Sunteți pe pagina 1din 1

Iniţiativa cetăţenească este una dintre modalităţile, aflate la îndemâna fiecărei comunităţi, prin care

cetăţenii pot teoretic să participe direct la procesul decizional din administraţia publică locală.
Prin implicarea cetăţenilor s-ar produce o schimbare a modului în care sunt gândite proiectele
administraţiei, obligând autorităţile să ţină cont de nevoile reale ale oamenilor. Până la urmă cine ar putea să
ştie mai bine decât cetăţenii care sunt problemele şi soluţiile pentru reclădirea comunităţilor locale?
Legea permite cetăţenilor care nu sunt membri ai Consiliilor Locale să se implice pentru adoptarea
măsurilor prin care problemele lor sunt rezolvate. Trebuie sa va avertizez ca din experienţa mea, semnăturile a
5% din cetăţenii cu drept de vot sunt foarte greu de strâns in practica.
Vă trimit mai jos textul de lege referitor la iniţiativa cetăţenească şi vă stau la dispoziţie pentru discuţii
concrete privind propunerile voastre pentru proiecte locale.

Astfel, Legea nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001 stabileşte care sunt etapele de realizare a Iniţiativei Cetăţeneşti:

"CAP. 6A1
Iniţiativa cetateneasca

Art. 120A1
(1) Cetatenii pot propune consiliilor locale si consiliilor judetene pe a caror raza domiciliaza, spre dezbatere
si adoptare, proiecte de hotarari.
(2) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot,
daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitatii
administrativ-teritoriale respective.
Art. 120A2
(1) Initiatorii depun la secretarul unitatii administrativ-teritoriale forma propusa pentru proiectul de hotarare.
Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
(2) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul unitatii
administrativ-teritoriale.
(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate
si semnaturile sustinatorilor.
(4) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitatii
administrativ-teritoriale respective, al carei consiliu local sau judetean urmeaza sa dezbata proiectul de
hotarare in cauza.
Art. 120A3
Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale,
proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judetean, dupa caz."