Sunteți pe pagina 1din 1

Structura materiei. Unitati de masura in fizica atomica.

Grupari particulare de
elemente (izotopi, izobari, izotoni) , macro si microelemente in realizarea
structurilor vii.

Nucleul este compus din nucleoni: protoni si neutroni. Orice atom X este caracterizat de
doua numere:

-A: reprezinta numarul total de nucleoni din nucleu.

-Z: numar atomic.

In fizica atomica se foloseste unele unitati de masura:


1
-unitatea de masa atomica: ea poate fi exprimata in grame: 1u.m.a= ∙
12
12 1 1
= = =1,66∙ 10−24 g
𝑁𝐴 𝑁𝐴 6,023∙1023

Unde:𝑁𝐴 -numarul lui Avogadro.

-Unitatea de energie – reprezinta energia cinetica a unui electron, accelerat de diferenta de potential
egala cu 1 Volt:
1eV=1,6∙ 10−19 C∙ 1𝑉=1,6∙ 10−19J

-Izotopii – elemente ai caror atomi au acelasi numar de ordine Z si aceleasi


proprietati chimice . Ei au proprietati fizice diferite, ei pot fi radioactivi, numindu-se
radioizotopi.
Hidrogenul are trei izotopi: 11𝐻 -hidrogen ; 21𝐻 - deuteriu;
3
1𝐻 -tritiu.

-Izobari – atomi care au acelasi numar de masa, iar numarul atomic diferit, cu proprietati fizice
si chimice diferite.

-Izotoni – atomii in nucleu au acelasi numar de neutroni.

De exemplu: 146𝐶 ; 157𝑁

Din multimea elementelor chimice rolul essential in realizarea structurilor vii il au numai
carbonul,hidrogenul, oxigenul si azotul , care in biologie si medicina se numesc macroelemente.
O alta categorie de elemente sunt: sulful,fierul,calciul,magneziul,sodiul,potasiul,fosforul,care in
materie vie se gasesc in cantitati mici,ele au fost denumite microelemente.