiunea „Ecranul Repornire şi Interogare”
de la pagina 4:14.
Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul manual
(citiţi mai sus). Contactaţi personalul de service şi
raportaţi codul erorii înainte de a utiliza din nou aparatul.

11:52 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Eroare memorie

Observaţie:
Cod eroare: numerele 1, 3 – 7
Datorită:
Cod=1 Eroare memorie pe sarcina de protecţie.
Cod=3 CRC greşit al unei valori setate.
Cod=4 Incongruenţă set valori între slave-ul şi sarcina de protecţie.
Cod=5 Incongruenţă pe structura alarmei sistemului de control.
Cod=6 Incongruenţă set valori între protecţie şi control.c
Cod=7 Memorie de siguranţă

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Consultaţi mesajul „Datorită” din Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
ecranul alarmei. retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
secţiunea „Terminarea manuală a tratamentului” de la
pagina 11:67.
Notă: Tratamentul nu poate relua utilizarea setului
încărcat după ce a fost returnat sânge.
Reporniţi aparatul. După apariţia ecranului Interogare,
faceţi alegeri şi urmaţi instrucţiunile cu atenţie.
Consultaţi secţiunea „Ecranul Repornire şi Interogare”
de la pagina 4:14.
Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul manual
(citiţi mai sus). Contactaţi personalul de service şi
raportaţi codul erorii înainte de a utiliza din nou aparatul.

Eroare sistem general

Observaţie:
Cod eroare: 1 până la 6 Alarmele de defecţiune

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Pornirea pompelor de lichid sau Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
pompei de sânge când aparatul s-a retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
aflat în starea de Siguranţă; clema secţiunea „Terminarea manuală a tratamentului” de la
a fost aşezată forţat într-o poziţie pagina 11:67.
greşită când aparatul s-a aflat în Notă: Tratamentul nu poate relua utilizarea setului
starea de Siguranţă; nu există încărcat după ce a fost returnat sânge.
comunicare.
Reporniţi aparatul. După apariţia ecranului Interogare,
faceţi alegeri şi urmaţi instrucţiunile cu atenţie.
Consultaţi secţiunea „Ecranul Repornire şi Interogare”
de la pagina 4:14.
Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul manual
(citiţi mai sus). Contactaţi personalul de service şi
raportaţi codul erorii înainte de a utiliza din nou aparatul.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:53


Versiune program 7.xx
Linie în clemă

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de retur a fost instalată Scoateţi linia din clema liniei de retur. Apăsaţi
în clema liniei de retur înaintea RETESTARE. Dacă alarma nu este anulată, opriţi
încărcării unui set. aparatul. Contactaţi personalul de service.

Comutatorul de detectare a Opriţi aparatul. Contactaţi personalul de service.


tubulaturii a eşuat.

Linie în detector aer

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de retur a fost instalată în Deconectaţi linia de la detectorul de bule de aer, apoi
detectorul de bule de aer înaintea închideţi uşa acestuia. Apăsaţi RETESTARE. Dacă
încărcării unui set. alarma nu este anulată, opriţi aparatul. Contactaţi
personalul de service.

Comutatorul de detectare a Opriţi aparatul. Contactaţi personalul de service.


tubulaturii a eşuat.

Nicio linie în clemă

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de retur nu a fost instalată sau Introduceţi linia în clemă. Apăsaţi RETESTARE. Dacă
a fost instalată necorespunzător în alarma nu este anulată, finalizaţi tratamentul apăsând
clema liniei de retur. DECONECTARE. Contactaţi personalul de service.
Alarmele de defecţiune

Comutatorul de detectare a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


tubulaturii a eşuat. Contactaţi personalul de service.

Nicio linie în detector aer

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Linia de retur nu a fost instalată sau Deschideţi uşa detectorului de bule de aer şi introduceţi
a fost instalată necorespunzător în linia în acesta. Dacă linia de retur este instalată în
detectorul de bule de aer. detectorul de bule de aer, împingeţi linia în detector de
jos în sus şi fixaţi linia prin ghidajele pentru tubulatură.
Apăsaţi RETESTARE. Dacă alarma nu este anulată,
finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.
Contactaţi personalul de service.

11:54 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Comutatorul de detectare a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.
tubulaturii a eşuat. Contactaţi personalul de service.

Normalizare eşuată

Observaţie:
Încercarea de a normaliza detectorul de scurgeri de sânge a eşuat.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Scurgeri de sânge din filtru; linie de Apăsaţi SCHIMBARE SET şi urmaţi instrucţiunile pentru
efluent defectă; bulă de aer în linia a încărca un nou set. Dacă alarma apare şi pentru noul
de efluent, la nivelul BLD; linia de set, detectorul a eşuat. Apăsaţi DECONECTARE pentru
efluent nu a fost corect instalată; a finaliza tratamentul. Contactaţi personalul de service.
detectorul de scurgeri de sânge a
eşuat.
Notă: Alarma Defecţiune:
Normalizare eşuată este afişată
când normalizarea detectorului de
scurgeri de sânge a eşuat de 3 ori
la rând.

Nu se pot salva date personalizate

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Eroare la salvarea noilor valori Apăsaţi IEŞIRE PERSONALIZAT. Dacă doriţi, reveniţi
personalizate. la modul Personalizat şi încercaţi o nouă personalizare.
Dacă alarma apare din nou, apelaţi personalul de
serviceb.
Alarmele de defecţiune
Notă: Se pot efectua tratamente ale pacienţilor înaintea remedierii problemei. Pentru aceste
tratamente vor fi utilizate ultimele valori salvate din modul Personalizat.

Placă circuite presiuni

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Defecţiune de hardware la placa de Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
circuite a presiunilor. retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
Terminarea manuală a tratamentului de la pagina11:67.
Contactaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:55


Versiune program 7.xx
Placă de circuite cântare

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Defecţiune de hardware la placa de Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


circuite a cântarelor. Contactaţi personalul de service.

Pompă efluent

Observaţie:
Rata de pompei de efluent (galbenă) este incorectă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Problemă temporară cu cilindrul Apăsaţi CONTINUARE.


pompei sau segmentul pompei în
calea de rulare.

Obiect strangulator, linie clampată Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul:
sau linie răsucită pe calea de rulare Apăsaţi CONTINUARE. Când apare ecranul Stare,
a pompei; şurubul din centrul apăsaţi OPRIRE imediat.
rotorului este slăbit.
În ecranul Oprire, alegeţi FINALIZARE TRATAMENT şi
urmaţi instrucţiunile pentru deconectarea pacientului şi
descărcarea setului.
Chemaţi personalul de service pentru a remedia/anula
alarmab.

Pompa a eşuat. Chemaţi personalul de service.

Pompă înlocuitor
Alarmele de defecţiune

Observaţie:
Rata pompei pentru înlocuitor (violet) este incorectă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Problemă temporară cu cilindrul Apăsaţi CONTINUARE.


pompei sau segmentul pompei în
calea de rulare.

Obiect strangulator, linie clampată Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul:
sau linie răsucită pe calea de rulare Apăsaţi CONTINUARE. Când apare ecranul Stare,
a pompei; şurubul din centrul apăsaţi OPRIRE imediat.
rotorului este slăbit.
În ecranul Oprire, alegeţi FINALIZARE TRATAMENT şi
urmaţi instrucţiunile pentru deconectarea pacientului şi
descărcarea setului.

11:56 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Chemaţi personalul de service pentru a remedia/anula
alarmab.

Pompa a eşuat. Chemaţi personalul de service.

Pompă înlocuitor 2

Observaţie:
Rata pompei de înlocuitor 2 (verde) este incorectă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Problemă temporară cu cilindrul Apăsaţi CONTINUARE.


pompei sau segmentul pompei în
calea de rulare.

Obiect strangulator, linie clampată Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul:
sau linie răsucită pe calea de rulare Apăsaţi CONTINUARE. Când apare ecranul Stare,
a pompei; şurubul din centrul apăsaţi OPRIRE imediat.
rotorului este slăbit.
În ecranul Oprire, alegeţi FINALIZARE TRATAMENT şi
urmaţi instrucţiunile pentru deconectarea pacientului şi
descărcarea setului.
Chemaţi personalul de service pentru a remedia/anula
alarmab.

Pompa a eşuat. Chemaţi personalul de service.

Pompă lichid dializat


Alarmele de defecţiune

Observaţie:
Rata pompei de dializat (verde) este incorectă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Problemă temporară cu cilindrul Apăsaţi CONTINUARE.


pompei sau segmentul pompei în
calea de rulare.

Obiect strangulator, linie clampată Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul:
sau linie răsucită pe calea de rulare Apăsaţi CONTINUARE. Când apare ecranul Stare,
a pompei; şurubul din centrul apăsaţi OPRIRE imediat.
rotorului este slăbit.
În ecranul Oprire, alegeţi FINALIZARE TRATAMENT şi
urmaţi instrucţiunile pentru deconectarea pacientului şi
descărcarea setului.
Chemaţi personalul de service pentru a remedia/anula
alarmab.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:57


Versiune program 7.xx
Linie clampată. Verificaţi dacă linia este clampată. Apăsaţi
CONTINUARE

Pompa a eşuat. Chemaţi personalul de service.

Pompă PBP

Observaţie:
Rata pompei pre-sânge (albă) este incorectă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Problemă temporară cu cilindrul Apăsaţi CONTINUARE.


pompei sau segmentul pompei în
calea de rulare.

Obiect strangulator, linie clampată Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul:
sau linie răsucită pe calea de rulare Apăsaţi CONTINUARE. Când apare ecranul Stare,
a pompei; şurubul din centrul apăsaţi OPRIRE imediat.
rotorului este slăbit.
În ecranul Oprire, alegeţi FINALIZARE TRATAMENT şi
urmaţi instrucţiunile pentru deconectarea pacientului şi
descărcarea setului.
Chemaţi personalul de service pentru a remedia/anula
alarmab.

Pompa a eşuat. Chemaţi personalul de service.

Pompă sânge
Alarmele de defecţiune

Observaţie:
Rata pompei de sânge este incorectă.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Problemă temporară cu cilindrul Apăsaţi CONTINUARE.


pompei sau segmentul pompei în
calea de rulare.

Obiect strangulator, linie clampată Dacă alarma apare din nou, finalizaţi tratamentul:
sau linie răsucită pe calea de rulare Apăsaţi CONTINUARE. Când apare ecranul Stare,
a pompei; şurubul din centrul apăsaţi OPRIRE imediat.
rotorului este slăbit.
În ecranul Oprire, alegeţi FINALIZARE TRATAMENT şi
urmaţi instrucţiunile pentru deconectarea pacientului şi
descărcarea setului.

11:58 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Chemaţi personalul de service pentru a remedia/anula
alarmab.

Pompa a eşuat. Chemaţi personalul de service.

Pompă seringă

Observaţie:
Cod: 1–9.
Cod = 1 Incongruenţă a modului de lucru între pompa pentru seringă şi modul setului.
Cod = 2 Rata este incorectă.
Cod = 3 Pompa pentru seringă se deplasează într-o direcţie greşită.
Cod = 4 Incongruenţă a configuraţiei între pompa pentru seringă şi sistem / versiune greşită de
firmware.
Cod = 5 Senzor inferior defect.
Cod = 6 Maxim pentru senzorul de încărcare / nu s-a putut citi forţa (scurtcircuit).
Cod = 7 Minim pentru senzorul de încărcare / nu s-a putut citi forţa (împământare).
Cod = 8 Incongruenţă a modului de lucru între pompa pentru seringă şi unitatea de control.
Cod = 9 Eroare semnal codificator / motor blocat mecanic.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Pompa pentru seringă a eşuat. Apăsaţi IGNORAREe. Testul pompei pentru seringă va
reporni după 60 de secunde.
Pentru metoda „Sistemică, pompă pentru
seringă Prismaflex”: dacă alarma apare din nou,
puteţi să continuaţi, dacă doriţi, fără a utiliza
pompa pentru seringă. Pentru aceasta, apăsaţi
SETĂRI ANTICOAGULARE şi setaţi pentru livrarea
pompei pentru seringă „Continuu, 0 ml/oră.” Reveniţi
la ecranul alarmei şi apăsaţi IGNORAREe sau opriţi
aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
Terminarea manuală a tratamentului de la pagina 11:67.
Alarmele de defecţiune
Contactaţi personalul de service.
Pentru metoda „Citrat – Calciu, pompă pentru seringă Prismaflex”: dacă alarma se declanşează din
nou, nu se poate continua. Apăsaţi FINALIZARE TRATAMENT şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Notă: Contactaţi întotdeauna personalul de service pentru repararea pompei pentru seringă şi
ştergerea alarmei.

Retur automat sânge

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Incongruenţă volum return. Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE. Dacă


automată de sânge. alarma apare din nou, apelaţi personalul de service.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:59


Versiune program 7.xx
Senzor cântar de lichid dializat

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Tava pentru bare a cântarului Deschideţi cântarul, apoi închideţi-l. Apăsaţi


dializatului nu a fost trasă în afară RETESTARE. Dacă alarma nu încetează astfel, finalizaţi
şi apoi împinsă în unitatea de tratamentul apăsând DECONECTARE. Contactaţi
control pentru ataşarea pungii cu personalul de service.
dializat.

Senzorul de poziţie al cântarului a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


eşuat. Contactaţi personalul de service.

Senzor cântar efluent

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Tava pentru bare a cântarului Deschideţi cântarul, apoi închideţi-l. Apăsaţi


efluentului nu a fost trasă în afară şi RETESTARE. Dacă alarma nu încetează astfel, finalizaţi
apoi împinsă în unitatea de control tratamentul apăsând DECONECTARE. Contactaţi
pentru ataşarea pungii de efluent. personalul de service.

Senzorul de poziţie al cântarului a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


eşuat. Contactaţi personalul de service.
Alarmele de defecţiune

Senzor cântar înlocuitor

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Tava pentru bare a cântarului de Deschideţi cântarul, apoi închideţi-l. Apăsaţi


înlocuitor nu a fost trasă în afară şi RETESTARE. Dacă alarma nu încetează astfel, finalizaţi
apoi împinsă în unitatea de control tratamentul apăsând DECONECTARE. Contactaţi
pentru ataşarea pungii cu înlocuitor. personalul de service.

Senzorul de poziţie al cântarului a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


eşuat. Contactaţi personalul de service.

11:60 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Senzor cântar PBP

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Tava pentru bare a cântarului PBP Deschideţi cântarul, apoi închideţi-l. Apăsaţi
nu a fost trasă în afară şi apoi RETESTARE. Dacă alarma nu încetează astfel, finalizaţi
împinsă în unitatea de control tratamentul apăsând DECONECTARE. Contactaţi
pentru ataşarea pungii PBP. personalul de service.

Senzorul de poziţie al cântarului a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


eşuat. Contactaţi personalul de service.

Seringă Ca neîncărcată

Observaţie:
Această alarmă apare numai în timpul amorsării.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa de calciu nu este încărcată. Apăsaţi SCHIMBARE SER/LINIE pentru a încărca o


seringă de calciu. Apoi apăsaţi RETESTARE pentru a
reporni Testul seringă. Dacă eroarea se repetă, finalizaţi
tratamentul apăsând DECONECTARE. Contactaţi
personalul de service.

Seringă neîncărcată
Alarmele de defecţiune

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Seringa nu este încărcată după - Apăsaţi SCHIMBARE SERINGĂ, urmaţi


efectuarea Testului seringă. instrucţiunile pentru a încărca seringa şi reveniţi la
ecranul alarmei.

- Apăsaţi RETESTARE pentru a reporni Testul


seringă.

- Dacă această eroare reapare, apăsaţi DECONECT.,


apelaţi personalul de service şi raportaţi eroarea.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:61


Versiune program 7.xx
Test cântar zero

Observaţie:
Testul zero pentru unul sau mai multe cântare a eşuat.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Prezenţă neaşteptată a unei pungi. Îndepărtaţi punga de pe cântar. Închideţi cântarul şi


apăsaţi RETESTARE.

Bara de transport lipseşte de la unul Puneţi bara de transport înapoi pe cântar. Închideţi
sau mai multe cântare. cântarul şi apăsaţi RETESTARE.

Obiecte străine ating cântarele sau Asiguraţi-vă că nimic nu atinge cântarele şi nu sunt
sunt agăţate de barele de transport agăţate obiecte străine de barele de transport ale
ale cântarului. cântarului. Apăsaţi RETESTARE.

Unul sau mai multe cântare au Dacă alarma nu este îndepărtată, opriţi aparatul.
eşuat. Contactaţi personalul de service.

Test presiune zero

Observaţie:
Testul zero pentru unul sau mai mulţi senzori de presiune a eşuat.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Unul sau mai mulţi senzori de Dacă sunt instalaţi senzori de presiune în carcase,
presiune sunt instalaţi în carcasele îndepărtaţi-i. Apăsaţi RETESTARE.
senzorilor de presiune, dar nu ar
trebui să fie instalaţi încă.
Alarmele de defecţiune

Unul sau mai mulţi senzori de Dacă alarma nu este îndepărtată, opriţi aparatul.
presiune au eşuat sau sunt incorect Contactaţi personalul de service.
calibraţi.

11:62 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Valva de strangulare inferioară

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Valva de strangulare inferioară se Îndepărtaţi obstacolele şi apăsaţi RETESTARE. Dacă


află într-o poziţie greşită pentru alarma nu încetează astfel, finalizaţi tratamentul apăsând
terapia selectată şi metoda curentă DECONECTARE. Contactaţi personalul de service.
de infuzie selectată (Pre/Post) din
cauza unor obstacole.

Valva de strangulare inferioară a Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


eşuat. Contactaţi personalul de service.

Valva de strangulare superioară

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Valva de strangulare superioară se Îndepărtaţi obstacolele şi apăsaţi RETESTARE. Dacă


află într-o poziţie greşită pentru alarma nu încetează astfel, finalizaţi tratamentul apăsând
terapia selectată din cauza unor DECONECTARE. Contactaţi personalul de service.
obstacole.

Valva (valvele) de strangulare au Finalizaţi tratamentul apăsând DECONECTARE.


eşuat. Contactaţi personalul de service.

Voltaj în afara intervalului

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:


Alarmele de defecţiune
Defecţiune internă legată de sursa Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
de alimentare a aparatului sau de retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
cablurile sursei de alimentare. Terminarea manuală a tratamentului de la pagina11:67.
Contactaţi personalul de service.

Note de subsol
a. La sfârşitul capitolului Rezolvarea problemelor sunt oferite instrucţiuni pentru terminarea
manuală.
b. Această alarmă trebuie anulată în modul Service de un tehnician autorizat pentru service.
c. Codul 6 al erorii de memorie este declanşat când apare o Discrepanţă a ratei fluxului. O
discrepanţă a ratei fluxului are loc atunci când vreuna dintre ratele de flux afişate în ecranul Stare
diferă faţă de cele afişate în ecranul Introducere setări flux.
d. Tasta DECONECTARE este disponibilă numai dacă setul este încărcat în unitatea de control.
e. IGNORARE ignoră alarma pentru scurtă vreme. Monitorizaţi cu atenţie.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:63


Versiune program 7.xx
Diverse

Butoane

Observaţie:
Butoanele nu funcţionează.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Ecranul tactil a eşuat. Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
Terminarea manuală a tratamentului de la pagina 11:67.
Contactaţi personalul de service.

Conectări set

Observaţie:
Scurgeri provenite de la conectările setului.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Conectările sunt slăbite. Strângeţi conectările. Dacă scurgerile continuă,


schimbaţi setul apăsând tasta OPRIREb.

Eroare de afişare

Observaţie:
Afişajul este distorsionat

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Eroare de afişare. Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
Terminarea manuală a tratamentului de la pagina11:67.
Contactaţi personalul de service.

Eroare de afişare

Observaţie:
Afişajul se opreşte, becurile de stare se opresc, se aude soneria care nu poate fi anulată.
Diverse

11:64 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Întreuperea alimentării, eşuare Opriţi aparatul pentru a opri soneria, finalizaţi manual
internă a sursei de alimentare. tratamentul, dacă doriţia.

Eroare de afişare

Observaţie:
Afişajul se opreşte momentan, apoi ecranul apare din nou.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Alimentarea a fost întreruptă şi Nicio acţiune necesară.


reluată în decurs de 15 secunde.

Eroare de afişare

Observaţie:
Afişajul se opreşte sau ecranul emblemei nu se afişează, becul de stare poate fi aprins, fără sonerie.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Eşuare internă a sursei de Opriţi aparatul, scoateţi linia de retur din clema liniei de
alimentare; defecţiune internă. retur şi returnaţi sângele (dacă este cazul). Consultaţi
Terminarea manuală a tratamentului de la pagina11:67.
Contactaţi personalul de service.

Încărcător

Observaţie:
Încărcătorul se află deja în poziţia încărcat, astfel încât nu se poate încărca un set.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Ultimul set a fost deconectat Începeţi procedura normală de Configurare.


manual. Când apare ecranul Încărcare set, apăsaţi
ÎNCĂRCARE. ApăsaţiOPRIRE în ecranul
Încărcare pompe, aşteptaţi, apoi apăsaţiDESCĂRC..
Când reapare ecranul Încărcare set reapare după
ecranul Descărcare pompe, aşteptaţi urmaţi
instrucţiunile on-line pentru a încărca setul.
Diverse

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:65


Versiune program 7.xx
Punga de efluent de culoare greşită

Observaţie:
Punga de efluent are nuanţe de roz sau roşu.

Cauză(e) posibilă(e): Acţiuni ale operatorului:

Stare afecţiune pacient. Decolorarea poate indica mai degrabă hemoglobină


liberă eliminată, decât o scurgere în membrana filtrului.
Apăsaţi IGNORARE şi trimiteţi mostră de efluent la
laboratorul de analize pentru o numărare a celulelor.
În cazul în care rezultatul confirmă prezenţa de celule
sangvine, schimbaţi setul apăsând butonul OPRIREb.

Efluentul conţine hematii, dar Trimiteţi un eşantion al efluentului în laborator pentru


nivelul este inferior limitei de analize. Dacă sunt depistate hematii, schimbaţi setul
detectare a scurgerilor de sânge. apăsând OPRIREb.

Apare hemoliza din cauza blocării. Verificaţi dacă sunt deschise clemele corecte pentru
terapia utilizată, în special pentru liniile de acces (roşu)
şi de retur (albastru). Verificaţi să nu existe răsuciri ale
liniei de acces sau ale celei de retur. Dacă hemoliza
continuă, schimbaţi setul apăsând tasta OPRIREb.

Apare hemoliza în timpul terapiei Apăsaţi OPRIRE şi schimbaţi setul.


TPE.

Note de subsol
a. La sfârşitul capitolului Rezolvarea problemelor sunt oferite instrucţiuni pentru terminarea
manuală.
b. Consultaţi „Proceduri de schimbare a setului şi finalizare a tratamentului” din capitolul 4:
Modul Finalizare” de la pagina 4:21.
Diverse

11:66 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Cădere de tensiune
Unitatea de control Prismaflex este proiectată astfel încât să susţină funcţionarea în cazul
unei căderi de tensiune sau în cazul în care cablul de alimentare trebuie deconectat
temporar în timpul funcţionării. Modul în care unitatea de control gestionează aceste
situaţii depinde de disponibilitatea unei baterii de rezervă suplimentare în unitatea de
control, care este disponibilă ca şi componentă accesorie.

Notă: Alimentarea de la priză este necesară pentru a porni unitatea de control Prismaflex,
chiar dacă aceasta este echipată cu o baterie de rezervă.

• Dacă este instalată o baterie de rezervă, tratamentul va continua şi în timpul unei


căderi de tensiune. Alarma Recomandare: Alimentare întreruptă va apărea, însoţită
de o pictogramă cu o baterie, în partea superioară a ecranului Stare. După ce bateria
este aproape descărcată, alarma Avertisment: Baterie descărcată indică faptul că
tratamentul trebuie încheiat. Instrucţiuni pentru cum se realizează aceasta sunt oferite
pe ecranul de alarmă.

• Dacă nu este instalată o baterie de rezervă, tratamentul va fi suspendat la întreruperea


alimentării cu energie. Dacă alimentarea cu energie este restabilită în 15 secunde,
tratamentul va fi reluat. În caz contrar, va apărea pe ecran alarma Avertisment: Cădere
de tensiune şi instrucţiuni de restabilire.

Consultaţi de asemenea Recomandare: Baterie descărcată şi Recomandare: Memorie


de siguranţă pentru mai multe informaţii.

Terminarea manuală a tratamentului


Un tratament în desfăşurare poate fi terminat manual în orice moment. Terminarea
manuală poate fi necesară din cauza unei alarme ce nu poate fi rezolvată, a unei căderi
de tensiune sau a altor urgenţe.

Terminarea manuală cu returnarea sângelui


Notă: Poate fi necesar un ac conector steril.

Notă: Procedura următoare poate declanşa alarmele unităţii de control. În acest context,
acestea pot fi ignorate în siguranţă.

1. Opriţi unitatea de control cu ajutorul butonului de alimentare. În cazul în care pare o


alarmă sonoră, ignoraţi-o.

2. Dacă este disponibil un cablu de alimentare, aşteptaţi 10 secunde şi porniţi unitatea


de control pentru a anula alarma.

3. Clampaţi linia de acces (cu linii roşii) şi deconectaţi de la pacient.

4. Ataşaţi linia de acces la o pungă de 1 litru de soluţie salină sterilă. Utilizaţi un ac


conector, dacă este necesar.

5. Declampaţi linia de acces.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:67


Versiune program 7.xx
6. Apăsaţi pe butonul clemei liniei de retur, poziţionat în partea stângă a ansamblului
clemei liniei de retur şi ţineţi-l în poziţia „In”. Cu cealaltă mână, scoateţi linia de
retur (cu linii albastre) din clema liniei de retur.

7. Verificaţi vizual nivelul lichidului din compartimentul de deaerare. Dacă nivelul este
prea mic, îndepărtaţi aerul în exces după cum urmează:

- Poziţionaţi o clemă pe linia de monitorizare a compartimentului şi deconectaţi-o


de la portul de presiune la returnare. Deschizând şi închizând clema, permiteţi
sângelui să umple compartimentul de deaerare până la nivelul corect.

- În cazul în care fluxul de sânge în compartiment este insuficient, ataşaţi o seringă


sterilă de tip luer-lock (fără ac) la capătul distal al liniei de monitorizare a
compartimentului; aspiraţi aer/sânge până când nivelul lichidului din compartiment
este corect.

AVERTISMENT
Când sângele este returnat manual, detectarea aerului va fi indisponibilă.
Examinaţi vizual apariţia aerului în linia de returnare pană la deconectarea
pacientului.
AVERTISMENT

11:68 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
8. Îndepărtaţi manivela pompei din suportul ei de pe panoul posterior. Introduceţi
manivela în rotorul pompei de sânge şi răsuciţi în sens orar până când a fost returnată
o cantitate suficientă de sânge la pacient.

9. Clampaţi linia de retur (cu linii albastre) şi deconectaţi de la pacient. Clampaţi


liniile tuturor pungilor.

AVERTISMENT
Asiguraţi-vă ca pacientul este deconectat de la set înaintea îndepărtării setului
din unitatea de control.
AVERTISMENT

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:69


Versiune program 7.xx
10. Apăsaţi cele două agrafe ale încărcătorului pentru a elibera setul Prismaflex de unică
folosinţă. Scoateţi „şurubelniţa” din manivela pompei. Începând cu oricare dintre
pompele pentru lichid, introduceţi şurubelniţa în rotorul pompei şi rotiţi fiecare
pompă în sens antiorar. Segmentul de pompă va ieşi singur din calea de rulare a
pompei după câteva rotiri. Pentru a-l ajuta, trageţi uşor de setul Prismaflex de unică
folosinţă în timp ce rotiţi pompa.

11. Când eliberaţi segmentele de pompă, utilizaţi instrumentul „şurubelniţă” din


manivelă pentru a seta valvele de strangulare în poziţia neutră.

12. Apucaţi setul Prismaflex de unică folosinţă şi trageţi în afară pentru a deconecta
liniile de la valvele de strangulare. Luaţi setul din unitatea de control şi aruncaţi-l
conform procedurii obişnuite.

Terminarea manuală fără returnarea sângelui


Notă: Pacientul va pierde sângele din circuitul sângelui în timpul terminării manuale fără
returnare a sângelui. Pentru volumul exact de sânge, consultaţi Instrucţiunile de utilizare
ambalate împreună cu setul Prismaflex de unică folosinţă.

1. Întrerupeţi alimentarea cu energie. Clampaţi linia de acces (cu linii roşii) şi linia de
retur (cu linii albastre) şi deconectaţi de la pacient.

2. Clampaţi liniile tuturor pungilor.

AVERTISMENT
Asiguraţi-vă ca pacientul este deconectat de la set înaintea îndepărtării setului
din unitatea de control.
AVERTISMENT

3. Apăsaţi cele două agrafe ale încărcătorului pentru a elibera setul Prismaflex de unică
folosinţă. Scoateţi „şurubelniţa” din manivela pompei. Începând cu oricare dintre
pompele pentru lichid, introduceţi şurubelniţa în rotorul pompei şi rotiţi fiecare
pompă în sens antiorar. Segmentul de pompă va ieşi singur din calea de rulare a
pompei după câteva rotiri. Pentru a-l ajuta, trageţi uşor de setul Prismaflex de unică
folosinţă în timp ce rotiţi pompa.

4. Când eliberaţi segmentele de pompă, utilizaţi instrumentul „şurubelniţă” din


manivelă pentru a seta valvele de strangulare în poziţia neutră.

5. Apucaţi setul Prismaflex de unică folosinţă şi trageţi în afară pentru a deconecta


liniile de la valvele de strangulare. Luaţi setul din unitatea de control şi aruncaţi-l
conform procedurii obişnuite.

11:70 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Scurgere în senzorii de presiune sau sângele
atinge bariera de lichid
În condiţii normale, transductorii de presiune Prismaflex s-au dovedit a fi siguri şi eficienţi
pentru măsurătorile realizate în timpul tratamentului. Cu toate acestea, în situaţia puţin
probabilă în care apar scurgeri ale sângelui/soluţiei de infuzie la nivelul diafragmei unui
senzor sau dacă sângele a atins bariera liniei de monitorizare, efectuaţi procedurile de
mai jos:

AVERTISMENT
Nu utilizaţi unitatea de control Prismaflex după scurgeri de sânge la nivelul
diafragmei unui senzor sau după ce sângele a depăşit bariera pentru lichid la
capătul distal al liniei de monitorizare. Puneţi unitatea de control în carantină
pentru a evita riscul de infecţie şi solicitaţi inspectarea acesteia de către un
tehnician autorizat pentru service.
AVERTISMENT

Sângele/infuzia de lichid a atins bariera de lichid (Returnare)


a. Soluţia de sânge/infuzie a fost blocată de bariera de lichid, setul trebuie schimbat. Ca
alternativă, componenta barierei de lichid poate fi înlocuită conform instrucţiunilor
oferite în secţiunea următoare, la pagina 11:72.

b. Soluţia de sânge/infuzie a trecut prin bariera de lichid şi a ajuns în portul presiunii de


returnare. Tratamentul trebuie oprit imediat iar aparatul trebuie pus în carantină, cu
eticheta „A NU SE UTILIZA”. Este necesară o verificare suplimentară realizată de
departamentul biomedical al unităţii şi/sau de un tehnician autorizat pentru service.

Proceduri legate de bariera de lichid


În cazul umezirii barierei pentru lichid în timpul configurării sau tratamentului, este
recomandată schimbarea setului. Cu toate acestea, utilizatorii instruiţi şi experimentaţi pot
recupera sau schimba bariera de lichid urmând procedurile de mai jos. Ambele proceduri
necesită utilizarea tehnicilor aseptice şi OPRIREA pompei de sânge, dacă este cazul, în
modurile Amorsare sau Rulare.

Recuperarea barierei de lichid în Amorsare


În cazul umezirii barierei de lichid în timpul etapelor de amorsare sau test de amorsare,
bariera de lichid poate fi recuperată şi utilizată pentru tratament.

Consumabile necesare:

• seringă de 5 ml

• clemă

Urmaţi aceste etape pentru a elimina lichidul din linia de monitorizare:

1. Clampaţi linia de monitorizare între compartimentul de deaerare şi bariera de lichid.


Deconectaţi linia de monitorizare de la portul presiunii de returnare.

2. Verficaţi şi asiguraţi conectarea barierei de lichid la linia de monitorizare.

3. Ataşaţi o seringă sterilă de 5 ml umplută cu aer la capătul liniei de monitorizare


(bariera de lichid). Declampaţi linia de monitorizare şi injectaţi aproximativ 3
ml de aer în linie. Aceasta împinge lichidul din linia de monitorizare înapoi în
compartimentul de deaerare.

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:71


Versiune program 7.xx
4. Cu seringa ataşată, ajustaţi nivelul lichidului din compartimentul de deaerare
la înălţimea corespunzătoare (trageţi de piston pentru a creşte nivelul, împingeţi
pistonul pentru a micşora nivelul).

5. Clampaţi linia de monitorizare şi îndepărtaţi seringa. Reataşaţi linia de monitorizare


la portul presiunii de returnare şi asiguraţi-o cu conectorul de tip luer.

6. Declampaţi linia de monitorizare. Apăsaţi PORNIRE/REAMORSARE.

Schimbarea barierei de lichid în modul Rulare


În cazul umezirii barierei pentru lichid în timpul tratamentului, bariera trebuie schimbată.

Consumabile necesare:

• Barieră de unică folosinţă pentru lichid

• seringă de 5 ml umplută cu soluţie salină

• seringă de 5ml

• clemă

Notă: Această procedură trebuie urmată şi efectuată într-un interval scurt de timp.
Stagnarea sângelui în circuit poate duce la coagulare prematură.

Urmaţi aceste etape pentru schimba componenta barierei de lichid:

1. Clampaţi linia de monitorizare între compartimentul de deaerare şi bariera de lichid.


Deconectaţi linia de monitorizare de la portul presiunii de returnare.

2. Deconectaţi şi aruncaţi bariera de lichid umedă.

3. Ataşaţi o seringă sterilă de 5 ml umplută cu soluţie salină la linia de monitorizare.


Declampaţi linia de monitorizare şi injectaţi aproximativ 3 ml de soluţie salină pentru
a curăţa linia de monitorizare. Clampaţi linia de monitorizare şi deconectaţi seringa.

4. Conectaţi o seringă sterilă de 5 ml umplută cu aer la linia de monitorizare. Declampaţi


linia de monitorizare şi injectaţi aproximativ 3 ml de aer în linie. Aceasta împinge
lichidul din linia de monitorizare înapoi în compartimentul de deaerare.

5. Cu seringa ataşată, ajustaţi nivelul lichidului din compartimentul de deaerare la


înălţimea corespunzătoare (trageţi de piston pentru a creşte nivelul; împingeţi
pistonul pentru a micşora nivelul).

6. Clampaţi linia de monitorizare şi îndepărtaţi seringa. Conectaţi un accesoriu barieră


pentru lichid de unică folosinţă.

7. Reataşaţi linia de monitorizare la portul presiunii de returnare şi asiguraţi-o cu


conectorul de tip luer.

8. Declampaţi linia de monitorizare. Apăsaţi RELUARE.

ATENŢIE
Nu operaţi aparatul fără ca bariera de lichid să fie prezentă la capătul iniei de
monitorizare.
ATENŢIE

11:72 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Proceduri de eliminare a aerului

Compartimentul de deaerare
Este necesară monitorizarea frecventă a nivelului. Consultaţi secţiunea „Gestionarea
aerului” de la pagina 3:11.

Alarma Aer în sânge – îndepărtare manuală a aerului


Dacă apăsarea tastei săgeată în sus până când presiunea este NEGATIVĂ eşuează,
continuaţi cu procedura manuală:
1. Introduceţi acul etalon-20 împreună cu seringa în zona de prelevare albastră (linia
de retur).

2. Aspiraţi aerul/sângele până când presiunea de returnare atinge o valoare negativă (0


mmHg până la – 100 mmHg).

3. Îndepărtaţi acul.

4. Apăsaţi ELIBERARE CLEMĂ pentru a îndepărta aerul şi pentru a trage sânge de la


pacient în linia de retur / compartimentul de dearerare.

Notă: La eliberarea clemei liniei de retur, aerul din sânge este absorbit în linia de
monitorizare a compartimentului şi eliminat automat din set prin portul presiunii
de returnare. Este absorbit de asemenea sânge de la pacient în linia de returnare şi
compartimentul de dearerare.

5. Dacă este necesar, utilizaţi săgeţile pentru a ajusta nivelul lichidului din compartiment.

Normalizare detector scurgeri de sânge


Detectorul de scurgeri de sânge este un dispozitiv de transmitere/detectare cu infraroşu
care monitorizează constant linia de efluent pentru a depista sângele care este posibil să
fi trecut prin filtru.

Detectorul de scurgeri de sânge este normalizat automat la începutul secvenţei de testare


a amorsării, când linia de efluent este plină cu soluţie de amorsare. Transmiţătorul/
detectorul infraroşu este ajustat pentru a primi un semnal între 42000 şi 45000. Dacă
semnalul primit depăşeşte limitele inferioare sau superioare ale alarmei, este declanşată
alarma de avertizare Detectată scurgere de sânge.

Dacă linia de efluent a fost îndepărtată/reintrodusă în detector, Detectorul de scurgeri de


sânge trebuie să fie normalizat şi în modul Rulare, din ecranul Instrument sistem.

Pentru a normaliza Detectorul de scurgeri de sânge în timpul tratamentului, efectuaţi


următoarele etape:
1. Apăsaţi Normalizare BLD de pe ecranul Instrument sistem.

2. Extrageţi un eşantion din linia de efluent şi testaţi pentru prezenţa sângelui. Dacă
este prezent sânge, întrerupeţi tratamentul şi schimbaţi setul. Dacă nu este prezent
sânge, continuaţi cu următoarea etapă.

AVERTISMENT
Înainte de normalizarea Detectorului de scurgeri de sânge, lichidul din linia de
efluent trebuie testat şi verificat pentru a nu conţine sânge.
AVERTISMENT

G5038604 Rezolvarea problemelor 11:73


Versiune program 7.xx
3. Verificaţi dacă valoarea semnalului afişată pe ecran este 38000 sau mai mare. Dacă
este necesar, deplasaţi linia de efluent uşor în sus sau în jos în detectorul de scurgeri
de sânge pentru a creşte valoarea semnalului.

Notă: Dacă valoarea semnalului primit scade sub 38000, conform afişării pe ecranul
Normalizare BLD, detectorul de scurgeri de sânge nu poate fi normalizat din nou iar setul
trebuie schimbat. Aceasta previne normalizarea la apariţia unei scurgeri de sânge.

4. Apăsaţi PORNIRE NORM. Semnalul unităţii cu infraroşu LED este încă ajustat astfel
încât intervalul semnalului A/D recepţionat să fie între 42000 şi 45000.

5. La finalizarea normalizării, unitatea de control revine automat la ecranul Stare.

Proceduri de monitorizare cardiacă


Pompele peristaltice izolate electric, precum cele din unitatea de control Prismaflex, pot
produce sarcini electrostatice în setul de unică folosinţă. Deşi aceste sarcini electrostatice
nu sunt periculoase pentru pacient, ele pot duce la apariţia unui artefact pe monitoarele
cardiace.

Pentru a diminua această interferenţă electrică:

• instalaţi întotdeauna inelul de descărcare în glisiera sa înainte de conectarea


pacientului la setul de unică folosinţă Prismaflex.

• urmaţi instrucţiunile furnizorului ECG pentru monitorizarea pacienţilor cronici


oferind o atenţie deosebită pentru:

- utilizarea electrozilor corespunzători cu impedanţă redusă de contact,

- aplicarea corectă a electrozilor, inclusiv plasarea corespunzătoare a electrodului N

ATENŢIE
La pornirea unui tratament în cadrul sistemului Prismaflex, verificaţi monitorul
cardiac înainte şi după pornirea pompei de sânge pentru a asigura absenţa
artefactelor. Dacă se manifestă o aritmie cardiacă, opriţi pompa de sânge
şi reevaluaţi ritmul cardiac înainte de reluarea tratamentului şi/sau tratarea
pacientului.
ATENŢIE

11:74 Rezolvarea problemelor G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 12

Întreţinere
Cuprins

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:2
Igiena şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:2
Curăţarea de rutină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:2
Curăţarea detectorului de scurgeri de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:2
Curăţarea ecranului tactil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:2
Întreţinere tehnică preventivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:3
Inspecţia periodică de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:4

G5038604
Întreţinere 12:1
Versiune program 7.xx
Service
Unitatea de control Prismaflex nu conţine piese ce ar putea fi depanate de către utilizator.
A nu se încerca orice întreţinere sau reparaţie internă sau externă alta decât curăţarea de
rutină descrisă mai jos. Reparaţiile trebuie realizate de un tehnician de service autorizat.

Pentru întreţinerea sau comandarea diverselor componente, contactaţi reprezentantul


dvs. Gambro.

Igiena şi întreţinerea

Curăţarea de rutină
ATENŢIE
Folosirea unui înălbitor mai puternic decăt cel recomandat poate duce la
deteriorare sau decolorare.

A nu se curăţa manivela pompei cu hipoclorit de sodiu (înălbitor). Hipocloritul de


sodiu (înălbitor) poate cauza deteriorarea manivelei pentru pompă.

Folosirea altor soluţii de curăţare decât cele recomandate poate cauza


deteriorarea ecranului tactil.
ATENŢIE

Următoarele proceduri de curăţare trebuie efectuate după terminarea tratamentului fiecărui


pacient cu unitatea de control Prismaflex, sau aşa cum este necesar în timpul tratamentului:

1. Curăţaţi deversările de pe suprafaţa aparatului folosind un detergent uşor.

2. Dezinfectaţi suprafaţa aparatului folosind o soluţie de alcool etilic 90%; alcool


izopropilic 70% sau hipoclorit de sodiu 0,1% (înălbitor).

Curăţarea detectorului de scurgeri de sânge


Calea tubulaturii prin detectorul de scurgeri de sânge trebuie curăţată corespunzător pentru
a îndepărta lichidul sau alte resturi. Folosind tehnica „curăţării dinţilor cu aţa dentară”,
curăţaţi interiorul detectorului cu o cârpă care nu lasă scame şi alcool izopropilic. După
curăţare, uscaţi foarte bine.

Curăţarea ecranului tactil


Ecranul tactil poate fi curăţat chiar şi în timpul în care unitatea de control
Prismaflex efectuează un tratament. Pentru a curăţa ecranul tactil, apăsaţi
CURĂŢARE ECRAN din ecranul Instrumente ale sistemului: timp de 10 secunde va fi
afişat un ecran gol care permite curăţarea ecranului tactil fără a apăsa din greseală pe alte
butoane.

Curăţarea ecranului tactil se poate face cu:

• Alcool izopropilic (70%);

• Soluţie de hipoclorit de sodiu (clor activ de la 50.000 la 60.000 ppm) / înălbitor diluat
cu apă la concentraţie de 1:50.

12:2 Întreţinere G5038604


Versiune program 7.xx
Întreţinere tehnică preventivă
Întreţinerea tehnică preventivă este obligatorie o dată la 6000 de ore de funcţionare sau o
dată pe an. Aceste intervale pot fi modificate în modul Service de un tehnician autorizat.
Procedurile de întreţinere ce urmează, precum şi cele cu termenul depăşit, sunt semnalate
operatorului într-un ecran de atenţionare la pornirea unităţii de control. Numai tehnicienii
autorizaţi pentru service au permisiunea de a efectua aceste proceduri de întreţinere.

În timpul întreţinerii preventive trebuie înlocuite următoarele componente:

• Conurile de etanşeizare ale senzorului de presiune; (6000 ore sau 12 luni)

• Sistemul automat de repoziţionare (ARPS) filtrul şi segmentul de pompă; (6000


ore sau 12 luni)

• Rotorul pompei de sânge (doar după 20000 de ore de fucţionare).

În timpul întreţinerii preventive tehnicianul autorizat trebuie să verifice funcţionarea


corectă şi/sau calibrarea următoarelor elemente în modul Service:

• Pompe

• Cântare

• Presiune de repoziţionare

• Senzor presiune la returnare

• Luminile şi tonurile alarmei

• Detectorul de bule de aer

• Pompa seringă

• Clema liniei de retur

• Detectorul de scurgeri de sânge

• Senzorul de repoziţionare

• Sistemul intern

• Funcţiile de încărcare/descărcare

• Sistemul de comunicare

De asemenea, în timpul întreţinerii preventive tehnicianul autorizat trebuie să efectueze


următoarele teste, verificări, operaţiuni:

• Ştergerea oricărei urme de praf, resturi şi/sau lichide uscate de pe suprafeţele externe
şi interne ale aparatului, inclusiv de pe rotoarele pompei

• Executarea testului de blocare a rotorului pentru toate pompele

• Verificarea funcţionării corespunzătoare şi integritatea rotorului pompei de sânge

• Verificarea existenţei şi integrităţii garniturilor de conductivitate ale cântarelor

• Aplicarea unei cantităţi corespunzătoare de vaselină pe lagărele cântarului

G5038604
Întreţinere 12:3
Versiune program 7.xx
Inspecţia periodică de siguranţă
O inspecţie de siguranţă a unităţii de control Prismaflex este necesară la fiecare 12 luni
sau cum este prevăzut în cerinţele locale. Numai tehnicienii autorizaţi pentru service au
permisiunea de a efectua procedurile de inspecţie de siguranţă.

12:4 Întreţinere G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 13

Specificaţii
Cuprins

Performanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:2
Rate ale fluxului şi acurateţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:2
Rată flux de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:2
Volum retur automat de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:2
Rata fluxului pentru soluţia/lichidul de înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:2
Rată flux dializat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:2
Rată soluţie PBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:3
Performanţa îndepărtarii lichidului de la pacient / Performanţa pierderii
plasmei pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:3
Rata fluxului efluent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:3
Setările seringii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:3
Metodă de anticoagulare calciu – citrat pompa seringă Prismaflex sistemic . . 13:3
Metodă de anticoagulare calciu – citrat pompa seringă Prismaflex . . . . . . . . 13:4
Setări TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:4
Limite senzori de presiune, acurateţe şi limite alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:5
Acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:5
Revenire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:5
Filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:6
Efluent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:7
Siguranţa pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:7
Detectorul de bule de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:7
Detectorul de scurgeri de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:7
Semnale de alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:8
Sonoră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:8
Niveluri sonor pentru presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:8
Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:8
Vizual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:8
Date fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:8
Greutate, dimensiuni etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:8
Caracteristicile cântarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:9
Interval de greutate cântar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:9
Acurateţe suport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:9
Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:9
Alimentare linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:9
Baterie de rezervă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:9
Comunicaţii externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:9
Date de mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:10
Operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:10
Transport şi depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:10
Nivelul zgomotului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:10
Niveluri de vibraţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:10
Scurgere de lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:11
Capacitatea de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:11
Emisii electromagnetice şi imunitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:11
Siguranţa faţă de electricitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:14
Scurgeri de curent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:15
Componentă aplicată cu protecţie la defibrilare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:15
Interferenţa frecvenţei radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:15
Compatibilitate electromagnetică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:15
Egalizarea potenţialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:15
Operare continuă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:15
În conformitate cu regulile internaţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:16
Clasificarea dispozitivului medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:16

G5038604 Specificaţii 13:1


Versiune program 7.xx
Performanţă

Rate ale fluxului şi acurateţe


Intervalele ratei fluxului şi incrementul depind de combinaţia terapie/set
Prismaflex selectată de operator. Consultaţi capitolul 14: „Seturile de unică folosinţă
Prismaflex®” de la pagina 14:1.

Rată flux de sânge


Interval 10 până la 450 ml/min
Increment 2 până la 10 ml/min
Acurateţe ±10 % din rata setată de utilizator (la flux sanguin
nominal de 450 ml/min sau cel mai ridicat flux de sânge
de unică folosinţă care poate fi atins, la 37 ºC, la o
presiune de acces de -200 mmHg şi fără niciun flux PBP).
Rata fluxului de sânge returnat 6 până la 100 ml/min
Când este apăsat butonul PORNIRE RETURNARE
Rata fluxului de recirculare 20 până la 100 ml/min

Volum retur automat de sânge


Interval 50 până la 150% din volumul setului de unică folosinţă
(rotunjit la cel mai apropiat 5 ml în modul Finalizare)
Increment 5% (5 ml în modul Finalizare)
Acurateţe ±15%

Rata fluxului pentru soluţia/lichidul de înlocuire


CVVH; CVVHDF
Interval 0 până la 8000 ml/h
Increment 20 până la 50 ml/h
CVVH
Procentajul de prediluţie 0 până la 100%
Increment 5%
CVVHDF
Procentajul de prediluţie 0 (după diluţie) sau 100% (prediluţie)
TPE
Interval 0 până la 5000 ml/h
Increment 10 ml/h
Acurateţe ± 30 ml/h

Rată flux dializat


CVVHD; CVVHDF
Interval 0 până la 8000 ml/h
Increment 50 ml/h
Acurateţe ± 30 ml/h

13:2 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
Rată soluţie PBP
CRRT
Interval 0 până la 4000 ml/h
TPE; HP
Interval 0 până la 1000 ml/h
Notă: Volumul total PBP este de 2000 ml/tratament
pentru TPE şi HP.
Increment 30 ml/h < Qpbp < 100 ml/h: 2 ml/h
100 ml/h < Qpbp < 200 ml/h: 5 ml/h
200 ml/h < Qpbp < 1500 ml/h: 10 ml/h
Qpbp > 1500 ml/h: 50 ml/h
Qpbp = Rata fluxului soluţiei PBP
Acurateţe ± 30 ml/h

Performanţa îndepărtarii lichidului de la pacient / Performanţa pierderii


plasmei pacientului
CRRT
Interval 0 până la 2000 ml/h
Increment 5 până la 10 ml/h
TPE
Interval 0 până la 1000 ml/h
Increment 10 ml/h
Acurateţe ±30 ml/h
±70 ml/3 hr
±300 ml/24 hr
Cântarele calibrate la temperatura mediului în care vor fi
folosite. Temperatura mediului se schimbă cu mai puţin
de ±3°C (5,4 °F) în timpul tratamentului.

Rata fluxului efluent


Interval 0 până la 10.000 ml/h
În funcţie de terapia selectată.

Setările seringii

Metodă de anticoagulare calciu – citrat pompa seringă Prismaflex sistemic


Rată livrare continuă seringă

Interval Controlabilă de utilizator;


0 sau 0,5 până la 5,0 ml/h (seringă de 20 ml)
0 sau 0,5 până la 10,0 ml/h (seringă de 30 ml)
0 sau 2,0 până la 20,0 ml/h (seringă de 50 ml)
Increment 0,1 ml/h
Acurateţe ±15 % < 2 ml/h, ±5 % ≥ 2 ml/h (seringă 20 ml)
±10 % < 2 ml/h, ±5 % ≥ 2 ml/h (seringă 30 ml)
±10 % < 3 ml/h, ±5 % ≥ 3 ml/h (seringă 50 ml)
Presiune între 0 şi +600 mmHg. Utilizarea seringilor
aprobate

G5038604 Specificaţii 13:3


Versiune program 7.xx
Volum seringă pentru livrare în bolus

Interval Controlabilă de utilizator;


0 sau 0,5 până la 5,0 ml/h (seringă de 20 ml)
0 sau 1,0 până la 5,0 ml/h (seringă de 30 ml)
0 sau 2,0 până la 9,9 ml/h (seringă de 50 ml)
0 sau 0,5 până la 5,0 ml (toate dimensiunile de seringă,
mod recirculare)
Increment 0,1 ml
Acurateţe ±15 % < 2 ml, ±5 % ≥ 2 ml (seringă 20 ml)
±10 % < 2 ml, ±5 % ≥ 2 ml (seringă 30 ml)
±10 % < 3 ml, ±5 % ≥ 3 ml (seringă 50 ml)

Interval de livrare seringă în bolus

Interval Controlabil de către utilizator; o dată la fiecare oră


până la 24 de ore Notă: opţiunea imediat disponibilă de
asemenea în modul Rulare şi în modul Recirculare.
Increment 1 oră

Rată de livrare seringă în 1 ml/≤20 sec


bolus Utilizarea seringilor aprobate

Metodă de anticoagulare calciu – citrat pompa seringă Prismaflex


Rată de livrare continuă seringă

Interval 0 sau 2,0 până la 100 ml/h


Increment Nu este aplicabil
Acurateţe 7%

Setări TPE
Hematocrit pacient

Interval 10 până la 60%


Increment 1%
Implicit 30%

Volum total înlocuitor

Interval 0 până la 10000 ml


Increment 100 ml
Implicit 3000 ml

Volum recipient înlocuitor

Interval 0 până la 5.000 ml


Increment 10 ml

13:4 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
Limite senzori de presiune, acurateţe şi limite alarmă

Acces
Interval de operare –250 până la +450 mmHg
Acurateţe ±15 mmHg

Limita de avertizare „Acces Apare o alarmă de avertizare


extrem negativ” Presiunea în senzorul de acces are aceeaşi valoare cu
limita de avertizare.
Controlabilă de utilizator:
–10 până la –250 mmHg
Implicit: –250 mmHg
150 mmHg sub punctul de operare
Increment: 5 mmHg

Limita de avertizare „Acces Apare o alarmă de avertizare


extrem pozitiv” Presiunea în senzorul de acces are aceeaşi valoare cu
limita de avertizare.
Controlabilă de utilizator:
+10 până la +450 mmHg
Implicit: +300 mmHg
Increment: 5 mmHg

Limită recomandare Apare o alarmă de recomandare


„Verificaţi acces” La funcţionarea cu un punct de operare sub -10mmHg,
această alarmă apare dacă presiunea de acces este cu
50 mmHg sau cu 70 mmHg (dacă fluxul de sânge >200
ml/min) peste sau sub punctul de operare sau dacă
presiunea se ridică peste 0 mmHg. La funcţionarea cu un
punct de operare în intervalul dintre -10 mmHg şi +20
mmHg, această alarmă apare dacă presiunea de acces este
cu 50 mmHg sau cu 70 mmHg (dacă fluxul de sânge
>200 ml/min) sub punctul de operare sau dacă presiunea
de acces este cu 10 mmHg peste punctul de operare. La
funcţionarea cu un punct de operare peste +20 mmHg,
această alarmă apare dacă presiunea de acces scade sub
+10 mmHg.

Revenire
Interval de operare –50 până la +350 mmHg
Acurateţe ±5 mmHg

Limita de avertizare Apare o alarmă de avertizare


„Returnare extrem pozitivă” Controlabilă de utilizator;
+15 până la +350 mmHg
Implicit: +350 mmHg
Increment: 5 mmHg
Presiunea în returul compartimentului de deaerare are
aceeaşi valoare cu limita de avertizare.

Limită recomandare Apare o alarmă de recomandare


„Verificaţi retur” Această alarmă apare dacă presiunea de returnare este cu
50 mmHg (sau 70 mmHg cu un flux al sângelui >200
ml/min) mai mare decât punctul de operare.

G5038604 Specificaţii 13:5


Versiune program 7.xx
Limita de avertizare „Scăderea Apare o alarmă de avertizare
presiunii returului” Presiunea în returul compartimentului de deaerare este
de 50 mmHg (sau 70 mmHg dacă fluxul de sânge>200
ml/min) mai negativă decât punctul de operare stabilit.

Limita de avertizare Apare o alarmă de avertizare


„Deconectare retur” Presiunea în returul compartimentului de deaerare este
mai mică de +10 mmHg şi punctul de operare stabilit este
mai mare de +10 mmHg.

Filtru
Interval de operare -50 până la +450 mmHg
Acurateţe ±15 mmHg

Limita de avertizare Apare o alarmă de avertizare


„Deconectare set” Presiunea în senzorul filtru (înainte de filtru) este mai
mică de +10 mmHg.

Limita de avertizare „Filtru Apare o alarmă de avertizare


extrem pozitiv” Presiunea în senzorul filtru (înainte de filtru) este ≥ 450
mmHg.

Limita recomandare „Filtrul Apare o alarmă de recomandare


se înfundă” Una sau ambele limite sunt atinse. (CRRT)
a) Scăderea presiunii filtrului a) Controlabilă de utilizator;
+10 până la 100 mmHg mai mare decât scăderea iniţială
a presiunii filtrului implicit: +100 mmHg Increment: 10
mmHg
b) Creşterea TMP b) Controlabil de către service;
+50 până la +100 mmHg mai mare decât TMP iniţial
Implicit: +100 mmHg Increment: 5 mmHg

Limită recomandare: Apare o alarmă de recomandare


„Plasmafiltrul se înfundă” Controlabil de către utilizator; Scăderea presiunii
filtrului este de +10 până la +60 mmHg mai mare decât
scăderea iniţială a presiunii filtrului Implicit: +60 mmHg
Increment: 10 mmHg
Limita este atinsă (TPE)

Limită de recomandare: Apare o alarmă de recomandare


„Cartuşul HP se înfundă” Controlabilă de utilizator;
(HP) Scăderea de presiune la filtru este cu +10 până la +30
mmHg (sau o treime din Scădere maximă a presiunii
pentru cartuşele HP definite de utilizator) mai mare decât
scăderea de presiune iniţială Implicit: +30 mmHg (sau o
treime din Scădere maximă a presiunii pentru cartuşele
HP definite de utilizator) Increment: 10 mmHg
Limita este atinsă (HP)

Limită de avertizare „Filtru Apare o alarmă de avertizare


înfundat” Scăderea presiunii filtrului este ≥ limita valorii fixate
pentru filtrul folosit sau atunci când sunt atinse limitele
pentru recomandarea „Filtrul se înfundă” şi pentru
atenţionarea „TMP excesiv”. (CRRT)

Limită de avertizare Apare o alarmă de avertizare


„Plasmafiltru înfundat” Scăderea presiunii filtrului este ≥ limita valorii fixate
pentru plasmafiltrul folosit sau atunci când sunt atinse

13:6 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
limitele pentru recomandarea „Plasmafiltrul se înfundă”
şi pentru atenţionarea “TMPa excesiv”. (TPE)

Limită de avertizare „Cartuş Apare o alarmă de avertizare


HP înfundat” Scăderea presiunii filtrului este ≥ limita valorii fixate
pentru cartuşul HP folosit.

Limita recomandare „TMP Apare o alarmă de avertizare Controlabil de către


prea mare” utilizator;
+70 până la +350 mmHg Implicit: +350 mmHg
Increment: 10 mmHg
TMP are aceeaşi valoare cu limita setată de utilizator.
(CRRT)

Limita de recomandare Apare o alarmă de recomandare


„TMPa prea mare” Controlabil de către utilizator; 0 până la +100 mmHg
Implicit: +100 mmHg Increment: 10 mmHg
TMPa are aceeaşi valoare cu limita setată de utilizator.
(TPE)

Limita atenţionare „TMP Apare o alarmă de atenţionare


excesiv” TMP > limita valorii fixate pentru filtrul folosit (CRRT)

Limita atenţionare „TMPa Apare o alarmă de atenţionare


excesiv” TMPa mai mare decât valoarea calculată automat
de aparat în funcţie de rata fluxului de sânge şi de
plasmafiltrul folosit. (TPE)

Efluent
Interval de operare –350 până la +400 mmHg) (CRRT)
–350 până la +400 mmHg) (TPE)
Acurateţe ±15 mmHg

Siguranţa pacientului

Detectorul de bule de aer


Detectare macro aer/spumă Apare o alarmă de avertizare
Transductorul primeşte o scădere voltaică a nivelului
de semnal nominal, care corespunde cu detectarea unei
singure bule/spume de aproximativ 20 μl.
Sensibilitatea spumei a fost testată folosind sânge de
bovină. Aerul a fost injectat în pre-filtrul liniei de sânge la
o rată de 1 ml/ min formând spumă în circuitul post-filtru.

Detectorul de scurgeri de sânge


Detectarea scurgerilor minime Alarma de avertizare apare în 20 secunde de la detectare.
de sânge Scurgeri ≥0,35 ml/min la 0,25 Hct, pentru o rată a fluxului
de efluent mai jos de 5500 ml/oră Scurgeri ≥,50 ml/min
la 0,32 Hct, la cea mai mare rată a fluxului de efluent.

G5038604 Specificaţii 13:7


Versiune program 7.xx
Semnale de alarmă
Indicatorii alarmelor vizuale şi sonore sunt conformi IEC 60601-2-16.

Sonoră

Niveluri sonor pentru presiune


Implicit Volum înalt, înălţime înaltă
Alarmele de defecţiune 76 dB(A)
Alarme de avertisment 67 dB(A)
Alarme de atenţionare 67 dB(A)
Alarme de recomandare 66 dB(A)

Caracteristici
Se poate opri pentru 2 minute, după care sonorul este reluat dacă starea alarmei nu a
fost remediată.

Bip rapid Alarme de avertizare şi defecţiune


Bip moderat Alarme de atenţionare
Bip lent Alarme de recomandare

Imposibil de oprit sunetul

Continuu pentru cel puţin 2 Întreruperea alimentarii cu curent electric


minute

Vizual
Roşu intermitent Alarme de avertizare şi defecţiune
Galben intermitent Alarme de atenţionare
Galben aprins continuu Alarme de recomandare

Date fizice

Greutate, dimensiuni etc.


Greutate: Aproximativ 78 kg (172 lb)
Fără pungile de lichid şi Prismaflex setul de unică
folosinţă
Înălţime: Aproximativ 163 cm (64 in)
Lăţime: Aproximativ 49 cm (19 in)
Baza: Aproximativ 60 cm × 63 cm (24 in × 25 in)

13:8 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
Caracteristicile cântarelor

Interval de greutate cântar


Intervalul de greutate al fiecărui cântar include componentele cântarului (tava pentru
bare, bare de transport).

Dializat: 0 până la 11 Kg
Înlocuitor: 0 până la 11 Kg
PBP: 0 până la 11 Kg
Efluent: 0 până la 11 Kg

Acurateţe suport:
eroare ≤7 g pentru o masă între 0 şi 5200 g şi
eroare ≤14 g pentru o masă între 5201 şi 11000 g.

Alimentare

Alimentare linie
Voltaj: 100 – 240 VAC
Curent linie: 5 – 2,5 A (5 A maximum RMS la 100 VAC, 2,5 A
maximum RMS la 240 VAC)
Frecvenţă: 50/60 Hz
Puterea: 500 – 600 W
Consumul mediu de energie: <150 W (tratament CVVHDF)

Baterie de rezervă
Memorie de siguranţă 12 V / 1,2 Ah
Baterie de rezervă 24 V / 2,9 Ah

Sistemul Prismaflex va opera cu bateria de rezervă cel puţin 10 minute, cu baterii


neavariate şi complet încărcate.

Comunicaţii externe
Alarmă la distanţă Voltaj max: 24 VAC
Curent max: 1 A
AMP CPC (conector circular plastic), 4 pini, conector
mamă
RS232 tip DB9, conector mamă
Ethernet compatibil 10base-T
8 pini RJ45 conector mamă
Card de date tehnice Card de memorie compatibil PCMCIA

G5038604 Specificaţii 13:9


Versiune program 7.xx
Date de mediu

Operare
Temperatura mediului de 16°C până la 38°C
operare: (60°F până la 100°F)
Umiditatea mediului de 15% până la 65% (fără condens)
operare (pentru unităţile de
control cu numărul de serie
până la PA5409):
Umiditatea mediului de Limita inferioară a umidităţii mediului de operare:
operare (pentru unităţile de 15% (fără condens) în intervalul de temperatură 16°C
control cu numărul de serie până la 38°C.
începând de la PA5409): Limita superioară a umidităţii mediului de operare:
85% (fără condens) în intervalul de temperatură 16°C
până la 28°C. În intervalul de temparatură 28ºC până la
38 ºC limita superioară este redusă cu 2% per grad, iar
în consecinţă, la o temperatură maximă a mediului (38
ºC) umiditatea relativă maximă de operare este de 65%
(fără condens).
Presiunea aerului în mediul de 70 până la 106 kPa
operare: (525 până la 795 mmHg)

Transport şi depozitare
Temperatura de transport şi -18°C până la +54°C
depozitare: (0°F până la 130°F)
Înainte de utilizare, lăsaţi unitatea să stea timp de 1 oră la
temperatura mediului de funcţionare.
Umiditatea de transport şi 10% până la 95% (fără condens)
depozitare:
Presiunea aerului la transport 50 până la 106 kPa
şi depozitare: (375 până la 795 mmHg)

Nivelul zgomotului
Nivelul zgomotului < 65 dB(A) pe o perioadă de 24 h, măsurat la o distanţă
de 0,5 m faţă de unitatea de control Prismaflex, în timpul
funcţionării normale şi fără nicio alarmă declanşată.

Niveluri de vibraţii
Vibraţii în timpul operării Densitatea spectrală a acceleraţiei (ASD), izotropic,
2-200 Hz
ASD ≤ 5×10-8 g2/Hz

13:10 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
Scurgere de lichid
Scurgerea de lichid: IPX1 (Protecţia împotriva căderii verticale a picăturilor
de apă)
Aşa cum este specificat în IEC 60529

Capacitatea de curăţare
Capacitatea de curăţare: Nu este afectat de un detergent uşor; săpun lichid; alcool
etilic (90%); alcool izopropilic (70%); hipoclorit de sodiu
(0,1%). Rotoarele pompei sunt detaşabile.

Emisii electromagnetice şi imunitate


Îndrumări şi declaraţia producătorului – Emisii electromagnetice
Sistemul Prismaflex poate fi utilizat în mediul electromagnetic specificat mai jos. Cumpărătorul
sau utilizatorul sistemului Prismaflex trebuie să se asigure că acesta este folosit într-un astfel
de mediu.
Test emisii Conformitate Mediu Electromagnetic –
Îndrumări
Emisii RF CISPR 11 / EN Grupa 1 Sistemul Prismaflex foloseşte
55011 energie RF numai pentru
funcţionarea sa internă.
De aceea, emisiile sale
RF sunt foarte scăzute şi
probabilitatea ca acestea
să cauzeze interferenţe în
apropierea echipamentului
electronic este scăzută.
Emisii RF CISPR 11 / EN Clasa B Sistemul Prismaflex poate fi
55011 utilizat în orice stabiliment,
Emisii armonice IEC / EN Clasa A inclusiv în stabilimente
61000-3-2 domestice şi de aceea direct
conectaţi la reţeaua publică de
Fluctuaţii de tensiune/ emisii Conformitate alimentare cu energie de joasă
de fluctuaţie IEC / EN tensiune care alimentează
61000-3-3 cladirile folosite în scopuri
domestice.

G5038604 Specificaţii 13:11


Versiune program 7.xx
Îndrumări şi declaraţia producătorului – Imunitate electromagnetică
Sistemul Prismaflex poate fi utilizat în mediul electromagnetic specificat mai jos. Cumpărătorul
sau utilizatorul sistemului Prismaflex trebuie să se asigure ca acesta este folosit într-un astfel
de mediu.
Test de imunitate Nivel test IEC 60601 Nivel de Mediu
conformitate Electromagnetic
– Îndrumări
Descărcare Contact de ±6 KV Contact de ±6 KV Podelele trebuie să
electrostatică (ESD) Aer de ±8 KV Aer de ±8 KV fie din lemn, beton
IEC/EN 61000-4-2 sau plăci ceramice.
Dacă podelele sunt
acoperite cu material
sintetic, umiditatea
relativă ar trebui să fie
de cel puţin 30%.
Tranzitul electric ±2 KV pentru liniile ±2 KV pentru liniile Calitatea alimetării
rapid/ explozia de alimentare cu de alimentare cu trebuie să fie ca
IEC/EN 61000-4-4 energie energie aceea a unui mediu
±1 KV pentru liniile ±1 KV pentru liniile tipic comercial sau
de intrare/ieşire de intrare/ieşire spitalicesc.
Supratensiune ±1 KV mod diferenţial ±1 KV mod diferenţial Calitatea alimetării
IEC/EN 61000-4-5 ±2 KV mod comun ±2 KV mod comun trebuie să fie ca
aceea a unui mediu
tipic comercial sau
spitalicesc.
Scăderea puterii, <5% UT <5% UT Calitatea alimentării
întreruperi scurte şi (>95% scădere din (>95% scădere din trebuie să fie ca
variaţii de tensiune ale UT) pentru 0,5 cicluri UT) pentru 0,5 cicluri aceea a unui mediu
liniilor de alimentare 40% UT (60% scădere 40% UT(60% scădere tipic comercial sau
cu energie IEC/EN din UT) pentru 5 din UT) pentru 5 spitalicesc. Dacă
61000- 4-11 cicluri cicluri utilizatorul sistemului
Prismaflex este nevoit
70% UT (30% scădere 70% UT (30% scădere să lucreze şi în
din UT pentru 25 din UT) pentru 25 timpul întreruperilor
cicluri cicluri de la alimentarea
<5% UT (>95% <5% UT (>95% cu energie, atunci
scădere din UT) pentru scădere din UT) pentru este recomandat ca
5 secunde 5 secunde sistemul Prismaflex
să fie alimentat de la
sursă de alimentare
continuă sau de la o
baterie.
Frecvenţa puterii 3 A/m 3 A/m Frecvenţa puterii
câmpului magnetic câmpului magnetic
(50/ 60 Hz) IEC / EN ar trebui să fie la
61000-4-8 nivele caracteristice
ca aceea a unui mediu
tipic comercial sau
spitalicesc.
NOTĂ: UT este tensiunea curentului aternativ înaintea aplicării nivelului de test.

13:12 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
Îndrumări şi declaraţia producătorului – Imunitate electromagnetică
Sistemul Prismaflex poate fi utilizat în mediul electromagnetic specificat mai jos. Cumpărătorul
sau utilizatorul sistemului Prismaflex trebuie să se asigure ca acesta este folosit într-un astfel
de mediu.
Test de Nivel test IEC Nivel Mediu Electromagnetic – Îndrumări
imunitate 60601 de con-
formi-
tate
Echipamentele de comunicaţie portabile şi mobile
RF nu ar trebui folosite în apropierea nici unei
părţi a sistemului Prismaflex inclusiv a cablurilor,
decât la distanţa de separare calculată din ecuaţia
aplicabilă frecvenţei trasmiţătorului.
Distanţa de separare recomandată
RF efectuat 3 Vrms 3 Vrms d = 1,2 √P 80 MHz pînă la 800 MHz
IEC/EN 150 KHz până
61000-4-6 la 80 MHz
RF radiat 3 V/m 3 V/m d = 1,2 √P 80 MHz până la 800 MHz
IEC/EN 80 MHz până la d = 2,3 √P 800 MHz până la 2,5 GHz
61000-4-3 2,5 GHz Unde „P” este puterea maximă de ieşire evaluată
a transmiţătorului în waţi (W) în conformitate
cu transmiţătorul producătorului iar „d” este
distanţa de separare recomandată în (m). Puterea
câmpurilor transmiţătoarelor RF fixe, aşa cum au
fost determinate de o cercetare electromagnetică
1, ar trebui să fie mai mică decât nivelul de
conformitate în fiecare interval de frecvenţă2.
În apropierea echipamentului marcat cu următorul

simbol: pot apărea interferenţe.


NOTA 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică cel mai mare interval de frecvenţă.
NOTA 2: Aceste instrucţiuni nu sunt aplicabile în orice situaţie. Propagarea electromagnetică
este afectată de absobţia şi reflecţia structurilor, obiectelor şi oamenilor.

1 Intensitatea câmpului transmiţătoarelor fixe, precum staţiile de bază pentru telefoane radio
(celulare sau fără fir) şi emiţătoare radio mobile, radiourile amator, radiodifuziunile AM şi FM
şi cele TV, nu poate fi prevăzută teoretic cu exactitate. Pentru a estima câmpul electromagnetic
datorat transmiţătoarelor fixe, trebuie luată în considerare o examinare electromagnetică detaliată a
zonei. Dacă intensitatea măsurată a câmpului din zona în care este utilizat sistemul Prismaflex
depăşeşte nivelul de conformitate RF aplicabil, sistemul Prismaflex trebuie monitorizat pentru
a asigura o operare normală. Dacă se observă o evoluţie anormală, pot fi necesare măsuri
suplimentare, precum reorientarea sau repoziţionarea sistemului Prismaflex.
2 Într-un interval de frecvenţă de la 150 kHz până la 80 MHz, intensitatea semnalului ar trebui
să fie mai mică de 3 V/m.

G5038604 Specificaţii 13:13


Versiune program 7.xx
Distanţe de separare recomandate între echipamentele de comunicaţie
portabile şi mobile RF şi sistemul Prismaflex
Sistemul Prismaflex este destinat utilizării în mediul electromagnetic în care perturbările RF
radiate sunt controlate. Cumpărătorul sau utilizatorul sistemului Prismaflex poate preveni
interferenţele electromagnetice prin menţinerea unei distanţe minime între echipamentul de
comunicaţie (transmiţător) portabil sau mobil RF şi sistemul Prismaflex aşa cum este recomandat
mai jos, în conformitate cu puterea maximă de ieşire pentru echipamentele de comunicaţie.
Puterea max- Distanţe de separare în funcţie de frecvenţa transmiţătorului (m)
imă de ieşire
150 KHz până 80 KHz 800 KHz până la 2,5 GHz
evaluată a
la 80 MHz până d = 2,3 √P
transmiţă-
d = 1,2 √P la 800
torului (W)
MHz
d = 1,2
√P
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23
Pentru transmiţătoarele cu puterea de ieşire maximă evaluată care nu au fost menţionate
mai sus, distanţa de separare recomandată d în metrii (m) poate fi estimată folosind ecuaţia
aplicabilă pentru frecvenţa transmiţătorului, în care P este evaluarea puterii maxime de ieşire a
transmiţătorului în watti (W) în conformitate cu transmiţătorul producătorului.
NOTA 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru cel mai mare interval de
frecvenţă.
NOTA 2: Aceste instrucţiuni nu sunt aplicabile în orice situaţie. Propagarea electromagnetică
este afectată de absobţia şi reflecţia structurilor, obiectelor şi oamenilor.

Siguranţa faţă de electricitate


ATENŢIE
Dispozitivele conectate la portul de comunicare în serie RS232 sau la portul
Ethernet trebuie să fie în conformitate cu IEC 60950. Cablurile conectate
trebuie să aibă un miez de ferită Kitagawa RFC-10 sau unul echivalent pentru a
satisface cerinţele EMC.
ATENŢIE

Notă! Notă: Pentru a vă asigura de clasificarea aparatului, consultaţi eticheta tipului aflată
pe spatele unităţii de control Prismaflex.

Clasificare: Mobil, Clasa I, componenta aplicată este de tip CF, cu


protecţie la defibrilare conform IEC 60601-1
Mobil, Clasa I, componenta aplicată este de tip BF, cu
protecţie la defibrilare conform IEC 60601-1
Mobil, Clasa I, componenta aplicată este de tip B,
conform IEC 60601-1 când este utilizat sistemul
Prismaflex în combinaţie cu sistemul MARS.

13:14 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
Scurgeri de curent
Împământare
300 μA maxim rms 100/115 VAC, 50/60 Hz
500 μA maxim rms 220/240 VAC, 50/60 Hz

Componentă aplicată cu protecţie la defibrilare


Componenta aplicată este de tip CF, cu protecţie la defibrilare conform IEC 60601-1

Componenta aplicată este de tip BF, cu protecţie la defibrilare conform IEC 60601-1

Echipamentul de defibrilare întruneşte cerinţele IEC 60601-2-4

Interferenţa frecvenţei radio


Întruneşte standardele europene EN 55011, limita B
Întruneşte cerinţele IEC 60601-1-2

Compatibilitate electromagnetică
Întruneşte cerinţele IEC 60601-1-2

Egalizarea potenţialului
Întruneşte cerinţele IEC 60601-1

Unitatea de control Prismaflexare o conectare pentru conductorul de egalizare a


potenţialului.
Consultaţi Componente panou posterior de la pagina 2:14.

Operare continuă
Sistemul Prismaflex este conceput pentru funcţionare continuă.

G5038604 Specificaţii 13:15


Versiune program 7.xx
În conformitate cu regulile internaţionale
IEC 60601-1:1988 Echipamentul electric medical, partea 1: cerinţe generale
pentru siguranţă; incl. A1:1991, A2:1995
IEC 60601-1-1:2000 Echipamentul electric medical -partea 1-1: cerinţe
generale pentru siguranţă - Standard colateral: cerinţe de
siguranţă pentru sisteme electrice medicale
IEC 60601-1-2:2001 Echipamentul electric medical - partea 1-2: cerinţe
generale pentru siguranţă - standard colateral:
compatibilitate electromagnetică - cerinţe şi teste
IEC 60601-1-4:2000 Echipamentul electric medical - partea 1-4: cerinţe
generale pentru siguranţă - standard colateral: sistem
electric medical programabil
IEC 60601-2-16:1998 Echipamentul electric medical-partea 2 - 16; cerinţe
particulare pentru siguranţa hemodializei, hemodiafiltrării
şi echipamentului pentru hemofiltrare

IEC 60601-2-24:1998 Echipamentul electric medical - Partea 2-24: cerinţe


particulare pentru siguranţa pompelor de infuzie şi a
dispozitivelor de control
CAN/CSA Nr.601.1-M90
incl. S1-94 (R1999)
CAN/CSA Nr. 601.1B-90 Echipamentul electric medical - partea 1: cerinţe generale
(R2002) pentru siguranţă
UL 60601-1 Echipamentul electric medical - partea 1: cerinţe generale
pentru siguranţă

Clasificarea dispozitivului medical


Clasificarea, UE Clasa II b conform DIRECTIVEI CONSILIULUI 93/
42/EEC
Clasificare, SUA Clasa II conform FDA 21 CFR 876
Clasificare, Canada Class III conform SOR/98-282
Clasificare, Australia Clasa II b conform Therapeutic Goods Act 1989, Bill
2002

13:16 Specificaţii G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 14

Seturile de unică folosinţă Prismaflex®


Cuprins

Seturi de unică folosinţă CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:2


Seturi cu flux lent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:2
Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:2
Eliminarea lichidului pacientului şi limite de pierdere/dobândire de lichide
pentru pacient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:2
Rate ale fluxului de soluţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:3
Rate flux return. sânge şi recirculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:3
Seturi cu flux rapid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:4
Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:4
Eliminarea lichidului pacientului şi limite de pierdere/dobândire de lichide
pentru pacient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:4
Rate ale fluxului de soluţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:5
Rate flux return. sânge şi recirculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:6
Seturi de unică folosinţă TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:6
Seturi cu flux lent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:6
Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:6
Rate flux return. sânge şi recirculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:7
Seturi cu flux rapid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:7
Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:7
Rate flux return. sânge şi recirculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:7
Seturi HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:8
Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:8
Rate flux return. sânge şi recirculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:8

G5038604 Seturi Prismaflex de unică folosinţă 14:1


Versiune program 7.xx
Intervalul minim al fluxului de sânge permis de monitor este de 10 ml/min în timpul
modului Rulare pentru toate seturile şi terapiile. Limita inferioară raportată a intervalului
fluxului de sânge se referă la rata minimă a fluxului de sânge recomandată pentru fiecare
set.

Valorile maxime permise ale ratei fluxului de sânge raportate în acest capitol reprezintă
setările maxime absolute posibile pentru fiecare flux individual. Rata maximă permisă
a fluxului va fi micşorată pentru unele moduri de terapie (de ex. pentru infuziile
pre-înlocuitor sau post-înlocuitor, SCUF), luând în considerare şi valoarea curentă a
celorlalte setări ale fluxului şi anticoagulării.

Seturi de unică folosinţă CRRT

Seturi cu flux lent

Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge


Set Număr de Volum total Interval Increment Volum de
cicluri de de amorsare al fluxului pentru flux sânge (ml)
amorsare (ml) de sânge de sânge
(ml/min) (ml/min)
M60 1 1000 50 până la 5 93
180
ST60 1 1000 50 până la 5 93
180
HF20 1 500 20 până la 2 58
100

Eliminarea lichidului pacientului şi limite de pierdere/dobândire de lichide


pentru pacient
Set Limită de pierdere Interval eliminare Increment eliminare
sau câştig lichid pacient lichid pacient
neintenţionat de (ml/oră) (ml/oră)
lichide (ml/3 ore)
M60 60 până la 200 0 până la 2000 5
ST60 60 până la 200 0 până la 2000 5
HF20 60 până la 150 0 până la 500 5

14:2 Seturi Prismaflex de unică folosinţă G5038604


Versiune program 7.xx
Rate ale fluxului de soluţie
Set Prediluţie Postdiluţie Increment Interval Interval flux
rată flux rată flux flux flux dializat PBP (ml/oră)
înlocuitor înlocuitor înlocuitor (ml/oră)
(ml/oră) (ml/oră) (ml/oră)
M60 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
4000 3000 4000 2000
ST60 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
4000 3000 4000 2000
HF20 0 până la 0 până la 20 0 până la 0 până la
2500 2000 2500 1000

Rate flux return. sânge şi recirculare


Set Interval flux Valoarea Increment Interval Increment
de sânge setată pentru sânge rată flux rată flux
returnare implicit returnat recirculare recirculare
(ml/min) pentru (ml/min) (ml/min) (ml/min)
sângele
returnat
(ml/min)
M60 10 până la 40 5 30 până la 5
100 100
ST60 10 până la 40 5 30 până la 5
100 100
HF20 6 până la 50 20 2 20 până la 50 2

G5038604 Seturi Prismaflex de unică folosinţă 14:3


Versiune program 7.xx
Seturi cu flux rapid

Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge


Set Număr de Volum total Interval Increment Volum de
cicluri de de amorsare al fluxului pentru flux sânge (ml)
amorsare (ml) de sânge de sânge
(ml/min) (ml/min)
M100 1 1000 80 până la 10 152
400
ST100 1 1000 80 până la 10 152
400
M150 2 2000 100 până la 10 189
450
ST150 2 2000 100 până la 10 189
450
HF1000 1 1000 80 până la 10 165
400
HF1400 2 2000 100 până la 10 186
450
oXiris 2 2000 100 până la 10 189
450
septeX 1 1000 80 până la 10 164
400
X-MARS* 1 2000 130 până la 10 279
450
*Setul X-MARS de pe unitatea de control Prismaflex necesită un singur ciclu de amorsare.
Amorsarea completă a setului X-MARS necesită cicluri de amorsare ulterioare de pe
monitorul MARS. Consultaţi Instrucţiunile de operare pentru terapia de suport hepatic
MARS® şi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul Prismaflex.

Eliminarea lichidului pacientului şi limite de pierdere/dobândire de lichide


pentru pacient
Set Limită de pierdere Interval eliminare Increment eliminare
sau câştig lichid pacient lichid pacient
neintenţionat de (ml/oră) (ml/oră)
lichide (ml/3 ore)
M100 100 până la 400 0 până la 2000 10
ST100 100 până la 400 0 până la 2000 10
M150 100 până la 400 0 până la 2000 10
ST150 100 până la 400 0 până la 2000 10
HF1000 100 până la 400 0 până la 2000 10
HF1400 100 până la 400 0 până la 2000 10
oXiris 100 până la 400 0 până la 2000 10
septeX 100 până la 400 0 până la 1000 10
X-MARS 100 până la 400 0 până la 1000 10

14:4 Seturi Prismaflex de unică folosinţă G5038604


Versiune program 7.xx
Rate ale fluxului de soluţie
Set Prediluţie Postdiluţie Increment Interval Interval flux
rată flux rată flux flux flux dializat PBP (ml/oră)
înlocuitor înlocuitor înlocuitor (ml/oră)
(ml/oră) (ml/oră) (ml/oră)
M100 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
8000 6000 8000 4000
ST100 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
8000 6000 8000 4000
M150 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
8000 8000 8000 4000
ST150 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
8000 8000 8000 4000
HF1000 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
8000 8000 8000 4000
HF1400 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
8000 8000 8000 4000
oXiris 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
8000 8000 8000 4000
septeX 0 0 până la 500 50 0 până la 0 până la 500
8000
X-MARS 0 până la 0 până la 50 0 până la 0 până la
4000 4000 8000 4000

G5038604 Seturi Prismaflex de unică folosinţă 14:5


Versiune program 7.xx
Rate flux return. sânge şi recirculare
Set Interval flux Valoarea Increment Interval Increment
de sânge setată pentru sânge rată flux rată flux
returnare implicit returnat recirculare recirculare
(ml/min) pentru (ml/min) (ml/min) (ml/min)
sângele
returnat
(ml/min)
M100 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
ST100 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
M150 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
ST150 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
HF1000 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
HF1400 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
oXiris 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
septeX 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
X-MARS 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100

Seturi de unică folosinţă TPE

Seturi cu flux lent

Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge


Set Număr de Volum total Interval Increment Volum de
cicluri de de amorsare al fluxului pentru flux sânge (ml)
amorsare (ml) de sânge de sânge
(ml/min) (ml/min)
TPE1000 2 2000 50 până la 5 71
180
TPE20 1 1000 50 până la 5 65
180

14:6 Seturi Prismaflex de unică folosinţă G5038604


Versiune program 7.xx
Rate flux return. sânge şi recirculare
Set Interval flux Valoarea Increment Interval Increment
de sânge setată pentru sânge rată flux rată flux
returnare implicit returnat recirculare recirculare
(ml/min) pentru (ml/min) (ml/min) (ml/min)
sângele
returnat
(ml/min)
TPE1000 10 până la 40 5 30-100 5
100
TPE20 10 până la 40 5 30-100 5
100

Seturi cu flux rapid

Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge


Set Număr de Volum total Interval Increment Volum de
cicluri de de amorsare al fluxului pentru flux sânge (ml)
amorsare (ml) de sânge de sânge
(ml/min) (ml/min)
TPE2000 3 3000 100 până la 5 125
250/4001
TPE60 1 1000 100 până la 5 146
400

Rate flux return. sânge şi recirculare


Set Interval flux Valoarea Increment Interval Increment
de sânge setată pentru sânge rată flux rată flux
returnare implicit returnat recirculare recirculare
(ml/min) pentru (ml/min) (ml/min) (ml/min)
sângele
returnat
(ml/min)
TPE2000 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
TPE60 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100

1 În funcţie de configuraţia implicită a aparatului

G5038604 Seturi Prismaflex de unică folosinţă 14:7


Versiune program 7.xx
Seturi HP

Parametri de amorsare şi rate ale fluxului de sânge


Set Număr de Volum total Interval Increment Volum de
cicluri de de amorsare al fluxului pentru flux sânge (ml)
amorsare (ml) de sânge de sânge
(ml/min) (ml/min)
Adsorba 150 3 2500 50 până la 10 247
250
Adsorba 300 3 2500 100 până la 10 367
350
HP-X Definit de 1000 până la 50 până la 10 1083
utilizator2 15000 450

Rate flux return. sânge şi recirculare


Set Interval flux Valoarea Increment Interval Increment
de sânge setată pentru sânge rată flux rată flux
returnare implicit returnat recirculare recirculare
(ml/min) pentru (ml/min) (ml/min) (ml/min)
sângele
returnat
(ml/min)
Adsorba 150 10 până la 70 5 30 până la 5
100 100
Adsorba 300 10 până la 70 5 50 până la 5
100 100
HP-X 10 până la 50 5 50 până la 5
100 100

2 Definit prin împărţirea volumului de amorsare la volumul pungii pentru cartuşul definit pentru
utilizator în modul Personalizat, consultaţi secţiunea „Setări specifice HP” de la pagina 15:6.
3 Numai pentru setul de linii. Volumul de sânge pentru cartuşul definit de utilizator va fi adaptat
pentru volumul total de sânge.

14:8 Seturi Prismaflex de unică folosinţă G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 15

Setări controlabile de utilizator


Cuprins

Despre acest capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:2


Setări generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:2
Setări specifice CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:3
Setări specifice TPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:5
Setări specifice HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:6
Cart. HP definite de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:7
Setări referitoare la anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:8
Metodă de anticoagulare sistemică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:8
Metoda citrat – calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:10

G5038604 Setări controlabile de utilizator 15:1


Versiune program 7.xx
Despre acest capitol
Setările controlabile de utilizator şi modul în care acestea pot fi modificate, sunt listate în
tabelele de mai jos. Fiecare setare are o valoare implicită şi un interval al opţiunilor de
setare. Anumite setări, precum limitele alarmelor, pot fi ajustate în modul Personalizat.
Majoritatea setărilor controlabile de utilizator pot fi ajustate în mai multe moduri.

Setări generale
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Timp Timpul setat de Trebuie setat întotdeauna X
producător la ora şi minutul curente
(interval de 24 de ore)
Incrementuri: 1 oră; 1
minut
Dată Data setată de Trebuie setată întotdeauna X
producător la anul, luna şi ziua
curente
Incrementuri: 1 an; 1
lună; 1 zi
Afişaj dată Zi/Lună/An Zi/Lună/An sau Lună/ X
Zi/An
Greutate corporală a Câmp 1–999 kg X X
pacientului obligatoriu
în timpul
configurării
Hematocrit pacient 30% 10 până la 60% X X
Increment: 1%
Rata fluxului de sânge Specifică 10 la 100 ml/min
returnat terapiei / setului Increment: 10 ml/min
Notă: numai în modul 1
Finalizare
Volum retur automat 75% din 50 la 150% din volumul X
de sânge volumul setului setului de unică folosinţă
Notă: În modul de unică
Finalizare, setarea folosinţă
este rotunjită cât mai
aproape de 5 ml
Notă Rata de Specifică 10 până la 150 ml/min
recirculare: doar setului Increment: 10 ml/min
pentru modurile
Finalizare şi
Recirculare
Afişaj grafic de stare Pornit Pornit, Oprit X
(grafic liniar al TMP
şi tendinţelor Scădere
presiune)
Perioadă stare grafic Ultimele 3 ore Ultimele 1, 2 sau 3 ore X X
Memento diagramă Oprit Pornit, Oprit X

15:2 Setări controlabile de utilizator G5038604


Versiune program 7.xx
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Timp de începere 00:00 00:00 până la 23:00 X
diagramă
Timp de începere doze 00:00 00:00 până la 23:00 X
Interval diagramă 1 oră 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sau 24 X
de ore
Volum alarmă sonoră Ridicat Scăzut, Moderat, Ridicat X

Setări specifice CRRT


Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Limita recomandare După 72 de ore După 24 până la 72 de ore X
„Setul trebuie de utilizare de utilizare.
schimbat” Increment: 24 ore
Limita recomandare +300 mmHg +70 până la +300 mmHg X
„TMP prea mare” Increment: 10 mmHg
Limita recomandare Scăderea de cu +10 până la +100 X
„Filtrul se înfundă” presiune a mmHg mai mare decât
filtrului este cu scăderea iniţială de
+100 mmHg presiune
mai mare Increment: 10 mmHg
decât scăderea
iniţială de
presiune
Limita atenţionare (Greutate HF20: 60 - 150 ml X
„Limita câştig sau corporală * M60, ST60: 60 - 200 ml
pierdere atinsă” 18 - 70) ml. Alte seturi: 100 - 400 ml
Valoarea este Increment: 10 ml
rotunjită la cel
mai apropiat
multiplu de
10 ml. Dacă
valoarea
depăşeşte
limita pentru
set, va fi
utilizată
valoarea
maximă.
Rată flux de sânge Specifică Specifică terapiei/setului X X X
terapiei / Interval maxim: 10 până
setului la 450 ml/min Increment:
Specific setului/terapiei 1

G5038604 Setări controlabile de utilizator 15:3


Versiune program 7.xx
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Rata fluxului PBP 0 ml/oră Specifică terapiei/setului X X X
Interval maxim: 0, 10
până la 4000 ml/oră
Increment: dependent
de rata fluxului (min 30
ml/oră) 1
Rată flux înlocuitor 0 ml/oră Specifică terapiei/setului X X X
Interval maxim: 0,
50 până la 8000 ml/h
Increment: 50 ml/oră 1
Increment: 20 ml/oră
pentru HF20.
Metoda de CVVH: 100% CVVH: 0 până la 100% X X X
administrare a soluţiei pre-filtru Pre-filtru utilizând
de înlocuire CVVHDF: Înlocuitor PRE%:
Pre-filtru increment 5% CVVHDF:
Pre-filtru sau Post-filtru
Rată flux dializat 0 ml/oră Specifică terapiei/setului X X X
Interval maxim: 0,
50 până la 8000 ml/h
Increment: 50 ml/oră 1
Rata de eliminare a 0 ml/oră Specifică terapiei/setului X X X
lichidului pacientului Interval maxim: 0,
10 până la 2000 ml/h
Increment: 10 ml/oră 1
Metoda pungă goală Fixă Fixă sau variabilă X
Volum permis al 5000 ml 250 până la 5000 ml X X
pungii — Pungă PBP Increment: 50 ml
Volum permis al 5000 ml 500 până la 5000 ml X X
pungii — Pungă Increment: 100 ml
înlocuitor
Volum permis al 5000 ml 500 până la 5000 ml X X
pungii — Pungă lichid Increment: 100 ml
dializat
Volum permis al 5000 ml 5000 sau 9000 ml 1 X X
pungii — Pungă
efluent
Limita de avertizare –250 mmHg –10 până la –250 mmHg X
„Acces extrem Increment: 5 mmHg
negativ”
Limita de avertizare +300 mmHg +10 până la +450 mmHg X
„Acces extrem Increment: 5 mmHg
pozitiv”
Limita de avertizare +350 mmHg +15 până la +350 mmHg X
„Returnare extrem Increment: 5 mmHg
pozitivă”

15:4 Setări controlabile de utilizator G5038604


Versiune program 7.xx
Setări specifice TPE
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Limita recomandare +100 mmHg 0 până la +100 mmHg X
„TMPa prea mare” Increment: 10 mmHg
Limită recomandare: Scăderea de cu +10 până la +60 mmHg X
„Plasmafiltrul se presiune a mai mare decât scăderea
înfundă” filtrului este iniţială de presiune.
cu +60 mmHg Increment: 10 mmHg
mai mare
decât scăderea
iniţială de
presiune.
Rată flux de sânge Specifică Specifică terapiei/setului X X X
terapiei / Interval maxim: 10 până
setului la 450 ml/min Increment:
Specific setului/terapiei 1
Rata fluxului PBP 0 ml/oră Specifică terapiei/setului X X X
Interval maxim: 0, 10
până la 1000 ml/oră
Increment: dependent
de rata fluxului (min 30
ml/oră) 1
Rată flux lichid 0 ml/oră 0, 50 până la 5000 ml/oră X X X
înlocuitor Increment: 10 ml/oră
Rata de pierdere de 0 ml/oră 0, 10 până la 1000 ml/oră X X X
plasmă a pacientului Increment: 10 ml/oră
Metoda pungă goală Variabilă Variabilă X
Volum total înlocuitor 3000 ml 0 până la 10000 ml X X
Increment: 100 ml
Volum recipient N/A 0 până la 5000 ml X X
înlocuitor Increment: 10 ml
Volum permis al 5000 ml 250 până la 5000 ml X X
pungii — Pungă PBP Increment: 50 ml
Volum permis al 5000 ml 5000 sau 9000 ml 1 X X
pungii — Pungă
efluent
Limita de avertizare –250 mmHg –10 până la –250 mmHg X
„Acces extrem Increment: 5 mmHg
negativ”
Limita de avertizare +300 mmHg +10 până la +450 mmHg X
„Acces extrem Increment: 5 mmHg
pozitiv”
Limita de avertizare +350 mmHg +15 până la +350 mmHg X
„Returnare extrem Increment: 5 mmHg
pozitivă”

G5038604 Setări controlabile de utilizator 15:5


Versiune program 7.xx
Setări specifice HP
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Limită de Scăderea +10 până la +30 mmHg X
recomandare: presiunii (sau o treime din scăderea
„Cartuşul HP se filtrului este de presiune maximă
înfundă” (HP) de +30 mmHg pentru cartuşele HP
(sau o treime definite de utilizator)
din scăderea mai mare decât scăderea
de presiune iniţială de presiune a
maximă pentru filtrului
cartuşele HP Increment: 10 mmHg
definite de
utilizator)
mai mare
decât scăderea
iniţială de
presiune a
filtrului
Rată flux de sânge Specifică Specifică terapiei/setului X X X
terapiei / Interval maxim: 10 până
setului la 450 ml/min Increment:
Specific setului/terapiei 1
Rata fluxului PBP 0 ml/oră Specifică terapiei/setului X X X
Interval maxim: 0,
10 până la 1000 ml/h
Increment: dependent
de rata fluxului (min 30
ml/h) 1
Durată până la 6 ore 1 până la 72 ore X X X
schimbarea setului Increment 1 oră
Metoda pungă goală Variabilă Variabilă X
Volum permis al 5000 ml 250 până la 5000 ml X X
pungii — Pungă PBP Increment: 50 ml
Limita de avertizare –250 mmHg –10 până la –250 mmHg X
„Acces extrem Increment: 5 mmHg
negativ”
Limita de avertizare +300 mmHg +10 până la +450 mmHg X
„Acces extrem Increment: 5 mmHg
pozitiv”
Limita de avertizare +350 mmHg +15 până la +350 mmHg X
„Returnare extrem Increment: 5 mmHg
pozitivă”

1 Consultaţi capitolul 13: „Specificaţii” de la pagina 13:1.

15:6 Setări controlabile de utilizator G5038604


Versiune program 7.xx
Cart. HP definite de utilizator
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
ID cartuş HP Nedefinit Utilizaţi tastatura pentru a X
introduce ID-ul cartuşului
HP
Volum cartuş HP 0 ml 0 până la 400 ml X
Increment: 5 ml
Flux maxim sânge 0 ml/min 0, 50 până la 450 ml/min X
Increment: 10 ml/min
Scădere de presiune 150 mmHg 50 până la 300 mmHg X
maximă („Limită de Increment: 50 mmHg
avertizare „Cartuş HP
înfundat”)
Identificare soluţie Nedefinit Utilizaţi tastatura pentru a X
introduce ID-ul soluţiei
Vol. amorsare 0 ml 0 până la 5000 ml X
Increment: 250 ml
Volum pungă 0 ml 0 până la 5000 ml X
(amorsare) Increment: 250 ml
Rată flux (amorsare) 0 ml/min 0 până la 300 ml/min X
Increment: 10 ml/min

G5038604 Setări controlabile de utilizator 15:7


Versiune program 7.xx
Setări referitoare la anticoagulare

Metodă de anticoagulare sistemică


Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Marcă seringă2 TERUMO 50 20 ml (suport 20): X
BD PLASTIPAK
TERUMO
Kendall Monoject
B. Braun (Omnifix)
Altele
30 ml (suport 30):
BD PLASTIPAK
TERUMO
B. Braun (Omnifix)
Altele
50 ml (suport 50):
BD PLASTIPAK
TERUMO
Codan Luer lock
Fresenius Injectomat
Kendall Monoject
B. Braun (Omnifix)
Altele
50 ml (suport 50B):
B. Braun (Perfusor)
Altele
Metoda livrare seringă Continuu Continuu sau Bolus X X
Rată livrare continuă 0 ml/oră 0, 0,5 până la 5,0 ml/oră X X
seringă pentru seringă de 20 ml;
0, 0,5 până la 10,0 ml/oră
pentru seringă de 30 ml.
0, 2,0 până la 20,0 ml/oră
pentru seringă de 50 ml
Increment: 0,1 ml/oră
Volum seringă pentru 0 ml 0, 0,5 până la 5,0 ml X X
livrare în bolus pentru seringă de 20
ml; 0, 1,0 până la 5,0 ml
pentru seringă de 30 ml; 0,
2,0 până la 9,9 ml pentru
seringă de 50 ml.
Increment: 0,1 ml

15:8 Setări controlabile de utilizator G5038604


Versiune program 7.xx
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Interval de livrare O dată la O dată la fiecare 1 până la X X
seringă în bolus fiecare 6 ore. 24 de ore
Increment: 1 oră
Notă: opţiunea Imediat
disponibilă de asemenea
în modul Rulare
Notă Volum bolus 0 ml (fără 0 ml, sau 0,5 până la 5,0
seringă „Imediat”: livrare) ml
doar pentru modurile Increment: 0,1 ml
Finalizare şi
Recirculare

G5038604 Setări controlabile de utilizator 15:9


Versiune program 7.xx
Metoda citrat – calciu
Schimbare Schimbare tratament
implicit curent
Setări Implicit Opţiuni
Personalizat Configu- Rulare
rare
Marcă seringă2 TERUMO 50 50 ml (suport 50): X
BD PLASTIPAK
TERUMO
Codan Luer lock
Fresenius Injectomat
Kendall Monoject
B. Braun (Omnifix)
50 ml (suport 50B):
B. Braun (Perfusor)
Soluţie calciu Definită Concentraţie calciu: X
în modul 80 până la 1000 mmol/l
Service, apoi Increment: 1 mmol/l
selectabilă
ca soluţie
în modul
Personalizat
Soluţie citrat Definită Concentraţie citrat3: X
în modul 10 până la 600 mmol/l
Service, apoi (CRRT)
selectabilă 75 până la 600 mmol/l
ca soluţie (CRRT SepteX)
în modul 50 până la 300 mmol/l
Personalizat (TPE)
Concentraţie acid citric3:
0 până la 100 mmol/l
(CRRT, CRRT septeX)
0 până la 50 mmol/l (TPE)
Increment: 1 mmol/l
Compensare calciu 100% 5 până la 200% X X X
Doză citrat 3,0 mmol/l de 0, 1,5 până la 6,0 mmol/l X X X
sânge de sânge
Increment: 0,1 mmol/l de
sânge
Concentraţie calciu 0,00 mmol/l Concentraţie calciu: 0,00 X
înlocuitor to 1,75 mmol/l Increment:
0,05 mmol/l

2Dimensiunea suportului seringii poate fi configurată în modul Service.


3Suma concentraţiilor de citrat şi acid citric nu poate depăşi concentraţia maximă de citrat
aplicabilă terapiei selectate.

15:10 Setări controlabile de utilizator G5038604


Versiune program 7.xx
Capitolul 16

Index

G5038604 Index 16:1


Versiune program 7.xx
A linie de infuzie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:21
Acces prescriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:11
linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:19 Cântar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:11, 3:9
presiune transmembranară . . . . . . . . . 6:8 ansamblul barelor de transport . . . . . .2:11
TMPa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:8 componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:10
sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2 Card de date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . 4:8
senzor de presiune . . . . . . . . 2:7, 2:18, 3:4 suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:15
Acces venos central . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2 Carep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:11
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:20 Cartuş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:20
Accesorii SP394 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:14 Cartuş Adsorba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7
Acumulatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:18 Cartuşe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7
Aer Cartuşe de hemoperfuzie . . . . . . . . . . . . 7:7
bulă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14 Cateter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3
detector de bule . . . . . . . . . . . . . 2:9, 3:14 Cititor coduri de bare . . . . . . . . . . . . . . . 2:9
eliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:73 Citrat
gestionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3:11 anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10
procedură de eliminare . . . . . . . . . . .11:73 doză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:9
Afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:13, 4:2 gestionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:8
Alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:13, 8:14 indicator pentru anticoagulare . . . . . . . 8:9
atenţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:5 interval doze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:13
avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2 metodă de anticoagulare . . . . . . . . 8:3, 8:6
defecţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:4 pompă externă calciu . . . . . . . . . . . . . 8:3
gestionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2 pompa pentru seringă Prismaflex pentru
monitorizare în timpul autotestului calciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:3
periodic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:15 prescriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:8
priorităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:7 setări anticoagulare . . . . . . . . . . . . . . 8:8
recomandare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:6 Coagulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7, 4:22
Alarma Probleme flux nerezolvate . . . . . 7:5 Colmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:7
Alarmele în aşteptare . . . . . . . . . . . . . . 10:6 Componente panou frontal . . . . . . . . . . . 2:3
Alimentare Componente panou posterior . . . . . . . . 2:14
cădere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:67 Comutator
Amorsare . . . . . . 1:11, 3:12, 3:14, 4:17, 4:19 alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:15
lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:13 Conductor de egalizare a potenţialelor . . 2:15
Anticoagulare . . . . . . . . . . 1:5, 4:7, 8:2, 15:8 Conexiunea alarmei la distanţă . . . . . . . 2:15
bolus seringă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:4 Configurarea metodelor de anticoagulare . 8:3
metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:12, 8:3 Continuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:4
seringă continuă . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:4 Contorul de ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:14
setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:23, 8:5, 8:8 CRRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1:4, 3:10, 4:9,
sistem de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . 8:14 4:17, 4:28, 5:4– 5:5, 5:11, 5:13– 5:14, 5:16,
Autotest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14 5:21, 8:3– 8:4, 9:2, 15:3
amorsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14 diagramă de flux . . . . . . . . . . . . . . . 5:25
iniţializare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14 doză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:18
periodic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:15 indicatori prescripţie . . . . . . . . . . . . . 5:17
Autotest periodic . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:15 MARS . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4, 5:24, 8:3
Mod configurare MARS . . . . . . . . . . 5:28
B moduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:6
Barieră independentă pentru lichid .. . . 2:21 septeX . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4, 5:22, 8:3
Baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1:19 set de unică folosinţă . . . . . . . . 5:11, 14:2
Baterii consumate . . . . . . . . . . . . .. . . 1:18 Set MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:25
Bolus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8:4 setări tratament . . . . . . . . . . . . . . . . 5:16
Buton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4:2, 4:7 Terapie MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:27
Curăţarea de rutină . . . . . . . . . . . . . . . . 12:2
C CVVH . . . . . . . . . 1:4, 5:8, 5:16– 5:17, 8:12
CVVH pre+post-filtrare . . . . . . . . . . . . . 5:8
Calciu
CVVHD . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4, 5:9, 5:22
compensare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:12
CVVHD+post . . . . . . . . . . . . . . . 5:17, 5:22
concentraţie soluţie . . . . . . . . . . . . . 8:13
CVVHDF . . . . . . 1:4, 5:10, 5:16– 5:17, 8:12
gestionare . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10– 8:11
indicator pierdere . . . .
interval de compensare
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . 8:10
. . . . . 8:13
D
Date istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:8, 4:11

Index G5038604
Versiune program 7.xx
descărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:12 Hemodiafiltrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:5
Deaerare Hemodializă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:5
compartiment . . . . . . . 2:19, 3:4, 3:11, 4:33 Hemofiltrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:5
monitorizare compartiment . . . . . . . . .3:11 Hemofiltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2
suport compartiment . . . . . . . . . . . . . . 2:7 Hemoliză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:2, 7:7
Declinarea responsabilităţii . . . . . . . . . . . 1:5 hiper hipocalcemie . . . . . . . . . . . . . . . . .8:11
Deplasarea unităţii de control Prismaflex 4:13 Hipercalcemie . . . . . . . . . . . . . . . 8:11, 8:15
Determinarea lichidului eliminat al Hipocalcemie . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:2, 8:6
pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:19 Hipotermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:2
diaFLUX HP . . . . . . . . . . 4:28, 7:2, 7:5– 7:7, 8:4, 15:6
filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:27 cartuş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:4
liniile de extensie . . . . . . . . . . . . . . . 5:27 dispozitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5– 7:6
liniile de extensie şi circuit albumină . 5:25 flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:3
Dializat set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:4
cântar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:11 suport pentru cartuş . . . . . . . . . . . . . 2:20
pompă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:5 terapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:10
soluţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2 HP-X
Difuzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:14 Hemopurificare . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:4
Doză
efluent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:17 I
ultrafiltrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:17 Ignorare
Doze şi soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:9 alarme de avertisment . . . . . . . . . . . . 10:3
Durată până la schimbarea setului . . . . . 5:21 alarme de recomandare . . . . . . . . . . . 10:6
alarmele de defecţiune . . . . . . . . . . . 10:5
E Încălzitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:19
Echilibru plasmă . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:12 Încălzitorul de sânge Prismatherm II . . . . 9:3
Ecran Interogare . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:14 Inel de descărcare electrostatică . . . 2:20, 7:4
Efluent Influx lichid excesiv . . . . . . . . . . . . . 6:8, 7:6
cântar . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .2:11 Influx/eflux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:10
doză . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 5:17 Info . .